MONITOR is an information portal of the Ministry of Finance of the Czech Republic, which allows free entry to the budget and accounting information from all levels of state administration and autonomy. For navigation to particular portal areas use the bar on the right side. more

State budget expenditure in the year 2019

Progress of state expenditure by branch - Groups (in Millions)

State Monitor

Total expenditures for the year 2019

1 124 244 813 ths. CZK

Total revenues for the year 2019

1 103 259 593 ths. CZK

Balance for the year 2019

-20 985 221 ths. CZK

More about the state budget

Financial statements of the Czech Republic

Local Monitor

Map of the Czech Republic Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Compare municipality | Regional councils

Search municipalities and organizations

 

Do you want to see detailed information?

More in in the Analytical Part (from 2010) and in the Data Archive (To 2009)

 

The progress of state budget and debt 30. 9. 2019 (in Millions)

TOP 5

State Monitor

The biggest expenditures

Sociální dávky 5410 - Sociální dávky

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
448 789 563 ths. CZK
Neinvestiční transfery krajům 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
118 309 851 ths. CZK
Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění

53 932 236 ths. CZK
Neinvestiční transfery nefinančním podni 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

Patří sem neinvestiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou dotací patřících na položku 5215. Patří sem i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
36 601 721 ths. CZK
Neinvestiční transfery vysokým školám 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám

Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
35 537 637 ths. CZK

Regional Monitor

Assets per capita The value is calculated from sums of assets of all municipalities, VAMs, subsidized organizations, and regional councils.

Karlovarský 319 ths. CZK
Plzeňský 286 ths. CZK
Jihočeský 277 ths. CZK
Vysočina 269 ths. CZK
Jihomoravský 256 ths. CZK

Municipal Monitor

Assets per capita

Modrava 7 169 ths. CZK
Malé Březno 2 258 ths. CZK
Horní Paseka 1 841 ths. CZK
Boží Dar 1 688 ths. CZK
Hamr na Jezeře 1 591 ths. CZK