Technologická agentura České republiky

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2019

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 100 565 tis. Kč

Výdaje 4 274 646 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 100 565 tis. Kč

Výdaje 4 270 812 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 10 464 tis. Kč

Výdaje 3 323 009 tis. Kč

Plnění rozpočtu

77,81 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 160 517 516
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69 802 932
Všeobecná pokladní správa 41 103 196
Ministerstvo zemědělství 22 876 856
Ministerstvo vnitra 14 248 519
Ministerstvo obrany 13 490 053
Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 038 695
Ministerstvo dopravy 7 716 355
Ostatní 32 752 722
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Technologická agentura České republiky

 

Podřízené příspěvkové organizace - Technologická agentura České republiky

 

Sumáře učetní závěrky - Technologická agentura České republiky

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Technologická agentura České republiky

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Technologická agentura České republiky