Datový katalog - Transakční data

FIN 1-12 OSS - Plnění rozpočtu KAP a OSS

V letech 2010 - 2014 byla data finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu kapitol, OSS a SF (SF jen do roku 2014) zasílána do IISSP správci jednotlivých kapitol. Od roku 2015 probíhá plnění hodnot systému Monitor v oblasti státního rozpočtu z modulu RISRE systému IISSP. Tato data plně nahrazují dříve používaná data z výkazu Fin 2-04 U. Od roku 2015 mají státní fondy vlastní výkaz - FIN 1-12 SF.

Popis struktury

Zdrojová data (CSV s daty)

Příloha

Ukazatele účetní jednotky

Kalkulované finanční a účetní ukazatele účetní jednotky

Webové služby
  • XSD
  • Číslo výkazu: 100

Webové služby

Webové služby pro transakční data slouží k extrakci dat výkazů jednotlivých účetních jednotek. Ke komunikaci mezi klientem a serverem je použit SOAP protokol. Jedním požadavkem lze stáhnout data jednoho výkazu pro jednu účetní jednotku za jeden rok.:

Struktura požadavku a odpovědí (výkazů) je popsána v XSD schématech, které si můžete stáhnout jednotlivě z odkazů u jednotlivých výkazů v levé části nebo všechny najednou v ZIP souboru. Soubor kromě XSD schémat obsahuje i WSDL soubor pro popis služby a XML příklady požadavku a jednotlivých odpovědí. Pro chybová hlášení je použit standartní SOAP Fault.