Městské muzeum Mariánské Lázně

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

00368997

Sídlo

Goethovo náměstí 11, 353 01 Mariánské Lázně

Zřizovatel

Město Mariánské Lázně

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Městské muzeum Mariánské Lázně, IČO 00368997

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Městské muzeum Mariánské Lázně, IČO 00368997

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zastupitelstvo obce
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 27. 3. 2017
Vyjádření