Český hydrometeorologický ústav

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

00020699

Sídlo

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 12 - Komořany

Zřizovatel

Ministerstvo životního prostředí

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel SPO
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 25. 6. 2018
Vyjádření
 
 

Finanční výkaz - Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699