MONITOR is an information portal of the Ministry of Finance of the Czech Republic, which allows free entry to the budget and accounting information from all levels of state administration and autonomy. For navigation to particular portal areas use the bar on the right side. more

State budget expenditure in the year 2019

Progress of state expenditure by branch - Groups (in Millions)

State Monitor

Total expenditures for the year 2019

764 562 040 ths. CZK

Total revenues for the year 2019

743 878 657 ths. CZK

Balance for the year 2019

-20 683 383 ths. CZK

More about the state budget

Financial statements of the Czech Republic

Local Monitor

Map of the Czech Republic Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Compare municipality | Regional councils

Search municipalities and organizations

 

Do you want to see detailed information?

More in in the Analytical Part (from 2010) and in the Data Archive (To 2009)

 

The progress of state budget and debt 30. 6. 2019 (in Millions)

TOP 5

State Monitor

The biggest expenditures

Sociální dávky 5410 - Sociální dávky

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
299 512 149 ths. CZK
Neinvestiční transfery krajům 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
95 362 809 ths. CZK
Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění

35 993 245 ths. CZK
Neinvestiční transfery vysokým školám 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám

Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
28 549 262 ths. CZK
Neinvestiční transfery státním fondům 5312 - Neinvestiční transfery státním fondům

Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
26 504 684 ths. CZK

Regional Monitor

Assets per capita The value is calculated from sums of assets of all municipalities, VAMs, subsidized organizations, and regional councils.

Karlovarský 319 ths. CZK
Plzeňský 282 ths. CZK
Jihočeský 273 ths. CZK
Vysočina 266 ths. CZK
Jihomoravský 254 ths. CZK

Municipal Monitor

Assets per capita

Modrava 7 132 ths. CZK
Malé Březno 2 229 ths. CZK
Horní Paseka 1 866 ths. CZK
Boží Dar 1 680 ths. CZK
Hamr na Jezeře 1 584 ths. CZK