MONITOR is an information portal of Ministry of Finance of Czech Republic, which allows free entry to budget and accounting information from all levels of state administration and autonomy. For navigation to particular portal areas use bar on right side. More

State budget expenditures in year 2018

Progress of expanditures in years by branch - Groups (in mil. CZK)

State Monitor

Total expenditures for year 2018

329 435 895 ths. CZK

Total revenues for year 2018

345 695 220 ths. CZK

Balance for year 2018

16 259 324 ths. CZK

More about state budget

Local Monitor

Map of CR Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Compare municipality | Regional council

Search municipalities and organizations

 

Do you want to see detail informations?

More in analytical part (since 2010) and in data archive (till 2009)

 

Progress of state budget and debt to 31. 3. 2018 (in mil. CZK)

TOP 5

State Monitor

The biggest expenditures

Sociální dávky 5410 - Sociální dávky

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
137 915 468 ths. CZK
Neinvestiční transfery krajům 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
42 138 287 ths. CZK
Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění

17 145 539 ths. CZK
Neinvestiční transfery vysokým školám 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám

Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
15 301 545 ths. CZK
Neinvestiční transfery státním fondům 5312 - Neinvestiční transfery státním fondům

Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
13 970 870 ths. CZK

Regional Monitor

Assets per capita The value is calculated from sum of assets of all municipalities, VAMs, subsidized organizatins and regional councils

Karlovarský 306 ths. CZK
Plzeňský 262 ths. CZK
Jihočeský 251 ths. CZK
Vysočina 246 ths. CZK
Jihomoravský 238 ths. CZK

Municipal Monitor

Assets per capita

Modrava 8 000 ths. CZK
Malé Březno 1 854 ths. CZK
Boží Dar 1 743 ths. CZK
Horní Paseka 1 735 ths. CZK
Hamr na Jezeře 1 659 ths. CZK