MONITOR is an information portal of Ministry of Finance of Czech Republic, which allows free entry to budget and accounting information from all levels of state administration and autonomy. For navigation to particular portal areas use bar on right side. More

State budget expenditures in year 2017

Progress of expanditures in years by branch - Groups (in mil. CZK)

State Monitor

Total expenditures for year 2017

302 985 600 ths. CZK

Total revenues for year 2017

307 665 906 ths. CZK

Balance for year 2017

4 680 305 ths. CZK

More about state budget

Local Monitor

Map of CR Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Compare municipality | Regional council

Search municipalities and organizations

 

Do you want to see detail informations?

More in analytical part

 

Progress of state budget and debt to 31. 3. 2017 (in mil. CZK)

TOP 5

State Monitor

The biggest expenditures

Social allowances 5410 - Social allowances

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
132 309 859 ths. CZK
Non-investment transfers to regions 5323 - Non-investment transfers to regions

Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
34 432 039 ths. CZK
Non-investment transfers to social secur 5314 - Non-investment transfers to social security and health insurance

16 445 442 ths. CZK
Non-investment transfers to universities 5332 - Non-investment transfers to universities

Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
14 078 152 ths. CZK
Non-investment transfers to state funds 5312 - Non-investment transfers to state funds

Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
10 701 359 ths. CZK

Regional Monitor

Assets per capita The value is calculated from sum of assets of all municipalities, VAMs, subsidized organizatins and regional councils

Karlovarský 299 ths. CZK
Plzeňský 250 ths. CZK
Jihočeský 240 ths. CZK
Vysočina 234 ths. CZK
Jihomoravský 231 ths. CZK

Municipal Monitor

Assets per capita

Modrava 8 285 ths. CZK
Horní Paseka 1 896 ths. CZK
Boží Dar 1 749 ths. CZK
Malé Březno 1 723 ths. CZK
Hamr na Jezeře 1 654 ths. CZK