Město Polička

Expenditures in year 2016

Revenues in year 2016

Progress of budget year-on-year

Identification

00277177

Region

Pardubický

District

Svitavy

Registered office

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Sector

13130 - Místní vládní instituce

Number of inhabitants Number of inhabitants recorded by the Czech Statistical Office for the selected year.

8 783

Approval of financial statements

Approved

Financial indicators

Revenues (consolidated) Total budget revenue declared by under the current budget structure. More

244 709 ths. CZK

Expenditures (consolidated) Total budget expenditures declared by under the current budget structure. More

235 837 ths. CZK

Balance of revenues and expenditures (consolidated) Difference between revenues and expenditures. A positive value means a surplus, a negative means a deficit. More

8 872 ths. CZK

Debt service

Received borrowed funds Total principal amount of the bonds and principal on other borrowed funds received. More

0 ths. CZK

Interest paid Interest paid on borrowed funds. More

252 ths. CZK

Paid installments of principal borrowed funds Paid installments of bonds issued and other borrowed funds received. More

3 454 ths. CZK

Debt service total Sum paid interest on borrowed funds and principal repayments of bonds issued and other borrowed funds received More

3 705 ths. CZK

Assets

Assets total Total volume of assets or property of the organization. More

1 728 544 ths. CZK

Tangible fixed assets Total volume of fixed assets, which the organization uses for more than 12 months. More

1 568 546 ths. CZK

Gross receivables Total volume of receivables to be paid to the organization. More

44 123 ths. CZK

Short-term gross receivables Total volume of receivables to be paid to the organization to 12 months, with a nominal amount. More

44 086 ths. CZK

Short-term net receivables Total volume of receivables to be paid to the organization to 12 months, taking into account the probability of their outstanding by debtors. More

41 611 ths. CZK

Short-term financial assets Total volume of assets of the organization in the form of cash, money in bank accounts, stationery and short-term securities. More

69 748 ths. CZK

Liabilities

Total foreign sources Total volume of liabilities of the organization. More

56 649 ths. CZK

Long-term liabilities Total volume of liabilities which the organization has to pay not less than 12 months. More

35 358 ths. CZK

Short-term liabilities Total volume of liabilities which the organization has to pay to 12 months. More

21 291 ths. CZK

Economy

Costs Total cost of the organization in period. More

198 571 ths. CZK

Incomes Total incomes of organization for period. More

235 240 ths. CZK

Economic result Difference between total incomes and total costs of the organization. More

36 669 ths. CZK

 
 

Organization's attributes - Město Polička, IČ: 00277177

 

Subordinate contributory organizations - Město Polička, IČ: 00277177

 

Financial statements Financial statements which were sent to CSÚIS processing closing date in term. Data are available at the end of each quarter. - Město Polička, IČ: 00277177

 

Balance-sheet ( balance of assets and liabilities)

Profit and loss statement

Statement of cash flows

Statement of changes in equity

Notes to Financial Statements

Approval of financial statements

Approving of financial statements is based on Decree No. 220/2013 Coll.

Approval authority Zastupitelstvo obce
State of approval Schváleno
Date of approval 22. 6. 2017
Comment Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
 
 

Drill-through budgets They are not displayed items eliminated on consolidation at the level of the reporting unit. - Město Polička, IČ: 00277177

 

Drill-through budget for expenditures by branch

Drill-through budget for expenditures by sort

Drill-through budget by sort for expenditures

Drill-through budget by sort for funding

Summary drill-through budget

 

Monitoring and auditing .... - Město Polička, IČ: 00277177

 

Set of information and monitoring indicators Values of indicators include subordinate contributory organizations

Overview of infringements detected in the examination of economy

 

Rozpočtová odpovědnost - Město Polička, IČ: 00277177

Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Definice příjmů: řádek 4200 části IV. výkazu FIN 2-12 M

 

Aktuální výpočet (od roku 2016)

Univerzální kalkulačka

Manuální kalkulace bez ohledu na zvolený rok

Row number Indicator Hodnota
1 Příjem v roce n
2 Příjem v roce n-1
3 Příjem v roce n-2
4 Příjem v roce n-3
5 Průměr příjmů za poslední 4 roky Průměr řádků 1 až 4
6 účet 281 - Krátkodobé úvěry
7 účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
8 účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
9 účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky
10 účet 322 - Směnky k úhradě
11 účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
12 účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení
13 účet 451 - Dlouhodobé úvěry
14 účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
15 účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
16 účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení
17 účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě
18 Dluh celkem Součet řádků 6 až 17
19 Podíl dluhu k průměru příjmů Podíl řádků 18 a 5
20 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky