Obec Peč

Expenditure in the year 2014

Revenues in the year 2014

Progress of Budget year-on-year

Identification

ID

00477320

Region

Jihočeský

District

Jindřichův Hradec

Registered office

Peč, 380 01 Dačice

Sector

13130 - Místní vládní instituce

Number of inhabitants Number of inhabitants recorded by the Czech Statistical Office for the selected year.

448

Approval of Financial Statements

Schváleno

Financial Indicators

Revenues (consolid.) Total budget revenue declared by under the current budget structure. . more

8 501 ths. CZK

Expenditures (consolid.) Total budget expenditures declared by under the current budget structure.. more

6 830 ths. CZK

Balance of revenues and expenditures (consolid.) Difference between revenues and expenditures. A positive value means a surplus, a negative means a deficit. more

1 671 ths. CZK

Debt service

Received borrowed funds Total principal amount of the bonds and principal on other borrowed funds received. more

0 ths. CZK

Interest paid Interest paid on borrowed funds. more

134 ths. CZK

Paid installments of principal borrowed funds Paid installments of bonds issued and other borrowed funds received. more

122 ths. CZK

Debt service total Sum paid interest on borrowed funds and principal repayments of bonds issued and other borrowed funds received more

257 ths. CZK

Assets

Assets total Total volume of assets or property of the organization. more

52 457 ths. CZK

Tangible fixed assets Total volume of fixed assets, which the organization uses for more than 12 months. more

39 193 ths. CZK

Gross receivables Total volume of receivables to be paid to the organization. more

230 ths. CZK

Short-term gross receivables Total volume of receivables to be paid to the organization to 12 months, with a nominal amount. more

230 ths. CZK

Short-term net receivables Total volume of receivables to be paid to the organization to 12 months, taking into account the probability of their outstanding by debtors. more

226 ths. CZK

Short-term financial assets Total volume of assets of the organization in the form of cash, money in bank accounts, stationery and short-term securities. more

12 657 ths. CZK

Liabilities

Total foreign sources Total volume of liabilities of the organization. more

3 879 ths. CZK

Long-term liabilities Total volume of liabilities which the organization has to pay not less than 12 months. more

3 394 ths. CZK

Short-term liabilities Total volume of liabilities which the organization has to pay to 12 months. more

485 ths. CZK

Economy

Costs Total cost of the organization in period. more

7 227 ths. CZK

Revenues Total revenues of organization for period. more

8 394 ths. CZK

Economic result Difference between total incomes and total costs of the organization. more

1 167 ths. CZK

 
 

Attributes - Obec Peč, ID 00477320

 

Subordinate Contributory Organizations - Obec Peč, ID 00477320

 

Financial Statements Financial Statements that were sent to the closing date of processing in CSUIS. Data are available at the end of each quarter. ' - Obec Peč, ID 00477320

 

Balance-Sheet (balance of Assets and Liabilities)

Profit and Loss Statement

Statement of Cash Flow

Statement of Changes in Equity

Notes to Financial Statements

Approval of Financial Statements

Approving of financial statements is based on Decree No. 220/2013 Coll.

Approval Authority Zastupitelstvo obce
State of approval Schváleno
Date of approval 10. 6. 2015
Comment Zastupitelstvo obce Peč nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
 
 

Drill-through budget There are not displayed items eliminated on conoslidation at the level of the reporting unit. - Obec Peč, ID 00477320

 

Drill-through Budget of expenditures by branch

Drill-through Budget of expenditures by sort

Drill-through Bbudget of revenue by sort

Drill-through Budget of funding

Summary Drill-through Budget

 

Monitoring and Auditing - Obec Peč, ID 00477320

 

Set of information and monitoring indicators Values of indicators include subordinate contributory organizations

Economy Examination Note