Obec Řečany nad Labem

Expenditure in the year 2014

Revenues in the year 2014

Progress of Budget year-on-year

Identification

ID

00274208

Region

Pardubický

District

Pardubice

Registered office

1.máje 66, 533 13 Řečany nad Labem

Sector

13130 - Místní vládní instituce

Number of inhabitants Number of inhabitants recorded by the Czech Statistical Office for the selected year.

1 360

Approval of Financial Statements

Schváleno

Financial Indicators

Revenues (consolid.) Total budget revenue declared by under the current budget structure. . more

15 ths. CZK / obyv.

Expenditures (consolid.) Total budget expenditures declared by under the current budget structure.. more

11 ths. CZK / obyv.

Balance of revenues and expenditures (consolid.) Difference between revenues and expenditures. A positive value means a surplus, a negative means a deficit. more

4 ths. CZK / obyv.

Debt service

Received borrowed funds Total principal amount of the bonds and principal on other borrowed funds received. more

0 ths. CZK / obyv.

Interest paid Interest paid on borrowed funds. more

0 ths. CZK / obyv.

Paid installments of principal borrowed funds Paid installments of bonds issued and other borrowed funds received. more

1 ths. CZK / obyv.

Debt service total Sum paid interest on borrowed funds and principal repayments of bonds issued and other borrowed funds received more

1 ths. CZK / obyv.

Assets

Assets total Total volume of assets or property of the organization. more

79 ths. CZK / obyv.

Tangible fixed assets Total volume of fixed assets, which the organization uses for more than 12 months. more

67 ths. CZK / obyv.

Gross receivables Total volume of receivables to be paid to the organization. more

1 ths. CZK / obyv.

Short-term gross receivables Total volume of receivables to be paid to the organization to 12 months, with a nominal amount. more

1 ths. CZK / obyv.

Short-term net receivables Total volume of receivables to be paid to the organization to 12 months, taking into account the probability of their outstanding by debtors. more

1 ths. CZK / obyv.

Short-term financial assets Total volume of assets of the organization in the form of cash, money in bank accounts, stationery and short-term securities. more

6 ths. CZK / obyv.

Liabilities

Total foreign sources Total volume of liabilities of the organization. more

1 ths. CZK / obyv.

Long-term liabilities Total volume of liabilities which the organization has to pay not less than 12 months. more

0 ths. CZK / obyv.

Short-term liabilities Total volume of liabilities which the organization has to pay to 12 months. more

1 ths. CZK / obyv.

Economy

Costs Total cost of the organization in period. more

9 ths. CZK / obyv.

Revenues Total revenues of organization for period. more

14 ths. CZK / obyv.

Economic result Difference between total incomes and total costs of the organization. more

5 ths. CZK / obyv.

 
 

Attributes - Obec Řečany nad Labem, ID 00274208

 

Subordinate Contributory Organizations - Obec Řečany nad Labem, ID 00274208

 

Financial Statements Financial Statements that were sent to the closing date of processing in CSUIS. Data are available at the end of each quarter. ' - Obec Řečany nad Labem, ID 00274208

 

Balance-Sheet (balance of Assets and Liabilities)

Profit and Loss Statement

Statement of Cash Flow

Statement of Changes in Equity

Notes to Financial Statements

Approval of Financial Statements

Approving of financial statements is based on Decree No. 220/2013 Coll.

Approval Authority Zastupitelstvo obce
State of approval Schváleno
Date of approval 27. 5. 2015
Comment Předložené podklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotky zpracovaly účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu
 
 

Drill-through budget There are not displayed items eliminated on conoslidation at the level of the reporting unit. - Obec Řečany nad Labem, ID 00274208

 

Drill-through Budget of expenditures by branch

Drill-through Budget of expenditures by sort

Drill-through Bbudget of revenue by sort

Drill-through Budget of funding

Summary Drill-through Budget

 

Monitoring and Auditing - Obec Řečany nad Labem, ID 00274208

 

Set of information and monitoring indicators Values of indicators include subordinate contributory organizations

Economy Examination Note