Město Hlinsko

Expenditure in the year 2014

Revenues in the year 2014

Progress of Budget year-on-year

Identification

ID

00270059

Region

Pardubický

District

Chrudim

Registered office

Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko

Sector

13130 - Místní vládní instituce

Number of inhabitants Number of inhabitants recorded by the Czech Statistical Office for the selected year.

9 916

Approval of Financial Statements

Schváleno

Financial Indicators

Revenues (consolid.) Total budget revenue declared by under the current budget structure. . more

229 355 ths. CZK

Expenditures (consolid.) Total budget expenditures declared by under the current budget structure.. more

213 887 ths. CZK

Balance of revenues and expenditures (consolid.) Difference between revenues and expenditures. A positive value means a surplus, a negative means a deficit. more

15 468 ths. CZK

Debt service

Received borrowed funds Total principal amount of the bonds and principal on other borrowed funds received. more

1 498 ths. CZK

Interest paid Interest paid on borrowed funds. more

3 891 ths. CZK

Paid installments of principal borrowed funds Paid installments of bonds issued and other borrowed funds received. more

12 143 ths. CZK

Debt service total Sum paid interest on borrowed funds and principal repayments of bonds issued and other borrowed funds received more

16 033 ths. CZK

Assets

Assets total Total volume of assets or property of the organization. more

1 364 474 ths. CZK

Tangible fixed assets Total volume of fixed assets, which the organization uses for more than 12 months. more

1 031 452 ths. CZK

Gross receivables Total volume of receivables to be paid to the organization. more

61 665 ths. CZK

Short-term gross receivables Total volume of receivables to be paid to the organization to 12 months, with a nominal amount. more

55 207 ths. CZK

Short-term net receivables Total volume of receivables to be paid to the organization to 12 months, taking into account the probability of their outstanding by debtors. more

46 403 ths. CZK

Short-term financial assets Total volume of assets of the organization in the form of cash, money in bank accounts, stationery and short-term securities. more

48 098 ths. CZK

Liabilities

Total foreign sources Total volume of liabilities of the organization. more

190 313 ths. CZK

Long-term liabilities Total volume of liabilities which the organization has to pay not less than 12 months. more

165 533 ths. CZK

Short-term liabilities Total volume of liabilities which the organization has to pay to 12 months. more

24 780 ths. CZK

Economy

Costs Total cost of the organization in period. more

202 043 ths. CZK

Revenues Total revenues of organization for period. more

217 756 ths. CZK

Economic result Difference between total incomes and total costs of the organization. more

15 713 ths. CZK

 
 

Attributes - Město Hlinsko, ID 00270059

 

Subordinate Contributory Organizations - Město Hlinsko, ID 00270059

 

Financial Statements Financial Statements that were sent to the closing date of processing in CSUIS. Data are available at the end of each quarter. ' - Město Hlinsko, ID 00270059

 

Balance-Sheet (balance of Assets and Liabilities)

Profit and Loss Statement

Statement of Cash Flow

Statement of Changes in Equity

Notes to Financial Statements

Approval of Financial Statements

Approving of financial statements is based on Decree No. 220/2013 Coll.

Approval Authority Zastupitelstvo obce
State of approval Schváleno
Date of approval 29. 4. 2015
Comment Předložené podklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu
 
 

Drill-through budget There are not displayed items eliminated on conoslidation at the level of the reporting unit. - Město Hlinsko, ID 00270059

 

Drill-through Budget of expenditures by branch

Drill-through Budget of expenditures by sort

Drill-through Bbudget of revenue by sort

Drill-through Budget of funding

Summary Drill-through Budget

 

Monitoring and Auditing - Město Hlinsko, ID 00270059

 

Set of information and monitoring indicators Values of indicators include subordinate contributory organizations

Economy Examination Note