Generální inspekce bezpečnostních sborů

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2019

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 69 450 tis. Kč

Výdaje 405 838 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 69 450 tis. Kč

Výdaje 405 838 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 15 955 tis. Kč

Výdaje 64 904 tis. Kč

Plnění rozpočtu

15,99 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 160 517 516
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69 802 932
Všeobecná pokladní správa 41 103 196
Ministerstvo zemědělství 22 876 856
Ministerstvo vnitra 14 248 519
Ministerstvo obrany 13 490 053
Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 038 695
Ministerstvo dopravy 7 716 355
Ostatní 32 752 722
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Podřízené příspěvkové organizace - Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Sumáře učetní závěrky - Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Generální inspekce bezpečnostních sborů