Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2019

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 170 400 tis. Kč

Výdaje 429 801 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 170 400 tis. Kč

Výdaje 430 850 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 173 908 tis. Kč

Výdaje 181 553 tis. Kč

Plnění rozpočtu

42,14 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 322 555 137
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 134 617 457
Všeobecná pokladní správa 77 758 758
Ministerstvo vnitra 32 785 614
Ministerstvo zemědělství 31 861 258
Ministerstvo obrany 28 250 405
Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 852 449
Ministerstvo dopravy 21 571 155
Ostatní 92 309 805
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Podřízené příspěvkové organizace - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Sumáře učetní závěrky - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2019 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Data přípravy rozpočtu na rok 2020 jsou k dispozici v Analytické části - Příjmy a Výdaje.

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Státní úřad pro jadernou bezpečnost