Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2019

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 5 500 tis. Kč

Výdaje 254 126 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 5 500 tis. Kč

Výdaje 254 126 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 12 952 tis. Kč

Výdaje 187 071 tis. Kč

Plnění rozpočtu

73,61 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 477 912 485
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 172 139 313
Všeobecná pokladní správa 112 773 213
Ministerstvo vnitra 52 146 103
Ministerstvo dopravy 49 493 405
Ministerstvo obrany 42 602 263
Ministerstvo zemědělství 37 993 713
Ministerstvo průmyslu a obchodu 34 049 662
Ostatní 145 134 657
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Podřízené příspěvkové organizace - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Sumáře učetní závěrky - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Data přípravy rozpočtu na rok 2020 jsou k dispozici v Analytické části - Příjmy a Výdaje.

Schválené rozklikávací rozpočty 2020 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže