Ministerstvo pro místní rozvoj

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2019

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 6 642 675 tis. Kč

Výdaje 11 501 908 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 16 642 675 tis. Kč

Výdaje 21 501 908 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 2 233 834 tis. Kč

Výdaje 4 922 087 tis. Kč

Plnění rozpočtu

22,89 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 160 517 516
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69 802 932
Všeobecná pokladní správa 41 103 196
Ministerstvo zemědělství 22 876 856
Ministerstvo vnitra 14 248 519
Ministerstvo obrany 13 490 053
Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 038 695
Ministerstvo dopravy 7 716 355
Ostatní 32 752 722
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Sumáře učetní závěrky - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Ministerstvo pro místní rozvoj