Ministerstvo zahraničních věcí

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2019

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 940 000 tis. Kč

Výdaje 8 127 006 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 940 000 tis. Kč

Výdaje 8 124 875 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 251 565 tis. Kč

Výdaje 1 121 129 tis. Kč

Plnění rozpočtu

13,80 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 160 517 516
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69 802 932
Všeobecná pokladní správa 41 103 196
Ministerstvo zemědělství 22 876 856
Ministerstvo vnitra 14 248 519
Ministerstvo obrany 13 490 053
Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 038 695
Ministerstvo dopravy 7 716 355
Ostatní 32 752 722
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Ministerstvo zahraničních věcí

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo zahraničních věcí

 

Sumáře učetní závěrky - Ministerstvo zahraničních věcí

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Ministerstvo zahraničních věcí

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Ministerstvo zahraničních věcí