Bezpečnostní informační služba

Kapitola Bezpečnostní informační služba z důvodu utajení neposkytuje některé účetní údaje. Z tohoto důvodu nejsou účetní výkazy pro tuto kapitolu dostupné, nebo mají značně zjednodušenou podobu.

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2019

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 160 000 tis. Kč

Výdaje 2 076 974 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 160 000 tis. Kč

Výdaje 2 074 963 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 186 136 tis. Kč

Výdaje 1 253 368 tis. Kč

Plnění rozpočtu

60,40 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 477 912 485
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 172 139 313
Všeobecná pokladní správa 112 773 213
Ministerstvo vnitra 52 146 103
Ministerstvo dopravy 49 493 405
Ministerstvo obrany 42 602 263
Ministerstvo zemědělství 37 993 713
Ministerstvo průmyslu a obchodu 34 049 662
Ostatní 145 134 657
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Bezpečnostní informační služba

 

Podřízené příspěvkové organizace - Bezpečnostní informační služba

 

Sumáře učetní závěrky - Bezpečnostní informační služba

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Bezpečnostní informační služba

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Data přípravy rozpočtu na rok 2020 jsou k dispozici v Analytické části - Příjmy a Výdaje.

Schválené rozklikávací rozpočty 2020 - Bezpečnostní informační služba

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Bezpečnostní informační služba