Kancelář prezidenta republiky

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2019

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2019

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 60 tis. Kč

Výdaje 405 365 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 60 tis. Kč

Výdaje 405 365 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 28 tis. Kč

Výdaje 81 318 tis. Kč

Plnění rozpočtu

20,06 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 160 517 516
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69 802 932
Všeobecná pokladní správa 41 103 196
Ministerstvo zemědělství 22 876 856
Ministerstvo vnitra 14 248 519
Ministerstvo obrany 13 490 053
Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 038 695
Ministerstvo dopravy 7 716 355
Ostatní 32 752 722
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Kancelář prezidenta republiky

 

Podřízené příspěvkové organizace - Kancelář prezidenta republiky

 

Sumáře učetní závěrky - Kancelář prezidenta republiky

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Kancelář prezidenta republiky

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Kancelář prezidenta republiky