Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

70887314

Sídlo

Nopova 96, 615 00 Brno - Židenice

Zřizovatel

Statutární město Brno

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

 
 

Atributy organizace - Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, IČO 70887314

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, IČO 70887314

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha