Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

48706302

Sídlo

Ledce 55, 273 05 Smečno

Zřizovatel

Středočeský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

 
 

Atributy organizace - Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace, IČO 48706302

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace, IČO 48706302

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha