Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2018

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2018

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 170 400 tis. Kč

Výdaje 399 514 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 170 400 tis. Kč

Výdaje 397 776 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 185 281 tis. Kč

Výdaje 246 630 tis. Kč

Plnění rozpočtu

62,00 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 444 733 116
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 152 641 068
Všeobecná pokladní správa 104 883 691
Ministerstvo vnitra 47 545 994
Ministerstvo obrany 36 498 708
Ministerstvo zemědělství 32 795 355
Státní dluh 32 616 764
Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 998 399
Ostatní 125 702 509
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Podřízené příspěvkové organizace - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Sumáře účetní závěrky - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Státní úřad pro jadernou bezpečnost