Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2018

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2018

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 0 tis. Kč

Výdaje 34 780 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 0 tis. Kč

Výdaje 34 780 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 65 tis. Kč

Výdaje 26 677 tis. Kč

Plnění rozpočtu

76,70 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 592 402 047
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 187 415 571
Všeobecná pokladní správa 142 545 374
Ministerstvo vnitra 74 346 223
Ministerstvo obrany 59 799 438
Ministerstvo zemědělství 57 402 483
Ministerstvo dopravy 51 935 675
Ministerstvo průmyslu a obchodu 45 387 949
Ostatní 189 739 633
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 

Podřízené příspěvkové organizace - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 

Sumáře učetní závěrky - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o peněžních tocích všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o změnách vlastního kapitálu všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Schválené rozklikávací rozpočty 2019 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

Závazné ukazatele

 

Státní závěrečný účet - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí