Úřad pro ochranu osobních údajů

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2018

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2018

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 0 tis. Kč

Výdaje 165 470 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 0 tis. Kč

Výdaje 159 667 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 1 148 tis. Kč

Výdaje 100 913 tis. Kč

Plnění rozpočtu

63,20 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 444 733 116
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 152 641 068
Všeobecná pokladní správa 104 883 691
Ministerstvo vnitra 47 545 994
Ministerstvo obrany 36 498 708
Ministerstvo zemědělství 32 795 355
Státní dluh 32 616 764
Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 998 399
Ostatní 125 702 509
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Podřízené příspěvkové organizace - Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Sumáře účetní závěrky - Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Úřad pro ochranu osobních údajů