Ministerstvo zdravotnictví

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2018

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2018

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 1 322 000 tis. Kč

Výdaje 8 034 018 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 1 322 000 tis. Kč

Výdaje 7 797 585 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 1 054 889 tis. Kč

Výdaje 6 803 682 tis. Kč

Plnění rozpočtu

87,25 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 444 733 116
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 152 641 068
Všeobecná pokladní správa 104 883 691
Ministerstvo vnitra 47 545 994
Ministerstvo obrany 36 498 708
Ministerstvo zemědělství 32 795 355
Státní dluh 32 616 764
Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 998 399
Ostatní 125 702 509
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Ministerstvo zdravotnictví

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo zdravotnictví

 

Sumáře účetní závěrky - Ministerstvo zdravotnictví

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Ministerstvo zdravotnictví

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Ministerstvo zdravotnictví