Přehled státního rozpočtu

Monitor Státního rozpočtu přehledně zobrazuje příjmy a výdaje státu v dělení dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a dále dle druhů jednotlivých výdajů.

Výdaje státního rozpočtu v roce 2018

Příjmy státního rozpočtu v roce 2018

Rozpočet státu

Celkové výdaje za rok 2018

329 435 895 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2018

345 695 220 tis. Kč

Bilance za rok 2018

16 259 324 tis. Kč

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 150 934 858
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 58 290 370
Všeobecná pokladní správa 33 471 459
Ministerstvo zemědělství 16 894 516
Ministerstvo vnitra 12 852 597
Ministerstvo obrany 12 482 415
Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 761 677
Ministerstvo dopravy 6 899 087
Ostatní 29 848 917
 

Pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2018

 
 

Rozklikávací rozpočty

 

Rozklikávací rozpočet pro výdaje podle kapitol a OSS

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet