Mateřská škola Všestudy, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

05975999

Sídlo

Všestudy 7, 277 46 Veltrusy

Zřizovatel

Obec Všestudy

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

 
 

Atributy organizace - Mateřská škola Všestudy, příspěvková organizace, IČO 05975999

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Mateřská škola Všestudy, příspěvková organizace, IČO 05975999

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha