Prohlášení o přístupnosti

Portál Monitor Ministerstva financí České republiky byl vyvinut se snahou o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Koncepce Ministerstva financí vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle na jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Struktura html stránek je vytvořena pomocí HTML5 a vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů CSS3.