(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 celkem
1 MZDA podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.
4 PLAT podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.