(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 d
1 Státní rozpočet
2 Místní rozpočet
3 Zdravotní pojištění
4 Školy a školská zařízení fin. ze SR