(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název Prostorová jednotkaID NástrojID PodkladID Nástroj - analytikaID Od Do
1100000 SR - základní 1 0 1 0 1.1.1900 31.12.9999
1100100 SR - PHARE 1 1 1 100 1.1.1900 31.12.9999
1100200 SR - ISPA 1 2 1 200 1.1.1900 31.12.9999
1100300 SR - SAPARD 1 3 1 300 1.1.1900 31.12.9999
1100400 SR - OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 1 4 1 400 1.1.1900 31.12.9999
1100500 SR - Horizontální plán rozvoje venkova 1 5 1 500 1.1.1900 31.12.9999
1100600 SR - Společný regionální operační program 1 6 1 600 1.1.1900 31.12.9999
1100700 SR - OP průmysl a podnikání 1 7 1 700 1.1.1900 31.12.9999
1100800 SR - OP infrastruktura 1 8 1 800 1.1.1900 31.12.9999
1100900 SR - OP rozvoj lidských zdrojů 1 9 1 900 1.1.1900 31.12.9999
1101001 SR - Fond soudržnosti (Kohezní fond) 1 10 1 1001 1.1.1900 31.12.9999
1101002 SR - Fond soudržnosti - Technická pomoc 1 10 1 1002 1.1.1900 31.12.9999
1101100 SR - Jednotný programový dokument pro cíl 2 1 11 1 1100 1.1.1900 31.12.9999
1101200 SR - Jednotný programový dokument pro cíl 3 1 12 1 1200 1.1.1900 31.12.9999
1101300 SR - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 1 13 1 1300 1.1.1900 31.12.9999
1101400 SR - Program iniciativy společenství interreg IIIB 1 14 1 1400 1.1.1900 31.12.9999
1101500 SR - Program iniciativy společenství interreg IIIC 1 15 1 1500 1.1.1900 31.12.9999
1101600 SR - Program iniciativy společenství ESPON 1 16 1 1600 1.1.1900 31.12.9999
1101700 SR - Program iniciativy společenství INTERACT 1 17 1 1700 1.1.1900 31.12.9999
1101800 SR - Iniciativa společenství EQUAL 1 18 1 1800 1.1.1900 31.12.9999
1101900 SR - Twinning out 1 19 1 1900 1.1.1900 31.12.9999
1102000 SR - Fond solidarity 1 20 1 2000 1.1.1900 31.12.9999
1102100 SR - Transition facility 1 21 1 2100 1.1.1900 31.12.9999
1102200 SR - Jiné programy/projekty EU 1 22 1 2200 1.1.1900 31.12.9999
1102300 SR - Komunitární programy 1 23 1 2300 1.1.1900 31.12.9999
1102400 SR - Přímé platby zemědělců 1 24 1 2400 1.1.1900 31.12.9999
1102500 SR - Přímé platby zemědělcům 1 25 1 2500 1.1.1900 31.12.9999
1102601 SR - Společná organizace trhu - mimo včely 1 26 1 2601 1.1.1900 31.12.9999
1102602 SR - Společná organizace trhu - včely 1 26 1 2602 1.1.1900 31.12.9999
1102700 SR - Program rozvoje venkova 1 27 1 2700 1.1.1900 31.12.9999
1102800 SR - OP Rybářství 1 28 1 2800 1.1.1900 31.12.9999
1103000 SR - OP Podnikání a inovace 1 30 1 3000 1.1.1900 31.12.9999
1103100 SR - OP Výzkum a vývoj pro inovace 1 31 1 3100 1.1.1900 31.12.9999
1103200 SR - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 32 1 3200 1.1.1900 31.12.9999
1103300 SR - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 33 1 3300 1.1.1900 31.12.9999
1103600 SR - Integrovaný operační program 1 36 1 3600 1.1.1900 31.12.9999
1103701 SR - OP Technická pomoc - MMR 1 37 1 3701 1.1.1900 31.12.9999
1103702 SR - OP Technická pomoc - Auditní orgán 1 37 1 3702 1.1.1900 31.12.9999
1103703 SR - OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán 1 37 1 3703 1.1.1900 31.12.9999
1103704 SR - OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty 1 37 1 3704 1.1.1900 31.12.9999
1103705 SR - OP Technická pomoc - CKB AFCOS 1 37 1 3705 16.3.2012 31.12.9999
1103800 SR - Regionální operační programy 1 38 1 3800 1.1.1900 31.12.9999
1103900 SR - OP Praha Konkurenceschopnost 1 39 1 3900 1.1.1900 31.12.9999
1104000 SR - OP Praha Adaptabilita 1 40 1 4000 1.1.1900 31.12.9999
1104100 SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR 1 41 1 4100 1.1.1900 31.12.9999
1104101 SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko 1 41 1 4101 1.1.1900 31.12.9999
1104102 SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko 1 41 1 4102 1.1.1900 31.12.9999
1104103 SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko 1 41 1 4103 1.1.1900 31.12.9999
1104104 SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko 1 41 1 4104 1.1.1900 31.12.9999
1104105 SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko 1 41 1 4105 1.1.1900 31.12.9999
1104200 SR - OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 1 42 1 4200 1.1.1900 31.12.9999
1104300 SR - OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 1 43 1 4300 1.1.1900 31.12.9999
1104400 SR - OP ESPON pro cíl EÚS 1 44 1 4400 1.1.1900 31.12.9999
1104500 SR - OP INTERACT pro cíl EÚS 1 45 1 4500 1.1.1900 31.12.9999
1104601 SR - Jiné programy/projekty EU - EURES/T 1 46 1 4601 1.1.1900 31.12.9999
1104602 SR - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 1 46 1 4602 1.1.1900 31.12.9999
1104603 SR - Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření 1 46 1 4603 1.1.1900 31.12.9999
1104604 SR - Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť 1 46 1 4604 1.1.1900 31.12.9999
1104605 SR - Jiné programy/projekty EU - IEE/CA 1 46 1 4605 1.1.1900 31.12.9999
1104606 SR - Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK 1 46 1 4606 22.6.2012 31.12.9999
1104607 SR - Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie 1 46 1 4607 22.6.2012 31.12.9999
1104608 SR - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře 1 46 1 4608 1.1.2013 31.12.9999
1104701 SR - KP Progress 1 47 1 4701 1.1.1900 31.12.9999
1104702 SR - KP LLP 1 47 1 4702 22.6.2012 31.12.9999
1104703 SR - KP Life+ 1 47 1 4703 1.1.1900 31.12.9999
1104704 SR - KP PEPPOL (CIP) 1 47 1 4704 1.1.1900 31.12.9999
1104705 SR - KP CIP 1 47 1 4705 1.1.1900 31.12.9999
1104706 SR - KP Connect 1 47 1 4706 1.1.1900 31.12.9999
1104707 SR - KP Easyway 1 47 1 4707 1.1.1900 31.12.9999
1104708 SR - KP IRIS EUROPE II 1 47 1 4708 1.1.1900 31.12.9999
1104709 SR - KP Dálnice D47 (TEN-T) 1 47 1 4709 1.1.1900 31.12.9999
1104710 SR - KP Eurostar 1 47 1 4710 1.1.1900 31.12.9999
1104711 SR - KP Občanská spravedlnost, Civil Justice 1 47 1 4711 1.1.1900 31.12.9999
1104712 SR - KP Trestní spravedlnost, Crime Justice 1 47 1 4712 1.1.1900 31.12.9999
1104713 SR - KP CIPS 1 47 1 4713 1.1.1900 31.12.9999
1104714 SR - KP Prevention and Fight against Crime 1 47 1 4714 1.1.1900 31.12.9999
1104715 SR - KP Leonardo da Vinci 1 47 1 4715 1.1.1900 31.12.9999
1104716 SR - KP Kooperační program s EUIPO 1 47 1 4716 1.1.1900 31.12.9999
1104717 SR - KP Evropa pro občany 1 47 1 4717 1.1.1900 31.12.9999
1104718 SR - KP Statistický program ES 1 47 1 4718 1.1.1900 31.12.9999
1104719 SR - KP Erasmus 1 47 1 4719 1.1.1900 31.12.9999
1104720 SR - KP Babel 1 47 1 4720 1.1.1900 31.12.9999
1104721 SR - KP eContentPlus 1 47 1 4721 1.1.1900 31.12.9999
1104722 SR - KP Stork (CIP) 1 47 1 4722 1.1.1900 31.12.9999
1104723 SR - Solidarita a řízení migračních toků EUF 1 47 1 4723 1.1.1900 31.12.9999
1104724 SR - Solidarita a řízení migračních toků ENF 1 47 1 4724 1.1.1900 31.12.9999
1104725 SR - Solidarita a řízení migračních toků FVH 1 47 1 4725 1.1.1900 31.12.9999
1104726 SR - Solidarita a řízení migračních toků EIF 1 47 1 4726 1.1.1900 31.12.9999
1104727 SR - KP Euroguidance 1 47 1 4727 22.6.2012 31.12.9999
1104728 SR - KP Bologna Experts 1 47 1 4728 22.6.2012 31.12.9999
1104729 SR - KP Eurydice 1 47 1 4729 22.6.2012 31.12.9999
1104730 SR - KP Mládež v akci 1 47 1 4730 22.6.2012 31.12.9999
1104731 SR - KP Eurodesk 1 47 1 4731 22.6.2012 31.12.9999
1104732 SR - KP IRIS EUROPE III 1 47 1 4732 22.6.2012 31.12.9999
1104733 SR - KP HeERO 1 47 1 4733 22.6.2012 31.12.9999
1104734 SR - KP INWAPO 1 47 1 4734 22.6.2012 31.12.9999
1104735 SR - KP ATIS4ALL 1 47 1 4735 22.6.2012 31.12.9999
1104736 SR - KP GEN6 1 47 1 4736 22.6.2012 31.12.9999
1104737 SR - KP ISEC 1 47 1 4737 22.6.2012 31.12.9999
1104738 SR - KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství 1 47 1 4738 22.6.2012 31.12.9999
1104739 SR - KP Fond pro vnitřní bezpečnost 1 47 1 4739 22.6.2012 31.12.9999
1104740 SR - KP Azylový a migrační fond 1 47 1 4740 22.6.2012 31.12.9999
1104741 SR - KP ICT PSP 1 47 1 4741 1.1.2013 31.12.9999
1104742 SR - KP Justice 1 47 1 4742 1.1.2013 31.12.9999
1104743 SR - KP Rights, Equality and Citizenship 1 47 1 4743 1.1.2013 31.12.9999
1104744 SR - KP Tempus 1 47 1 4744 1.1.2013 31.12.9999
1104745 SR - KP Customs 2013 1 47 1 4745 7.11.2012 31.12.9999
1104746 SR - KP Hercule 1 47 1 4746 1.1.2013 31.12.9999
1104747 SR - KP Grundtvig 1 47 1 4747 1.1.2013 31.12.9999
1104748 SR - KP 2. akční program v oblasti zdraví 1 47 1 4748 1.1.2013 31.12.9999
1104749 SR - KP Civilní ochrana 1 47 1 4749 1.1.2013 31.12.9999
1104800 SR - Twinning out 1 48 1 4800 1.1.1900 31.12.9999
1104900 SR - Fond solidarity 1 49 1 4900 1.1.1900 31.12.9999
1105000 SR - Transition facility 1 50 1 5000 1.1.1900 31.12.9999
1105100 SR - OP Doprava - ERDF 1 51 1 5100 1.1.1900 31.12.9999
1105200 SR - OP Doprava - CF 1 52 1 5200 1.1.1900 31.12.9999
1105300 SR - OP Životní prostředí - ERDF 1 53 1 5300 1.1.1900 31.12.9999
1105400 SR - OP Životní prostředí - CF 1 54 1 5400 1.1.1900 31.12.9999
1106001 SR - EHP/Norsko 1 1 60 1 6001 1.1.1900 31.12.9999
1106002 SR - Program švýcarsko-české spolupráce 1 60 1 6002 1.1.1900 31.12.9999
1106003 SR - FM EHP/Norsko 2 1 60 1 6003 1.1.1900 31.12.9999
1106004 SR - EHP/Norsko 3 1 60 1 6004 1.1.2017 31.12.9999
1108700 SR - Program rozvoje venkova ÚO 1 87 1 8700 1.1.1900 31.12.9999
1109000 SR - Jiné prostředky ze zahraničí 1 90 1 9000 1.1.1900 31.12.9999
1110100 SR - OP Rybářství 2014+ 1 101 1 10100 1.1.2014 31.12.9999
1110200 SR - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 1 102 1 10200 1.1.2014 31.12.9999
1110300 SR - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 1 103 1 10300 1.1.2014 31.12.9999
1110400 SR - OP Zaměstnanost 2014+ 1 104 1 10400 1.1.2014 31.12.9999
1110501 SR - OP Doprava - ERDF 2014+ 1 105 1 10501 1.1.2014 31.12.9999
1110502 SR - OP Doprava - CF 2014+ 1 105 1 10502 1.1.2014 31.12.9999
1110601 SR - OP Životní prostředí - ERDF2014+ 1 106 1 10601 1.1.2014 31.12.9999
1110602 SR - OP Životní prostředí - CF 2014+ 1 106 1 10602 1.1.2014 31.12.9999
1110700 SR - Integrovaný regionální operační program 2014+ 1 107 1 10700 1.1.2014 31.12.9999
1110800 SR - OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 1 108 1 10800 1.1.2014 31.12.9999
1110901 SR - OP Technická pomoc - MMR 2014+ 1 109 1 10901 1.1.2014 31.12.9999
1110902 SR - OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ 1 109 1 10902 1.1.2014 31.12.9999
1110903 SR - OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ 1 109 1 10903 1.1.2014 31.12.9999
1110904 SR - OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ 1 109 1 10904 1.1.2014 31.12.9999
1110905 SR - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 1 109 1 10905 1.1.2016 31.12.9999
1111000 SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A TP 2014+ 1 110 1 11000 1.1.2014 31.12.9999
1111001 SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Pl 2014+ 1 110 1 11001 1.1.2014 31.12.9999
1111002 SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sl 2014+ 1 110 1 11002 1.1.2014 31.12.9999
1111003 SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rk 2014+ 1 110 1 11003 1.1.2014 31.12.9999
1111004 SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bv 2014+ 1 110 1 11004 1.1.2014 31.12.9999
1111005 SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 1 110 1 11005 1.1.2014 31.12.9999
1111100 SR - OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ 1 111 1 11100 1.1.2014 31.12.9999
1111101 SR - OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 1 111 1 11101 1.1.2014 31.12.9999
1111102 SR - OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 1 111 1 11102 1.1.2014 31.12.9999
1111200 SR - OP meziregionální spolupráce 2014+ 1 112 1 11200 1.1.2014 31.12.9999
1112000 SR - Jiné EU 2014+ 1 120 1 12000 1.1.2014 31.12.9999
1112001 SR - Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ 1 120 1 12001 20.2.2015 31.12.9999
1112002 SR - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+ 1 120 1 12002 20.2.2015 31.12.9999
1112003 SR - Jiné EU - Operační program Potravinové a materiální pomoci 2014+ 1 120 1 12003 20.2.2015 31.12.9999
1112004 SR - Jiné EU - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014+ 1 120 1 12004 20.2.2015 31.12.9999
1112005 SR - Jiné EU - zahraniční rozvojová spolupráce s EK 2014+ 1 120 1 12005 1.4.2019 31.12.9999
1112101 SR - KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+ 1 121 1 12101 1.1.2014 31.12.9999
1112102 SR - KP- Crocodile 2014+ 1 121 1 12102 1.1.2014 31.12.9999
1112103 SR KP COSME 1 121 1 12103 1.1.2014 31.12.9999
1112104 SR - KP Horizont 2020 1 121 1 12104 1.1.2014 31.12.9999
1112105 SR - KP Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI) 1 121 1 12105 1.1.2014 31.12.9999
1112106 SR - KP Statistický program ES 1 121 1 12106 1.1.2014 31.12.9999
1112107 SR - KP Customs 2020 1 121 1 12107 1.5.2014 31.12.9999
1112108 SR - KP Erasmus + 1 121 1 12108 1.1.2015 31.12.9999
1112109 SR - KP 3. Akční program v oblasti zdraví 1 121 1 12109 1.2.2016 31.12.9999
1113000 SR - Program rozvoje venkova 2014+ 1 130 1 13000 1.1.2014 31.12.9999
1113100 SR - Přímé platby zemědělcům 2014+ 1 131 1 13100 1.1.2014 31.12.9999
1113201 SR - Společná organizace trhu - mimo včely 2014+ 1 132 1 13201 1.1.2014 31.12.9999
1113202 SR - Společná organizace trhu - včely 2014+ 1 132 1 13202 1.1.2014 31.12.9999
1118700 SR - Program rozvoje venkova 2014+ ÚO 1 187 1 18700 1.1.2014 31.12.9999
1500100 EU - PHARE 5 1 1 100 1.1.1900 31.12.9999
1500200 EU - ISPA 5 2 1 200 1.1.1900 31.12.9999
1500300 EU - SAPARD 5 3 1 300 1.1.1900 31.12.9999
1500400 EU - OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 5 4 1 400 1.1.1900 31.12.9999
1500500 EU - Horizontální plán rozvoje venkova 5 5 1 500 1.1.1900 31.12.9999
1500600 EU - Společný regionální operační program 5 6 1 600 1.1.1900 31.12.9999
1500700 EU - OP průmysl a podnikání 5 7 1 700 1.1.1900 31.12.9999
1500800 EU - OP infrastruktura 5 8 1 800 1.1.1900 31.12.9999
1500900 EU - OP rozvoj lidských zdrojů 5 9 1 900 1.1.1900 31.12.9999
1501001 EU - Fond soudržnosti (Kohezní fond) 5 10 1 1001 1.1.1900 31.12.9999
1501002 EU - Fond soudržnosti - Technická pomoc 5 10 1 1002 1.1.1900 31.12.9999
1501100 EU - Jednotný programový dokument pro cíl 2 5 11 1 1100 1.1.1900 31.12.9999
1501200 EU - Jednotný programový dokument pro cíl 3 5 12 1 1200 1.1.1900 31.12.9999
1501300 EU - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 5 13 1 1300 1.1.1900 31.12.9999
1501400 EU - Program iniciativy společenství interreg IIIB 5 14 1 1400 1.1.1900 31.12.9999
1501500 EU - Program iniciativy společenství interreg IIIC 5 15 1 1500 1.1.1900 31.12.9999
1501600 EU - Program iniciativy společenství ESPON 5 16 1 1600 1.1.1900 31.12.9999
1501700 EU - Program iniciativy společenství INTERACT 5 17 1 1700 1.1.1900 31.12.9999
1501800 EU - Iniciativa společenství EQUAL 5 18 1 1800 1.1.1900 31.12.9999
1501900 EU - Twinning out 5 19 1 1900 1.1.1900 31.12.9999
1502000 EU - Fond solidarity 5 20 1 2000 1.1.1900 31.12.9999
1502100 EU - Transition facility 5 21 1 2100 1.1.1900 31.12.9999
1502200 EU - Jiné programy/projekty EU 5 22 1 2200 1.1.1900 31.12.9999
1502300 EU - Komunitární programy 5 23 1 2300 1.1.1900 31.12.9999
1502400 EU - Přímé platby zemědělců 5 24 1 2400 1.1.1900 31.12.9999
1502500 EU - Přímé platby zemědělcům 5 25 1 2500 1.1.1900 31.12.9999
1502601 EU - Společná organizace trhu - mimo včely 5 26 1 2601 1.1.1900 31.12.9999
1502602 EU - Společná organizace trhu - včely 5 26 1 2602 1.1.1900 31.12.9999
1502700 EU - Program rozvoje venkova 5 27 1 2700 1.1.1900 31.12.9999
1502800 EU - OP Rybářství 5 28 1 2800 1.1.1900 31.12.9999
1503000 EU - OP Podnikání a inovace 5 30 1 3000 1.1.1900 31.12.9999
1503100 EU - OP Výzkum a vývoj pro inovace 5 31 1 3100 1.1.1900 31.12.9999
1503200 EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5 32 1 3200 1.1.1900 31.12.9999
1503300 EU - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 5 33 1 3300 1.1.1900 31.12.9999
1503600 EU - Integrovaný operační program 5 36 1 3600 1.1.1900 31.12.9999
1503701 EU - OP Technická pomoc - MMR 5 37 1 3701 1.1.1900 31.12.9999
1503702 EU - OP Technická pomoc - Auditní orgán 5 37 1 3702 1.1.1900 31.12.9999
1503703 EU - OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán 5 37 1 3703 1.1.1900 31.12.9999
1503704 EU - OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty 5 37 1 3704 1.1.1900 31.12.9999
1503705 EU - OP Technická pomoc - CKB AFCOS 5 37 1 3705 16.3.2012 31.12.9999
1503800 EU - Regionální operační programy 5 38 1 3800 1.1.1900 31.12.9999
1503900 EU - OP Praha Konkurenceschopnost 5 39 1 3900 1.1.1900 31.12.9999
1504000 EU - OP Praha Adaptabilita 5 40 1 4000 1.1.1900 31.12.9999
1504100 EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR 5 41 1 4100 1.1.1900 31.12.9999
1504101 EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko 5 41 1 4101 1.1.1900 31.12.9999
1504102 EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko 5 41 1 4102 1.1.1900 31.12.9999
1504103 EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko 5 41 1 4103 1.1.1900 31.12.9999
1504104 EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko 5 41 1 4104 1.1.1900 31.12.9999
1504105 EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko 5 41 1 4105 1.1.1900 31.12.9999
1504200 EU - OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 5 42 1 4200 1.1.1900 31.12.9999
1504300 EU - OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 5 43 1 4300 1.1.1900 31.12.9999
1504400 EU - OP ESPON pro cíl EÚS 5 44 1 4400 1.1.1900 31.12.9999
1504500 EU - OP INTERACT pro cíl EÚS 5 45 1 4500 1.1.1900 31.12.9999
1504601 EU - Jiné programy/projekty EU - EURES/T 5 46 1 4601 1.1.1900 31.12.9999
1504602 EU - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 5 46 1 4602 1.1.1900 31.12.9999
1504603 EU - Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření 5 46 1 4603 1.1.1900 31.12.9999
1504604 EU - Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť 5 46 1 4604 1.1.1900 31.12.9999
1504605 EU - Jiné programy/projekty EU - IEE/CA 5 46 1 4605 1.1.1900 31.12.9999
1504606 EU - Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK 5 46 1 4606 22.6.2012 31.12.9999
1504607 EU - Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie 5 46 1 4607 22.6.2012 31.12.9999
1504608 EU - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře 5 46 1 4608 1.1.2013 31.12.9999
1504701 EU - KP Progress 5 47 1 4701 1.1.1900 31.12.9999
1504702 EU - KP LLP 5 47 1 4702 22.6.2012 31.12.9999
1504703 EU - KP Life+ 5 47 1 4703 1.1.1900 31.12.9999
1504704 EU - KP PEPPOL (CIP) 5 47 1 4704 1.1.1900 31.12.9999
1504705 EU - KP CIP 5 47 1 4705 1.1.1900 31.12.9999
1504706 EU - KP Connect 5 47 1 4706 1.1.1900 31.12.9999
1504707 EU - KP Easyway 5 47 1 4707 1.1.1900 31.12.9999
1504708 EU - KP IRIS EUROPE II 5 47 1 4708 1.1.1900 31.12.9999
1504709 EU - KP Dálnice D47 (TEN-T) 5 47 1 4709 1.1.1900 31.12.9999
1504710 EU - KP Eurostar 5 47 1 4710 1.1.1900 31.12.9999
1504711 EU - KP Občanská spravedlnost, Civil Justice 5 47 1 4711 1.1.1900 31.12.9999
1504712 EU - KP Trestní spravedlnost, Crime Justice 5 47 1 4712 1.1.1900 31.12.9999
1504713 EU - KP CIPS 5 47 1 4713 1.1.1900 31.12.9999
1504714 EU - KP Prevention and Fight against Crime 5 47 1 4714 1.1.1900 31.12.9999
1504715 EU - KP Leonardo da Vinci 5 47 1 4715 1.1.1900 31.12.9999
1504716 EU - KP Kooperační program s EUIPO 5 47 1 4716 1.1.1900 31.12.9999
1504717 EU - KP Evropa pro občany 5 47 1 4717 1.1.1900 31.12.9999
1504718 EU - KP Statistický program ES 5 47 1 4718 1.1.1900 31.12.9999
1504719 EU - KP Erasmus 5 47 1 4719 1.1.1900 31.12.9999
1504720 EU - KP Babel 5 47 1 4720 1.1.1900 31.12.9999
1504721 EU - KP eContentPlus 5 47 1 4721 1.1.1900 31.12.9999
1504722 EU - KP Stork (CIP) 5 47 1 4722 1.1.1900 31.12.9999
1504723 EU - Solidarita a řízení migračních toků EUF 5 47 1 4723 1.1.1900 31.12.9999
1504724 EU - Solidarita a řízení migračních toků ENF 5 47 1 4724 1.1.1900 31.12.9999
1504725 EU - Solidarita a řízení migračních toků FVH 5 47 1 4725 1.1.1900 31.12.9999
1504726 EU - Solidarita a řízení migračních toků EIF 5 47 1 4726 1.1.1900 31.12.9999
1504727 EU - KP Euroguidance 5 47 1 4727 22.6.2012 31.12.9999
1504728 EU - KP Bologna Experts 5 47 1 4728 22.6.2012 31.12.9999
1504729 EU - KP Eurydice 5 47 1 4729 22.6.2012 31.12.9999
1504730 EU - KP Mládež v akci 5 47 1 4730 22.6.2012 31.12.9999
1504731 EU - KP Eurodesk 5 47 1 4731 22.6.2012 31.12.9999
1504732 EU - KP IRIS EUROPE III 5 47 1 4732 22.6.2012 31.12.9999
1504733 EU - KP HeERO 5 47 1 4733 22.6.2012 31.12.9999
1504734 EU - KP INWAPO 5 47 1 4734 22.6.2012 31.12.9999
1504735 EU - KP ATIS4ALL 5 47 1 4735 22.6.2012 31.12.9999
1504736 EU - KP GEN6 5 47 1 4736 22.6.2012 31.12.9999
1504737 EU - KP ISEC 5 47 1 4737 22.6.2012 31.12.9999
1504738 EU - KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství 5 47 1 4738 22.6.2012 31.12.9999
1504739 EU - KP Fond pro vnitřní bezpečnost 5 47 1 4739 22.6.2012 31.12.9999
1504740 EU - KP Azylový a migrační fond 5 47 1 4740 22.6.2012 31.12.9999
1504741 EU - KP ICT PSP 5 47 1 4741 1.1.2013 31.12.9999
1504742 EU - KP Justice 5 47 1 4742 1.1.2013 31.12.9999
1504743 EU - KP Rights, Equality and Citizenship 5 47 1 4743 1.1.2013 31.12.9999
1504744 EU - KP Tempus 5 47 1 4744 1.1.2013 31.12.9999
1504745 EU - KP Customs 2013 5 47 1 4745 7.11.2012 31.12.9999
1504746 EU - KP Hercule 5 47 1 4746 1.1.2013 31.12.9999
1504747 EU - KP Grundtvig 5 47 1 4747 1.1.2013 31.12.9999
1504748 EU - KP 2. akční program v oblasti zdraví 5 47 1 4748 1.1.2013 31.12.9999
1504749 EU - KP Civilní ochrana 5 47 1 4749 1.1.2013 31.12.9999
1504800 EU - Twinning out 5 48 1 4800 1.1.1900 31.12.9999
1504900 EU - Fond solidarity 5 49 1 4900 1.1.1900 31.12.9999
1505000 EU - Transition facility 5 50 1 5000 1.1.1900 31.12.9999
1505100 EU - OP Doprava - ERDF 5 51 1 5100 1.1.1900 31.12.9999
1505200 EU - OP Doprava - CF 5 52 1 5200 1.1.1900 31.12.9999
1505300 EU - OP Životní prostředí - ERDF 5 53 1 5300 1.1.1900 31.12.9999
1505400 EU - OP Životní prostředí - CF 5 54 1 5400 1.1.1900 31.12.9999
1506001 FM - EHP/Norsko 1 5 60 1 6001 1.1.1900 31.12.9999
1506002 FM - Program švýcarsko-české spolupráce 5 60 1 6002 1.1.1900 31.12.9999
1506003 FM - FM EHP/Norsko 2 5 60 1 6003 1.1.1900 31.12.9999
1506004 FM - EHP/Norsko 3 5 60 1 6004 1.1.2017 31.12.9999
1507000 Prostředky NATO 5 70 1 7000 1.1.1900 31.12.9999
1508700 EU - Program rozvoje venkova ÚO 5 87 1 8700 16.5.2012 31.12.9999
1509000 Jiné prostředky ze zahraničí 5 90 1 9000 1.1.1900 31.12.9999
1510100 EU - OP Rybářství 2014+ 5 101 1 10100 1.1.2014 31.12.9999
1510200 EU - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 5 102 1 10200 1.1.2014 31.12.9999
1510300 EU - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 5 103 1 10300 1.1.2014 31.12.9999
1510400 EU - OP Zaměstnanost 2014+ 5 104 1 10400 1.1.2014 31.12.9999
1510501 EU - OP Doprava - ERDF 2014+ 5 105 1 10501 1.1.2014 31.12.9999
1510502 EU - OP Doprava - CF 2014+ 5 105 1 10502 1.1.2014 31.12.9999
1510601 EU - OP Životní prostředí - ERDF2014+ 5 106 1 10601 1.1.2014 31.12.9999
1510602 EU - OP Životní prostředí - CF 2014+ 5 106 1 10602 1.1.2014 31.12.9999
1510700 EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 5 107 1 10700 1.1.2014 31.12.9999
1510800 EU - OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 5 108 1 10800 1.1.2014 31.12.9999
1510901 EU - OP Technická pomoc - MMR 2014+ 5 109 1 10901 1.1.2014 31.12.9999
1510902 EU - OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ 5 109 1 10902 1.1.2014 31.12.9999
1510903 EU - OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ 5 109 1 10903 1.1.2014 31.12.9999
1510904 EU - OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ 5 109 1 10904 1.1.2014 31.12.9999
1510905 EU - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 5 109 1 10905 1.1.2016 31.12.9999
1511000 EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A TP 2014+ 5 110 1 11000 1.1.2014 31.12.9999
1511001 EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Pl 2014+ 5 110 1 11001 1.1.2014 31.12.9999
1511002 EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sl 2014+ 5 110 1 11002 1.1.2014 31.12.9999
1511003 EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rk 2014+ 5 110 1 11003 1.1.2014 31.12.9999
1511004 EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bv 2014+ 5 110 1 11004 1.1.2014 31.12.9999
1511005 EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 5 110 1 11005 1.1.2014 31.12.9999
1511100 EU - OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ 5 111 1 11100 1.1.2014 31.12.9999
1511101 EU - OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 5 111 1 11101 1.1.2014 31.12.9999
1511102 EU - OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 5 111 1 11102 1.1.2014 31.12.9999
1511200 EU - OP meziregionální spolupráce 2014+ 5 112 1 11200 1.1.2014 31.12.9999
1512000 EU - Jiné EU 2014+ 5 120 1 12000 1.1.2014 31.12.9999
1512001 EU - Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ 5 120 1 12001 20.2.2015 31.12.9999
1512002 EU - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+ 5 120 1 12002 20.2.2015 31.12.9999
1512003 EU - Jiné EU - Operační program Potravinové a materiální pomoci 2014+ 5 120 1 12003 20.2.2015 31.12.9999
1512004 EU - Jiné EU - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014+ 5 120 1 12004 20.2.2015 31.12.9999
1512005 EU - Jiné EU - zahraniční rozvojová spolupráce s EK 2014+ 5 120 1 12005 1.4.2019 31.12.9999
1512101 EU - KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+ 5 121 1 12101 1.1.2014 31.12.9999
1512102 EU - KP- Crocodile 2014+ 5 121 1 12102 1.1.2014 31.12.9999
1512103 EU - KP COSME 5 121 1 12103 1.1.2014 31.12.9999
1512104 EU - KP Horizont 2020 5 121 1 12104 1.1.2014 31.12.9999
1512105 EU - KP Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI) 5 121 1 12105 1.1.2014 31.12.9999
1512106 EU - KP Statistický program ES 5 121 1 12106 1.1.2014 31.12.9999
1512107 EU - KP Customs 2020 5 121 1 12107 1.5.2014 31.12.9999
1512108 EU - KP Erasmus + 5 121 1 12108 1.1.2015 31.12.9999
1512109 EU - KP 3. Akční program v oblasti zdraví 5 121 1 12109 1.2.2016 31.12.9999
1513000 EU - Program rozvoje venkova 2014+ 5 130 1 13000 1.1.2014 31.12.9999
1513100 EU - Přímé platby zemědělcům 2014+ 5 131 1 13100 1.1.2014 31.12.9999
1513201 EU - Společná organizace trhu - mimo včely 2014+ 5 132 1 13201 1.1.2014 31.12.9999
1513202 EU - Společná organizace trhu - včely 2014+ 5 132 1 13202 1.1.2014 31.12.9999
2100000 Rezervní fond (mimo EU) 1 0 2 0 1.1.1900 31.12.9999
2100100 RF SR - PHARE 1 1 2 100 1.1.1900 31.12.9999
2100200 RF SR - ISPA 1 2 2 200 1.1.1900 31.12.9999
2100300 RF SR - SAPARD 1 3 2 300 1.1.1900 31.12.9999
2100400 RF SR - OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 1 4 2 400 1.1.1900 31.12.9999
2100500 RF SR - Horizontální plán rozvoje venkova 1 5 2 500 1.1.1900 31.12.9999
2100600 RF SR - Společný regionální operační program 1 6 2 600 1.1.1900 31.12.9999
2100700 RF SR - OP průmysl a podnikání 1 7 2 700 1.1.1900 31.12.9999
2100800 RF SR - OP infrastruktura 1 8 2 800 1.1.1900 31.12.9999
2100900 RF SR - OP rozvoj lidských zdrojů 1 9 2 900 1.1.1900 31.12.9999
2101001 RF SR - Fond soudržnosti (Kohezní fond) 1 10 2 1001 1.1.1900 31.12.9999
2101002 RF SR - Fond soudržnosti - Technická pomoc 1 10 2 1002 1.1.1900 31.12.9999
2101100 RF SR - Jednotný programový dokument pro cíl 2 1 11 2 1100 1.1.1900 31.12.9999
2101200 RF SR - Jednotný programový dokument pro cíl 3 1 12 2 1200 1.1.1900 31.12.9999
2101300 RF SR - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 1 13 2 1300 1.1.1900 31.12.9999
2101400 RF SR - Program iniciativy společenství interreg IIIB 1 14 2 1400 1.1.1900 31.12.9999
2101500 RF SR - Program iniciativy společenství interreg IIIC 1 15 2 1500 1.1.1900 31.12.9999
2101600 RF SR - Program iniciativy společenství ESPON 1 16 2 1600 1.1.1900 31.12.9999
2101700 RF SR - Program iniciativy společenství INTERACT 1 17 2 1700 1.1.1900 31.12.9999
2101800 RF SR - Iniciativa společenství EQUAL 1 18 2 1800 1.1.1900 31.12.9999
2101900 RF SR - Twinning out 1 19 2 1900 1.1.1900 31.12.9999
2102000 RF SR - Fond solidarity 1 20 2 2000 1.1.1900 31.12.9999
2102100 RF SR - Transition facility 1 21 2 2100 1.1.1900 31.12.9999
2102200 RF SR - Jiné programy/projekty EU 1 22 2 2200 1.1.1900 31.12.9999
2102300 SR - Komunitární programy 1 23 2 2300 1.1.1900 31.12.9999
2102400 RF SR - Přímé platby zemědělců 1 24 2 2400 1.1.1900 31.12.9999
2102500 RF SR - Přímé platby zemědělcům 1 25 2 2500 1.1.1900 31.12.9999
2102601 RF SR - Společná organizace trhu - mimo včely 1 26 2 2601 1.1.1900 31.12.9999
2102602 RF SR - Společná organizace trhu - včely 1 26 2 2602 1.1.1900 31.12.9999
2102700 RF SR - Program rozvoje venkova 1 27 2 2700 1.1.1900 31.12.9999
2102800 RF SR - OP Rybářství 1 28 2 2800 1.1.1900 31.12.9999
2103000 RF SR - OP Podnikání a inovace 1 30 2 3000 1.1.1900 31.12.9999
2103100 RF SR - OP Výzkum a vývoj pro inovace 1 31 2 3100 1.1.1900 31.12.9999
2103200 RF SR - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 32 2 3200 1.1.1900 31.12.9999
2103300 RF SR - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 33 2 3300 1.1.1900 31.12.9999
2103600 RF SR - Integrovaný operační program 1 36 2 3600 1.1.1900 31.12.9999
2103701 RF SR - OP Technická pomoc - MMR 1 37 2 3701 1.1.1900 31.12.9999
2103702 RF SR - OP Technická pomoc - Auditní orgán 1 37 2 3702 1.1.1900 31.12.9999
2103703 RF SR - OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán 1 37 2 3703 1.1.1900 31.12.9999
2103704 RF SR - OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty 1 37 2 3704 1.1.1900 31.12.9999
2103705 RF SR - OP Technická pomoc - CKB AFCOS 1 37 2 3705 16.3.2012 31.12.9999
2103800 RF SR - Regionální operační programy 1 38 2 3800 1.1.1900 31.12.9999
2103900 RF SR - OP Praha Konkurenceschopnost 1 39 2 3900 1.1.1900 31.12.9999
2104000 RF SR - OP Praha Adaptabilita 1 40 2 4000 1.1.1900 31.12.9999
2104100 RF SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR 1 41 2 4100 1.1.1900 31.12.9999
2104101 RF SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko 1 41 2 4101 1.1.1900 31.12.9999
2104102 RF SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko 1 41 2 4102 1.1.1900 31.12.9999
2104103 RF SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko 1 41 2 4103 1.1.1900 31.12.9999
2104104 RF SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko 1 41 2 4104 1.1.1900 31.12.9999
2104105 RF SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko 1 41 2 4105 1.1.1900 31.12.9999
2104200 RF SR - OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 1 42 2 4200 1.1.1900 31.12.9999
2104300 RF SR - OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 1 43 2 4300 1.1.1900 31.12.9999
2104400 RF SR - OP ESPON pro cíl EÚS 1 44 2 4400 1.1.1900 31.12.9999
2104500 RF SR - OP INTERACT pro cíl EÚS 1 45 2 4500 1.1.1900 31.12.9999
2104601 RF SR - Jiné programy/projekty EU - EURES/T 1 46 2 4601 1.1.1900 31.12.9999
2104602 RF SR - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 1 46 2 4602 1.1.1900 31.12.9999
2104603 RF SR - Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření 1 46 2 4603 1.1.1900 31.12.9999
2104604 RF SR - Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť 1 46 2 4604 1.1.1900 31.12.9999
2104605 RF SR - Jiné programy/projekty EU - IEE/CA 1 46 2 4605 1.1.1900 31.12.9999
2104606 RF SR - Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK 1 46 2 4606 22.6.2012 31.12.9999
2104607 RF SR - Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie 1 46 2 4607 22.6.2012 31.12.9999
2104608 RF SR - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře 1 46 2 4608 1.1.2013 31.12.9999
2104701 RF SR - KP Progress 1 47 2 4701 1.1.1900 31.12.9999
2104702 RF SR - KP LLP 1 47 2 4702 22.6.2012 31.12.9999
2104703 RF SR - KP Life+ 1 47 2 4703 1.1.1900 31.12.9999
2104704 RF SR - KP PEPPOL (CIP) 1 47 2 4704 1.1.1900 31.12.9999
2104705 RF SR - KP CIP 1 47 2 4705 1.1.1900 31.12.9999
2104706 RF SR - KP Connect 1 47 2 4706 1.1.1900 31.12.9999
2104707 RF SR - KP Easyway 1 47 2 4707 1.1.1900 31.12.9999
2104708 RF SR - KP IRIS EUROPE II 1 47 2 4708 1.1.1900 31.12.9999
2104709 RF SR - KP Dálnice D47 (TEN-T) 1 47 2 4709 1.1.1900 31.12.9999
2104710 RF SR - KP Eurostar 1 47 2 4710 1.1.1900 31.12.9999
2104711 RF SR - KP Občanská spravedlnost, Civil Justice 1 47 2 4711 1.1.1900 31.12.9999
2104712 RF SR - KP Trestní spravedlnost, Crime Justice 1 47 2 4712 1.1.1900 31.12.9999
2104713 RF SR - KP CIPS 1 47 2 4713 1.1.1900 31.12.9999
2104714 RF SR - KP Prevention and Fight against Crime 1 47 2 4714 1.1.1900 31.12.9999
2104715 RF SR - KP Leonardo da Vinci 1 47 2 4715 1.1.1900 31.12.9999
2104716 RF SR - KP Kooperační program s EUIPO 1 47 2 4716 1.1.1900 31.12.9999
2104717 RF SR - KP Evropa pro občany 1 47 2 4717 1.1.1900 31.12.9999
2104718 RF SR - KP Statistický program ES 1 47 2 4718 1.1.1900 31.12.9999
2104719 RF SR - KP Erasmus 1 47 2 4719 1.1.1900 31.12.9999
2104720 RF SR - KP Babel 1 47 2 4720 1.1.1900 31.12.9999
2104721 RF SR - KP eContentPlus 1 47 2 4721 1.1.1900 31.12.9999
2104722 RF SR - KP Stork (CIP) 1 47 2 4722 1.1.1900 31.12.9999
2104723 RF SR - Solidarita a řízení migračních toků EUF 1 47 2 4723 1.1.1900 31.12.9999
2104724 RF SR - Solidarita a řízení migračních toků ENF 1 47 2 4724 1.1.1900 31.12.9999
2104725 RF SR - Solidarita a řízení migračních toků FVH 1 47 2 4725 1.1.1900 31.12.9999
2104726 RF SR - Solidarita a řízení migračních toků EIF 1 47 2 4726 1.1.1900 31.12.9999
2104727 RF SR - KP Euroguidance 1 47 2 4727 22.6.2012 31.12.9999
2104728 RF SR - KP Bologna Experts 1 47 2 4728 22.6.2012 31.12.9999
2104729 RF SR - KP Eurydice 1 47 2 4729 22.6.2012 31.12.9999
2104730 RF SR - KP Mládež v akci 1 47 2 4730 22.6.2012 31.12.9999
2104731 RF SR - KP Eurodesk 1 47 2 4731 22.6.2012 31.12.9999
2104732 RF SR - KP IRIS EUROPE III 1 47 2 4732 22.6.2012 31.12.9999
2104733 RF SR - KP HeERO 1 47 2 4733 22.6.2012 31.12.9999
2104734 RF SR - KP INWAPO 1 47 2 4734 22.6.2012 31.12.9999
2104735 RF SR - KP ATIS4ALL 1 47 2 4735 22.6.2012 31.12.9999
2104736 RF SR - KP GEN6 1 47 2 4736 22.6.2012 31.12.9999
2104737 RF SR - KP ISEC 1 47 2 4737 22.6.2012 31.12.9999
2104738 RF SR - KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství 1 47 2 4738 22.6.2012 31.12.9999
2104739 RF SR - KP Fond pro vnitřní bezpečnost 1 47 2 4739 22.6.2012 31.12.9999
2104740 RF SR - KP Azylový a migrační fond 1 47 2 4740 22.6.2012 31.12.9999
2104741 RF SR - KP ICT PSP 1 47 2 4741 1.1.2013 31.12.9999
2104742 RF SR - KP Justice 1 47 2 4742 1.1.2013 31.12.9999
2104743 RF SR - KP Rights, Equality and Citizenship 1 47 2 4743 1.1.2013 31.12.9999
2104744 RF SR - KP Tempus 1 47 2 4744 1.1.2013 31.12.9999
2104745 RF SR - KP Customs 2013 1 47 2 4745 7.11.2012 31.12.9999
2104746 RF SR - KP Hercule 1 47 2 4746 1.1.2013 31.12.9999
2104747 RF SR - KP Grundtvig 1 47 2 4747 1.1.2013 31.12.9999
2104748 RF SR - KP 2. akční program v oblasti zdraví 1 47 2 4748 1.1.2013 31.12.9999
2104749 RF SR - KP Civilní ochrana 1 47 2 4749 1.1.2013 31.12.9999
2104800 RF SR - Twinning out 1 48 2 4800 1.1.1900 31.12.9999
2104900 RF SR - Fond solidarity 1 49 2 4900 1.1.1900 31.12.9999
2105000 RF SR - Transition facility 1 50 2 5000 1.1.1900 31.12.9999
2105100 RF SR - OP Doprava - ERDF 1 51 2 5100 1.1.1900 31.12.9999
2105200 RF SR - OP Doprava - CF 1 52 2 5200 1.1.1900 31.12.9999
2105300 RF SR - OP Životní prostředí - ERDF 1 53 2 5300 1.1.1900 31.12.9999
2105400 RF SR - OP Životní prostředí - CF 1 54 2 5400 1.1.1900 31.12.9999
2106001 RF SR - EHP/Norsko 1 1 60 2 6001 1.1.1900 31.12.9999
2106002 RF SR - Program švýcarsko-české spolupráce 1 60 2 6002 1.1.1900 31.12.9999
2106003 RF SR - FM EHP/Norsko 2 1 60 2 6003 1.1.1900 31.12.9999
2106004 RF SR - EHP/Norsko 3 1 60 2 6004 1.1.2017 31.12.9999
2108700 RF SR - Program rozvoje venkova ÚO 1 87 2 8700 1.1.1900 31.12.9999
2109000 RF SR - Jiné prostředky ze zahraničí 1 90 2 9000 1.1.1900 31.12.9999
2110100 RF SR - OP Rybářství 2014+ 1 101 2 10100 1.1.2014 31.12.9999
2110200 RF SR - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 1 102 2 10200 1.1.2014 31.12.9999
2110300 RF SR - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 1 103 2 10300 1.1.2014 31.12.9999
2110400 RF SR - OP Zaměstnanost 2014+ 1 104 2 10400 1.1.2014 31.12.9999
2110501 RF SR - OP Doprava - ERDF 2014+ 1 105 2 10501 1.1.2014 31.12.9999
2110502 RF SR - OP Doprava - CF 2014+ 1 105 2 10502 1.1.2014 31.12.9999
2110601 RF SR - OP Životní prostředí - ERDF2014+ 1 106 2 10601 1.1.2014 31.12.9999
2110602 RF SR - OP Životní prostředí - CF 2014+ 1 106 2 10602 1.1.2014 31.12.9999
2110700 RF SR - Integrovaný regionální operační program 2014+ 1 107 2 10700 1.1.2014 31.12.9999
2110800 RF SR - OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 1 108 2 10800 1.1.2014 31.12.9999
2110901 RF SR - OP Technická pomoc - MMR 2014+ 1 109 2 10901 1.1.2014 31.12.9999
2110902 RF SR - OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ 1 109 2 10902 1.1.2014 31.12.9999
2110903 RF SR - OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ 1 109 2 10903 1.1.2014 31.12.9999
2110904 RF SR - OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ 1 109 2 10904 1.1.2014 31.12.9999
2110905 RF SR - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 1 109 2 10905 1.1.2016 31.12.9999
2111000 RF SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A TP 2014+ 1 110 2 11000 1.1.2014 31.12.9999
2111001 RF SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Pl 2014+ 1 110 2 11001 1.1.2014 31.12.9999
2111002 RF SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sl 2014+ 1 110 2 11002 1.1.2014 31.12.9999
2111003 RF SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rk 2014+ 1 110 2 11003 1.1.2014 31.12.9999
2111004 RF SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bv 2014+ 1 110 2 11004 1.1.2014 31.12.9999
2111005 RF SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 1 110 2 11005 1.1.2014 31.12.9999
2111100 RF SR - OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ 1 111 2 11100 1.1.2014 31.12.9999
2111101 RF SR - OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 1 111 2 11101 1.1.2014 31.12.9999
2111102 RF SR - OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 1 111 2 11102 1.1.2014 31.12.9999
2111200 RF SR - OP meziregionální spolupráce 2014+ 1 112 2 11200 1.1.2014 31.12.9999
2112000 RF SR - Jiné EU 2014+ 1 120 2 12000 1.1.2014 31.12.9999
2112001 RF SR - Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ 1 120 2 12001 20.2.2015 31.12.9999
2112002 RF SR - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+ 1 120 2 12002 20.2.2015 31.12.9999
2112003 RF SR - Jiné EU - Operační program Potravinové a materiální pomoci 2014+ 1 120 2 12003 20.2.2015 31.12.9999
2112004 RF SR - Jiné EU - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014+ 1 120 2 12004 20.2.2015 31.12.9999
2112005 RF SR - Jiné EU - zahraniční rozvojová spolupráce s EK 2014+ 1 120 2 12005 1.4.2019 31.12.9999
2112101 RF SR - KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+ 1 121 2 12101 1.1.2014 31.12.9999
2112102 RF SR - KP- Crocodile 2014+ 1 121 2 12102 1.1.2014 31.12.9999
2112103 RF SR - KP COSME 1 121 2 12103 1.1.2014 31.12.9999
2112104 RF SR - KP Horizont 2020 1 121 2 12104 1.1.2014 31.12.9999
2112105 RF SR - KP Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI) 1 121 2 12105 1.1.2014 31.12.9999
2112106 RF SR - KP Statistický program ES 1 121 2 12106 1.1.2014 31.12.9999
2112107 RF SR - KP Customs 2020 1 121 2 12107 1.5.2014 31.12.9999
2112108 RF SR- KP Erasmus + 1 121 2 12108 1.1.2015 31.12.9999
2112109 RF SR - KP 3. Akční program v oblasti zdraví 1 121 2 12109 1.2.2016 31.12.9999
2113000 RF SR - Program rozvoje venkova 2014+ 1 130 2 13000 1.1.2014 31.12.9999
2113100 RF SR - Přímé platby zemědělcům 2014+ 1 131 2 13100 1.1.2014 31.12.9999
2113201 RF SR - Společná organizace trhu - mimo včely 2014+ 1 132 2 13201 1.1.2014 31.12.9999
2113202 RF SR - Společná organizace trhu - včely 2014+ 1 132 2 13202 1.1.2014 31.12.9999
2118700 RF SR - Program rozvoje venkova 2014+ ÚO 1 187 2 18700 1.1.2014 31.12.9999
2500100 RF EU - PHARE 5 1 2 100 1.1.1900 31.12.9999
2500200 RF EU - ISPA 5 2 2 200 1.1.1900 31.12.9999
2500300 RF EU - SAPARD 5 3 2 300 1.1.1900 31.12.9999
2500400 RF EU - OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 5 4 2 400 1.1.1900 31.12.9999
2500500 RF EU - Horizontální plán rozvoje venkova 5 5 2 500 1.1.1900 31.12.9999
2500600 RF EU - Společný regionální operační program 5 6 2 600 1.1.1900 31.12.9999
2500700 RF EU - OP průmysl a podnikání 5 7 2 700 1.1.1900 31.12.9999
2500800 RF EU - OP infrastruktura 5 8 2 800 1.1.1900 31.12.9999
2500900 RF EU - OP rozvoj lidských zdrojů 5 9 2 900 1.1.1900 31.12.9999
2501001 RF EU - Fond soudržnosti (Kohezní fond) 5 10 2 1001 1.1.1900 31.12.9999
2501002 RF EU - Fond soudržnosti - Technická pomoc 5 10 2 1002 1.1.1900 31.12.9999
2501100 RF EU - Jednotný programový dokument pro cíl 2 5 11 2 1100 1.1.1900 31.12.9999
2501200 RF EU - Jednotný programový dokument pro cíl 3 5 12 2 1200 1.1.1900 31.12.9999
2501300 RF EU - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 5 13 2 1300 1.1.1900 31.12.9999
2501400 RF EU - Program iniciativy společenství interreg IIIB 5 14 2 1400 1.1.1900 31.12.9999
2501500 RF EU - Program iniciativy společenství interreg IIIC 5 15 2 1500 1.1.1900 31.12.9999
2501600 RF EU - Program iniciativy společenství ESPON 5 16 2 1600 1.1.1900 31.12.9999
2501700 RF EU - Program iniciativy společenství INTERACT 5 17 2 1700 1.1.1900 31.12.9999
2501800 RF EU - Iniciativa společenství EQUAL 5 18 2 1800 1.1.1900 31.12.9999
2501900 RF EU - Twinning out 5 19 2 1900 1.1.1900 31.12.9999
2502000 RF EU - Fond solidarity 5 20 2 2000 1.1.1900 31.12.9999
2502100 RF EU - Transition facility 5 21 2 2100 1.1.1900 31.12.9999
2502200 RF EU - Jiné programy/projekty EU 5 22 2 2200 1.1.1900 31.12.9999
2502300 RF EU - Komunitární programy 5 23 2 2300 1.1.1900 31.12.9999
2502400 RF EU - Přímé platby zemědělců 5 24 2 2400 1.1.1900 31.12.9999
2502500 RF EU - Přímé platby zemědělcům 5 25 2 2500 1.1.1900 31.12.9999
2502601 RF EU - Společná organizace trhu - mimo včely 5 26 2 2601 1.1.1900 31.12.9999
2502602 RF EU - Společná organizace trhu - včely 5 26 2 2602 1.1.1900 31.12.9999
2502700 RF EU - Program rozvoje venkova 5 27 2 2700 1.1.1900 31.12.9999
2502800 RF EU - OP Rybářství 5 28 2 2800 1.1.1900 31.12.9999
2503000 RF EU - OP Podnikání a inovace 5 30 2 3000 1.1.1900 31.12.9999
2503100 RF EU - OP Výzkum a vývoj pro inovace 5 31 2 3100 1.1.1900 31.12.9999
2503200 RF EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5 32 2 3200 1.1.1900 31.12.9999
2503300 RF EU - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 5 33 2 3300 1.1.1900 31.12.9999
2503600 RF EU - Integrovaný operační program 5 36 2 3600 1.1.1900 31.12.9999
2503701 RF EU - OP Technická pomoc - MMR 5 37 2 3701 1.1.1900 31.12.9999
2503702 RF EU - OP Technická pomoc - Auditní orgán 5 37 2 3702 1.1.1900 31.12.9999
2503703 RF EU - OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán 5 37 2 3703 1.1.1900 31.12.9999
2503704 RF EU - OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty 5 37 2 3704 1.1.1900 31.12.9999
2503705 RF EU - OP Technická pomoc - CKB AFCOS 5 37 2 3705 16.3.2012 31.12.9999
2503800 RF EU - Regionální operační programy 5 38 2 3800 1.1.1900 31.12.9999
2503900 RF EU - OP Praha Konkurenceschopnost 5 39 2 3900 1.1.1900 31.12.9999
2504000 RF EU - OP Praha Adaptabilita 5 40 2 4000 1.1.1900 31.12.9999
2504100 RF EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR 5 41 2 4100 1.1.1900 31.12.9999
2504101 RF EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko 5 41 2 4101 1.1.1900 31.12.9999
2504102 RF EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko 5 41 2 4102 1.1.1900 31.12.9999
2504103 RF EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko 5 41 2 4103 1.1.1900 31.12.9999
2504104 RF EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko 5 41 2 4104 1.1.1900 31.12.9999
2504105 RF EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko 5 41 2 4105 1.1.1900 31.12.9999
2504200 RF EU - OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 5 42 2 4200 1.1.1900 31.12.9999
2504300 RF EU - OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 5 43 2 4300 1.1.1900 31.12.9999
2504400 RF EU - OP ESPON pro cíl EÚS 5 44 2 4400 1.1.1900 31.12.9999
2504500 RF EU - OP INTERACT pro cíl EÚS 5 45 2 4500 1.1.1900 31.12.9999
2504601 RF EU - Jiné programy/projekty EU - EURES/T 5 46 2 4601 1.1.1900 31.12.9999
2504602 RF EU - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 5 46 2 4602 1.1.1900 31.12.9999
2504603 RF EU - Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření 5 46 2 4603 1.1.1900 31.12.9999
2504604 RF EU - Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť 5 46 2 4604 1.1.1900 31.12.9999
2504605 RF EU - Jiné programy/projekty EU - IEE/CA 5 46 2 4605 1.1.1900 31.12.9999
2504606 RF EU - Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK 5 46 2 4606 22.6.2012 31.12.9999
2504607 RF EU - Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie 5 46 2 4607 22.6.2012 31.12.9999
2504608 RF EU - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře 5 46 2 4608 1.1.2013 31.12.9999
2504701 RF EU - KP Progress 5 47 2 4701 1.1.1900 31.12.9999
2504702 RF EU - KP LLP 5 47 2 4702 22.6.2012 31.12.9999
2504703 RF EU - KP Life+ 5 47 2 4703 1.1.1900 31.12.9999
2504704 RF EU - KP PEPPOL (CIP) 5 47 2 4704 1.1.1900 31.12.9999
2504705 RF EU - KP CIP 5 47 2 4705 1.1.1900 31.12.9999
2504706 RF EU - KP Connect 5 47 2 4706 1.1.1900 31.12.9999
2504707 RF EU - KP Easyway 5 47 2 4707 1.1.1900 31.12.9999
2504708 RF EU - KP IRIS EUROPE II 5 47 2 4708 1.1.1900 31.12.9999
2504709 RF EU - KP Dálnice D47 (TEN-T) 5 47 2 4709 1.1.1900 31.12.9999
2504710 RF EU - KP Eurostar 5 47 2 4710 1.1.1900 31.12.9999
2504711 RF EU - KP Občanská spravedlnost, Civil Justice 5 47 2 4711 1.1.1900 31.12.9999
2504712 RF EU - KP Trestní spravedlnost, Crime Justice 5 47 2 4712 1.1.1900 31.12.9999
2504713 RF EU - KP CIPS 5 47 2 4713 1.1.1900 31.12.9999
2504714 RF EU - KP Prevention and Fight against Crime 5 47 2 4714 1.1.1900 31.12.9999
2504715 RF EU - KP Leonardo da Vinci 5 47 2 4715 1.1.1900 31.12.9999
2504716 RF EU - KP Kooperační program s EUIPO 5 47 2 4716 1.1.1900 31.12.9999
2504717 RF EU - KP Evropa pro občany 5 47 2 4717 1.1.1900 31.12.9999
2504718 RF EU - KP Statistický program ES 5 47 2 4718 1.1.1900 31.12.9999
2504719 RF EU - KP Erasmus 5 47 2 4719 1.1.1900 31.12.9999
2504720 RF EU - KP Babel 5 47 2 4720 1.1.1900 31.12.9999
2504721 RF EU - KP eContentPlus 5 47 2 4721 1.1.1900 31.12.9999
2504722 RF EU - KP Stork (CIP) 5 47 2 4722 1.1.1900 31.12.9999
2504723 RF EU - Solidarita a řízení migračních toků EUF 5 47 2 4723 1.1.1900 31.12.9999
2504724 RF EU - Solidarita a řízení migračních toků ENF 5 47 2 4724 1.1.1900 31.12.9999
2504725 RF EU - Solidarita a řízení migračních toků FVH 5 47 2 4725 1.1.1900 31.12.9999
2504726 RF EU - Solidarita a řízení migračních toků EIF 5 47 2 4726 1.1.1900 31.12.9999
2504727 RF EU - KP Euroguidance 5 47 2 4727 22.6.2012 31.12.9999
2504728 RF EU - KP Bologna Experts 5 47 2 4728 22.6.2012 31.12.9999
2504729 RF EU - KP Eurydice 5 47 2 4729 22.6.2012 31.12.9999
2504730 RF EU - KP Mládež v akci 5 47 2 4730 22.6.2012 31.12.9999
2504731 RF EU - KP Eurodesk 5 47 2 4731 22.6.2012 31.12.9999
2504732 RF EU - KP IRIS EUROPE III 5 47 2 4732 22.6.2012 31.12.9999
2504733 RF EU - KP HeERO 5 47 2 4733 22.6.2012 31.12.9999
2504734 RF EU - KP INWAPO 5 47 2 4734 22.6.2012 31.12.9999
2504735 RF EU - KP ATIS4ALL 5 47 2 4735 22.6.2012 31.12.9999
2504736 RF EU - KP GEN6 5 47 2 4736 22.6.2012 31.12.9999
2504737 RF EU - KP ISEC 5 47 2 4737 22.6.2012 31.12.9999
2504738 RF EU - KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství 5 47 2 4738 22.6.2012 31.12.9999
2504739 RF EU - KP Fond pro vnitřní bezpečnost 5 47 2 4739 22.6.2012 31.12.9999
2504740 RF EU - KP Azylový a migrační fond 5 47 2 4740 22.6.2012 31.12.9999
2504741 RF EU - KP ICT PSP 5 47 2 4741 1.1.2013 31.12.9999
2504742 RF EU - KP Justice 5 47 2 4742 1.1.2013 31.12.9999
2504743 RF EU - KP Rights, Equality and Citizenship 5 47 2 4743 1.1.2013 31.12.9999
2504744 RF EU - KP Tempus 5 47 2 4744 1.1.2013 31.12.9999
2504745 RF EU - KP Customs 2013 5 47 2 4745 7.11.2012 31.12.9999
2504746 RF EU - KP Hercule 5 47 2 4746 1.1.2013 31.12.9999
2504747 RF EU - KP Grundtvig 5 47 2 4747 1.1.2013 31.12.9999
2504748 RF EU - KP 2. akční program v oblasti zdraví 5 47 2 4748 1.1.2013 31.12.9999
2504749 RF EU - KP Civilní ochrana 5 47 2 4749 1.1.2013 31.12.9999
2504800 RF EU - Twinning out 5 48 2 4800 1.1.1900 31.12.9999
2504900 RF EU - Fond solidarity 5 49 2 4900 1.1.1900 31.12.9999
2505000 RF EU - Transition facility 5 50 2 5000 1.1.1900 31.12.9999
2505100 RF EU - OP Doprava - ERDF 5 51 2 5100 1.1.1900 31.12.9999
2505200 RF EU - OP Doprava - CF 5 52 2 5200 1.1.1900 31.12.9999
2505300 RF EU - OP Životní prostředí - ERDF 5 53 2 5300 1.1.1900 31.12.9999
2505400 RF EU - OP Životní prostředí - CF 5 54 2 5400 1.1.1900 31.12.9999
2506001 RF FM - EHP/Norsko 1 5 60 2 6001 1.1.1900 31.12.9999
2506002 RF FM - Program švýcarsko-české spolupráce 5 60 2 6002 1.1.1900 31.12.9999
2506003 RF FM - FM EHP/Norsko 2 5 60 2 6003 1.1.1900 31.12.9999
2506004 RF FM - EHP/Norsko 3 5 60 2 6004 1.1.2017 31.12.9999
2507000 RF - Prostředky NATO 5 70 2 7000 1.1.1900 31.12.9999
2508700 RF EU - Program rozvoje venkova ÚO 5 87 2 8700 16.5.2012 31.12.9999
2509000 RF - Jiné prostředky ze zahraničí 5 90 2 9000 1.1.1900 31.12.9999
2510100 RF EU - OP Rybářství 2014+ 5 101 2 10100 1.1.2014 31.12.9999
2510200 RF EU - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 5 102 2 10200 1.1.2014 31.12.9999
2510300 RF EU - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 5 103 2 10300 1.1.2014 31.12.9999
2510400 RF EU - OP Zaměstnanost 2014+ 5 104 2 10400 1.1.2014 31.12.9999
2510501 RF EU - OP Doprava - ERDF 2014+ 5 105 2 10501 1.1.2014 31.12.9999
2510502 RF EU - OP Doprava - CF 2014+ 5 105 2 10502 1.1.2014 31.12.9999
2510601 RF EU - OP Životní prostředí - ERDF2014+ 5 106 2 10601 1.1.2014 31.12.9999
2510602 RF EU - OP Životní prostředí - CF 2014+ 5 106 2 10602 1.1.2014 31.12.9999
2510700 RF EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 5 107 2 10700 1.1.2014 31.12.9999
2510800 RF EU - OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 5 108 2 10800 1.1.2014 31.12.9999
2510901 RF EU - OP Technická pomoc - MMR 2014+ 5 109 2 10901 1.1.2014 31.12.9999
2510902 RF EU - OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ 5 109 2 10902 1.1.2014 31.12.9999
2510903 RF EU - OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ 5 109 2 10903 1.1.2014 31.12.9999
2510904 RF EU - OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ 5 109 2 10904 1.1.2014 31.12.9999
2510905 RF EU - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 5 109 2 10905 1.1.2016 31.12.9999
2511000 RF EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A TP 2014+ 5 110 2 11000 1.1.2014 31.12.9999
2511001 RF EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Pl 2014+ 5 110 2 11001 1.1.2014 31.12.9999
2511002 RF EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sl 2014+ 5 110 2 11002 1.1.2014 31.12.9999
2511003 RF EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rk 2014+ 5 110 2 11003 1.1.2014 31.12.9999
2511004 RF EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bv 2014+ 5 110 2 11004 1.1.2014 31.12.9999
2511005 RF EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 5 110 2 11005 1.1.2014 31.12.9999
2511100 RF EU - OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ 5 111 2 11100 1.1.2014 31.12.9999
2511101 RF EU - OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 5 111 2 11101 1.1.2014 31.12.9999
2511102 RF EU - OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 5 111 2 11102 1.1.2014 31.12.9999
2511200 RF EU - OP meziregionální spolupráce 2014+ 5 112 2 11200 1.1.2014 31.12.9999
2512000 RF EU - Jiné EU 2014+ 5 120 2 12000 1.1.2014 31.12.9999
2512001 RF EU - Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ 5 120 2 12001 20.2.2015 31.12.9999
2512002 RF EU - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+ 5 120 2 12002 20.2.2015 31.12.9999
2512003 RF EU - Jiné EU - Operační program Potravinové a materiální pomoci 2014+ 5 120 2 12003 20.2.2015 31.12.9999
2512004 RF EU - Jiné EU - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014+ 5 120 2 12004 20.2.2015 31.12.9999
2512005 RF EU - Jiné EU - zahraniční rozvojová spolupráce s EK 2014+ 5 120 2 12005 1.4.2019 31.12.9999
2512101 RF EU - KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+ 5 121 2 12101 1.1.2014 31.12.9999
2512102 RF EU - KP- Crocodile 2014+ 5 121 2 12102 1.1.2014 31.12.9999
2512103 RF EU - KP COSME 5 121 2 12103 1.1.2014 31.12.9999
2512104 RF EU - KP Horizont 2020 5 121 2 12104 1.1.2014 31.12.9999
2512105 RF EU - KP Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI) 5 121 2 12105 1.1.2014 31.12.9999
2512106 RF EU - KP Statistický program ES 5 121 2 12106 1.1.2014 31.12.9999
2512107 RF EU - KP Customs 2020 5 121 2 12107 1.5.2014 31.12.9999
2512108 RF EU - KP Erasmus + 5 121 2 12108 1.1.2015 31.12.9999
2512109 RF EU - KP 3. Akční program v oblasti zdraví 5 121 2 12109 1.2.2016 31.12.9999
2513000 RF EU - Program rozvoje venkova 2014+ 5 130 2 13000 1.1.2014 31.12.9999
2513100 RF EU - Přímé platby zemědělcům 2014+ 5 131 2 13100 1.1.2014 31.12.9999
2513201 RF EU - Společná organizace trhu - mimo včely 2014+ 5 132 2 13201 1.1.2014 31.12.9999
2513202 RF EU - Společná organizace trhu - včely 2014+ 5 132 2 13202 1.1.2014 31.12.9999
3100000 Mimorozpočtové zdroje (mimo EU) 1 0 3 0 1.1.1900 31.12.9999
3100100 MRP SR - PHARE 1 1 3 100 1.1.1900 31.12.9999
3100200 MRP SR - ISPA 1 2 3 200 1.1.1900 31.12.9999
3100300 MRP SR - SAPARD 1 3 3 300 1.1.1900 31.12.9999
3100400 MRP SR - OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 1 4 3 400 1.1.1900 31.12.9999
3100500 MRP SR - Horizontální plán rozvoje venkova 1 5 3 500 1.1.1900 31.12.9999
3100600 MRP SR - Společný regionální operační program 1 6 3 600 1.1.1900 31.12.9999
3100700 MRP SR - OP průmysl a podnikání 1 7 3 700 1.1.1900 31.12.9999
3100800 MRP SR - OP infrastruktura 1 8 3 800 1.1.1900 31.12.9999
3100900 MRP SR - OP rozvoj lidských zdrojů 1 9 3 900 1.1.1900 31.12.9999
3101001 MRP SR - Fond soudržnosti (Kohezní fond) 1 10 3 1001 1.1.1900 31.12.9999
3101002 MRP SR - Fond soudržnosti - Technická pomoc 1 10 3 1002 1.1.1900 31.12.9999
3101100 MRP SR - Jednotný programový dokument pro cíl 2 1 11 3 1100 1.1.1900 31.12.9999
3101200 MRP SR - Jednotný programový dokument pro cíl 3 1 12 3 1200 1.1.1900 31.12.9999
3101300 MRP SR - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 1 13 3 1300 1.1.1900 31.12.9999
3101400 MRP SR - Program iniciativy společenství interreg IIIB 1 14 3 1400 1.1.1900 31.12.9999
3101500 MRP SR - Program iniciativy společenství interreg IIIC 1 15 3 1500 1.1.1900 31.12.9999
3101600 MRP SR - Program iniciativy společenství ESPON 1 16 3 1600 1.1.1900 31.12.9999
3101700 MRP SR - Program iniciativy společenství INTERACT 1 17 3 1700 1.1.1900 31.12.9999
3101800 MRP SR - Iniciativa společenství EQUAL 1 18 3 1800 1.1.1900 31.12.9999
3101900 MRP SR - Twinning out 1 19 3 1900 1.1.1900 31.12.9999
3102000 MRP SR - Fond solidarity 1 20 3 2000 1.1.1900 31.12.9999
3102100 MRP SR - Transition facility 1 21 3 2100 1.1.1900 31.12.9999
3102200 MRP SR - Jiné programy/projekty EU 1 22 3 2200 1.1.1900 31.12.9999
3102300 SR - Komunitární programy 1 23 3 2300 1.1.1900 31.12.9999
3102400 MRP SR - Přímé platby zemědělců 1 24 3 2400 1.1.1900 31.12.9999
3102500 MRP SR - Přímé platby zemědělcům 1 25 3 2500 1.1.1900 31.12.9999
3102601 MRP SR - Společná organizace trhu - mimo včely 1 26 3 2601 1.1.1900 31.12.9999
3102602 MRP SR - Společná organizace trhu - včely 1 26 3 2602 1.1.1900 31.12.9999
3102700 MRP SR - Program rozvoje venkova 1 27 3 2700 1.1.1900 31.12.9999
3102800 MRP SR - OP Rybářství 1 28 3 2800 1.1.1900 31.12.9999
3103000 MRP SR - OP Podnikání a inovace 1 30 3 3000 1.1.1900 31.12.9999
3103100 MRP SR - OP Výzkum a vývoj pro inovace 1 31 3 3100 1.1.1900 31.12.9999
3103200 MRP SR - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 32 3 3200 1.1.1900 31.12.9999
3103300 MRP SR - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 33 3 3300 1.1.1900 31.12.9999
3103600 MRP SR - Integrovaný operační program 1 36 3 3600 1.1.1900 31.12.9999
3103701 MRP SR - OP Technická pomoc - MMR 1 37 3 3701 1.1.1900 31.12.9999
3103702 MRP SR - OP Technická pomoc - Auditní orgán 1 37 3 3702 1.1.1900 31.12.9999
3103703 MRP SR - OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán 1 37 3 3703 1.1.1900 31.12.9999
3103704 MRP SR - OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty 1 37 3 3704 1.1.1900 31.12.9999
3103705 MRP SR - OP Technická pomoc - CKB AFCOS 1 37 3 3705 16.3.2012 31.12.9999
3103800 MRP SR - Regionální operační programy 1 38 3 3800 1.1.1900 31.12.9999
3103900 MRP SR - OP Praha Konkurenceschopnost 1 39 3 3900 1.1.1900 31.12.9999
3104000 MRP SR - OP Praha Adaptabilita 1 40 3 4000 1.1.1900 31.12.9999
3104100 MRP SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR 1 41 3 4100 1.1.1900 31.12.9999
3104101 MRP SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko 1 41 3 4101 1.1.1900 31.12.9999
3104102 MRP SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko 1 41 3 4102 1.1.1900 31.12.9999
3104103 MRP SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko 1 41 3 4103 1.1.1900 31.12.9999
3104104 MRP SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko 1 41 3 4104 1.1.1900 31.12.9999
3104105 MRP SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko 1 41 3 4105 1.1.1900 31.12.9999
3104200 MRP SR - OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 1 42 3 4200 1.1.1900 31.12.9999
3104300 MRP SR - OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 1 43 3 4300 1.1.1900 31.12.9999
3104400 MRP SR - OP ESPON pro cíl EÚS 1 44 3 4400 1.1.1900 31.12.9999
3104500 MRP SR - OP INTERACT pro cíl EÚS 1 45 3 4500 1.1.1900 31.12.9999
3104601 MRP SR - Jiné programy/projekty EU - EURES/T 1 46 3 4601 1.1.1900 31.12.9999
3104602 MRP SR - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 1 46 3 4602 1.1.1900 31.12.9999
3104603 MRP SR - Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření 1 46 3 4603 1.1.1900 31.12.9999
3104604 MRP SR - Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť 1 46 3 4604 1.1.1900 31.12.9999
3104605 MRP SR - Jiné programy/projekty EU - IEE/CA 1 46 3 4605 1.1.1900 31.12.9999
3104606 MRP SR - Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK 1 46 3 4606 22.6.2012 31.12.9999
3104607 MRP SR - Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie 1 46 3 4607 22.6.2012 31.12.9999
3104608 MRP SR - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře 1 46 3 4608 1.1.2013 31.12.9999
3104701 MRP SR - KP Progress 1 47 3 4701 1.1.1900 31.12.9999
3104702 MRP SR - KP LLP 1 47 3 4702 22.6.2012 31.12.9999
3104703 MRP SR - KP Life+ 1 47 3 4703 1.1.1900 31.12.9999
3104704 MRP SR - KP PEPPOL (CIP) 1 47 3 4704 1.1.1900 31.12.9999
3104705 MRP SR - KP CIP 1 47 3 4705 1.1.1900 31.12.9999
3104706 MRP SR - KP Connect 1 47 3 4706 1.1.1900 31.12.9999
3104707 MRP SR - KP Easyway 1 47 3 4707 1.1.1900 31.12.9999
3104708 MRP SR - KP IRIS EUROPE II 1 47 3 4708 1.1.1900 31.12.9999
3104709 MRP SR - KP Dálnice D47 (TEN-T) 1 47 3 4709 1.1.1900 31.12.9999
3104710 MRP SR - KP Eurostar 1 47 3 4710 1.1.1900 31.12.9999
3104711 MRP SR - KP Občanská spravedlnost, Civil Justice 1 47 3 4711 1.1.1900 31.12.9999
3104712 MRP SR - KP Trestní spravedlnost, Crime Justice 1 47 3 4712 1.1.1900 31.12.9999
3104713 MRP SR - KP CIPS 1 47 3 4713 1.1.1900 31.12.9999
3104714 MRP SR - KP Prevention and Fight against Crime 1 47 3 4714 1.1.1900 31.12.9999
3104715 MRP SR - KP Leonardo da Vinci 1 47 3 4715 1.1.1900 31.12.9999
3104716 MRP SR - KP Kooperační program s EUIPO 1 47 3 4716 1.1.1900 31.12.9999
3104717 MRP SR - KP Evropa pro občany 1 47 3 4717 1.1.1900 31.12.9999
3104718 MRP SR - KP Statistický program ES 1 47 3 4718 1.1.1900 31.12.9999
3104719 MRP SR - KP Erasmus 1 47 3 4719 1.1.1900 31.12.9999
3104720 MRP SR - KP Babel 1 47 3 4720 1.1.1900 31.12.9999
3104721 MRP SR - KP eContentPlus 1 47 3 4721 1.1.1900 31.12.9999
3104722 MRP SR - KP Stork (CIP) 1 47 3 4722 1.1.1900 31.12.9999
3104723 MRP SR - Solidarita a řízení migračních toků EUF 1 47 3 4723 1.1.1900 31.12.9999
3104724 MRP SR - Solidarita a řízení migračních toků ENF 1 47 3 4724 1.1.1900 31.12.9999
3104725 MRP SR - Solidarita a řízení migračních toků FVH 1 47 3 4725 1.1.1900 31.12.9999
3104726 MRP SR - Solidarita a řízení migračních toků EIF 1 47 3 4726 1.1.1900 31.12.9999
3104727 MRP SR - KP Euroguidance 1 47 3 4727 22.6.2012 31.12.9999
3104728 MRP SR - KP Bologna Experts 1 47 3 4728 22.6.2012 31.12.9999
3104729 MRP SR - KP Eurydice 1 47 3 4729 22.6.2012 31.12.9999
3104730 MRP SR - KP Mládež v akci 1 47 3 4730 22.6.2012 31.12.9999
3104731 MRP SR - KP Eurodesk 1 47 3 4731 22.6.2012 31.12.9999
3104732 MRP SR - KP IRIS EUROPE III 1 47 3 4732 22.6.2012 31.12.9999
3104733 MRP SR - KP HeERO 1 47 3 4733 22.6.2012 31.12.9999
3104734 MRP SR - KP INWAPO 1 47 3 4734 22.6.2012 31.12.9999
3104735 MRP SR - KP ATIS4ALL 1 47 3 4735 22.6.2012 31.12.9999
3104736 MRP SR - KP GEN6 1 47 3 4736 22.6.2012 31.12.9999
3104737 MRP SR - KP ISEC 1 47 3 4737 22.6.2012 31.12.9999
3104738 MRP SR - KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství 1 47 3 4738 22.6.2012 31.12.9999
3104739 MRP SR - KP Fond pro vnitřní bezpečnost 1 47 3 4739 22.6.2012 31.12.9999
3104740 MRP SR - KP Azylový a migrační fond 1 47 3 4740 22.6.2012 31.12.9999
3104741 MRP SR - KP ICT PSP 1 47 3 4741 1.1.2013 31.12.9999
3104742 MRP SR - KP Justice 1 47 3 4742 1.1.2013 31.12.9999
3104743 MRP SR - KP Rights, Equality and Citizenship 1 47 3 4743 1.1.2013 31.12.9999
3104744 MRP SR - KP Tempus 1 47 3 4744 1.1.2013 31.12.9999
3104745 MRP SR - KP Customs 2013 1 47 3 4745 7.11.2012 31.12.9999
3104746 MRP SR - KP Hercule 1 47 3 4746 1.1.2013 31.12.9999
3104747 MRP SR - KP Grundtvig 1 47 3 4747 1.1.2013 31.12.9999
3104748 MRP SR - KP 2. akční program v oblasti zdraví 1 47 3 4748 1.1.2013 31.12.9999
3104749 MRP SR - KP Civilní ochrana 1 47 3 4749 1.1.2013 31.12.9999
3104800 MRP SR - Twinning out 1 48 3 4800 1.1.1900 31.12.9999
3104900 MRP SR - Fond solidarity 1 49 3 4900 1.1.1900 31.12.9999
3105000 MRP SR - Transition facility 1 50 3 5000 1.1.1900 31.12.9999
3105100 MRP SR - OP Doprava - ERDF 1 51 3 5100 1.1.1900 31.12.9999
3105200 MRP SR - OP Doprava - CF 1 52 3 5200 1.1.1900 31.12.9999
3105300 MRP SR - OP Životní prostředí - ERDF 1 53 3 5300 1.1.1900 31.12.9999
3105400 MRP SR - OP Životní prostředí - CF 1 54 3 5400 1.1.1900 31.12.9999
3106001 MRP SR - EHP/Norsko 1 1 60 3 6001 1.1.1900 31.12.9999
3106002 MRP SR - Program švýcarsko-české spolupráce 1 60 3 6002 1.1.1900 31.12.9999
3106003 MRP SR - FM EHP/Norsko 2 1 60 3 6003 1.1.1900 31.12.9999
3106004 MRP SR - EHP/Norsko 3 1 60 3 6004 1.1.2017 31.12.9999
3108700 MRP SR - Program rozvoje venkova ÚO 1 87 3 8700 1.1.1900 31.12.9999
3109000 MRP SR - Jiné prostředky ze zahraničí 1 90 3 9000 1.1.1900 31.12.9999
3110100 MRP SR - OP Rybářství 2014+ 1 101 3 10100 1.1.2014 31.12.9999
3110200 MRP SR - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 1 102 3 10200 1.1.2014 31.12.9999
3110300 MRP SR - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 1 103 3 10300 1.1.2014 31.12.9999
3110400 MRP SR - OP Zaměstnanost 2014+ 1 104 3 10400 1.1.2014 31.12.9999
3110501 MRP SR - OP Doprava - ERDF 2014+ 1 105 3 10501 1.1.2014 31.12.9999
3110502 MRP SR - OP Doprava - CF 2014+ 1 105 3 10502 1.1.2014 31.12.9999
3110601 MRP SR - OP Životní prostředí - ERDF2014+ 1 106 3 10601 1.1.2014 31.12.9999
3110602 MRP SR - OP Životní prostředí - CF 2014+ 1 106 3 10602 1.1.2014 31.12.9999
3110700 MRP SR - Integrovaný regionální operační program 2014+ 1 107 3 10700 1.1.2014 31.12.9999
3110800 MRP SR - OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 1 108 3 10800 1.1.2014 31.12.9999
3110901 MRP SR - OP Technická pomoc - MMR 2014+ 1 109 3 10901 1.1.2014 31.12.9999
3110902 MRP SR - OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ 1 109 3 10902 1.1.2014 31.12.9999
3110903 MRP SR - OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ 1 109 3 10903 1.1.2014 31.12.9999
3110904 MRP SR - OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ 1 109 3 10904 1.1.2014 31.12.9999
3110905 MRP SR - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 1 109 3 10905 1.1.2016 31.12.9999
3111000 MRP SR -Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A TP 2014+ 1 110 3 11000 1.1.2014 31.12.9999
3111001 MRP SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Pl 2014+ 1 110 3 11001 1.1.2014 31.12.9999
3111002 MRP SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sl 2014+ 1 110 3 11002 1.1.2014 31.12.9999
3111003 MRP SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rk 2014+ 1 110 3 11003 1.1.2014 31.12.9999
3111004 MRP SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bv 2014+ 1 110 3 11004 1.1.2014 31.12.9999
3111005 MRP SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 1 110 3 11005 1.1.2014 31.12.9999
3111100 MRP SR - OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ 1 111 3 11100 1.1.2014 31.12.9999
3111101 MRP SR - OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 1 111 3 11101 1.1.2014 31.12.9999
3111102 MRP SR - OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 1 111 3 11102 1.1.2014 31.12.9999
3111200 MRP SR - OP meziregionální spolupráce 2014+ 1 112 3 11200 1.1.2014 31.12.9999
3112000 MRP SR - Jiné EU 2014+ 1 120 3 12000 1.1.2014 31.12.9999
3112001 MRP SR - Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ 1 120 3 12001 20.2.2015 31.12.9999
3112002 MRP SR - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+ 1 120 3 12002 20.2.2015 31.12.9999
3112003 MRP SR - Jiné EU - Operační program Potravinové a materiální pomoci 2014+ 1 120 3 12003 20.2.2015 31.12.9999
3112004 MRP SR - Jiné EU - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014+ 1 120 3 12004 20.2.2015 31.12.9999
3112005 MRP SR - Jiné EU - zahraniční rozvojová spolupráce s EK 2014+ 1 120 3 12005 1.4.2019 31.12.9999
3112101 MRP SR - KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+ 1 121 3 12101 1.1.2014 31.12.9999
3112102 MRP SR - KP- Crocodile 2014+ 1 121 3 12102 1.1.2014 31.12.9999
3112103 MRP SR - KP COSME 1 121 3 12103 1.1.2014 31.12.9999
3112104 MRP SR - KP Horizont 2020 1 121 3 12104 1.1.2014 31.12.9999
3112105 MRP SR - KP Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI) 1 121 3 12105 1.1.2014 31.12.9999
3112106 MRP SR - KP Statistický program ES 1 121 3 12106 1.1.2014 31.12.9999
3112107 MRP SR - KP Customs 2020 1 121 3 12107 1.5.2014 31.12.9999
3112108 MRP SR - KP Erasmus + 1 121 3 12108 1.1.2015 31.12.9999
3112109 MRP SR - KP 3. Akční program v oblasti zdraví 1 121 3 12109 1.2.2016 31.12.9999
3113000 MRP SR - Program rozvoje venkova 2014+ 1 130 3 13000 1.1.2014 31.12.9999
3113100 MRP SR - Přímé platby zemědělcům 2014+ 1 131 3 13100 1.1.2014 31.12.9999
3113201 MRP SR - Společná organizace trhu - mimo včely 2014+ 1 132 3 13201 1.1.2014 31.12.9999
3113202 MRP SR - Společná organizace trhu - včely 2014+ 1 132 3 13202 1.1.2014 31.12.9999
3118700 MRP SR - Program rozvoje venkova 2014+ ÚO 1 187 3 18700 1.1.2014 31.12.9999
3500100 MRP EU - PHARE 5 1 3 100 1.1.1900 31.12.9999
3500200 MRP EU - ISPA 5 2 3 200 1.1.1900 31.12.9999
3500300 MRP EU - SAPARD 5 3 3 300 1.1.1900 31.12.9999
3500400 MRP EU - OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 5 4 3 400 1.1.1900 31.12.9999
3500500 MRP EU - Horizontální plán rozvoje venkova 5 5 3 500 1.1.1900 31.12.9999
3500600 MRP EU - Společný regionální operační program 5 6 3 600 1.1.1900 31.12.9999
3500700 MRP EU - OP průmysl a podnikání 5 7 3 700 1.1.1900 31.12.9999
3500800 MRP EU - OP infrastruktura 5 8 3 800 1.1.1900 31.12.9999
3500900 MRP EU - OP rozvoj lidských zdrojů 5 9 3 900 1.1.1900 31.12.9999
3501001 MRP EU - Fond soudržnosti (Kohezní fond) 5 10 3 1001 1.1.1900 31.12.9999
3501002 MRP EU - Fond soudržnosti - Technická pomoc 5 10 3 1002 1.1.1900 31.12.9999
3501100 MRP EU - Jednotný programový dokument pro cíl 2 5 11 3 1100 1.1.1900 31.12.9999
3501200 MRP EU - Jednotný programový dokument pro cíl 3 5 12 3 1200 1.1.1900 31.12.9999
3501300 MRP EU - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 5 13 3 1300 1.1.1900 31.12.9999
3501400 MRP EU - Program iniciativy společenství interreg IIIB 5 14 3 1400 1.1.1900 31.12.9999
3501500 MRP EU - Program iniciativy společenství interreg IIIC 5 15 3 1500 1.1.1900 31.12.9999
3501600 MRP EU - Program iniciativy společenství ESPON 5 16 3 1600 1.1.1900 31.12.9999
3501700 MRP EU - Program iniciativy společenství INTERACT 5 17 3 1700 1.1.1900 31.12.9999
3501800 MRP EU - Iniciativa společenství EQUAL 5 18 3 1800 1.1.1900 31.12.9999
3501900 MRP EU - Twinning out 5 19 3 1900 1.1.1900 31.12.9999
3502000 MRP EU - Fond solidarity 5 20 3 2000 1.1.1900 31.12.9999
3502100 MRP EU - Transition facility 5 21 3 2100 1.1.1900 31.12.9999
3502200 MRP EU - Jiné programy/projekty EU 5 22 3 2200 1.1.1900 31.12.9999
3502300 MRP EU - Komunitární programy 5 23 3 2300 1.1.1900 31.12.9999
3502400 MRP EU - Přímé platby zemědělců 5 24 3 2400 1.1.1900 31.12.9999
3502601 MRP EU - Společná organizace trhu - mimo včely 5 26 3 2601 1.1.1900 31.12.9999
3502602 MRP EU - Společná organizace trhu - včely 5 26 3 2602 1.1.1900 31.12.9999
3502700 MRP EU - Program rozvoje venkova 5 27 3 2700 1.1.1900 31.12.9999
3502800 MRP EU - OP Rybářství 5 28 3 2800 1.1.1900 31.12.9999
3503000 MRP EU - OP Podnikání a inovace 5 30 3 3000 1.1.1900 31.12.9999
3503100 MRP EU - OP Výzkum a vývoj pro inovace 5 31 3 3100 1.1.1900 31.12.9999
3503200 MRP EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5 32 3 3200 1.1.1900 31.12.9999
3503300 MRP EU - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 5 33 3 3300 1.1.1900 31.12.9999
3503500 MRP EU - Přímé platby zemědělcům 5 35 3 3500 1.1.1900 31.12.9999
3503600 MRP EU - Integrovaný operační program 5 36 3 3600 1.1.1900 31.12.9999
3503701 MRP EU - OP Technická pomoc - MMR 5 37 3 3701 1.1.1900 31.12.9999
3503702 MRP EU - OP Technická pomoc - Auditní orgán 5 37 3 3702 1.1.1900 31.12.9999
3503703 MRP EU - OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán 5 37 3 3703 1.1.1900 31.12.9999
3503704 MRP EU - OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty 5 37 3 3704 1.1.1900 31.12.9999
3503705 MRP EU - OP Technická pomoc - CKB AFCOS 5 37 3 3705 16.3.2012 31.12.9999
3503800 MRP EU - Regionální operační programy 5 38 3 3800 1.1.1900 31.12.9999
3503900 MRP EU - OP Praha Konkurenceschopnost 5 39 3 3900 1.1.1900 31.12.9999
3504000 MRP EU - OP Praha Adaptabilita 5 40 3 4000 1.1.1900 31.12.9999
3504100 MRP EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR 5 41 3 4100 1.1.1900 31.12.9999
3504101 MRP EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko 5 41 3 4101 1.1.1900 31.12.9999
3504102 MRP EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko 5 41 3 4102 1.1.1900 31.12.9999
3504103 MRP EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko 5 41 3 4103 1.1.1900 31.12.9999
3504104 MRP EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko 5 41 3 4104 1.1.1900 31.12.9999
3504105 MRP EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko 5 41 3 4105 1.1.1900 31.12.9999
3504200 MRP EU - OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 5 42 3 4200 1.1.1900 31.12.9999
3504300 MRP EU - OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 5 43 3 4300 1.1.1900 31.12.9999
3504400 MRP EU - OP ESPON pro cíl EÚS 5 44 3 4400 1.1.1900 31.12.9999
3504500 MRP EU - OP INTERACT pro cíl EÚS 5 45 3 4500 1.1.1900 31.12.9999
3504601 MRP EU - Jiné programy/projekty EU - EURES/T 5 46 3 4601 1.1.1900 31.12.9999
3504602 MRP EU - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 5 46 3 4602 1.1.1900 31.12.9999
3504603 MRP EU - Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření 5 46 3 4603 1.1.1900 31.12.9999
3504604 MRP EU - Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť 5 46 3 4604 1.1.1900 31.12.9999
3504605 MRP EU - Jiné programy/projekty EU - IEE/CA 5 46 3 4605 1.1.1900 31.12.9999
3504606 MRP EU - Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK 5 46 3 4606 22.6.2012 31.12.9999
3504607 MRP EU - Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie 5 46 3 4607 22.6.2012 31.12.9999
3504608 MRP EU - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře 5 46 3 4608 1.1.2013 31.12.9999
3504701 MRP EU - KP Progress 5 47 3 4701 1.1.1900 31.12.9999
3504702 MRP EU - KP LLP 5 47 3 4702 22.6.2012 31.12.9999
3504703 MRP EU - KP Life+ 5 47 3 4703 1.1.1900 31.12.9999
3504704 MRP EU - KP PEPPOL (CIP) 5 47 3 4704 1.1.1900 31.12.9999
3504705 MRP EU - KP CIP 5 47 3 4705 1.1.1900 31.12.9999
3504706 MRP EU - KP Connect 5 47 3 4706 1.1.1900 31.12.9999
3504707 MRP EU - KP Easyway 5 47 3 4707 1.1.1900 31.12.9999
3504708 MRP EU - KP IRIS EUROPE II 5 47 3 4708 1.1.1900 31.12.9999
3504709 MRP EU - KP Dálnice D47 (TEN-T) 5 47 3 4709 1.1.1900 31.12.9999
3504710 MRP EU - KP Eurostar 5 47 3 4710 1.1.1900 31.12.9999
3504711 MRP EU - KP Občanská spravedlnost, Civil Justice 5 47 3 4711 1.1.1900 31.12.9999
3504712 MRP EU - KP Trestní spravedlnost, Crime Justice 5 47 3 4712 1.1.1900 31.12.9999
3504713 MRP EU - KP CIPS 5 47 3 4713 1.1.1900 31.12.9999
3504714 MRP EU - KP Prevention and Fight against Crime 5 47 3 4714 1.1.1900 31.12.9999
3504715 MRP EU - KP Leonardo da Vinci 5 47 3 4715 1.1.1900 31.12.9999
3504716 MRP EU - KP Kooperační program s EUIPO 5 47 3 4716 1.1.1900 31.12.9999
3504717 MRP EU - KP Evropa pro občany 5 47 3 4717 1.1.1900 31.12.9999
3504718 MRP EU - KP Statistický program ES 5 47 3 4718 1.1.1900 31.12.9999
3504719 MRP EU - KP Erasmus 5 47 3 4719 1.1.1900 31.12.9999
3504720 MRP EU - KP Babel 5 47 3 4720 1.1.1900 31.12.9999
3504721 MRP EU - KP eContentPlus 5 47 3 4721 1.1.1900 31.12.9999
3504722 MRP EU - KP Stork (CIP) 5 47 3 4722 1.1.1900 31.12.9999
3504723 MRP EU - Solidarita a řízení migračních toků EUF 5 47 3 4723 1.1.1900 31.12.9999
3504724 MRP EU - Solidarita a řízení migračních toků ENF 5 47 3 4724 1.1.1900 31.12.9999
3504725 MRP EU - Solidarita a řízení migračních toků FVH 5 47 3 4725 1.1.1900 31.12.9999
3504726 MRP EU - Solidarita a řízení migračních toků EIF 5 47 3 4726 1.1.1900 31.12.9999
3504727 MRP EU - KP Euroguidance 5 47 3 4727 22.6.2012 31.12.9999
3504728 MRP EU - KP Bologna Experts 5 47 3 4728 22.6.2012 31.12.9999
3504729 MRP EU - KP Eurydice 5 47 3 4729 22.6.2012 31.12.9999
3504730 MRP EU - KP Mládež v akci 5 47 3 4730 22.6.2012 31.12.9999
3504731 MRP EU - KP Eurodesk 5 47 3 4731 22.6.2012 31.12.9999
3504732 MRP EU - KP IRIS EUROPE III 5 47 3 4732 22.6.2012 31.12.9999
3504733 MRP EU - KP HeERO 5 47 3 4733 22.6.2012 31.12.9999
3504734 MRP EU - KP INWAPO 5 47 3 4734 22.6.2012 31.12.9999
3504735 MRP EU - KP ATIS4ALL 5 47 3 4735 22.6.2012 31.12.9999
3504736 MRP EU - KP GEN6 5 47 3 4736 22.6.2012 31.12.9999
3504737 MRP EU - KP ISEC 5 47 3 4737 22.6.2012 31.12.9999
3504738 MRP EU - KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství 5 47 3 4738 22.6.2012 31.12.9999
3504739 MRP EU - KP Fond pro vnitřní bezpečnost 5 47 3 4739 22.6.2012 31.12.9999
3504740 MRP EU - KP Azylový a migrační fond 5 47 3 4740 22.6.2012 31.12.9999
3504741 MRP EU - KP ICT PSP 5 47 3 4741 1.1.2013 31.12.9999
3504742 MRP EU - KP Justice 5 47 3 4742 1.1.2013 31.12.9999
3504743 MRP EU - KP Rights, Equality and Citizenship 5 47 3 4743 1.1.2013 31.12.9999
3504744 MRP EU - KP Tempus 5 47 3 4744 1.1.2013 31.12.9999
3504745 MRP EU - KP Customs 2013 5 47 3 4745 7.11.2012 31.12.9999
3504746 MRP EU - KP Hercule 5 47 3 4746 1.1.2013 31.12.9999
3504747 MRP EU - KP Grundtvig 5 47 3 4747 1.1.2013 31.12.9999
3504748 MRP EU - KP 2. akční program v oblasti zdraví 5 47 3 4748 1.1.2013 31.12.9999
3504749 MRP EU - KP Civilní ochrana 5 47 3 4749 1.1.2013 31.12.9999
3504800 MRP EU - Twinning out 5 48 3 4800 1.1.1900 31.12.9999
3504900 MRP EU - Fond solidarity 5 49 3 4900 1.1.1900 31.12.9999
3505000 MRP EU - Transition facility 5 50 3 5000 1.1.1900 31.12.9999
3505100 MRP EU - OP Doprava - ERDF 5 51 3 5100 1.1.1900 31.12.9999
3505200 MRP EU - OP Doprava - CF 5 52 3 5200 1.1.1900 31.12.9999
3505300 MRP EU - OP Životní prostředí - ERDF 5 53 3 5300 1.1.1900 31.12.9999
3505400 MRP EU - OP Životní prostředí - CF 5 54 3 5400 1.1.1900 31.12.9999
3506001 MRP FM - EHP/Norsko 1 5 60 3 6001 1.1.1900 31.12.9999
3506002 MRP FM - Program švýcarsko-české spolupráce 5 60 3 6002 1.1.1900 31.12.9999
3506003 MRP FM - FM EHP/Norsko 2 5 60 3 6003 1.1.1900 31.12.9999
3506004 MRP FM - EHP/Norsko 3 5 60 3 6004 1.1.2017 31.12.9999
3507000 MRP - Prostředky NATO 5 70 3 7000 1.1.1900 31.12.9999
3508700 MRP EU - Program rozvoje venkova ÚO 5 87 3 8700 16.5.2012 31.12.9999
3509000 MRP - Jiné prostředky ze zahraničí 5 90 3 9000 1.1.1900 31.12.9999
3510100 MRP EU - OP Rybářství 2014+ 5 101 3 10100 1.1.2014 31.12.9999
3510200 MRP EU - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 5 102 3 10200 1.1.2014 31.12.9999
3510300 MRP EU - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 5 103 3 10300 1.1.2014 31.12.9999
3510400 MRP EU - OP Zaměstnanost 2014+ 5 104 3 10400 1.1.2014 31.12.9999
3510501 MRP EU - OP Doprava - ERDF 2014+ 5 105 3 10501 1.1.2014 31.12.9999
3510502 MRP EU - OP Doprava - CF 2014+ 5 105 3 10502 1.1.2014 31.12.9999
3510601 MRP EU - OP Životní prostředí - ERDF2014+ 5 106 3 10601 1.1.2014 31.12.9999
3510602 MRP EU - OP Životní prostředí - CF 2014+ 5 106 3 10602 1.1.2014 31.12.9999
3510700 MRP EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 5 107 3 10700 1.1.2014 31.12.9999
3510800 MRP EU - OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 5 108 3 10800 1.1.2014 31.12.9999
3510901 MRP EU - OP Technická pomoc - MMR 2014+ 5 109 3 10901 1.1.2014 31.12.9999
3510902 MRP EU - OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ 5 109 3 10902 1.1.2014 31.12.9999
3510903 MRP EU - OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ 5 109 3 10903 1.1.2014 31.12.9999
3510904 MRP EU - OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ 5 109 3 10904 1.1.2014 31.12.9999
3510905 MRP EU - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 5 109 3 10905 1.1.2016 31.12.9999
3511000 MRP EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A TP 2014+ 5 110 3 11000 1.1.2014 31.12.9999
3511001 MRP EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Pl 2014+ 5 110 3 11001 1.1.2014 31.12.9999
3511002 MRP EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sl 2014+ 5 110 3 11002 1.1.2014 31.12.9999
3511003 MRP EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rk 2014+ 5 110 3 11003 1.1.2014 31.12.9999
3511004 MRP EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bv 2014+ 5 110 3 11004 1.1.2014 31.12.9999
3511005 MRP EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 5 110 3 11005 1.1.2014 31.12.9999
3511100 MRP EU - OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ 5 111 3 11100 1.1.2014 31.12.9999
3511101 MRP EU - OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 5 111 3 11101 1.1.2014 31.12.9999
3511102 MRP EU - OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 5 111 3 11102 1.1.2014 31.12.9999
3511200 MRP EU - OP meziregionální spolupráce 2014+ 5 112 3 11200 1.1.2014 31.12.9999
3512000 MRP EU - Jiné EU 2014+ 5 120 3 12000 1.1.2014 31.12.9999
3512001 MRP EU - Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ 5 120 3 12001 20.2.2015 31.12.9999
3512002 MRP EU - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+ 5 120 3 12002 20.2.2015 31.12.9999
3512003 MRP EU - Jiné EU - Operační program Potravinové a materiální pomoci 2014+ 5 120 3 12003 20.2.2015 31.12.9999
3512004 MRP EU - Jiné EU - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014+ 5 120 3 12004 20.2.2015 31.12.9999
3512005 MRP EU - Jiné EU - zahraniční rozvojová spolupráce s EK 2014+ 5 120 3 12005 1.4.2019 31.12.9999
3512101 MRP EU - KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+ 5 121 3 12101 1.1.2014 31.12.9999
3512102 MRP EU - KP- Crocodile 2014+ 5 121 3 12102 1.1.2014 31.12.9999
3512103 MRP EU - KP COSME 5 121 3 12103 1.1.2014 31.12.9999
3512104 MRP EU - KP Horizont 2020 5 121 3 12104 1.1.2014 31.12.9999
3512105 MRP EU - KP Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI) 5 121 3 12105 1.1.2014 31.12.9999
3512106 MRP EU - KP Statistický program ES 5 121 3 12106 1.1.2014 31.12.9999
3512107 MRP EU - KP Customs 2020 5 121 3 12107 1.5.2014 31.12.9999
3512108 MRP EU - KP Erasmus + 5 121 3 12108 1.1.2015 31.12.9999
3512109 MRP EU - KP 3. Akční program v oblasti zdraví 5 121 3 12109 1.2.2016 31.12.9999
3513000 MRP EU - Program rozvoje venkova 2014+ 5 130 3 13000 1.1.2014 31.12.9999
3513100 MRP EU - Přímé platby zemědělcům 2014+ 5 131 3 13100 1.1.2014 31.12.9999
3513201 MRP EU - Společná organizace trhu - mimo včely 2014+ 5 132 3 13201 1.1.2014 31.12.9999
3513202 MRP EU - Společná organizace trhu - včely 2014+ 5 132 3 13202 1.1.2014 31.12.9999
4100000 Nároky - SR - mimo EU (programové financování, VaVaI, neprofilující) 1 0 4 0 1.1.1900 31.12.9999
4100100 Nároky - SR - PHARE 1 1 4 100 1.1.1900 31.12.9999
4100200 Nároky - SR - ISPA 1 2 4 200 1.1.1900 31.12.9999
4100300 Nároky - SR - SAPARD 1 3 4 300 1.1.1900 31.12.9999
4100400 Nároky - SR - OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 1 4 4 400 1.1.1900 31.12.9999
4100500 Nároky - SR - Horizontální plán rozvoje venkova 1 5 4 500 1.1.1900 31.12.9999
4100600 Nároky - SR- Společný regionální operační program 1 6 4 600 1.1.1900 31.12.9999
4100700 Nároky - SR - OP průmysl a podnikání 1 7 4 700 1.1.1900 31.12.9999
4100800 Nároky - SR - OP infrastruktura 1 8 4 800 1.1.1900 31.12.9999
4100900 Nároky - SR - OP rozvoj lidských zdrojů 1 9 4 900 1.1.1900 31.12.9999
4101001 Nároky - SR - Fond soudržnosti (Kohezní fond) 1 10 4 1001 1.1.1900 31.12.9999
4101002 Nároky - SR - Fond soudržnosti - Technická pomoc 1 10 4 1002 1.1.1900 31.12.9999
4101100 Nároky - SR - Jednotný programový dokument pro cíl 2 1 11 4 1100 1.1.1900 31.12.9999
4101200 Nároky - SR - Jednotný programový dokument pro cíl 3 1 12 4 1200 1.1.1900 31.12.9999
4101300 Nároky - SR - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 1 13 4 1300 1.1.1900 31.12.9999
4101400 Nároky - SR - Program iniciativy společenství interreg IIIB 1 14 4 1400 1.1.1900 31.12.9999
4101500 Nároky - SR - Program iniciativy společenství interreg IIIC 1 15 4 1500 1.1.1900 31.12.9999
4101600 Nároky - SR - Program iniciativy společenství ESPON 1 16 4 1600 1.1.1900 31.12.9999
4101700 Nároky - SR - Program iniciativy společenství INTERACT 1 17 4 1700 1.1.1900 31.12.9999
4101800 Nároky - SR - Iniciativa společenství EQUAL 1 18 4 1800 1.1.1900 31.12.9999
4101900 Nároky - SR - Twinning out 1 19 4 1900 1.1.1900 31.12.9999
4102000 Nároky - SR - Fond solidarity 1 20 4 2000 1.1.1900 31.12.9999
4102100 Nároky - SR - Transition facility 1 21 4 2100 1.1.1900 31.12.9999
4102200 Nároky - SR - Jiné programy/projekty EU 1 22 4 2200 1.1.1900 31.12.9999
4102300 Nároky - SR - Komunitární programy 1 23 4 2300 1.1.1900 31.12.9999
4102400 Nároky - SR - Přímé platby zemědělců 1 24 4 2400 1.1.1900 31.12.9999
4102500 Nároky - SR - Přímé platby zemědělcům 1 25 4 2500 1.1.1900 31.12.9999
4102601 Nároky - SR - Společná organizace trhu - mimo včely 1 26 4 2601 1.1.1900 31.12.9999
4102602 Nároky - SR - Společná organizace trhu - včely 1 26 4 2602 1.1.1900 31.12.9999
4102700 Nároky - SR - Program rozvoje venkova 1 27 4 2700 1.1.1900 31.12.9999
4102800 Nároky - SR - OP Rybářství 1 28 4 2800 1.1.1900 31.12.9999
4103000 Nároky - SR - OP Podnikání a inovace 1 30 4 3000 1.1.1900 31.12.9999
4103100 Nároky - SR - OP Výzkum a vývoj pro inovace 1 31 4 3100 1.1.1900 31.12.9999
4103200 Nároky - SR - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 32 4 3200 1.1.1900 31.12.9999
4103300 Nároky - SR - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 33 4 3300 1.1.1900 31.12.9999
4103600 Nároky - SR - Integrovaný operační program 1 36 4 3600 1.1.1900 31.12.9999
4103701 Nároky - SR - OP Technická pomoc - MMR 1 37 4 3701 1.1.1900 31.12.9999
4103702 Nároky - SR - OP Technická pomoc - Auditní orgán 1 37 4 3702 1.1.1900 31.12.9999
4103703 Nároky - SR - OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán 1 37 4 3703 1.1.1900 31.12.9999
4103704 Nároky - SR - OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty 1 37 4 3704 1.1.1900 31.12.9999
4103705 Nároky - SR - OP Technická pomoc - CKB AFCOS 1 37 4 3705 16.3.2012 31.12.9999
4103800 Nároky - SR - Regionální operační programy 1 38 4 3800 1.1.1900 31.12.9999
4103900 Nároky - SR - OP Praha Konkurenceschopnost 1 39 4 3900 1.1.1900 31.12.9999
4104000 Nároky - SR - OP Praha Adaptabilita 1 40 4 4000 1.1.1900 31.12.9999
4104100 Nároky SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR 1 41 4 4100 1.1.1900 31.12.9999
4104101 Nároky - SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko 1 41 4 4101 1.1.1900 31.12.9999
4104102 Nároky - SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko 1 41 4 4102 1.1.1900 31.12.9999
4104103 Nároky - SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko 1 41 4 4103 1.1.1900 31.12.9999
4104104 Nároky - SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko 1 41 4 4104 1.1.1900 31.12.9999
4104105 Nároky - SR - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko 1 41 4 4105 1.1.1900 31.12.9999
4104200 Nároky - SR - OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 1 42 4 4200 1.1.1900 31.12.9999
4104300 Nároky - SR - OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 1 43 4 4300 1.1.1900 31.12.9999
4104400 Nároky - SR - OP ESPON pro cíl EÚS 1 44 4 4400 1.1.1900 31.12.9999
4104500 Nároky - SR- OP INTERACT pro cíl EÚS 1 45 4 4500 1.1.1900 31.12.9999
4104601 Nároky - SR - Jiné programy/projekty EU - EURES/T 1 46 4 4601 1.1.1900 31.12.9999
4104602 Nároky - SR - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 1 46 4 4602 1.1.1900 31.12.9999
4104603 Nároky - SR - Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření 1 46 4 4603 1.1.1900 31.12.9999
4104604 Nároky - SR - Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť 1 46 4 4604 1.1.1900 31.12.9999
4104605 Nároky - SR - Jiné programy/projekty EU - IEE/CA 1 46 4 4605 1.1.1900 31.12.9999
4104606 Nároky SR - Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK 1 46 4 4606 22.6.2012 31.12.9999
4104607 Nároky SR - Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie 1 46 4 4607 22.6.2012 31.12.9999
4104608 Nároky SR - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře 1 46 4 4608 1.1.2013 31.12.9999
4104701 Nároky - SR - KP - Progress 1 47 4 4701 1.1.1900 31.12.9999
4104702 Nároky SR - KP LLP 1 47 4 4702 22.6.2012 31.12.9999
4104703 Nároky - SR - KP - Life+ 1 47 4 4703 1.1.1900 31.12.9999
4104704 Nároky - SR - KP - PEPPOL (CIP) 1 47 4 4704 1.1.1900 31.12.9999
4104705 Nároky - SR - KP - CIP 1 47 4 4705 1.1.1900 31.12.9999
4104706 Nároky - SR - KP - Connect 1 47 4 4706 1.1.1900 31.12.9999
4104707 Nároky - SR - KP - Easyway 1 47 4 4707 1.1.1900 31.12.9999
4104708 Nároky - SR - KP - IRIS EUROPE II 1 47 4 4708 1.1.1900 31.12.9999
4104709 Nároky - SR - KP - Dálnice D47 (TEN-T) 1 47 4 4709 1.1.1900 31.12.9999
4104710 Nároky - SR - KP - Eurostar 1 47 4 4710 1.1.1900 31.12.9999
4104711 Nároky - SR - KP - Občanská spravedlnost, Civil Justice 1 47 4 4711 1.1.1900 31.12.9999
4104712 Nároky - SR - KP - Trestní spravedlnost, Crime Justice 1 47 4 4712 1.1.1900 31.12.9999
4104713 Nároky - SR - KP - CIPS 1 47 4 4713 1.1.1900 31.12.9999
4104714 Nároky - SR - KP - Prevention and Fight against Crime 1 47 4 4714 1.1.1900 31.12.9999
4104715 Nároky - SR - KP - Leonardo da Vinci 1 47 4 4715 1.1.1900 31.12.9999
4104716 Nároky SR - KP Kooperační program s EUIPO 1 47 4 4716 1.1.1900 31.12.9999
4104717 Nároky - SR - KP - Evropa pro občany 1 47 4 4717 1.1.1900 31.12.9999
4104718 Nároky - SR - KP - Statistický program ES 1 47 4 4718 1.1.1900 31.12.9999
4104719 Nároky - SR - KP - Erasmus 1 47 4 4719 1.1.1900 31.12.9999
4104720 Nároky - SR - KP - Babel 1 47 4 4720 1.1.1900 31.12.9999
4104721 Nároky - SR - KP - eContentPlus 1 47 4 4721 1.1.1900 31.12.9999
4104722 Nároky - SR - KP - Stork (CIP) 1 47 4 4722 1.1.1900 31.12.9999
4104723 Nároky - SR - Solidarita a řízení migračních toků EUF 1 47 4 4723 1.1.1900 31.12.9999
4104724 Nároky - SR - Solidarita a řízení migračních toků ENF 1 47 4 4724 1.1.1900 31.12.9999
4104725 Nároky - SR - Solidarita a řízení migračních toků FVH 1 47 4 4725 1.1.1900 31.12.9999
4104726 Nároky - SR - Solidarita a řízení migračních toků EIF 1 47 4 4726 1.1.1900 31.12.9999
4104727 Nároky SR - KP Euroguidance 1 47 4 4727 22.6.2012 31.12.9999
4104728 Nároky SR - KP Bologna Experts 1 47 4 4728 22.6.2012 31.12.9999
4104729 Nároky SR - KP Eurydice 1 47 4 4729 22.6.2012 31.12.9999
4104730 Nároky SR - KP Mládež v akci 1 47 4 4730 22.6.2012 31.12.9999
4104731 Nároky SR - KP Eurodesk 1 47 4 4731 22.6.2012 31.12.9999
4104732 Nároky SR - KP IRIS EUROPE III 1 47 4 4732 22.6.2012 31.12.9999
4104733 Nároky SR - KP HeERO 1 47 4 4733 22.6.2012 31.12.9999
4104734 Nároky SR - KP INWAPO 1 47 4 4734 22.6.2012 31.12.9999
4104735 Nároky SR - KP ATIS4ALL 1 47 4 4735 22.6.2012 31.12.9999
4104736 Nároky SR - KP GEN6 1 47 4 4736 22.6.2012 31.12.9999
4104737 Nároky SR - KP ISEC 1 47 4 4737 22.6.2012 31.12.9999
4104738 Nároky SR - KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství 1 47 4 4738 22.6.2012 31.12.9999
4104739 Nároky SR - KP Fond pro vnitřní bezpečnost 1 47 4 4739 22.6.2012 31.12.9999
4104740 Nároky SR - KP Azylový a migrační fond 1 47 4 4740 22.6.2012 31.12.9999
4104741 Nároky SR - KP ICT PSP 1 47 4 4741 1.1.2013 31.12.9999
4104742 Nároky SR - KP Justice 1 47 4 4742 1.1.2013 31.12.9999
4104743 Nároky SR - KP Rights, Equality and Citizenship 1 47 4 4743 1.1.2013 31.12.9999
4104744 Nároky SR - KP Tempus 1 47 4 4744 1.1.2013 31.12.9999
4104745 Nároky SR - KP Customs 2013 1 47 4 4745 7.11.2012 31.12.9999
4104746 Nároky SR - KP Hercule 1 47 4 4746 1.1.2013 31.12.9999
4104747 Nároky SR - KP Grundtvig 1 47 4 4747 1.1.2013 31.12.9999
4104748 Nároky SR - KP 2. akční program v oblasti zdraví 1 47 4 4748 1.1.2013 31.12.9999
4104749 Nároky SR - KP Civilní ochrana 1 47 4 4749 1.1.2013 31.12.9999
4104800 Nároky - SR - Twinning out 1 48 4 4800 1.1.1900 31.12.9999
4104900 Nároky - SR - Fond solidarity 1 49 4 4900 1.1.1900 31.12.9999
4105000 Nároky - SR - Transition facility 1 50 4 5000 1.1.1900 31.12.9999
4105100 Nároky - SR - OP Doprava - ERDF 1 51 4 5100 1.1.1900 31.12.9999
4105200 Nároky - SR - OP Doprava - CF 1 52 4 5200 1.1.1900 31.12.9999
4105300 Nároky - SR - OP Životní prostředí - ERDF 1 53 4 5300 1.1.1900 31.12.9999
4105400 Nároky - SR - OP Životní prostředí - CF 1 54 4 5400 1.1.1900 31.12.9999
4106001 Nároky - SR - Fin.mechanismy - EHP/Norsko 1 1 60 4 6001 1.1.1900 31.12.9999
4106002 Nároky - SR - Program švýcarsko-české spolupráce 1 60 4 6002 1.1.1900 31.12.9999
4106003 Nároky - SR - Fin.mechanismy - FM EHP/Norsko 2 1 60 4 6003 1.1.1900 31.12.9999
4106004 Nároky SR - EHP/Norsko 3 1 60 4 6004 1.1.2018 31.12.9999
4108700 Nároky - SR - Program rozvoje venkova ÚO 1 87 4 8700 1.1.2013 31.12.9999
4109000 Nároky - SR - Jiné prostředky ze zahraničí 1 90 4 9000 1.1.1900 31.12.9999
4110100 Nároky - SR - OP Rybářství 2014+ 1 101 4 10100 1.1.2015 31.12.9999
4110200 Nároky - SR - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 1 102 4 10200 1.1.2015 31.12.9999
4110300 Nároky - SR - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 1 103 4 10300 1.1.2015 31.12.9999
4110400 Nároky - SR - OP Zaměstnanost 2014+ 1 104 4 10400 1.1.2015 31.12.9999
4110501 Nároky - SR - OP Doprava - ERDF 2014+ 1 105 4 10501 1.1.2015 31.12.9999
4110502 Nároky - SR - OP Doprava - CF 2014+ 1 105 4 10502 1.1.2015 31.12.9999
4110601 Nároky - SR - OP Životní prostředí - ERDF2014+ 1 106 4 10601 1.1.2015 31.12.9999
4110602 Nároky - SR - OP Životní prostředí - CF 2014+ 1 106 4 10602 1.1.2015 31.12.9999
4110700 Nároky - SR - Integrovaný regionální operační program 2014+ 1 107 4 10700 1.1.2015 31.12.9999
4110800 Nároky - SR - OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 1 108 4 10800 1.1.2015 31.12.9999
4110901 Nároky - SR - OP Technická pomoc - MMR 2014+ 1 109 4 10901 1.1.2015 31.12.9999
4110902 Nároky - SR - OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ 1 109 4 10902 1.1.2015 31.12.9999
4110903 Nároky - SR - OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ 1 109 4 10903 1.1.2015 31.12.9999
4110904 Nároky - SR - OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ 1 109 4 10904 1.1.2015 31.12.9999
4110905 Nároky SR - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 1 109 4 10905 1.1.2016 31.12.9999
4111000 NNV SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A TP 2014+ 1 110 4 11000 1.1.2015 31.12.9999
4111001 Nároky SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Pl 2014+ 1 110 4 11001 1.1.2015 31.12.9999
4111002 Nároky SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sl 2014+ 1 110 4 11002 1.1.2015 31.12.9999
4111003 Nároky SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rk 2014+ 1 110 4 11003 1.1.2015 31.12.9999
4111004 Nároky SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bv 2014+ 1 110 4 11004 1.1.2015 31.12.9999
4111005 Nároky SR - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 1 110 4 11005 1.1.2015 31.12.9999
4111100 Nároky - SR - OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ 1 111 4 11100 1.1.2015 31.12.9999
4111101 Nároky - SR - OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 1 111 4 11101 1.1.2015 31.12.9999
4111102 Nároky - SR - OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 1 111 4 11102 1.1.2015 31.12.9999
4111200 Nároky SR - OP meziregionální spolupráce 2014+ 1 112 4 11200 1.1.2015 31.12.9999
4112000 Nároky - SR - Jiné EU 2014+ 1 120 4 12000 1.1.2015 31.12.9999
4112001 Nároky SR - Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ 1 120 4 12001 1.1.2016 31.12.9999
4112002 Nároky SR - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+ 1 120 4 12002 1.1.2016 31.12.9999
4112003 Nároky SR - Jiné EU - Operační program Potravinové a materiální pomoci 2014+ 1 120 4 12003 1.1.2016 31.12.9999
4112004 Nároky SR - Jiné EU - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014+ 1 120 4 12004 1.1.2016 31.12.9999
4112101 Nároky - SR - KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+ 1 121 4 12101 1.1.2015 31.12.9999
4112102 Nároky - SR - KP- Crocodile 2014+ 1 121 4 12102 1.1.2015 31.12.9999
4112103 Nároky SR - KP COSME 1 121 4 12103 1.1.2014 31.12.9999
4112104 Nároky SR - KP Horizont 2020 1 121 4 12104 1.1.2014 31.12.9999
4112105 Nároky SR - KP Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI) 1 121 4 12105 1.1.2014 31.12.9999
4112106 Nároky SR - KP Statistický program ES 1 121 4 12106 1.1.2014 31.12.9999
4112107 Nároky SR - KP Customs 2020 1 121 4 12107 1.5.2014 31.12.9999
4112108 Nároky SR - KP Erasmus + 1 121 4 12108 1.1.2015 31.12.9999
4112109 Nároky SR - KP 3. Akční program v oblasti zdraví 1 121 4 12109 1.1.2017 31.12.9999
4113000 Nároky - SR - Program rozvoje venkova 2014+ 1 130 4 13000 1.1.2015 31.12.9999
4113100 Nároky - SR - Přímé platby zemědělcům 2014+ 1 131 4 13100 1.1.2015 31.12.9999
4113201 Nároky - SR - Společná organizace trhu - mimo včely 2014+ 1 132 4 13201 1.1.2015 31.12.9999
4113202 Nároky - SR - Společná organizace trhu - včely 2014+ 1 132 4 13202 1.1.2015 31.12.9999
4118700 Nároky - SR - Program rozvoje venkova 2014+ ÚO 1 187 4 18700 1.1.2015 31.12.9999
4500100 Nároky - EU - PHARE 5 1 4 100 1.1.1900 31.12.9999
4500200 Nároky - EU - ISPA 5 2 4 200 1.1.1900 31.12.9999
4500300 Nároky - EU - SAPARD 5 3 4 300 1.1.1900 31.12.9999
4500400 Nároky - EU - OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 5 4 4 400 1.1.1900 31.12.9999
4500500 Nároky - EU - Horizontální plán rozvoje venkova 5 5 4 500 1.1.1900 31.12.9999
4500600 Nároky - EU - Společný regionální operační program 5 6 4 600 1.1.1900 31.12.9999
4500700 Nároky - EU - OP průmysl a podnikání 5 7 4 700 1.1.1900 31.12.9999
4500800 Nároky - EU - OP infrastruktura 5 8 4 800 1.1.1900 31.12.9999
4500900 Nároky - EU - OP rozvoj lidských zdrojů 5 9 4 900 1.1.1900 31.12.9999
4501001 Nároky - EU - Fond soudržnosti (Kohezní fond) 5 10 4 1001 1.1.1900 31.12.9999
4501002 Nároky - EU - Fond soudržnosti - Technická pomoc 5 10 4 1002 1.1.1900 31.12.9999
4501100 Nároky - EU - Jednotný programový dokument pro cíl 2 5 11 4 1100 1.1.1900 31.12.9999
4501200 Nároky - EU - Jednotný programový dokument pro cíl 3 5 12 4 1200 1.1.1900 31.12.9999
4501300 Nároky - EU - Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 5 13 4 1300 1.1.1900 31.12.9999
4501400 Nároky - EU - Program iniciativy společenství interreg IIIB 5 14 4 1400 1.1.1900 31.12.9999
4501500 Nároky - EU - Program iniciativy společenství interreg IIIC 5 15 4 1500 1.1.1900 31.12.9999
4501600 Nároky - EU - Program iniciativy společenství ESPON 5 16 4 1600 1.1.1900 31.12.9999
4501700 Nároky - EU - Program iniciativy společenství INTERACT 5 17 4 1700 1.1.1900 31.12.9999
4501800 Nároky - EU - Iniciativa společenství EQUAL 5 18 4 1800 1.1.1900 31.12.9999
4501900 Nároky - EU - Twinning out 5 19 4 1900 1.1.1900 31.12.9999
4502000 Nároky - EU - Fond solidarity 5 20 4 2000 1.1.1900 31.12.9999
4502100 Nároky - EU - Transition facility 5 21 4 2100 1.1.1900 31.12.9999
4502200 Nároky - EU - Jiné programy/projekty EU 5 22 4 2200 1.1.1900 31.12.9999
4502300 Nároky - EU - KP 5 23 4 2300 1.1.1900 31.12.9999
4502400 Nároky - EU - Přímé platby zemědělců 5 24 4 2400 1.1.1900 31.12.9999
4502500 Nároky - EU - Přímé platby zemědělcům 5 25 4 2500 1.1.1900 31.12.9999
4502601 Nároky - EU - Společná organizace trhu - mimo včely 5 26 4 2601 1.1.1900 31.12.9999
4502602 Nároky - EU - Společná organizace trhu - včely 5 26 4 2602 1.1.1900 31.12.9999
4502700 Nároky - EU - Program rozvoje venkova 5 27 4 2700 1.1.1900 31.12.9999
4502800 Nároky - EU - OP Rybářství 5 28 4 2800 1.1.1900 31.12.9999
4503000 Nároky - EU - OP Podnikání a inovace 5 30 4 3000 1.1.1900 31.12.9999
4503100 Nároky - EU - OP Výzkum a vývoj pro inovace 5 31 4 3100 1.1.1900 31.12.9999
4503200 Nároky - EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 5 32 4 3200 1.1.1900 31.12.9999
4503300 Nároky - EU - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 5 33 4 3300 1.1.1900 31.12.9999
4503600 Nároky - EU - Integrovaný operační program 5 36 4 3600 1.1.1900 31.12.9999
4503701 Nároky - EU - OP Technická pomoc - MMR 5 37 4 3701 1.1.1900 31.12.9999
4503702 Nároky - EU - OP Technická pomoc - Auditní orgán 5 37 4 3702 1.1.1900 31.12.9999
4503703 Nároky - EU - OP Technická pomoc - Platební a certifikační orgán 5 37 4 3703 1.1.1900 31.12.9999
4503704 Nároky - EU - OP Technická pomoc - Pověřené auditní subjekty 5 37 4 3704 1.1.1900 31.12.9999
4503705 Nároky - EU - OP Technická pomoc - CKB AFCOS 5 37 4 3705 16.3.2012 31.12.9999
4503800 Nároky - EU - Regionální operační programy 5 38 4 3800 1.1.1900 31.12.9999
4503900 Nároky - EU - OP Praha Konkurenceschopnost 5 39 4 3900 1.1.1900 31.12.9999
4504000 Nároky - EU - OP Praha Adaptabilita 5 40 4 4000 1.1.1900 31.12.9999
4504100 Nároky EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS - MMR 5 41 4 4100 1.1.1900 31.12.9999
4504101 Nároky - EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Bavorsko 5 41 4 4101 1.1.1900 31.12.9999
4504102 Nároky - EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Polsko 5 41 4 4102 1.1.1900 31.12.9999
4504103 Nároky - EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Rakousko 5 41 4 4103 1.1.1900 31.12.9999
4504104 Nároky - EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Slovensko 5 41 4 4104 1.1.1900 31.12.9999
4504105 Nároky - EU - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS ČR - Sasko 5 41 4 4105 1.1.1900 31.12.9999
4504200 Nároky - EU - OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 5 42 4 4200 1.1.1900 31.12.9999
4504300 Nároky - EU - OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 5 43 4 4300 1.1.1900 31.12.9999
4504400 Nároky - EU - OP ESPON pro cíl EÚS 5 44 4 4400 1.1.1900 31.12.9999
4504500 Nároky - EU - OP INTERACT pro cíl EÚS 5 45 4 4500 1.1.1900 31.12.9999
4504601 Nároky - EU - Jiné programy/projekty EU - EURES/T 5 46 4 4601 1.1.1900 31.12.9999
4504602 Nároky - EU - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 5 46 4 4602 1.1.1900 31.12.9999
4504603 Nároky - EU - Jiné programy/projekty EU - Veterinární opatření 5 46 4 4603 1.1.1900 31.12.9999
4504604 Nároky - EU - Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť 5 46 4 4604 1.1.1900 31.12.9999
4504605 Nároky - EU - Jiné programy/projekty EU - IEE/CA 5 46 4 4605 1.1.1900 31.12.9999
4504606 Nároky EU - Jiné programy/projekty EU - Samostatné granty EK 5 46 4 4606 22.6.2012 31.12.9999
4504607 Nároky EU - Jiné programy/projekty EU - Dunajská strategie 5 46 4 4607 22.6.2012 31.12.9999
4504608 Nároky EU - Jiné programy/projekty EU - Konference, semináře 5 46 4 4608 1.1.2013 31.12.9999
4504701 Nároky - EU - KP - Progress 5 47 4 4701 1.1.1900 31.12.9999
4504702 Nároky EU - KP LLP 5 47 4 4702 22.6.2012 31.12.9999
4504703 Nároky - EU - KP - Life+ 5 47 4 4703 1.1.1900 31.12.9999
4504704 Nároky - EU - KP - PEPPOL (CIP) 5 47 4 4704 1.1.1900 31.12.9999
4504705 Nároky - EU - KP - CIP 5 47 4 4705 1.1.1900 31.12.9999
4504706 Nároky - EU - KP - Connect 5 47 4 4706 1.1.1900 31.12.9999
4504707 Nároky - EU - KP - Easyway 5 47 4 4707 1.1.1900 31.12.9999
4504708 Nároky - EU - KP - IRIS EUROPE II 5 47 4 4708 1.1.1900 31.12.9999
4504709 Nároky - EU - KP - Dálnice D47 (TEN-T) 5 47 4 4709 1.1.1900 31.12.9999
4504710 Nároky - EU - KP - Eurostar 5 47 4 4710 1.1.1900 31.12.9999
4504711 Nároky - EU - KP - Občanská spravedlnost, Civil Justice 5 47 4 4711 1.1.1900 31.12.9999
4504712 Nároky - EU - KP - Trestní spravedlnost, Crime Justice 5 47 4 4712 1.1.1900 31.12.9999
4504713 Nároky - EU - KP - CIPS 5 47 4 4713 1.1.1900 31.12.9999
4504714 Nároky - EU - KP - Prevention and Fight against Crime 5 47 4 4714 1.1.1900 31.12.9999
4504715 Nároky - EU - KP - Leonardo da Vinci 5 47 4 4715 1.1.1900 31.12.9999
4504716 Nároky EU - KP Kooperační program s EUIPO 5 47 4 4716 1.1.1900 31.12.9999
4504717 Nároky - EU - KP - Evropa pro občany 5 47 4 4717 1.1.1900 31.12.9999
4504718 Nároky - EU - KP - Statistický program ES 5 47 4 4718 1.1.1900 31.12.9999
4504719 Nároky - EU - KP - Erasmus 5 47 4 4719 1.1.1900 31.12.9999
4504720 Nároky - EU - KP - Babel 5 47 4 4720 1.1.1900 31.12.9999
4504721 Nároky - EU - KP - eContentPlus 5 47 4 4721 1.1.1900 31.12.9999
4504722 Nároky - EU - KP - Stork (CIP) 5 47 4 4722 1.1.1900 31.12.9999
4504723 Nároky - EU - Solidarita a řízení migračních toků EUF 5 47 4 4723 1.1.1900 31.12.9999
4504724 Nároky - EU - Solidarita a řízení migračních toků ENF 5 47 4 4724 1.1.1900 31.12.9999
4504725 Nároky - EU - Solidarita a řízení migračních toků FVH 5 47 4 4725 1.1.1900 31.12.9999
4504726 Nároky - EU - Solidarita a řízení migračních toků EIF 5 47 4 4726 1.1.1900 31.12.9999
4504727 Nároky EU - KP Euroguidance 5 47 4 4727 22.6.2012 31.12.9999
4504728 Nároky EU - KP Bologna Experts 5 47 4 4728 22.6.2012 31.12.9999
4504729 Nároky EU - KP Eurydice 5 47 4 4729 22.6.2012 31.12.9999
4504730 Nároky EU - KP Mládež v akci 5 47 4 4730 22.6.2012 31.12.9999
4504731 Nároky EU - KP Eurodesk 5 47 4 4731 22.6.2012 31.12.9999
4504732 Nároky EU - KP IRIS EUROPE III 5 47 4 4732 22.6.2012 31.12.9999
4504733 Nároky EU - KP HeERO 5 47 4 4733 22.6.2012 31.12.9999
4504734 Nároky EU - KP INWAPO 5 47 4 4734 22.6.2012 31.12.9999
4504735 Nároky EU - KP ATIS4ALL 5 47 4 4735 22.6.2012 31.12.9999
4504736 Nároky EU - KP GEN6 5 47 4 4736 22.6.2012 31.12.9999
4504737 Nároky EU - KP ISEC 5 47 4 4737 22.6.2012 31.12.9999
4504738 Nároky EU - KP Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství 5 47 4 4738 22.6.2012 31.12.9999
4504739 Nároky EU - KP Fond pro vnitřní bezpečnost 5 47 4 4739 22.6.2012 31.12.9999
4504740 Nároky EU - KP Azylový a migrační fond 5 47 4 4740 22.6.2012 31.12.9999
4504741 Nároky EU - KP ICT PSP 5 47 4 4741 1.1.2013 31.12.9999
4504742 Nároky EU - KP Justice 5 47 4 4742 1.1.2013 31.12.9999
4504743 Nároky EU - KP Rights, Equality and Citizenship 5 47 4 4743 1.1.2013 31.12.9999
4504744 Nároky EU - KP Tempus 5 47 4 4744 1.1.2013 31.12.9999
4504745 Nároky EU - KP Customs 2013 5 47 4 4745 7.11.2012 31.12.9999
4504746 Nároky EU - KP Hercule 5 47 4 4746 1.1.2013 31.12.9999
4504747 Nároky EU - KP Grundtvig 5 47 4 4747 1.1.2013 31.12.9999
4504748 Nároky EU - KP 2. akční program v oblasti zdraví 5 47 4 4748 1.1.2013 31.12.9999
4504749 Nároky EU - KP Civilní ochrana 5 47 4 4749 1.1.2013 31.12.9999
4504800 Nároky - EU - Twinning out 5 48 4 4800 1.1.1900 31.12.9999
4504900 Nároky - EU - Fond solidarity 5 49 4 4900 1.1.1900 31.12.9999
4505000 Nároky - EU - Transition facility 5 50 4 5000 1.1.1900 31.12.9999
4505100 Nároky - EU - OP Doprava - ERDF 5 51 4 5100 1.1.1900 31.12.9999
4505200 Nároky - EU - OP Doprava - CF 5 52 4 5200 1.1.1900 31.12.9999
4505300 Nároky - EU - OP Životní prostředí - ERDF 5 53 4 5300 1.1.1900 31.12.9999
4505400 Nároky - EU - OP Životní prostředí - CF 5 54 4 5400 1.1.1900 31.12.9999
4506001 Nároky - Fin.mechanismy - EHP/Norsko 1 5 60 4 6001 1.1.1900 31.12.9999
4506002 Nároky - Fin.mechanismy - Program švýcarsko-české spolupráce 5 60 4 6002 1.1.1900 31.12.9999
4506003 Nároky - Fin.mechanismy - FM EHP/Norsko 2 5 60 4 6003 1.1.1900 31.12.9999
4506004 Nároky FM - EHP/Norsko 3 5 60 4 6004 1.1.2018 31.12.9999
4507000 Nároky - NATO 5 70 4 7000 1.1.1900 31.12.9999
4509000 Nároky - Jiné prostředky ze zahraničí 5 90 4 9000 1.1.1900 31.12.9999
4510100 Nároky - EU - OP Rybářství 2014+ 5 101 4 10100 1.1.2015 31.12.9999
4510200 Nároky - EU - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 5 102 4 10200 1.1.2015 31.12.9999
4510300 Nároky - EU - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 5 103 4 10300 1.1.2015 31.12.9999
4510400 Nároky - EU - OP Zaměstnanost 2014+ 5 104 4 10400 1.1.2015 31.12.9999
4510501 Nároky - EU - OP Doprava - ERDF 2014+ 5 105 4 10501 1.1.2015 31.12.9999
4510502 Nároky - EU - OP Doprava - CF 2014+ 5 105 4 10502 1.1.2015 31.12.9999
4510601 Nároky - EU - OP Životní prostředí - ERDF2014+ 5 106 4 10601 1.1.2015 31.12.9999
4510602 Nároky - EU - OP Životní prostředí - CF 2014+ 5 106 4 10602 1.1.2015 31.12.9999
4510700 Nároky - EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 5 107 4 10700 1.1.2015 31.12.9999
4510800 Nároky - EU - OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 5 108 4 10800 1.1.2015 31.12.9999
4510901 Nároky - EU - OP Technická pomoc - MMR 2014+ 5 109 4 10901 1.1.2015 31.12.9999
4510902 Nároky - EU - OP Technická pomoc Auditní orgán 2014+ 5 109 4 10902 1.1.2015 31.12.9999
4510903 Nároky - EU - OP Technická pomoc Platební a certifikační orgán 2014+ 5 109 4 10903 1.1.2015 31.12.9999
4510904 Nároky - EU - OP Technická pomoc CKB AFCOS 2014+ 5 109 4 10904 1.1.2015 31.12.9999
4510905 Nároky EU - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 5 109 4 10905 1.1.2016 31.12.9999
4511000 NNV EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A TP 2014+ 5 110 4 11000 1.1.2015 31.12.9999
4511001 Nároky EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Pl 2014+ 5 110 4 11001 1.1.2015 31.12.9999
4511002 Nároky EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sl 2014+ 5 110 4 11002 1.1.2015 31.12.9999
4511003 Nároky EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rk 2014+ 5 110 4 11003 1.1.2015 31.12.9999
4511004 Nároky EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bv 2014+ 5 110 4 11004 1.1.2015 31.12.9999
4511005 Nároky EU - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Ss 2014+ 5 110 4 11005 1.1.2015 31.12.9999
4511100 Nároky - EU - OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ 5 111 4 11100 1.1.2015 31.12.9999
4511101 Nároky - EU - OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 5 111 4 11101 1.1.2015 31.12.9999
4511102 Nároky - EU - OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ 5 111 4 11102 1.1.2015 31.12.9999
4511200 Nároky EU - OP meziregionální spolupráce 2014+ 5 112 4 11200 1.1.2015 31.12.9999
4512000 Nároky - EU - Jiné EU 2014+ 5 120 4 12000 1.1.2015 31.12.9999
4512001 Nároky EU - Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+ 5 120 4 12001 1.1.2016 31.12.9999
4512002 Nároky EU - Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+ 5 120 4 12002 1.1.2016 31.12.9999
4512003 Nároky EU - Jiné EU - Operační program Potravinové a materiální pomoci 2014+ 5 120 4 12003 1.1.2016 31.12.9999
4512004 Nároky EU - Jiné EU - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014+ 5 120 4 12004 1.1.2016 31.12.9999
4512101 Nároky - EU - KP - Nástroj pro propojení Evropy 2014+ 5 121 4 12101 1.1.2015 31.12.9999
4512102 Nároky - EU - KP- Crocodile 2014+ 5 121 4 12102 1.1.2015 31.12.9999
4512103 Nároky EU - KP COSME 5 121 4 12103 1.1.2014 31.12.9999
4512104 Nároky EU - KP Horizont 2020 5 121 4 12104 1.1.2014 31.12.9999
4512105 Nároky EU - KP Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI) 5 121 4 12105 1.1.2014 31.12.9999
4512106 Nároky EU - KP Statistický program ES 5 121 4 12106 1.1.2014 31.12.9999
4512107 Nároky EU - KP Customs 2020 5 121 4 12107 1.5.2014 31.12.9999
4512108 Nároky EU - KP Erasmus + 5 121 4 12108 1.1.2015 31.12.9999
4512109 Nároky EU - KP 3. Akční program v oblasti zdraví 5 121 4 12109 1.1.2017 31.12.9999
4513000 Nároky - EU - Program rozvoje venkova 2014+ 5 130 4 13000 1.1.2015 31.12.9999
4513100 Nároky - EU - Přímé platby zemědělcům 2014+ 5 131 4 13100 1.1.2015 31.12.9999
4513201 Nároky - EU - Společná organizace trhu - mimo včely 2014+ 5 132 4 13201 1.1.2015 31.12.9999
4513202 Nároky - EU - Společná organizace trhu - včely 2014+ 5 132 4 13202 1.1.2015 31.12.9999
5100000 Výdaje v rámci překročení rozpočtu podle zvláštních zákonů 1 0 5 0 1.1.1900 31.12.9999