(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 Nepřiřazeno
1 Vedení účetnictví v plném rozsahu
2 Vedení účetnictví ve zjednoduš.rozsahu