(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název Poskytovatel Typ Od Do
2111 Údržba areálu Ležáky 302 02 1.1.1999 31.12.9999
4001 Podpora koordinátorů romských poradců 304 04 1.1.1999 31.12.9999
4002 Neinvestiční transfery obcím - Agentura 304 04 1.1.1999 31.12.9999
4213 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 304 04 1.1.1999 31.12.9999
4218 Odstraňování havar. situací v sociálně vylouč.rom.lokalitách 304 04 1.1.1999 31.12.9999
4223 Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 304 04 1.1.1999 31.12.9999
4359 Účelové dotace na protidrogovou politiku 304 04 1.1.1999 31.12.9999
4428 Podpora terénní sociální práce 304 04 1.1.1999 31.12.9999
4443 Komunikační strategie EU 304 04 1.1.1999 31.12.9999
6001 Projekty krajů v rozvojových zemích 306 06 1.1.1999 31.12.9999
6002 Projekty obcí a měst v rozvojových zemích 306 06 1.1.1999 31.12.9999
6003 Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny 306 06 2.9.2011 31.12.9999
6499 Informační kancelář v Kragujevci 306 06 1.1.1999 31.12.9999
7001 Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - Neinvestice 307 07 2.2.2012 31.12.9999
7002 Neinvestiční transfery dle NV č. 30/2014 Sb. 307 07 15.12.2016 31.12.9999
7121 Péče o válečné hroby - program č. 107440 - neinvestice 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7131 Neinvestiční transfery na provoz škol 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7139 Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů (neinvestiční výdaje) 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7147 Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7266 Péče o válečné veterány 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7554 Investiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7555 Péče o válečné hroby - program č. 107440 - investice 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7716 Investiční dotace školám 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7729 Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů (investiční výdaje) 307 07 1.1.1999 31.12.9999
7938 Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - investice 307 07 2.2.2012 31.12.9999
12001 Pověřené auditní subjekty RR Střední Čechy SR 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12002 Fond na přípravu projektů - FM EHP/Norska 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12005 Pověřené auditní subjekty RR Střední Čechy EU 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12011 Pověřené auditní subjekty RR Jihozápad SR 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12015 Pověřené auditní subjekty RR Jihozápad EU 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12021 Pověřené auditní subjekty RR Severozápad SR 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12025 Pověřené auditní subjekty RR Severozápad EU 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12031 Pověřené auditní subjekty RR Severovýchod SR 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12035 Pověřené auditní subjekty RR Severovýchod EU 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12041 Pověřené auditní subjekty RR Jihovýchod SR 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12045 Pověřené auditní subjekty RR Jihovýchod EU 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12051 Pověřené auditní subjekty RR Střední Morava SR 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12055 Pověřené auditní subjekty RR Střední Morava EU 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12061 Pověřené auditní subjekty RR Moravskoslezsko SR 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12065 Pověřené auditní subjekty RR Moravskoslezsko EU 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12071 Pověřené auditní subjekty Hl. m. Praha SR 312 12 1.1.1999 31.12.9999
12075 Pověřené auditní subjekty Hl. m. Praha EU 312 12 1.1.1999 31.12.9999
13001 Neinvestiční transfery krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13002 Transfer na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13003 IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13004 IOP - služby v oblasti zaměstnanosti - podprogram č. 113 34D - NIV 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13005 Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13006 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 313 13 22.9.2010 31.12.9999
13007 Příspěvek veřejným rozpočtům územní úrovně dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 313 13 30.9.2011 31.12.9999
13008 Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 313 13 30.1.2012 31.12.9999
13009 Program švýcarsko-české spolupráce 313 13 6.4.2012 31.12.9999
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 313 13 15.1.2013 31.12.9999
13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí 313 13 31.1.2013 31.12.9999
13012 Kompenzace škod způsobených na rybách povodněmi v roce 2013 313 13 6.8.2014 31.12.9999
13013 Operační program Zaměstnanost 313 13 14.11.2014 31.12.9999
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 313 13 14.11.2014 31.12.9999
13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 313 13 15.5.2015 31.12.9999
13016 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 313 13 25.10.2016 31.12.9999
13017 Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky 313 13 15.3.2017 31.12.9999
13067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 313 13 1.1.1900 31.12.9999
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13118 Mezinárodní rok seniorů 313 13 16.9.2010 31.12.9999
13129 Jednotný programový dokument JPD 3 - EU 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13229 Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13230 Aktivní politika zaměstnanosti - JPD 3 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13233 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13235 Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13247 Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13256 Zabezpečení provozu sociálních služeb obcí - UV č. 402/2002 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13306 Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., dávky zdravotně postiženým občanům (vyhláška č. 182/1991 Sb.), příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., ve znění č. II zákona č. 109/2006 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13310 Neinvestiční nedávkové transfery na pojistné za pěstouny pro městské části hlavního města Prahy 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13344 Podpora zavádění komunitního plánování a zavádění standardů kvality v sociálních službách 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13404 Operační program lidských zdrojů 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13405 Jednotný programový dokument JPD 3 - SR 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13406 Iniciativa Equal 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13407 Phare 2003 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13419 Transfery na financování běžných výdajů poskytovatelům sociálních služeb dotační řízení MPSV 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13501 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 313 13 1.1.1900 31.12.9999
13899 IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13900 IOP - služby v oblasti zaměstnanosti - podprogram č. 113 34D - IV 313 13 1.1.1999 31.12.9999
13924 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy EU - investice 313 13 24.11.2010 31.12.9999
14001 Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14002 Evropský uprchlický fond program č. 114060 neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14003 Zahraniční rozvojová spolupráce program č. 114060 neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14005 Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14006 Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14007 Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14008 Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point - EU 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14009 IOP - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114070 - neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14010 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114214 - neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14011 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14012 Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14013 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU 314 14 21.4.2010 31.12.9999
14014 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU 314 14 5.8.2011 31.12.9999
14015 IOP 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik program č. 114070 - neinvestice 314 14 29.6.2010 31.12.9999
14016 Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - 114D244 - neinvestice 314 14 4.8.2011 31.12.9999
14017 IOP - 3.4 Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS - program 114071 - neinvestice 314 14 11.10.2011 31.12.9999
14018 Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice 314 14 22.3.2012 31.12.9999
14019 Asistent prevence kriminality 314 14 24.7.2012 31.12.9999
14020 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí - program č. 114060 - neinvestice 314 14 26.11.2012 31.12.9999
14021 CIP ICT PSP - podpora informační společnosti 314 14 7.1.2013 31.12.9999
14022 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním 314 14 19.8.2013 31.12.9999
14023 Asistent prevence kriminality II 314 14 20.8.2014 31.12.9999
14024 Bezpečnostní dobrovolník 314 14 21.10.2014 31.12.9999
14025 Účelové neinvestiční dotace krajům na integraci cizinců 314 14 12.10.2015 31.12.9999
14026 Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - neinvestice 314 14 19.11.2015 31.12.9999
14027 Dotační program Vrbětice 314 14 28.1.2016 31.12.9999
14028 Jednorázové neinvestiční dotace obcím dle § 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 314 14 1.2.2016 31.12.9999
14029 Azylový, migrační a integrační fond 314 14 8.3.2016 31.12.9999
14030 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK program č. 014250 neinvestice 314 14 23.3.2016 31.12.9999
14031 Příspěvek obcím dle § 151 odst. 1) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 314 14 3.5.2016 31.12.9999
14032 Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice 314 14 12.1.2017 31.12.9999
14033 Domovník preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci 314 14 13.11.2017 31.12.9999
14034 Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 314 14 27.9.2018 31.12.9999
14067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 314 14 1.1.1900 31.12.9999
14137 Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14298 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy - podprogram č. 214411 - neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14299 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva - podprogram č. 214214 - neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14336 Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14350 Internetizace obcí - podprogram č. 314047 - neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14493 Evropský uprchlický fond - program 214010 - neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14494 Zahraniční rozvojová pomoc - program 214010 - neinvestice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14500 Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací - program č. 314090 - investice 314 14 12.1.2017 31.12.9999
14501 Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou - program č. 314100 - Investice 314 14 18.7.2017 31.12.9999
14502 Dotace pro jednotky SDH obcí - 014260 - investice 314 14 28.3.2019 31.12.9999
14545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 314 14 1.1.1900 31.12.9999
14580 Reprodukce investičního majetku CO - program č. 314623 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14626 Výstavba sídel veřejné správy - 2. etapa - podprogram č. 214412 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14669 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni program č. 214050 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14670 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy - podprogram č. 214411 - investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14671 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva podprogram č. 214214 investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14715 Internetizace obcí - podprogram č. 314047 - investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14742 Rozvoj a obnova materiálně technické základny uprchlických zařízení - podprogram č. 214042 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14813 Evropský uprchlický fond - program 214010 - investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14814 Zahraniční rozvojová pomoc - program 214010 - investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14867 Evropský uprchlický fond program č. 114060 investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14868 Zahraniční rozvojová spolupráce program č. 114060 investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14876 Podpora prevence kriminality - program č. 114050 - investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14903 IOP - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114070 - investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14907 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114214 - investice 314 14 1.1.1999 31.12.9999
14922 IOP 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik program č. 114070 - investice 314 14 29.6.2010 31.12.9999
14924 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy EU program č. 114070 - Investice 314 14 16.7.2010 31.12.9999
14931 Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - 114D244 - investice 314 14 4.8.2011 31.12.9999
14932 IOP - 3.4 Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS - program 114071 - investice 314 14 11.10.2011 31.12.9999
14942 Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114244 - investice 314 14 22.3.2012 31.12.9999
14943 Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - investice 314 14 22.3.2012 31.12.9999
14944 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí - program č. 114060 - investice 314 14 23.5.2012 31.12.9999
14984 Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice 314 14 19.11.2015 31.12.9999
14990 Podpora prevence kriminality program č. 314080 investice 314 14 23.3.2016 31.12.9999
14991 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK program č. 014250 investice 314 14 23.3.2016 31.12.9999
15001 Revitalizace říčních systémů - program č. 215110 - NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15002 Podpora obnovy funkcí krajiny - program č. 115 160 - SR - neinvestice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15003 Podpora na hydrometeorolo. jevy - ADAPT - program č. 115 180 - SR - neinvestice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15004 Monitoring kvality ovzduší - SMOK - program č. 115 190 - SR - neinvestice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15005 Projekt Cíl 3 - SR - NIV 315 15 22.12.2010 31.12.9999
15006 Likvidace škod po živelních pohromách program č. 115 270 NIV 315 15 14.11.2011 31.12.9999
15007 Program česko - švýcarské spolupráce 315 15 23.3.2012 31.12.9999
15008 Program švýcarsko-české spolupráce - podprogram č. 115262 Životní prostředí a infrastruktura - NIV 315 15 18.6.2012 31.12.9999
15009 Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru - program č. 115290 - NIV 315 15 22.7.2013 31.12.9999
15010 Nová zelená úsporám - program č. 115280 - neinvestice 315 15 4.6.2015 31.12.9999
15011 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice 315 15 11.6.2015 31.12.9999
15013 Programy přeshraniční spolupráce 315 15 15.2.2018 31.12.9999
15014 Programy nadnárodní spolupráce 315 15 15.2.2018 31.12.9999
15065 Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 315 15 1.1.1900 31.12.9999
15091 Program péče o krajinu 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15092 Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15093 Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15249 Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15267 Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 neinvestice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15268 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy program č. 215120 - neinvestice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15269 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady program č. 215210 - neinvestice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15270 Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní program č. 215810 - neinvestice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15291 Úhrada kompenzací za ztráty způsobené obcím na území národních parků 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15308 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č. 115 110 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15309 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č. 115 110 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15316 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č. 115 120 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15319 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č. 115 120 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15320 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu program č. 115 130 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15321 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu program č. 115 130 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15322 Technická asistence program č. 115 150 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15323 Technická asistence program č. 115 150 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15324 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí program č. 115 210 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15325 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí program č. 115 210 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15329 Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č. 115 220 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15340 Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15345 Obnova kvality složek ŽP po povodni 2002 - program č. 215820 - neinvestice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15370 Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č. 115 220 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15371 Podpora omezování průmysl.znečišťování - program č. 115 230 - SR - NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15372 Podpora omezování průmysl.znečišťování - program č. 115 230 - EU - NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15373 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží program č. 115 240 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15374 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží program č. 115 240 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15434 Operační program rozvoje lidských zdrojů 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15469 Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15470 Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15471 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15472 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15473 Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15474 Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15475 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15476 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15477 Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15478 Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 - EU - NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15479 Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15480 Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15481 Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15482 Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15483 Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 SR NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15484 Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 EU NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15485 Komplexní monitoring hydrosféry - Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 - SR - NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15486 Komplexní monitoring hydrosféry - Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 - EU - NIV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15503 Revitalizace říčních systémů - program č. 315050 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15504 Drobné vodohospodářské ekologické akce - program č. 315060 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15524 Účelové investiční dotace zoologickým a botanickým zahradám program č. 315010 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 315 15 1.1.1900 31.12.9999
15546 Účelové investiční dotace obcím na ekologické programy - program č. 315010 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15640 Revitalizace říčních systémů - program č. 215110 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15641 Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 investice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15642 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy program č. 215120 - investice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15643 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady program č. 215210 - investice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15644 Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní program č. 215810 - investice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15713 Obnova kvality složek ŽP po povodni 2002 - program č. 215820 - investice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15791 Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15792 Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15793 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15794 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15795 Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15796 Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15797 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15798 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15799 Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 - SR - IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15800 Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 - EU - IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15801 Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15802 Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15803 Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15804 Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15805 Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15806 Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15807 Komplexní monitoring hydrosféry - Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 - SR - IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15808 Komplexní monitoring hydrosféry - Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 - EU - IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15824 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č. 115 110 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15825 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č. 115 110 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15826 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č. 115 120 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15827 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č. 115 120 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15828 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu program č. 115 130 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15829 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu program č. 115 130 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15830 Technická asistence program č. 115 150 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15831 Technická asistence program č. 115 150 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15832 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí program č. 115 210 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15833 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí program č. 115 210 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15834 Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č. 115 220 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15835 Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č. 115 220 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15836 Podpora omezování průmysl.znečišťování - program č. 115 230 - SR - IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15837 Podpora omezování průmysl.znečišťování - program č. 115 230 - EU - IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15838 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží program č. 115 240 SR IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15839 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží program č. 115 240 EU IV 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15864 Ostatní investiční dotace obcím a krajům 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15915 Podpora obnovy funkcí krajiny - program č. 115 160 - SR - investice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15916 Podpora na hydrometeorolo. jevy - ADAPT - program č. 115 180 - SR - investice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15917 Monitoring kvality ovzduší - SMOK - program č. 115 190 - SR - investice 315 15 1.1.1999 31.12.9999
15936 Likvidace škod po živelních pohromách program č. 115 270 - IV 315 15 14.11.2011 31.12.9999
15945 Program švýcarsko-české spolupráce - podprogram č. 115262 Životní prostředí a infrastruktura - IV 315 15 18.6.2012 31.12.9999
15956 Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru - program č. 115290 - IV 315 15 22.7.2013 31.12.9999
15972 Nová zelená úsporám - program č. 115280 - neinvestice 315 15 4.6.2015 31.12.9999
15974 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice 315 15 11.6.2015 31.12.9999
15997 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP - program č. 115020 - prostředky FM - investice 315 15 27.7.2016 31.12.9999
15998 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP - program č. 115020 - prostředky SR - investice 315 15 27.7.2016 31.12.9999
17001 Podpora regenerace panelových sídlišť - program č. 217312 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17002 Integrovaný operační program program č. 117 110 SR NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17003 Integrovaný operační program program č. 117 110 EU NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17004 Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17005 Podpora regenerace panelových sídlišť neinvestiční program č. 117512 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17006 Podpora oprav domovních olověných rozvodů neinvestiční program č. 117515 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17007 Programy přeshraniční spolupráce - NIV - SR 317 17 7.10.2015 31.12.9999
17008 Operační program TA - č. 117310 - SR - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17009 Operační program TA - č. 117310 - EU - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17010 Bezbarierové obce - program č. 117 610 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17011 Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy - podprogram č. 117517 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17012 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17013 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17014 Podpora regionálního rozvoje živelní pohromy 2011 obce 117D91 - NIV 317 17 9.12.2011 31.12.9999
17015 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV 317 17 15.5.2015 31.12.9999
17016 IROP - Integrovaný regionální OP -- program č. 117030 - EU - NIV 317 17 15.5.2015 31.12.9999
17017 OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - NIV 317 17 15.5.2015 31.12.9999
17018 OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - NIV 317 17 15.5.2015 31.12.9999
17019 Cestování dostupné všem - program č. 117D713 - neinvestice 317 17 4.6.2015 31.12.9999
17020 Podpora při zajištění náhradního bydlení občanů postižených povodněmi program č. 317180 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17021 Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu - povodně 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17022 Program podpory výstavby nájemních bytů pro občany postižené záplavami - program č. 317181 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17023 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 - NIV 317 17 16.9.2010 31.12.9999
17024 Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17025 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby NIV 317 17 16.9.2010 31.12.9999
17026 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů - č. programu 117D814 NIV 317 17 28.4.2011 31.12.9999
17027 Podpora obnovy a rozvoje venkova - č. programu 117D815 NIV 317 17 28.4.2011 31.12.9999
17028 Regenerace sídlišť - podprogram č. 117D062 - NIV 317 17 16.7.2015 31.12.9999
17029 Olověné rozvody - podprogram č. 117D065 - NIV 317 17 16.7.2015 31.12.9999
17030 OP Praha Konkurenceschopnost program č. 11721B NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17031 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - program č. 117D0510 - neinvestice 317 17 29.7.2015 31.12.9999
17032 Program obnovy venkova - běžné výdaje - program č. 317710 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17033 Podpora územně plánovacích podkladů obcí - program č. 117D0520 - neinvestice 317 17 29.7.2015 31.12.9999
17034 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014 - program č. 117D91500 - NIV 317 17 18.8.2015 31.12.9999
17035 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - NIV 317 17 31.5.2016 31.12.9999
17036 Bezbariérové obce 2017+ - program č. 117D622 - NIV 317 17 9.3.2017 31.12.9999
17037 Obnova venkova - program č. 317710 - kapitálové výdaje 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17040 Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou - program č. 317530 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17044 Účelové dotace na odstranění vad panelové technologie - program č. 317411 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17045 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 - 117D91300 - neinvestice 317 17 7.1.2013 31.12.9999
17046 Podpora bydlení 2013 - krizový stav - NIV 60 - Podpora bydlení 2013 - krizový stav - NIV 317 17 14.6.2013 31.12.9999
17047 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity - 117D02600 - NIV 317 17 14.6.2013 31.12.9999
17048 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 - 117D91400 - NIV 317 17 14.6.2013 31.12.9999
17049 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2013 317 17 27.1.2014 31.12.9999
17050 OP Praha - pól růstu ČR - EU - NIV 317 17 8.1.2016 31.12.9999
17051 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR 317 17 25.1.2016 31.12.9999
17052 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2015 - program č. 117D91600 - NIV 317 17 10.5.2016 31.12.9999
17053 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 - program č. 117D91700 - NIV 317 17 18.4.2017 31.12.9999
17054 Rozvoj základní a doprovodné infrastrury cestovního ruchu - podprogram č. 117D72100 - NEINV 317 17 11.7.2017 31.12.9999
17055 Marketingové aktivity v cestovním ruchu - podprogram č. 117D72200 - NEINV 317 17 11.7.2017 31.12.9999
17056 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 - program č. 117D91800 - NIV 317 17 4.1.2018 31.12.9999
17057 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 - program č. 117D91900 - NIV 317 17 15.1.2019 31.12.9999
17058 Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - neinvestice 317 17 20.6.2019 31.12.9999
17059 Revitalizace území - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podprogram č. 117D08200 - neinvestice 317 17 2.7.2019 31.12.9999
17060 Revitalizace území - brownfieldy - studie podprogram č. 117D08300 - neinvestice 317 17 2.7.2019 31.12.9999
17061 Podpora výkonů stavebních úřadů - program č. 117D07 - neinvestice 317 17 2.7.2019 31.12.9999
17062 Architektonické a urbanistické soutěže obcí - podprogram č. 117D15100 - neinvestice 317 17 2.7.2019 31.12.9999
17067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 317 17 1.1.1900 31.12.9999
17075 Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí program č. 317420 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17081 OP Praha Konkurenceschopnost program č. 11721B NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17082 ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy program č. 117 212 NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17083 ROP Regionu soudržnosti Jihozápad program č. 117 213 NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17098 ROP Regionu soudržnosti Severozápad program č. 117 214 NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17099 ROP Regionu soudržnosti Jihovýchod program č. 117 215 NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17117 Příspěvky a dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu - program č. 317430 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17123 ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko program č. 117 217 NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17124 ROP Regionu soudržnosti Střední Morava program č. 117 218 NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17125 OP Praha Adaptabilita program č. 11721A NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17159 ROP Regionu soudržnosti Severovýchod program č. 117 216 NIV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17181 Regenerace panelových sídlišť - program č. 317412 - neinvestice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17182 Podpora cestovního ruchu - program č. 317320 - neinvestice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17183 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - nekofinancované neinvestice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17184 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - kofinancované neinvestice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17191 Převod prostředků na kraje - územní plány 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17257 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním stavby 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17258 Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování - neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17259 Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 - neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17260 Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu - povodně 2002 - neinvestiční - program č. 217818 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17261 Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova - povodně 2002 - neinvestiční - program č. 217816 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17262 Poskytování dotací v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - povodně 2002 - neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17263 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17337 Podpora obnovy místních komunikací - program č. 217815 - neinvestice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17343 Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17360 Podpora regionálního rozvoje - program č. 217110 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17362 Podpora oprav vad panelové výstavby - program č. 217315 - neinvestice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17363 Podpora oprav domovních olověných rozvodů - program č. 217316 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17365 Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu - program č. 217214 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17375 ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy program č. 117 212 NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17377 ROP Regionu soudržnosti Jihozápad program č. 117 213 NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17386 ROP Regionu soudržnosti Severozápad program č. 117 214 NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17387 ROP Regionu soudržnosti Jihovýchod program č. 117 215 NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17391 ROP Regionu soudržnosti Severovýchod program č. 117 216 NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17392 ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko program č. 117 217 NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17395 ROP Regionu soudržnosti Střední Morava program č. 117 218 NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17397 OP Praha Adaptabilita program č. 11721A NIV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17408 Výstavba, obnova a provozování infrast. ICT - podprogram č. 217411 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17409 Podpora rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení - podprogram č. 217412 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17410 Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí - podprogram č. 217413 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17411 Infrastruktura a rekonstrukce - podprogram č. 217414 - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17412 Společný regionální operační program - podprogram č. 21711A - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17413 Jednotný programový dokument Praha - Cíl 2 - podprogram č. 21711B - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17414 INTERREG III A - podprogram č. 21711C - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17420 Výzkum pro potřeby regionů 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17425 INTERREG III C 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17428 Phare 2003 II. část - program č. 217510 - neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17451 INTERREG III B - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17453 SROP - společný regionální operační podprogram EU - č. 21711A - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17454 JPD - Jednotný program dokumentace Praha Cíl 2 EU - podprogram - č. 21711B - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17455 INTEREG III A EU - podprogram č. 21711C - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17464 Povodně 2006 Provozní výdaje na řešení ochrany majetku obcí před povodní neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17465 Povodně 2006 Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17466 Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17489 SROP - Technická asistence - SR - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17490 SROP - Technická asistence - EU - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17495 JPD 2 - Technická asistence - EU - NIV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17496 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2006 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17497 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2006 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17500 Bezbariérové obce 2017+ - program č. 117D622 - IV 317 17 9.3.2017 31.12.9999
17501 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 - program č. 117D91700 - IV 317 17 18.4.2017 31.12.9999
17502 Rozvoj základní a doprovodné infrastrury cestovního ruchu - podprogram č. 117D72100 - INV 317 17 11.7.2017 31.12.9999
17503 Marketingové aktivity v cestovním ruchu - podprogram č. 117D72200 - INV 317 17 11.7.2017 31.12.9999
17504 Obnova obecního a krajského majetku po živelůních pohromách v roce 2017 - program č. 117D91800 - INV 317 17 4.1.2018 31.12.9999
17505 Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou - podprogram č. 117D161 317 17 18.5.2018 31.12.9999
17506 Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou - podporgram č. 117D162 317 17 18.5.2018 31.12.9999
17507 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 - program č. 117D91900 - IV 317 17 15.1.2019 31.12.9999
17508 Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - investice 317 17 20.6.2019 31.12.9999
17509 Revitalizace území Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podprogram č. 117D08200 - investice 317 17 2.7.2019 31.12.9999
17510 Revitalizace území - brownfieldy - studie podprogram č. 117D08300 - investice 317 17 2.7.2019 31.12.9999
17534 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - nekofinancované investice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 317 17 1.1.1900 31.12.9999
17567 Regenerace panelových sídlišť - program č. 317412 - investice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17569 Podpora cestovního ruchu - program č. 317320 - investice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17570 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - kofinancované investice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17629 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 - investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17630 Program finanční podpory obcím postižným povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování - investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17631 Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 - investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17632 Dotace obcím na výstavbu nových nájemních bytů - povodně 2002 - investiční - program č. 217817 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17633 Poskytování dotací v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - povodně 2002 - investiční - program č. 217818 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17634 Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova - povodně 2002 - investiční - program č. 217816 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17635 Státní program podpory cestovního ruchu, podprogram Podpora rozvoje měst a obcí se statutem lázeňského místa - povodně 2002 - investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17708 Podpora obnovy místních komunikací - program č. 217815 - investice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17720 Podpora regionálního rozvoje - program č. 217110 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17722 Podpora regenerace panelových sídlišť - program č. 217312 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17723 Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury - program č. 217313 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17724 Podpora výstavby podporovaných bytů - program č. 217314 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17727 Podpora rozvoje lázeňství - program č.217215 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17761 Výstavba, obnova a provozování infrast. ICT - podprogram č. 217411 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17763 Podpora rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení - podprogram č. 217412 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17764 Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí - podprogram č. 217413 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17765 Infrastruktura a rekonstrukce - podprogram č. 217414 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17766 Společný regionální operační program - podprogram č. 21711A - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17767 Jednotný programový dokument Praha - Cíl 2 - podprogram č. 21711B - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17768 INTERREG III A - podprogram č. 21711C - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17772 Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi - investice 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17774 Phare 2003 II. část - program č. 217510 - investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17778 SROP - společný regionální operační podprogram EU - č. 21711A - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17779 JPD - Jednotný program dokumentace Praha Cíl 2 EU - podprogram - č. 21711B - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17780 INTEREG III A EU - podprogram č. 21711C - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17788 Povodně 2006 Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17789 Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17810 SROP - Technická asistence - SR - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17811 SROP - Technická asistence - EU - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17815 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2006 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17816 Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační aktivity - program č. 217212 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17840 ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy program č. 117 212 IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17841 ROP Regionu soudržnosti Jihozápad program č. 117 213 IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17842 ROP Regionu soudržnosti Severozápad program č. 117 214 IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17843 ROP Regionu soudržnosti Jihovýchod program č. 117 215 IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17844 ROP Regionu soudržnosti Severovýchod program č. 117 216 IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17845 ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko program č. 117 217 IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17846 ROP Regionu soudržnosti Střední Morava program č. 117 218 IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17847 OP Praha Adaptabilita program č. 11721A IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17848 OP Praha Konkurenceschopnost program č. 11721B IV SR 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17849 ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy program č. 117 212 IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17850 ROP Regionu soudržnosti Jihozápad program č. 117 213 IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17851 ROP Regionu soudržnosti Severozápad program č. 117 214 IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17852 ROP Regionu soudržnosti Jihovýchod program č. 117 215 IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17853 ROP Regionu soudržnosti Severovýchod program č. 117 216 IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17854 ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko program č. 117 217 IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17855 ROP Regionu soudržnosti Střední Morava program č. 117 218 IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17856 OP Praha Adaptabilita program č. 11721A IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17857 OP Praha Konkurenceschopnost program č. 11721B IV EU 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17870 Integrovaný operační program program č. 117 110 SR IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17871 Integrovaný operační program program č. 117 110 EU IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17880 Podpora regenerace panelových sídlišť investiční program č. 117512 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17881 Podpora výstavby technické infrastruktury investiční program č. 117513 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17882 Podpora výstavby podporovaných bytů investiční program č. 117514 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17883 Programy přeshraniční spolupráce - IV - SR 317 17 7.10.2015 31.12.9999
17904 Bezbarierové obce - program č. 117 610 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17911 Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy - podprogram č. 117517 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17912 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - investiční 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17913 Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou - program č. 117516 - IV 317 17 1.1.1999 31.12.9999
17925 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - IV 317 17 16.9.2010 31.12.9999
17927 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů - č. programu 117D814 IV 317 17 28.4.2011 31.12.9999
17928 Podpora obnovy a rozvoje venkova - č. programu 117D815 IV 317 17 28.4.2011 31.12.9999
17937 Podpora regionálního rozvoje živelní pohromy 2011 obce 117D91 IV 317 17 9.12.2011 31.12.9999
17950 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 - 117D91300 - investice 317 17 7.1.2013 31.12.9999
17951 Podpora bydlení 2013 - krizový stav - 117D02500 - IV 317 17 14.6.2013 31.12.9999
17952 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity - 117D02600 - IV 317 17 14.6.2013 31.12.9999
17953 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 - 117D91400 - IV 317 17 14.6.2013 31.12.9999
17964 Podpora pracovních příležitostí - obce - 117D816 - investice 317 17 17.9.2014 31.12.9999
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV 317 17 15.5.2015 31.12.9999
17969 IROP - Integrovaný regionální OP program č. 117030 - EU - INV 317 17 15.5.2015 31.12.9999
17970 OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - INV 317 17 15.5.2015 31.12.9999
17971 OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - IN 317 17 15.5.2015 31.12.9999
17973 Cestování dostupné všem - program č. 117D713 - investice 317 17 4.6.2015 31.12.9999
17976 Regenerace sídlišť - podprogram č. 117D062 - IV 317 17 16.7.2015 31.12.9999
17977 Technická infrastruktura - podprogram č. 117D063 - IV 317 17 16.7.2015 31.12.9999
17978 Podporované byty - podprogram č. 117D064 - IV 317 17 16.7.2015 31.12.9999
17979 Bytové domy bez bariér - podprogram č. 117D066 - IV 317 17 16.7.2015 31.12.9999
17980 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014 - program č. 117D91500 - IV 317 17 18.8.2015 31.12.9999
17985 OP Praha - pól růstu ČR - EU - IV 317 17 8.1.2016 31.12.9999
17986 Podpora územně plánovacích dokumentů obcí - program č. 117D0510 - investice 317 17 13.1.2016 31.12.9999
17987 Podpora územně plánovacích podkladů obcí - program č. 117D0520 - investice 317 17 13.1.2016 31.12.9999
17988 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR 317 17 25.1.2016 31.12.9999
17994 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2015 - program č. 117D91600 - IV 317 17 10.5.2016 31.12.9999
17995 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - IV 317 17 31.5.2016 31.12.9999
21067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 321 21 1.1.2010 31.12.9999
21545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 321 21 1.1.1900 31.12.9999
22001 Operační program podnikání a inovace - NIV - program ISPROFIN č. 122 120 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22002 Operační program podnikání a inovace - NIV - mimo program ISPROFIN č. 122 120 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22003 Neinvestiční dotace - program č. 122140 - EFEKT - podpora úspor energie 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22004 Neinvestiční dotace - mimo program č. 122140 - EFEKT - podpora úspor energie 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22005 Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22006 Ekologická dotace z výnosů úhrad za vydobyté nerosty - NIV 322 22 27.3.2014 31.12.9999
22007 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - NIV 322 22 17.9.2014 31.12.9999
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona 322 22 3.2.2017 31.12.9999
22009 Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - neinvestiční dotace 322 22 24.4.2017 31.12.9999
22010 Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - program č. 122D21 - NIV 322 22 19.1.2018 31.12.9999
22059 Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření - program č. 222040 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 322 22 1.1.1900 31.12.9999
22094 Investiční dotace na úsporná energetická opatření - program č. 222040 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22361 Státní pomoc při obnově území postižených povodní 2002 poskytovaná MPO - program č. 222810 - NIV 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22402 Operační program průmysl a podnikání - NIV - program ISPROFIN č. 222 210 - Prosperita, Reality 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22403 Operační program průmysl a podnikání - NIV - mimo program ISPROFIN č. 222 210 - Klastry 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22437 Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření - mimo program č. 222040 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22452 Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - program č. 222 230 - NIV 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22460 Dotace pro obce s rozšířenou působností a městské části hl. m. Prahy na podporu informačních technologií využívaných pro IS RŽP 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22500 Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - investiční dotace 322 22 24.4.2017 31.12.9999
22501 Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - program č. 122D21 - IV 322 22 19.1.2018 31.12.9999
22506 Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón - program č. 322050 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 322 22 1.1.1900 31.12.9999
22721 Státní pomoc při obnově území postižených povodní 2002 poskytovaná MPO - program č. 222810 - IV 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22760 Operační program průmysl a podnikání - IV - program ISPROFIN č. 222 210 - Prosperita, Reality 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22761 Operační progarm průmysl a podnikání - IV - mimo program ISPROFIN č. 222 210 - Klastry 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22777 Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - program č. 222 230 - IV 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22862 Operační program podnikání a inovace - IV - program ISPROFIN č. 122 120 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22863 Operační program podnikání a inovace - IV - mimo program ISPROFIN č. 122 120 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22873 Investiční dotace - program č. 122140 - EFEKT - podpora úspor energie 322 22 1.1.1999 31.12.9999
22965 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - IV 322 22 17.9.2014 31.12.9999
27001 Čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy 327 27 22.1.2010 31.12.9999
27002 Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu 327 27 2.9.2011 31.12.9999
27003 Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel 327 27 9.5.2012 31.12.9999
27004 Náklady na stěhování GSA 327 27 24.7.2012 31.12.9999
27005 Zajištění kompatibility agend Centrálního registru řidičů 327 27 6.4.2017 31.12.9999
27006 Příspěvek na veřejnou linkovou autobusovou dopravu 327 27 6.4.2017 31.12.9999
27007 Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů jako měkkých cílů 327 27 20.11.2018 31.12.9999
27034 Účelové dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27045 Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň - program č. 327150 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 327 27 1.1.1900 31.12.9999
27140 Cyklistické stezky 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27141 Regionální dopravní obslužnost (silniční doprava) - žákovské jízdné 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27145 Neinvestiční dotace - projekt Internet pro všední den 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27162 Výstavba a obnova místních komunikací - program č. 327170 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27211 Operační program Infrastruktura 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27338 Podpora výstavby a obnovy silnic II. a III. třídy - program č. 227110 - neinvestice 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27456 Projekt CONNECT - NIV 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 327 27 1.1.1900 31.12.9999
27551 Výstavba a obnova silnic III. třídy - program č. 327140 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27581 Reprodukce investičního majetku organizací správy a údržby silnic - program č. 327020 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27709 Podpora výstavby a obnovy silnic II. a III. třídy - program č. 227110 - investice 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27726 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy - program č. 227620 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27781 Projekt CONNECT - IV 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27875 Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy - program č. 227030 - IV 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27879 Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě - program č. 227 610 - IV 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27902 Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze - program č. 127420 - EU - IV 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27914 Program obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy - program č. 127620 327 27 1.1.1999 31.12.9999
27960 Účelové dotace na pořízení a technické zhodnocení silniční sítě ve správě obcí 327 27 21.11.2013 31.12.9999
29001 Náhrada újmy podle § 11 odst. 3 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29002 Náhrada újmy podle § 29 odst. 4 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29003 Náhrada újmy podle § 35 odst. 4 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29005 Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29006 Ochrana lesa ve veřejném zájmu podle § 32 odst. 3 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29007 Náhrada zvýšených nákladů podle § 36 odst. 3 a 4 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29009 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29010 Vodní hospodářství 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29011 Agrokomplex podpory podle nařízení vlády 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29012 Účelové dotace na restrukturalizace rostlinné výroby - zalesnění 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29013 Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi, podle písm. A pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29015 Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29016 Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, podle písm. E pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29017 Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. H pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29018 Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29019 Podpora prevence před povodněmi II. - program č. 129120 -NIV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29020 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby VN - program č. 129130 - NIV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29021 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - úrokové dotace - neinvestice 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29022 Kompenzace škod způsobených na rybách povodněmi v roce 2013 329 29 7.8.2014 31.12.9999
29023 Podpora ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 329 29 12.2.2016 31.12.9999
29024 Podpora prevence před povodněmi III - program č. 129260 NIV 329 29 11.7.2016 31.12.9999
29025 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - podprogram č. 129293 - NIV 329 29 21.7.2016 31.12.9999
29026 Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství 329 29 19.10.2016 31.12.9999
29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků - program č. 129 660 - NIV 329 29 27.1.2017 31.12.9999
29028 Náhrady škod dle nařízení vlády č. 203/2009 Sb. 329 29 3.7.2017 31.12.9999
29029 Finanční příspěvek na ochranu lesa 329 29 27.2.2019 31.12.9999
29067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 329 29 1.1.1900 31.12.9999
29095 Příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29096 Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat, podle písm. G pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29133 Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb. 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29134 Příspěvek na programy spolufinancování s fondy EU podle písmena J pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29311 Opatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami - OP EU - neinvestiční 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29317 Opatření 2.1.4 LEADER - OP EU - neinvestiční 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29330 Příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců podle písmena K Pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29331 Agrokomplex podpůrné programy APK - NIV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29366 Program LEADER ČR č.229222 - NIV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29417 Opatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami - OP - neinvestice 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29418 Opatření 2.1.4 - LEADER - OP - neinvestice 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29433 Evidence zemědělských podnikatelů 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29500 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků - program č. 129 660 - IV 329 29 27.1.2017 31.12.9999
29501 Centra odborné přípravy - program č. 129710 329 29 13.12.2017 31.12.9999
29502 Podpora prevence před povodněmi IV - program č. 129 360 - investice 329 29 11.9.2018 31.12.9999
29503 volný 329 29 20.9.2018 31.12.9999
29507 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod - program č. 329030 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29508 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod - program č. 329040 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29509 Výstavba a technická obnova zemědělství 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29510 Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe - program č. 329180 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29516 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29518 Investiční příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa podle písm. E pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29519 Investiční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě podle písm. H pravidel - program č. 329052 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29520 Investiční příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29521 Investiční příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29522 Odstranění škod způsobených povodní 1998 MZe program č. 329190 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 329 29 1.1.1900 31.12.9999
29547 Protipovodňová opatření - program č. 229060 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29548 Investiční příspěvek na programy spolufinancování s fondy EU podle písmena J pravidel 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29637 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod program č. 229 030 (stavby zahajované v r. 2002 a dále) 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29638 Výstavba a technická obnova a čistíren odpadních vod program č. 229 040 (stavby zahajované v r. 2002 a dále) 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29639 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní v r. 2002 poskytovaná MZe (VH) program č. 229810 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29702 Agrokomplex podpůrné programy APK IV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29728 Program LEADER ČR č.229222 - IV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29770 Opatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami - OP - investice 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29771 Opatření 2.1.4 - LEADER - OP - investice 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29783 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - podprogram č. 229312 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29784 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - podprogram č. 229313 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29818 Podpora odstraňování povodňových škod z roku 2006 na infrastruktuře vodovodů v rámci programu č. 229030 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29819 Podpora odstraňování povodňových škod z roku 2006 na infrastruktuře kanalizací v rámci programu č. 229040 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29821 Opatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami - OP EU - investiční 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29822 Opatření 2.1.4 LEADER - OP EU - investiční 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29859 Podpora prevence před povodněmi II. - program č. 129120 - IV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29860 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby VN - program č. 129130 - IV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29878 Podpora procesu plánování v oblasti vod - program č. 129150 - IV 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29897 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů II - podprogram č. 129 182 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29898 Výstavba a obnova infrastruktury kanalizací II - podprogram č. 129 183 329 29 1.1.1999 31.12.9999
29919 Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009 - podprogram č. 129 142 - IV 329 29 8.3.2010 31.12.9999
29920 Odstraňování povodňových škod na infrastruktuře VaK program č. 129 140 vodovody 329 29 31.3.2010 31.12.9999
29921 Odstraňování povodňových škod na infrastruktuře VaK - program č. 129 140 - kanalizace 329 29 31.3.2010 31.12.9999
29947 Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu - podprogram č. 129252 329 29 2.8.2012 31.12.9999
29948 Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu - podprogram č. 129253 329 29 2.8.2012 31.12.9999
29957 Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013 - podprogram č. 129D144 - IV 329 29 22.7.2013 31.12.9999
29975 Podpora prevence před povodněmi III - program č. 129 260 - IV 329 29 19.6.2015 31.12.9999
29992 Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu II - podprogram č. 129D302 - IV 329 29 19.4.2016 31.12.9999
29993 Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II - podprogram č. 129D303 - IV 329 29 19.4.2016 31.12.9999
29996 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - podprogram č. 129293 - IV 329 29 21.7.2016 31.12.9999
33001 Rozvojový program EVVO pro školy 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33002 Výuka cizích jazyků 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33003 Čtenářská gramotnost 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33004 Počítačová gramotnost 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33005 Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33006 Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33007 Technická pomoc OP VK 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33008 Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen prosinec 2008 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33009 Podpora čtenářství na základních školách v roce 2008 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33010 Financování Středisek integrace menšin ve vybraných lokalitách v ČR v měsících listopad až prosinec 2008 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33011 Financování školních poradenských pracovišť na vybraných školách ve 13 krajích ČR v měsících říjen až prosinec 2008 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33012 Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33013 Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33014 Evropa mladýma očima 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33015 Hustota a specifika 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33016 Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33017 Školní potřeby pro žáky 1. Ročníku základního vzdělávání 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33019 Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33020 Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33021 Zkvalitnění vzdělávání na základních školách na území hlavního města Prahy 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33022 Evropský rok dobrovolnictví 333 33 19.4.2010 31.12.9999
33023 Informační centra 333 33 19.4.2010 31.12.9999
33024 Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 333 33 19.4.2010 31.12.9999
33025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 333 33 19.4.2010 31.12.9999
33026 Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 333 33 8.9.2010 31.12.9999
33027 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. (včetně 2. etapy) 333 33 24.11.2010 31.12.9999
33028 Studium krajanů na středních školách v ČR 333 33 18.3.2011 31.12.9999
33029 Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně výběr studentů na v Pirně 333 33 24.11.2010 31.12.9999
33030 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK neinvestice - EU 333 33 27.1.2011 31.12.9999
33031 OP VK oblast 1.5. EU peníze středním školám 333 33 17.3.2011 31.12.9999
33032 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 333 33 23.5.2011 31.12.9999
33033 Pirna česko saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus 333 33 13.6.2011 31.12.9999
33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 333 33 18.8.2011 31.12.9999
33035 Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny 333 33 31.8.2011 31.12.9999
33036 Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol 333 33 6.10.2011 31.12.9999
33037 OP Výzkum a vývoj pro Inovace - Prioritní osa 3 - neinvestice 333 33 6.2.2012 31.12.9999
33038 Excelence středních škol 333 33 8.2.2012 31.12.9999
33039 Podpora regionálního školství Libereckého kraje v důsledku mimořádné koncentrace sklářských oborů 333 33 23.2.2012 31.12.9999
33040 Podpora zavádění diagnostických nástrojů 333 33 14.1.2013 31.12.9999
33041 Podpora tvorby malonákladových učebnic a učebních materiálů 333 33 14.1.2013 31.12.9999
33042 Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe 333 33 14.1.2013 31.12.9999
33043 Podpora implementace Etické výchovy 333 33 8.3.2013 31.12.9999
33044 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 333 33 30.4.2013 31.12.9999
33045 Metodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby 333 33 17.5.2013 31.12.9999
33046 Program na zmírnění škod způsobných povodněmi v červnu 2013 333 33 25.7.2013 31.12.9999
33047 Další cizí jazyk 333 33 3.9.2013 31.12.9999
33048 Sympozium uměleckoprůmyslových škol 333 33 31.10.2013 31.12.9999
33049 Podpora odborného vzdělávání 333 33 15.1.2014 31.12.9999
33050 Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů 333 33 25.4.2014 31.12.9999
33051 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ 333 33 8.7.2014 31.12.9999
33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 333 33 23.9.2014 31.12.9999
33053 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC - IV 333 33 4.12.2014 31.12.9999
33054 Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky 333 33 6.1.2015 31.12.9999
33055 Podpora nadaných žáků základních a středních škol 333 33 23.4.2015 31.12.9999
33056 Učebnice a laboratorní sady v programu CTY Online 333 33 7.5.2015 31.12.9999
33057 Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách a základních školách 333 33 29.5.2015 31.12.9999
33058 OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 333 33 1.6.2015 31.12.9999
33059 Zvýšení platů pracovníků soukromého a círekvního školství 333 33 4.6.2015 31.12.9999
33060 Zabezpečení škol a školských zařízení 333 33 30.6.2015 31.12.9999
33061 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 333 33 1.10.2015 31.12.9999
33062 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - NIV 333 33 21.10.2015 31.12.9999
33063 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV 333 33 21.10.2015 31.12.9999
33064 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 333 33 1.2.2016 31.12.9999
33065 Excelence základních škol 333 33 5.2.2016 31.12.9999
33066 Podpora nadaných žáků základních a středníh škol 333 33 5.2.2016 31.12.9999
33067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 333 33 1.1.1900 31.12.9999
33068 AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně nadané 333 33 19.2.2016 31.12.9999
33069 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 333 33 15.3.2016 31.12.9999
33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 333 33 16.9.2016 31.12.9999
33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 333 33 24.4.2017 31.12.9999
33072 Školní cena Fair play 333 33 5.5.2017 31.12.9999
33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ 333 33 19.5.2017 31.12.9999
33074 Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol 333 33 2.11.2018 31.12.9999
33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách 333 33 2.11.2018 31.12.9999
33076 Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 333 33 2.11.2018 31.12.9999
33077 Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství 333 33 17.5.2019 31.12.9999
33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33123 OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU 333 33 14.10.2010 31.12.9999
33146 Neinvestiční dotace pro školu Neveklov 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33152 Provozní náklady - kraje 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33155 Dotace pro soukromé školy 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33160 Projekty romské komunity 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33163 Program protidrogové politiky 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33166 Soutěže 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33210 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33244 Podpora odborného vzdělávání 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33245 Státní informační politika - neinvestice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33246 Integrace cizinců 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33264 Evropská jazyková cena 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33265 Povodně 2002 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33271 Volnočasové aktivity neinvestice - místní nestátní neziskové organizace 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33333 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol - program č. 333110 - neinvestice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33334 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol - program č. 333210 - neinvestice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšin 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33346 Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33353 Přímé náklady na vzdělávání 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33369 Grantové schéma pro opatření 3.1 OP RLZ 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33421 Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G) 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33422 Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných středních odborných školách a středních odborných učilištích (Pilot S) 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33423 Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zajišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské činnosti) (Kvalita I ) 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33424 Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání (NSK - Národní soustava kvalifikací) 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33426 Program Sokrates 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33429 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33430 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33435 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33439 Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33445 Péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33468 Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením, autismem a poruchami učení v roce 2006 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33487 Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33491 Pilot - pokusné ověřování 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33500 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320 333 33 25.1.2017 31.12.9999
33501 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny - program č. 133320 - investice 333 33 24.1.2018 31.12.9999
33502 Podpora materiálně technické základny sportu - program č. 133 530 - IV 333 33 20.3.2018 31.12.9999
33539 Rekonstrukce tělovýchovného areálu Masarykovy ZŠ Litoměřice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 333 33 1.1.1900 31.12.9999
33549 Výstavba a obnova sportovních zařízení - program č. 333510, nynější program č. 233510 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33552 Výstavba a obnova budov a staveb VŠ - program č. 333310 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33625 Státní informační politika investice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33645 Volnočasové aktivity investice místní nestátní neziskové organizace 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33705 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol - program č. 333110 - investice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33706 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol - program č. 333210 - investice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33714 Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33817 Zajištění národního rozvojového programu mobility pro všechny - program č. 233010 - IV 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33887 Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33910 Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU 333 33 1.1.1999 31.12.9999
33926 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK investice - EU 333 33 27.1.2011 31.12.9999
33933 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny - program č. 133010 333 33 14.10.2011 31.12.9999
33934 Podpora obnovy materiálně technické základny sportu program č. 133510 333 33 14.10.2011 31.12.9999
33939 OP Výzkum a vývoj pro Inovace Prioritní osa 3 investice 333 33 6.2.2012 31.12.9999
33966 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC - IV 333 33 4.12.2014 31.12.9999
33981 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - IV 333 33 21.10.2015 31.12.9999
33982 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - IN 333 33 21.10.2015 31.12.9999
34001 Program podpory pro památky UNESCO - NIV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34002 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34003 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - program č. 234 11G - NIV - SR 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34004 Národní podpora využití potenciálu kultruního dědictví a technická pomoc - program č. 234 11G - NIV - EU 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34005 Program mobility pro všechny - podprogram č. 234 215 - NIV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34006 Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí (fin 7224) 334 34 14.1.2011 31.12.9999
34007 Podpora filmové produkce (fin 7241) 334 34 14.1.2011 31.12.9999
34008 Program mobility pro všechny podprogram č. 134215 NIV 334 34 8.6.2011 31.12.9999
34009 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení podprogram č. 134212 NIV 334 34 13.6.2011 31.12.9999
34010 Program mobility pro všechny podprogram č. 134 415 - neinvestice 334 34 9.11.2011 31.12.9999
34011 ISO B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví - podprogram č. 134 513 - neinvestice 334 34 14.3.2012 31.12.9999
34012 ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční 334 34 14.3.2012 31.12.9999
34013 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční 334 34 14.3.2012 31.12.9999
34014 ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134512 - neinvestice 334 34 10.7.2012 31.12.9999
34015 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí - program č. 134612 - NIV 334 34 15.1.2014 31.12.9999
34016 Prioritní akce 334 34 5.2.2016 31.12.9999
34017 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 334 34 5.2.2016 31.12.9999
34018 Podpora veřejných služeb muzeí 334 34 5.2.2016 31.12.9999
34019 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 334 34 5.2.2016 31.12.9999
34020 Program státní podpory festivalů profesionálního umění 334 34 30.11.2016 31.12.9999
34021 Podpora expozičních a výstavních projektů 334 34 30.11.2016 31.12.9999
34022 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností - podprogram č. 134D221 - NIV 334 34 21.2.2017 31.12.9999
34023 Program mobility pro všechny - podprogram 134D222 - NIV 334 34 21.2.2017 31.12.9999
34024 Akviziční fond - NIV 334 34 13.11.2017 31.12.9999
34025 Výdaje na činnost úřadu 334 34 25.10.2018 31.12.9999
34026 Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811 334 34 15.3.2019 31.12.9999
34052 Záchrana architektonického dědictví - program č. 334030 - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34055 Havárie střech památek 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34057 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 334 34 1.1.2010 31.12.9999
34070 Kulturní aktivity 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34090 Program restaurování movitých kulturních památek 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34194 Podpora aktivit národnostních a etnických menšin 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34195 Účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury program č. 334010 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34228 Státní pomoc při obnově území poškozeného pvoodní 2006 - program č. 234218 - NIV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34238 Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34240 Restituce - program č. 334070 - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34273 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34274 Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002 neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34275 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii program č. 334126 - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34276 Výdaje na financování komunitárních programů 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34277 Podpora obnovy kulturních památek - program č. 234813 - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34292 Záchrana architektonického dědictví program č. 234312 neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34293 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii program č. 234314 - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34294 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - program č. 234313 - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34295 Podpora obnovy majetku regionálních kulturních zařízení program č. 234812 - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34296 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení program č. 234212 - neinvestice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34310 Obnova kulturních památek podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 - NIV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34341 Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34342 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - neinvestice - program č. 434 313 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34500 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností - podprogram č. 134D221 - IV 334 34 21.2.2017 31.12.9999
34501 Program mobility pro všechny - podprogram 134D222 - IV 334 34 21.2.2017 31.12.9999
34502 Akviziční fond - IV 334 34 13.11.2017 31.12.9999
34515 Účelové investiční dotace v oblasti kultury program č. 334010 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34543 Záchrana architektonického dědictví - program č. 334030 - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34544 Veřejné informační služby knihoven - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 334 34 1.1.1900 31.12.9999
34619 Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34621 Restituce - program č. 334070 investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34646 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací program č. 234412 - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34647 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii program č. 334120 - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34648 Podpora obnovy kulturních památek - program č. 234813 - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34664 Záchrana architektonického dědictví program č. 234312 investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34665 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii program č. 234314 - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34666 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - program č. 234313 - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34667 Podpora obnovy majetku regionálních kulturních zařízení - program č. 234812 - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34668 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení program č. 234212 - investice 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34710 Záchrana architektonického dědictví - investice - program č. 434 312 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34711 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - program č. 434 313 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34818 Obnova kulturních památek podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 - IV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34820 Státní pomoc při obnově území poškozeného pvoodní 2006 - program č. 234218 - IV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34865 Program podpory pro památky UNESCO - IV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34866 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - IV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34885 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - program č. 234 11G - IV - SR 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34886 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - program č. 234 11G - IV - EU 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34908 Program mobility pro všechny - podprogram č. 234 215 - IV 334 34 1.1.1999 31.12.9999
34929 Program mobility pro všechny podprogram č. 134215 IV 334 34 8.6.2011 31.12.9999
34930 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení podprogram č. 134212 IV 334 34 13.6.2011 31.12.9999
34935 Program mobility pro všechny podprogram č. 134 415 investice 334 34 9.11.2011 31.12.9999
34940 ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134512 - investiční 334 34 14.3.2012 31.12.9999
34941 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční 334 34 14.3.2012 31.12.9999
34946 ISO B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví - podprogram č. 134513 - investice 334 34 10.7.2012 31.12.9999
34949 ISO C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční 334 34 4.12.2012 31.12.9999
34962 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí - program č. 134612 - IV 334 34 15.1.2014 31.12.9999
35001 Služby v oblasti veřejného zdraví 235 310C (IOP) SF NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35002 Služby v oblasti veřejného zdraví 235 310C (IOP) SR NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35003 Zahraniční rozvojová spolupráce - NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35004 IOP oblast intervence 3.2 program č. 13532C SR NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35005 IOP oblast intervence 3.2 program č. 13532C SF NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35006 IOP oblast intervence 3.4d) program č. 13532E SR NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35007 IOP oblast intervence 3.4d) program č. 13532E SF NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35008 Program švýcarsko-české spolupráce program č. 13532P SR NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35009 Program švýcarsko-české spolupráce  program č. 13532P Jiné zdroje EU  NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35010 OP ŽP program č. 13532Q  SR NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35011 OP ŽP program č. 13532Q  SF NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35012 EHP Norsko - program č. 13532R - SR - NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35013 EHP Norsko - program č. 13532R - Jiné zdroje EU - NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35014 Zajištění zdravotnického záchranného systému - NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35015 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35016 OP LZaZ Prohlubování vzdělávání lékařů SR 335 35 30.1.2012 31.12.9999
35017 OP LZaZ Prohlubování vzdělávání lékařů SF 335 35 30.1.2012 31.12.9999
35018 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 335 35 28.2.2013 31.12.9999
35019 Specializační vzdělávání nelékařů 335 35 21.3.2014 31.12.9999
35020 Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 335 35 15.6.2017 31.12.9999
35021 Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví - neinvestiční výdaje 335 35 28.2.2019 31.12.9999
35022 Operační program zaměstnanost - OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SR 335 35 17.7.2019 31.12.9999
35023 Operační program zaměstnanost - OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SF 335 35 17.7.2019 31.12.9999
35047 Program péče o zdravotně postižené občany - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35048 Humanitární činnost ve zdravotnictví 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35049 Národní program zdraví 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35050 Program prevence HIV/AIDS - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35051 Střediska vědecko-lékařských informací 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35060 Účelové dotace agenturám zajišťujícím domácí péči 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35063 Protidrogový program - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 335 35 1.1.1900 31.12.9999
35128 Cerebrovaskulární program 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35132 Podpora zpracování krevní plazmy 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35300 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví program č. 235 210 - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35301 Podpora zdravotní péče - program č. 235 310 - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35302 Rozvoj zdravotně sociální péče program č. 235 320 - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35303 Program podpory a ochrany veřejného zdraví - program č. 235 330 neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35367 Program zdravého stárnutí - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35438 Program kvality zdravotní péče - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35440 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání - program č. 235020 - NIV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35441 Prevence kriminality - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35442 Ostatní zdravotnické programy - neinvestice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35500 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 - investice 335 35 25.9.2018 31.12.9999
35501 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů - program č. 135 04 335 35 23.1.2019 31.12.9999
35502 Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče - program č. 135 07 335 35 23.1.2019 31.12.9999
35503 Program podpory a ochrany veřejného zdraví - program č. 135 06 335 35 23.1.2019 31.12.9999
35504 Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ - program č. 135 05 335 35 23.1.2019 31.12.9999
35505 Operační program zaměstnanost - OPZ, program 135 125 SR - investice 335 35 11.7.2019 31.12.9999
35506 Operační program zaměstnanost - OPZ, program 135 125 SF - investice 335 35 11.7.2019 31.12.9999
35536 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ - program č. 335010 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 335 35 1.1.1900 31.12.9999
35557 Vybavení nemocnic, poliklinik, záchranné služby stroji a zařízeními - program č. 335020 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35571 Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení - program č. 335210 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35621 Program péče o zdravotně postižené občany - investice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35622 Program prevence HIV/AIDS - investice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35623 Protidrogový program - investice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35672 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví program č. 235 210 - investice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35673 Podpora zdravotní péče - program č. 235 310 - investice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35674 Rozvoj zdravotně sociální péče program č. 235 320 - investice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35675 Program podpory a ochrany veřejného zdraví - program č. 235 330 investice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35730 Program zdravého stárnutí - investice 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35774 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání - program č. 235020 - IV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35790 Investiční transfery neevidované v ISPROFIN 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35869 Služby v oblasti veřejného zdraví 235 310C (IOP) SF INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35872 Služby v oblasti veřejného zdraví 235 310C (IOP) SR INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35884 Zahraniční rozvojová spolupráce - IV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35888 IOP oblast intervence 3.2 program č. 13532C SR INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35889 IOP oblast intervence 3.2 program č. 13532C  SF INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35890 IOP oblast intervence 3.4d) program č. 13532E  SR INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35891 IOP oblast intervence 3.4d) program č. 13532E SF INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35892 Program švýcarsko-české spolupráce  program č. 13532P SR INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35893 Program švýcarsko-české spolupráce  program č. 13532P Jiné zdroje EU INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35894 OP ŽP program č. 13532Q  SR INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35895 OP ŽP program č. 13532Q  SF INV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35896 EHP Norsko - program č. 13532R - SR - IV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35897 EHP Norsko - program č. 13532R - Jiné zdroje EU - IV 335 35 1.1.1999 31.12.9999
35963 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací - program č. 235210 - IV 335 35 16.5.2014 31.12.9999
61067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 361 61 1.1.2010 31.12.9999
61545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 361 61 1.1.1900 31.12.9999
74636 Investiční dotace obcím a krajům 374 74 1.1.1999 31.12.9999
75115 Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu 375 75 1.1.1999 31.12.9999
82001 ROP RS Střední Čechy - NIV - SR (vazba na ÚZ 17375) 382 82 1.1.1999 31.12.9999
82005 ROP RS Střední Čechy NIV EU (vazba na ÚZ 17082) 382 82 1.1.1999 31.12.9999
82501 ROP RS Střední Čechy IV SR (vazba na ÚZ 17840) 382 82 1.1.1999 31.12.9999
82505 ROP RS Střední Čechy IV EU (vazba na ÚZ 17849) 382 82 1.1.1999 31.12.9999
83001 ROP RS Jihozápad - NIV - SR (vazba na ÚZ 17377) 383 83 1.1.1999 31.12.9999
83002 ROP RS Jihozápad - NIV - RR 383 83 12.12.2013 31.12.9999
83003 RS Jihozápad - NIV - RR 383 83 19.5.2014 31.12.9999
83005 ROP RS Jihozápad NIV EU (vazba na ÚZ 17083) 383 83 1.1.1999 31.12.9999
83501 ROP RS Jihozápad IV SR (vazba na ÚZ 17841) 383 83 1.1.1999 31.12.9999
83505 ROP RS Jihozápad IV EU (vazba na ÚZ 17850) 383 83 1.1.1999 31.12.9999
83961 ROP RS Jihozápad - IV - RR 383 83 12.12.2013 31.12.9999
84001 ROP RS Severozápad NIV SR (vazba na ÚZ 17386) 384 84 1.1.1999 31.12.9999
84005 ROP RS Severozápad NIV EU (vazba na ÚZ 17098) 384 84 1.1.1999 31.12.9999
84501 ROP RS Severozápad IV SR (vazba na ÚZ 17842) 384 84 1.1.1999 31.12.9999
84505 ROP RS Severozápad IV EU (vazba na ÚZ 17851) 384 84 1.1.1999 31.12.9999
85001 ROP RS Severovýchod NIV SR (vazba na ÚZ 17391) 385 85 1.1.1999 31.12.9999
85005 ROP RS Severovýchod NIV EU (vazba na ÚZ 17159) 385 85 1.1.1999 31.12.9999
85501 ROP RS Severovýchod IV SR (vazba na ÚZ 17844) 385 85 1.1.1999 31.12.9999
85505 ROP RS Severovýchod IV EU (vazba na ÚZ 17853) 385 85 1.1.1999 31.12.9999
86001 ROP RS Jihovýchod NIV SR (vazba na ÚZ 17387) 386 86 1.1.1999 31.12.9999
86002 ROP RS Jihovýchod - NIV - RR 386 86 19.8.2013 31.12.9999
86005 ROP RS Jihovýchod NIV EU (vazba na ÚZ 17099) 386 86 1.1.1999 31.12.9999
86501 ROP RS Jihovýchod IV SR (vazba na ÚZ 17843) 386 86 1.1.1999 31.12.9999
86505 ROP RS Jihovýchod IV EU (vazba na ÚZ 17852) 386 86 1.1.1999 31.12.9999
86958 ROP RS Jihovýchod - IV - RR 386 86 19.8.2013 31.12.9999
87001 ROP RS Střední Morava NIV SR (vazba na ÚZ 17395) 387 87 1.1.1999 31.12.9999
87005 ROP RS Střední Morava NIV EU (vazba na ÚZ 17124) 387 87 1.1.1999 31.12.9999
87501 ROP RS Střední Morava IV SR (vazba na ÚZ 17846) 387 87 1.1.1999 31.12.9999
87505 ROP RS Střední Morava IV EU (vazba na ÚZ 17855) 387 87 1.1.1999 31.12.9999
88001 ROP RS Moravskoslezsko NIV SR (vazba na ÚZ 17392) 388 88 1.1.1999 31.12.9999
88002 ROP RS Moravskoslezsko - NIV - RR 388 88 15.9.2017 31.12.9999
88005 ROP RS Moravskoslezsko NIV EU (vazba na ÚZ 17123) 388 88 1.1.1999 31.12.9999
88501 ROP RS Moravskoslezsko IV SR (vazba na ÚZ 17845) 388 88 1.1.1999 31.12.9999
88505 ROP RS Moravskoslezsko IV EU (vazba na ÚZ 17854) 388 88 1.1.1999 31.12.9999
89001 Lesnická technika - NIV-SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89002 Lesnická technika - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89003 Technické vybavení provozoven - NIV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89004 Technické vybavení provozoven - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89005 Lesnická infrastruktura - NIV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89006 Lesnická infrastruktura - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89007 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - NIV-SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89008 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření NIV-EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89009 Neproduktivní investice v lesích - NIV-SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89010 Neproduktivní investice v lesích - NIV-EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89011 Obnova a rozvoj vesnic - NIV-SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89012 Obnova a rozvoj vesnic - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89013 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - NIV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89014 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89015 Vzdělávání a informace - NIV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89016 Vzdělávání a informace - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89019 Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálnímí opatřeními - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89020 Agroenvironmentální opatření - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89021 Zalesňování zemědělské půdy - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89022 Zakládání porostů rychlerostoucích dřevin - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89023 Přímé platby - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89024 Občanské vybavení a služby - NIV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89025 Občanské vybavení a služby - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89026 Využívání poradenských služeb - NIV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89027 Využívání poradenských služeb - NIV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89028 Lesnicko-environmentální platby - SR 389 89 12.5.2011 31.12.9999
89029 Lesnicko - environmentální platby EU 389 89 12.5.2011 31.12.9999
89030 Další odborné vzdělávání a informační činnost NIV SR 389 89 13.1.2012 31.12.9999
89031 Další odborné vzdělávání a informační činnost - NIV - EU 389 89 13.1.2012 31.12.9999
89032 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu - NIV - ČR 389 89 13.9.2016 31.12.9999
89033 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu - NIV - EU 389 89 6.10.2016 31.12.9999
89034 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů - NIV - SR 389 89 9.11.2016 31.12.9999
89035 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů - NIV - EU 389 89 9.11.2016 31.12.9999
89036 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh - NIV - SR 389 89 10.10.2017 31.12.9999
89037 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh - NIV - EU 389 89 10.10.2017 31.12.9999
89446 Zakládání porostů rychlerostoucích dřevin - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89447 Zalesňování zemědělské půdy - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89448 Agroenvironmentální opatření - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89449 Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními opatřeními - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89450 Přímé platby - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89501 Lesnická technika - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89502 Lesnická technika - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89503 Technické vybavení provozoven - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89504 Technické vybavení provozoven - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89505 Lesnická infrastruktura - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89506 Lesnická infrastruktura - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89507 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89508 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89509 Neproduktivní investice v lesích - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89510 Neproduktivní investice v lesích - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89511 Obnova a rozvoj vesnic - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89512 Obnova a rozvoj vesnic - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89513 Občanské vybavení a služby - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89514 Občanské vybavení a služby - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89515 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89516 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89519 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu - IV - ČR 389 89 13.9.2016 31.12.9999
89520 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu - IV - EU 389 89 6.10.2016 31.12.9999
89521 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh - IV - SR 389 89 9.11.2016 31.12.9999
89522 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh - IV - EU 389 89 9.11.2016 31.12.9999
89523 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů - IV - SR 389 89 9.11.2016 31.12.9999
89524 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů - IV - EU 389 89 9.11.2016 31.12.9999
89905 Využívání poradenských služeb - IV - SR 389 89 1.1.1999 31.12.9999
89906 Využívání poradenských služeb - IV - EU 389 89 1.1.1999 31.12.9999
90001 Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90002 Národní program Životní prostředí - NIV 390 90 14.4.2016 31.12.9999
90003 Norské fondy - neinvestice 390 90 17.12.2018 31.12.9999
90004 IFN - finanční zdroje EU - NIV 390 90 9.1.2019 31.12.9999
90005 IFN - finanční zdroje SFŽP ČR - NIV 390 90 9.1.2019 31.12.9999
90067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 390 90 1.1.1900 31.12.9999
90102 Ochrana vod 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90103 Ochrana ovzduší 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90104 Ochrana přírody 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90105 Nakládání s odpady 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90106 Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90107 Operační program životní prostředí (2014-2020) - půjčka - NIV 390 90 4.8.2016 31.12.9999
90190 Doplatky - neinvestice 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90445 Operační program Infrastruktura - životní prostředí - NIV 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90500 Norské fondy - investice 390 90 17.12.2018 31.12.9999
90501 IFN - finanční zdroje EU - IV 390 90 9.1.2019 31.12.9999
90502 IFN - finanční zdroje SFŽP ČR - IV 390 90 9.1.2019 31.12.9999
90545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj 390 90 1.1.1900 31.12.9999
90578 Doplatky - investice 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90725 Odstraňování starých ekologických zátěží 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90776 Operační program Infrastruktura - životní prostředí - IV 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90877 Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90909 Program GIS - zelená úsporám 390 90 1.1.1999 31.12.9999
90959 Nová zelená úsporám 2013 390 90 18.11.2013 31.12.9999
90992 Národní program Životní prostředí - IV 390 90 14.4.2016 31.12.9999
90999 Operační program životní prostředí (2014-2020) - půjčka - IV 390 90 4.8.2016 31.12.9999
91252 Financování dopravní infrastruktury - neinvestice 391 91 1.1.1999 31.12.9999
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 391 91 1.1.1999 31.12.9999
92001 Dotace na opravu bytového fondu poškozeného povodní v roce 2009 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92002 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb.) - úvěry - NIV 392 92 28.6.2018 31.12.9999
92003 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb.) - dotace - NIV 392 92 28.6.2018 31.12.9999
92241 Podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92242 Nízkoúročený úvěr obcím na opravy a modernizace bytového fondu 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92358 Dotace na opravu bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92459 Dotace na opravu havarijních vad panelových bytových domů 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92467 Dotace na opravu bytového fondu poškozeného povodní v roce 2006 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92500 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb.) - úvěry - IV 392 92 28.6.2018 31.12.9999
92501 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb.) - dotace - IV 392 92 28.6.2018 31.12.9999
92502 Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) - dotace - IV 392 92 14.6.2019 31.12.9999
92503 Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) - úvěry - IV 392 92 14.6.2019 31.12.9999
92559 Účelové dotace na výstavbu obecních nájemních bytů 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92560 Účelové dotace na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92660 Účelové dotace na výstavbu nájemních bytů pro obce postižené povodní v roce 2002 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92703 Výstavba nájemních bytů v obcích pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92719 Investiční dotace pro obce podle nařízení vlády č. 369/2003 Sb. 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92918 Výstavba sociálních bytů 392 92 1.1.1999 31.12.9999
92954 Úvěry na modernizace domů dle NV č. 468/2012 Sb. 392 92 2.7.2013 31.12.9999
92955 Investiční úvěry na výstavbu nájemních bytů dle NV č. 294/2011 Sb. 392 92 2.7.2013 31.12.9999
93498 Účelové neinvestiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kinematografie 393 93 1.1.1999 31.12.9999
93566 Účelové investiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kinematografie 393 93 1.1.1999 31.12.9999
94243 Účelové neinvestiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kultury 394 94 1.1.1999 31.12.9999
94624 Účelové investiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kultury 394 94 1.1.1999 31.12.9999
95001 Program švýcarsko-české spolupráce - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95002 A1. čištění, opravy, obnova a rekonstrukce poškozené infrastruktury a veřejného majetku (pozemní komunikace, chodníky, kanalizační systémy, čistírny odpadních vod, vodovodní potrubí, odvodňovací kanály, odtokové žlaby a propustky, 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95003 A2. výdaje spojené s prozatímními konstrukcemi mostů NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95004 A3. zajišťování stability poškozených silničních svahů silničních těles opěrnými zdmi NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95005 A4. nutná obnova veřejných budov zajištujících základní funkce obyvatelstvu (školní zařízení, nemocnice, sociální zařízení, obecní úřady, ordinace lékařů, společenské sály, apod.) NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95006 B1. dočasné ubytování (obyvatel, vojáků, apod.) NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95007 B2. výdaje za spotřebovaný materiál NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95008 B3. kompenzace (odpisové hodnoty) zničeného nebo poškozeného vybavení (čerpadla, protipovodňové pytle, plničky protipovodňových pytlů, desinfekční zařízení) NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95009 B4. dezinsekce, zejména kalamitního výskytu komárů NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95010 B5. záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (výdaje spojené s nasazením záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezd dobrovolných hasičů, další nadstandardní mzdové výdaje spojené s odstraňováním povodňových 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95011 C1. zajišťování infrastruktury a ochranných opatření během stavu nebezpečí (obnova protipovodňových hrází, instalace provizorních protipovodňových opatření, mobilní hrazení, dotěsňování otvorů, apod.) NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95012 C2. opravy a posílení/zpevnění staticky narušených nebo poškozených staveb (opravy/obnova budov, svahů, přehrad, hrází, říčních břehů, propustí, opěrných zdí, apod.) NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95013 C3. výdaje spojené s geologickými a diagnostickými průzkumy (statika, dynamika, posuny, pohyby trhlin, apod.), sanace sesuvů, zpevnění a úpravy terénu, dezinfekce, apod. NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95014 D1. výdaje spojené s čištěním veřejných prostranství a infrastruktury (vysoušení, odvodňování, odčerpávání vody, odvlhčování staveb, odstraňování bahna a naplavenin, likvidace trosek, zejména kácení a odstraňování rozlámaných dřevin, 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95015 D2. odstraňování znečištění půdy a vod NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95016 D3. odstraňování staticky narušených staveb (budov, mostů, technologických zařízení, apod.) NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95017 D4. práce s těžkou technikou (zejména jeřábnické, vyprošťovací a likvidační práce, bagry, nakladače, apod.) NIV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95018 A5. Obnova funkce čistíren odpadních vod - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95019 A6. Výstavba a opravy opěrných zdí, opravy protržených hrází obecních rybníků - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95020 A7. Nutné opravy a obnova budov poskytujících základní služby obyvatelstvu (obytné prostory, domy s pečovatelskou službou, nebytové prostory, školy, úřady, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče), opravy zábradlí, apod. - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95021 A8. Opravy pozemních komunikací včetně příslušenství , opravy mostů, opěrných zdí a propustků, úpravy vodních koryt, práce spojené s odstraňováním povodňových škod na komunikacích a mostech (např. osazení betonových svodidel) - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95022 B6. Záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (nasazení záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezd, další nadstandardní mzdové výdaje, zejména přesčasy pracovníků záchranných služeb, apod.) - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95023 B7. Nutné služby externích organizací související s prácemi na likvidaci povodně a nutnými zabezpečovacími pracemi a výdaje spojené s poskytováním informačního SMS servisu - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95024 B8. Nákup spotřebního materiálu nutného k zabezpečení situace po povodni (zejména lékařský materiál, léky, pytle, písek, apod.) - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95025 B9. Obnovení výjezdové záchranné služby (oprava budovy, kompenzace (odpisové hodnoty zničeného nebo poškozeného vybavení), oprava sanitního vozu práce spojené se zajištěním dopravní obslužnosti - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95026 B10. Ozdravné pobyty dětí zasažených povodní (nutné zdravotní pobyty dětí z nejvíce zasažených budov, realizované ihned po povodni, tedy suplující přechodné ubytování dětí po dobu likvidace nejzávažnějších škod) - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95027 C4. Nutné demolice obecních objektů (např. mateřská školka) - NIV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95028 Finanční mechanismus EHP/Norska 2009-2014 - NIV 395 95 1.2.2016 31.12.9999
95029 Povodně 2013 - Čechy - NIV 395 95 27.1.2014 31.12.9999
95030 Povodně 2013 - Morava - NIV 395 95 27.1.2014 31.12.9999
95031 EHP - Norsko II - NIV 395 95 12.1.2015 31.12.9999
95032 Fondy EHP a Norska 2014 - 2021 - NIV 395 95 25.4.2019 31.12.9999
95113 Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV 395 95 7.10.2015 31.12.9999
95200 Přeshraniční spolupráce ČR Německo I. CZ 9804 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95201 Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko I. CZ 9805 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95203 Ekonomická a sociální koheze I. - CZ9807 - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95204 Ekonomická a sociální koheze II. - CZ9902 - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95205 Přeshraniční spolupráce ČR Polsko I. CZ 9909 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95206 Finanční mechanismus EHP/Norska - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95207 Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko II. CZ 9912 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95208 Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko CZ 9913 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95209 Přeshraniční spolupráce ČR Německo II. CZ 9914 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95212 Vnitřní trh CZ 0004 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95214 Životní prostředí II. CZ 0006 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95217 Ekonomická a sociální soudržnost CZ 0010 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95219 Přeshraniční spolupráce ČR Německo III. CZ 0012 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95220 Přeshraniční spolupráce ČR Polsko II. CZ 0013 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95221 Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko III. CZ 0014 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95222 Průmyslové zóny dodatkové investiční projekty CZ 0016 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95223 Doprava - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95224 Životní prostředí NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95225 Technická pomoc NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95226 Sapard 2000 - Gesce MZe NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95227 Sapard 2000 - Gesce MMR NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95231 Životní prostředí I. CZ 9811 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95232 Demokracie / Právo / Lidská práva II. CZ 9901 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95236 PPF příprava projektů CZ 9916 NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95237 Institucionální a administrativní kapacita III. CZ 0009 - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95279 1.1 energetiky k zajištění dodávky tepla, plynu a elektřiny - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95280 1.2. vodárenství a odpadních vod, včetně produkce pitné vody (vč. čištění studní a  dalších zdrojů pitné vody), vodovodního potrubí, kanalizačních systémů, čistíren odpadních vod - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95281 1.3. dopravy, včetně železničních tratí, silnic, mostů, chodníků, vodních cest, systému vodní dopravy a pražského metra NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95282 1.4. zdravotnictví k zajištění fungování nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči obyvatelstvu (vč. očkování) NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95283 1.5. vzdělávání, včetně veřejně provozovaných základních, středních a vysokých škol a jejich vybavení NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95284 1.6. poštovních služeb a dočasné obnovy telefonních sítí NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95285 2.1. dočasné ubytování zajišťující základní životní podmínky NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95286 2.2. záchranné služby, především požární služba, policie a zdravotnická záchranná služba, včetně hygienických a protiepidemických opatření, organizace dobrovolné práce a obnovení schopnosti poskytovat tyto služby NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95287 3.1. preventivních infrastruktur, včetně přehrad, hrází, říčních břehů, propustí a zdymadel, ochrana systému uskladnění odpadů, posílení staticky narušených budov, skla a svahů NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95288 3.2. ochrana kulturního dědictví, včetně obnovy základního fungování (historické budovy a centra měst, sbírky, staré tisky, knihovny, archívy) NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95289 4. okamžitá sanace katastrofou postižených oblastí a přírodních zón, včetně vysoušení, odstranění bahna, trosek a jiného odpadu, desinfekce, odstranění znečištění půdy a vod a odstranění staticky narušených budov NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95304 Politická kritéria - CZ 0102 - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95312 Hospodářská a sociální soudržnost - CZ 0110- NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95313 Přeshraniční spolupráce Rakousko IV. - CZ 0111- NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95314 Přeshraniční spolupráce Německo IV. - CZ 0112- NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95315 Přeshraniční spolupráce Polsko III. - CZ 0113- NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95318 Doprava - CZ 0203 (CZ2002/000-282.03) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95326 Přeshraniční spolupráce - Rakousko V. - CZ 0211 (CZ2002/000-583.11) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95327 Přeshraniční spolupráce - Německo V. - CZ 0212 (CZ2002/000-584.12) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95328 Přeshraniční spolupráce - Polsko IV. - CZ 0213 (CZ2002/000-608.13) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95376 Administrativní kapacita - CZ 0307(CZ2003/004-338.07) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95377 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ0308NP1 (CZ2003/004-338.08) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95378 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 0308NP2(CZ2003/005-601.08) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95379 Přeshraniční spolupráce - Rakousko VI - CZ 0379- (CZ2003/005-079) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95380 Přeshraniční spolupráce - Německo VI. - CZ 0395- (CZ2003/005-095) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95381 Přeshraniční spolupráce - Polsko V. - CZ 0377- (CZ2003/005-077) - NV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95385 Operační program Průmysl a podnikání - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95388 Operační program Rozvoj lidských zdrojů - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95389 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95390 Společný regionální operační program (SROP) - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95393 Interreg III A ČR - Slovensko - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95394 Interreg III A ČR - Polsko - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95396 Interreg III A ČR - Bavorsko - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95398 Fond soudržnosti sektor doprava - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95399 Fond soudržnosti sektor životní prostředí - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95400 Fond soudržnosti sektor Řídící orgán - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95401 Interreg III A ČR - Rakousko - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95461 Transition 2004 - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95462 Transition 2005 - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95463 Transition 2006 - NIV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95501 A1. čištění, opravy, obnova a rekonstrukce poškozené infrastruktury a veřejného majetku (pozemní komunikace, chodníky, kanalizační systémy, čistírny odpadních vod, vodovodní potrubí, odvodňovací kanály, odtokové žlaby a propustky, 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95502 A2. výdaje spojené s prozatímními konstrukcemi mostů IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95503 A3. zajišťování stability poškozených silničních svahů silničních těles opěrnými zdmi IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95504 A4. nutná obnova veřejných budov zajištujících základní funkce obyvatelstvu (školní zařízení, nemocnice, sociální zařízení, obecní úřady, ordinace lékařů, společenské sály, apod.) IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95505 B1. dočasné ubytování (obyvatel, vojáků, apod.) IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95506 B2. výdaje za spotřebovaný materiál IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95507 B3. kompenzace (odpisové hodnoty) zničeného nebo poškozeného vybavení (čerpadla, protipovodňové pytle, plničky protipovodňových pytlů, desinfekční zařízení) IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95508 B4. dezinsekce, zejména kalamitního výskytu komárů IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95509 B5. záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (výdaje spojené s nasazením záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezd dobrovolných hasičů, další nadstandardní mzdové výdaje spojené s odstraňováním povodňových 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95510 C1. zajišťování infrastruktury a ochranných opatření během stavu nebezpečí (obnova protipovodňových hrází, instalace provizorních protipovodňových opatření, mobilní hrazení, dotěsňování otvorů, apod.) IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95511 C2. opravy a posílení/zpevnění staticky narušených nebo poškozených staveb (opravy/obnova budov, svahů, přehrad, hrází, říčních břehů, propustí, opěrných zdí, apod.) IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95512 C3. výdaje spojené s geologickými a diagnostickými průzkumy (statika, dynamika, posuny, pohyby trhlin, apod.), sanace sesuvů, zpevnění a úpravy terénu, dezinfekce, apod. IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95513 D1. výdaje spojené s čištěním veřejných prostranství a infrastruktury (vysoušení, odvodňování, odčerpávání vody, odvlhčování staveb, odstraňování bahna a naplavenin, likvidace trosek, zejména kácení a odstraňování rozlámaných dřevin, 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95514 D2. odstraňování znečištění půdy a vod IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95515 D3. odstraňování staticky narušených staveb (budov, mostů, technologických zařízení, apod.) IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95516 D4. práce s těžkou technikou (zejména jeřábnické, vyprošťovací a likvidační práce, bagry, nakladače, apod.) IV 395 95 24.11.2011 31.12.9999
95518 A5. Obnova funkce čistíren odpadních vod - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95519 A6. Výstavba a opravy opěrných zdí, opravy protržených hrází obecních rybníků - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95520 A7. Nutné opravy a obnova budov poskytujících základní služby obyvatelstvu (obytné prostory, domy s pečovatelskou službou, nebytové prostory: školy, úřady, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče), opravy zábradlí, apod. - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95521 A8. Opravy pozemních komunikací včetně příslušenství , opravy mostů, opěrných zdí a propustků, úpravy vodních koryt, práce spojené s odstraňováním povodňových škod na komunikacích a mostech (např. osazení betonových svodidel) - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95522 B6. Záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (nasazení záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezd, další nadstandardní mzdové výdaje, zejména přesčasy pracovníků záchranných služeb, apod.) - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95523 B7. Nutné služby externích organizací související s prácemi na likvidaci povodně a nutnými zabezpečovacími pracemi a výdaje spojené s poskytováním informačního SMS servisu - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95524 B8. Nákup spotřebního materiálu nutného k zabezpečení situace po povodni (zejména lékařský materiál, léky, pytle, písek, apod.) - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95525 B9. Obnovení výjezdové záchranné služby (oprava budovy, kompenzace (odpisové hodnoty zničeného nebo poškozeného vybavení), oprava sanitního vozu práce spojené se zajištěním dopravní obslužnosti - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95526 B10. Ozdravné pobyty dětí zasažených povodní (nutné zdravotní pobyty dětí z nejvíce zasažených budov, realizované ihned po povodni, tedy suplující přechodné ubytování dětí po dobu likvidace nejzávažnějších škod) - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95527 C4. Nutné demolice obecních objektů (např. mateřská školka) - IV 395 95 24.1.2012 31.12.9999
95528 Finanční mechanismus EHP/Norska 2009-2014 - IV 395 95 1.2.2016 31.12.9999
95529 Povodně 2013 - Čechy - IV 395 95 27.1.2014 31.12.9999
95530 Povodně 2013 - Morava - IV 395 95 27.1.2014 31.12.9999
95531 Fondy EHP a Norska 2014 - 2021 - IV 395 95 25.4.2019 31.12.9999
95582 Přeshraniční spolupráce ČR Německo I. CZ 9804 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95583 Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko I. CZ 9805 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95585 Ekonomická a sociální koheze I. - CZ9807 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95587 Přeshraniční spolupráce ČR Polsko I. CZ 9909 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95588 LSIF část V. CZ 9910 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95589 Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko II. CZ 9912 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95591 Přeshraniční spolupráce ČR Německo II. CZ 9914 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95595 Zemědělství II. CZ 0005 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95596 Životní prostředí II. CZ 0006 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95597 Spravedlnost a vnitro III. CZ 0007 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95599 Ekonomická a sociální soudržnost CZ 0010 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95601 Přeshraniční spolupráce ČR Německo III. CZ 0012 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95602 Přeshraniční spolupráce ČR Polsko II. CZ 0013 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95603 Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko III. CZ 0014 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95604 Průmyslové zóny dodatkové investiční projekty CZ 0016 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95605 Doprava - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95606 Životní prostředí IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95607 Technická pomoc IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95608 Sapard 2000 - Gesce MZe IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95609 Sapard 2000 - Gesce MMR IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95613 Životní prostředí I. CZ 9811 IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95617 PPF příprava projektů CZ 9916 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95649 1.1. energetiky k zajištění dodávky tepla, plynu a elektřiny IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95650 1.2. vodárenství a odpadních vod, včetně produkce pitné vody (vč. čištění studní a dalších zdrojů pitné vody), vodovodního potrubí, kanalizačních systémů, čistíren odpadních vod IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95651 1.3. dopravy, včetně železničních tratí, silnic, mostů, chodníků, vodních cest, systému vodní dopravy a pražského metra IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95652 1.4. zdravotnictví k zajištění fungování nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči obyvatelstvu (vč. očkování) IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95653 1.5. vzdělávání, včetně veřejně provozovaných základních, středních a vysokých škol a jejich vybavení IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95654 1.6. poštovních služeb a dočasné obnovy telefonních sítí IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95655 2.1. dočasné ubytování zajišťující základní životní podmínky IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95656 2.2. záchranné služby, především požární služba, policie a zdravotnická záchranná služba, včetně hygienických a protiepidemických opatření, organizace dobrovolné práce a obnovení schopnosti poskytovat tyto služby IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95657 3.1. preventivních infrastruktur, včetně přehrad, hrází, říčních břehů, propustí a zdymadel, ochrana systému uskladnění odpadů, posílení staticky narušených budov, skla a svahů IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95658 3.2. ochrana kulturního dědictví, včetně obnovy základního fungování (historické budovy a centra měst, sbírky, staré tisky, knihovny, archívy) IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95659 4. okamžitá sanace katastrofou postižených oblastí a přírodních zón, včetně vysoušení, odstranění bahna, trosek a jiného odpadu, desinfekce, odstranění znečištění půdy a vod a odstranění staticky narušených budov IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95677 Doprava - CZ 0103 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95680 Životní prostředí - CZ 0106 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95681 Spravedlnost a vnitro - CZ 0107 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95684 Hospodářská a sociální soudržnost - CZ 0110 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95685 Přeshraniční spolupráce Rakousko IV. - CZ 0111 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95686 Přeshraniční spolupráce Německo IV. - CZ 0112 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95687 Přeshraniční spolupráce Polsko III. - CZ 0113 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95688 Horizontální program podpory ES v oblasti jaderné bezpečnosti 2001 - CZ 0114 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95690 Doprava - CZ 0203 (CZ2002/000-282.03) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95691 Vnitřní trh - CZ 0204 (CZ2002/000-282.04) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95692 Zemědělství - CZ 0205 (CZ2002/000-282.05) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95693 Životní prostředí - CZ 0206 (CZ2002/000-282.06) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95694 Spravedlnost a vnitro - CZ 0207 (CZ2002/000-282.07) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95695 Zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví - CZ 0208 (CZ2002/000-282.08) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95696 Administrativní kapacita - CZ 0209 (CZ2002/000-282.09) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95697 Příprava na SF a KF - CZ 0210 (CZ2002/000-582.10) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95698 Přeshraniční spolupráce - Rakousko V. - CZ 0211 (CZ2002/000-583.11) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95699 Přeshraniční spolupráce - Německo V. - CZ 0212 (CZ2002/000-584.12) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95700 Přeshraniční spolupráce - Polsko IV. - CZ 0213 (CZ2002/000-608.13) -IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95701 Povodně - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95731 Politická kritéria - CZ 0301(CZ2003/004-338.01) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95732 Vnitřní trh a ekonomická kritéria- CZ 0302(CZ2003/004-338.02) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95733 Zemědělství - CZ 0303(CZ2003/004-338.03) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95734 Životní prostředí - CZ 0304(CZ2003/004-338.04) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95735 Spravedlnost a vnitro - CZ 0305(CZ2003/004-338.05) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95736 Zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví - CZ 0306(CZ2003/004-338.06) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95737 Administrativní kapacita - CZ 0307(CZ2003/004-338.07) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95738 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 0308NP1(CZ2003/004-338.08) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95739 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 0308NP2(CZ2003/005-601.08) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95740 Přeshraniční spolupráce - Rakousko VI - CZ 0379- (CZ2003/005-079) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95741 Přeshraniční spolupráce - Německo VI. - CZ 0395- (CZ2003/005-095) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95742 Přeshraniční spolupráce - Polsko V. - CZ 0377- (CZ2003/005-077) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95743 Operační program Průmysl a podnikání¨- IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95744 Operační program Infrastruktura - doprava - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95745 Operační program Infrastruktura - životní prostředí - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95746 Operační program Rozvoj lidských zdrojů - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95747 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95748 Společný regionální operační program (SROP) - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95749 Jednotný programový dokument JPD Cíl 2 Praha - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95750 Jednotný programový dokument JPD Cíl 3 regionu hl.m.Praha - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95751 Interreg III A ČR - Slovensko - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95752 Interreg III A ČR - Polsko - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95753 Interreg III A ČR - Sasko - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95754 Interreg III A ČR - Bavorsko - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95755 Iniciativa Equal - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95756 Fond soudržnosti sektor doprava - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95757 Fond soudržnosti sektor životní prostředí - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95758 Fond soudržnosti sektor Řídící orgán - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95759 Interreg III A ČR - Rakousko - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95785 Transition 2004 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95786 Transition 2005 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95787 Transition 2006 - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95816 Finanční mechanismus EHP/Norska - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95823 Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - IV 395 95 7.10.2015 31.12.9999
95901 Program švýcarsko-české spolupráce - IV 395 95 1.1.1999 31.12.9999
95967 EHP - Norsko II - IV 395 95 12.1.2015 31.12.9999
97173 Účelové prostředky na sesuvy zemní hmoty 397 97 1.1.1999 31.12.9999
97185 Dotace na odstraňování povodňových škod - místní komunikace 397 97 1.1.1999 31.12.9999
97186 Dotace na odstraňování povodňových škod - technická infrastruktura a vodohospodářská zařízení 397 97 1.1.1999 31.12.9999
97188 Neinvestiční dotace obcím 397 97 1.1.1999 31.12.9999
97189 Neinvestiční dotace krajům 397 97 1.1.1999 31.12.9999
97356 Neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí 397 97 1.1.1999 31.12.9999
97572 Investiční dotace obcím 397 97 1.1.1999 31.12.9999
97573 Investiční dotace krajům 397 97 1.1.1999 31.12.9999
98001 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - NIV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98002 Pořízení projektové dokumentace - Brdsko - NIV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98003 Povodně 2009 - Záchranné práce 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98004 Povodně 2010 Záchranné práce 398 98 21.5.2010 31.12.9999
98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 398 98 21.5.2010 31.12.9999
98006 Povodně 2010 - SDHO 398 98 7.7.2010 31.12.9999
98007 Dotace na pomocný analytický přehled 398 98 9.5.2012 31.12.9999
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 398 98 22.6.2012 31.12.9999
98009 Likvidace požáru lesního porostu v Bzenci 398 98 24.10.2012 31.12.9999
98010 Společné volby do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky 398 98 3.9.2013 31.12.9999
98011 Povodně 2013 398 98 6.6.2013 31.12.9999
98012 Povodně 2014 398 98 17.9.2014 31.12.9999
98013 Krizové situace 2014 (mimo povodní) 398 98 23.9.2014 31.12.9999
98014 Krizové situace 2015 (mimo povodní) 398 98 19.12.2014 31.12.9999
98015 Krizové situce 2016 (mimo povodní) 398 98 7.3.2016 31.12.9999
98016 Krizové situace 2017 (mimo povodní) 398 98 1.2.2017 31.12.9999
98017 Krizové situace 2018 (mimo povodní) 398 98 9.1.2018 31.12.9999
98018 Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021 398 98 7.8.2019 31.12.9999
98019 Krizové situace 2019 (mimo povodní) 398 98 23.1.2019 31.12.9999
98020 Finanční kompenzace výdajů krajských měst na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021 398 98 7.8.2019 31.12.9999
98023 Účelová dotace na školy a školská zařízení zřizovaných obcemi - program č. 398886 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98026 Účelové dotace na zajištění pobytu uprchlíků a krajanů 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98027 Účelové dotace na místní komunikace - program č. 398881 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98028 Účelové dotace na řešení mimořádných událostí 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98031 Dotace na poštovné a poukázečné v rámci systému SSP 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98035 Systémové dotace na protiradonová opatření 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98036 Účelová dotace na dopravní obslužnost 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98042 Účelové investiční dotace na řešení havarijních problémů ve zdravotnictví 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98061 Účelové dotace na likvidaci ztrát a nákladů vzniklých morem prasat 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98063 Účelové dotace na protidrogovou politiku 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98064 Účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98069 Účelové investiční dotace obcím 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98072 Účelové dotace na sociální dávky 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98076 Účelové dotace na pozemkové úpravy podle vyhlášky MF ČR č.98/1992 Sb. 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98084 Dotace na dopracování územních plánů 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98097 Dotace na povodňové škody na majetku obcí 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98110 Pojištění motorových vozidel požární techniky obcí 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98112 Účelové neinvestiční dotace obcím z finančního vypořádání 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98114 Neinvestiční dotace na řešení následků nemocí včelstev 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98116 Účelové neinvestiční dotace obcím 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98127 Neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci územním rozpočtům 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98130 Neinvestiční půjčky obcím na řešení nepříznivé finanční situace občanů v důsledku nevyplacených mezd jejich zaměstnavatelů 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98135 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v krajích 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98138 Podpora projektů Integrace romské komunity 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98142 Převod některých správních činností od Policie ČR na OkÚ a mag. města 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98172 Příspěvek na řešení restitucí budov obecních úřadů 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98174 Účelové neinvestiční dotace krajům 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98187 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98199 Návratné finanční výpomoci krajům 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98202 Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98250 Příspěvky na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98253 Povodně 2002 - Záchranné práce 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98254 Povodně 2002 - Strategie obnovy území 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98255 Povodně 2002 - Mimořádné sociální dávky 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98278 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98290 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním referenda o přistoupení ČR k Evropské unii 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98297 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98332 Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98335 Účelové dotace krajům - TBC 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98350 Neinvestiční dotace krajům a obcím na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98357 Financování běžného rozvoje územních samosprávných celků 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98364 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství - program č. 298210 - NIV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98436 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury - program č. 298110 - NIV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98488 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu - podprogram č. 298112 - NIV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98492 Účelové neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98512 Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398210 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98513 Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství - program č. 398320 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98523 Účelové investiční dotace obcím z finančního vypořádání 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98527 Technická opatření v pásmech ochrany vod - program č. 398020 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98528 Rekonstrukce Národního divadla moravskoslezského Ostrava 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98529 Dostavba divadla Šumperk 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98530 Výstavba víceúčelového sportovního zařízení Bublava 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98531 Rekonstrukce divadla Slaný 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98532 Celková obnova historického jádra města Holešova 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98533 Rekonstrukce gymnázia Slaný 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98537 Rekonstrukce správního centra města Havířova 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98542 Investiční půjčky a návratné finanční výpomoci územním rozpočtům 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98558 Centrála OSN v České republice 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98661 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury program č. 298110 - IV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98662 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství program č. 298210 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98663 Dotace poskytované obcím program č. 398810 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98704 Podpora rozvoje MTZ sportovních organizací - program č. 398510 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98707 Dopravní stavby a navazující investice v městské infrastruktuře - MS 2004 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98712 Investiční dotace krajům 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98717 Investiční dotace krajům a obcím na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98718 Financování investičního rozvoje územních samosprávných celků 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98775 Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 - IV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98809 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu - podprogram č. 298112 - IV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98858 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - IV 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98861 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 398 98 1.1.1999 31.12.9999
98875 Pořízení projektové dokumentace - Brdsko - IV 398 98 1.1.1999 31.12.9999