(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název Od Do
083980001 Zajištění programu CODEXIS - národní a evropský informační systém 1.1.2008 31.12.9999
083980002 Prostředky na úpravu Benešovy vily v Sezimově Ústí 1.1.2008 31.12.9999
083980003 Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR v roce 2008 1.1.2008 31.12.9999
083980004 Prostředky na vybudování tiskového střediska dle standardů EU 1.1.2008 31.12.9999
083980005 Prostředky na posílení rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR 1.1.2008 31.12.9999
083980006 Prostředky na rekonstrukci Českého domu v Moskvě 1.1.2008 31.12.9999
083980007 Transformační spolupráce 1.1.2008 31.12.9999
083980008 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací kapitola 306 1.1.2008 31.12.9999
083980009 Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn.vl.č. 740/2005) kapitola 306 1.1.2008 31.12.9999
083980010 Vrcholné státní návštěvy 1.1.2008 31.12.9999
083980011 Prostředky na zabezpečení účasti ČR na Světové výstavě EXPO2010 Šanghaj 1.1.2008 31.12.9999
083980012 Prostředky na zpracování geopolitických podmínek, zajištěnípodkladů pro vytvoření studie proveditelnosti a následné vypracování nezávislé kontrolní analýzy a rešerše. Projekt proběhne do konce roku 2008. 1.1.2008 31.12.9999
083980013 Prostředky na projekty na podporu ekonomické diplomacie 1.1.2008 31.12.9999
083980014 Prostředky na rozvojovou pomoc Palestinské národní autonomii (usn.vl.č. 801/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980015 Prostředky na záchranu českého kulturního dědictví v Cedar Rapids v Iowě USA (usn.vl.č. 982/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980016 Prostředky na rekonstrukci a rozvojovou pomoc Gruzii (usn.vl.č. 1063/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980017 Výdaje spojené se zrušením ČKA (náhrady soudních řízení, úhrady záruk a garancí) 1.1.2008 31.12.9999
083980018 Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) 1.1.2008 31.12.9999
083980019 Výstavba budovy Finančního úřadu Valašské Klobouky 1.1.2008 31.12.9999
083980020 Výstavba budovy Finančního úřadu Veselí nad Moravou 1.1.2008 31.12.9999
083980021 Zahraniční rozvojová spolupráce kapitola 312 1.1.2008 31.12.9999
083980022 Škody způsobené při výkonu veřejné moci - nesprávná úřední rozhodnutí 1.1.2008 31.12.9999
083980023 Domov blahosl. Bronislavy, Humpolec (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980024 Domov důchodců, Třebechovice pod Orebem (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980025 Oblastní charita Kroměříž - charitní dům pokojného stáří Cetechovice, rekonstrukce (usn.RV 417/2008, ev.č. akce 113 3137702) 1.1.2008 31.12.9999
083980026 Prostředky na integraci cizinců kapitola 313 1.1.2008 31.12.9999
083980027 Dotace pro Fond ohrožených dětí - Klokánek Brno 1.1.2008 31.12.9999
083980028 Prostředky ze SR na posílení výdajů na úhradu příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (usn.1267/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980029 Občanské sdruž. Pod křídly - dům na půl cesty, Kostelec u Zlína - novostavba (ev.č. akce 113 312 7501) 1.1.2008 31.12.9999
083980030 Občanské sdruž. Pod křídly - dům na půl cesty, Vsetín (ev.č. akce 113 312 7601) 1.1.2008 31.12.9999
083980031 Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda - přístavba objektu D (ev.č. akce 113 313 2452) 1.1.2008 31.12.9999
083980032 Domov důchodců Bystřany - rekonstrukce I. NP a prádelny (ev.č. akce 113 313 3702) 1.1.2008 31.12.9999
083980033 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 29. 3. 2008 1.1.2008 31.12.9999
083980034 Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn.vl.č. 740/2005) kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
083980035 Zajišťění bezpečnostních opatření při předsednictví ČR v Radě EU (usn.vl.č. 406/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980036 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 28. 6. 2008 1.1.2008 31.12.9999
083980037 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
083980038 Opr.zásahová technika - hlavní město Praha (CAS a automob.žebřík), HZS Středočeského kraje (automob.jeřáb) 1.1.2008 31.12.9999
083980039 Nákup zásahové techniky - vysokozdvižná hasičská plošina, HZS hl.m.Prahy 1.1.2008 31.12.9999
083980040 Prostředky na mimořádné výdaje - likvidace následků vichřice Emma 1.1.2008 31.12.9999
083980041 Nákup dýchacích přístrojů, HZS hl.m.Prahy 1.1.2008 31.12.9999
083980042 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 6. 9. 2008 1.1.2008 31.12.9999
083980043 Realizace projektu Identifikace kompetencí zatěž.výkon veřejné správy-malé obce (usn.vl.č.1325/2006) 1.1.2008 31.12.9999
083980044 Zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 17. a 18. 10. 2008 1.1.2008 31.12.9999
083980045 Prostředky na integraci cizinců kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
083980046 Prostředky pro SDH obcí Malenice, Libenec, Chrast, města Horní Slavkov 1.1.2008 31.12.9999
083980047 Oprava poškozené zásahové techniky, HZS Úst a MS KÚ 1.1.2008 31.12.9999
083980048 Pořízení školních pomůcek k zaj.inform.a připravenosti obyvatel na krizové situace 1.1.2008 31.12.9999
083980049 Prostředky ze SR na vybavení pracovišť CZECH POINT v obcích(usn.vl.č. 1458/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980050 Opr.poškoz.zásahové techniky a náhradní spotřební materiál - hlavní město Praha 1.1.2008 31.12.9999
083980051 Prostředky na realizaci akce "Zoolog. a botan.zahrada městaPlzně - Plzeňský kraj - Příroda Křivoklátska a Šumavy - Život v podzemí "(usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980052 Prostředky na revitalizaci říčního systému - obec Olšovice 1.1.2008 31.12.9999
083980053 Prostředky na integraci cizinců kapitola 317 1.1.2008 31.12.9999
083980054 Posílení programu 117510 - Podpora rozvoje bydlení (usn.vl.č. 1011/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980055 Prostředky na integraci cizinců kapitola 322 1.1.2008 31.12.9999
083980056 Zahlazování následků hornické činnosti - podnik DIAMO (usn.vl.č. 688/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980057 Podpora technolog. center a center strategických služeb (§ 2129, pol.5213) - usn.vl.č. 1628/2008 1.1.2008 31.12.9999
083980058 Prostředky na dotační podpůrné programy zemědělství (usn.vl.č. 238/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980059 Program 229310 - Obec Světice u Říčan - Středočeský kraj - 7. Etapa výstavby splaškové kanalizace (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980060 Program 229310 - Obec Zálezly, okr. Prachatice - Jihočeský kraj - Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod Setěchovice (správní území obce Zálezly) (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980061 Program 229310 - Obec Lutín, okr. Olomouc - Olomoucký kraj - Vodovod Lutín - stará část (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980062 Program 229310 - Obec Vonoklasy, IČ 00241822 - Prodloužení kanalizační a vodovodní sítě - Obec Vonoklasy (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980063 Program 229310 - Obec Střelice, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice - Doplnění vodovodní sítě ve Střelicích (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980064 Program 229310 - Hostivice - Kanalizace Ke stromečkům (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980065 Program 229310 - Vestec - vodovod a splašková kanalizace Vestec - lokalita Šátalka (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980066 Program 229310 - Obec Vrbice, okr. Litoměřice - Vrbice, Vetlá - splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980067 Vakcinace proti výskytu katarální horečky ovcí (usn.vl.č. 626/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980068 Prostředky ze SR na zvýšení podpůrných programů zemědělství, a to dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (usn.vl.č. 436/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980069 Na úhradu 2.splatky penále za nadlimitní zásoby (usn.vl.č. 600/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980070 Zvýšení dotace SZIF na podporu marketingu (usn.vl. č. 238/2008, 984/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980071 Prostředky na vakcinaci proti salmon.drůbeže-Krajské veterinární správy, Měst.veter.správy Prahy (usn.vl.č. 983/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980072 Pozemkové úpravy 1.1.2008 31.12.9999
083980073 Posílení programu 229310-zásobování vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov-Slemeno, vodovod Solnice-Černíkovice-průmyslová zóna Kvasiny (usn.vl.č. 929/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980074 Prostředky na úrokové dotace ke komerčním úvěrům na program229310 a na úhradu služeb ČMRZB 1.1.2008 31.12.9999
083980075 Zahraniční rozvojová spolupráce kapitola 333 1.1.2008 31.12.9999
083980076 HC Letci Letňany, Tupolevova 669, Praha 9 - Pořízení nového stroje na úpravu ledových ploch pro HC LETCI (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980077 Hockey club MEZ Brumov- Bylnice, Zátiší 645, Brumov-Bylnice- Zlínský kraj - Výstavba malého krytého zimního stadionu (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980078 VŠE - Institut rozvoje podnikání při podnikohospodářské fakultě (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980079 VK TU Liberec - volejbal žen navýšení ve prospěch programu1 Reprezentace (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980080 VUT Brno - FEKT Technická 10, Brno (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980081 Mensa České republiky - vzdělávání a aktivity nadaných dětí (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980082 Prostředky na systém výuky ČJ a zkoušek pro cizince (usn.vl.č. 538/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980083 Prostředky na podporu MS v klasickém lyžování 1.1.2008 31.12.9999
083980084 Prostředky na posílení platů pedagogických pracovníků (usn.vl.č. 790/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980085 Obč.sdruž.SC Xaverov, Horní Počernice (usn. RV 482/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980086 AČR - Příprava a konání mezinárod. automobil. soutěží 1.1.2008 31.12.9999
083980087 ČMFS - příprava a konání ME ve fotbale kategorie do 19 let 1.1.2008 31.12.9999
083980088 Demokratická aliance Romů 1.1.2008 31.12.9999
083980089 Zvýšení programu 235510 - rozpočtové opatření MF čj. 14/70 831/2008-142 1.1.2008 31.12.9999
083980090 Univerzita T.Bati Zlín 1.1.2008 31.12.9999
083980091 Pokračovínéí Informač. projektu Folklórní sdružení ČR 1.1.2008 31.12.9999
083980092 Prostředky pro SKI areál Paprsek, o.s. 1.1.2008 31.12.9999
083980093 Prostředky pro AČR 1.1.2008 31.12.9999
083980094 Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. Brno - Příspěvek na provoz (usn.RV 417/2008) (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980095 Krajská vědecká knihovna Liberec, IČ 0020083194 - Podpora 6. Ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980096 Agency Prague Cherry, spol. s.r.o., Mníšek pod Brdy - Connections 202008 - Evropská skleněná plastika (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980097 Akademie klasické hudby, o.p.s. Petrská 1168/29, Praha 1 - Nultý ročník mezinárodního hudebního festivalu "Dvořákova Praha" (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980098 Fresh Film Festival Karlovy Vary, Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 - Obnova dlouholeté tradice Mezinárodního studentského filmového festivalu Karlovy Vary (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980099 Komedyfest o.s., Na Struze 6, 110 00 Praha 1 - Jubilejní 30. Ročník festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu, konaný ve dnech 21.-27.9.202008 (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980100 International Film Festival Karlovy Vary, Panská 1, 110 00 Praha 1 - 43. Ročník MFF Karlovy Vary (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980101 Multifest - SW, DIČ 27029671 - podpora festivalu "MHF Hořejší Obora Příbram (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980102 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Národní svatováclavská pouť (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980103 Obec Mikulovice, okr. Pardubice - Pardubický kraj - Oprava kostela sv. Václava v Mikulovicích (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980104 Smiřice - oprava varhan v zámecké kapli Zjevení páně (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980105 O.S. Přátelé podlipnických kostelů - záchrana gotického kostela sv.Jiří v obci Řečice u Lipnice nad Sázavou (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980106 Obec Česká Ves, okr. Jeseník, IČ 636037 - Olomoucký kraj - Oprava kostela v České Vsi (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980107 Obec Albrechtice, okr. Karviná - Moravskoslezský kraj - Oprava kulturní památky - dřevěný kostel z roku 1766 v obci Albrechtice u Českého Těšína (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980108 Občanské sdružení Žehrovák, Kamenné Žehrovice - Středočeskýkraj - Stavba kaple Jména Panny Marie v Kamenných Žehrovicích (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980109 Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Olomouc - Rekonstrukce a revitalizace areálu Korunní pevnůstky - I. Etapa (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980110 Statutární město Pardubice - Obchodně informační centrum Východočeského divadla Pardubice (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980111 Pardubický kraj - Obnova Zámku Pardubice - valy (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980112 Obec Horní Štěpánov a Římskokatolická farnost Horní Štěpánov - Královéhradecký kraj - Oprava dřevěných konstrukcí krovůa střešního pláště lodi kostela sv. Vavřince v Horním Štěpánově (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980113 Město Kralupy nad Vltavou - Obnova stálé expozice Pamětní síň Jaroslava Seiferta v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980114 Město Český Krumlov - Jihočeský kraj - Rekonstrukce ulice Horní a barokní kašny s morovým sloupem na náměstí Svornosti v Českém Krumlově (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980115 Město Stod, nám. ČSA 294, 331 01 Stod - Mikroregion Radbuza, Město Stod - Obnova zastřešení kostela a fasády na Křížovém vrchu a přípojka NN elektro (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980116 Chlumec nad Cidlinou - vybudování depozitáře k Městskému muzeu Loreta (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980117 O.S. Přátelé podlipnických kostelů - oprava kul.památky gotic.kostela sv.Markéty v Loukově u Lipnice nad Sázavou (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980118 Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí - reko kostela sv. Václava (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980119 Město Rychnov nad Kněžnou, IČ 275336 - Technické vybavení Pelclova divadla (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980120 Občanské sdružení pivoňského kláštera AURELIUS, Pivoň 1 - klášter, Mnichov, pošta Poběžovice, okr. Domažlice - Plzeňskýkraj - Výstavba azylového domu léčebny a kulturního a vzdělávacího centra v pivoňském klášteře (usn. 1.1.2008 31.12.9999
083980121 Město Břeclav - Reko ZUŠ Křižkovského, akce přejmenována naBřeclav -zámek,Břeclav-sanace statiky III.etapa a převedenado rozpočtu MK RV PSP č. 403 (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980122 Římskokatolická farnost Blučina, IČ 65264606 - Jihomoravskýkraj - Dokončení oprav fasády památkového kostela - Římskokatolická farnost Blučina (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980123 Římskokatolická farnost Stařeč, okr. Třebíč, IČ 64270033 - kraj Vysočina - Oprava a rekonstrukce kostela ve Starči (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980124 Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora - Středočeský kraj - Oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980125 Římskokatolická farnost Kdousov čp. 1 - kraj Vysočina - Oprava věže, průčelí a obvodového pláště venkovní fasády farního kostela sv. Linharta (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980126 Římskokatolická farnost Zbýšov v Čechách - Středočeský kraj- Oprava kostela v Dobrovítově - dokončení (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980127 Konvent sester Alžbětinek v Brně - Jihomoravský kraj - Oprava střech a provedení statického zajištění jižního a východního křídla konventu sester Alžbětinek v Brně (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980128 Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané - Olomoucký kraj - Oprava dřevěných konstrukcí krovů a střechy hlavní budovy fary v Nezamyslicích (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980129 Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci - Olomoucký kraj - Rekonstrukce objektu Wurmova 13 na Církevní konzervatoř (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980130 Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje, Strážnice - Jihomoravský kraj - Oprava kostela sv. Cyrila Metoděje v Radějově (okr. Hodonín) (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980131 Římskokatolická farnost Horní Moštěnice.okr. Přerov - Olomoucký kraj - Oprava střechy farního kostela Nanebevzetí PannyMarie v Horní Moštěnici (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980132 Římskokatolická farnost Horní Libchava, IČ 62237823 - Liberecký kraj - Farnost Horní Libchava -Dokončení rekonstrukce aznovuoživení kostela sv. Jakuba Většího (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980133 Římskokatolická farnost Šumvald, Dlouhá Loučka, Šumvaldská 53 - Olomoucký kraj - Oprava farního kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980134 Římskokatolická farnost Domašín, Husovo náměstí 46, Vlašim - Středočeský kraj - Dokončení fasády, oprava kroku a střešní krytiny věže a zhotovení vchodových dveří a schodiště kostela sv. Jakuba v Domašíně (usn.RV 417/200 1.1.2008 31.12.9999
083980135 Římskokatolická farnost u sv. Cyrila a Metoděje, Křižíkova 7/57, Praha 8 - Karlín - Obnova sklepních prostor domu Křižíkova 7/57, Praha 8-Karlín po ničivé povodni v roce 2002 na nízkoprahový klub pro děti a mládež (usn.R 1.1.2008 31.12.9999
083980136 Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Revitalizace klášterní zahrady, skleníky (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980137 Římskokatolická farnost Neratov, Bartošovice 83, Rokytnice v Orlických horách - Obnova kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény v Bartošovích v Orlických horách (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980138 Římskokatolická farnost Senice na Hané, nám. Míru 79 - Olomoucký kraj - Rekonstrukce památkového objektu č. 79 v obci Senice na Hané (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980139 Římskokatolická farnost Hradec Králové T - Pouchov - opravavarhan v kostele sv.Pavla (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980140 ŘKF Zvole, okr. Náchod - generální oprava exteriéru kostelasv. Justa (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980141 ŘKF Hronov, okr. Náchod - generální oprava vnějšího pláště zvonice a kostela Všech svatých (usn.RV 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980142 Prostředky na integraci cizinců kapitola 334 1.1.2008 31.12.9999
083980143 Prostředky na výrobu publikace k podpoře větší informovanosti zákonodárců o nápravě vztahu státu a církve a na uveřejnění inzerátů 1.1.2008 31.12.9999
083980144 Oprava kostela Česká Ves 1.1.2008 31.12.9999
083980145 ŘKF Přepeře - kostrel sv. Jakuba staršího - oprava interiéru 1.1.2008 31.12.9999
083980146 Prostředky na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny Ostrava (usn.vl.č. 288/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980147 Statutár.město Jihlava - Centrum dokumentár. filmu 1.1.2008 31.12.9999
083980148 Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Milevsko - klášter 1.1.2008 31.12.9999
083980149 Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních 1.1.2008 31.12.9999
083980150 Zvýšení ukazatele "Kulturní aktivity"- rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/202008-142 1.1.2008 31.12.9999
083980151 Zvýšení ukazatele "Havárie střech památek" - rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142 1.1.2008 31.12.9999
083980152 Zvýšení ukazatele "Program regenerace městských památkovýchrezervací a městských památkových zón" - rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142 1.1.2008 31.12.9999
083980153 Zvýšení ukazatele "Program záchrany architektonického dědictví" - rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142 1.1.2008 31.12.9999
083980154 Zvýšení programu 234210 - rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142 1.1.2008 31.12.9999
083980155 Zvýšení programu 234410 - rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142 1.1.2008 31.12.9999
083980156 Oprava kostela sv. Kateřiny, Hora Svaté Kateřiny 1.1.2008 31.12.9999
083980157 Obnova kostela Panny Marie Vítězné v Praze (Pražské Jezulátko) 1.1.2008 31.12.9999
083980158 Prostředky na nákup fondu klášterní knihovny františkánů v Chebu pro Národní knihovnu (usn.vl.č. 1471/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980159 Příspěvek na mezinárodní kongres České gastroenterologické společnosti-rakovina trávící soustavy 1.1.2008 31.12.9999
083980160 Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí - zdrav.péče stipendistům (usn.613/2007) 1.1.2008 31.12.9999
083980161 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. - Středočeský kraj - Rekonstrukce vzduchotechniky na operačních sálech (usn.RV č. 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980162 Nemocnice Kyjov - Jihomoravský kraj - Multifunkční přístrojgama kamera - počítačový tomograf (usn. RV č. 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980163 Uherskohradišťská nemocnice, a.s.J. E. Purkyně 365, UherskéHradiště - Přístrojové vybavení nového gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice, a.s. (usn. RV č. 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980164 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Krnov - Prostředky zdravotní techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče, nevyhovující výtahy (usn. RV č. 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980165 Prostředky na integraci cizinců kapitola 335 1.1.2008 31.12.9999
083980166 Zvýšení programu 235110 (§3521 pol. 6351 - pro akce 235 11I 0401-FN sA Brno - ICRC a 23511K 0303 - FN Ostrava - celková reko pavilonu radioterapeutické kliniky v areálu Poruba) 1.1.2008 31.12.9999
083980167 Zvýšení programu 235130 (§3523 pol. 6351 - pro akce 235132 006 PL Černovice - pavilon ochranného léčení a 235132 0306 -PL Černovice - stravovací provoz) 1.1.2008 31.12.9999
083980168 Zvýšení programu 235 210 - rozpočtové opatření MF čj. 14/79753/2008-144 1.1.2008 31.12.9999
083980169 Rozsudek Evropského soudu - Mavrogenis, Dymáček a Dymáčkováproti ČR 1.1.2008 31.12.9999
083980170 Rozsudek Evropského soudu - Smatana proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
083980171 Rekonstrukce budov Krajského soudu v Ostravě program 236110evid.č. 23611H 4922 (usn. RV č. 417/2008) 1.1.2008 31.12.9999
083980172 Prostř. na výplatu odškodnění dle zák. 82/1998 Sb., ve znění pozd. předpisů 1.1.2008 31.12.9999
083980173 Rozsudek Evropského soudu - Glaser proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
083980174 Rozsudek Evropského soudu - Drahorádovi, Smržová proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
083980175 Rozsudek Evropského soudu - Faltejsek proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
083980176 Prostř. na výplatu odškodnění dle zák. 209/1997 Sb., ve znění pozd. předpisů 1.1.2008 31.12.9999
083980177 Rozsudek Evropského soudu - Rechtová, Andělová, Hoření, Kohner proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
083980178 Zvýšení výdajů kapitoly o slevu na poštovném od České pošty 1.1.2008 31.12.9999
083980179 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 28. 6. 2008 podle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
083980180 Běžné výdaje související s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17. a 18. 10. 2008 1.1.2008 31.12.9999
083980181 Prostředky na integraci cizinců kapitola 345 1.1.2008 31.12.9999
083980182 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 6. 9. 2008 podle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
083980183 Zvýšení rozpočtu běžných výdajů (voda, teplo, energie, služby) 1.1.2008 31.12.9999
083980184 Výdaje na poštovné 1.1.2008 31.12.9999
083980185 Navýšení prostředků na platy vč. příslušenství 1.1.2008 31.12.9999
083980186 Navýšení běžných a kapitálových výdajů 1.1.2008 31.12.9999
083980187 Prostředky na konferenci na ochranu základních lidských práv-nebezpečí terorismu 1.1.2008 31.12.9999
083980188 Zvýšení rozpočtu běž.výdajů (úhrada pokut vrácených CET 21) 1.1.2008 31.12.9999
093980001 Zajištění počítačové techniky pro 6. volební období PSP 1.1.2008 31.12.9999
093980002 Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR v roce 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980003 Výdaje na vytvoření nové centrální databáze pro meziresortní koordinaci evropských politik v České republice 1.1.2008 31.12.9999
093980004 Prostředky na úhradu výdajů spojených s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie 1.1.2008 31.12.9999
093980005 Finanční prostředky pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980006 Prostředky na posílení motivačních složek platů 1.1.2008 31.12.9999
093980007 Prostředky na zabezpečení voleb do PSP ČR v zahraničí v roce 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980008 Prostředky na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovníchpasech a dokladech 1.1.2008 31.12.9999
093980009 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací 1.1.2008 31.12.9999
093980010 Projekt vytvoření jednotného inkasního místa 1.1.2008 31.12.9999
093980011 Vrácení pokuty ze státního rozpočtu 1.1.2008 31.12.9999
093980012 Výdaje spojené s pořízením,obnovou a provozováním ICT MF (ppgr 112 011) 1.1.2008 31.12.9999
093980013 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980014 Projekt Státní pokladny 1.1.2008 31.12.9999
093980015 Výdaje na činnost Úřadu práce hlavního města Prahy v souvislosti s agendou dávek státní sociální podpory 1.1.2008 31.12.9999
093980016 Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb., ve zněnípozdějších předpisů 1.1.2008 31.12.9999
093980017 Domov pro seniory Chomutov zateplení vnějšího pláště budovy 1.1.2008 31.12.9999
093980018 Město Vratimov rekonstrukce mateřské školy ve Vratimově na domov pro seniory 1.1.2008 31.12.9999
093980019 Domov Na Zámku Nezamyslice rekonstrukce podlahy I. NP hlavní budovy 1.1.2008 31.12.9999
093980020 Oblastní charita Červený Kostelec Domov sv. Josefa v Žírči venkovní bezbariérové úpravy 1.1.2008 31.12.9999
093980021 Centrum pro rodinu Hodonín rozšíření kapacity 1.1.2008 31.12.9999
093980022 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 10. 1. 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980023 Zajištění bezpečnostní situace ČR Usnesení vlády ze dne 9. 1. 2009 č.171 1.1.2008 31.12.9999
093980024 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 4. 4. 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980025 Obec Doloplazy, IČ 00288195 - Olomoucký kraj - Vybavení proSbor dobrovolných hasičů 1.1.2008 31.12.9999
093980026 Obec Křižánky, okr. Žďár nad Sázavou, IČ 00531677 - kraj Vysočina - Stavba budovy hasičské zbrojnice v obci Křižánky 1.1.2008 31.12.9999
093980027 Obec Staré Jesenčany, okr. Pardubice - Pardubický kraj - Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Starých Jesenčanech 1.1.2008 31.12.9999
093980028 Újezd u Přelouče, okr. Pardubice - Pardubický kraj - Rekonstrukce hasičské požární zbrojnice (půdní vestavba) v obci Újezd u Přelouče 1.1.2008 31.12.9999
093980029 Obec Voleč, okr. Pardubice, IČ 274593 - Pardubický kraj - Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Voleč 1.1.2008 31.12.9999
093980030 Obec Kunětice, okr. Pardubice, IČ 581571 - Pardubický kraj - Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Obci Kunětice 1.1.2008 31.12.9999
093980031 Obec Jezbořice, okr. Pardubice, IČ 00273732 - Pardubický kraj - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Jezbořicích 1.1.2008 31.12.9999
093980032 Obec Libišany, okr. Pardubice, IČ 00273899 - Pardubický kraj - Rekonstrukce vrat a vnější opravy hasičské zbrojnice v Libišanech 1.1.2008 31.12.9999
093980033 Město Šlapanice, IČ 282 651 - Jihomoravský kraj - Kamerový systém města Šlapanice 1.1.2008 31.12.9999
093980034 Janovice nad Úhlavou IČ 00255611 - Výstavba hasičské zbrojnice 1.1.2008 31.12.9999
093980035 obec Pencin IČO 00262501 - Hasičská zbrojnice Pencin-Hut 1.1.2008 31.12.9999
093980036 obec Slavětín - Stavební úpravy hasičské zbrojnice a sportoviště Slavětín 1.1.2008 31.12.9999
093980037 Město Klobouky u Brna, IČ 00283258 - Jihomoravský kraj - Rekonstrukce požární zbrojnice ve městě Klobouky u Brna 1.1.2008 31.12.9999
093980038 Sbor dobrovolných hasičů Rakšice, Moravský Krumlov, IČ 44026633 - Jihomoravský kraj - Rozšíření Hasičské zbrojnice - obec Rakšice, Moravský Krumlov 1.1.2008 31.12.9999
093980039 Obec Lutonina, IČ 00568601 - Zlínský kraj - Nákup nového hasičského vozidla pro jednotku dobrovolných hasičů v Lutonině 1.1.2008 31.12.9999
093980040 Obec Rohatec, IČ 00488526 - Jihomoravský kraj - Hasičská zbrojnice Rohatec 1.1.2008 31.12.9999
093980041 Městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131 - Střešní krytina Hasičského domu v Novém Hrozenkově 1.1.2008 31.12.9999
093980042 Obec Horní Bečva, IČ 00303771 - Oprava budovy SDH v Horní Bečvě č. 656 1.1.2008 31.12.9999
093980043 Vrchotovy Janovice - Vybavení jednotky SDH 1.1.2008 31.12.9999
093980044 Kostelec nad Černými Lesy - Rekonstrukce požárního vozu - SDH 1.1.2008 31.12.9999
093980045 Josefův Důl - Pořízení, instalace kamerového systému 1.1.2008 31.12.9999
093980046 Jesenice - Hasičská zbrojnice (dostavba střechy) 1.1.2008 31.12.9999
093980047 Sdružení pro rozvoj obcí a regionů,o.s. - Vzdělávání představitelů samosprávy(kap. VPS - ukazatel Ostatní výdaje) 1.1.2008 31.12.9999
093980048 Zabezpečení voleb do Evropského parlamentu dne 5. a 6.6. 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980049 Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národníhoboje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) 1.1.2008 31.12.9999
093980050 Nákup zdravotnického materiálu pro příslušníky rychlého nasazení Policie ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980051 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 27. 6. 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980052 Oprava poškozené zásahové techniky, HZS hlavního města Prahy z.č. 239/2009 1.1.2008 31.12.9999
093980053 Oprava poškozené zásahové techniky, Moravskoslezského a Zlínského kraje z.č. 239/2009 1.1.2008 31.12.9999
093980054 Prostředky z VRR Dobrovolné návraty UV č. 588/2009 1.1.2008 31.12.9999
093980055 Prostředky z VPS pro Sbory dobrovolných hasičů obcí 1.1.2008 31.12.9999
093980056 Prostředků z kapitoly VPS na řešení krizových situací z. č. 240/2000 Sb.přesun roty Zbiroh 1.1.2008 31.12.9999
093980057 Prostředků z kapitoly VPS na řešení krizových situací z. č. 240/2000 Sb. nákup dýchacích přístrojů 1.1.2008 31.12.9999
093980058 Prostředky pro HZS krajů 1.1.2008 31.12.9999
093980059 Prostředky pro záchranný útvar HZS 1.1.2008 31.12.9999
093980060 Prostředky pro základnu logistiky 1.1.2008 31.12.9999
093980061 Prostředky pro sbory dobrovolných hasičů 1.1.2008 31.12.9999
093980062 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 5. 9. 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980063 Prostředky z VPS na volby do poslanecké sněmovny dne 9. a 10. 10. 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980064 Oprava poškozené zásahové techniky, Královehradeckého krajez.č. 239/2009 1.1.2008 31.12.9999
093980065 Oprava poškozené zásahové techniky, Moravskoslezského kraje z.č. 239/2009 1.1.2008 31.12.9999
093980066 Úhrada mimořádných výdajů HZS Středočeského kraje z.č. 239/2009 1.1.2008 31.12.9999
093980067 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 12. 12. 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980068 Úhrada mimořádných výdajů HZS sněhová a větrná kalamita v říjnu 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980069 Prostředky na realizaci akce "Zoolog. a botan.zahrada městaPlzně - Plzeňský kraj - III. závěrečná etapa Japonské zahrady"(usn.RV 574/2009) 1.1.2008 31.12.9999
093980070 Informační podpora podnikatelské sféry prostřednictvím Hospodářské komory ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980071 Posílení záručního fondu ČMZRB, a.s. 1.1.2008 31.12.9999
093980072 PGRLF (kryto převodem z RF MZe) 1.1.2008 31.12.9999
093980073 TOP-UP (přímé platby-ze SR)-kryto převodem z RF MZe 1.1.2008 31.12.9999
093980074 PRV-SR (kryto převodem z RF MZe) 1.1.2008 31.12.9999
093980075 Předfinancování pozemkových úprav 1.1.2008 31.12.9999
093980076 Krytí kurzových ztrát z tranší Evropské investiční banky navýstavbu Kampusu Masarykovy univerzity v Brně 1.1.2008 31.12.9999
093980077 Ski Klub Šumava Volary, okres Prachatice, IČ 60098911 - Jihočeský kraj - Pořízení techniky pro zasněžování 1.1.2008 31.12.9999
093980078 Český šermířský svaz, Zátopkova 100/2, Praha 6, IČ 62933124 - Dostavba šermírny TJ Lokomotiva - šerm o.s. 1.1.2008 31.12.9999
093980079 OS HC Letci Letňany IČ 26587122 - Rekonstrukce šaten 1.1.2008 31.12.9999
093980080 TK Plus o.s. - Olomoucký kraj - Technické vybavení k mistrovství světa juniorů v tenise 1.1.2008 31.12.9999
093980081 TJ Sokol Plánice, IČ 43315844 - Plzeňský kraj - Nákup zahradního traktoru na sekání travnaté plochy fotbalového hřiště v Plánici 1.1.2008 31.12.9999
093980082 Ústřední automotoklub ČR, Praha 4, IČ 00565555 - Výcvikovézařízení 1.1.2008 31.12.9999
093980083 SK Buldoci Karlovy Vary - Dvory, IČ 69458782 - Karlovarský kraj - Autobus pro sportovní využití dětí, mládeže a tělesněpostižených, traktor s příslušenstvím k údržbě hřišť sportovního oddílu BULDOCI Karlovy Vary 1.1.2008 31.12.9999
093980084 TJ Tatran Poštorná - Rekonstrukce sportovní haly 1.1.2008 31.12.9999
093980085 Baťova universita Zlín - Zlínský kraj - Výstavba fakulty humanitních věd 1.1.2008 31.12.9999
093980086 VUT Brno - Jihomoravský kraj - Rekonstrukce sportovního areálu 1.1.2008 31.12.9999
093980087 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko "ZELENÝ ŠÍP", Lidická 125, 334 41 Dobřany - Plzeňský kraj - Stavební úpravy skautské klubovny 1.1.2008 31.12.9999
093980088 Občanské sdružení Sova, Praha 1, IČ 67362877 - Rekonstrukce táborové základny občanského sdružení SOVA v Krušných horách 1.1.2008 31.12.9999
093980089 Junák - svaz skautů a skautek ČR, Holická 31/19, 772 00 Olomouc, IČ 70882029 - Olomoucký kraj - Projekt střecha pro všechny - rekonstrukce části skautské základny v Domašově nad Bystřicí 1.1.2008 31.12.9999
093980090 Mensa ČR - Projekt vzdělávání nadaných dětí - (kap. VPS - ukazatel Ostatní výdaje) 1.1.2008 31.12.9999
093980091 Husitský dětský domov v Dubenci - Středočeský kraj - Pilotní projekt systemického pohledu na děti umístěné v dětském domově - (kap. VPS - ukazatel Ostatní výdaje) 1.1.2008 31.12.9999
093980092 ČSLH - příprava a konání mistrovství světa ve sledge hokejiv roce 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980093 TJ Spartak Nové Město n. Metují stavba šaten a sociálníhozařízení 1.1.2008 31.12.9999
093980094 navýšení podle usnesení vlády č. 551/09 se promítá do ukazatelů vysoké školy, výdaje RgŠ a PŘO, předsednictví ČR v EU, ostatní 1.1.2008 31.12.9999
093980095 TJ Sokol Zvoleněves - fasáda a střecha sokolovny 1.1.2008 31.12.9999
093980096 Příspěvek na uspořádání mezinárodního ortopedického sympozia pro 2. LF UK Praha (usnesení RV č. 676/2009) 1.1.2008 31.12.9999
093980097 úhrada odškodnění podle Nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole 1.1.2008 31.12.9999
093980098 Výkup areálu rekreačního střediska Žalov v Hodoníně u Kunštátu a zahájení realizace projektu pietního místa na základě usnesení vlády č. 589/09 1.1.2008 31.12.9999
093980099 Prostředky na nákup uměleckých děl z Lobkowiczovy sbírky pro Národní galerii č.j. 14/10 023/2009 - 142 1.1.2008 31.12.9999
093980100 Prostředky na úhradu nákladů společnosti Ernst&Young na zpracování analýzy k definování algoritmu k zpřesnění ocenění majetku církví č.j. 14/13 263/2009 - 142 1.1.2008 31.12.9999
093980101 Posílení výdajů na Podporu kulturních aktivit národnostníchmenšin, č.j. 14 20 048/2009 - 142 1.1.2008 31.12.9999
093980102 Podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, č.j. 14 20 048/2009 - 142 1.1.2008 31.12.9999
093980103 Komedyfest o.s., Praha, IČ 28561007 - 31. ročník festivalučeské filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu 1.1.2008 31.12.9999
093980104 Občanské sdružení Střed na okraji, o.s. Olomouc, Svatý Kopeček, IČ 265 827 24 - Podpora Mezinárodního filmového festivalu, FILM VE ZNAMENÍ RYBY 1.1.2008 31.12.9999
093980105 Společnost Gustava Mahlera - Mahler 2000, Praha 2, IČ 70106673 - Přípravné práce na propagaci festivalu Hudba tisíců a následujících jubileí (2010/11) hudebního skladatele GustavaMahlera, narozeného v Čechách 1.1.2008 31.12.9999
093980106 Dvořákova Praha o.p.s. - Podpora festivalu 1.1.2008 31.12.9999
093980107 Sdružení pro veletrh dětské knihy IČO 72741597 - Veletrh dětské knihy 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980108 Folklorní soubor Kvítek - Královéhradecký kraj - Zhotovení nových součástí krojového vybavení 1.1.2008 31.12.9999
093980109 Spolek Svatobor, Praha 1, IČ 476 100 42 - (Obnova několikaarchitektonicky a historicky cenných náhrobků umístěných naMalostranském hřbitově v Praze), vydání první ucelené publikace o Malostranském hřbitovu 1.1.2008 31.12.9999
093980110 Národní muzeum Praha, IČ 00023272 - Záchrana historického dědictví a jeho propagace v regionech České republiky (kulturní aktivity - výstavy) 1.1.2008 31.12.9999
093980111 Spolek Svatobor, Praha 1, IČ 476 100 42 - Obnova několika architektonicky a historicky cenných náhrobků umístěných na Malostranském hřbitově v Praze 1.1.2008 31.12.9999
093980112 Národní muzeum Praha, IČ 00023272 - Záchrana historického dědictví a jeho propagace v regionech České republiky (ISO -restaurování) 1.1.2008 31.12.9999
093980113 Národní muzeum-Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha 1 - Restaurování japonských chladnýchzbraní v Národním muzeu-Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur 1.1.2008 31.12.9999
093980114 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 4, 531 16 Pardubice - Pardubický kraj - NKP státní hrad Kunětická hora - záchrana vnějšího opevnění a úpravy amfiteátru 1.1.2008 31.12.9999
093980115 Město Luže, okr. Chrudim - Pardubický kraj - Obnova a vybudování technického zázemí pro návštěvníky hradu Košumberk 1.1.2008 31.12.9999
093980116 Obec Bohutice, 671 76 Olbramovice, IČ 637343 - Jihomoravskýkraj - Restaurování souboru soch Bohutické křížové cesty 1.1.2008 31.12.9999
093980117 Správa kulturních zařízení Chomutov, IČ 25446380 - Ústecký kraj - Obnova divadelních sedadel v Městském divadle 1.1.2008 31.12.9999
093980118 Přátelé podlipnických kostelů o.s., Praha 2, IČ 26517523 -Dofinancování opravy kulturní památky gotického kostela sv.Markéty v Loukově u Lipnice nad Sázavou 1.1.2008 31.12.9999
093980119 Město Chvaletice, okr. Pardubice - Pardubický kraj - Rekonstrukce evangelického kostela ve Chvaleticích 1.1.2008 31.12.9999
093980120 Městys Choltice, okr. Pardubice - Pardubický kraj - Rekonstrukce střechy zámku v Cholticích 1.1.2008 31.12.9999
093980121 Obec Bukovec IČ00572306 - Dokončení rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie 1.1.2008 31.12.9999
093980122 Uherské Hradiště - Zlínský kraj - Oprava a rekonstrukce Jezuitského kláštera 1.1.2008 31.12.9999
093980123 Město Žirovnice IČO 00249505 - Oprava severozápadní stranyzámku Žirovnice 1.1.2008 31.12.9999
093980124 Městec Králové I4O 00239437 - Rekonstrukce římskokatolického kostela 1.1.2008 31.12.9999
093980125 Občanské sdružení Martinus IČO 27003779 - Vybudování místapro setkávání u kostela Sv.Martina v Křivicích 1.1.2008 31.12.9999
093980126 Praha 1 - Oprava havarijního stavu střech kostela sv.Kajetána, Nerudova ul. 1.1.2008 31.12.9999
093980127 Nadační fond"Varhany pro filharmonii v Hradci Králové - Královéhradecký kraj - Výstavba varhan do sálu filharmonie 1.1.2008 31.12.9999
093980128 obec Hoříněves - Královéhradecký kraj - Dokončení opravy střechy na rodném domku V.Hanky 1.1.2008 31.12.9999
093980129 Karviná-Muzeum Těšínska - Vybavení knihovny 1.1.2008 31.12.9999
093980130 Pivoňský klášter, dokončení statického zajištění kostela, odvodnění - příjemce dotace Občanské sdružení Pivoňského kláštera Aurelius s IČO 26545080 1.1.2008 31.12.9999
093980131 Východočeské divadlo Pardubice - Pardubický kraj - Rekonstrukce výtahu a orchestřiště 1.1.2008 31.12.9999
093980132 Město Přelouč - Pardubický kraj - Památník ke dni vzniku samostatného československého státu 1.1.2008 31.12.9999
093980133 Muzeum Olomoucké pevnosti o.s. - II.etapa obnovy 1.1.2008 31.12.9999
093980134 Město Mikulov - Jihomoravský kraj - Rekonstrukce amfiteátruII.Etapa 1.1.2008 31.12.9999
093980135 Římskokatolická farnost Kralovice - Další etapa obnovy kostela sv. Mikuláše v Potvorově 1.1.2008 31.12.9999
093980136 Město Třeboň - Jihočeský kraj - Konečná úprava části historického objektu Tereziánských kasáren čp. 106/II v Třeboni 1.1.2008 31.12.9999
093980137 Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., 439 83 Lubenec, IČ 27057 348 - Ústecký kraj - Libyně u Lubence kostel - obnova střechy + statika 1.1.2008 31.12.9999
093980138 Obec Luká, IČ 299171 - Rekonstrukce pietního místa Památníku Javoříčko 1.1.2008 31.12.9999
093980139 Valašské národní divadlo, o.s., Karolinka, IČ 26666111 - Oprava budovy divadla v Karolince, ulice Vsetínská 46 1.1.2008 31.12.9999
093980140 Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Valašské Meziříčí, IČ 00098574 - Vybudování nových garážových stání pro služební vozidla muzea na zámku Vsetín 1.1.2008 31.12.9999
093980141 Boseň - Pokračování sanace hradu Valečov 1.1.2008 31.12.9999
093980142 Obec Bouzov, IČ 298 719 - Oprava kapliček Blažov a Kadeřín 1.1.2008 31.12.9999
093980143 Město Písek - Jihočeský kraj - Rekonstrukce divadla Fráni Šrámka 1.1.2008 31.12.9999
093980144 Obec Kravaře v Čechách rekonstrukce areálu bývalé fary a kostela v Kravařích v Čechách, částka 2 mil. Kč. 1.1.2008 31.12.9999
093980145 Dolní Krupá - Obnova památek vojenské historie - (kap. VPS- ukazatel Ostatní výdaje) 1.1.2008 31.12.9999
093980146 Obec Čáslavice - kraj Vysočina - Rekonstrukce a oprava kulturního domu v obci Čáslavice 1.1.2008 31.12.9999
093980147 Obec Petrovice I.,p. Čáslav,okr. Kutná Hora - Středočeský kraj - Oprava střešního pláště a zateplení kulturního domu Petrovice I.,č.p.40 (navýšeno o 500 tis. Kč - poř.č. usn. 965/2008 - 5/28) 1.1.2008 31.12.9999
093980148 Obec Kamenný Újezd - Oprava hřbitovní zdi a úprava hřbitova 1.1.2008 31.12.9999
093980149 Obec Radkov - Moravskoslezský kraj - Rekonstrukce fasády, výměna oken,statické a sanační práce - kulturní dům Radkov 1.1.2008 31.12.9999
093980150 Obec Moravské Málkovice,okr.Vyškov - Jihomoravský kraj - Oprava kulturního domu v Moravských Málkovicích 1.1.2008 31.12.9999
093980151 Římskokatolická farnost Novosedly nad Nežárkou, Jindřichův Hradec IČ60821060 - Jihočeský kraj - Obnova věže s hodinami v obci Novosedly nad Nežárkou, osada Mláka 1.1.2008 31.12.9999
093980152 Křesťanský sbor Český Těšín, IČ 69206546 - Moravskoslezský kraj - Přestavba Dětského centra Na Mojském v Českém Těšíně,ul. Slezská č.p. 874 na církevní a kulturní zařízení, včetně kanalizační přípojky 1.1.2008 31.12.9999
093980153 Římskokatolická farnost Bor, IČ 18253873 - Odstranění havarijního stavu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Sedle 1.1.2008 31.12.9999
093980154 Luterská evangelická církev a.v. v ČR, Bystřice nad Olší, IČ 73633500 - Moravskoslezský kraj - Zpevněné plochy a sadovéúpravy sborového centra v Bystřici nad Olší 1.1.2008 31.12.9999
093980155 Římskokatolická farnost Vranovice 2, PSČ 691 25 - Jihomoravský kraj - Oprava fasády kostela Navštívení Panny Marie v obci Vranovice 1.1.2008 31.12.9999
093980156 Římskokatolická farnost Olbramovice, PSČ 671 76 - Jihomoravský kraj - Oprava bývalé hospodářské budovy v areálu fary v Olbramovicích - II. Etapa 1.1.2008 31.12.9999
093980157 Římskokatolická farnost Boušín, IČ 691 74288 - Královéhradecký kraj - Stavba varhan v kostele Navštívení Panny Marie naBoušíně - 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980158 Kanonie premonstrátů, 394 44 Želiv 122 - kraj Vysočina - Rekonstrukce střech klášterního komplexu v Želivě 1.1.2008 31.12.9999
093980159 Římskokatolická farnost Budišov nad Budišovkou - Moravskoslezský kraj - Obnova přístupových schodišť kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou 1.1.2008 31.12.9999
093980160 Římskokatolická farnost BÍLAVSKO (okr. Kroměříž) - Zlínský kraj - Generální oprava krovu na kostele sv. Bartoloměje v Bílavsku (okr. Kroměříž) 1.1.2008 31.12.9999
093980161 Římskokatolická farnost Bohutice, okr. Znojmo - Jihomoravský kraj - Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích 1.1.2008 31.12.9999
093980162 Římskokatolická farnost - děkanství Hostinné, IČ 43465242 -Královéhradecký kraj - Rekonstrukce opěrné zdi hřbitova - Dolní Kalná 1.1.2008 31.12.9999
093980163 Konvent sester alžbětinek, Brno, IČ 00390402 - Jihomoravskýkraj - Konvent sester alžbětinek v Brně, Kamenná 36 - sanace vlhkosti východního křídla konventu sester alžbětinek 1.1.2008 31.12.9999
093980164 Římskokatolická farnost Paseka, sídlo Dlouhá Loučka, Šumvaldská 53, IČ 48809527 - Olomoucký kraj - Oprava farního kostela sv. Kunhuty v Pasece 1.1.2008 31.12.9999
093980165 Římskokatolická farnost Hlubočky, IČ 48427691 - Olomoucký kraj - Oprava kostela v Hlubočkách 1.1.2008 31.12.9999
093980166 Římskokatolická farnost Laškov, IČ 47920513 - Olomoucký kraj - Oprava farního kostela v Laškově 1.1.2008 31.12.9999
093980167 Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru, Praha 4 - Lhotka - Kominice - komunitní minicentrum 1.1.2008 31.12.9999
093980168 Římskokatolická farnost Drahany - IČ 65841654, okr. Prostějov-Krasice - Oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Drahanech 1.1.2008 31.12.9999
093980169 Římskokatolická farnost Jasenná, 551 02 Jaroměř, IČ 62726960 - Rekonstrukce střechy a částečně krovu venkovní omítky na severní části kostela kolem Božího hrobu 1.1.2008 31.12.9999
093980170 Římskokatolická farnost Štípa, Zlín-Štípa, IČ 48 47 17 12 - Restaurování historických varhan v kostele Narození Panny Marie ve Štípě 1.1.2008 31.12.9999
093980171 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově, PSČ541 01 - Montáž varhan v evangelickém kostele - Koncertní síni B. Martinů v Trutnově a úprava kúru 1.1.2008 31.12.9999
093980172 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1.1.2008 31.12.9999
093980173 Výkup děl tzv. Freundovy sbírky 1.1.2008 31.12.9999
093980174 Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních 1.1.2008 31.12.9999
093980175 Přerov - regenerace a revitalizace zámku v Přerově VIII.etapa - Galerie Přerovských výtvarných umělců 1.1.2008 31.12.9999
093980176 Obec Kaliště - Vybudování pamětního místa - kapličky, Božích muk 1.1.2008 31.12.9999
093980177 Olomouc, Muzeum Olomoucké pevnosti o.s., areál Korunní pevnůstky - inženýrské sítě 1.1.2008 31.12.9999
093980178 Biskupství Litoměřické - Rekonstrukce Biskupské rezidence -rekonstrukce západního křídla - sanace havarijního stavu 1.1.2008 31.12.9999
093980179 Římskokatolická farnost Štěpánov nad Svr. - Oprava kostela sv. Petra a Pavla - výměna oken 1.1.2008 31.12.9999
093980180 Arcibiskupství Olomoucké - Rekonstrukce historické budovy Arcibiskupského paláce v Olomouci 1.1.2008 31.12.9999
093980181 Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně - Oprava farní střechy ve Vsetíně 1.1.2008 31.12.9999
093980182 Římskokatolická farnost Hroby Chýnov, Zámecká 6, 391 55 Chýnov, IČ 65942001 - Oprava oken, lavic a dlažby v kostele Nejsvetější Trojice 1.1.2008 31.12.9999
093980183 Římsko katolická farnost Ratibořské Hory, Děkanská 305, Tábor, IČ 65942337 - Odvlhčení kostela sv. Vojtěcha v Ratibořských Horách 1.1.2008 31.12.9999
093980184 Římskokatolická farnost Hroby, Zámecká 6, 391 55 Chýnov, IČ65942191- Oprava stropu a mobiliáře kostela sv. Markéty v Radeníně 1.1.2008 31.12.9999
093980185 Římskokatolická farnost Horní Štěpánov - Stavební úpravy kostela sv. Vavřince v Horním Štěpánově 1.1.2008 31.12.9999
093980186 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích- Oprava střechy evangelického kostela v Prusinovicích 1.1.2008 31.12.9999
093980187 Památník Lidice - rekonstrukce památníku Lety 1.1.2008 31.12.9999
093980188 Obnova kulturní památky - kostela sv. Kateřiny Prusinovicích 1.1.2008 31.12.9999
093980189 Teplice, židovský hřbitov 1.1.2008 31.12.9999
093980190 Lázeňská léčba členů Konfederace politických vězňů 1.1.2008 31.12.9999
093980191 Město Radnice, okr. Rokycany, zdrav. Středisko Radnice, II.etapa 1.1.2008 31.12.9999
093980192 Nemocnice Jablonec n.Nisou, bezpečnostní monit. systém 1.1.2008 31.12.9999
093980193 Město Přeštice, rekonstrukce zdravotnického domu 1.1.2008 31.12.9999
093980194 MČ Praha 10, rozšíření LDN Vršovice 1.1.2008 31.12.9999
093980195 Město Náchod, rekonstrukce polikliniky 1.1.2008 31.12.9999
093980196 GABRIELA Brno, rekonstr.části objektu Hospice sv. Alžběty 1.1.2008 31.12.9999
093980197 Městská nemocnice v Odrách, obnova přístroj.vybavení 1.1.2008 31.12.9999
093980198 Karlov.krajská nemocn., rekonstr.sociál.zažízení v nemocn. Cheb 1.1.2008 31.12.9999
093980199 Nemocnice Žatec, přístrojové vybavení 1.1.2008 31.12.9999
093980200 FN v Motole, rekonstr.práce v objektu LDN a montáž lůžk.výtahů 1.1.2008 31.12.9999
093980201 Obec Bouzov, rekonstrukce budovy zdravotního střediska 1.1.2008 31.12.9999
093980202 Svaz těl.postiž.Louny, zakoupení kompenzačních pomůcek 1.1.2008 31.12.9999
093980203 Město Nymburk - rekonstr. lůžk. odd. nemocnice Nymburk 1.1.2008 31.12.9999
093980204 Nymburk - výměna oken Poliklinika 1.1.2008 31.12.9999
093980205 Nákup očkovacích látek proti pandemickému viru chřipky, antivirotik a zdravotnického materiálu (UV č. 829/2009) 1.1.2008 31.12.9999
093980206 Nákup očkovacích látek proti pandemickému viru chřipky, antivirotik a zdravotnického materiálu (UV č. 1053/2009) 1.1.2008 31.12.9999
093980207 Nákup očkovacích látek pro pravidelné, zvláštní a mimořádnéočkování (UV č. 1268/2009) 1.1.2008 31.12.9999
093980208 Centrum zdraví, o.s. Prostějov - výstavba a vybavení zdravotnického centra na ul. Vodní 1.1.2008 31.12.9999
093980209 Rozsudek Evropského soudu - Rashed proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980210 Na zajištění nezbytných opatření bezpečnostního charakteru zamezující průniku nedovolených osob, předmětů a věcí do vězeňských zařízení, za jejichž provoz a bezpečnost odpovídá Vězeňská služba ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980211 Na zavedení datových schránek u aparátu Ministerstva spravedlnosti a justičních složek resortu 1.1.2008 31.12.9999
093980212 Na financování mandatorních výdajů (výdaje na advokáty ex-offo, znalce, tlumočníky) 1.1.2008 31.12.9999
093980213 Na zabezpečení funkčnosti základního provozu informačních technologií v rámci rezortu MSp 1.1.2008 31.12.9999
093980214 Rozsudek Evropského soudu - Krejčíř proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980215 Na výplatu vratek soudních poplatků a pokut 1.1.2008 31.12.9999
093980216 Na výdaje spojené se zvýšeným počtem vězněných osob 1.1.2008 31.12.9999
093980217 Na zaplacení softwarových serverových licencí 1.1.2008 31.12.9999
093980218 Zvýšení běžných výdajů v podseskupení 516 - Nákup služeb 1.1.2008 31.12.9999
093980219 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 10.1. 2009 podle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
093980220 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do Evropského Parlamentu v termínu 5.a 6. června 2009 1.1.2008 31.12.9999
093980221 Běžné a kapitálové výdaje související s přípravou Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 1.1.2008 31.12.9999
093980222 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 4.4. 2009 podle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
093980223 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 27.6. 2009 podle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
093980224 Běžné výdaje související s konáním mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980225 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 5.9. 2009 dle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
093980226 Kapitálové výdaje související s konáním mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1.1.2008 31.12.9999
093980227 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 12. 12. 2009 dle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
093980228 Výdaje na cestovné 1.1.2008 31.12.9999
093980229 Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby 1.1.2008 31.12.9999
093980230 Prostředky na realizaci projektů vědy a výzkumu 1.1.2008 31.12.9999
093980231 Navýšení rozpočtu kapitoly - odchodné členům RRTV 1.1.2008 31.12.9999
103980001 Prostředky na zajištění vyšší bezpečnosti budovy Úřadu vlády ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980002 Prostředky na údržbu a obnovu nemovitého majetku spravovaného Úřadem vlády ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980003 Prostředky určené na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 1.1.2008 31.12.9999
103980004 Prostředky určené na činnost Kanceláře vládního zmocněnce pro JETE 1.1.2008 31.12.9999
103980005 Prostředky na platy - kompenzace pozměňovacího návrhu PSP kapitola 305 1.1.2008 31.12.9999
103980006 Prostředky na realizaci civilních rekonstrukčních projektů PRT Lógar v roce 2010 1.1.2008 31.12.9999
103980007 Prostředky na zabezpečení voleb do PSP ČR v zahraničí v roce 2010 1.1.2008 31.12.9999
103980008 Prostředky na poskytnutí peněžního daru pro památník Beit Terezin v Izraeli 1.1.2008 31.12.9999
103980009 Prostředky na potřeby rekonstrukce a obnovy Republiky Haiti 1.1.2008 31.12.9999
103980010 Prostředky na humanitární pomoc ČR při obnově Pákistánské islámské republiky po záplavách 1.1.2008 31.12.9999
103980011 Financování voleb do PSP ČR konané ve dnech 28 . a 29. května 2010 - vojenské újezdy 1.1.2008 31.12.9999
103980012 Rekonstrukce budovy ÚP ÚZSVM 1.1.2008 31.12.9999
103980013 Aktualizace demografické prognózy 1.1.2008 31.12.9999
103980014 Odvod nedobytného cla do rozpočtu EU 1.1.2008 31.12.9999
103980015 Podpora a vývoj informačního systému EDS/ISPROFIN, SMVS ISPROFIN 1.1.2008 31.12.9999
103980016 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 9. 1. 2009 1.1.2008 31.12.9999
103980017 Prostředky na platy - kompenzace pozměňovacího návrhu PSP kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
103980018 Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi 1.1.2008 31.12.9999
103980019 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 13. a 20. 32009 1.1.2008 31.12.9999
103980020 Příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) 1.1.2008 31.12.9999
103980021 Datové schránky 1.1.2008 31.12.9999
103980022 Odškodnění dle zákona 203/2005 Sb., v platném znění 1.1.2008 31.12.9999
103980023 Zbezpečení voleb do PSP ČR konané ve dnech 28 . a 29. května 2010 1.1.2008 31.12.9999
103980024 Na opravu cisternové automobilové stříkačky v majetku HZS hl. m. Prahy z.č. 239/2000 1.1.2008 31.12.9999
103980025 Na pořízení nového vozidla náhradou za rychlý zásahový automobil v majetku HZS Jihočeského kraje. 1.1.2008 31.12.9999
103980026 Na opravu cisternové automobilové stříkačky v majetku Libereckého kraje z.č. 239/2000 1.1.2008 31.12.9999
103980027 Na pořízení automobilové plošiny pro HZS hlavního města Prahy 1.1.2008 31.12.9999
103980028 Na výdaje spojení s přesunem roty záchranného útvaru HZS 1.1.2008 31.12.9999
103980029 Na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro HZS Zlínského kraje z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
103980030 Na úhradu mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi 2010 pro HZS krajů 1.1.2008 31.12.9999
103980031 Na úhradu mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi 2010 pro Záchranný útvar HZS ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980032 Na úhradu mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi 2010 pro Základnu logistiky v Olomouci 1.1.2008 31.12.9999
103980033 Zbezpečení voleb do Senátu Parlamentu ČR dne 15. a 16.10. 2010 1.1.2008 31.12.9999
103980034 Na opravu cisternové automobilové stříkačky v majetku Ústeckého kraje z.č. 239/2000 1.1.2008 31.12.9999
103980035 Na úhradu mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi 2010 pro HZS a Policii ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980036 Na pořízení nového velitelského vozu pro HZS Libereckého kraje. 1.1.2008 31.12.9999
103980037 Na opravu zásahového vozidla CAS 24 T 815 pro HZS Středočeského kraje. 1.1.2008 31.12.9999
103980038 Na pokrytí výdajů krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje 1.1.2008 31.12.9999
103980039 Na opravu zásahového vozidla CAS K 25 T 815 pro HZS Jihomoravského kraje 1.1.2008 31.12.9999
103980040 Na opravu lodního motoru HZS Královehradeckého kraje 1.1.2008 31.12.9999
103980041 Navýšení výdajů kapitoly o prostředky na odstranění škod popovodni 2009 (usn. vlády č. 1097/2009) 1.1.2008 31.12.9999
103980042 Prostředky na krytí náhrady škody včetně penále a soudních výloh žalobci J. Figurovi 1.1.2008 31.12.9999
103980043 Prostředky na zabezpečení činnosti ČHMÚ 1.1.2008 31.12.9999
103980044 Navýšení výdajů kapitoly o prostředky na odstranění škod popovodni 2009 kapitola 317 1.1.2008 31.12.9999
103980045 Navýšení výdajů kapitoly na programy spolufinancované z rozpočtu EU 1.1.2008 31.12.9999
103980046 Navýšení výdajů kapitoly o prostředky na odstranění škod popovodni 2010 1.1.2008 31.12.9999
103980047 Zahlazování následků hornické činnosti - podnik DIAMO (usn.vl.č. 483/2010) 1.1.2008 31.12.9999
103980048 Odstranění následků povodní roku 2010 pro financování rozšířeného programu ZÁRUKA pro malé a střední podnikatele 1.1.2008 31.12.9999
103980049 Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 1.1.2008 31.12.9999
103980050 Kompenzace slev jízdného ve veřejné osobní dopravě - UV č. 452/2010 ve vazbě na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 1.1.2008 31.12.9999
103980051 Odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 (UV č. 607/2010) 1.1.2008 31.12.9999
103980052 Navýšení výdajů kapitoly o prostředky na odstranění škod popovodni 2009 kapitola 329 1.1.2008 31.12.9999
103980053 Výdaje na odstraňování škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 1.1.2008 31.12.9999
103980054 Posílení výdajů kapitoly o prostředky na odstranění škod popovodni v srpnu 2010 (UV č. 692 ze dne 29.9.2010) 1.1.2008 31.12.9999
103980055 Specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků 1.1.2008 31.12.9999
103980056 FN Na Bulovce - obnova vzduchotechnického zařízení a s tím související stavební úpravy ortopedické kliniky 1.1.2008 31.12.9999
103980057 Rozsudek Evropského soudu - Svoboda proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980058 Rozsudek Evropského soudu - Pešková Kohlhofer a Minarik proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980059 Rozsudek Evropského soudu - Pravdová, Vinkler a Vinklerová,Crabtree proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980060 Rozsudek Evropského soudu - Družstevní záložna Pria a ostatní proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980061 Rozsudek Evropského soudu - Otava proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980062 Prostř. na zapojení občanů ČR do civilních misí EU EULEX Kosovo 1.1.2008 31.12.9999
103980063 Rozsudek Evropského soudu - Macready proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
103980064 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 9. ledna 2010 dle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
103980065 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 13. března 2010 dle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
103980066 Běžné výdaje související s konáním dodat. a nových voleb do zastup.obcí dne 20. března 2010 dle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
103980067 Běžné výdaje související s konáním řádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. - 29. 5.2010 1.1.2008 31.12.9999
103980068 Běžné výdaje související s konáním opakovaných voleb do zastup.obcí dne 17. dubna 2010 dle Sdělení MV 1.1.2008 31.12.9999
103980069 Kapitálové výdaje související s obnovou telekomunikačního prostředí ČSÚ - navýšení z VRR 1.1.2008 31.12.9999
103980070 Běžné výdaje související s konáním řádných voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15. - 16. 10 2010 1.1.2008 31.12.9999
103980071 Běžné a kapitálové výdaje související s konáním řádných voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 15.-16.10. 2010 1.1.2008 31.12.9999
103980072 Prostředky na dokončení akce rekonstrukce OBÚ v Ostravě 1.1.2008 31.12.9999
103980073 Navýšení rozpočtu kapitoly - zaměstnání osob se zdrav. postižením, pořízení softwaru 1.1.2008 31.12.9999
113980001 Opakované a nové volby do zastupitelstev obcí, konané dne 8.1. a 5.2. 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980002 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí, konané dne 8.1. 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980003 Nové volby do zastupitelstev obcí, konané dne 5.2. 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980004 Prostředky na vyslání národního člena EUROJUST- Mgr. LukášStarý 1.1.2008 31.12.9999
113980005 Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 kapitola 306 1.1.2008 31.12.9999
113980006 Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
113980007 Doplńovací volby do Senátu, konané dne 18. a 19. března 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980008 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí, konané dne 9.4. 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980009 Posílení SW vybavení celní správy 1.1.2008 31.12.9999
113980010 Prostředky na Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 1.1.2008 31.12.9999
113980011 Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980012 Opakované volby do zastupitelstev obcí, konané dne 9. dubna2011 1.1.2008 31.12.9999
113980013 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvoduč. 30 sídlo Kladno ve dnech 18. a 19. března 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980014 uvolnění prostř. z pol. VRR - usnesení RV PSP č. 115 z 23.2.2011 1.1.2008 31.12.9999
113980015 Prostředky na financování opatření podporovaných z Programupéče o krajinu 1.1.2008 31.12.9999
113980016 Prostředky na sčítání lidu, domů a bytů ve vojenských újezdech v roce 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980017 Rozsudek Evropského soudu - Adamíček, Knebl, Suda, Žirovnický, Antoni a Antoni proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
113980018 Výdaje na nároky dle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.1.2008 31.12.9999
113980019 Prostředky na vyslání zástupce NSZ jako experta při EUROJUST - JUDr. Anna Richterová 1.1.2008 31.12.9999
113980020 Úhrada úroků z neoprávněného jednání správce daně 1.1.2008 31.12.9999
113980021 Rozhodnutí Evropského soudu Obrátilovi proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
113980022 Prostředky k poskytnutí dotace Státnímu fondu rozvoje bydlení 1.1.2008 31.12.9999
113980023 Prostředky na plošnou výplatu rozdílu mezi původní výší platu soudce a jeho výší po snížení za období od 1. ledna 2010 do 30. září 2010 včetně příslušenství a na náhradu nákladů řízení (UV 227/2010) 1.1.2008 31.12.9999
113980024 Opakované volby do zastupitelstev obcí, konané dne 7. května 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980025 Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí, konané dne 2. července 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980026 Úhrada úroků z přeplatků na pokutách 1.1.2008 31.12.9999
113980027 Finanční zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980028 Navýšení výdajů kapitoly na odstranění následků povodní v srpnu 2010 do programu 217 D11 podpora regionálního rozvoje, podprogramu 217 D117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou (UV č. 287/2011) 1.1.2008 31.12.9999
113980029 Prostředky k poskytnutí dotace Státnímu fondu rozvoje bydlení (UV č. 224/2011) 1.1.2008 31.12.9999
113980030 Prostředky na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů vybraným institucím do zahraničí v roce 2011. 1.1.2008 31.12.9999
113980031 Odstranění následků povodní ze srpna 2010 na zemědělském majetku 1.1.2008 31.12.9999
113980032 Opakované a nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí, konané dne 7.5. a 2.7. 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980033 Prostředky na vyslání JUDr. Adama Bašného do mise EULEX Kosovo 1.1.2008 31.12.9999
113980034 Modernizace skladu státních hmotných rezerv, Heřmanův Městec 1.1.2008 31.12.9999
113980035 Prostředky na leteckou přepravu občanů ČR z Japonska 1.1.2008 31.12.9999
113980036 Posílení mzdových prostředků k finančnímu ohodnocení formou odměn pracovníků sekce předsedy Legislativní rady vlády ČR za mimořádné provedení a splnění úkolů v legislativní oblasti 1.1.2008 31.12.9999
113980037 Rozsudek Evropského soudu - Hubka, Palšovič, Minarik, Kysilková a Kysilka, 3A.CZ s. r. o., BENet Praha spol. s r. o. proti České republice 1.1.2008 31.12.9999
113980038 Navýšení kapitálových výdajů Vězeňské části (UV 420/2011) 1.1.2008 31.12.9999
113980039 Navýšení objemu prostředků na služební příjmy příslušníků Vězeňské služby ČR a související příslušenství (UV 421/2011) 1.1.2008 31.12.9999
113980040 Navýšení objemu prostředků na platy a související příslušenství civilních zaměstnanců Vězeňské služby (UV 421/2011). 1.1.2008 31.12.9999
113980041 Úhrada prostředků v důsledku stávky (UV č. 467/2011) 1.1.2008 31.12.9999
113980042 Finanční prostředky na zajištění činnosti kabinetu místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády s účinností od 1. srpna 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980043 Navýšení výdajů kapitoly k řešení dopadů novely energetického zákona (č. 211/2011 Sb.) 1.1.2008 31.12.9999
113980044 Soudní spory a ostatní náhrady 1.1.2008 31.12.9999
113980045 Opakované volby do zastupitelstva města Krupky, konané dne 10.9.2011 kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
113980046 Opakované volby do zastupitelstva města Krupky, konané dne 10.9.2011 kapitola 315 1.1.2008 31.12.9999
113980047 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí, konané dne 22.10.2011 1.1.2008 31.12.9999
113980048 Prostředky na pokrytí 15 % spoluúčasti SR při financování projektů realizovaných v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1.1.2008 31.12.9999
113980049 Pořízení a obnova materiálně technické základny Ministerstva financí - budova v ul. Janovského pro GSA (podprogram 112V0120) 1.1.2008 31.12.9999
113980050 Právní zastupování ČR ve věci sporu s DIAG HUMAN SE 1.1.2008 31.12.9999
113980051 Na právní poradenství ve sporu ČR s Diag Human SE 1.1.2008 31.12.9999
113980052 Obnova zásob a poškozeného materiálu HZS Zlínského kraje a Základny logistiky Olomouc a na opravu vozidla HZS Královéhradeckého kraje z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
113980053 Oprava poškozeného majetku HZS Pardubického kraje-požární stanice Vamberk z.č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
113980054 Posílení výdajů kapitoly o prostředky na krytí škod způsobených povodněmi z května a června 2010 na zemědělském majetku(UV č. 652 ze dne 31.8.2011) 1.1.2008 31.12.9999
113980055 Pořízení 20 spec.upravených a vybavených vozidel pro potřeby dohledu na bezp.a plynulost provozu na siln.I.tř. a vybr.komunikacích 1.1.2008 31.12.9999
113980056 Podpora filmové produkce 1.1.2008 31.12.9999
113980057 Prostředky na poskytnutí peněžního daru vysoké škole Interdisciplinární centrum Herclije ve Státě Izrael na ustavení fondu Masaryk Distinguished Chair 1.1.2008 31.12.9999
113980058 Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 1.1.2008 31.12.9999
113980059 Rozsudek Evropského soudu Ferenčíková, Golha, Ťupa proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
113980060 Prostředky na nové a opakované volby do zastupitelstev obcíkonané dne 22.října 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980061 Navýšení výdajů kapitoly o prostředky na odstranění škod popovodni z 6. - 8. 8. 2010 v rámci programu 115270 MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, usn. vl. 620/11 1.1.2008 31.12.9999
113980062 Doplatek platů soudců v souvislosti s nálezem Ústavního soudu č. 267/2011 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
113980063 Prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem kapitola 302 1.1.2008 31.12.9999
113980064 Prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem kapitola 303 1.1.2008 31.12.9999
113980065 Úhrada mimořádných nepředpokládaných výdajů vzniklých Policii ČR s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti Šluknovského výběžku 1.1.2008 31.12.9999
113980066 Rozsudek Evropského soudu Tesař a ostatní, Chlumová a Chlum, Zahradil proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
113980067 Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí, konané dne 10. prosince 2011 1.1.2008 31.12.9999
113980068 Výdaje spojené s ochraňováním státních hmotných rezerv 1.1.2008 31.12.9999
113980069 Rozsudek Evropského soudu - Forminster Enterprises Ltd, Rysl proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
113980070 Prostředky na opravu poškozeného materiálu, technického automobilu HZS ČR a na doplnění zásob leteckých pohonných hmot,maziv a olejů Letecké služby Policie ČR 1.1.2008 31.12.9999
113980071 Prostředky na úhradu výdajů pro zajištění činnosti ÚOHS v souvislosti s předpokládanou účinností novely zákona o veřejných zakázkách 1.1.2008 31.12.9999
113980072 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí konané dne 10.12.2011 1.1.2008 31.12.9999
113980073 Výdaje na úhradu zálohové faktury společnosti ČEPRO, a. s. 1.1.2008 31.12.9999
113980074 Dotace pro SFDI na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu 1.1.2008 31.12.9999
113980075 Rozsudek Evropského soudu Solaris, s.r.o., Minarik a ostatní, Kohlhofer, A.F., Svobodová, Otava proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
113980076 Prostředky na  úhradu závazku Úřadu vlády ČR ve věci vrácení zaplacené části kupní ceny společnosti Zámek Koloděje a.s. 1.1.2008 31.12.9999
113980077 Prostředky na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2011 dle usnesení vlády ČR č. 863/2011 1.1.2008 31.12.9999
113980078 Výdaje na úhradu smluvních závazků vůči společnosti MERO ČR, a. s. 1.1.2008 31.12.9999
113980079 Výdaje spojené s právním zastoupením ČR v kauze Mostecká uhelná společnost, a. s. 1.1.2008 31.12.9999
113980080 Rozhodnutí Evropského soudu Šimek a Šimková, E. H. proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
113980081 Úhrada mimořádných výdajů na odstranění havarijního stavu sídla Úřadu pro zahraniční styky a informace 1.1.2008 31.12.9999
123140001 Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) 1.1.2008 31.12.9999
123980001 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí konané dne 28.1.2012 kapitola 345 1.1.2008 31.12.9999
123980002 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí konané dne 28.1.2012 kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
123980003 Prostředky účelově určené k narovnání vztahů s dodavatelem fotografií v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 1.1.2008 31.12.9999
123980004 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva - Diallo proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980005 Prostředky na poskytnutí peněžních darů vybraným institucímdo zahraničí 1.1.2008 31.12.9999
123980006 Prostředky určené na činnost Kanceláře vládního zmocněnce pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín podle UV č. 49/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980007 Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí konané dne 7.4.2012 kapitola 345 1.1.2008 31.12.9999
123980008 Pořízení počítačových programů pro GŘC na roky 2012-2014 1.1.2008 31.12.9999
123980009 Rozsudky Evropského soudu ve věci Tieze a Semeráková, Šurý,Janyr a ostatní, Bergmann proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980010 Nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí konané dne 7.4.2012 kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
123980011 Prostředky na zabezpečení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu 1.1.2008 31.12.9999
123980012 Rozsudek Evropského soudu ve věci Prodělalová proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980013 Vývoj a úpravy informačních systémů z důvodů legislativníchzměn 1.1.2008 31.12.9999
123980014 Prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek podle UV č.159/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980015 Rekonstrukce CÚ Praha Washingtonova (GŘC) 1.1.2008 31.12.9999
123980016 Rozsudek Evropského soudu ve věci Day s.r.o. proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980017 Zřízení Národního centra kybernetické bezpečnosti podle UV č.158/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980018 Projekt internetizace knihoven 1.1.2008 31.12.9999
123980019 Prostředky na zřízení sekce pro přezkoumávání dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek u výběrových řízení realizovaných v rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie 1.1.2008 31.12.9999
123980020 Zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980021 Pořízení, obnova a provozování ICT - budova v ul. Janovského pro GSA (podprogram 112V0110) 1.1.2008 31.12.9999
123980022 Nové volby do zastupitelstev obcí konané dne 14.7.2012 kapitola 345 1.1.2008 31.12.9999
123980023 Rozsudek a rozhodnutí Evropského soudu ve věci Pekárny a cukrárny Klatovy a.s. proti ČR a Diallo proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980024 Vrcholné návštěvy a jiné protokolární výdaje 1.1.2008 31.12.9999
123980025 Převod prostředků na zahájení činnosti GIBS podle UV č. 308/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980026 Prostředky na pokrytí nových úkolů ÚZSI uložených vládou v roce 2012 1.1.2008 31.12.9999
123980027 Rozsudek Evropského soudu ve věci Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo a ostatní proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980028 Oprava zásahového vozidla Tatra T-815 HZS Královehradeckéhokraje z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980029 Oprava zásahového vozidla CAS 15 Mercedes Benz Atego HZS Moravskoslezského kraje z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980030 Nové volby do zastupitelstev obcí konané dne 14.7.2012 kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
123980031 Prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta v roce 2013 a vzniklých se zajištěním přípravných prací v roce 2012 1.1.2008 31.12.9999
123980032 Prostředky na pořízení počítačů pro regionální kanceláře poslanců PSP 1.1.2008 31.12.9999
123980033 Prostředky na posílení běžných výdajů kapitoly 302 - PSP k zajištění chodu PSP 1.1.2008 31.12.9999
123980034 Prostředky na platy soudců a státních zástupců včetně příslušenství v souvislosti s nálezem Ústavního soudu č. 181/2012Sb. a sdělení MPSV č. 183/2012 Sb. a č. 184/2012 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980035 Prostředky na zvýšení rozpočtu ostatních výdajů vězeňské části kapitoly Ministerstva spravedlnosti podle UV č. 384/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980036 Financování investiční akce ve Vladislavově ulici 4, Praha 1, k zajištění bezpečnosti a ostrahy protikorupčního útvaru v rámci Úřadu vlády ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980037 Rozsudek Evropského soudu ve věci Eremiášová a Pechová proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980038 Rozsudek Evropského soudu ve věci Kinský proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980039 Prostředky k poskytnutí dotace Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 1.1.2008 31.12.9999
123980040 Volby do Senátu a krajských zastupitelstev v roce 2012 vojenské újezdy 1.1.2008 31.12.9999
123980041 Podpora služeb protidrogové politiky v zájmu zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro regiony epidemiologicky problematické 1.1.2008 31.12.9999
123980042 Řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu, konané  ve  dnech  12. a 13. 10. 2012 - běžné výdaje kapitola 345 1.1.2008 31.12.9999
123980043 Řádné volby do krajských zastupitelstev, konané  ve dnech  12. a 13. 10. 2012 - běžné a kapitálové výdaje kapitola 345  1.1.2008 31.12.9999
123980044 Rozhodnutí Evropského soudu ve věci Harrach, Tykva proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980045 Pořízení automobilní cisterny na letecké pohonné hmoty do vrtulníků Letecké služby Policie ČR z.č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980046 Výdaje spojené s pozdní úhradou celního dluhu 1.1.2008 31.12.9999
123980047 Mimořádné výdaje v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku při akcích hromadného rozsahu na území hl.města Prahy podle UV č. 441/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980048 Oprava zásahového vozidla CAS 24 T 815 HZS Plzeňského krajez.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980049 Prostředky k zajištění přípravy úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě v souvislosti s plněním úkolu z UV č. 399/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980050 Nové volby do zastupitelstev obcí konané dne 13.10.2012 kapitola 345 1.1.2008 31.12.9999
123980051 Prostředky na zabezpečení výplaty dávek důchodového pojištění v roce 2012 1.1.2008 31.12.9999
123980052 Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012 kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
123980053 Zajištění provozu speciálně upravených vozidel VW Passat zařazených v pracovním týmu AUTO-TEAM 1.1.2008 31.12.9999
123980054 Prostředky k finančnímu zajištění investiční akce Generálnírekonstrukce radiové sítě Horské služby podle UV č. 596/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980055 Prostředky na pokrytí nových úkolů ÚZSI uložených vládou v roce 2012 - jaderná energetika 1.1.2008 31.12.9999
123980056 Kapitálové výdaje na zabezpečení volby prezidenta republikyv roce 2013 - navýšení z VRR kapitola 345 1.1.2008 31.12.9999
123980057 Centralizace auditní činnosti na MF 1.1.2008 31.12.9999
123980058 Posílení výdajů kapitoly 315 - MŽP v roce 2012 v návaznostina očekávané příjmy z prodeje povolenek podle UV č. 454/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980059 Podpora projektu kutnohorské Galerie Středočeského kraje EUROPA JAGELLONICA 1386-1572 1.1.2008 31.12.9999
123980060 Nové volby do zastupitelstev obcí konané dne 13.10.2012 kapitola 314 1.1.2008 31.12.9999
123980061 Pořízení nového zásahového vozidla HZS Ústeckého kraje, náhrada za havarovaný LIAZ CAS K-25, z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980062 Mimořádné audity dle požadavků Evropské komise 1.1.2008 31.12.9999
123980063 Podpora činnosti v oblasti sportu - sportovní reprezentace (postup reprezentací ČR do finále Davis Cupu a Fed Cupu) 1.1.2008 31.12.9999
123980064 Prostředky HZS krajů na obměnu poškozených a spotřebovanýchvěcných prostředků PO při  likvidaci lesního požáru v Bzenci a opravu zásahového vozidle CAS 15 Mercedes Benz Atego HZSStředočeského kraje podle z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980065 Prostředky Policii ČR na pokrytí výdajů spojených s doplněním zásob leteckých pohonných hmot, maziv a olejů v souvislosti s likvidací požáru lesního porostu v Bzenci podle z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980066 Prostředky pro Armádu ČR na opravy a náhradu majetku použitého při likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci podle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980067 Mezinárodní festival animovaného filmu AniFest 2012 1.1.2008 31.12.9999
123980068 Prostředky na financování potřeb programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II 1.1.2008 31.12.9999
123980069 Oprava zásahového vozidla CAS 24 TATRA HZS Středočeského kraje z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
123980070 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. a Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v Praze proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
123980071 Úhrada mimořádných předpokládaných výdajů v souvislosti s hromadným výskytem otrav metylalkoholem na území České republiky podle UV č.877/2012 1.1.2008 31.12.9999
123980072 Výdaje na odstraňování následků živelních pohrom vzniklých v roce 2012 1.1.2008 31.12.9999
123980073 Navýšení výdajů v oblasti sportu - dostavba biatlonového areálu pro MS 2013, TJ Nové Město na Moravě 1.1.2008 31.12.9999
123980074 Odstupné odcházejícím zaměstnancům ve smyslu UV č. 815/2011 1.1.2008 31.12.9999
133040001 Výdaje na služební cesty vládního zmocněnce pro rozšíření JETE 1.1.2008 31.12.9999
133340001 Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2013 1.1.2008 31.12.9999
133350001 Specializační vzdělávání lékařských a nelékařských povolání 1.1.2008 31.12.9999
133450001 Volby do zastupitelstev obcí 23.11.2013 1.1.2008 31.12.9999
133460001 Poskytování Služeb konektivity a Service Desku pro IS RÚIANna rok 2013 1.1.2008 31.12.9999
133740001 Financování ochraňování pohotovostních zásob u HZS ČR 1.1.2008 31.12.9999
133980001 Volby do zastupitelstev obcí konané 5.ledna 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980002 Prostředky na výplatu odstupného asistentům ústavních soudců 1.1.2008 31.12.9999
133980003 Prostředky na finanční zajištění platu a náhrad výdajů ministra a předsedy Legislativní rady vlády a jeho kabinetu a poradců 1.1.2008 31.12.9999
133980004 Prostředky na zabezpečení účasti ČR na Světové výstavě EXPO2015 Milán 1.1.2008 31.12.9999
133980005 Volby do zastupitelstev obcí konané 13. dubna 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980006 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kotek a R.K. proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
133980007 Prostředky na obnovu systémů CTL CS (podprogram 112V2120) 1.1.2008 31.12.9999
133980008 Příspěvek zaměstnavatele na stravování 1.1.2008 31.12.9999
133980009 Finanční prostředky na zabezpečení realizace studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost dle UV č. 655/2012 1.1.2008 31.12.9999
133980010 zvýšení platů právních zástupců v návaznosti na přijetí zákona č. 11/2012 1.1.2008 31.12.9999
133980011 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Chadzitaskos, Franta, Bureš, Kubeš, Mlátilík, Buishvili proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
133980012 Financování dopadů zákona č.303/2011 Sb. dle URV č.387/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980013 Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 1.1.2008 31.12.9999
133980014 Rekonstrukce vyprošťovacího automobilu T 815 AV-15 v roce 2013 GŘ HZS dle z.č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
133980015 Oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 1.1.2008 31.12.9999
133980016 Prostředky na platy soudců a státních zástupců včetně příslušenství v  souvislosti s  nálezem Ústavního soudu č. 181/2012 Sb. a sdělení MPSV č. 18/2013 Sb. a č. 17/2013 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
133980017 Posílení Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu 1 pracovníkem 1.1.2008 31.12.9999
133980018 Mediální informační kampaň pro veřejnost v souvislosti s implementací II. pilíře důchodové reformy 1.1.2008 31.12.9999
133980019 Vybudování Příslušného orgánu služby PRS (Galileo) a její implementace v ČR dle UV č. 71/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980020 Financování ochraňování a pořizování státních hmotných rezerv UV č. 223/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980021 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kinský, Minarik, Sýkora, Tseber proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
133980022 Financování akce Úřadu práce ČR administrativní budova nám. T. G. Masaryka, č.p. 145, Příbram I. 1.1.2008 31.12.9999
133980023 Odměny za vyjednání víceletého finančního rámce EU 1.1.2008 31.12.9999
133980024 Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980025 Nákup historického klavíru pro Národní muzeum (České muzeumhudby) 1.1.2008 31.12.9999
133980026 Odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na přípravě a realizaci zákona č. 428/2012 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
133980027 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kolář proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
133980028 Personální zabezpečení agend sociálně-právní ochrany dětí na ÚP ČR 1.1.2008 31.12.9999
133980029 Výdaje spojené s rozvojem a provozováním IS ÚZSVM 1.1.2008 31.12.9999
133980030 Volby do zastupitelstev obcí konané 20. července 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980031 Rezervy na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb. - povodně červen 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980032 CSÚIS - konsolidace - inf. systém pro sestavování účet. výkazů za ČR a za dílčí celky státu pro r. 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980033 Posílení výdajů Policie ČR na základě UV č. 342/2013 na realizaci protikorupčních opatření v r. 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980034 Úpravy Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) 1.1.2008 31.12.9999
133980035 Prostředky na poskytnutí peněžních darů vybraným institucímdo zahraničí v roce 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980036 Úhrada škod způsobených povodněmi v květnu a v červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí 1.1.2008 31.12.9999
133980037 Úhrada mimořádných výdajů v souvislosti s amnestií prezidenta republiky vyhlášené 1. ledna 2013 dle UV č. 417/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980038 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Občanské sdružení TWRA a Rubek Hamacherová Srncová 1.1.2008 31.12.9999
133980039 Prostředky na podporu profilace sítě zaměřené na problematiku patologického hráčství 1.1.2008 31.12.9999
133980040 Kázeňské odměny příslušníkům Vězeňské služby ČR za pomoc při odstraňování následků povodní v červnu 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980041 Posílení programu Odstraňování následků povodní na státnímvodohospodářském majetku II (129270) dle UV č. 531/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980042 Posílení provozních výdajů Státního pozemkového úřadu dle UV č. 531/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980043 Zajištění konzulární služby dle UV č. 531/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980044 Úhrada DPH a spotřební daně za hmotné rezervy vydané v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 podle usnesení vlády č. 430 ze dne 5. června 2013 dle UV č. 531/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980045 Krytí mimořádných výdajů příslušníků Policie ČR, příslušníků HZS ČR a občanských zaměstnanců těchto sborů v souvislostise záchrannými pracemi a bezpečnostními opatřeními při povodních v červnu 2013 dle UV č. 531/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980046 Mimořádné náklady krajských hygienických stanic, hygienickéstanice hlavního města Prahy a Ministerstva zdravotnictví spojené s řešením krizové povodňové situace dle UV č. 531/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980047 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na výdaje spojené se zvládnutím následků povodní dle UV č. 531/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980048 Zvýšení příspěvku na provoz a mzdy příspěvkové organizace Národní divadlo dle UV č. 531/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980049 Penzijní reforma zajišťovaná územními finančními orgány 1.1.2008 31.12.9999
133980050 Zvýšení o 150 systematizovaných funkčních míst ČTÚ a související výdaje dle UV č. 528/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980051 Odstraňování následků povodní v červnu 2013 v kapitole 313 MPSV 1.1.2008 31.12.9999
133980052 Navýšení rozpočtu ÚZSVM v souvislosti s vynaloženými soudními spory a vydáním dědictví po zemřelém 1.1.2008 31.12.9999
133980053 Zajištění provozu Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) v souladu s UV 661/2012 1.1.2008 31.12.9999
133980054 Pořízení prostředků kryptografické ochrany hlasové a datovékomunikace 1.1.2008 31.12.9999
133980055 Převod finanční náhrady poskytované církvím v návaznosti nazákon č. 428/2012 Sb. do kapitoly Ministerstva kultury 1.1.2008 31.12.9999
133980056 Technické zhodnocení vozidel HZS hl.m.Prahy, Pardubického kraje a Jihomoravského kraje 1.1.2008 31.12.9999
133980057 Festival česko-německo-židovské kultury Devět bran 1.1.2008 31.12.9999
133980058 Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 1.1.2008 31.12.9999
133980059 Nákup pohotovostních zásob v důsledku povodní v červnu 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980060 Mimořádné volby do PSP ČR 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980061 Prostředky na rozšíření aplikace Registr zpracovatelů lihu 1.1.2008 31.12.9999
133980062 Volby do zastupitelstev obcí konané dne 23.listopadu 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980063 Zvýšení základního kapitálu společnosti Explosia, a.s. úpisem nově emitovaných akcií 1.1.2008 31.12.9999
133980064 Realizace projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 dle UVč. 533/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980065 Navýšení rozpočtu kapitoly Bezpečnostní informační služby 1.1.2008 31.12.9999
133980066 Projekt Evropské komise EUCYS 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980067 17. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980068 Volby do zastupitelstev obcí konané 23. listopadu 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980069 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kohoutek, Urban, Látal, Markovič, Vašíčková, Antušek proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
133980070 Kontrolní pásky na značení lihu 1.1.2008 31.12.9999
133980071 Rezervy na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb. - výdaje na opravy a nákup majetku HZS jednotlivých krajů 1.1.2008 31.12.9999
133980072 Zvýšení prostředků na platy příslušníků Policie ČR na základě UV č. 822/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980073 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací kapitola 315 1.1.2008 31.12.9999
133980074 Prostředky na financování generálních oprav vrtulníků Mi -171Š dle UV č. 847/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980075 Likvidace zabaveného lihu 1.1.2008 31.12.9999
133980076 Prostředky na národní spolufinancování programu rozvoje venkova 1.1.2008 31.12.9999
133980077 Zvýšení základního kapitálu společnosti KCP, a.s. úpisem nově emitovaných akcií 1.1.2008 31.12.9999
133980078 Náklady spojené s ukončením pracovního poměru zaměstnanců, jejichž systemizovaná místa byla převedena na MMR 1.1.2008 31.12.9999
133980079 Prostředky pro občanské sdružení Polský kulturně-osvětový svaz v ČR 1.1.2008 31.12.9999
133980080 Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest 2013 1.1.2008 31.12.9999
133980081 Řešení havarijní situace způsobené sesuvem na dálnici D8 dle UV č. 640/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980082 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Havlíček, Minarik, Dupová a Kummer 1.1.2008 31.12.9999
133980083 Odkoupení akcií Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. od ČSOB, a.s. 1.1.2008 31.12.9999
133980084 Státní fond kinematografie - krytí výpadku příjmů z reklamyČT za rok 2012 a dofinancování projektů výroby českých kinematografických děl 1.1.2008 31.12.9999
133980085 Prostředky na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí v r. 2013 dle UV č. 881/2013 1.1.2008 31.12.9999
133980086 Podpora celoroční činnosti Pražské komorní filharmonie 1.1.2008 31.12.9999
133980087 Peněžní dary do zahraničí v r. 2013 dle UV č. 912/2013 1.1.2008 31.12.9999
143350001 Zdravotnická humanitární pomoc Bosně a Hercegovině 1.1.2008 31.12.9999
143460001 Poskytování služeb konektivity a Service Desku pro IS RUIANna rok 2014 1.1.2008 31.12.9999
143740001 převod rozpočtových prostř. z kap. 374 do kap. 314 pro potřeby HZS ČR 1.1.2008 31.12.9999
143960001 Náhrada újmy dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 1.1.2008 31.12.9999
143960002 Výdaje na posílení podpory výzkumu, experimentálního vývojea inovací dle UV č. 779/2014 1.1.2008 31.12.9999
143960003 Příspěvky mezinárodním organizacím a vybraným institucím dozahraničí formou peněžních darů 1.1.2008 31.12.9999
143980001 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané 10. a 11. ledna 2014 - volební obvod Zlín 1.1.2008 31.12.9999
143980002 Prostředky na rozšíření agendy Kanceláře finančního arbitra 1.1.2008 31.12.9999
143980003 Prostředky na výplatu odškodnění dle zákona č. 45/2013, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2008 31.12.9999
143980004 Volby do zastupitelstev obcí konané 15. března 2014 1.1.2008 31.12.9999
143980005 Navýšení prostředků na platy a příslušenství odborných zaměstnanců Úřadu průmyslového vlastnictví 1.1.2008 31.12.9999
143980006 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sýkorová, Vaculík, Jahoda, Dočekal, Sejk 1.1.2008 31.12.9999
143980007 49. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1.1.2008 31.12.9999
143980008 Jubilejní 40. ročník Letní filmové školy Uherské Hradiště 1.1.2008 31.12.9999
143980009 Eydelle film s.r.o. - Irena Pavlásková, příprava filmu Pražské orgie 1.1.2008 31.12.9999
143980010 Podpora nezaměstnanosti v Moravskoslezském a Ústeckém krajidle UV č. 52/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980011 Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2014 1.1.2008 31.12.9999
143980012 Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2014 1.1.2008 31.12.9999
143980013 21. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - FEBIOFEST 1.1.2008 31.12.9999
143980014 Prostředky na řešení mimořádných opatření v zahraničí 1.1.2008 31.12.9999
143980015 Kancelář veřejného ochránce práv - odchodné JUDr. Varvařovskému 1.1.2008 31.12.9999
143980016 Prostředky na odstranění škod způsobených povodněmi na kulturních památkách v červnu 2013 dle UV č. 706/2013 1.1.2008 31.12.9999
143980017 Volby do Evropského parlamentu konané 23. a 24. května 2014 1.1.2008 31.12.9999
143980018 prostředky určené na finanční zajištění činnosti kanceláře vládního zmocněnce pro uspořádání česko-bavorské výstavy dleUV č.10/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980019 Financování programu Podpora odstraňování povodňových škodna infrastruktuře vodovodů a kanalizací č. 129 140 dle UV č. 845/2013 1.1.2008 31.12.9999
143980020 Financování programu Podpora odstraňování povodňových škodna státním vodohospodářském majetku II č. 129 270 dle UV č. 845/2013 1.1.2008 31.12.9999
143980021 Zvýšení ročního příspěvku ČR do Mezinárodního visegrádskéhofondu pro r. 2014 dle UV č. 791/2013 1.1.2008 31.12.9999
143980022 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací kapitola 308 1.1.2008 31.12.9999
143980023 Příspěvek do penzijního rezervního fondu Haagské konferencemezinárodního práva soukromého 1.1.2008 31.12.9999
143980024 Prostředky na poskytnutí pomoci Ukrajině při její obnově a na podporu její demokratické transformace dle UV č. 167/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980025 Prostředky na zabezpečení činnosti útvaru místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace 1.1.2008 31.12.9999
143980026 Finanční náhrada škody a nákladů řízení z titulu restituce vrácení kupní ceny včetně úroků z prodlení 1.1.2008 31.12.9999
143980027 Financování pronájmu plochy v Kongresovém centru Praha pro konferenci European Space Solutions dle UV č. 229/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980028 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací kapitola 312 1.1.2008 31.12.9999
143980029 Kompenzace rozdílu zaplacené a nově stanovené dávky z výroby v odvětví cukru 1.1.2008 31.12.9999
143980030 Podpora oslav 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad s vazbou na 10. výročí vstupu České republiky do EU 1.1.2008 31.12.9999
143980031 Škoda za nesplněný smluvní závazek státu vůči Syndikátu novinářů ČR 1.1.2008 31.12.9999
143980032 Mzdové zabezpečení ministra vnitra na rok 2014 1.1.2008 31.12.9999
143980033 Rekonstrukce a modernizace vyprošťovacích vozidel AV 14 HZSStředočeského kraje, kraje Vysočina a Olomouckého kraje z.č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
143980034 Úhrada mimořádných výdajů vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací z.č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
143980035 Kompenzace povodňových škod na rybách dle UV č. 845/2013 1.1.2008 31.12.9999
143980036 Volby do Senátu Parlamentu ČR říjen 2014 1.1.2008 31.12.9999
143980037 Volby do zastupitelstev obcí konané 10. a 11. října 2014 1.1.2008 31.12.9999
143980038 Prostředky na opravu havarijního stavu střechy sídla ÚSTR 1.1.2008 31.12.9999
143980039 Prostředky na projektovou dokumentaci zateplení sídla ÚSTR 1.1.2008 31.12.9999
143980040 Pokračování programu MEDEVAC pro zdravotně postižené obyvatele Ukrajiny do konce r. 2014 dle UV č. 495/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980041 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané 19. a 20. září 2014 - volební obvod č. 22 1.1.2008 31.12.9999
143980042 Financování programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou č. 117 910 dle UV č.845/2013 1.1.2008 31.12.9999
143980043 Financování programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou č. 117 910 - hl.m.Praha - dle UV č. 664/2013 1.1.2008 31.12.9999
143980044 Financování programu Likvidace škod po živelních pohromách" č. 115 270 - dle UV č. 845/2013 1.1.2008 31.12.9999
143980045 Peněžní dar pro Komenského školu ve Vídni podle UV 610/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980046 Centrum Mistra Jana Husa v Husinci - rekonstrukce a dostavba areálu 1.1.2008 31.12.9999
143980047 Prostředky na vyslání energetického atašé při Stálém zastoupení ČR v Bruselu v období 1.8.-31.12.2014 1.1.2008 31.12.9999
143980048 Příspěvek na provoz Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a Nemocnici Na Bulovce v Praze 1.1.2008 31.12.9999
143980049 Podpora Mistrovství světa Moto GP České republiky Brno 2014podle UV 522/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980050 Oprava vozidel HZS Pardubického kraje a nákup ručních svítilen 1.1.2008 31.12.9999
143980051 Navýšení prostředků na platy o 3,5% včetně příslušenství 1.1.2008 31.12.9999
143980052 Program 133 210 projekt Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Praha 1.1.2008 31.12.9999
143980053 Prostředky na ochraňování státních hmotných rezerv 1.1.2008 31.12.9999
143980054 Humanitární pomoc ČR oblastem Západní Afriky postiženým krvácivou horečkou Ebola 1.1.2008 31.12.9999
143980055 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Havelka 1.1.2008 31.12.9999
143980056 Navýšení o 22 míst vč. mzdových prostředků a navýšení ostatních běžných výdajů dle UV 776/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980057 Prostředky na platy v souvislosti se zabezpečením agendy vyplývající z novely zákona č. 250/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
143980058 Prostředky na podporu rekonstrukce Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce dle UV č. 847/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980059 Povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie Českérepubliky UV č. 908/2014 1.1.2008 31.12.9999
143980060 Realizace novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
143980061 Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro HZS Ústeckého kraje, náhrada za havarovanou, dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
143980062 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci T. proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
143980063 Prostředky pro HZS Libereckého a Pardubického kraje na opravy škod na zařízení způsobené úderem blesku dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
143980064 Oprava zásahové techniky HZS ČR (univerzální zemní stroje UDS 214, Huddig 1260C a KN 251) a ochranné pomůcky dle zákonač.239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
143980065 Prostředky na řešení následků výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
143980066 Prostředky na obnovu částí území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v r. 2014 dle UV č. 960/2014 1.1.2008 31.12.9999
153330001 Rekonstrukce poslucháren FN Motol - objekt H 1.1.2008 31.12.9999
153460001 Poskytování služeb konektivity a Service Desku pro IS RUIANna rok 2015 1.1.2008 31.12.9999
153460002 Služby pro další rozvoj RÚIAN, spočívající v úpravách systému ISZR podle tech.specifikací 1.1.2008 31.12.9999
153960001 Návrhy opatření v souvislosti s migrační situací v České republice 1.1.2008 31.12.9999
153980001 Dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí konané 31.1.2015 1.1.2008 31.12.9999
153980002 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí konané 14.3.2015 1.1.2008 31.12.9999
153980003 Prostředky na platy v souvislosti se zabezpečením agendy NAP podpora pozitivního stárnutí 2013 až 2017 1.1.2008 31.12.9999
153980004 Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR dle UVč. 27/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980005 Navýšení platu ústavních činitelů pro rok 2015 včetně příslušenství dle novely zákona č. 236/1995 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
153980006 Navýšení počtu příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR dle UV č. 55/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980007 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Delta Pekárny a.s, a Svaz klubů mládeže 1.1.2008 31.12.9999
153980008 Dotace soukromým školám dle UV č. 88/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980009 Podpora projektů sociálního dialogu dle UV č. 128/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980010 Zajištění asistence při přesídlení krajanů 1.1.2008 31.12.9999
153980011 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro rok 2015 dle UV č. 45/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980012 Prostředky na činnost Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1.1.2008 31.12.9999
153980013 Zajištění likvidace mimořádné události v areálu muničních skladů ve Vrběticích dle UV č. 169/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980014 Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha dle UV č. 47/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980015 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva vnitra spojených s realizací zákona o státní službě dle UV č. 129/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980016 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva dopravy spojených s realizací nástroje CEF (1 FM) 1.1.2008 31.12.9999
153980017 Nové volby do zastupitelstev obcí konané dne 13.6.2015 1.1.2008 31.12.9999
153980018 Zvýšení výdajů kapitoly MZV pro Kancelář vládního zmocněncepro zastupování ČR před Soudním dvorem EU (FM) 1.1.2008 31.12.9999
153980019 Platy soudců a státních zástupců 1.1.2008 31.12.9999
153980020 Zvýšení výdajů kapitoly Úřadu vlády pro realizaci Strategieromské integrace do roku 2020 dle UV č. 127/2015 (FM) 1.1.2008 31.12.9999
153980021 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hanzelkovi 1.1.2008 31.12.9999
153980022 Prostředky na úhradu pohledávky finančního úřadu dle UV č. 300/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980023 Uvedení areálu skladů Květná do provozuschopného stavu dle UV č.980/2014 a UV č. 164/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980024 Program na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů dle UV č. 19/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980025 Navýšení prostředků na platy lékařů a zubních lékařů a na související výdaje ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra 1.1.2008 31.12.9999
153980026 Povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie Českérepubliky UV č. 1004/2014 1.1.2008 31.12.9999
153980027 Posílení ekonomické diplomacie dle UV č. 834/2014 1.1.2008 31.12.9999
153980028 Finanční zajištění Česko - bavorské zemské výstavy 2016 dleUV č. 324/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980029 Prostředky na úhradu úroku z posečkané částky odvodu za porušení rozpočtové kázně finančnímu úřadu v kauze PROMOPRO, spol. s r.o. 1.1.2008 31.12.9999
153980030 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva vnitra (5 funkčních míst) dle UV č. 261/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980031 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva kultury dle UV č. 408/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980032 Zvýšení výdajů kapitoly MŠMT pro církevní a soukromé školy dle UV č. 384/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980033 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva vnitra dle UV č. 343/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980034 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Šumbera, a ve věci R & L, s.r.o. 1.1.2008 31.12.9999
153980035 Naplňování Strategie podpory Čechů v institucích Evropské unie dle UV č. 480/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980036 Navýšení limitů regulace zaměstnanosti kapitoly MŠMT (10 funkčních míst) 1.1.2008 31.12.9999
153980037 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí konané dne 26.9.2015 1.1.2008 31.12.9999
153980038 Prostředky na realizaci opatření v souvislosti s migrační situací v EU a v ČR dle UV č. 574/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980039 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva kultury na dofinancování II. etapy akce "Městské divadlo Brno - přístavba skladů adílen" 1.1.2008 31.12.9999
153980040 Navýšení limitů regulace zaměstnanosti kapitoly MD (12 funkčních míst) 1.1.2008 31.12.9999
153980041 Náklady spojené s vysláním traumatýmu České republiky do Nepálu dle UV č. 314/2015 a UV č. 357/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980042 Oprava zásahového vozidla CAS 15 0000/135-M2T (MB Atego) HZS HK dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
153980043 Podpora projektů sociálního dialogu dle UV č. 711/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980044 Zvýšení výdajů kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů na sociální dávky 1.1.2008 31.12.9999
153980045 Rekonstrukce poslucháren FN Motol objekt H 1.1.2008 31.12.9999
153980046 Zajištění ochrany ústavních činitelů při pietní akci Mezinárodní den památky obětí holocaustu dle UV č. 46/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980047 Posílení výdajů na výzkum, vývoj a inovace u vybraných rozpočtových kapitol dle UV č. 749/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980048 Navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství 1.1.2008 31.12.9999
153980049 Zajištění právních služeb v kauze Viktoriagruppe 1.1.2008 31.12.9999
153980050 Zvýšení výdajů kapitoly Český báňský úřad na opravu fasády budovy ČBÚ a na služby školení a vzdělávání 1.1.2008 31.12.9999
153980051 Navýšení prostředků na platy poslanců, příslušenství (SP,ZP) a některé náhrady dle usnesení RV PSP č. 334/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980052 Technické zhodnocení automobilu Tatra-815, 8x8, SPZ 4T9 2075 a mobilní čerpací stanice 200 P na mobilní čerpací stanici42-300 HZS v Hlučíně dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
153980053 Doplnění strategických potravinových zásob České republiky dle UV č. 882/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980054 Poskytnutí finančních prostředků společnosti Hyundai Mobis Co., Ltd dle UV č. 825/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980055 Oprava zásahového vozidla CAS 30 T 815-7 6x6 (HZS Středočeský kraj) a CAS 30/9000/540-S3VH (HZS Vysočina), neinvestičnídotace pro Sbor dobrovolných hasičů obcí a hl. m. Prahy, pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 (HZS 1.1.2008 31.12.9999
153980056 Pořízení velitelského vozidla FORD Ranger (HZS Plzeňský kraj), pořízení cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 (HZS Středočeský kraj a HZS Jihomoravský kraj) dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
153980057 Posílení rozpočtu Policie ČR a rozpočtu HZS ČR kvůli mimořádné údálosti ve Vrběticích, posílení rozpočtu HZS ČR na nákup náhradních dílů pro zásahovou techniku, PHM a dalšího vybavení dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
153980058 Posílení rozpočtu Policie ČR na vyhotovení projektové přípravy výstavby nového objektu v Brně v ulici Hrázní dle zákonač. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
153980059 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva kultury na podporu realizace akce města Stříbro "Soubor městského opevnění, I. etapa - oprava vnější a vnitřní zdi" 1.1.2008 31.12.9999
153980060 Podpora projektu sociálního dialogu dle UV č. 939/2015 1.1.2008 31.12.9999
153980061 Dočasné posílení bezpečnosti zastupitelského úřadu České republiky v Bejrútu dle UV č. 960/2015 1.1.2008 31.12.9999
163140001 Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel 1.1.2008 31.12.9999
163980001 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 16.1.2016 1.1.2008 31.12.9999
163980002 Vysílání odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti na vybrané zastupitelské úřady (nárůst počtu systemizovaných pracovních míst u NBÚ o 3) 1.1.2008 31.12.9999
163980003 Posílení kapacity Národního bezpečnostního úřadu (nárůst počtu systemizovaných pracovních míst u NBÚ o 8) dle UV č. 1034/2015 1.1.2008 31.12.9999
163980004 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Švandrlík, Brabcová, Severin, Dekar a Kovářová 1.1.2008 31.12.9999
163980005 Realizace projektu Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. dle UV č. 41/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980006 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 16.4.2016 1.1.2008 31.12.9999
163980007 Zmírnění újmy občanů dotčených obcí způsobené řešením mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice - Vrbětice dle UV č. 1090/2015 1.1.2008 31.12.9999
163980008 Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU 1.1.2008 31.12.9999
163980009 Zvýšení běžných výdajů kapitoly Národní bezpečnostní úřad na zajištění kybernetických odborníků a nových zaměstnanců 1.1.2008 31.12.9999
163980010 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva vnitra dle UV č. 512/V/2015 1.1.2008 31.12.9999
163980011 Krytí nákladů spojených s realizací úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR dle UV č. 48/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980012 Prostředky na financování akce "Dostavba a zateplení budovy- Praha 6, U Ladronky 2118/24" 1.1.2008 31.12.9999
163980013 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Eva Hejlová 1.1.2008 31.12.9999
163980014 Poskytnutí peněžního daru do zahraničí v r. 2016 dle UV č. 257/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980015 Kompenzace škod způsobených suchem v období květen až říjen2015 dle UV č. 277/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980016 Zvýšení výdajů kapitoly MŠMT na program 133 310 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC 1.1.2008 31.12.9999
163980017 Podpora projektů sociálního dialogu dle UV č. 358/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980018 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 16.7.2016 1.1.2008 31.12.9999
163980019 Peněžní dar do Svěřeneckého fondu Evropské unie pro Sýrii azápadní Balkán (MADAD) dle UV č. 363/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980020 Řádné volby do zastupitelstev krajů konané 7. a 8. 10. 2016 1.1.2008 31.12.9999
163980021 Řádné volby do Senátu konané v říjnu 2016 1.1.2008 31.12.9999
163980022 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva kultury dle UV č. 98/V/2016 na nákup budovy v dražbě pro Národní divadlo 1.1.2008 31.12.9999
163980023 Zajištění výkonu funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku v roce 2016 dle UV č. 537/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980024 Zvýšení výdajů kapitoly Český báňský úřad na softwarové zabezpečení správy úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů dle zákona č. 89/2016 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
163980025 Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistenceSýrii dle UV č. 588/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980026 Výdaje spojené s prováděním nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatření přijatými po teroristických útocích v Belgii dle UV č. 262/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980027 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Maslák 1.1.2008 31.12.9999
163980028 Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecku dle UV č. 275/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980029 Pořízení laserového skenovacího zařízení, traktorbagru a podvalníku pro Pyrotechnickou službu Policie ČR, zemního stroje (pásového nakladače) pro Záchranný útvar HZS ČR dle zákonač. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
163980030 Zajištění technického zhodnocení dvou vyprošťovacích automobilů TATRA 815 8x8.1AV 15 s buldozerovým zařízením na speciální vyprošťovací požární automobily pro HZS Jihomoravského kraje dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
163980031 Provedení opravy vozidla CAS 32 T 815 pro HZS Středočeskéhokraje dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
163980032 Navýšení rozpočtu kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů na výplatu výsluhového příspěvku 1.1.2008 31.12.9999
163980033 Prostředky na přestřešení části vnitřního dvora č.p. 7, Malostranské náměstí, Praha 1 a na opravy a údržbové práce v budovách Poslanecké sněmovny 1.1.2008 31.12.9999
163980034 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 5.11.2016 1.1.2008 31.12.9999
163980035 Nákup vyšetřovacího vozidla Škoda Yeti pro HZS Jihočeského kraje dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
163980036 Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8.10. 2016 1.1.2008 31.12.9999
163980037 Prostředky na programové financování EDS/SMVS (fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice a ostatní nemocnice ve státním vlastnictví) 1.1.2008 31.12.9999
163980038 Rozvoj ICT 1.1.2008 31.12.9999
163980039 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 5.11.2016 1.1.2008 31.12.9999
163980040 Kompenzace škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016 dle UV č. 781/2016 1.1.2008 31.12.9999
163980041 Prostředky pro HZS ČR a pro Policii ČR k bezpečnostnímu opatření "VÝBUCH" v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrběticích dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
163980042 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva zemědělství na podporuagropotravinářského komplexu 1.1.2008 31.12.9999
163980043 Prostředky na obnovu lokálních technologií a provozování ICT finanční správy 1.1.2008 31.12.9999
163980044 Pořízení automobilového jeřábu pro HZS Pardubického kraje aopravu vozidla AP 42 BUMAR pro HZS Středočeského kraje dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
163980045 Prostředky na opravy, údržbu a vybavení krajských správ ČSÚv Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a Brně 1.1.2008 31.12.9999
163980046 Úhrada podílu na clech EU 1.1.2008 31.12.9999
163980047 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Krejčí 1.1.2008 31.12.9999
163980048 Prostředky na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonemfunkce v zahraničí (NZŽN) 1.1.2008 31.12.9999
173150001 Prostředky na realizaci projektů v rámci programu NZÚ 1.1.2008 31.12.9999
173270001 Na zakoupení ověřených analyzátorů alkoholu v dechu pro Policii ČR 1.1.2008 31.12.9999
173330001 Pořízení DHM pro státní reprezentanty v rezortních centrechMV a MO (Dukla, Olymp) 1.1.2008 31.12.9999
173980001 Opakované volby do Senátu Parlamentu ČR konané 27.-28.1.2017 1.1.2008 31.12.9999
173980002 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 4.2.2017 1.1.2008 31.12.9999
173980003 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Joštova realitní kancelář, spol. s r. o. 1.1.2008 31.12.9999
173980004 Prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta v roce 2018 a vzniklých se zajištěním přípravných prací vroce 2017 1.1.2008 31.12.9999
173980005 Navýšení rozpočtu kapitoly Národní bezpečnostní úřad na plat zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti 1.1.2008 31.12.9999
173980006 Navýšení výdajů kapitoly MŠMT na dofinancování programu 133310 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC 1.1.2008 31.12.9999
173980007 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dle UV č.44/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980008 Prostředky na financování Rámcového projektu podpory rozvoje letectví a kosmických aktivit v ČR s využitím spolupráce sESA dle UV č.35/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980009 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Červenka 1.1.2008 31.12.9999
173980010 Prostředky na navýšení služeb asistentů pro poslance a na navýšení výdajů na přechodné ubytování poslanců v místě sídlaPoslanecké sněmovny 1.1.2008 31.12.9999
173980011 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 20.5.2017 1.1.2008 31.12.9999
173980012 Koncepce navýšení kapacity za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty dle UV č. 105/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980013 Prostředky na úhradu podílu České republiky na financování deficitu Lisabonské unie 1.1.2008 31.12.9999
173980014 Prostředky k posílení rozpočtu výdajů kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů dle UV č. 148/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980015 Financování silnic II. a III. třídy a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy dle UV č.150/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980016 Navýšení rozpočtu kapitoly Národní bezpečnostní úřad pro vznik nové rozpočtové kapitoly Národní úřad pro kybernetickou a informační společnost dle UV č. 1178/2016 1.1.2008 31.12.9999
173980017 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Colloredo Mannsfeld proti ČR a Polatovi proti ČR 1.1.2008 31.12.9999
173980018 Posílení počtu příslušníků Policie České republiky na mezinárodních letištích dle UV č. 331/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980019 Posílení rozpočtu Policie ČR na bezpilotní letecké prostředky (drony), regulaci provozu a ochrany před jejich zneužitímdle UV č. 332/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980020 Finanční a organizační zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 dle UV č. 353/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980021 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 19.8.2017 1.1.2008 31.12.9999
173980022 Řádné volby do PSP ČR 2017 1.1.2008 31.12.9999
173980023 Dofinancování sociálních služeb dle UV č. 423/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980024 Navýšení rozpočtu kapitoly NBÚ na neplánovanou investiční akci za účelem odstranění havarijního stavu chladícího zařízení 1.1.2008 31.12.9999
173980025 Prostředky na navýšení zvláštního příplatku pro zdravotnické pracovníky ve směnném provozu 1.1.2008 31.12.9999
173980026 Zvýšení rozpočtu MŠMT z titulu finančních dopadů nařízení vlády č. 168/2017 Sb. dle UV č. 492/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980027 Prostředky na poskytnutí pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v roce 2017 1.1.2008 31.12.9999
173980028 Financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů dle UV č. 516/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980029 Prostředky na zabezpečení účasti ČR na Světové výstavě EXPO2020 Dubaj 1.1.2008 31.12.9999
173980030 Prostředky pro HZS ČR na pokrytí výdajů spojených s likvidací ptačí chřipky v ČR na základě nařízení Státní veterinární správy v období leden až březen roku 2017 dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
173980031 Prostředky pro HZS Pardubického kraje na financování škod, které vznikly při zásahu složek IZS v objektu Poličských strojíren, a.s. dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
173980032 Oprava nákladního automobilu CAS 20/4000/240-S2T (HZS Liberecký kraj) a cisternové automobilové stříkačky CAS 20 (HZS Středočeský kraj), pořízení nového speciálního požárního automobilu TA (HZS Jihomoravský kraj) dle zákona č. 239/2000 1.1.2008 31.12.9999
173980033 Pořízení nového automobilového žebříku se záchranným košem AZ 30 pro HZS Královehradeckého kraje dle zákona č. 239/2000Sb. 1.1.2008 31.12.9999
173980034 Pořízení dvou kusů zodolněných zásahových požárních automobilů pro Záchranný útvar HZS ČR dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
173980035 Pořízení automobilového žebříku M42 pro HZS hl. m. Prahy dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
173980036 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Čapskýa Jeschkeová a ve věci Heldenburgovi 1.1.2008 31.12.9999
173980037 Prostředky na vybavení požární stanice Bitozeves ve strategické průmyslové zóně Žatec-Triangle 1.1.2008 31.12.9999
173980038 Posílení výdajů kapitoly MPO na plnění závazků vůči ČVUT dle UV č. 668/2016 a UV č.106/2019 1.1.2008 31.12.9999
173980039 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 4.11.2017 1.1.2008 31.12.9999
173980040 Zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů dle UV č. 579/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980041 Poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatské republice na dostavbu základní školy J.A. Komenského v Daruvaru dle UV č. 611/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980042 Navýšení rozpočtu kapitoly NÚKIB na finanční krytí platů a příslušenství a dále na provozní výdaje 1.1.2008 31.12.9999
173980043 Financování programu 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 1.1.2008 31.12.9999
173980044 Financování programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II 1.1.2008 31.12.9999
173980045 Financování programu 129 250 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 1.1.2008 31.12.9999
173980046 Navýšení rozpočtu kapitoly NÚKIB na běžné a kapitálové výdaje 1.1.2008 31.12.9999
173980047 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Žáková 1.1.2008 31.12.9999
173980048 Nabytí areálu velkovýkrmny prasat v Letech u Písku dle UV č. 609/2017 a UV č. 766/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980049 Dofinancování dotace pro soukromé školství dle UV č. 777/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980050 Navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na revitalizaci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech 1.1.2008 31.12.9999
173980051 Financování oprav a údržby komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí SOKP ve vlastnictví hl.m.Prahy dle UV č. 775/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980052 Obnova dvou vozidel Tatra T815 s nástavbou mobilního jeřábuAV 14 - S3 (HZS Liberecký kraj) dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
173980053 Navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na projekt "BRNO EXPO 2018 - RE:PUBLIKA" 1.1.2008 31.12.9999
173980054 Dislokace MF v Praze 1.1.2008 31.12.9999
173980055 Financování investičních akcí na majetku přebíraném do správy ÚZSVM podle zákona č. 219/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
173980056 Navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy na krytí deficitu rozpočtu SFDI 1.1.2008 31.12.9999
173980057 Obnova parku služebních vozidel zastupitelských úřadů 1.1.2008 31.12.9999
173980058 Prostředky na úhradu povinných plateb při zaměstnávání místních sil na zastupitelských úřadech 1.1.2008 31.12.9999
173980059 Navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra 1.1.2008 31.12.9999
173980060 Investiční prostředky na výzkum, vývoj a inovace 1.1.2008 31.12.9999
173980061 Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace Fonduohrožených dětí dle UV č. 848/2017 1.1.2008 31.12.9999
173980062 Navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra na investicev oblasti ICT 1.1.2008 31.12.9999
183980001 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 6.1.2018 1.1.2008 31.12.9999
183980002 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané 5.-6.1.2018 1.1.2008 31.12.9999
183980003 Navýšení rozpočtu kapitoly KVOP z titulu finančních dopadů novely č. 365/2017 Sb. antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
183980004 Prostředky na personální zajištění, provozní zajištění, pravidelnou péči a údržbu Památníku Hodonín u Kunštátu dle UV č. 665/2017 1.1.2008 31.12.9999
183980005 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Colloredo Mansfeldová 1.1.2008 31.12.9999
183980006 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtovérady 1.1.2008 31.12.9999
183980007 Dobrovolný příspěvek ČR do Svěřeneckého fondu EU pro Afrikuna projekt v Libyi zaměřený na integrovanou správu hranic amigračních toků dle UV č. 56/2018 1.1.2008 31.12.9999
183980008 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 31.3.2018 1.1.2008 31.12.9999
183980009 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Žirovnický 1.1.2008 31.12.9999
183980010 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané 18.-19.5.2018 1.1.2008 31.12.9999
183980011 Prostředky na finanční dopady nařízení vlády č. 340/2017 Sb. v oblasti soukromého a církevního školství dle UV č. 244/2018 1.1.2008 31.12.9999
183980012 Posílení výdajů v oblasti neinvestičních transferů realizovaných v rámci Programu protidrogové politiky Úřadu vlády ČR v roce 2018 1.1.2008 31.12.9999
183980013 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací kapitola 378 1.1.2008 31.12.9999
183980014 Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy dle UV č. 276/2018 1.1.2008 31.12.9999
183980015 Kompenzace škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 dle UV č. 242/2018 a zmírnění škod způsobenýchsuchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018 dle UV č. 689/2018 1.1.2008 31.12.9999
183980016 Pořízení nového automobilového žebříku AZ M 32 L-AT pro Hasičský útvar ochrany Pražského hradu dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
183980017 Navýšení rozpočtu kapitoly Národní úřad pro kybernetickou ainformační bezpečnost na pokrytí mimořádných provozních výdajů 1.1.2008 31.12.9999
183980018 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 2018 1.1.2008 31.12.9999
183980019 Řádné volby do Senátu Parlamentu ČR konané v říjnu 2018 1.1.2008 31.12.9999
183980020 Příprava a provedení Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 1.1.2008 31.12.9999
183980021 Oprava vozidla TATRA 815 (280R55 18 270 4x4.2 CAS 24) RZ 3H7 7305 (HZS Královehradecký kraj) dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
183980022 Zajištění výkonu funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku v roce 2018 dle UV č. 537/2016 1.1.2008 31.12.9999
183980023 Soudní spory z titulu regulace nájemného 1.1.2008 31.12.9999
183980024 Oprava vozidla TATRA T815 (CAS 20/4000/210 S2T) RZ 4E7 6245(HZS Pardubický kraj) dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
183980025 Pořízení nového vozidla CAS20/4000/240-S2T (HZS Jihomoravský kraj) dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
183980026 Zajištění následných kroků při naložení s majetkem v Letechu Písku dle UV č. 576/2018 1.1.2008 31.12.9999
183980027 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Šedinová 1.1.2008 31.12.9999
183980028 Technické zhodnocení dvou vyprošťovacích automobilů AV 14 na podvozcích T 815, RZ PBA 31-47 a PHA 68-83 (HZS Středočeský kraj) dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
183980029 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kuklík, Jošt, Heldenburgovi, Ráž a Stuchlý 1.1.2008 31.12.9999
183980030 Navýšení rozpočtu kapitoly Národní úřad pro kybernetickou ainformační bezpečnost k zajištění financování pracoviště P.R.S. 1.1.2008 31.12.9999
183980031 Finanční a organizační zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 1.1.2008 31.12.9999
183980032 Pořízení nového vozidla CAS (CAS 20/4000/240-S2T) pro HZS Jihočeského kraje dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
183980033 Pořízení tří nových vozidel (cisternový a průzkumný zodolněný automobil 4x4, velkoobjemový cisternový automobil 10x10 aterénní těžký vyprošťovací automobil 8x8) pro ZÚ HZS dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
193060001 Program bezpečnostní rozvojové spolupráce převod 10 000 000 Kč z kapitoly 306 do kapitoly 314 na základě usnesení č. 435 ze dne 26. června 2018 o dvoustranné zahraniční spolupráci v roce 2019 a ke střednědobému výhledu jejího 1.1.2008 31.12.9999
193060002 Na základě rozhodnutí ministra zahraničních věcí ze září 2018 o humanitární pomoci Řecku na dovybavení hasičského sboruv jedné z nejpostiženějších oblastí Megara - bude realizováno v 1. čtvrtletí 2019 prostřednictvím GŘ HZS ČR. 1.1.2008 31.12.9999
193980001 Dodatečné volby a opakované hlasování do zastupitelstev obcí konané 26.1.2019 1.1.2008 31.12.9999
193980002 Volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25. 5. 2019 1.1.2008 31.12.9999
193980003 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 16.3.2019 1.1.2008 31.12.9999
193980004 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 30.3.2019 1.1.2008 31.12.9999
193980005 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 1.1.2008 31.12.9999
193980006 Odchodné pro soudce Ústavního soudu 1.1.2008 31.12.9999
193980007 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvoduč. 24 konané v dubnu 2019 1.1.2008 31.12.9999
193980008 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 15.6.2019 1.1.2008 31.12.9999
193980009 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (Moto GP Brno) dle UV č. 283/2019 a UV č. 418/2019 1.1.2008 31.12.9999
193980010 Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy dle UV č. 301/2019 1.1.2008 31.12.9999
193980011 Pořízení nového vozidla CAS 20/4000/240-S (HZS Olomoucký kraj) dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
193980012 Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst 1.1.2008 31.12.9999
193980013 Zabezpečení připomínky tří důležitých výročí ČR projekt 30 let demokracie a svobody dle UV č. 83/2019 1.1.2008 31.12.9999
193980014 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (dofinancování sociálních služeb) dle UV č. 442/2019 1.1.2008 31.12.9999
193980015 Nové volby do zastupitelstev obcí konané 14.9.2019 1.1.2008 31.12.9999
193980016 Financování nekrytých závazků a dalších výdajů regionálníchrad regionů soudržnosti dle UV č. 463/2019 1.1.2008 31.12.9999
193980017 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva zemědělství na financování opatření Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 1.1.2008 31.12.9999
193980018 Pořízení tří nových vozidel (zodolněné velitelské průzkumnévozidlo, cisternové vozidlo velkoobjemové a cisternová zodolněná stříkačka CZS 40) pro ZÚ HZS ČR dle zákona č. 240/2000Sb. 1.1.2008 31.12.9999
193980019 Navýšení provozních výdajů souvisejících s navýšením služebních míst příslušníků HZS ČR dle UV č. 636/2018 1.1.2008 31.12.9999
193980020 Navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na ZÚ ČR ve Lvově v rámci režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny dle UV č. 384/2019 1.1.2008 31.12.9999
193980021 Nové a opakované volby do zastupitelstev obcí konané 14.12.2019 1.1.2008 31.12.9999
193980022 Agenda Zakarpatské Ukrajiny - náhrady na základě soudních rozhodnutí 1.1.2008 31.12.9999
193980023 Zvýšení výdajů Generálního ředitelství cel na sociální dávky 1.1.2008 31.12.9999
193980024 Technické zhodnocení dvou vyprošťovacích vozidel AV 14 na AV 20, na podvozcích T 815 6x6 - RZ BE 84-99 a RZ 2SK 6882 (HZS Středočeský kraj) dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
193980025 Zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva kultury na dofinancování některých projektů příspěvkových organizací v rámci výzvyIROP 1.1.2008 31.12.9999
193980026 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Stuchlý, Jošt a Volná 1.1.2008 31.12.9999
193980027 Zvýšení výdajů kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů na změnu systemizace pro rok 2019 v oblasti služebních příjmů dle UV č. 694/2019 1.1.2008 31.12.9999
193980028 Oprava tří vozidel CAS - registrační značky 4AE 8618, 6AE 9482 a 6AI 9552 (HZS hl. m. Praha) dle zákona č. 239/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
193980029 Pořízení speciální požární techniky - dvou kusů těžkých vyprošťovacích terénních automobilů 8x8 pro ZÚ HZS ČR dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999
193980030 Pořízení hlubinného podvalníku pro přepravu velké speciálnítechniky k nebezpečným zásahům pro ZÚ HZS ČR dle zákona č. 240/2000 Sb. 1.1.2008 31.12.9999