(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 Nepřiřazeno
1100 OSS, která je současně ústřední orgán státní správy
1200 OSS - státní správa (není ústřední orgán)
1201 Úřady práce
1202 Složky Ministerstva vnitra
1203 Státní veterinární správa
1204 Krajské hygienické stanice
1205 Katastrální úřady
1206 Zeměměřické a katastrální inspektoráty
1300 Složky obrany, bezpečnosti a právní ochrany (SOBCPO)
1301 Složky Policie ČR
1302 Hasičský záchranný sbor ČR
1303 Soudy
1304 Státní zastupitelství
1311 Složky Ministerstva obrany
1321 Složky Policie ČR
1332 Hasičký záchraný sbor ČR
1341 Soudy
1342 Státní zastupitelství
1343 Vězeňská služba
1400 Ostatní OSS
5100 Příspěvková organizace
5101 OPŘO
5102 Regionální školství územních celků
5103 Regionální školství MŠMT
5200 OPŘO
5300 regionální školství územních celků
5400 regionální školství MŠMT
9100 Státní fondy
9999 Nepřiřazeno (není relevantní pro regulaci zaměstnanosti)
XXXX Nepřiřazeno