(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název Od Do
00301 Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r. 1.1.1000 31.12.9999
01201 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení 1.1.1000 31.12.9999
01209 Rozvoj, obnova a provozování Státní pokladny 1.1.1000 31.12.9999
01211 Pořízení, obnova a provozování ICT finanční správy 1.1.1000 31.12.9999
01212 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení finanční 1.1.1000 31.12.9999
01221 Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní spr 1.1.1000 31.12.9999
01231 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zast 1.1.1000 31.12.9999
01301 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva p 1.1.1000 31.12.9999
01302 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Státního úřadu 1.1.1000 31.12.9999
01303 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce Če 1.1.1000 31.12.9999
01333 Reprodukce majetku center sociálních služeb Ministerstva prá 1.1.1000 31.12.9999
04401 Rozvoj a obnova mariálně technické základny Úřadu průmyslové 1.1.2013 31.12.2999
04601 Rozvoj a obnova mariálně technické základny systému řízerní 1.1.2013 31.12.9999
05801 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soud 1.1.2012 31.12.9999
10101 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky- 1.1.2011 31.12.9999
10201 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmo 1.1.2011 31.12.9999
10301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlament 1.1.2011 31.12.9999
10401 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚV 1.1.2011 31.12.9999
10501 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a i 1.1.2011 31.12.9999
10502 Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS 1.1.1000 31.12.9999
10601 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zah 1.1.2011 31.12.9999
10701 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrast 1.1.2011 31.12.9999
10702 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a inf 1.1.2011 31.12.9999
10703 Zvyšování schopností operačně taktických systémů v 1.1.2011 31.12.9999
10705 Pořízení lehkých obrněných vozidel 1.1.2011 31.12.9999
10710 Program PPP 1.1.2011 31.12.9999
10711 Zvyšování schopností vojáka 21.století 1.1.2011 31.12.9999
10713 Rozvoj Vojenského zpravodajství 1.1.2011 31.12.9999
10715 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury AČ 1.1.2011 31.12.9999
10717 Budování a modernizace KIS 1.1.2011 31.12.9999
10718 Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a 1.1.2011 31.12.9999
10719 Zachování a obnova historických hodnot 1.1.2011 31.12.9999
10720 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 1.1.2011 31.12.9999
10721 Rozvoj pozemních sil 1.1.2011 31.12.9999
10723 Rozvoj Vojenského zpravodajství II 1.1.2011 31.12.9999
10731 Zvyšování schopností vzdušných sil II 1.1.2011 31.12.9999
10743 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezináro 1.1.2011 31.12.9999
10744 Zachování a obnova historických hodnot 1.1.2011 31.12.9999
10751 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky 1.1.2013 31.12.9999
10760 Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpor 1.1.2013 31.12.9999
10761 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 1.1.2013 31.12.9999
10763 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 1.1.2013 31.12.9999
10764 Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR 1.1.2013 31.12.9999
10765 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v A 1.1.2013 31.12.9999
10766 Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR 1.1.2013 31.12.9999
10770 Strategické řízení obrany státu 1.1.2013 31.12.9999
10771 Vojenská policie 1.1.2013 31.12.9999
10772 Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozv 1.1.2013 31.12.9999
10773 Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnov 1.1.2013 31.12.9999
10780 Státní sportovní reprezentace 1.1.2013 31.12.9999
10801 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Náro 1.1.2011 31.12.9999
10802 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ 1.1.1000 31.12.9999
108V01 1.1.1900 31.12.9999
108V02 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ 1.1.2013 31.12.9999
10901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejn 1.1.2011 31.12.9999
11201 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
11209 Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny 1.1.2011 31.12.9999
11211 Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančn 1.1.2011 31.12.9999
11212 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územ 1.1.2011 31.12.9999
11213 Pořízení, obnova a provozování ICT územních finanč 1.1.2011 31.12.9999
11221 Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení 1.1.2011 31.12.9999
11231 Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM 1.1.2011 31.12.9999
11241 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KFA 1.1.2012 31.12.9999
11301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
11302 Rozvoj a obnova materiálně technické základny syst 1.1.2011 31.12.9999
11303 Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřad 1.1.2011 31.12.9999
11311 Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních inform 1.1.2011 31.12.9999
11321 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Česk 1.1.2011 31.12.9999
11322 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Česk 1.1.2011 31.12.9999
11331 Rozvoj a obnova materiálně technické základny soci 1.1.2011 31.12.9999
11333 Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerst 1.1.2011 31.12.9999
11334 Integrovaný operační program v oblastech intervenc 1.1.2011 31.12.9999
11335 Program švýcarsko#české spolupráce v resortu MPSV 2.5.2011 31.12.9999
11402 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny škol 1.1.2011 31.12.9999
11403 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny stát 1.1.2011 31.12.9999
11404 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny orga 1.1.2011 31.12.9999
11405 Podpora prevence kriminality 1.1.2011 31.12.9999
11406 Podpora mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení 1.1.2011 31.12.9999
11407 Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP 1.1.2011 31.12.9999
11408 Podpora prevence kriminality 1.1.2012 31.12.9999
11409 Energeticky úsporné projekty MV- EPC 1.1.2012 31.12.9999
11411 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Poli 1.1.2011 31.12.9999
11412 Pořízení a obnova majetkové základny policie ČR 1.1.2013 31.12.2999
11421 Reprodukce majetku HZS ČR 1.1.2011 31.12.9999
11423 Periodická obnova základní požární techniky jednot 1.1.2011 31.12.9999
11424 Pořizování a obnova majetku HZS ČR 1.1.2012 31.12.9999
11441 e-Government 1.1.2011 31.12.9999
11451 Rozvoj a obnova materiálně 1.1.1000 31.12.9999
11491 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu 1.1.2013 31.12.2999
11501 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení 1.1.2011 31.12.9999
11502 Provozování ICT ČIŽP 2013 1.1.2013 31.12.9999
11511 Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury 1.1.2011 31.12.9999
11513 Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální 1.1.2011 31.12.9999
11515 Technická asistence 1.1.2011 31.12.9999
11516 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 1.1.2011 31.12.9999
11518 Informační podpora adaptačních opatření na extrémn 1.1.2011 31.12.9999
11519 Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu 1.1.2011 31.12.9999
11521 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emi 1.1.2011 31.12.9999
11522 Podpora udržitelného využívání zdrojů energie 1.1.2011 31.12.9999
11523 Podpora omezování průmyslového znečištění a snižov 1.1.2011 31.12.9999
11524 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňov 1.1.2011 31.12.9999
11525 Švýcarské fondy - Obnova a modernizace základní in 1.1.2011 31.12.9999
11526 Švýcarské fondy - Zlepšení životního prostředí 1.1.2011 31.12.9999
11527 MŽP Likvidace škod po živelních pohromách 1.1.2011 31.12.9999
11528 Nová zelená úsporám 1.1.1000 31.12.9999
11529 Zelená úsporám 1.1.2012 31.12.9999
115V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení 1.1.1900 31.12.9999
11701 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
11702 Podpora bydlení při živelní pohromě 1.3.2011 31.12.9999
11703 Integrovaný regionální operační program 1.1.1000 31.12.9999
11711 Integrovaný operační program 1.1.2011 31.12.9999
11721 Regionální operační programy 1.1.2011 31.12.9999
11731 Technická pomoc NRPS 1.1.2011 31.12.9999
11741 Přeshraniční spolupráce - CÍL 3 1.1.2011 31.12.9999
11751 Podpora rozvoje bydlení 1.1.2011 31.12.9999
11761 Bezbariérové obce 1.1.2011 31.12.9999
11771 Národní program podpory v cestovním ruchu 1.1.2011 31.12.9999
11781 Podpora rozvoje regionů 1.1.2011 31.12.9999
11791 Obnova obecního a krajského majetku po živelních p 1.1.2011 31.12.9999
12201 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MPO 2008 1.1.2011 31.12.9999
12211 Podpora zahlazování následků hornické činnosti 1.1.2011 31.12.9999
12212 Podpora podnikání a inovace 1.1.2011 31.12.9999
12214 EFEKT - podpora úspor energie 1.1.2011 31.12.9999
12215 Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1.1.2012 31.12.9999
12216 Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ 1.1.1000 31.12.9999
12701 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny syst 1.1.2011 31.12.9999
12702 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny syst 1.1.2011 31.12.9999
12704 Rozvoj inteligentních dopravních systémů a bezpečn 1.1.2011 31.12.9999
12705 Transformace výstavby vodních cest 15.5.2013 31.12.9999
12713 Výstavba rychlostní silnice R 48 Bělotín - Frýdek- 1.1.2011 31.12.9999
12715 Technická pomoc Fondu soudržnosti 1.1.2011 31.12.9999
12721 Obnova místních komunikací po povodních 1.1.1000 31.12.9999
12731 Modernizace III. tranzitního železničního koridoru 1.1.2011 31.12.9999
12732 Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru 1.1.2011 31.12.9999
12733 Interoperabilita v železniční dopravě 1.1.2011 31.12.9999
12734 Rekonstrukce a modernizace železniční infrastruktu 1.1.2011 31.12.9999
12735 Podpora revitalizace železničních vleček 1.1.2011 31.12.9999
12736 Technická pomoc FS 1.1.2011 31.12.9999
12741 Výstavba pražského metra 1.1.2011 31.12.9999
12742 Zavádění systémů řízení a regulace silničního prov 1.1.2011 31.12.9999
12754 Podpora multimodální dopravy 1.1.2011 31.12.9999
12755 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní d 1.1.2011 31.12.9999
12762 Podpora obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy 1.1.2011 31.12.9999
12763 Pořízení a modernizace železničních kolejových voz 1.1.2011 31.12.9999
12764 Podpora obnovy historických železničních kolejovýc 1.1.2011 31.12.9999
12801 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomu 1.1.2011 31.12.9999
12901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
12902 Rozvoj a obnova mariálně technické základny systému řízerní 1.1.2013 31.12.2999
12912 Podpora prevence před povodněmi II 1.1.2011 31.12.9999
12913 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a 1.1.2011 31.12.9999
12914 Podpora odstraňování povodňových škod na infrastru 1.1.2011 31.12.9999
12915 Podpora procesu plánování v oblasti vod 1.1.2011 31.12.9999
12916 Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského k 1.1.2011 31.12.9999
12917 Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl 1.1.2011 31.12.9999
12918 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanali 1.1.2011 31.12.9999
12919 Podpora zemědělských vodních toků - Zemědělská vod 1.1.2011 31.12.9999
12925 Výstavba ČOV a vodohospodářské infrastruktury 1.1.2011 31.12.9999
12926 Podpora prevence před povodněmi III 1.1.2011 31.12.9999
12927 Odstranění následků povodní na státním vodohospodá 1.1.2011 31.12.9999
13301 Rozvoj a obnova MTZ MŠMT 1.1.2011 31.12.9999
13311 Rozvoj a obnova MTZ škol. a výchov. zařízení 1.1.2011 31.12.9999
13321 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ 1.1.2011 31.12.9999
13331 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizov 1.1.1000 31.12.9999
13351 Podpora MTZ sportu 1.1.2011 31.12.9999
13401 Rozvoj a obnova materiálně technické základny syst 1.1.2011 31.12.9999
13411 Rozvoj a obnova materiálně technické základny stát 1.1.2011 31.12.9999
13412 Podpora péče o národní kulturní poklad 1.1.2011 31.12.9999
13421 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regioná 1.1.2011 31.12.9999
13431 Podpora obnovy památek a ochrany kulturního dědict 1.1.2011 31.12.9999
13441 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny církví 1.1.2011 31.12.9999
13451 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO 1.1.2012 31.12.9999
13461 Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými p 1.1.1000 31.12.9999
13532 Fondy EU 1.1.2011 31.12.9999
13601 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
13611 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny just 1.1.2011 31.12.9999
13631 Rozvoj a obnova materiálně technické základny věze 1.1.2011 31.12.9999
14301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochran 1.1.2011 31.12.9999
14401 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslo 1.1.2011 31.12.9999
14501 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statis 1.1.2011 31.12.9999
14601 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu ze 1.1.2011 31.12.9999
14801 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Česk 1.1.2011 31.12.9999
14901 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ener 1.1.2011 31.12.9999
15301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochran 1.1.2011 31.12.9999
15501 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústa 1.1.2011 31.12.9999
15801 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu- 1.1.2011 31.12.9999
17201 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlas 1.1.2011 31.12.9999
17401 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení S 1.1.2011 31.12.9999
17421 Ropná bezpečnost ČR 1.1.2011 31.12.9999
17501 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu p 1.1.2011 31.12.9999
17510 Materiálně technické a provozní zabezpečení základních funkc 1.1.2013 31.12.9999
17601 Obnova a modernizace materiálně technické základny GIBS 1.1.2012 31.12.9999
18101 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejv 1.1.2011 31.12.9999
20101 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 1.1.2011 31.12.9999
20201 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmo 1.1.2011 31.12.9999
20301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlament 1.1.2011 31.12.9999
20401 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády 1.1.2011 31.12.9999
20501 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a i 1.1.2011 31.12.9999
20601 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zah 1.1.2011 31.12.9999
20701 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrast 1.1.2011 31.12.9999
20702 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů 1.1.2011 31.12.9999
20703 Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení 1.1.2011 31.12.9999
20705 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systé 1.1.2011 31.12.9999
20706 Ochrana utajovaných skutečností 1.1.2011 31.12.9999
20707 Rozvoj komunikačních a informačních systémů 1.1.2011 31.12.9999
20713 Rozvoj vojenského zpravodajství 1.1.2011 31.12.9999
20718 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 1.1.2011 31.12.9999
20721 Zvyšování schopností pozemních a specializovaných 1.1.2011 31.12.9999
20723 Modernizace protiletadlového vojska 1.1.2011 31.12.9999
20726 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útva 1.1.2011 31.12.9999
20727 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemn 1.1.2011 31.12.9999
20728 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních s 1.1.2011 31.12.9999
20731 Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 1.1.2011 31.12.9999
20732 Modernizace vrtulníkového letectva 1.1.2011 31.12.9999
20735 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva 1.1.2011 31.12.9999
20736 Zvyšování schopností vzdušných sil 1.1.2011 31.12.9999
20738 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 1.1.2011 31.12.9999
20741 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezináro 1.1.2011 31.12.9999
20743 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezináro 1.1.2011 31.12.9999
20744 Zachování a obnova historických hodnot a tradic ar 1.1.2011 31.12.9999
20745 Bezpečnostní investice NATO II 1.1.2011 31.12.9999
20761 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipu 1.1.2011 31.12.9999
20763 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 1.1.2011 31.12.9999
20764 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování 1.1.2011 31.12.9999
20766 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 1.1.2011 31.12.9999
20774 Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí M 1.1.2011 31.12.9999
20775 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 1.1.2011 31.12.9999
20781 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných s 1.1.2011 31.12.9999
20782 Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory 1.1.2011 31.12.9999
20783 Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury 1.1.2011 31.12.9999
20784 Rekonstrukce objektů integrovaného MO 1.1.2011 31.12.9999
20785 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 1.1.2011 31.12.9999
20786 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letade 1.1.2011 31.12.9999
20901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejn 1.1.2011 31.12.9999
21201 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
21211 Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančn 1.1.2011 31.12.9999
21221 Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy 1.1.2011 31.12.9999
21231 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro zastup 1.1.2011 31.12.9999
21291 Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených 1.1.2011 31.12.9999
21301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
21311 Rozvoj a obnova mat.tech.základny České správy soc 1.1.2011 31.12.9999
21321 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Správy služeb za 1.1.2011 31.12.9999
21331 Rozvoj a obnova materiálně technické základny soci 1.1.2011 31.12.9999
21341 Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících 1.1.2011 31.12.9999
21391 Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních inform 1.1.2011 31.12.9999
21401 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
21402 Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělá 1.1.2011 31.12.9999
21403 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů 1.1.2011 31.12.9999
21404 Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služe 1.1.2011 31.12.9999
21405 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni 1.1.2011 31.12.9999
21408 Rozvoj a obnova mat. tech.základny Ministerstva in 1.1.2011 31.12.9999
21411 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR 1.1.2011 31.12.9999
21421 Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchr 1.1.2011 31.12.9999
21422 Výstavba a rozvoj informačního systému krizového ř 1.1.2011 31.12.9999
21441 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické zákl 1.1.2011 31.12.9999
21442 Řízení a koordinace financování komunikační infras 1.1.2011 31.12.9999
21451 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení 1.1.2011 31.12.9999
21491 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sí 1.1.2011 31.12.9999
21501 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení 1.1.2011 31.12.9999
21512 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými 1.1.2011 31.12.9999
21513 Modernizace předpovědní a výstražné služby ČHMÚ 1.1.2011 31.12.9999
21521 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s 1.1.2011 31.12.9999
21701 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
21711 Podpora regionálního rozvoje 1.1.2011 31.12.9999
21721 Podpora cestovního ruchu 1.1.2011 31.12.9999
21731 Podpora bydlení 1.1.2011 31.12.9999
21741 Podpora rozvoje území výrazně postižených redukcí 1.1.2011 31.12.9999
21751 Národní program PHARE 2003 -část II 1.1.2011 31.12.9999
21781 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 1.1.2011 31.12.9999
22201 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení 1.1.2011 31.12.9999
22204 Podpora opatření k úsporám energií 1.1.2011 31.12.9999
22211 Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového horni 1.1.2011 31.12.9999
22221 Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR 1.1.2011 31.12.9999
22223 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastrukt 1.1.2011 31.12.9999
22701 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
22702 Protipovodňové zajištění dopravních objektů 1.1.2011 31.12.9999
22703 Úspory energie a využití alternativních paliv v re 1.1.2011 31.12.9999
22713 Výstavba a modernizace silnic I. třídy spolufinanc 1.1.2011 31.12.9999
22714 Opravy silnic I. třídy a dálnic 1.1.2011 31.12.9999
22721 Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících 1.1.2011 31.12.9999
22727 Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihoz 1.1.2011 31.12.9999
22752 Rozvoj a modernizace vodních cest a přístavů 1.1.2011 31.12.9999
22753 Podpora kombinované dopravy 1.1.2011 31.12.9999
22761 Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových 1.1.2011 31.12.9999
22762 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromad 1.1.2011 31.12.9999
22782 Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého 1.1.2011 31.12.9999
22801 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomu 1.1.2011 31.12.9999
22901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
22902 Pořízení a technická obnova vodohospodářského maje 1.1.2011 31.12.9999
22903 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod 1.1.2011 31.12.9999
22904 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren 1.1.2011 31.12.9999
22906 Protipovodňová opatření 1.1.2011 31.12.9999
22911 Odstranění následků povodní na státním vodohospodá 1.1.2011 31.12.9999
22921 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a 1.1.2011 31.12.9999
22922 Podpora rozvoje venkovských mikroregionů 1.1.2011 31.12.9999
22931 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanali 1.1.2011 31.12.9999
22981 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 1.1.2011 31.12.9999
23301 Rozvoj a obnova MTZ MŠMT 1.1.2011 31.12.9999
23311 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a 1.1.2011 31.12.9999
23331 Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze 1.1.2011 31.12.9999
23332 Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze 1.1.2011 31.12.9999
23333 Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně 1.1.2011 31.12.9999
23334 Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysoký 1.1.2011 31.12.9999
23401 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
23411 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturn 1.1.2011 31.12.9999
23421 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regioná 1.1.2011 31.12.9999
23431 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kultur 1.1.2011 31.12.9999
23441 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví 1.1.2011 31.12.9999
23501 Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení 1.1.2011 31.12.9999
23502 Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického 1.1.2011 31.12.9999
23511 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultn 1.1.2011 31.12.9999
23512 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocn 1.1.2011 31.12.9999
23513 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státníc 1.1.2011 31.12.9999
23521 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny region 1.1.2011 31.12.9999
23522 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vy 1.1.2011 31.12.9999
23531 Podpora rozvoje zdravotní péče 1.1.2011 31.12.9999
23532 Rozvoj zdravotně sociální péče 1.1.2011 31.12.9999
23533 Program podpory a ochrany veřejného zdraví 1.1.2011 31.12.9999
23601 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení M 1.1.2011 31.12.9999
23611 Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních slo 1.1.2011 31.12.9999
23621 Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství 1.1.2011 31.12.9999
24301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochran 1.1.2011 31.12.9999
24401 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslo 1.1.2011 31.12.9999
24501 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statis 1.1.2011 31.12.9999
24601 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu ze 1.1.2011 31.12.9999
24801 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského 1.1.2011 31.12.9999
24901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Energetického re 1.1.2011 31.12.9999
25301 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochran 1.1.2011 31.12.9999
25801 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu 1.1.2011 31.12.9999
27201 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlas 1.1.2011 31.12.9999
27401 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení S 1.1.2011 31.12.9999
27411 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému hospodář 1.1.2011 31.12.9999
27501 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu p 1.1.2011 31.12.9999
28101 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontr 1.1.2011 31.12.9999
29811 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury 1.1.2011 31.12.9999
29821 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regio 1.1.2011 31.12.9999
29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 1.1.2011 31.12.9999
30301 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Par 1.1.2011 31.12.9999
30602 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministers 1.1.2011 31.12.9999
30708 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 1.1.2011 31.12.9999
30712 Rozvoj sil speciálních operací 1.1.2011 31.12.9999
30721 Modernizace mechanizovaného vojska 1.1.2011 31.12.9999
30722 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 1.1.2011 31.12.9999
30739 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 1.1.2011 31.12.9999
30745 Bezpečnostní investice NATO 1.1.2011 31.12.9999
30774 Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí M 1.1.2011 31.12.9999
30781 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT 1.1.2011 31.12.9999
31302 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy soc 1.1.2011 31.12.9999
31304 Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě 1.1.2011 31.12.9999
31412 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavníc 1.1.2011 31.12.9999
31421 Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvar 1.1.2011 31.12.9999
31442 Výstavba a obnova staveb a zařízení k ochraně živo 1.1.2011 31.12.9999
31462 Reprodukce investičního majetku jednotek záchranný 1.1.2011 31.12.9999
31505 Revitalizace říčních systémů 1.1.2011 31.12.9999
31506 Drobné vodohospodářské ekologické akce 1.1.2011 31.12.9999
31742 Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury 1.1.2011 31.12.9999
31762 Podpora regionálního rozvoje 1.1.2011 31.12.9999
32205 Výstavba a technická obnova inženýrských sítí prům 1.1.2011 31.12.9999
32711 Výstavba a obnova silnic I.třídy 1.1.2011 31.12.9999
32712 Výstavba a obnova silnic pro motorová vozidla 1.1.2011 31.12.9999
32713 Výstavba a obnova silnic II.třídy 1.1.2011 31.12.9999
32714 Výstavba a obnova silnic III.třídy 1.1.2011 31.12.9999
32715 Výstavba a obnova silniční sítě na území statutárn 1.1.2011 31.12.9999
32716 Stavebně technická opatření ke zvýšení bezpečnosti 1.1.2011 31.12.9999
32721 Výstavba dálnice D 5 Praha - Plzeň - Rozvadov (st. 1.1.2011 31.12.9999
32722 Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní h 1.1.2011 31.12.9999
32723 Výstavba rychlostní komunikace R 35 Olomouc - Lipn 1.1.2011 31.12.9999
32724 Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava 1.1.2011 31.12.9999
32725 Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st. 1.1.2011 31.12.9999
32726 Výstavba dálnice D 3 Praha -Tábor -Č. Budějovice - 1.1.2011 31.12.9999
32727 Výstavba dálničního okruhu hl. města Prahy 1.1.2011 31.12.9999
32728 Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Beč 1.1.2011 31.12.9999
32729 Rekonstrukce,modernizace a opravy dálničních stave 1.1.2011 31.12.9999
32731 Modernizace I.železničního koridoru Děčín -Praha - 1.1.2011 31.12.9999
32732 Rekonstrukce a modernizace vybraných železničních 1.1.2011 31.12.9999
32733 Modernizace III.železničního koridoru Cheb-Praha-P 1.1.2011 31.12.9999
32734 Modernizace II.železničního koridoru Bohumín - Pře 1.1.2011 31.12.9999
32735 Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cest 1.1.2011 31.12.9999
32736 Modernizace IV.železničního koridoru H.Dvořiště-Tá 1.1.2011 31.12.9999
32741 Podpora výstavby pražského metra 1.1.2011 31.12.9999
32752 Podpora rozvoje vodních cest 1.1.2011 31.12.9999
32761 Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových 1.1.2011 31.12.9999
32901 Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě 1.1.2011 31.12.9999
32902 Pořízení a tech. obnova invest. majetku v zařízen 1.1.2011 31.12.9999
32903 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod 1.1.2011 31.12.9999
32904 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren 1.1.2011 31.12.9999
32918 Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe 1.1.2011 31.12.9999
33321 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol 1.1.2011 31.12.9999
33331 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol 1.1.2011 31.12.9999
33401 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK 1.1.2011 31.12.9999
33405 Reprodukce majetku ve správě MK 1.1.2011 31.12.9999
33407 Náhrada objektů vydaných v restitucích 1.1.2011 31.12.9999
33411 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví 1.1.2011 31.12.9999
33501 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných z 1.1.2011 31.12.9999
33502 Vybavení nemocnic,poliklinik a záchranné služby st 1.1.2011 31.12.9999
33521 Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnic 1.1.2011 31.12.9999
33622 Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních vězni 1.1.2011 31.12.9999
37403 Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné be 1.1.2011 31.12.9999
39802 Technická opatření v pásmech ochrany vod 1.1.2011 31.12.9999
39808 Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČM 1.1.2011 31.12.9999
39809 Ostatní účelově určené výdaje na financování progr 1.1.2011 31.12.9999
39821 Výstavba a technická obnova školských zařízení v 1.1.2011 31.12.9999
39822 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol 1.1.2011 31.12.9999
39832 Výstavba a technická obnova staveb komunálního hos 1.1.2011 31.12.9999
39881 Dotace poskytované obcím 1.1.2011 31.12.9999
42221 Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR - evidenc 1.1.2011 31.12.9999
43431 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kultur 1.1.2011 31.12.9999
90791 Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečn 1.1.2011 31.12.9999
90792 Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR 1.1.2011 31.12.9999
90793 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany 1.1.2011 31.12.9999
90794 Podpora vývoje obranných technologií 1.1.2011 31.12.9999
90795 Profesionalizace Armády ČR 1.1.2011 31.12.9999
90796 Reforma ozbrojených sil ČR 1.1.2011 31.12.9999
90797 Schopnosti - dosažení deklarovaných aliančních sch 1.1.2011 31.12.9999
90798 Rozvoj dosažených operativních schopností ozbrojen 1.1.2011 31.12.9999
90799 Podpora dosažených operativních schopností ozbroje 1.1.2011 31.12.9999