(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID kapitoly ID PVS Příjem/Výdaj Název Blok Okruh Množina
301 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
301 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
301 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
301 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
301 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
301 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
301 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
301 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
301 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
301 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
301 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
301 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
301 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
301 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
301 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
301 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
301 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
301 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
301 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
301 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
301 5010000000 Výdaj Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 501 501000 501000000
301 5010010000 Výdaj výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 501 501001 501001000
301 5010010010 Výdaj výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 501 501001 501001001
301 5010010011 Výdaj výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 501 501001 501001001
301 5020000000 Výdaj Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 502 502000 502000000
301 5020010000 Výdaj celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 502 502001 502001000
301 5020010010 Výdaj celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 502 502001 502001001
301 5020010011 Výdaj celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 502 502001 502001001
301 5030000000 Výdaj Celkové výdaje na lesní hospodářství 503 503000 503000000
301 5030010000 Výdaj celkové výdaje na lesní hospodářství 503 503001 503001000
301 5030010010 Výdaj celkové výdaje na lesní hospodářství 503 503001 503001001
301 5030010011 Výdaj celkové výdaje na lesní hospodářství 503 503001 503001001
302 0005010011 Výdaj
302 0050010011 Výdaj
302 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
302 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
302 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
302 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
302 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
302 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
302 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
302 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
302 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
302 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
302 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
302 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
302 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
302 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
302 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
302 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
302 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
302 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
302 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
302 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
302 5010000000 Výdaj Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 501 501000 501000000
302 5010010000 Výdaj výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 501 501001 501001000
302 5010010010 Výdaj výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 501 501001 501001001
302 5010010011 Výdaj výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 501 501001 501001001
303 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
303 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
303 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
303 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
303 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
303 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
303 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
303 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
303 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
303 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
303 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
303 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
303 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
303 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
303 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
303 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
303 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
303 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
303 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
303 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
303 5010000000 Výdaj Výdaje Senátu Parlamentu ČR 501 501000 501000000
303 5010010000 Výdaj Výdaje Senátu Parlamentu ČR 501 501001 501001000
303 5010010010 Výdaj Výdaje Senátu Parlamentu ČR 501 501001 501001001
303 5010010011 Výdaj Výdaje Senátu Parlamentu ČR 501 501001 501001001
304 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
304 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
304 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
304 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
304 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
304 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
304 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
304 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
304 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
304 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
304 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
304 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
304 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
304 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
304 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
304 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
304 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
304 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
304 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
304 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
304 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 501 501000 501000000
304 5010010000 Výdaj výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 501 501001 501001000
304 5010010010 Výdaj výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 501 501001 501001001
304 5010010011 Výdaj výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 501 501001 501001001
304 5010020000 Výdaj výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 501 501002 501002000
304 5010020010 Výdaj výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 501 501002 501002001
304 5010020011 Výdaj výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 501 501002 501002001
305 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
305 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
305 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
305 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
305 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
305 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
305 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
305 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
305 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
305 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
305 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
305 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
305 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
305 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
305 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
305 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
305 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
305 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
305 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
305 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
305 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 501 501000 501000000
305 5010010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 501 501001 501001000
305 5010010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 501 501001 501001001
305 5010010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 501 501001 501001001
306 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
306 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
306 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
306 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
306 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
306 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
306 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
306 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
306 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
306 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
306 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
306 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
306 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
306 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
306 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
306 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
306 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
306 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
306 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
306 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
306 5010000000 Výdaj Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 501 501000 501000000
306 5010010000 Výdaj transformační spolupráce 501 501001 501001000
306 5010010010 Výdaj transformační spolupráce 501 501001 501001001
306 5010010011 Výdaj transformační spolupráce 501 501001 501001001
306 5010020000 Výdaj humanitární pomoc 501 501002 501002000
306 5010020010 Výdaj humanitární pomoc 501 501002 501002001
306 5010020011 Výdaj humanitární pomoc 501 501002 501002001
306 5010030000 Výdaj příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 501 501003 501003000
306 5010030010 Výdaj příspěvky mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí 501 501003 501003001
306 5010030011 Výdaj příspěvky mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí 501 501003 501003001
306 5010030020 Výdaj peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 501 501003 501003002
306 5010030021 Výdaj peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 501 501003 501003002
306 5010040000 Výdaj podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 501 501004 501004000
306 5010040010 Výdaj podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 501 501004 501004001
306 5010040011 Výdaj podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 501 501004 501004001
306 5010050000 Výdaj zahraniční vysílání rozhlasu 501 501005 501005000
306 5010050010 Výdaj zahraniční vysílání rozhlasu 501 501005 501005001
306 5010050011 Výdaj zahraniční vysílání rozhlasu 501 501005 501005001
306 5010060000 Výdaj vrcholné návštěvy 501 501006 501006000
306 5010060010 Výdaj vrcholné návštěvy 501 501006 501006001
306 5010060011 Výdaj vrcholné návštěvy 501 501006 501006001
306 5010070000 Výdaj bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 501 501007 501007000
306 5010070010 Výdaj bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 501 501007 501007001
306 5010070011 Výdaj bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 501 501007 501007001
306 5010080000 Výdaj prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 501 501008 501008000
306 5010080010 Výdaj prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 501 501008 501008001
306 5010080011 Výdaj prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 501 501008 501008001
306 5010090000 Výdaj obnova Sýrie 501 501009 501009000
306 5010090010 Výdaj obnova Sýrie 501 501009 501009001
306 5010090011 Výdaj obnova Sýrie 501 501009 501009001
306 5010100000 Výdaj ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 501 501010 501010000
306 5010100010 Výdaj ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 501 501010 501010001
306 5010100011 Výdaj ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 501 501010 501010001
306 5010110000 Výdaj stabilizace a rekonstrukce Iráku 501 501011 501011000
306 5010110010 Výdaj stabilizace a rekonstrukce Iráku 501 501011 501011001
306 5010110011 Výdaj stabilizace a rekonstrukce Iráku 501 501011 501011001
307 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
307 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
307 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
307 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
307 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
307 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
307 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
307 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
307 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
307 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
307 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
307 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
307 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
307 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
307 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
307 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
307 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
307 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
307 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
307 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
307 5010000000 Výdaj Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 501 501000 501000000
307 5010010000 Výdaj Zajistit podporu velení AČR 501 501001 501001000
307 5010010010 Výdaj Zajistit podporu velení AČR 501 501001 501001001
307 5010010011 Výdaj Zajistit podporu velení AČR 501 501001 501001001
307 5010020000 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory 501 501002 501002000
307 5010020010 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory 501 501002 501002001
307 5010020011 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory 501 501002 501002001
307 5010030000 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení 501 501003 501003000
307 5010030010 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení 501 501003 501003001
307 5010030011 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení 501 501003 501003001
307 5010040000 Výdaj Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 501 501004 501004000
307 5010040010 Výdaj Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 501 501004 501004001
307 5010040011 Výdaj Zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil 501 501004 501004001
307 5010040020 Výdaj zajistit operační plánování, velení a řízení v oblasti problematiky migrace a uprchlictví 501 501004 501004002
307 5010040021 Výdaj zajistit operační plánování, velení a řízení v oblasti problematiky migrace a uprchlictví 501 501004 501004002
307 5010050000 Výdaj zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 501 501005 501005000
307 5010050010 Výdaj zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 501 501005 501005001
307 5010050011 Výdaj zajistit činnost organizačních celků rezortu MO 501 501005 501005001
307 5010060000 Výdaj zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 501 501006 501006000
307 5010060010 Výdaj zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 501 501006 501006001
307 5010060011 Výdaj zajistit spolupráci AČR se zahraničím a řízení posádkové služby 501 501006 501006001
307 5010070000 Výdaj zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 501 501007 501007000
307 5010070010 Výdaj zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 501 501007 501007001
307 5010070011 Výdaj zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 501 501007 501007001
307 5020000000 Výdaj Vytváření a rozvoj systému obrany státu 502 502000 502000000
307 5020010000 Výdaj Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 502 502001 502001000
307 5020010010 Výdaj Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 502 502001 502001001
307 5020010011 Výdaj zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 502 502001 502001001
307 5020020000 Výdaj Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 502 502002 502002000
307 5020020010 Výdaj Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 502 502002 502002001
307 5020020011 Výdaj Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 502 502002 502002001
307 5020030000 Výdaj Řídit a rozvíjet personál 502 502003 502003000
307 5020030010 Výdaj Řídit a rozvíjet personál 502 502003 502003001
307 5020030011 Výdaj Řídit a rozvíjet personál 502 502003 502003001
307 5020040000 Výdaj Zajistit ekonomické řízení 502 502004 502004000
307 5020040010 Výdaj Zajistit ekonomické řízení 502 502004 502004001
307 5020040011 Výdaj Zajistit ekonomické řízení 502 502004 502004001
307 5020050000 Výdaj Zajistit správu majetku 502 502005 502005000
307 5020050010 Výdaj Zajistit správu majetku 502 502005 502005001
307 5020050011 Výdaj Zajistit správu majetku 502 502005 502005001
307 5020060000 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 502 502006 502006000
307 5020060010 Výdaj zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 502 502006 502006001
307 5020060011 Výdaj zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 502 502006 502006001
307 5020070000 Výdaj zajistit správu a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a vydávání osvědčení 502 502007 502007000
307 5020070010 Výdaj zajistit správu a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a vydávání osvědčení 502 502007 502007001
307 5020070011 Výdaj zajistit správu a řízení organizací, péči o veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a vydávání osvědčení 502 502007 502007001
307 5020080000 Výdaj zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 502 502008 502008000
307 5020080010 Výdaj zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 502 502008 502008001
307 5020080011 Výdaj zajistit administrativní a organizační podporu ministra obrany a informovanost o rezortu 502 502008 502008001
307 5020090000 Výdaj zajistit ekonomické řízení 502 502009 502009000
307 5020090010 Výdaj zajistit ekonomické řízení 502 502009 502009001
307 5020090011 Výdaj zajistit ekonomické řízení 502 502009 502009001
307 5020100000 Výdaj zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 502 502010 502010000
307 5020100010 Výdaj zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 502 502010 502010001
307 5020100011 Výdaj zajistit vyzbrojování a nákup materiálu a služeb 502 502010 502010001
307 5020110000 Výdaj zajistit kontrolní a správní činnosti a řídit organizace zřízené rezortem MO 502 502011 502011000
307 5020110010 Výdaj zajistit kontrolní a správní činnosti 502 502011 502011001
307 5020110011 Výdaj zajistit kontrolní a správní činnosti a řídit organizace zřízené rezortem MO 502 502011 502011001
307 5020120000 Výdaj zajistit komplexně právní podporu ministra obrany 502 502012 502012000
307 5020120010 Výdaj zajistit komplexně právní podporu ministra obrany 502 502012 502012001
307 5020120011 Výdaj zajistit komplexně právní podporu ministra obrany 502 502012 502012001
307 5020130011 Výdaj
307 5030000000 Výdaj Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany 503 503000 503000000
307 5030010000 Výdaj Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části Ministerstva obrany část MO 503 503001 503001000
307 5030010010 Výdaj Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části Ministerstva obrany část MO 503 503001 503001001
307 5030010011 Výdaj Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části Ministerstva obrany část MO 503 503001 503001001
307 5030020000 Výdaj Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti Generálního štábu AČR 503 503002 503002000
307 5030020010 Výdaj Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti Generálního štábu AČR 503 503002 503002001
307 5030020011 Výdaj Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti Generálního štábu AČR 503 503002 503002001
307 5030030000 Výdaj Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sdruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám 503 503003 503003000
307 5030030010 Výdaj Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sdruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám 503 503003 503003001
307 5030030011 Výdaj Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sdruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám 503 503003 503003001
307 5040000000 Výdaj Zajištění strategického zpravodajství 504 504000 504000000
307 5040010000 Výdaj Zajistit výkon zpravodajské činnosti 504 504001 504001000
307 5040010010 Výdaj Zajistit výkon zpravodajské činnosti 504 504001 504001001
307 5040010011 Výdaj Zajistit výkon zpravodajské činnosti 504 504001 504001001
307 5040020000 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství 504 504002 504002000
307 5040020010 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství 504 504002 504002001
307 5040020011 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství 504 504002 504002001
307 5040030000 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil 504 504003 504003000
307 5040030010 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil 504 504003 504003001
307 5040030011 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil 504 504003 504003001
307 5040040000 Výdaj zajistit činnost Vojenského zpravodajství 504 504004 504004000
307 5040040010 Výdaj zajistit činnost Vojenského zpravodajství 504 504004 504004001
307 5040040011 Výdaj zajistit činnost Vojenského zpravodajství 504 504004 504004001
307 5040050000 Výdaj zabezpečit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 504 504005 504005000
307 5040050010 Výdaj zabezpečit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 504 504005 504005001
307 5040050011 Výdaj zabezpečit podporu činnosti Vojenského zpravodajství 504 504005 504005001
307 5050000000 Výdaj Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 505 505000 505000000
307 5050010000 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 505 505001 505001000
307 5050010010 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 505 505001 505001001
307 5050010011 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 505 505001 505001001
307 5050020000 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 505 505002 505002000
307 5050020010 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 505 505002 505002001
307 5050020011 Výdaj Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže 505 505002 505002001
307 5060000000 Výdaj Zajištění dávek důchodového zabezpečení 506 506000 506000000
307 5060010000 Výdaj zabezpečení výplaty starobních důchodů 506 506001 506001000
307 5060010010 Výdaj zabezpečení výplaty starobních důchodů 506 506001 506001001
307 5060010011 Výdaj zabezpečení výplaty starobních důchodů 506 506001 506001001
307 5060020000 Výdaj zabezpečení výplat ostatních důchodů 506 506002 506002000
307 5060020010 Výdaj zabezpečení výplat ostatních důchodů 506 506002 506002001
307 5060020011 Výdaj zabezpečení výplat ostatních důchodů 506 506002 506002001
307 5060030000 Výdaj zabezpečení výplaty důchodů 506 506003 506003000
307 5060030010 Výdaj zabezpečení výplaty důchodů 506 506003 506003001
307 5060030011 Výdaj zabezpečení výplaty důchodů 506 506003 506003001
307 5070000000 Výdaj Zajištění ostatních sociálních dávek 507 507000 507000000
307 5070010000 Výdaj Zajištění ostatních sociálních dávek 507 507001 507001000
307 5070010010 Výdaj Zajištění ostatních sociálních dávek 507 507001 507001001
307 5070010011 Výdaj Zajištění ostatních sociálních dávek 507 507001 507001001
307 5080000000 Výdaj Zajištění státní sportovní reprezentace 508 508000 508000000
307 5080010000 Výdaj Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO 508 508001 508001000
307 5080010010 Výdaj Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO 508 508001 508001001
307 5080010011 Výdaj Zabezpečit přípravu ke státní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MŠMT převedených do kapitoly MO 508 508001 508001001
307 5080020000 Výdaj Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MO 508 508002 508002000
307 5080020010 Výdaj Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MO 508 508002 508002001
307 5080020011 Výdaj Vytvářet podmínky pro zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci a rezortní sportovní reprezentaci při efektivním a účelném využívání zdrojů kapitoly MO 508 508002 508002001
308 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
308 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
308 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
308 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
308 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
308 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
308 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
308 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
308 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
308 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
308 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
308 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
308 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
308 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
308 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
308 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
308 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
308 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
308 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
308 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
308 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 501 501000 501000000
308 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti 501 501001 501001000
308 5010010010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti 501 501001 501001001
308 5010010011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti 501 501001 501001001
308 5010020000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 501 501002 501002000
308 5010020010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 501 501002 501002001
308 5010020011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 501 501002 501002001
309 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
309 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
309 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
309 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
309 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
309 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
309 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
309 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
309 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
309 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
309 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
309 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
309 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
309 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
309 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
309 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
309 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
309 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
309 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
309 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
309 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 501 501000 501000000
309 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 501 501001 501001000
309 5010010010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 501 501001 501001001
309 5010010011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 501 501001 501001001
312 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
312 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
312 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
312 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
312 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
312 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
312 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
312 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
312 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
312 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
312 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
312 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
312 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
312 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
312 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
312 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
312 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
312 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
312 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
312 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
312 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 501 501000 501000000
312 5010010000 Výdaj Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 501 501001 501001000
312 5010010010 Výdaj Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 501 501001 501001001
312 5010010011 Výdaj Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 501 501001 501001001
312 5020000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 502 502000 502000000
312 5020010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 502 502001 502001000
312 5020010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 502 502001 502001001
312 5020010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 502 502001 502001001
312 5030000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 503 503000 503000000
312 5030010000 Výdaj sociální dávky 503 503001 503001000
312 5030010010 Výdaj sociální dávky 503 503001 503001001
312 5030010011 Výdaj sociální dávky 503 503001 503001001
312 5030020000 Výdaj výdaje na činnost celní správy 503 503002 503002000
312 5030020010 Výdaj ostatní výdaje na činnost celní správy 503 503002 503002001
312 5030020011 Výdaj ostatní výdaje na činnost celní správy 503 503002 503002001
312 5030020020 Výdaj výdaje na realizaci migrační a uprchlické politiky 503 503002 503002002
312 5030020021 Výdaj výdaje na realizaci migrační a uprchlické politiky 503 503002 503002002
312 5040000000 Výdaj Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 504 504000 504000000
312 5040010000 Výdaj Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 504 504001 504001000
312 5040010010 Výdaj Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 504 504001 504001001
312 5040010011 Výdaj Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 504 504001 504001001
312 5050000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 505 505000 505000000
312 5050010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 505 505001 505001000
312 5050010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 505 505001 505001001
312 5050010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 505 505001 505001001
312 5060000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 506 506000 506000000
312 5060010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 506 506001 506001000
312 5060010010 Výdaj výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 506 506001 506001001
312 5060010011 Výdaj výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 506 506001 506001001
312 5070020011 Výdaj
313 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
313 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
313 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
313 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
313 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
313 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
313 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
313 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
313 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
313 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
313 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
313 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
313 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
313 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
313 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
313 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
313 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
313 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
313 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
313 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
313 5010000000 Výdaj Dávky důchodového pojištění 501 501000 501000000
313 5010010000 Výdaj dávky důchodového pojištění 501 501001 501001000
313 5010010010 Výdaj dávky důchodového pojištění 501 501001 501001001
313 5010010011 Výdaj dávky důchodového pojištění 501 501001 501001001
313 5020000000 Výdaj Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 502 502000 502000000
313 5020010000 Výdaj dávky státní sociální podpory 502 502001 502001000
313 5020010010 Výdaj dávky státní sociální podpory 502 502001 502001001
313 5020010011 Výdaj dávky státní sociální podpory 502 502001 502001001
313 5020020000 Výdaj dávky pěstounské péče 502 502002 502002000
313 5020020010 Výdaj dávky pěstounské péče 502 502002 502002001
313 5020020011 Výdaj dávky pěstounské péče 502 502002 502002001
313 5030000000 Výdaj Dávky nemocenského pojištění 503 503000 503000000
313 5030010000 Výdaj dávky nemocenského pojištění 503 503001 503001000
313 5030010010 Výdaj dávky nemocenského pojištění 503 503001 503001001
313 5030010011 Výdaj dávky nemocenského pojištění 503 503001 503001001
313 5040000000 Výdaj Dávky pomoci v hmotné nouzi 504 504000 504000000
313 5040010000 Výdaj dávky pomoci v hmotné nouzi 504 504001 504001000
313 5040010010 Výdaj dávky pomoci v hmotné nouzi 504 504001 504001001
313 5040010011 Výdaj dávky pomoci v hmotné nouzi 504 504001 504001001
313 5050000000 Výdaj Dávky osobám se zdravotním postižením 505 505000 505000000
313 5050010000 Výdaj dávky osobám se zdravotním postižením 505 505001 505001000
313 5050010010 Výdaj dávky osobám se zdravotním postižením 505 505001 505001001
313 5050010011 Výdaj dávky osobám se zdravotním postižením 505 505001 505001001
313 5060000000 Výdaj Ostatní sociální dávky 506 506000 506000000
313 5060010000 Výdaj ostatní sociální dávky 506 506001 506001000
313 5060010010 Výdaj ostatní sociální dávky 506 506001 506001001
313 5060010011 Výdaj ostatní sociální dávky 506 506001 506001001
313 5070000000 Výdaj Podpory v nezaměstnanosti 507 507000 507000000
313 5070010000 Výdaj podpory v nezaměstnanosti 507 507001 507001000
313 5070010010 Výdaj podpory v nezaměstnanosti 507 507001 507001001
313 5070010011 Výdaj podpory v nezaměstnanosti 507 507001 507001001
313 5080000000 Výdaj Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 508 508000 508000000
313 5080010000 Výdaj příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 508 508001 508001000
313 5080010010 Výdaj příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 508 508001 508001001
313 5080010011 Výdaj příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 508 508001 508001001
313 5090000000 Výdaj Aktivní politika zaměstnanosti celkem 509 509000 509000000
313 5090010000 Výdaj aktivní politika zaměstnanosti celkem 509 509001 509001000
313 5090010010 Výdaj aktivní politika zaměstnanosti celkem 509 509001 509001001
313 5090010011 Výdaj aktivní politika zaměstnanosti celkem 509 509001 509001001
313 5100000000 Výdaj Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 510 510000 510000000
313 5100010000 Výdaj výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 510 510001 510001000
313 5100010010 Výdaj výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 510 510001 510001001
313 5100010011 Výdaj výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 510 510001 510001001
313 5110000000 Výdaj Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 511 511000 511000000
313 5110010000 Výdaj výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 511 511001 511001000
313 5110010010 Výdaj výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 511 511001 511001001
313 5110010011 Výdaj výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 511 511001 511001001
313 5120000000 Výdaj Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 512 512000 512000000
313 5120010000 Výdaj příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 512 512001 512001000
313 5120010010 Výdaj příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 512 512001 512001001
313 5120010011 Výdaj příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 512 512001 512001001
313 5130000000 Výdaj Ostatní výdaje organizačních složek státu 513 513000 513000000
313 5130010000 Výdaj ostatní výdaje organizačních složek státu 513 513001 513001000
313 5130010010 Výdaj ostatní výdaje organizačních složek státu 513 513001 513001001
313 5130010011 Výdaj ostatní výdaje organizačních složek státu 513 513001 513001001
313 5140000000 Výdaj Neinvestiční nedávkové transfery 514 514000 514000000
313 5140010000 Výdaj transfery podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 514 514001 514001000
313 5140010010 Výdaj transfery podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 514 514001 514001001
313 5140010011 Výdaj transfery podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 514 514001 514001001
313 5140020000 Výdaj transfery nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny 514 514002 514002000
313 5140020010 Výdaj transfery nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny 514 514002 514002001
313 5140020011 Výdaj transfery nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny 514 514002 514002001
313 5140030000 Výdaj transfery územním rozpočtům na sociálně právní ochranu dětí 514 514003 514003000
313 5140030010 Výdaj transfery územním rozpočtům na sociálně právní ochranu dětí 514 514003 514003001
313 5140030011 Výdaj transfery územním rozpočtům na sociálně právní ochranu dětí 514 514003 514003001
313 5140040000 Výdaj transfery spolufinancované z prostředků EU a FM 514 514004 514004000
313 5140040010 Výdaj transfery spolufinancované z prostředků EU a FM 514 514004 514004001
313 5140040011 Výdaj transfery spolufinancované z prostředků EU a FM 514 514004 514004001
313 5140050000 Výdaj transfery na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 514 514005 514005000
313 5140050010 Výdaj transfery na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 514 514005 514005001
313 5140050011 Výdaj transfery na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 514 514005 514005001
313 5140060000 Výdaj ostatní transfery 514 514006 514006000
313 5140060010 Výdaj ostatní transfery 514 514006 514006001
313 5140060011 Výdaj ostatní transfery 514 514006 514006001
313 5140070000 Výdaj státní příspěvek na výkon pěstounské péče 514 514007 514007000
313 5140070010 Výdaj státní příspěvek na výkon pěstounské péče 514 514007 514007001
313 5140070011 Výdaj státní příspěvek na výkon pěstounské péče 514 514007 514007001
313 5140080000 Výdaj příspěvek na výkon sociální práce na obecních a krajských úřadech 514 514008 514008000
313 5140080010 Výdaj příspěvek na výkon sociální práce na obecních a krajských úřadech 514 514008 514008001
313 5140080011 Výdaj příspěvek na výkon sociální práce na obecních a krajských úřadech 514 514008 514008001
313 5140090000 Výdaj transfery na činnosti vykonávané krajskými úřady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 514 514009 514009000
313 5140090010 Výdaj transfery na činnosti vykonávané krajskými úřady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 514 514009 514009001
313 5140090011 Výdaj transfery na činnosti vykonávané krajskými úřady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 514 514009 514009001
313 5150000000 Výdaj Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 515 515000 515000000
313 5150010000 Výdaj transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 515 515001 515001000
313 5150010010 Výdaj transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 515 515001 515001001
313 5150010011 Výdaj transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 515 515001 515001001
313 5160000000 Výdaj Dávky úrazového pojištění 516 516000 516000000
313 5160010000 Výdaj dávky úrazového pojištění 516 516001 516001000
313 5160010010 Výdaj dávky úrazového pojištění 516 516001 516001001
313 5160010011 Výdaj dávky úrazového pojištění 516 516001 516001001
314 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
314 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
314 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
314 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
314 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
314 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
314 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
314 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
314 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
314 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
314 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
314 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
314 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
314 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
314 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
314 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
314 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
314 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
314 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
314 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
314 5010000000 Výdaj Výdaje Policie ČR 501 501000 501000000
314 5010010000 Výdaj Policejní prezidium ČR 501 501001 501001000
314 5010010010 Výdaj Policejní prezidium ČR 501 501001 501001001
314 5010010011 Výdaj Policejní prezidium ČR 501 501001 501001001
314 5010010020 Výdaj policejní prezidium ČR - migrační politika 501 501001 501001002
314 5010010021 Výdaj policejní prezidium ČR - migrační politika 501 501001 501001002
314 5010020000 Výdaj Krajská ředitelství Policie ČR 501 501002 501002000
314 5010020010 Výdaj Krajská ředitelství Policie ČR 501 501002 501002001
314 5010020011 Výdaj Krajská ředitelství Policie ČR 501 501002 501002001
314 5010020020 Výdaj krajská ředitelství ČR - migrační politika 501 501002 501002002
314 5010020021 Výdaj krajská ředitelství ČR - migrační politika 501 501002 501002002
314 5020000000 Výdaj Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 502 502000 502000000
314 5020010000 Výdaj Generální ředitelství HZS ČR 502 502001 502001000
314 5020010010 Výdaj Generální ředitelství HZS ČR 502 502001 502001001
314 5020010011 Výdaj Generální ředitelství HZS ČR 502 502001 502001001
314 5020010020 Výdaj generální ředitelství HZS ČR - migrační politika 502 502001 502001002
314 5020010021 Výdaj generální ředitelství HZS ČR - migrační politika 502 502001 502001002
314 5020020000 Výdaj Krajská ředitelství HZS ČR vč. ZÚ Hlučín 502 502002 502002000
314 5020020010 Výdaj Krajská ředitelství HZS ČR vč. ZÚ Hlučín 502 502002 502002001
314 5020020011 Výdaj Krajská ředitelství HZS ČR vč. ZÚ Hlučín 502 502002 502002001
314 5020020020 Výdaj krajská ředitelství HZS ČR vč. ZÚ Hlučín - migrační politika 502 502002 502002002
314 5020020021 Výdaj krajská ředitelství HZS ČR vč. ZÚ Hlučín - migrační politika 502 502002 502002002
314 5020030000 Výdaj SOŠ a VOŠ PO Frýdek - Místek 502 502003 502003000
314 5020030010 Výdaj SOŠ a VOŠ PO Frýdek - Místek 502 502003 502003001
314 5020030011 Výdaj SOŠ a VOŠ PO Frýdek - Místek 502 502003 502003001
314 5030000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 503 503000 503000000
314 5030010000 Výdaj Výdaje ústředního orgánu 503 503001 503001000
314 5030010010 Výdaj Výdaje ústředního orgánu 503 503001 503001001
314 5030010011 Výdaj Výdaje ústředního orgánu 503 503001 503001001
314 5030010020 Výdaj ústřední orgán - migrační politika 503 503001 503001002
314 5030010021 Výdaj ústřední orgán - migrační politika 503 503001 503001002
314 5030020000 Výdaj Výdaje státních příspěvkových organizací 503 503002 503002000
314 5030020010 Výdaj Výdaje státních příspěvkových organizací 503 503002 503002001
314 5030020011 Výdaj Výdaje státních příspěvkových organizací 503 503002 503002001
314 5030020020 Výdaj státní příspěvkové organizace - migrační politika 503 503002 503002002
314 5030020021 Výdaj státní příspěvkové organizace - migrační politika 503 503002 503002002
314 5030030000 Výdaj Výdaje Správy základních registrů MV 503 503003 503003000
314 5030030010 Výdaj Výdaje Správy základních registrů MV 503 503003 503003001
314 5030030011 Výdaj Výdaje Správy základních registrů MV 503 503003 503003001
314 5030040000 Výdaj Výdaje resortního policejního školství a Muzea PČR 503 503004 503004000
314 5030040010 Výdaj Výdaje resortního policejního školství a Muzea PČR 503 503004 503004001
314 5030040011 Výdaj Výdaje resortního policejního školství a Muzea PČR 503 503004 503004001
314 5030050000 Výdaj Výdaje archivnictví MV 503 503005 503005000
314 5030050010 Výdaj Výdaje archivnictví MV 503 503005 503005001
314 5030050011 Výdaj Výdaje archivnictví MV 503 503005 503005001
314 5030060000 Výdaj Výdaje Správy uprchl. zařízení MV 503 503006 503006000
314 5030060010 Výdaj Výdaje Správy uprchl. zařízení MV 503 503006 503006001
314 5030060011 Výdaj Výdaje Správy uprchl. zařízení MV 503 503006 503006001
314 5030060020 Výdaj správa uprchlických zařízení MV - migrační politika 503 503006 503006002
314 5030060021 Výdaj správa uprchlických zařízení MV - migrační politika 503 503006 503006002
314 5030070000 Výdaj Výdaje Zdravotnického zař. MV 503 503007 503007000
314 5030070010 Výdaj Výdaje Zdravotnického zař. MV 503 503007 503007001
314 5030070011 Výdaj Výdaje Zdravotnického zař. MV 503 503007 503007001
314 5030070020 Výdaj zdravotnické zařízení MV - migrační politika 503 503007 503007002
314 5030070021 Výdaj zdravotnické zařízení MV - migrační politika 503 503007 503007002
314 5040000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra 504 504000 504000000
314 5040010000 Výdaj Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR 504 504001 504001000
314 5040010010 Výdaj Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR 504 504001 504001001
314 5040010011 Výdaj Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR 504 504001 504001001
314 5040020000 Výdaj Výdaje archivnictví 504 504002 504002000
314 5040020010 Výdaj Výdaje archivnictví 504 504002 504002001
314 5040020011 Výdaj Výdaje archivnictví 504 504002 504002001
314 5040030000 Výdaj Výdaje Správy uprchlických zařízení MV 504 504003 504003000
314 5040030010 Výdaj Výdaje Správy uprchlických zařízení MV 504 504003 504003001
314 5040030011 Výdaj Výdaje Správy uprchlických zařízení MV 504 504003 504003001
314 5040040000 Výdaj Výdaje Zdravotnického zařízení MV 504 504004 504004000
314 5040040010 Výdaj Výdaje Zdravotnického zařízení MV 504 504004 504004001
314 5040040011 Výdaj Výdaje Zdravotnického zařízení MV 504 504004 504004001
314 5050000000 Výdaj Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem 505 505000 505000000
314 5050010000 Výdaj Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem 505 505001 505001000
314 5050010010 Výdaj Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem 505 505001 505001001
314 5050010011 Výdaj Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem 505 505001 505001001
314 5060000000 Výdaj Výdaje na sportovní reprezentaci 506 506000 506000000
314 5060010000 Výdaj Výdaje na sportovní reprezentaci 506 506001 506001000
314 5060010010 Výdaj Výdaje na sportovní reprezentaci 506 506001 506001001
314 5060010011 Výdaj Výdaje na sportovní reprezentaci 506 506001 506001001
314 5070000000 Výdaj Dávky důchodového pojištění 507 507000 507000000
314 5070010000 Výdaj Dávky důchodového pojištění 507 507001 507001000
314 5070010010 Výdaj Dávky důchodového pojištění 507 507001 507001001
314 5070010011 Výdaj Dávky důchodového pojištění 507 507001 507001001
314 5080000000 Výdaj Ostatní sociální dávky 508 508000 508000000
314 5080010000 Výdaj Dávky nemocenského pojištění 508 508001 508001000
314 5080010010 Výdaj Dávky nemocenského pojištění 508 508001 508001001
314 5080010011 Výdaj Dávky nemocenského pojištění 508 508001 508001001
314 5080020000 Výdaj Ostatní dávky 508 508002 508002000
314 5080020010 Výdaj Ostatní dávky 508 508002 508002001
314 5080020011 Výdaj Ostatní dávky 508 508002 508002001
314 5090010011 Výdaj
315 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
315 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
315 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
315 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
315 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
315 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
315 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
315 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
315 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
315 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
315 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
315 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
315 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
315 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
315 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
315 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
315 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
315 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
315 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
315 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
315 5010000000 Výdaj Ochrana přírody a krajiny 501 501000 501000000
315 5010010000 Výdaj Zlepšování stavu přírody a krajiny 501 501001 501001000
315 5010010010 Výdaj Zlepšování stavu přírody a krajiny 501 501001 501001001
315 5010010011 Výdaj Zlepšování stavu přírody a krajiny 501 501001 501001001
315 5010020000 Výdaj Ochrana horninového a půdního prostředí 501 501002 501002000
315 5010020010 Výdaj Ochrana horninového a půdního prostředí 501 501002 501002001
315 5010020011 Výdaj Ochrana horninového a půdního prostředí 501 501002 501002001
315 5020000000 Výdaj Technická ochrana životního prostředí 502 502000 502000000
315 5020010000 Výdaj Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 502 502001 502001000
315 5020010010 Výdaj Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 502 502001 502001001
315 5020010011 Výdaj Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 502 502001 502001001
315 5020020000 Výdaj Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 502 502002 502002000
315 5020020010 Výdaj Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 502 502002 502002001
315 5020020011 Výdaj Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 502 502002 502002001
315 5020030000 Výdaj Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 502 502003 502003000
315 5020030010 Výdaj Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 502 502003 502003001
315 5020030011 Výdaj Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 502 502003 502003001
315 5030000000 Výdaj Ochrana klimatu a ovzduší 503 503000 503000000
315 5030010000 Výdaj Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 503 503001 503001000
315 5030010010 Výdaj Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 503 503001 503001001
315 5030010011 Výdaj Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 503 503001 503001001
315 5030020000 Výdaj Udržitelné využívání zdrojů energie 503 503002 503002000
315 5030020010 Výdaj Udržitelné využívání zdrojů energie 503 503002 503002001
315 5030020011 Výdaj Udržitelné využívání zdrojů energie 503 503002 503002001
315 5040000000 Výdaj Ostatní činnosti v životním prostředí 504 504000 504000000
315 5040010000 Výdaj Všeobecné hospodářské služby 504 504001 504001000
315 5040010010 Výdaj Všeobecné hospodářské služby 504 504001 504001001
315 5040010011 Výdaj Všeobecné hospodářské služby 504 504001 504001001
315 5040020000 Výdaj Ostatní činnosti v ochraně přírody a krajiny 504 504002 504002000
315 5040020010 Výdaj Ostatní činnosti v ochraně přírody a krajiny 504 504002 504002001
315 5040020011 Výdaj Ostatní činnosti v ochraně přírody a krajiny 504 504002 504002001
315 5040030000 Výdaj Správa v ochraně ŽP 504 504003 504003000
315 5040030010 Výdaj Správa v ochraně ŽP 504 504003 504003001
315 5040030011 Výdaj Správa v ochraně ŽP 504 504003 504003001
315 5040040000 Výdaj Činnosti v ochraně životního prostředí 504 504004 504004000
315 5040040010 Výdaj Činnosti v ochraně životního prostředí 504 504004 504004001
315 5040040011 Výdaj Činnosti v ochraně životního prostředí 504 504004 504004001
317 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
317 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
317 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
317 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
317 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
317 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
317 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
317 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
317 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
317 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
317 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
317 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
317 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
317 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
317 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
317 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
317 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
317 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
317 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
317 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
317 5010000000 Výdaj Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu 501 501000 501000000
317 5010010000 Výdaj národní programy 501 501001 501001000
317 5010010010 Výdaj národní programy 501 501001 501001001
317 5010010011 Výdaj Národní programy 501 501001 501001001
317 5010020000 Výdaj kofinancované programy 501 501002 501002000
317 5010020010 Výdaj kofinancované programy 501 501002 501002001
317 5010020011 Výdaj kofinancované programy 501 501002 501002001
317 5010020021 Výdaj
317 5010030000 Výdaj odstraňování následků živelních pohrom 501 501003 501003000
317 5010030010 Výdaj odstraňování následků živelních pohrom 501 501003 501003001
317 5010030011 Výdaj odstraňování následků živelních pohrom 501 501003 501003001
317 5010040000 Výdaj úkoly zabezpečované příspěvkovou organizací Czech Tourism 501 501004 501004000
317 5010040010 Výdaj úkoly zabezpečované příspěvkovou organizací Czech Tourism 501 501004 501004001
317 5010040011 Výdaj úkoly zabezpečované příspěvkovou organizací Czech Tourism 501 501004 501004001
317 5010050000 Výdaj úkoly zabezpečované příspěvkovou organizací CRR 501 501005 501005000
317 5010050010 Výdaj úkoly zabezpečované příspěvkovou organizací CRR 501 501005 501005001
317 5010050011 Výdaj úkoly zabezpečované příspěvkovou organizací CRR 501 501005 501005001
317 5010060000 Výdaj Obecně prospěšné společnosti 501 501006 501006000
317 5010060010 Výdaj Obecně prospěšné společnosti 501 501006 501006001
317 5010060011 Výdaj Obecně prospěšné společnosti 501 501006 501006001
317 5010070000 Výdaj výzkum a vývoj 501 501007 501007000
317 5010070010 Výdaj výzkum a vývoj 501 501007 501007001
317 5010070011 Výdaj výzkum a vývoj 501 501007 501007001
317 5010080000 Výdaj podpora neziskových a jiných organizací v oblasti regionálního rozvoje 501 501008 501008000
317 5010080010 Výdaj Podpora neziskových a jiných organizací v oblasti regionálního rozvoje 501 501008 501008001
317 5010080011 Výdaj podpora neziskových a jiných organizací v oblasti regionálního rozvoje 501 501008 501008001
317 5010090000 Výdaj zabezpečování ostatních činností v oblasti regionálního rozvoje 501 501009 501009000
317 5010090010 Výdaj zabezpečování ostatních činností v oblasti regionálního rozvoje 501 501009 501009001
317 5010090011 Výdaj zabezpečování ostatních činností v oblasti regionálního rozvoje 501 501009 501009001
317 5020000000 Výdaj Podpora bydlení 502 502000 502000000
317 5020010000 Výdaj programy podpory bydlení 502 502001 502001000
317 5020010010 Výdaj programy podpory bydlení 502 502001 502001001
317 5020010011 Výdaj programy podpory bydlení 502 502001 502001001
317 5020020000 Výdaj státní podpora na hypotéky 502 502002 502002000
317 5020020010 Výdaj státní podpora na hypotéky 502 502002 502002001
317 5020020011 Výdaj státní podpora na hypotéky 502 502002 502002001
317 5020030000 Výdaj podpora neziskových a jiných organizací v oblasti bydlení 502 502003 502003000
317 5020030010 Výdaj podpora neziskových a jiných organizací v oblasti bydlení 502 502003 502003001
317 5020030011 Výdaj podpora neziskových a jiných organizací v oblasti bydlení 502 502003 502003001
317 5020040000 Výdaj zabezpečení ostatních činností v oblasti bydlení 502 502004 502004000
317 5020040010 Výdaj zabezpečení ostatních činností v oblasti bydlení 502 502004 502004001
317 5020040011 Výdaj zabezpečení ostatních činností v oblasti bydlení 502 502004 502004001
317 5030000000 Výdaj Územní plánování a stavební řád 503 503000 503000000
317 5030010000 Výdaj činnost Ústavu pro územní rozvoj 503 503001 503001000
317 5030010010 Výdaj činnost Ústavu pro územní rozvoj 503 503001 503001001
317 5030010011 Výdaj Činnost Ústavu pro územní rozvoj 503 503001 503001001
317 5030020000 Výdaj neziskové organizace v oblasti územního plánování a stavebního řádu 503 503002 503002000
317 5030020010 Výdaj neziskové organizace v oblasti územního plánování a stavebního řádu 503 503002 503002001
317 5030020011 Výdaj neziskové organizace v oblasti územního plánování a stavebního řádu 503 503002 503002001
317 5030030000 Výdaj zabezpečení ostatních činností v oblasti územního plánování a stavebního řádu 503 503003 503003000
317 5030030010 Výdaj zabezpečení ostatních činností v oblasti územního plánování a stavebního řádu 503 503003 503003001
317 5030030011 Výdaj zabezpečení ostatních činností v oblasti územního plánování a stavebního řádu 503 503003 503003001
317 5040000000 Výdaj Ostatní činnosti resortu 504 504000 504000000
317 5040010000 Výdaj správa investičního majetku v působnosti resortu 504 504001 504001000
317 5040010010 Výdaj správa investičního majetku v působnosti resortu 504 504001 504001001
317 5040010011 Výdaj správa investičního majetku v působnosti resortu 504 504001 504001001
317 5040020000 Výdaj Výdaje na odborné úkoly MMR 504 504002 504002000
317 5040020010 Výdaj výdaje na odborné úkoly MMR 504 504002 504002001
317 5040020011 Výdaj výdaje na odborné úkoly MMR 504 504002 504002001
317 5040030000 Výdaj výdaje osobní 504 504003 504003000
317 5040030010 Výdaj výdaje osobní 504 504003 504003001
317 5040030011 Výdaj výdaje osobní 504 504003 504003001
317 5040030021 Výdaj
317 5040040000 Výdaj dotace neziskovým organizacím jinde nezařazené 504 504004 504004000
317 5040040010 Výdaj dotace neziskovým organizacím jinde nezařazené 504 504004 504004001
317 5040040011 Výdaj dotace neziskovým organizacím jinde nezařazené 504 504004 504004001
317 5040050000 Výdaj výdaje na ostatní činnosti rezortu (provozní úkoly) 504 504005 504005000
317 5040050010 Výdaj výdaje na ostatní činnosti rezortu (provozní úkoly) 504 504005 504005001
317 5040050011 Výdaj výdaje na ostatní činnosti rezortu (provozní úkoly) 504 504005 504005001
317 5040050020 Výdaj migrační politika MMR 504 504005 504005002
317 5040050021 Výdaj migrační politika MMR 504 504005 504005002
317 5040050031 Výdaj
321 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
321 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
321 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
321 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
321 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
321 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
321 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
321 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
321 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
321 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
321 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
321 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
321 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
321 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
321 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
321 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
321 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
321 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
321 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
321 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
321 5010000000 Výdaj Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 501 501000 501000000
321 5010010000 Výdaj Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 501 501001 501001000
321 5010010010 Výdaj Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 501 501001 501001001
321 5010010011 Výdaj Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 501 501001 501001001
321 5020000000 Výdaj Dotace jiným subjektům 502 502000 502000000
321 5020010000 Výdaj Dotace jiným subjektům 502 502001 502001000
321 5020010010 Výdaj Dotace jiným subjektům 502 502001 502001001
321 5020010011 Výdaj Dotace jiným subjektům 502 502001 502001001
322 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
322 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
322 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
322 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
322 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
322 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
322 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
322 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
322 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
322 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
322 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
322 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
322 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
322 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
322 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
322 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
322 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
322 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
322 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
322 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
322 5010000000 Výdaj Podpora podnikání 501 501000 501000000
322 5010010000 Výdaj Podpora podnikání 501 501001 501001000
322 5010010010 Výdaj Výzkum a vývoj 501 501001 501001001
322 5010010011 Výdaj Výzkum a vývoj 501 501001 501001001
322 5010010020 Výdaj Operační program Podnikání a inovace 501 501001 501001002
322 5010010021 Výdaj Operační program Podnikání a inovace 501 501001 501001002
322 5010010030 Výdaj Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - globální grant EDUCA 501 501001 501001003
322 5010010031 Výdaj Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - globální grant EDUCA 501 501001 501001003
322 5010010040 Výdaj Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP 501 501001 501001004
322 5010010041 Výdaj Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP 501 501001 501001004
322 5010010050 Výdaj Technologická centra a centra strategických služeb 501 501001 501001005
322 5010010051 Výdaj Technologická centra a centra strategických služeb 501 501001 501001005
322 5010010060 Výdaj dotace společnosti Hyundai a další investiční pobídky 501 501001 501001006
322 5010010061 Výdaj dotace společnosti Hyundai a další investiční pobídky 501 501001 501001006
322 5010010070 Výdaj Program úspor energie - EFEKT 501 501001 501001007
322 5010010071 Výdaj Program úspor energie - EFEKT 501 501001 501001007
322 5010010080 Výdaj Mezinárodní technologická spolupráce 501 501001 501001008
322 5010010081 Výdaj Mezinárodní technologická spolupráce 501 501001 501001008
322 5010010090 Výdaj Záruka pro začínající podnikatele 501 501001 501001009
322 5010010091 Výdaj Záruka pro začínající podnikatele 501 501001 501001009
322 5010010100 Výdaj INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům 501 501001 501001010
322 5010010101 Výdaj INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům 501 501001 501001010
322 5010010110 Výdaj Operační program pro podnikání, inovace a konkurenceschopnost 501 501001 501001011
322 5010010111 Výdaj Operační program pro podnikání, inovace a konkurenceschopnost 501 501001 501001011
322 5010010120 Výdaj podpora průmyslových zón vč. Brownfieldů 501 501001 501001012
322 5010010121 Výdaj podpora průmyslových zón vč. Brownfieldů 501 501001 501001012
322 5020000000 Výdaj Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu 502 502000 502000000
322 5020010000 Výdaj Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 502 502001 502001000
322 5020010010 Výdaj Mandatorní výdaje 502 502001 502001001
322 5020010011 Výdaj Mandatorní výdaje 502 502001 502001001
322 5020010020 Výdaj Technický útlum 502 502001 502001002
322 5020010021 Výdaj Technický útlum 502 502001 502001002
322 5020010030 Výdaj Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státních podniků DIAMO a PKÚ 502 502001 502001003
322 5020010031 Výdaj Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státních podniků DIAMO a PKÚ 502 502001 502001003
322 5020010040 Výdaj Dotace na správu skládek DIAMO 502 502001 502001004
322 5020010041 Výdaj Dotace na správu skládek DIAMO 502 502001 502001004
322 5020010050 Výdaj Úhrady z vydobytých nerostů (ekologická dotace) 502 502001 502001005
322 5020010051 Výdaj Úhrady z vydobytých nerostů (ekologická dotace) 502 502001 502001005
322 5020020000 Výdaj výdaje kryté převodem z privatizačního účtu 502 502002 502002000
322 5020020010 Výdaj reprodukce majetku a zajištění dalších potřeb státu (AZRP) 502 502002 502002001
322 5020020011 Výdaj reprodukce majetku a zajištění dalších potřeb státu (AZRP) 502 502002 502002001
322 5020020020 Výdaj odstraňování následků těžby uranu v oblasti Stráž pod Ralskem 502 502002 502002002
322 5020020021 Výdaj odstraňování následků těžby uranu v oblasti Stráž pod Ralskem 502 502002 502002002
322 5030000000 Výdaj Výdaje spojené s další činností resortu 503 503000 503000000
322 5030010000 Výdaj Výdaje spojené s další činností resortu 503 503001 503001000
322 5030010010 Výdaj Výdaje aparátu MPO 503 503001 503001001
322 5030010011 Výdaj Výdaje aparátu MPO 503 503001 503001001
322 5030010020 Výdaj Výdaje OSS v působnosti MPO 503 503001 503001002
322 5030010021 Výdaj Výdaje OSS v působnosti MPO 503 503001 503001002
322 5030010030 Výdaj Výdaje PO v působnosti MPO 503 503001 503001003
322 5030010031 Výdaj Výdaje PO v působnosti MPO 503 503001 503001003
322 5030010040 Výdaj Příspěvky mezinárodním organizacím 503 503001 503001004
322 5030010041 Výdaj Příspěvky mezinárodním organizacím 503 503001 503001004
322 5030010050 Výdaj Dotace pro obce - JKM, zákon o volném pohybu zboží 503 503001 503001005
322 5030010051 Výdaj Dotace pro obce - JKM, zákon o volném pohybu zboží 503 503001 503001005
322 5030010060 Výdaj Dotace na ochranu spotřebitele 503 503001 503001006
322 5030010061 Výdaj Dotace na ochranu spotřebitele 503 503001 503001006
322 5030010070 Výdaj Výdaje na mezinárodní akreditaci - o.p.s. ČIA 503 503001 503001007
322 5030010071 Výdaj Výdaje na mezinárodní akreditaci - o.p.s. ČIA 503 503001 503001007
322 5030010080 Výdaj Výdaje na administraci a supervizi strategických průmyslových zón programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 503 503001 503001008
322 5030010081 Výdaj Výdaje na administraci a supervizi strategických průmyslových zón programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 503 503001 503001008
322 5030010090 Výdaj Pověřený auditní subjekt (Operační program Technická pomoc) 503 503001 503001009
322 5030010091 Výdaj Pověřený auditní subjekt (Operační program Technická pomoc) 503 503001 503001009
322 5030010100 Výdaj Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost osa 4 - v gesci MMR 503 503001 503001010
322 5030010101 Výdaj Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost osa 4 - v gesci MMR 503 503001 503001010
322 5030010110 Výdaj Integrovaný operační program - v gesci MMR 503 503001 503001011
322 5030010111 Výdaj Integrovaný operační program - v gesci MMR 503 503001 503001011
322 5030010120 Výdaj Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci 503 503001 503001012
322 5030010121 Výdaj Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci 503 503001 503001012
322 5030010130 Výdaj výdaje na podporu technického vzdělávání 503 503001 503001013
322 5030010131 Výdaj výdaje na podporu technického vzdělávání 503 503001 503001013
322 5030010140 Výdaj operační program Zaměstnanost 503 503001 503001014
322 5030010141 Výdaj operační program Zaměstnanost 503 503001 503001014
322 5030010150 Výdaj integrovaný regionální operační program 503 503001 503001015
322 5030010151 Výdaj integrovaný regionální operační program 503 503001 503001015
322 5030010160 Výdaj Program INTERREG EUROPE 503 503001 503001016
322 5030010161 Výdaj Program INTERREG EUROPE 503 503001 503001016
322 5030010170 Výdaj Operační program životní prostředí 503 503001 503001017
322 5030010171 Výdaj Operační program životní prostředí 503 503001 503001017
322 5030010180 Výdaj Operační program Technická pomoc 503 503001 503001018
322 5030010181 Výdaj Operační program Technická pomoc 503 503001 503001018
322 5030010190 Výdaj OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 503 503001 503001019
322 5030010191 Výdaj OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ 503 503001 503001019
322 5040000000 Výdaj Dotace na obnovitelné zdroje energie 504 504000 504000000
322 5040010000 Výdaj Dotace na obnovitelné zdroje energie 504 504001 504001000
322 5040010010 Výdaj Dotace na obnovitelné zdroje energie 504 504001 504001001
322 5040010011 Výdaj Dotace na obnovitelné zdroje energie 504 504001 504001001
322 5050000000 Výdaj Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů 505 505000 505000000
322 5050010000 Výdaj výdaje kryté převodem z jaderného účtu 505 505001 505001000
322 5050010010 Výdaj výdaje kryté převodem z jaderného účtu 505 505001 505001001
322 5050010011 Výdaj výdaje kryté převodem z jaderného účtu 505 505001 505001001
322 5050020000 Výdaj ostatní výdaje 505 505002 505002000
322 5050020010 Výdaj ostatní výdaje 505 505002 505002001
322 5050020011 Výdaj ostatní výdaje 505 505002 505002001
327 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
327 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
327 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
327 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
327 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
327 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
327 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
327 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
327 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
327 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
327 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
327 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
327 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
327 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
327 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
327 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
327 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
327 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
327 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
327 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
327 5010000000 Výdaj Drážní a kombinovaná doprava 501 501000 501000000
327 5010010000 Výdaj doprovodný sociální program 501 501001 501001000
327 5010010010 Výdaj doprovodný sociální program 501 501001 501001001
327 5010010011 Výdaj doprovodný sociální program 501 501001 501001001
327 5010020000 Výdaj úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 501 501002 501002000
327 5010020010 Výdaj úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 501 501002 501002001
327 5010020011 Výdaj úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 501 501002 501002001
327 5010030000 Výdaj příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI 501 501003 501003000
327 5010030010 Výdaj příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI 501 501003 501003001
327 5010030011 Výdaj příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI 501 501003 501003001
327 5010040000 Výdaj kombinovaná doprava 501 501004 501004000
327 5010040010 Výdaj kombinovaná doprava 501 501004 501004001
327 5010040011 Výdaj kombinovaná doprava 501 501004 501004001
327 5010050000 Výdaj ostatní výdaje spojené s drážní dopravou 501 501005 501005000
327 5010050010 Výdaj ostatní výdaje spojené s drážní dopravou 501 501005 501005001
327 5010050011 Výdaj ostatní výdaje spojené s drážní dopravou 501 501005 501005001
327 5020000000 Výdaj Pozemní komunikace 502 502000 502000000
327 5020010000 Výdaj pozemní komunikace 502 502001 502001000
327 5020010010 Výdaj pozemní komunikace 502 502001 502001001
327 5020010011 Výdaj pozemní komunikace 502 502001 502001001
327 5030000000 Výdaj Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 503 503000 503000000
327 5030010000 Výdaj dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR 503 503001 503001000
327 5030010010 Výdaj dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR 503 503001 503001001
327 5030010011 Výdaj dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR 503 503001 503001001
327 5030020000 Výdaj financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb. 503 503002 503002000
327 5030020010 Výdaj financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb. 503 503002 503002001
327 5030020011 Výdaj financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb. 503 503002 503002001
327 5030030000 Výdaj dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 503 503003 503003000
327 5030030010 Výdaj dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 503 503003 503003001
327 5030030011 Výdaj dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 503 503003 503003001
327 5030040000 Výdaj ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 503 503004 503004000
327 5030040010 Výdaj ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 503 503004 503004001
327 5030040011 Výdaj ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 503 503004 503004001
327 5040000000 Výdaj Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 504 504000 504000000
327 5040010000 Výdaj další výdaje spojené s dopravní politikou státu 504 504001 504001000
327 5040010010 Výdaj další výdaje spojené s dopravní politikou státu 504 504001 504001001
327 5040010011 Výdaj další výdaje spojené s dopravní politikou státu 504 504001 504001001
327 5040020000 Výdaj výdaje spojené s kosmickými aktivitami 504 504002 504002000
327 5040020010 Výdaj výdaje spojené s kosmickými aktivitami 504 504002 504002001
327 5040020011 Výdaj výdaje spojené s kosmickými aktivitami 504 504002 504002001
328 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
328 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
328 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
328 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
328 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
328 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
328 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
328 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
328 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
328 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
328 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
328 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
328 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
328 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
328 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
328 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
328 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
328 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
328 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
328 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
328 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 501 501000 501000000
328 5010010000 Výdaj výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny 501 501001 501001000
328 5010010010 Výdaj výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny 501 501001 501001001
328 5010010011 Výdaj výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny 501 501001 501001001
328 5010020000 Výdaj výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady 501 501002 501002000
328 5010020010 Výdaj výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady 501 501002 501002001
328 5010020011 Výdaj výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady 501 501002 501002001
328 5010030000 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 501 501003 501003000
328 5010030010 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 501 501003 501003001
328 5010030011 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 501 501003 501003001
328 5010040000 Výdaj čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence 501 501004 501004000
328 5010040010 Výdaj čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence 501 501004 501004001
328 5010040011 Výdaj čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence 501 501004 501004001
329 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
329 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
329 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
329 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
329 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
329 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
329 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
329 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
329 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
329 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
329 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
329 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
329 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
329 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
329 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
329 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
329 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
329 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
329 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
329 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
329 5010000000 Výdaj Podpora agropotravinářského komplexu 501 501000 501000000
329 5010010000 Výdaj dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 501 501001 501001000
329 5010010010 Výdaj dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 501 501001 501001001
329 5010010011 Výdaj dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 501 501001 501001001
329 5010010012 Výdaj
329 5010020000 Výdaj ostatní výdaje 501 501002 501002000
329 5010020010 Výdaj ostatní výdaje 501 501002 501002001
329 5010020011 Výdaj ostatní výdaje 501 501002 501002001
329 5010020012 Výdaj
329 5020000000 Výdaj Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 502 502000 502000000
329 5020010000 Výdaj dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 502 502001 502001000
329 5020010010 Výdaj dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 502 502001 502001001
329 5020010011 Výdaj dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 502 502001 502001001
329 5020020000 Výdaj ostatní dotace 502 502002 502002000
329 5020020010 Výdaj ostatní dotace 502 502002 502002001
329 5020020011 Výdaj ostatní dotace 502 502002 502002001
329 5030000000 Výdaj Podpora lesního hospodářství 503 503000 503000000
329 5030010000 Výdaj Podpora lesního hospodářství 503 503001 503001000
329 5030010010 Výdaj Podpora lesního hospodářství 503 503001 503001001
329 5030010011 Výdaj Podpora lesního hospodářství 503 503001 503001001
329 5040000000 Výdaj Podpora vodního hospodářství 504 504000 504000000
329 5040010000 Výdaj výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 504 504001 504001000
329 5040010010 Výdaj výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 504 504001 504001001
329 5040010011 Výdaj výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 504 504001 504001001
329 5040020000 Výdaj ostatní výdaje na vodní hospodářství 504 504002 504002000
329 5040020010 Výdaj ostatní výdaje na vodní hospodářství 504 504002 504002001
329 5040020011 Výdaj ostatní výdaje na vodní hospodářství 504 504002 504002001
329 5050000000 Výdaj Podpora neziskovým organizacím 505 505000 505000000
329 5050010000 Výdaj Podpora neziskovým organizacím 505 505001 505001000
329 5050010010 Výdaj Podpora neziskovým organizacím 505 505001 505001001
329 5050010011 Výdaj Podpora neziskovým organizacím 505 505001 505001001
329 5060000000 Výdaj Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 506 506000 506000000
329 5060010000 Výdaj Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 506 506001 506001000
329 5060010010 Výdaj Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 506 506001 506001001
329 5060010011 Výdaj Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 506 506001 506001001
329 5060010012 Výdaj ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost-dotace 506 506001 506001001
329 5070000000 Výdaj Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení Pozemkového fondu ČR 507 507000 507000000
329 5070010000 Výdaj Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení PF ČR 507 507001 507001000
329 5070010010 Výdaj Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení PF ČR 507 507001 507001001
329 5070010011 Výdaj Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení PF ČR 507 507001 507001001
333 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
333 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
333 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
333 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
333 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
333 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
333 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
333 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
333 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
333 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
333 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
333 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
333 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
333 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
333 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
333 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
333 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
333 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
333 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
333 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
333 5010000000 Výdaj Věda a vysoké školy 501 501000 501000000
333 5010010000 Výdaj vysoké školy 501 501001 501001000
333 5010010010 Výdaj vysoké školy 501 501001 501001001
333 5010010011 Výdaj vysoké školy - rozpisové 501 501001 501001001
333 5010010012 Výdaj vysoké školy - dotace (vč. EDS) 501 501001 501001001
333 5010010013 Výdaj vysoké školy - příspěvek 501 501001 501001001
333 5010010014 Výdaj vysoké školy - neuznatelné výdaje 501 501001 501001001
333 5010020000 Výdaj výzkum, experimentální vývoj a inovace 501 501002 501002000
333 5010020010 Výdaj výzkum, experimentální vývoj a inovace 501 501002 501002001
333 5010020011 Výdaj výzkum, experimentální vývoj a inovace - rozpisové 501 501002 501002001
333 5010020020 Výdaj výzkum, experimentální vývoj a inovace - účelové 501 501002 501002002
333 5010020021 Výdaj VVaI - účelové - velké infrastruktury 501 501002 501002002
333 5010020030 Výdaj výzkum, experimentální vývoj a inovace - institucionální 501 501002 501002003
333 5010020031 Výdaj VVaI - institucionální EU PO1 501 501002 501002003
333 5010020032 Výdaj VVaI - institucionální EU PO2 501 501002 501002003
333 5010020033 Výdaj VVaI - institucionální EU PO3 501 501002 501002003
333 5010020034 Výdaj VVaI - institucionální EU PO4 501 501002 501002003
333 5010020035 Výdaj VVaI - institucionální EU PO5 501 501002 501002003
333 5010020036 Výdaj VVaI - FM podíl 1 501 501002 501002003
333 5010020037 Výdaj VVaI - FM podíl 2 501 501002 501002003
333 5010020038 Výdaj VVaI - EU/FM neuznatelné výdaje 501 501002 501002003
333 5020000000 Výdaj Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 502 502000 502000000
333 5020010000 Výdaj výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 502 502001 502001000
333 5020010010 Výdaj výdaje regionálního školství 502 502001 502001001
333 5020010011 Výdaj výdaje regionálního školství - rozpisové 502 502001 502001001
333 5020010012 Výdaj výdaje regionálního školství - výkonové financování 502 502001 502001001
333 5020010013 Výdaj výdaje regionálního školství - rozvojové programy 502 502001 502001001
333 5020010014 Výdaj výdaje regionálního školství - neuznatelné výdaje 502 502001 502001001
333 5020010015 Výdaj výdaje regionálního školství - ostatní dotační tituly 502 502001 502001001
333 5020010020 Výdaj přímo řízené organizace 502 502001 502001002
333 5020010021 Výdaj přímo řízené organizace - rozpisové 502 502001 502001002
333 5020010022 Výdaj přímo řízené organizace - výkonové financování 502 502001 502001002
333 5020010023 Výdaj přímo řízené organizace - rozvojové programy 502 502001 502001002
333 5020010024 Výdaj přímo řízené organizace - neuznatelné výdaje 502 502001 502001002
333 5030000000 Výdaj Podpora činnosti v oblasti mládeže 503 503000 503000000
333 5030010000 Výdaj podpora činnosti v oblasti mládeže 503 503001 503001000
333 5030010010 Výdaj podpora činnosti v oblasti mládeže 503 503001 503001001
333 5030010011 Výdaj podpora činnosti v oblasti mládeže - rozpisové 503 503001 503001001
333 5030010012 Výdaj podpora činnosti v oblasti mládeže - soutěže 503 503001 503001001
333 5030010013 Výdaj podpora činnosti v oblasti mládeže - dotace 503 503001 503001001
333 5030010014 Výdaj podpora činnosti v oblasti mládeže - jiné 503 503001 503001001
333 5040000000 Výdaj Podpora činnosti v oblasti sportu 504 504000 504000000
333 5040010000 Výdaj sportovní reprezentace 504 504001 504001000
333 5040010010 Výdaj sportovní reprezentace 504 504001 504001001
333 5040010011 Výdaj sportovní reprezentace 504 504001 504001001
333 5040010012 Výdaj Sportovní reprezentace - příspěvek (resortní centra, ADV) 504 504001 504001001
333 5040020000 Výdaj všeobecná sportovní činnost 504 504002 504002000
333 5040020010 Výdaj všeobecná sportovní činnost 504 504002 504002001
333 5040020011 Výdaj všeobecná sportovní činnost 504 504002 504002001
333 5040020012 Výdaj všeobecná sportovní činnost - školní sport 504 504002 504002001
333 5050000000 Výdaj Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace 505 505000 505000000
333 5050010000 Výdaj výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace 505 505001 505001000
333 5050010010 Výdaj výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace 505 505001 505001001
333 5050010011 Výdaj výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace - rozpisové 505 505001 505001001
333 5050010012 Výdaj programy z EU - PO1 505 505001 505001001
333 5050010013 Výdaj programy z EU - PO2 505 505001 505001001
333 5050010014 Výdaj programy z EU - PO3 505 505001 505001001
333 5050010015 Výdaj programy z EU - PO4 505 505001 505001001
333 5050010016 Výdaj programy z EU - PO5 505 505001 505001001
333 5050010017 Výdaj programy z FM - podíl 1 505 505001 505001001
333 5050010018 Výdaj programy z FM - podíl 2 505 505001 505001001
333 5050010019 Výdaj programy z EU a FM - neuznatelné výdaje 505 505001 505001001
333 5060000000 Výdaj Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 506 506000 506000000
333 5060010000 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 506 506001 506001000
333 5060010010 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 506 506001 506001001
333 5060010011 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 506 506001 506001001
333 5060010012 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu - společné úkoly 506 506001 506001001
333 5060010013 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu - účelově vyčleněné 506 506001 506001001
333 5060010014 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu - OPŘO kmenová činnost 506 506001 506001001
333 5060010015 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu - OPŘO projekty 506 506001 506001001
333 5060010016 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu - OPŘO ostatní 506 506001 506001001
333 5060010017 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu - neuznatelné výdaje 506 506001 506001001
333 5060010018 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu - jiné 506 506001 506001001
334 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
334 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
334 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
334 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
334 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
334 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
334 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
334 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
334 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
334 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
334 1030010010 Příjem Příjmy z 234116 103 103001 103001001
334 1030010020 Příjem Příjmy TP IOP 103 103001 103001002
334 1030010030 Příjem Příjmy OP LZZ 103 103001 103001003
334 1030010040 Příjem Příjmy RIS 103 103001 103001004
334 1030010050 Příjem Příjmy z 234117 103 103001 103001005
334 1030010060 Příjem Příjmy z 234119 103 103001 103001006
334 1030010070 Příjem Příjmy z OP VPK 103 103001 103001007
334 1030010080 Příjem příjmy z 134711 103 103001 103001008
334 1030010090 Příjem příjmy z 134712 103 103001 103001009
334 1030010100 Příjem příjmy z 134713 103 103001 103001010
334 1030010110 Příjem příjmy z 134715 103 103001 103001011
334 1030010120 Příjem příjmy z 134716 103 103001 103001012
334 1030010130 Příjem příjmy z 134717 103 103001 103001013
334 1030010140 Příjem příjmy z 134718 103 103001 103001014
334 1030010150 Příjem příjmy z 134719 103 103001 103001015
334 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
334 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
334 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
334 1030030010 Příjem Příjmy mimo ISPROFIN 103 103003 103003001
334 1030030020 Příjem Příjmy z 234114 103 103003 103003002
334 1030030030 Příjem příjmy mimo EDS/SMVS 2014+ 103 103003 103003003
334 1030030040 Příjem příjmy z 134714 103 103003 103003004
334 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
334 1030040010 Příjem příjmy PO z odpisů 103 103004 103004001
334 1030040020 Příjem příjmy PO z prodeje majetku 103 103004 103004002
334 1030040030 Příjem příjmy z úroků 103 103004 103004003
334 1030040040 Příjem příjmy z pokut ve správním řízení 103 103004 103004004
334 1030040050 Příjem Ostatní nedaňové nahodilé příjmy 103 103004 103004005
334 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
334 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
334 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
334 5010000000 Výdaj Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 501 501000 501000000
334 5010010000 Výdaj výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 501 501001 501001000
334 5010010010 Výdaj výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 501 501001 501001001
334 5010010011 Výdaj výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 501 501001 501001001
334 5020000000 Výdaj Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 502 502000 502000000
334 5020010000 Výdaj finanční náhrada 502 502001 502001000
334 5020010010 Výdaj finanční náhrada 502 502001 502001001
334 5020010011 Výdaj finanční náhrada 502 502001 502001001
334 5020020000 Výdaj příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 502 502002 502002000
334 5020020010 Výdaj příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 502 502002 502002001
334 5020020011 Výdaj příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 502 502002 502002001
334 5020020020 Výdaj opravy církevního majetku 502 502002 502002002
334 5020020021 Výdaj opravy církevního majetku 502 502002 502002002
334 5030000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 503 503000 503000000
334 5030010000 Výdaj rozvoj a obnova materiálně technické základny 503 503001 503001000
334 5030010010 Výdaj Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK 503 503001 503001001
334 5030010011 Výdaj Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK 503 503001 503001001
334 5030010020 Výdaj Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 503 503001 503001002
334 5030010021 Výdaj Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 503 503001 503001002
334 5030010030 Výdaj 134V031 pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK 503 503001 503001003
334 5030010031 Výdaj 134V031 pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK 503 503001 503001003
334 5030010040 Výdaj 134V021 reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 503 503001 503001004
334 5030010041 Výdaj 134V021 reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 503 503001 503001004
334 5030020000 Výdaj neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 503 503002 503002000
334 5030020010 Výdaj neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z Evropské unie 503 503002 503002001
334 5030020011 Výdaj neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z Evropské unie mimo Informační systém programového financování 503 503002 503002001
334 5030030000 Výdaj výdaje na činnost úřadu 503 503003 503003000
334 5030030010 Výdaj výdaje na činnost úřadu 503 503003 503003001
334 5030030011 Výdaj výdaje na činnost úřadu 503 503003 503003001
334 5030030020 Výdaj Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 503 503003 503003002
334 5030030021 Výdaj Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 503 503003 503003002
334 5030030030 Výdaj zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007 503 503003 503003003
334 5030030031 Výdaj zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007 503 503003 503003003
334 5030040000 Výdaj platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 503 503004 503004000
334 5030040010 Výdaj platby mezinárodním společnostem 503 503004 503004001
334 5030040011 Výdaj platby mezinárodním společnostem 503 503004 503004001
334 5030040020 Výdaj zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007 503 503004 503004002
334 5030040021 Výdaj zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007 503 503004 503004002
334 5030040030 Výdaj centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 503 503004 503004003
334 5030040031 Výdaj centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 503 503004 503004003
334 5030040040 Výdaj nadační fond obětem holocaustu 503 503004 503004004
334 5030040041 Výdaj nadační fond obětem holocaustu 503 503004 503004004
334 5030050000 Výdaj program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 503 503005 503005000
334 5030050010 Výdaj program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 503 503005 503005001
334 5030050011 Výdaj 134V811 program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 503 503005 503005001
334 5030050012 Výdaj 134D811 program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 503 503005 503005001
334 5040000000 Výdaj Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 504 504000 504000000
334 5040010000 Výdaj příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 504 504001 504001000
334 5040010010 Výdaj příspěvek - provoz 504 504001 504001001
334 5040010011 Výdaj příspěvek - provoz 504 504001 504001001
334 5040010020 Výdaj příspěvek - kulturní aktivity 504 504001 504001002
334 5040010021 Výdaj příspěvek - kulturní aktivity 504 504001 504001002
334 5040010030 Výdaj příspěvek - ostatní 504 504001 504001003
334 5040010031 Výdaj příspěvek - ostatní 504 504001 504001003
334 5040020000 Výdaj program péče o národní kulturní poklad a dědictví 504 504002 504002000
334 5040020010 Výdaj Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea 504 504002 504002001
334 5040020011 Výdaj Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea 504 504002 504002001
334 5040020020 Výdaj Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR 504 504002 504002002
334 5040020021 Výdaj Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR 504 504002 504002002
334 5040020030 Výdaj Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí 504 504002 504002003
334 5040020031 Výdaj Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí 504 504002 504002003
334 5040020040 Výdaj péče o národní kulturní dědictví I. 504 504002 504002004
334 5040020041 Výdaj 134V141 obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního památkového ústavu 504 504002 504002004
334 5040020042 Výdaj 134V142 obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního divadla 504 504002 504002004
334 5040020043 Výdaj 134V143 obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního muzea 504 504002 504002004
334 5040020044 Výdaj 134V144 obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního technického muzea 504 504002 504002004
334 5040020045 Výdaj 134V145 obnova a rozvoj materiálně technické základny Národní galerie 504 504002 504002004
334 5040020046 Výdaj 134V146 obnova a rozvoj materiálně technické základny Muzea umění Olomouc 504 504002 504002004
334 5040020047 Výdaj 134V147 obnova a rozvoj materiálně technické základny Národního filmového archivu 504 504002 504002004
334 5040030000 Výdaj rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 504 504003 504003000
334 5040030010 Výdaj 134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 504 504003 504003001
334 5040030011 Výdaj 134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 504 504003 504003001
334 5040030020 Výdaj 134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 504 504003 504003002
334 5040030021 Výdaj 134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 504 504003 504003002
334 5040030030 Výdaj Podpora realizace úsporných energetických opatření 504 504003 504003003
334 5040030031 Výdaj Podpora realizace úsporných energetických opatření 504 504003 504003003
334 5040030040 Výdaj 234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 504 504003 504003004
334 5040030041 Výdaj 234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 504 504003 504003004
334 5040030050 Výdaj 234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 504 504003 504003005
334 5040030051 Výdaj 234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 504 504003 504003005
334 5040030060 Výdaj Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek - EHP/Norsko 504 504003 504003006
334 5040030061 Výdaj Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek - EHP/Norsko 504 504003 504003006
334 5040030070 Výdaj 234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP 504 504003 504003007
334 5040030071 Výdaj 234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP 504 504003 504003007
334 5040030080 Výdaj 234D11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP 504 504003 504003008
334 5040030081 Výdaj 234D11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP 504 504003 504003008
334 5040030090 Výdaj Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 504 504003 504003009
334 5040030091 Výdaj Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 504 504003 504003009
334 5040030100 Výdaj Operační program životní prostředí - ERDF 504 504003 504003010
334 5040030101 Výdaj Operační program životní prostředí - ERDF 504 504003 504003010
334 5040030110 Výdaj 134V131 podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 504 504003 504003011
334 5040030111 Výdaj 134V131 podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 504 504003 504003011
334 5040030120 Výdaj 134V132 podpora realizace úsporných energetických opatření 504 504003 504003012
334 5040030121 Výdaj 134V132 podpora realizace úsporných energetických opatření 504 504003 504003012
334 5040040000 Výdaj společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 504 504004 504004000
334 5040040010 Výdaj společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 504 504004 504004001
334 5040040011 Výdaj společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 504 504004 504004001
334 5040040020 Výdaj společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ 504 504004 504004002
334 5040040021 Výdaj společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ 504 504004 504004002
334 5040050000 Výdaj kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 504 504005 504005000
334 5040050010 Výdaj 134V711 zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - IROP SC 3.1 504 504005 504005001
334 5040050011 Výdaj 134V711 zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - IROP SC 3.1 504 504005 504005001
334 5040050020 Výdaj 134V712 eCulture - IROP SC 3.2 504 504005 504005002
334 5040050021 Výdaj 134V712 eCulture - IROP SC 3.2 504 504005 504005002
334 5040050030 Výdaj 134V713 OP zaměstnanost 504 504005 504005003
334 5040050031 Výdaj 134V713 OP zaměstnanost 504 504005 504005003
334 5040050040 Výdaj 134V714 FM EHP/Norska třetí etapa 504 504005 504005004
334 5040050041 Výdaj 134V714 FM EHP/Norska třetí etapa 504 504005 504005004
334 5040050050 Výdaj 134V715 OP životní prostředí 2014-2020 504 504005 504005005
334 5040050051 Výdaj 134V715 OP životní prostředí 2014-2020 (CF) 504 504005 504005005
334 5040050052 Výdaj 134V715 OP životní prostředí 2014-2020 (ERDF) 504 504005 504005005
334 5040050060 Výdaj 134V716 OP rybářství 2014-2020 504 504005 504005006
334 5040050061 Výdaj 134V716 OP rybářství 2014-2020 504 504005 504005006
334 5040050070 Výdaj 134V717 přeshraniční spolupráce 2014-2020 504 504005 504005007
334 5040050071 Výdaj 134V717 přeshraniční spolupráce 2014-2020 504 504005 504005007
334 5040050080 Výdaj 134V718 OP VVV 2014-2020 504 504005 504005008
334 5040050081 Výdaj 134V718 OP VVV 2014-2020 504 504005 504005008
334 5040050090 Výdaj 134V719 CLLD - IROP 4.1 504 504005 504005009
334 5040050091 Výdaj 134V719 CLLD - IROP 4.1 504 504005 504005009
334 5050000000 Výdaj Kulturní služby, podpora živého umění 505 505000 505000000
334 5050010000 Výdaj program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 505 505001 505001000
334 5050010010 Výdaj Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 505 505001 505001001
334 5050010011 Výdaj Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 505 505001 505001001
334 5050020000 Výdaj kulturní aktivity 505 505002 505002000
334 5050020010 Výdaj kulturní aktivity (dotační řízení) 505 505002 505002001
334 5050020011 Výdaj kulturní aktivity (dotační řízení) 505 505002 505002001
334 5050020020 Výdaj program státní podpory festivalů profesionálního umění 505 505002 505002002
334 5050020021 Výdaj program státní podpory festivalů profesionálního umění 505 505002 505002002
334 5050020030 Výdaj prioritní akce 505 505002 505002003
334 5050020031 Výdaj prioritní akce 505 505002 505002003
334 5050030000 Výdaj veřejné informační služby knihoven 505 505003 505003000
334 5050030010 Výdaj Veřejné informační služby knihoven 505 505003 505003001
334 5050030011 Výdaj Veřejné informační služby knihoven 505 505003 505003001
334 5060000000 Výdaj Záchrana a obnova kulturních památek 506 506000 506000000
334 5060010000 Výdaj integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 506 506001 506001000
334 5060010010 Výdaj 134V512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 506 506001 506001001
334 5060010011 Výdaj 134V512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 506 506001 506001001
334 5060010012 Výdaj podpora expozičních a výstavních projektů 506 506001 506001001
334 5060010013 Výdaj podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 506 506001 506001001
334 5060010020 Výdaj 134D512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 506 506001 506001002
334 5060010021 Výdaj 134D512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 506 506001 506001002
334 5060010022 Výdaj 134D512 zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 506 506001 506001002
334 5060010023 Výdaj 134V513 evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 506 506001 506001002
334 5060010024 Výdaj 134D513 evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 506 506001 506001002
334 5060010025 Výdaj 134V514 výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 506 506001 506001002
334 5060010026 Výdaj 134D514 výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 506 506001 506001002
334 5060010027 Výdaj 134V515 preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 506 506001 506001002
334 5060010028 Výdaj 134D515 preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 506 506001 506001002
334 5060010029 Výdaj 134V517 uplatnění předkupního práva státu 506 506001 506001002
334 5060010030 Výdaj 134V513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 506 506001 506001003
334 5060010031 Výdaj 134V513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 506 506001 506001003
334 5060010040 Výdaj 134D513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 506 506001 506001004
334 5060010041 Výdaj 134D513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 506 506001 506001004
334 5060010042 Výdaj 134D521 A - zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 506 506001 506001004
334 5060010050 Výdaj 134V514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 506 506001 506001005
334 5060010051 Výdaj 134V514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 506 506001 506001005
334 5060010052 Výdaj 134D522 B - evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 506 506001 506001005
334 5060010060 Výdaj 134D514 Výkupy předmětů kulturní hodnty mimořádného významu 506 506001 506001006
334 5060010061 Výdaj 134D514 Výkupy předmětů kulturní hodnty mimořádného významu 506 506001 506001006
334 5060010062 Výdaj 134D523 C - výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 506 506001 506001006
334 5060010070 Výdaj 134V515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 506 506001 506001007
334 5060010071 Výdaj 134V515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 506 506001 506001007
334 5060010072 Výdaj 134D524 D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 506 506001 506001007
334 5060010080 Výdaj 134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 506 506001 506001008
334 5060010081 Výdaj 134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 506 506001 506001008
334 5060010082 Výdaj 134D525 E - uplatnění předkupního práva státu podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 506 506001 506001008
334 5060010090 Výdaj 134V517 Uplatnění předkupního práva státu 506 506001 506001009
334 5060010091 Výdaj 134V517 Uplatnění předkupního práva státu 506 506001 506001009
334 5060010092 Výdaj 134D526 F - realizace nároků na navrácení nezákonně vyvezeného movitého kulturního dědictví 506 506001 506001009
334 5060020000 Výdaj programy na záchranu a obnovu kulturních památek 506 506002 506002000
334 5060020010 Výdaj Program záchrany architektonického dědictví 506 506002 506002001
334 5060020011 Výdaj Program záchrany architektonického dědictví 506 506002 506002001
334 5060020020 Výdaj Havárie střech kulturních památek 506 506002 506002002
334 5060020021 Výdaj Havárie střech kulturních památek 506 506002 506002002
334 5060020030 Výdaj Program restaurování movitých kulturních památek 506 506002 506002003
334 5060020031 Výdaj Program restaurování movitých kulturních památek 506 506002 506002003
334 5060020040 Výdaj Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 506 506002 506002004
334 5060020041 Výdaj Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 506 506002 506002004
334 5060020050 Výdaj Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 506 506002 506002005
334 5060020051 Výdaj Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 506 506002 506002005
334 5060020060 Výdaj Program podpory pro památky UNESCO 506 506002 506002006
334 5060020061 Výdaj Program podpory pro památky UNESCO 506 506002 506002006
334 5060020070 Výdaj Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 506 506002 506002007
334 5060020071 Výdaj Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 506 506002 506002007
334 5060020080 Výdaj Program podpory záchranných archeologických výzkumů 506 506002 506002008
334 5060020081 Výdaj Program podpory záchranných archeologických výzkumů 506 506002 506002008
334 5060020090 Výdaj Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami 506 506002 506002009
334 5060020091 Výdaj 134V611 Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu 506 506002 506002009
334 5060020092 Výdaj 134D612 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí 506 506002 506002009
334 5060020093 Výdaj 134D613 Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob 506 506002 506002009
334 5060020094 Výdaj 134D614 Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a náboženských společností 506 506002 506002009
334 5070000000 Výdaj Podpora kultury národnostních menšin 507 507000 507000000
334 5070010000 Výdaj podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 507 507001 507001000
334 5070010010 Výdaj Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 507 507001 507001001
334 5070010011 Výdaj Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 507 507001 507001001
334 5070020000 Výdaj podpora kulturních aktivit národnostních menšin 507 507002 507002000
334 5070020010 Výdaj Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 507 507002 507002001
334 5070020011 Výdaj Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 507 507002 507002001
334 5070020020 Výdaj Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 507 507002 507002002
334 5070020021 Výdaj Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 507 507002 507002002
334 5080000000 Výdaj Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 508 508000 508000000
334 5080010000 Výdaj Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 508 508001 508001000
334 5080010010 Výdaj Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení 508 508001 508001001
334 5080010011 Výdaj Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení 508 508001 508001001
334 5080010020 Výdaj Program mobility pro všechny 508 508001 508001002
334 5080010021 Výdaj Program mobility pro všechny 508 508001 508001002
334 5080010030 Výdaj Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací 508 508001 508001003
334 5080010031 Výdaj Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací 508 508001 508001003
334 5080010040 Výdaj Program mobility pro církve a náboženské organizace 508 508001 508001004
334 5080010041 Výdaj Program mobility pro církve a náboženské organizace 508 508001 508001004
334 5080010050 Výdaj 134D221 podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností 508 508001 508001005
334 5080010051 Výdaj 134D221 podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností 508 508001 508001005
334 5080010060 Výdaj 134D222 program mobility pro všechny 508 508001 508001006
334 5080010061 Výdaj 134D222 program mobility pro všechny 508 508001 508001006
334 5090000000 Výdaj Státní fond kinematografie 509 509000 509000000
334 5090010000 Výdaj dotace na filmové pobídky 509 509001 509001000
334 5090010010 Výdaj dotace na filmové pobídky 509 509001 509001001
334 5090010011 Výdaj dotace na filmové pobídky 509 509001 509001001
334 5090020000 Výdaj dotace ze státního rozpočtu 509 509002 509002000
334 5090020010 Výdaj dotace ze státního rozpočtu (dle odst.1 písm.m) 509 509002 509002001
334 5090020011 Výdaj dotace ze státního rozpočtu (dle odst.1 písm.m) 509 509002 509002001
334 5090020020 Výdaj dotace na poskytování podpory kinematografie (dle odst.1 písm.o) 509 509002 509002002
334 5090020021 Výdaj dotace na poskytování podpory kinematografie (dle odst.1 písm.o) 509 509002 509002002
335 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
335 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
335 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
335 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
335 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
335 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
335 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
335 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
335 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
335 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
335 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
335 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
335 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
335 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
335 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
335 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
335 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
335 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
335 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
335 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
335 5010000000 Výdaj Výdaje na státní správu 501 501000 501000000
335 5010010000 Výdaj Výdaje na státní správu 501 501001 501001000
335 5010010010 Výdaj Výdaje na státní správu 501 501001 501001001
335 5010010011 Výdaj Výdaje na státní správu 501 501001 501001001
335 5020000000 Výdaj Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 502 502000 502000000
335 5020010000 Výdaj Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 502 502001 502001000
335 5020010010 Výdaj Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 502 502001 502001001
335 5020010011 Výdaj Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 502 502001 502001001
335 5030000000 Výdaj Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 503 503000 503000000
335 5030010000 Výdaj Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 503 503001 503001000
335 5030010010 Výdaj Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 503 503001 503001001
335 5030010011 Výdaj Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 503 503001 503001001
335 5040000000 Výdaj Lůžková péče 504 504000 504000000
335 5040010000 Výdaj Ústavní péče 504 504001 504001000
335 5040010010 Výdaj Ústavní péče 504 504001 504001001
335 5040010011 Výdaj Ústavní péče 504 504001 504001001
335 5050000000 Výdaj Zdravotnické programy 505 505000 505000000
335 5050010000 Výdaj Zdravotnické programy 505 505001 505001000
335 5050010010 Výdaj Zdravotnické programy 505 505001 505001001
335 5050010011 Výdaj Zdravotnické programy 505 505001 505001001
335 5060000000 Výdaj Ostatní činnosti ve zdravotnictví 506 506000 506000000
335 5060010000 Výdaj Ostatní činnosti ve zdravotnictví 506 506001 506001000
335 5060010010 Výdaj Ostatní činnosti ve zdravotnictví 506 506001 506001001
335 5060010011 Výdaj Ostatní činnosti ve zdravotnictví 506 506001 506001001
336 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
336 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
336 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
336 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
336 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
336 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
336 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
336 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
336 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
336 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
336 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
336 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
336 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
336 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
336 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
336 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
336 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
336 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
336 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
336 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
336 5010000000 Výdaj Výdajový blok - Výdaje justiční část 501 501000 501000000
336 5010010000 Výdaj platy soudců 501 501001 501001000
336 5010010010 Výdaj platy soudců 501 501001 501001001
336 5010010011 Výdaj platy soudců 501 501001 501001001
336 5010010021 Výdaj
336 5010020000 Výdaj platy státních zástupců 501 501002 501002000
336 5010020010 Výdaj platy státních zástupců 501 501002 501002001
336 5010020011 Výdaj platy státních zástupců 501 501002 501002001
336 5010030000 Výdaj ostatní výdaje justiční části 501 501003 501003000
336 5010030010 Výdaj Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 501 501003 501003001
336 5010030011 Výdaj Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 501 501003 501003001
336 5010030020 Výdaj Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 501 501003 501003002
336 5010030021 Výdaj Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 501 501003 501003002
336 5010030030 Výdaj Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 501 501003 501003003
336 5010030031 Výdaj Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 501 501003 501003003
336 5010030040 Výdaj Fond kulturních a sociálních potřeb 501 501003 501003004
336 5010030041 Výdaj Fond kulturních a sociálních potřeb 501 501003 501003004
336 5010030050 Výdaj Ostatní věcné výdaje 501 501003 501003005
336 5010030051 Výdaj Ostatní věcné výdaje 501 501003 501003005
336 5010030060 Výdaj Výdaje programového financování 501 501003 501003006
336 5010030061 Výdaj Výdaje programového financování 501 501003 501003006
336 5020000000 Výdaj Výdajový blok - Výdaje vězeňská část 502 502000 502000000
336 5020010000 Výdaj dávky důchodového pojištění 502 502001 502001000
336 5020010010 Výdaj dávky důchodového pojištění 502 502001 502001001
336 5020010011 Výdaj dávky důchodového pojištění 502 502001 502001001
336 5020020000 Výdaj ostatní sociální dávky 502 502002 502002000
336 5020020010 Výdaj ostatní sociální dávky 502 502002 502002001
336 5020020011 Výdaj ostatní sociální dávky 502 502002 502002001
336 5020030000 Výdaj ostatní výdaje vězeňské části 502 502003 502003000
336 5020030010 Výdaj ostatní výdaje vězeňské části 502 502003 502003001
336 5020030011 Výdaj ostatní výdaje vězeňské části 502 502003 502003001
343 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
343 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
343 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
343 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
343 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
343 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
343 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
343 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
343 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
343 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
343 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
343 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
343 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
343 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
343 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
343 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
343 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
343 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
343 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
343 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
343 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 501 501000 501000000
343 5010010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 501 501001 501001000
343 5010010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 501 501001 501001001
343 5010010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 501 501001 501001001
344 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
344 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
344 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
344 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
344 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
344 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
344 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
344 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
344 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
344 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
344 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
344 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
344 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
344 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
344 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
344 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
344 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
344 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
344 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
344 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
344 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 501 501000 501000000
344 5010010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 501 501001 501001000
344 5010010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 501 501001 501001001
344 5010010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 501 501001 501001001
345 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
345 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
345 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
345 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
345 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
345 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
345 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
345 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
345 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
345 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
345 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
345 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
345 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
345 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
345 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
345 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
345 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
345 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
345 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
345 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
345 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 501 501000 501000000
345 5010010000 Výdaj výdaje na volby a referenda 501 501001 501001000
345 5010010010 Výdaj výdaje na volby a referenda 501 501001 501001001
345 5010010011 Výdaj výdaje na volby a referenda 501 501001 501001001
345 5010020000 Výdaj výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 501 501002 501002000
345 5010020010 Výdaj výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 501 501002 501002001
345 5010020011 Výdaj výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 501 501002 501002001
345 5010030000 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 501 501003 501003000
345 5010030010 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 501 501003 501003001
345 5010030011 Výdaj ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 501 501003 501003001
346 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
346 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
346 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
346 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
346 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
346 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
346 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
346 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
346 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
346 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
346 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
346 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
346 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
346 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
346 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
346 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
346 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
346 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
346 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
346 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
346 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 501 501000 501000000
346 5010010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 501 501001 501001000
346 5010010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 501 501001 501001001
346 5010010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 501 501001 501001001
348 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
348 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
348 1010010010 Příjem daňové příjmy-správní poplatky 101 101001 101001001
348 1010010020 Příjem Daňové příjmy-úhrady 101 101001 101001002
348 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
348 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
348 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
348 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
348 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
348 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
348 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
348 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
348 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
348 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
348 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
348 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
348 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
348 1030040010 Příjem příjmy z vlastní činnosti 103 103004 103004001
348 1030040020 Příjem přijaté sankční platby a vratky transferů 103 103004 103004002
348 1030040030 Příjem příjmy z prodeje nekapitálového majetku 103 103004 103004003
348 1030040040 Příjem příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 103 103004 103004004
348 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
348 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
348 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
348 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu 501 501000 501000000
348 5010010000 Výdaj Výdaje na zabezpeční plnění úkolů - ČBÚ 501 501001 501001000
348 5010010010 Výdaj Běžné výdaje - ČBÚ 501 501001 501001001
348 5010010011 Výdaj Výdaje na platy, OON a pojistné ČBÚ 501 501001 501001001
348 5010010012 Výdaj Neinvestiční nákupy a související výdaje ČBÚ 501 501001 501001001
348 5010010013 Výdaj Neinvestiční nákupy (SMVS) ČBÚ 501 501001 501001001
348 5010010014 Výdaj Neinvestiční transfery a převody FKSP ČBÚ 501 501001 501001001
348 5010010020 Výdaj Kapitálové výdaje - ČBÚ 501 501001 501001002
348 5010010021 Výdaj Investiční nákupy a výdaje související (SMVS) ČBÚ 501 501001 501001002
348 5010010030 Výdaj Výdaje SMVS - ČBÚ 501 501001 501001003
348 5010010031 Výdaj Výdaje SMVS - ČBÚ 501 501001 501001003
348 5010020000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů - OBÚ 501 501002 501002000
348 5010020010 Výdaj Běžné výdaje - OBÚ 501 501002 501002001
348 5010020011 Výdaj Výdaje na platy, OON a pojistné OBÚ 501 501002 501002001
348 5010020012 Výdaj Neinvestiční nákupy a související výdaje OBÚ 501 501002 501002001
348 5010020013 Výdaj Neinvestiční nákupy (SMVS) OBÚ 501 501002 501002001
348 5010020014 Výdaj Neinvestiční transfery a převody FKSP OBÚ 501 501002 501002001
348 5010020020 Výdaj Kapitálové výdaje - OBÚ 501 501002 501002002
348 5010020021 Výdaj Investiční nákupy a výdaje související (SMVS) OBÚ 501 501002 501002002
348 5010020030 Výdaj Výdaje SMVS - OBÚ 501 501002 501002003
348 5010020031 Výdaj Výdaje SMVS - OBÚ 501 501002 501002003
348 5010030000 Výdaj Prostředky EU - ČBÚ 501 501003 501003000
348 5010030010 Výdaj Prostředky EU - ČBÚ 501 501003 501003001
348 5010030011 Výdaj Prostředky EU - ČBÚ 501 501003 501003001
349 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
349 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
349 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
349 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
349 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
349 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
349 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
349 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
349 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
349 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
349 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
349 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
349 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
349 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
349 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
349 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
349 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
349 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
349 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
349 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
349 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 501 501000 501000000
349 5010010000 Výdaj Výdaje na zabezpeční plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 501 501001 501001000
349 5010010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 501 501001 501001001
349 5010010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 501 501001 501001001
353 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
353 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
353 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
353 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
353 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
353 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
353 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
353 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
353 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
353 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
353 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
353 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
353 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
353 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
353 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
353 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
353 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
353 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
353 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
353 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
353 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 501 501000 501000000
353 5010010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžě 501 501001 501001000
353 5010010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžě 501 501001 501001001
353 5010010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžě 501 501001 501001001
355 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
355 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
355 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
355 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
355 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
355 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
355 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
355 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
355 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
355 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
355 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
355 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
355 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
355 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
355 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
355 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
355 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
355 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
355 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
355 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
355 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů 501 501000 501000000
355 5010010000 Výdaj ekonomické a provozní zabezpečení ÚSTR 501 501001 501001000
355 5010010010 Výdaj ekonomické a provozní zabezpečení ÚSTR 501 501001 501001001
355 5010010011 Výdaj ekonomické a provozní zabezpečení ÚSTR 501 501001 501001001
355 5010020000 Výdaj Podpůrné zabezpečování aktivit ÚSTR 501 501002 501002000
355 5010020010 Výdaj Podpůrné zabezpečování aktivit ÚSTR 501 501002 501002001
355 5010020011 Výdaj Podpůrné zabezpečování aktivit ÚSTR 501 501002 501002001
355 5010030000 Výdaj badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti ÚSTR 501 501003 501003000
355 5010030010 Výdaj badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti ÚSTR 501 501003 501003001
355 5010030011 Výdaj badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti ÚSTR 501 501003 501003001
355 5010040000 Výdaj ediční a výstavní činnosti a komunikační platformy ÚSTR 501 501004 501004000
355 5010040010 Výdaj ediční a výstavní činnosti a komunikační platformy ÚSTR 501 501004 501004001
355 5010040011 Výdaj ediční a výstavní činnosti a komunikační platformy ÚSTR 501 501004 501004001
355 5010050000 Výdaj informatika a digitalizace ÚSTR 501 501005 501005000
355 5010050010 Výdaj informatika a digitalizace ÚSTR 501 501005 501005001
355 5010050011 Výdaj informatika a digitalizace ÚSTR 501 501005 501005001
355 5010060000 Výdaj Projekt Dějepis v 21. století - v rámci OP VpK (MŠMT) 501 501006 501006000
355 5010060010 Výdaj Projekt Dějepis v 21. století - v rámci OP VpK (MŠMT) 501 501006 501006001
355 5010060011 Výdaj Projekt Dějepis v 21. století - v rámci OP VpK (MŠMT) 501 501006 501006001
355 5010070000 Výdaj Komunitární program Evropa pro občany-Aktivní evropská paměť (EACEA) 501 501007 501007000
355 5010070010 Výdaj Komunitární program Evropa pro občany-Aktivní evropská paměť (EACEA) 501 501007 501007001
355 5010070011 Výdaj Komunitární program Evropa pro občany-Aktivní evropská paměť (EACEA) 501 501007 501007001
355 5010080000 Výdaj Platforma evropské paměti a svědomí (Mez. visegrád. fond) 501 501008 501008000
355 5010080010 Výdaj Platforma evropské paměti a svědomí (Mez. visegrád. fond) 501 501008 501008001
355 5010080011 Výdaj Platforma evropské paměti a svědomí (Mez. visegrád. fond) 501 501008 501008001
355 5010090000 Výdaj Projekty z EU a jiné 501 501009 501009000
355 5010090010 Výdaj Projekty z EU a jiné 501 501009 501009001
355 5010090011 Výdaj Projekty z EU a jiné 501 501009 501009001
355 5020000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek 502 502000 502000000
355 5020010000 Výdaj Ekonomické a provozní zabezpečení Archivu bezpeč. složek 502 502001 502001000
355 5020010010 Výdaj Ekonomické a provozní zabezpečení Archivu bezpeč. složek 502 502001 502001001
355 5020010011 Výdaj Ekonomické a provozní zabezpečení Archivu bezpeč. složek 502 502001 502001001
355 5020020000 Výdaj Podpůrné zab. aktivit Archivu bezpečnostních složek 502 502002 502002000
355 5020020010 Výdaj Podpůrné zab. aktivit Archivu bezpečnostních složek 502 502002 502002001
355 5020020011 Výdaj Podpůrné zab. aktivit Archivu bezpečnostních složek 502 502002 502002001
355 5020030000 Výdaj Správa archivních fondů StB a MV ČSR a zpříst. archiválií veřejnosti 502 502003 502003000
355 5020030010 Výdaj Správa archivních fondů StB a MV ČSR a zpříst. archiválií veřejnosti 502 502003 502003001
355 5020030011 Výdaj Správa archivních fondů StB a MV ČSR a zpříst. archiválií veřejnosti 502 502003 502003001
355 5020040000 Výdaj Správa archivních fondů FMV a vojsk MV a zpřístupňování archiválií veřejnosti 502 502004 502004000
355 5020040010 Výdaj Správa archivních fondů FMV a vojsk MV a zpřístupňování archiválií veřejnosti 502 502004 502004001
355 5020040011 Výdaj Správa archivních fondů FMV a vojsk MV a zpřístupňování archiválií veřejnosti 502 502004 502004001
355 5020050000 Výdaj Péče a elektronizace archiválií a vyřizování žádostí účastníků III. odboje 502 502005 502005000
355 5020050010 Výdaj Péče a elektronizace archiválií a vyřizování žádostí účastníků III. odboje 502 502005 502005001
355 5020050011 Výdaj Péče a elektronizace archiválií a vyřizování žádostí účastníků III. odboje 502 502005 502005001
355 5020060000 Výdaj Projekty spolufinancované z fondů EU 502 502006 502006000
355 5020060010 Výdaj Projekty spolufinancované z fondů EU 502 502006 502006001
355 5020060011 Výdaj Projekty spolufinancované z fondů EU 502 502006 502006001
358 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
358 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
358 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
358 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
358 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
358 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
358 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
358 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
358 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
358 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
358 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
358 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
358 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
358 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
358 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
358 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
358 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
358 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
358 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
358 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
358 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu 501 501000 501000000
358 5010010000 Výdaj platy soudců 501 501001 501001000
358 5010010010 Výdaj platy soudců 501 501001 501001001
358 5010010011 Výdaj platy soudců 501 501001 501001001
358 5010020000 Výdaj náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 501 501002 501002000
358 5010020010 Výdaj náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 501 501002 501002001
358 5010020011 Výdaj náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 501 501002 501002001
358 5010030000 Výdaj ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 501 501003 501003000
358 5010030010 Výdaj ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 501 501003 501003001
358 5010030011 Výdaj ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 501 501003 501003001
359 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
359 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
359 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
359 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
359 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
359 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
359 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
359 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
359 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
359 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
359 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
359 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
359 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
359 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
359 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
359 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
359 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
359 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady 501 501000 501000000
359 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady 501 501001 501001000
359 5010010010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady 501 501001 501001001
359 5010010011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady 501 501001 501001001
361 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
361 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
361 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
361 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
361 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
361 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
361 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
361 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
361 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
361 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
361 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
361 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
361 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
361 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
361 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
361 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
361 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
361 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
361 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
361 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
361 5010000000 Výdaj Infrastruktura výzkumu 501 501000 501000000
361 5010010000 Výdaj podpora VO dle zhodnocení jimi dosažených výsledků 501 501001 501001000
361 5010010010 Výdaj podpora VO dle zhodnocení jimi dosažených výsledků 501 501001 501001001
361 5010010011 Výdaj podpora VO dle zhodnocení jimi dosažených výsledků 501 501001 501001001
361 5010020000 Výdaj institucionální výdaje VVI 501 501002 501002000
361 5010020010 Výdaj institucionální výdaje VVI 501 501002 501002001
361 5010020011 Výdaj institucionální výdaje VVI 501 501002 501002001
361 5010030000 Výdaj neinvestiční transfery MO a VS 501 501003 501003000
361 5010030010 Výdaj neinvestiční transfery MO a VS 501 501003 501003001
361 5010030011 Výdaj neinvestiční transfery MO a VS 501 501003 501003001
361 5010040000 Výdaj náklady na činnost Kanceláře AV ČR 501 501004 501004000
361 5010040010 Výdaj náklady na činnost Kanceláře AV ČR 501 501004 501004001
361 5010040011 Výdaj náklady na činnost Kanceláře AV ČR 501 501004 501004001
361 5010050000 Výdaj výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem 501 501005 501005000
361 5010050010 Výdaj výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem 501 501005 501005001
361 5010050011 Výdaj výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem 501 501005 501005001
361 5010060000 Výdaj společné projekty zčásti financované z prostředků FM 501 501006 501006000
361 5010060010 Výdaj společné projekty zčásti financované z prostředků FM 501 501006 501006001
361 5010060011 Výdaj společné projekty zčásti financované z prostředků FM 501 501006 501006001
361 5020000000 Výdaj Programy výzkumu 502 502000 502000000
361 5020010000 Výdaj účelové výdaje AV ČR 502 502001 502001000
361 5020010010 Výdaj účelové výdaje AV ČR 502 502001 502001001
361 5020010011 Výdaj účelové výdaje AV ČR 502 502001 502001001
361 5020020000 Výdaj grantové projekty Grantové agentury AV ČR 502 502002 502002000
361 5020020010 Výdaj grantové projekty Grantové agentury AV ČR 502 502002 502002001
361 5020020011 Výdaj grantové projekty Grantové agentury AV ČR 502 502002 502002001
362 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
362 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
362 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
362 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
362 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
362 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
362 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
362 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
362 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
362 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
362 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
362 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
362 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
362 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
362 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
362 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
362 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
362 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury 501 501000 501000000
362 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury 501 501001 501001000
362 5010010010 Výdaj činnost úřadu Národní sportovní agentury 501 501001 501001001
362 5010010011 Výdaj činnost úřadu Národní sportovní agentury 501 501001 501001001
362 5010010020 Výdaj činnost Antidopingového výboru 501 501001 501001002
362 5010010021 Výdaj činnost Antidopingového výboru 501 501001 501001002
362 5020000000 Výdaj Dotace do oblasti sportu 502 502000 502000000
362 5020010000 Výdaj rozvoj a podpora sportu 502 502001 502001000
362 5020010010 Výdaj rozvoj a podpora sportu 502 502001 502001001
362 5020010011 Výdaj rozvoj a podpora sportu 502 502001 502001001
362 5020020000 Výdaj sportovní reprezentace 502 502002 502002000
362 5020020010 Výdaj sportovní reprezentace 502 502002 502002001
362 5020020011 Výdaj sportovní reprezentace 502 502002 502002001
362 5020030000 Výdaj podpora významných sportovních akcí 502 502003 502003000
362 5020030010 Výdaj podpora významných sportovních akcí 502 502003 502003001
362 5020030011 Výdaj podpora významných sportovních akcí 502 502003 502003001
371 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
371 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
371 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
371 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
371 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
371 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
371 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
371 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
371 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
371 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
371 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
371 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
371 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
371 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
371 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
371 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
371 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
371 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 501 501000 501000000
371 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 501 501001 501001000
371 5010010010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 501 501001 501001001
371 5010010011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 501 501001 501001001
372 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
372 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
372 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
372 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
372 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
372 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
372 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
372 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
372 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
372 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
372 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
372 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
372 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
372 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
372 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
372 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
372 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
372 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
372 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
372 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
372 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 501 501000 501000000
372 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 501 501001 501001000
372 5010010010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 501 501001 501001001
372 5010010011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 501 501001 501001001
373 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
373 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
373 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
373 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
373 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
373 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
373 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
373 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
373 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
373 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
373 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
373 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
373 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
373 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
373 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
373 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
373 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
373 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 501 501000 501000000
373 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 501 501001 501001000
373 5010010010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 501 501001 501001001
373 5010010011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 501 501001 501001001
374 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
374 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
374 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
374 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
374 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
374 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
374 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
374 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
374 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
374 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
374 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
374 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
374 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
374 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
374 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
374 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
374 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
374 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
374 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
374 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
374 5010000000 Výdaj Civilní připravenost na krizové stavy 501 501000 501000000
374 5010010000 Výdaj civilní připravenost na krizové stavy 501 501001 501001000
374 5010010010 Výdaj civilní připravenost na krizové stavy 501 501001 501001001
374 5010010011 Výdaj civilní připravenost na krizové stavy 501 501001 501001001
374 5010010020 Výdaj migrační politika - civilní připravenost na krizové stavy 501 501001 501001002
374 5010010021 Výdaj migrační politika - civilní připravenost na krizové stavy 501 501001 501001002
374 5020000000 Výdaj Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 502 502000 502000000
374 5020010000 Výdaj zabezpečení potřeb ozbrojených sil 502 502001 502001000
374 5020010010 Výdaj zabezpečení potřeb ozbrojených sil 502 502001 502001001
374 5020010011 Výdaj zabezpečení potřeb ozbrojených sil 502 502001 502001001
374 5020010020 Výdaj migrační politika - zabezpečení potřeb ozbrojených sil 502 502001 502001002
374 5020010022 Výdaj migrační politika - zabezpečení potřeb ozbrojených sil 502 502001 502001002
375 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
375 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
375 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
375 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
375 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
375 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
375 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
375 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
375 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
375 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
375 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
375 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
375 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
375 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
375 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
375 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
375 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
375 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
375 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
375 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
375 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 501 501000 501000000
375 5010010000 Výdaj výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí 501 501001 501001000
375 5010010010 Výdaj výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí 501 501001 501001001
375 5010010011 Výdaj výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí 501 501001 501001001
375 5010020000 Výdaj výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy 501 501002 501002000
375 5010020010 Výdaj výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy 501 501002 501002001
375 5010020011 Výdaj výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy 501 501002 501002001
376 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
376 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
376 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
376 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
376 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
376 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
376 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
376 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
376 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
376 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
376 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
376 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
376 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
376 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
376 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
376 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
376 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
376 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
376 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
376 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
376 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů 501 501000 501000000
376 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů 501 501001 501001000
376 5010010010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů 501 501001 501001001
376 5010010011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů 501 501001 501001001
376 5020000000 Výdaj Sociální dávky 502 502000 502000000
376 5020010000 Výdaj sociální dávky 502 502001 502001000
376 5020010010 Výdaj sociální dávky 502 502001 502001001
376 5020010011 Výdaj sociální dávky 502 502001 502001001
377 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
377 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
377 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
377 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
377 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
377 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
377 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
377 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
377 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
377 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
377 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
377 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
377 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
377 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
377 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
377 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
377 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
377 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
377 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
377 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
377 5010000000 Výdaj Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR 501 501000 501000000
377 5010010000 Výdaj Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR 501 501001 501001000
377 5010010010 Výdaj Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR 501 501001 501001001
377 5010010011 Výdaj Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR 501 501001 501001001
377 5020000000 Výdaj Dotace jiným subjektům 502 502000 502000000
377 5020010000 Výdaj Dotace jiným subjektům 502 502001 502001000
377 5020010010 Výdaj Dotace jiným subjektům 502 502001 502001001
377 5020010011 Výdaj Dotace jiným subjektům 502 502001 502001001
378 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
378 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
378 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
378 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
378 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
378 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
378 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
378 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
378 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
378 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
378 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
378 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
378 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
378 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
378 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
378 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
378 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
378 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 501 501000 501000000
378 5010010000 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 501 501001 501001000
378 5010010010 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 501 501001 501001001
378 5010010011 Výdaj výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 501 501001 501001001
381 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
381 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
381 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
381 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
381 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
381 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
381 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
381 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
381 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
381 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
381 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
381 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
381 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
381 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
381 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
381 1030040000 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
381 1030040010 Příjem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
381 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
381 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
381 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
381 5010000000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 501 501000 501000000
381 5010010000 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 501 501001 501001000
381 5010010010 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 501 501001 501001001
381 5010010011 Výdaj Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 501 501001 501001001
396 0000000000 Příjem Financování 0 0 0
396 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
396 1010010000 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001000
396 1010010010 Příjem daňové příjmy 101 101001 101001001
396 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
396 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
396 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
396 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
396 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
396 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
396 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
396 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
396 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
396 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
396 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
396 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
396 1030040000 Příjem Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
396 1030040010 Příjem Příjmy z úroků 103 103004 103004001
396 1030040020 Příjem Úrokové příjmy z finančních derivátů 103 103004 103004002
396 1030040030 Příjem Kursové rozdíly v příjmech 103 103004 103004003
396 1030040040 Příjem Ostatní příjmy kapitoly Státní dluh 103 103004 103004004
396 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
396 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
396 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
396 5010000000 Výdaj Obsluha státního dluhu 501 501000 501000000
396 5010010000 Výdaj Úroky státního dluhu 501 501001 501001000
396 5010010010 Výdaj Úroky vlastní 501 501001 501001001
396 5010010011 Výdaj Úroky vlastní 501 501001 501001001
396 5010010020 Výdaj Úrokové výdaje na finanční deriváty 501 501001 501001002
396 5010010021 Výdaj Úrokové výdaje na swapy spojené se zahr. emisemi dluhopisů 501 501001 501001002
396 5010010022 Výdaj Úrokové výdaje na swapy spojené s portfoliem SPP 501 501001 501001002
396 5010010023 Výdaj Ostatní úrokové výdaje na finanční deriváty 501 501001 501001002
396 5010010030 Výdaj Ostatní úrokové výdaje 501 501001 501001003
396 5010010031 Výdaj Ostatní úrokové výdaje 501 501001 501001003
396 5010010032 Výdaj Peněžní plnění nahrazující úrok 501 501001 501001003
396 5010020000 Výdaj Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 501 501002 501002000
396 5010020010 Výdaj Poplatky dluhové služby 501 501002 501002001
396 5010020011 Výdaj Poplatky dluhové služby 501 501002 501002001
396 5010020020 Výdaj Služby pošt 501 501002 501002002
396 5010020021 Výdaj Služby pošt 501 501002 501002002
396 5010020030 Výdaj Konzultační, poradenské a právní služby 501 501002 501002003
396 5010020031 Výdaj Konzultační, poradenské a právní služby 501 501002 501002003
396 5010020040 Výdaj Nákup ostatních služeb 501 501002 501002004
396 5010020041 Výdaj Nákup ostatních služeb 501 501002 501002004
396 5010020050 Výdaj Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 501 501002 501002005
396 5010020051 Výdaj Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 501 501002 501002005
396 5010020060 Výdaj Ostatní poplatky 501 501002 501002006
396 5010020061 Výdaj Ostatní poplatky 501 501002 501002006
396 5010030000 Výdaj Realizovaná kurzová ztráta 501 501003 501003000
396 5010030010 Výdaj Kursové rozdíly ve výdajích 501 501003 501003001
396 5010030011 Výdaj Kursové rozdíly ve výdajích 501 501003 501003001
396 5010040000 Výdaj Ostatní výdaje kapitoly Státní dluh 501 501004 501004000
396 5010040010 Výdaj Ostatní výdaje kapitoly Státní dluh 501 501004 501004001
396 5010040011 Výdaj Ostatní výdaje kapitoly Státní dluh 501 501004 501004001
397 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
397 1010010000 Příjem Daňové příjmy 101 101001 101001000
397 1010010010 Příjem Odvody od původců radioaktivních odpadů 101 101001 101001001
397 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
397 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
397 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
397 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
397 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
397 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
397 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
397 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
397 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
397 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
397 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
397 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
397 1030040000 Příjem Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
397 1030040010 Příjem Příjmy z likvidace státních podniků 103 103004 103004001
397 1030040020 Příjem Příjmy z dividend 103 103004 103004002
397 1030040030 Příjem Výnosy z investování na JÚ a DÚ 103 103004 103004003
397 1030040040 Příjem Splátky pohledávek z NFV a pod. 103 103004 103004004
397 1030040050 Příjem Příjmy z prodeje akcií a MÚ 103 103004 103004005
397 1030040060 Příjem Vratky z restitucí Ministerstva zemědělství 103 103004 103004006
397 1030040070 Příjem Vratky z minulých let 103 103004 103004007
397 1030040080 Příjem Přijaté sankčí platby 103 103004 103004008
397 1030040090 Příjem Ostatní nedaňové příjmy (např.SURAO) 103 103004 103004009
397 1030040100 Příjem Přijaté transfery z VPM (FNM) výnosů PM 103 103004 103004010
397 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
397 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
397 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
397 5010000000 Výdaj Transfery do jiných kapitol 501 501000 501000000
397 5010010000 Výdaj Transfery pro výdaje státu na sociální politiku 501 501001 501001000
397 5010010010 Výdaj Transfery pro výdaje státu na sociální politiku 501 501001 501001001
397 5010010011 Výdaj Transfery pro výdaje státu na sociální politiku 501 501001 501001001
397 5010020000 Výdaj Transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 501 501002 501002000
397 5010020010 Výdaj Transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 501 501002 501002001
397 5010020011 Výdaj Transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 501 501002 501002001
397 5010030000 Výdaj Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření 501 501003 501003000
397 5010030010 Výdaj Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření 501 501003 501003001
397 5010030011 Výdaj Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření 501 501003 501003001
397 5010040000 Výdaj Ostatní transfery do jiných kapitol 501 501004 501004000
397 5010040010 Výdaj Transfery na pg.ve veřejném zájmu vedené v IS 501 501004 501004001
397 5010040011 Výdaj Transfery na pg.ve veřejném zájmu vedené v IS 501 501004 501004001
397 5010040020 Výdaj Transfery na programy vedené v IS pro ÚSC 501 501004 501004002
397 5010040021 Výdaj Transfery na programy vedené v IS pro ÚSC 501 501004 501004002
397 5010040030 Výdaj Transfery na Nové Heřmínovy 501 501004 501004003
397 5010040031 Výdaj Transfery na Nové Heřmínovy 501 501004 501004003
397 5010040040 Výdaj Transfery k organizačnímu a finančnímu zajištění účetnictví státu 501 501004 501004004
397 5010040041 Výdaj Transfery k organizačnímu a finančnímu zajištění účetnictví státu 501 501004 501004004
397 5010040050 Výdaj Transfery k výdajům na podporu činnosti v oblasti sportu 501 501004 501004005
397 5010040051 Výdaj Transfery k výdajům na podporu činnosti v oblasti sportu 501 501004 501004005
397 5010050000 Výdaj Transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření 501 501005 501005000
397 5010050010 Výdaj Transfery na pozemkové úpravy z VPM 501 501005 501005001
397 5010050011 Výdaj Transfery na pozemkové úpravy z VPM 501 501005 501005001
397 5010050020 Výdaj Transfery na programy protipovodňových opatření v IS z VPM 501 501005 501005002
397 5010050021 Výdaj Transfery na programy protipovodňových opatření v IS z VPM 501 501005 501005002
397 5020000000 Výdaj Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady 502 502000 502000000
397 5020010000 Výdaj Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady 502 502001 502001000
397 5020010010 Výdaj Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady 502 502001 502001001
397 5020010011 Výdaj Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady 502 502001 502001001
397 5030000000 Výdaj Ostatní Výdaje 503 503000 503000000
397 5030010000 Výdaj Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím Mze 503 503001 503001000
397 5030010010 Výdaj Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím Mze 503 503001 503001001
397 5030010011 Výdaj Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím Mze 503 503001 503001001
397 5030020000 Výdaj Výdaje na řešení mimořádných situací a posílení ÚSC 503 503002 503002000
397 5030020010 Výdaj Výdaje na řešení mimořádných situací a posílení ÚSC 503 503002 503002001
397 5030020011 Výdaj Výdaje na řešení mimořádných situací a posílení ÚSC 503 503002 503002001
397 5030030000 Výdaj Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru 503 503003 503003000
397 5030030010 Výdaj Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru 503 503003 503003001
397 5030030011 Výdaj Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru 503 503003 503003001
398 1010000000 Příjem Daňové příjmy 101 101000 101000000
398 1010010000 Příjem Daňové příjmy 101 101001 101001000
398 1010010010 Příjem Daňové příjmy 101 101001 101001001
398 1020000000 Příjem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 102 102000 102000000
398 1020010000 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001000
398 1020010010 Příjem pojistné na důchodové pojištění 102 102001 102001001
398 1020020000 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002000
398 1020020010 Příjem pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 102 102002 102002001
398 1030000000 Příjem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103000 103000000
398 1030010000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001000
398 1030010010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 103 103001 103001001
398 1030020000 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002000
398 1030020010 Příjem příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 103 103002 103002001
398 1030030000 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003000
398 1030030010 Příjem příjmy z prostředků finančních mechanismů 103 103003 103003001
398 1030040000 Příjem Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004000
398 1030040010 Příjem Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 103 103004 103004001
398 1040000000 Příjem Příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104000 104000000
398 1040010000 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001000
398 1040010010 Příjem příjmy z pojistného na úrazové pojištění 104 104001 104001001
398 5010000000 Výdaj Vládní rozpočtová rezerva 501 501000 501000000
398 5010010000 Výdaj Vládní rozpočtová rezerva 501 501001 501001000
398 5010010010 Výdaj Vládní rozpočtová rezerva 501 501001 501001001
398 5010010011 Výdaj Vládní rozpočtová rezerva 501 501001 501001001
398 5020000000 Výdaj Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 502 502000 502000000
398 5020010000 Výdaj Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 502 502001 502001000
398 5020010010 Výdaj Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 502 502001 502001001
398 5020010011 Výdaj Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 502 502001 502001001
398 5030000000 Výdaj Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 503 503000 503000000
398 5030010000 Výdaj Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 503 503001 503001000
398 5030010010 Výdaj Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 503 503001 503001001
398 5030010011 Výdaj Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 503 503001 503001001
398 5040000000 Výdaj Stavební spoření 504 504000 504000000
398 5040010000 Výdaj Stavební spoření 504 504001 504001000
398 5040010010 Výdaj Stavební spoření 504 504001 504001001
398 5040010011 Výdaj Stavební spoření 504 504001 504001001
398 5050000000 Výdaj Podpora exportu majetková újma státní záruky investiční pobídky
398 5050010000 Výdaj Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s. 505 505001 505001000
398 5050010010 Výdaj Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s. 505 505001 505001001
398 5050010011 Výdaj Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s. 505 505001 505001001
398 5050020000 Výdaj Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s. 505 505002 505002000
398 5050020010 Výdaj Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s. 505 505002 505002001
398 5050020011 Výdaj Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s. 505 505002 505002001
398 5050030000 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů 505 505003 505003000
398 5050030010 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - IBV - Česká spoř., a.s. (úroková složka) 505 505003 505003001
398 5050030011 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - IBV - Česká spoř., a.s. (úroková složka) 505 505003 505003001
398 5050030020 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - IBV - Česká spoř., a.s. (neúroková složka) 505 505003 505003002
398 5050030021 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - IBV - Česká spoř., a.s. (neúroková složka) 505 505003 505003002
398 5050030030 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - DBV - ČSOB - neúroková složka 505 505003 505003003
398 5050030031 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - DBV - ČSOB - neúroková složka 505 505003 505003003
398 5050030040 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - půjčky novomanželům - Česká spořitelna (úroková složka) 505 505003 505003004
398 5050030041 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - půjčky novomanželům - Česká spořitelna (úroková složka) 505 505003 505003004
398 5050030050 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - půjčky novomanželům - Česká spořitelna (neúroková složka) 505 505003 505003005
398 5050030051 Výdaj Majetková újma peněžních ústavů - půjčky novomanželům - Česká spořitelna (neúroková složka) 505 505003 505003005
398 5050040000 Výdaj Realizace státních záruk 505 505004 505004000
398 5050040010 Výdaj Realizace státních záruk 505 505004 505004001
398 5050040011 Výdaj Realizace státních záruk 505 505004 505004001
398 5050040020 Výdaj Realizace státních záruk - banky 505 505004 505004002
398 5050040021 Výdaj Realizace státních záruk - banky 505 505004 505004002
398 5050040030 Výdaj Realizace státních záruk - koridory, železniční dráhy 505 505004 505004003
398 5050040031 Výdaj Realizace státních záruk - koridory, železniční dráhy 505 505004 505004003
398 5050040040 Výdaj Realizace státních záruk - železniční vozidla 505 505004 505004004
398 5050040041 Výdaj Realizace státních záruk - železniční vozidla 505 505004 505004004
398 5050040050 Výdaj Realizace státních záruk - Kongresové centrum 505 505004 505004005
398 5050040051 Výdaj Realizace státních záruk - Kongresové centrum 505 505004 505004005
398 5050050000 Výdaj Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. 505 505005 505005000
398 5050050010 Výdaj Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. 505 505005 505005001
398 5050050011 Výdaj Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. 505 505005 505005001
398 5050060000 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB 505 505006 505006000
398 5050060010 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB 505 505006 505006001
398 5050060011 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB 505 505006 505006001
398 5050060020 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - dálnice 505 505006 505006002
398 5050060021 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - dálnice 505 505006 505006002
398 5050060030 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - silnice 505 505006 505006003
398 5050060031 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - silnice 505 505006 505006003
398 5050060040 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - odvádění a čištění odpadních vod 505 505006 505006004
398 5050060041 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - odvádění a čištění odpadních vod 505 505006 505006004
398 5050060050 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB-úpravy toků 505 505006 505006005
398 5050060051 Výdaj Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB-úpravy toků 505 505006 505006005
398 5050070000 Výdaj Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost 505 505007 505007000
398 5050070010 Výdaj Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost 505 505007 505007001
398 5050070011 Výdaj Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost 505 505007 505007001
398 5050080000 Výdaj Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů 505 505008 505008000
398 5050080010 Výdaj Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů 505 505008 505008001
398 5050080011 Výdaj Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů 505 505008 505008001
398 5050090000 Výdaj Česká exportní banka, a.s. - zvýšení základního kapitálu 505 505009 505009000
398 5050090010 Výdaj Česká exportní banka, a.s. - zvýšení základního kapitálu 505 505009 505009001
398 5050090011 Výdaj Česká exportní banka, a.s. - zvýšení základního kapitálu 505 505009 505009001
398 5050100000 Výdaj Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - zvýšení základního kapitálu 505 505010 505010000
398 5050100010 Výdaj Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - zvýšení základního kapitálu 505 505010 505010001
398 5050100011 Výdaj Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - zvýšení základního kapitálu 505 505010 505010001
398 5060000000 Výdaj Sociální výdaje náhrady neziskové a podobné organizace 506
398 5060010000 Výdaj Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 506 506001 506001000
398 5060010010 Výdaj Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 506 506001 506001001
398 5060010011 Výdaj Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 506 506001 506001001
398 5060020000 Výdaj Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 506 506002 506002000
398 5060020010 Výdaj Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 506 506002 506002001
398 5060020011 Výdaj Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 506 506002 506002001
398 5060030000 Výdaj Novomanželské půjčky 506 506003 506003000
398 5060030010 Výdaj Novomanželské půjčky 506 506003 506003001
398 5060030011 Výdaj Novomanželské půjčky 506 506003 506003001
398 5060040000 Výdaj Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady 506 506004 506004000
398 5060040010 Výdaj Škody způsobené při výkonu veřejné moci (MSpr, MF), náhrady škod ÚOHS 506 506004
398 5060040011 Výdaj Škody způsobené při výkonu veřejné moci (MSpr, MF), náhrady škod ÚOHS 506 506004
398 5060040020 Výdaj Agenda Zakarpatské Ukrajiny - náhrady na základě soudních rozhodnutí - MF 506 506004 506004002
398 5060040021 Výdaj Agenda Zakarpatské Ukrajiny - náhrady na základě soudních rozhodnutí - MF 506 506004 506004002
398 5060040030 Výdaj Odškodnění obětem trestné činnosti - MSpr 506 506004 506004003
398 5060040031 Výdaj Odškodnění obětem trestné činnosti - MSpr 506 506004 506004003
398 5060040040 Výdaj Soudní spory z titulu ochrany osobnosti - MSpr 506 506004 506004004
398 5060040041 Výdaj Soudní spory z titulu ochrany osobnosti - MSpr 506 506004 506004004
398 5060040050 Výdaj Ostatní náhrady MF(Náhrady z titulu správy majetku ČR) 506 506004 506004005
398 5060040051 Výdaj Ostatní náhrady MF(Náhrady z titulu správy majetku ČR) 506 506004 506004005
398 5060040060 Výdaj Soudní spory spojené se správou majetku 506 506004 506004006
398 5060040061 Výdaj Soudní spory spojené se správou majetku 506 506004 506004006
398 5060040070 Výdaj Soudní spory z titulu nuceného omezení vlastnického práva 506 506004 506004007
398 5060040071 Výdaj Soudní spory z titulu nuceného omezení vlastnického práva 506 506004 506004007
398 5060040080 Výdaj Arbitrážní nálezy, soudní rozhodnutí - náhrada škody a související náklady 506 506004 506004008
398 5060040081 Výdaj Arbitrážní nálezy, soudní rozhodnutí - náhrada škody a související náklady 506 506004 506004008
398 5060040090 Výdaj Náhrady dle Benešových dekretů 506 506004 506004009
398 5060040091 Výdaj Náhrady dle Benešových dekretů 506 506004 506004009
398 5060040100 Výdaj Restituce - vrácení kupní ceny v tržní ceně vč. úroků z prodlení a finanční náhrady v tržní ceně 506 506004 506004010
398 5060040101 Výdaj Restituace - vrácení kupní ceny v tržní ceně vč. úroků z prodlení a finanční náhrady v tržní ceně 506 506004 506004010
398 5060040110 Výdaj Náhrady škod způsobených zpronevěrami prostředků z osobních daňových účtů 506 506004 506004011
398 5060040111 Výdaj Náhrady škod způsobených zpronevěrami prostředků z osobních daňových účtů 506 506004 506004011
398 5060050000 Výdaj Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa 506 506005 506005000
398 5060050010 Výdaj Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa 506 506005 506005001
398 5060050011 Výdaj Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa 506 506005 506005001
398 5060060000 Výdaj Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR 506 506006 506006000
398 5060060010 Výdaj Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR 506 506006 506006001
398 5060060011 Výdaj Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR 506 506006 506006001
398 5060070000 Výdaj Český svaz bojovníků za svobodu 506 506007 506007000
398 5060070010 Výdaj Český svaz bojovníků za svobodu 506 506007 506007001
398 5060070011 Výdaj Český svaz bojovníků za svobodu 506 506007 506007001
398 5060080000 Výdaj Konfederace politických vězňů 506 506008 506008000
398 5060080010 Výdaj Konfederace politických vězňů 506 506008 506008001
398 5060080011 Výdaj Konfederace politických vězňů 506 506008 506008001
398 5060090000 Výdaj Masarykovo demokratické hnutí 506 506009 506009000
398 5060090010 Výdaj Masarykovo demokratické hnutí 506 506009 506009001
398 5060090011 Výdaj Masarykovo demokratické hnutí 506 506009 506009001
398 5060100000 Výdaj Sdružení bývalých politických vězňů ČR 506 506010 506010000
398 5060100010 Výdaj Sdružení bývalých politických vězňů ČR 506 506010 506010001
398 5060100011 Výdaj Sdružení bývalých politických vězňů ČR 506 506010 506010001
398 5060110000 Výdaj Příspěvek politickým stranám 506 506011 506011000
398 5060110010 Výdaj Příspěvek politickým stranám 506 506011 506011001
398 5060110011 Výdaj Příspěvek politickým stranám 506 506011 506011001
398 5060120000 Výdaj Ústav TGM,o.p.s. 506 506012 506012000
398 5060120010 Výdaj Ústav TGM,o.p.s. 506 506012 506012001
398 5060120011 Výdaj Ústav TGM,o.p.s. 506 506012 506012001
398 5060130000 Výdaj úhrada volebních nákladů politickým stranám 506 506013 506013000
398 5060130010 Výdaj úhrada volebních nákladů politickým stranám 506 506013 506013001
398 5060130011 Výdaj úhrada volebních nákladů politickým stranám 506 506013 506013001
398 5060140000 Výdaj Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.) 506 506014 506014000
398 5060140010 Výdaj Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem - nařízení vlády č. 135/2009 Sb. 506 506014 506014001
398 5060140011 Výdaj Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem - nařízení vlády č. 135/2009 Sb. 506 506014 506014001
398 5060140020 Výdaj Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi - zákon č. 212/2009 Sb. 506 506014 506014002
398 5060140021 Výdaj Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi - zákon č. 212/2009 Sb. 506 506014 506014002
398 5060150000 Výdaj Československá obec legionářská 506 506015 506015000
398 5060150010 Výdaj Československá obec legionářská 506 506015 506015001
398 5060150011 Výdaj Československá obec legionářská 506 506015 506015001
398 5070000000 Výdaj Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 507 507000 507000000
398 5070010000 Výdaj finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 507 507001 507001000
398 5070010010 Výdaj finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 507 507001 507001001
398 5070010011 Výdaj finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 507 507001 507001001
398 5080000000 Výdaj Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 508 508000 508000000
398 5080010000 Výdaj finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 508 508001 508001000
398 5080010010 Výdaj finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 508 508001 508001001
398 5080010011 Výdaj finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 508 508001 508001001
398 5090000000 Výdaj Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 509 509000 509000000
398 5090010000 Výdaj finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 509 509001 509001000
398 5090010010 Výdaj finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 509 509001 509001001
398 5090010011 Výdaj finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 509 509001 509001001
398 5100000000 Výdaj Další prostředky pro územní samosprávné celky 510 510000 510000000
398 5100010000 Výdaj financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) 510 510001 510001000
398 5100010010 Výdaj financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) 510 510001 510001001
398 5100010011 Výdaj financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) 510 510001 510001001
398 5100020000 Výdaj prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků 510 510002 510002000
398 5100020010 Výdaj prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků 510 510002 510002001
398 5100020011 Výdaj prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků 510 510002 510002001
398 5100030000 Výdaj výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy 510 510003 510003000
398 5100030010 Výdaj Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy 510 510003 510003001
398 5100030011 Výdaj Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy 510 510003 510003001
398 5100030020 Výdaj Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - protiradonová opatření 510 510003 510003002
398 5100030021 Výdaj Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - protiradonová opatření 510 510003 510003002
398 5100030030 Výdaj Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - likvidace léčiv, prevence TBC, ostatní 510 510003 510003003
398 5100030031 Výdaj Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - likvidace léčiv, prevence TBC, ostatní 510 510003 510003003
398 5100040000 Výdaj Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 510 510004 510004000
398 5100040010 Výdaj Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 510 510004 510004001
398 5100040011 Výdaj Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 510 510004 510004001
398 5100050000 Výdaj další prostředky pro územní samosprávné celky - ostatní 510 510005 510005000
398 5100050010 Výdaj další prostředky pro územní samosprávné celky - ostatní 510 510005 510005001
398 5100050011 Výdaj další prostředky pro územní samosprávné celky - ostatní 510 510005 510005001
398 5100060000 Výdaj Prostředky určené k řešení problémů vzniklých v souvislosti s novelou zákona o RUD 510 510006 510006000
398 5100060010 Výdaj Prostředky určené k řešení problémů vzniklých v souvislosti s novelou zákona o RUD 510 510006 510006001
398 5100060011 Výdaj Prostředky určené k řešení problémů vzniklých v souvislosti s novelou zákona o RUD 510 510006 510006001
398 5110000000 Výdaj Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 511 511000 511000000
398 5110010000 Výdaj pojistné zdravotního pojištění - platba státu 511 511001 511001000
398 5110010010 Výdaj pojistné zdravotního pojištění - platba státu 511 511001 511001001
398 5110010011 Výdaj pojistné zdravotního pojištění - platba státu 511 511001 511001001
398 5120000000 Výdaj Ostatní výdaje 512 512000 512000000
398 5120010000 Výdaj prodej kolkových známek - provize České poště 512 512001 512001000
398 5120010010 Výdaj prodej kolkových známek - provize České poště 512 512001 512001001
398 5120010011 Výdaj prodej kolkových známek - provize České poště 512 512001 512001001
398 5120020000 Výdaj souhrnné pojištění vozidel 512 512002 512002000
398 5120020010 Výdaj souhrnné pojištění vozidel 512 512002 512002001
398 5120020011 Výdaj souhrnné pojištění vozidel 512 512002 512002001
398 5120030000 Výdaj poplatky za vedení účtů peněž.ústavům 512 512003 512003000
398 5120030010 Výdaj poplatky za vedení účtů peněž.ústavům 512 512003 512003001
398 5120030011 Výdaj poplatky za vedení účtů peněž.ústavům 512 512003 512003001
398 5120040000 Výdaj výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů 512 512004 512004000
398 5120040010 Výdaj výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů 512 512004 512004001
398 5120040011 Výdaj výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů 512 512004 512004001
398 5120050000 Výdaj výdaje na volby celkem 512 512005 512005000
398 5120050010 Výdaj ČSÚ - Senát řádné volby 512 512005 512005001
398 5120050011 Výdaj ČSÚ - Senát řádné volby 512 512005 512005001
398 5120050020 Výdaj ČSÚ - Senát doplňovací 512 512005 512005002
398 5120050021 Výdaj ČSÚ - Senát doplňovací 512 512005 512005002
398 5120050030 Výdaj ČSÚ - volby do zastupitelstev krajů 512 512005 512005003
398 5120050031 Výdaj ČSÚ - volby do zastupitelstev krajů 512 512005 512005003
398 5120050040 Výdaj ČSÚ - nové, dodatečné apod.volby - do ÚSC 512 512005 512005004
398 5120050041 Výdaj ČSÚ - nové, dodatečné apod.volby - do ÚSC 512 512005 512005004
398 5120050050 Výdaj ČSÚ - zastupitelstva obcí - řádné 512 512005 512005005
398 5120050051 Výdaj ČSÚ - zastupitelstva obcí - řádné 512 512005 512005005
398 5120050060 Výdaj ČSÚ - volby do Evropského parlamentu 512 512005 512005006
398 5120050061 Výdaj ČSÚ - volby do Evropského parlamentu 512 512005 512005006
398 5120050070 Výdaj ČSÚ - volby do Poslanecké sněmovny 512 512005 512005007
398 5120050071 Výdaj ČSÚ - volby do Poslanecké sněmovny 512 512005 512005007
398 5120050080 Výdaj ČSÚ - volby prezidenta republiky 512 512005 512005008
398 5120050081 Výdaj ČSÚ - volby prezidenta republiky 512 512005 512005008
398 5120050090 Výdaj MV + ÚSC - Senát - řádné volby 512 512005 512005009
398 5120050091 Výdaj MV + ÚSC - Senát - řádné volby 512 512005 512005009
398 5120050100 Výdaj MV + ÚSC - Senát - doplňovací a opakované 512 512005 512005010
398 5120050101 Výdaj MV + ÚSC - Senát - doplňovací a opakované 512 512005 512005010
398 5120050110 Výdaj MV + ÚSC - zastupitelstva krajů 512 512005 512005011
398 5120050111 Výdaj MV + ÚSC - zastupitelstva krajů 512 512005 512005011
398 5120050120 Výdaj MV + ÚSC - nové, dodatečné apod. volby do ÚSC 512 512005 512005012
398 5120050121 Výdaj MV + ÚSC - nové, dodatečné apod. volby do ÚSC 512 512005 512005012
398 5120050130 Výdaj MV + ÚSC - zastupitelstva obcí 512 512005 512005013
398 5120050131 Výdaj MV + ÚSC - zastupitelstva obcí 512 512005 512005013
398 5120050140 Výdaj MV + ÚSC - volby do Evropského parlamentu 512 512005 512005014
398 5120050141 Výdaj MV + ÚSC - volby do Evropského parlamentu 512 512005 512005014
398 5120050150 Výdaj MV + ÚSC - volby do PSP 512 512005 512005015
398 5120050151 Výdaj MV + ÚSC - volby do PSP 512 512005 512005015
398 5120050160 Výdaj MV + ÚSC - volby prezidenta republiky 512 512005 512005016
398 5120050161 Výdaj MV + ÚSC - volby prezidenta republiky 512 512005 512005016
398 5120050170 Výdaj MZV - volby do PSP 512 512005 512005017
398 5120050171 Výdaj MZV - volby do PSP 512 512005 512005017
398 5120050180 Výdaj MZV - volby prezidenta republiky 512 512005 512005018
398 5120050181 Výdaj MZV - volby prezidenta republiky 512 512005 512005018
398 5120050190 Výdaj MO - volby ÚSC 512 512005 512005019
398 5120050191 Výdaj MO - volby ÚSC 512 512005 512005019
398 5120050200 Výdaj MO - volby Senát 512 512005 512005020
398 5120050201 Výdaj MO - volby Senát 512 512005 512005020
398 5120050210 Výdaj MO - volby Evropský parlament 512 512005 512005021
398 5120050211 Výdaj MO - volby Evropský parlament 512 512005 512005021
398 5120050220 Výdaj MO - volby PSP 512 512005 512005022
398 5120050221 Výdaj MO - volby PSP 512 512005 512005022
398 5120050230 Výdaj MO - volby prezidenta republiky 512 512005 512005023
398 5120050231 Výdaj MO - volby prezidenta republiky 512 512005 512005023
398 5120060000 Výdaj Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady 512 512006 512006000
398 5120060010 Výdaj Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady 512 512006 512006001
398 5120060011 Výdaj Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady 512 512006 512006001
398 5120070000 Výdaj výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM 512 512007 512007000
398 5120070010 Výdaj Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM -NF 512 512007 512007001
398 5120070011 Výdaj Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM -NF 512 512007 512007001
398 5120070020 Výdaj Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU - audity 512 512007 512007002
398 5120070021 Výdaj Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU - audity 512 512007 512007002
398 5120080000 Výdaj Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod. ) a výdaje spojené se zrušením ČKA 512 512008 512008000
398 5120080010 Výdaj Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod. ) 512 512008 512008001
398 5120080011 Výdaj Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod. ) 512 512008 512008001
398 5120080020 Výdaj Mezinárodní spory - zahr. pohledávky (soudní náklady) 512 512008 512008002
398 5120080021 Výdaj Mezinárodní spory - zahr. pohledávky (soudní náklady) 512 512008 512008002
398 5120080030 Výdaj Výdaje spojené se zrušením ČKA 512 512008 512008003
398 5120080031 Výdaj Výdaje spojené se zrušením ČKA 512 512008 512008003
398 5120090000 Výdaj Vrcholné návštěvy 512 512009 512009000
398 5120090010 Výdaj Vrcholné návštěvy 512 512009 512009001
398 5120090011 Výdaj Vrcholné návštěvy 512 512009 512009001
398 5120100000 Výdaj výdaje na financování programů EU 512 512010 512010000
398 5120100010 Výdaj výdaje na financování programů EU 512 512010 512010001
398 5120100011 Výdaj výdaje na financování programů EU 512 512010 512010001
398 5120110000 Výdaj Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech 512 512011 512011000
398 5120110010 Výdaj Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech 512 512011 512011001
398 5120110011 Výdaj Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech 512 512011 512011001
398 5120120000 Výdaj Pozemkové úpravy 512 512012 512012000
398 5120120010 Výdaj Pozemkové úpravy 512 512012 512012001
398 5120120011 Výdaj Pozemkové úpravy 512 512012 512012001
398 5120130000 Výdaj Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 512 512013 512013000
398 5120130010 Výdaj Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 512 512013 512013001
398 5120130011 Výdaj Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 512 512013 512013001
398 5120140000 Výdaj Ztráta společnosti MUFIS, a.s. 512 512014 512014000
398 5120140010 Výdaj Ztráta společnosti MUFIS, a.s. 512 512014 512014001
398 5120140011 Výdaj Ztráta společnosti MUFIS, a.s. 512 512014 512014001
398 5120150000 Výdaj Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 512 512015 512015000
398 5120150010 Výdaj Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 512 512015 512015001
398 5120150011 Výdaj Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 512 512015 512015001
398 5120160000 Výdaj Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok 512 512016 512016000
398 5120160010 Výdaj Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok 512 512016 512016001
398 5120160011 Výdaj Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok 512 512016 512016001
398 5120170000 Výdaj Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR 512 512017 512017000
398 5120170010 Výdaj Fin. manažer - dálnice 512 512017 512017001
398 5120170011 Výdaj Fin. manažer - dálnice 512 512017 512017001
398 5120170020 Výdaj Fin. manažer - silnice 512 512017 512017002
398 5120170021 Výdaj Fin. manažer - silnice 512 512017 512017002
398 5120170030 Výdaj Fin. manažer - vodohospodářství 512 512017 512017003
398 5120170031 Výdaj Fin. manažer - vodohospodářství 512 512017 512017003
398 5120170040 Výdaj Fin. manažer - povodně 512 512017 512017004
398 5120170041 Výdaj Fin. manažer - povodně 512 512017 512017004
398 5120170050 Výdaj Fin. manažer - Masarykova univerzita 512 512017 512017005
398 5120170051 Výdaj Fin. manažer - Masarykova univerzita 512 512017 512017005
398 5120170060 Výdaj Fin. manažer - ostatní výdaje 512 512017 512017006
398 5120170061 Výdaj Fin. manažer - ostatní výdaje 512 512017 512017006
398 5120180000 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím 512 512018 512018000
398 5120180010 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - příspěvky - nadnárodní orgány - 58 512 512018 512018001
398 5120180011 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - příspěvky - nadnárodní orgány - 58 512 512018 512018001
398 5120180020 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - příspěvky - 58 512 512018 512018002
398 5120180021 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - příspěvky - 58 512 512018 512018002
398 5120180030 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - příspěvky - nadnárodní orgány - 20 512 512018 512018003
398 5120180031 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - příspěvky - nadnárodní orgány - 20 512 512018 512018003
398 5120180040 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - vklady -58 512 512018 512018004
398 5120180041 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - vklady -58 512 512018 512018004
398 5120180050 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - nadnárodní orgány - 20 512 512018 512018005
398 5120180051 Výdaj Platby mezinárodním finančním orgnizacím - nadnárodní - 20 512 512018 512018005
398 5120180060 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - vklady -20 512 512018 512018006
398 5120180061 Výdaj Platby mezinárodním finančním organizacím - vklady -20 512 512018 512018006
398 5120190000 Výdaj Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury 512 512019 512019000
398 5120190010 Výdaj Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury 512 512019 512019001
398 5120190011 Výdaj Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury 512 512019 512019001
398 5120200000 Výdaj Jedno inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové a celní správě 512 512020 512020000
398 5120200010 Výdaj Jedno inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě - BV 512 512020 512020001
398 5120200011 Výdaj Jedno inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě - BV 512 512020 512020001
398 5120200020 Výdaj Jedno inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě - KV 512 512020 512020002
398 5120200021 Výdaj Jedno inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě - KV 512 512020 512020002
398 5120200030 Výdaj Technicko organizační opatření v celní správě 512 512020 512020003
398 5120200031 Výdaj Technicko organizační opatření v celní správě 512 512020 512020003
398 5120210000 Výdaj Datové schránky 512 512021 512021000
398 5120210010 Výdaj Datové schránky 512 512021 512021001
398 5120210011 Výdaj Datové schránky 512 512021 512021001
398 5120220000 Výdaj Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF (UV č. 500/2009) 512 512022 512022000
398 5120220010 Výdaj Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF (UV č. 500/2009) 512 512022 512022001
398 5120220011 Výdaj Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF (UV č. 500/2009) 512 512022 512022001
398 5120230000 Výdaj Podpora konkurenceschopnosti filmové produkce 512 512023 512023000
398 5120230010 Výdaj Podpora konkurenceschopnosti filmové produkce 512 512023 512023001
398 5120230011 Výdaj Podpora konkurenceschopnosti filmové produkce 512 512023 512023001
398 5120240000 Výdaj Výdaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývající z novely zákona o veřejných zakázkách 512 512024 512024000
398 5120240010 Výdaj Výdaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývající z novely zákona o veřejných zakázkách 512 512024 512024001
398 5120240011 Výdaj Výdaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývající z novely zákona o veřejných zakázkách 512 512024 512024001
398 5120250000 Výdaj Úprava budovy v Praze pro Evropský úřad pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy 512 512025 512025000
398 5120250010 Výdaj Úprava budovy v Praze pro Evropský úřad pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy 512 512025 512025001
398 5120250011 Výdaj Úprava budovy v Praze pro Evropský úřad pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy 512 512025 512025001
398 5120260000 Výdaj NIV dotace na výdaje související se 150. výročím založení Sokola 512 512026 512026000
398 5120260010 Výdaj NIV dotace na výdaje související se 150. výročím založení Sokola 512 512026 512026001
398 5120260011 Výdaj NIV dotace na výdaje související se 150. výročím založení Sokola 512 512026 512026001
398 5120270000 Výdaj Prostředky na úrazové pojištění placené kapitolami ve výši 0,42 % platových prostředků 512 512027 512027000
398 5120270010 Výdaj Prostředky na úrazové pojištění placené kapitolami ve výši 0,42 % platových prostředků 512 512027 512027001
398 5120270011 Výdaj Prostředky na úrazové pojištění placené kapitolami ve výši 0,42 % platových prostředků 512 512027 512027001
398 5120280000 Výdaj Předfinancování přímých plateb - nesoulad mezi příjmy a výdaji 512 512028 512028000
398 5120280010 Výdaj Předfinancování přímých plateb - nesoulad mezi příjmy a výdaji 512 512028 512028001
398 5120280011 Výdaj Předfinancování přímých plateb - nesoulad mezi příjmy a výdaji 512 512028 512028001
398 5120290000 Výdaj prostředky na zvýšení výdajů kap. SD a na neočekávané zvýšení příjmů a výdajů (dodržení metodiky střednědobých výdaj. rámců) prostředky na růst platů 512 512029
398 5120290010 Výdaj prostředky na zvýšení výdajů kap. SD a na neočekávané zvýšení příjmů a výdajů (dodržení metodiky střednědobých výdaj. rámců) prostředky na růst platů 512 512029
398 5120290011 Výdaj prostředky na zvýšení výdajů kap. SD a na neočekávané zvýšení příjmů a výdajů (dodržení metodiky střednědobých výdaj. rámců) prostředky na růst platů 512 512029
398 5120300000 Výdaj kapitoly s odlišným režimem rozpočtování (KP,PSP, Senát, NKÚ, KVOP, ÚS) - prostředky na zvýšení dle jejich návrhu 512 512030 512030000
398 5120300010 Výdaj kapitoly s odlišným režimem rozpočtování (KP,PSP, Senát, NKÚ, KVOP, ÚS) - prostředky na zvýšení dle jejich návrhu 512 512030 512030001
398 5120300011 Výdaj kapitoly s odlišným režimem rozpočtování (KP,PSP, Senát, NKÚ, KVOP, ÚS) - prostředky na zvýšení dle jejich návrhu 512 512030 512030001
398 5120310000 Výdaj Finanční náhrady poskytované církvím v návaznosti na připravovaný zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 512 512031 512031000
398 5120310010 Výdaj Finanční náhrady poskytované církvím v návaznosti na připravovaný zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 512 512031 512031001
398 5120310011 Výdaj Finanční náhrady poskytované církvím v návaznosti na připravovaný zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 512 512031 512031001
398 5120320000 Výdaj další výdaje 512 512032 512032000
398 5120320010 Výdaj další výdaje 512 512032 512032001
398 5120320011 Výdaj další výdaje 512 512032 512032001
398 5120330000 Výdaj Řešení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 512 512033 512033000
398 5120330010 Výdaj Řešení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 512 512033 512033001
398 5120330011 Výdaj Řešení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 512 512033 512033001
398 5120340000 Výdaj Penzijní reforma zajišťovaná územními finančními orgány 512 512034 512034000
398 5120340010 Výdaj Penzijní reforma zajišťovaná územními finančními orgány 512 512034 512034001
398 5120340011 Výdaj Penzijní reforma zajišťovaná územními finančními orgány 512 512034 512034001
398 5120350000 Výdaj Platy ústavních činitelů vč. příslušenství 512 512035 512035000
398 5120350010 Výdaj Platy ústavních činitelů vč. příslušenství 512 512035 512035001
398 5120350011 Výdaj Platy ústavních činitelů vč. příslušenství 512 512035 512035001
398 5120360000 Výdaj Prostředky na finanční korekce u operačních programů 512 512036 512036000
398 5120360010 Výdaj Prostředky na finanční korekce u operačních programů 512 512036 512036001
398 5120360011 Výdaj Prostředky na finanční korekce u operačních programů 512 512036 512036001
398 5120370000 Výdaj Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 512 512037 512037000
398 5120370010 Výdaj Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 512 512037 512037001
398 5120370011 Výdaj Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 512 512037 512037001
398 5120380000 Výdaj Neinvestiční dotace na činnost České unie sportu a sdružených nestátních neziskových organizací 512 512038 512038000
398 5120380010 Výdaj Neinvestiční dotace na činnost České unie sportu a sdružených nestátních neziskových organizací 512 512038 512038001
398 5120380011 Výdaj Neinvestiční dotace na činnost České unie sportu a sdružených nestátních neziskových organizací 512 512038 512038001
398 5120400000 Výdaj prostředky na zvýšení objemů platů vč. příslušenství 512 512040 512040000
398 5120400010 Výdaj prostředky na zvýšení objemů platů vč. příslušenství 512 512040 512040001
398 5120400011 Výdaj prostředky na zvýšení objemů platů vč. příslušenství 512 512040 512040001
398 5120410000 Výdaj prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU 512 512041 512041000
398 5120410010 Výdaj prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU 512 512041 512041001
398 5120410011 Výdaj prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU 512 512041 512041001
398 5120420000 Výdaj prostředky na zvýšení výdajů kapitol na růst příspěvku do FKSP 512 512042 512042000
398 5120420010 Výdaj prostředky na zvýšení výdajů kapitol na růst příspěvku do FKSP 512 512042 512042001
398 5120420011 Výdaj prostředky na zvýšení výdajů kapitol na růst příspěvku do FKSP 512 512042 512042001
398 5120430000 Výdaj výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2021 512 512043 512043000
398 5120430010 Výdaj výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2021 512 512043 512043001
398 5120430011 Výdaj výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2021 512 512043 512043001
398 5120440000 Výdaj náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů 512 512044 512044000
398 5120440010 Výdaj náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů 512 512044 512044001
398 5120440011 Výdaj náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů 512 512044 512044001
398 5120450000 Výdaj prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst 512 512045 512045000
398 5120450010 Výdaj prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst 512 512045 512045001
398 5120450011 Výdaj prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst 512 512045 512045001
398 5120460011 Výdaj
398 5130000000 Výdaj Odvody do rozpočtu Evropské unie 513 513000 513000000
398 5130010000 Výdaj Odvody do rozpočtu Evropské unie 513 513001 513001000
398 5130010010 Výdaj Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty 513 513001 513001001
398 5130010011 Výdaj Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty 513 513001 513001001
398 5130010020 Výdaj Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu 513 513001 513001002
398 5130010021 Výdaj Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu 513 513001 513001002
398 5130010030 Výdaj Ostatní platby související s odvody do rozpočtu EU 513 513001 513001003
398 5130010031 Výdaj Ostatní platby související s odvody do rozpočtu EU 513 513001 513001003
398 5130020000 Výdaj úhrada nedoplatku do rozpočtu EU na základě navýšení podílu z cel odváděných do rozpočtu EU od r. 2014 513 513002 513002000
398 5130020010 Výdaj úhrada nedoplatku do rozpočtu EU na základě navýšení podílu z cel odváděných do rozpočtu EU od r. 2014 513 513002 513002001
398 5130020011 Výdaj úhrada nedoplatku do rozpočtu EU na základě navýšení podílu z cel odváděných do rozpočtu EU od r. 2014 513 513002 513002001
398 5140000000 Výdaj Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 514 514000 514000000
398 5140010000 Výdaj Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821) 514 514001 514001000
398 5140010010 Výdaj Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821) 514 514001 514001001
398 5140010011 Výdaj Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821) 514 514001 514001001
398 5140010020 Výdaj Dotační subtitul 298D2120 Popdora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 514 514001 514001002
398 5140010021 Výdaj Dotační subtitul 298D2120 Popdora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 514 514001 514001002
398 5140010030 Výdaj Dotační subtitul 298D2100 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 514 514001 514001003
398 5140010031 Výdaj Dotační subtitul 298D2100 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 514 514001 514001003
398 5140010040 Výdaj DSTi 298D2130 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst 514 514001 514001004
398 5140010041 Výdaj DSTi 298D2130 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst 514 514001 514001004
398 5140020000 Výdaj Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822) 514 514002 514002000
398 5140020010 Výdaj Podprogram 298D226 - Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 514 514002 514002001
398 5140020011 Výdaj Podprogram 298D226 - Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 514 514002 514002001
398 5140020020 Výdaj Podprogram 298D228 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 514 514002 514002002
398 5140020021 Výdaj Podprogram 298D228 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 514 514002 514002002
398 5140020030 Výdaj Podprogram 298D229 - Technická opatření v pásmech ochrany vod 514 514002 514002003
398 5140020031 Výdaj Podprogram 298D229 - Technická opatření v pásmech ochrany vod 514 514002 514002003
398 5140020040 Výdaj Podprogram 298D225 - Podpora pořízení, obnovy a provozování majetku obcí, sdružení a svazů 514 514002 514002004
398 5140020041 Výdaj Podprogram 298D225 - Podpora pořízení, obnovy a provozování majetku obcí, sdružení a svazů 514 514002 514002004
398 5140020050 Výdaj Podprogram 298D222- Podpora výstavby, obnovy a provozování sportovních center a sportovních zařízení 514 514002 514002005
398 5140020051 Výdaj Podprogram 298D222- Podpora výstavby, obnovy a provozování sportovních center a sportovních zařízení 514 514002 514002005
398 5140020060 Výdaj Podprogram 298D224- Podpora výstavby a obnovy zdavotnických a sociálních zařízení 514 514002 514002006
398 5140020061 Výdaj Podprogram 298D224- Podpora výstavby a obnovy zdavotnických a sociálních zařízení 514 514002 514002006
398 5140020070 Výdaj Dotační subtitul 298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury 514 514002 514002007
398 5140020071 Výdaj Dotační subtitul 298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury 514 514002 514002007
398 5140020080 Výdaj Dotační subtitul 298D2270 Akce financované z rozhodnutí vlády 514 514002 514002008
398 5140020081 Výdaj Dotační subtitul 298D2270 Akce financované z rozhodnutí vlády 514 514002 514002008
398 5140030011 Výdaj
398 5150000000 Výdaj Výdaje na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 515 515000 515000000
398 5150010000 Výdaj Výdaje na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 515 515001 515001000
398 5150010010 Výdaj Dofinancování výdajů na odstranění následků povodní v srpnu 2010 v návaznosti na usnesení vlády č. 692/2010 a související usnesení vlády 515 515001 515001001
398 5150010011 Výdaj Dofinancování výdajů na odstranění následků povodní v srpnu 2010 v návaznosti na usnesení vlády č. 692/2010 a související usnesení vlády 515 515001 515001001
398 5150010020 Výdaj Prostředky na odstraňování škod a obnovy částí území ČR poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013 515 515001 515001002
398 5150010021 Výdaj Prostředky na odstraňování škod a obnovy částí území ČR poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013 515 515001 515001002
398 5150010030 Výdaj Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 515 515001 515001003
398 5150010031 Výdaj Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 515 515001 515001003
398 5160000000 Výdaj Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 516 516000 516000000
398 5160010000 Výdaj Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 516 516001 516001000
398 5160010010 Výdaj Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 516 516001 516001001
398 5160010011 Výdaj Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 516 516001 516001001
999 5010000000 Výdaj Fiktivní OSS pro test ČNB 501 501000 501000000
999 5010010000 Výdaj Fiktivní OSS pro test ČNB 501 501001 501001000
999 5010010010 Výdaj Fiktivní OSS pro test ČNB 501 501001 501001001
999 5010010011 Výdaj Fiktivní OSS pro test ČNB 501 501001 501001001
999 5050010011 Výdaj Fiktivní OSS pro test ČNB 505 505001 505001001
1000 1030010010 Výdaj
1000 1030040010 Výdaj
1000 5010010011 Výdaj
1000 5010010021 Výdaj
1000 5010010031 Výdaj
1000 5010020011 Výdaj
1000 5020010011 Výdaj
1000 5020010021 Výdaj
1000 5020010041 Výdaj
1000 5020010051 Výdaj
1000 5030010011 Výdaj
1000 5030010021 Výdaj