(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
Závazný ukazatel Název ID kapitoly Název kapitoly Druh ukazatele Typ ukazatele Číslo řádku Od Do
301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PS 214 1.7.2018 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PS 216 1.7.2018 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 218 1.7.2018 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 220 1.7.2018 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 222 1.7.2018 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 224 1.7.2018 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 242 1.10.2017 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PS 246 1.10.2016 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 248 1.10.2016 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 250 1.10.2016 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PS 266 1.10.2016 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 268 1.10.2016 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 270 1.10.2016 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 301 Kancelář prezidenta republiky 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 301 Kancelář prezidenta republiky 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 1 SU 60 1.10.2016 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 301 Kancelář prezidenta republiky 1 SU 64 1.10.2016 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 301 Kancelář prezidenta republiky 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 301 Kancelář prezidenta republiky 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 301 Kancelář prezidenta republiky 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Celkové výdaje na lesní hospodářství 301 Kancelář prezidenta republiky 2 SU 106 30.9.2015 1.1.9999
SU5040010000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5060000000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 301 Kancelář prezidenta republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004010000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005030000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 303 Senát Parlamentu 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 303 Senát Parlamentu 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 303 Senát Parlamentu 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 303 Senát Parlamentu 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 303 Senát Parlamentu 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 303 Senát Parlamentu 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 303 Senát Parlamentu 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 303 Senát Parlamentu 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 303 Senát Parlamentu 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje Senátu Parlamentu ČR 303 Senát Parlamentu 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5040000000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 303 Senát Parlamentu 0 1.10.2018 1.1.9999
304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10070000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10070100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10070101 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10070102 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10070200 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 304 Úřad vlády České republiky 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 304 Úřad vlády České republiky 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10120000 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 230 30.9.2015 1.1.9999
PU10160000 Program protidrogové politiky 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 238 30.9.2015 1.1.9999
PU10170000 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 240 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 304 Úřad vlády České republiky 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10210000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210200 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 304 Úřad vlády České republiky 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10230100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10230200 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 304 Úřad vlády České republiky 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU10280000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10310000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU11010000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80160000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80170000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001040000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005020000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005030000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005040000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 304 Úřad vlády České republiky 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 304 Úřad vlády České republiky 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 304 Úřad vlády České republiky 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 304 Úřad vlády České republiky 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 304 Úřad vlády České republiky 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 304 Úřad vlády České republiky 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 304 Úřad vlády České republiky 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 304 Úřad vlády České republiky 2 SU 102 30.9.2015 1.1.9999
SU5040010000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5040020000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5060000000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 304 Úřad vlády České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 305 Bezpečnostní informační služba 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU80070000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 305 Bezpečnostní informační služba 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 305 Bezpečnostní informační služba 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 305 Bezpečnostní informační služba 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 305 Bezpečnostní informační služba 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 305 Bezpečnostní informační služba 0 1.10.2018 1.1.9999
306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PS 214 1.10.2016 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PS 216 1.10.2016 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 218 1.10.2016 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 220 1.10.2016 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 222 1.10.2016 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 224 1.10.2017 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 228 1.10.2017 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 306 Ministerstvo zahraničních věcí 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80290000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001040000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001050000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001060000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001070000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001080000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001090000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001100000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001110000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 306 Ministerstvo zahraničních věcí 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 306 Ministerstvo zahraničních věcí 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: transformační spolupráce 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 humanitární pomoc 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 102 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU5010040000 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 104 30.9.2015 1.1.9999
SU5010050000 zahraniční vysílání rozhlasu 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 105 30.9.2015 1.1.9999
SU5010060000 vrcholné návštěvy 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 106 30.9.2015 1.1.9999
SU5010070000 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 107 30.9.2015 1.1.9999
SU5010080000 prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 108 1.10.2018 1.1.9999
SU5010090000 obnova Sýrie 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 109 1.10.2017 1.1.9999
SU5010100000 ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 111 1.1.2019 29.1.2020
SU5010110000 stabilizace a rekonstrukce Iráku 306 Ministerstvo zahraničních věcí 2 SU 110 1.1.2019 1.1.9999
SU70010000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 306 Ministerstvo zahraničních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 307 Ministerstvo obrany 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 307 Ministerstvo obrany 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 307 Ministerstvo obrany 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10040000 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 307 Ministerstvo obrany 3 PU 208 1.10.2016 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 307 Ministerstvo obrany 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 307 Ministerstvo obrany 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 307 Ministerstvo obrany 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 307 Ministerstvo obrany 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 307 Ministerstvo obrany 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 307 Ministerstvo obrany 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 307 Ministerstvo obrany 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10100000 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 307 Ministerstvo obrany 3 PU 226 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 307 Ministerstvo obrany 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10120000 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 307 Ministerstvo obrany 3 PU 230 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 307 Ministerstvo obrany 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10150000 Program sociální prevence a prevence kriminality 307 Ministerstvo obrany 3 PU 236 30.9.2015 1.1.9999
PU10160000 Program protidrogové politiky 307 Ministerstvo obrany 3 PU 238 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 307 Ministerstvo obrany 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 307 Ministerstvo obrany 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 307 Ministerstvo obrany 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 307 Ministerstvo obrany 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 307 Ministerstvo obrany 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 307 Ministerstvo obrany 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 307 Ministerstvo obrany 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 307 Ministerstvo obrany 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 307 Ministerstvo obrany 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80040000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80110000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80150000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80160000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80290000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80310000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005010000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005020000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005030000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1009000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 307 Ministerstvo obrany 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1020000000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 307 Ministerstvo obrany 1 SS 52 30.9.2015 1.1.9999
SU1020010000 v tom: pojistné na důchodové pojištění 307 Ministerstvo obrany 1 SU 54 30.9.2015 1.1.9999
SU1020020000 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 307 Ministerstvo obrany 1 SU 56 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 307 Ministerstvo obrany 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 307 Ministerstvo obrany 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 307 Ministerstvo obrany 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 307 Ministerstvo obrany 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 307 Ministerstvo obrany 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 307 Ministerstvo obrany 2 SS 103 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5040000000 Zajištění strategického zpravodajství 307 Ministerstvo obrany 2 SU 109 30.9.2015 1.1.9999
SU5050000000 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 307 Ministerstvo obrany 2 SU 112 30.9.2015 1.1.9999
SU5060000000 Zajištění dávek důchodového zabezpečení 307 Ministerstvo obrany 2 SU 115 1.10.2016 1.1.9999
SU5070000000 Zajištění ostatních sociálních dávek 307 Ministerstvo obrany 2 SU 118 30.9.2015 1.1.9999
SU5080000000 Zajištění státní sportovní reprezentace 307 Ministerstvo obrany 2 SU 121 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030000 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030100 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030200 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030300 307 Ministerstvo obrany 0 1.10.2018 1.1.9999
308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 308 Národní bezpečnostní úřad 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 308 Národní bezpečnostní úřad 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 308 Národní bezpečnostní úřad 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 308 Národní bezpečnostní úřad 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 308 Národní bezpečnostní úřad 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 308 Národní bezpečnostní úřad 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010020000 308 Národní bezpečnostní úřad SU 0 1.10.2018 29.1.2020
SU5010030000 308 Národní bezpečnostní úřad SU 0 1.10.2018 29.1.2020
SU70010000 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 308 Národní bezpečnostní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10040000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 309 Kancelář veřejného ochránce práv 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 309 Kancelář veřejného ochránce práv 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1020010000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 309 Kancelář veřejného ochránce práv 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 309 Kancelář veřejného ochránce práv 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 309 Kancelář veřejného ochránce práv 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 309 Kancelář veřejného ochránce práv 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 309 Kancelář veřejného ochránce práv 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 1.10.2018 1.1.9999
312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 312 Ministerstvo financí 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 312 Ministerstvo financí 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 312 Ministerstvo financí 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10040000 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 312 Ministerstvo financí 3 PU 208 1.10.2016 1.1.9999
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 312 Ministerstvo financí 3 PU 210 30.9.2015 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 312 Ministerstvo financí 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 312 Ministerstvo financí 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 312 Ministerstvo financí 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 312 Ministerstvo financí 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 312 Ministerstvo financí 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 312 Ministerstvo financí 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 312 Ministerstvo financí 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 312 Ministerstvo financí 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 312 Ministerstvo financí 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 312 Ministerstvo financí 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 312 Ministerstvo financí 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80040000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80050000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80160000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003020000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005020000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005030000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005040000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005050000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006020000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006030000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006040000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007000000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007020000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007030000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008020000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008030000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 312 Ministerstvo financí 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1020000000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 312 Ministerstvo financí 1 SS 52 30.9.2015 1.1.9999
SU1020010000 v tom: pojistné na důchodové pojištění 312 Ministerstvo financí 1 SU 54 30.9.2015 1.1.9999
SU1020020000 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 312 Ministerstvo financí 1 SU 56 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 312 Ministerstvo financí 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 312 Ministerstvo financí 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 312 Ministerstvo financí 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 312 Ministerstvo financí 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 312 Ministerstvo financí 2 SU 100 1.7.2018 1.1.9999
SU5010030000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 312 Ministerstvo financí 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 312 Ministerstvo financí 2 SS 102 1.7.2018 1.1.9999
SU5030010000 v tom: sociální dávky 312 Ministerstvo financí 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU5030020000 výdaje na činnost celní správy 312 Ministerstvo financí 2 SU 104 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 312 Ministerstvo financí 2 SU 105 30.9.2015 1.1.9999
SU5050000000 Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 312 Ministerstvo financí 2 SU 106 30.9.2015 1.1.9999
SU5060000000 Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 312 Ministerstvo financí 2 SU 107 1.10.2017 1.1.9999
SU70010000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020500 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70040000 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70040100 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70040200 312 Ministerstvo financí 0 1.10.2018 1.1.9999
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
1.1.2013) 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10160000 Program protidrogové politiky 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 238 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80150000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80160000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80170000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1009000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1010010000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010020000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1011000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1011010000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1011020000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1012000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1013000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1014000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1015000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1016000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1017000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1020000000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 SS 52 30.9.2015 1.1.9999
SU1020010000 v tom: pojistné na důchodové pojištění 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 SU 54 30.9.2015 1.1.9999
SU1020020000 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 SU 56 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU1040000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010000000 Dávky důchodového pojištění 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 105 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Dávky nemocenského pojištění 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 110 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 Dávky pomoci v hmotné nouzi 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 115 30.9.2015 1.1.9999
SU5040020000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5050000000 Dávky osobám se zdravotním postižením 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 120 30.9.2015 1.1.9999
SU5060000000 Ostatní sociální dávky 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 125 30.9.2015 1.1.9999
SU5070000000 Podpory v nezaměstnanosti 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 130 30.9.2015 1.1.9999
SU5080000000 Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 135 30.9.2015 1.1.9999
SU5090000000 Aktivní politika zaměstnanosti celkem 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 140 30.9.2015 1.1.9999
SU5100000000 Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 145 30.9.2015 1.1.9999
SU5110000000 Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 150 30.9.2015 1.1.9999
SU5120000000 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 160 30.9.2015 1.1.9999
SU5130000000 Ostatní výdaje organizačních složek státu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 170 30.9.2015 1.1.9999
SU5140000000 Neinvestiční nedávkové transfery 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 180 30.9.2015 1.1.9999
SU5150000000 Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 SU 190 30.9.2015 1.1.9999
SU5160000000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030200 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030300 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030400 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70040000 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70040100 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70040200 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70040300 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 1.10.2018 1.1.9999
314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10040000 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 208 1.10.2016 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 314 Ministerstvo vnitra 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 314 Ministerstvo vnitra 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10100000 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 226 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10120000 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 230 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10150000 Program sociální prevence a prevence kriminality 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 236 30.9.2015 1.1.9999
PU10170000 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 240 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 314 Ministerstvo vnitra 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 314 Ministerstvo vnitra 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 314 Ministerstvo vnitra 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80040000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80040100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80040200 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80110000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80150000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80160000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80170000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80290000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80310000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1009000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 314 Ministerstvo vnitra 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1011000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1012000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1013000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1013010000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1013020000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1014000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1015000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1020000000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 314 Ministerstvo vnitra 1 SS 52 30.9.2015 1.1.9999
SU1020010000 v tom: pojistné na důchodové pojištění 314 Ministerstvo vnitra 1 SU 54 30.9.2015 1.1.9999
SU1020020000 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 314 Ministerstvo vnitra 1 SU 56 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 314 Ministerstvo vnitra 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 314 Ministerstvo vnitra 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 314 Ministerstvo vnitra 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 314 Ministerstvo vnitra 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje Policie ČR 314 Ministerstvo vnitra 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 314 Ministerstvo vnitra 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 314 Ministerstvo vnitra 2 SU 102 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5050000000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5060000000 Výdaje na sportovní reprezentaci 314 Ministerstvo vnitra 2 SU 105 30.9.2015 1.1.9999
SU5070000000 Dávky důchodového pojištění 314 Ministerstvo vnitra 2 SU 106 30.9.2015 1.1.9999
SU5080000000 Ostatní sociální dávky 314 Ministerstvo vnitra 2 SU 107 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020400 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020500 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030000 314 Ministerstvo vnitra 0 1.10.2018 1.1.9999
315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 315 Ministerstvo životního prostředí 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005010000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005020000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005030000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1009000000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 315 Ministerstvo životního prostředí 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 315 Ministerstvo životního prostředí 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 315 Ministerstvo životního prostředí 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Ochrana přírody a krajiny 315 Ministerstvo životního prostředí 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Technická ochrana životního prostředí 315 Ministerstvo životního prostředí 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Ochrana klimatu a ovzduší 315 Ministerstvo životního prostředí 2 SU 106 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 Ostatní činnosti v životním prostředí 315 Ministerstvo životního prostředí 2 SS 109 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010400 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010500 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 315 Ministerstvo životního prostředí 0 1.10.2018 1.1.9999
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080100 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080101 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080102 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080200 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10090000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80050000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003010000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003020000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010060000 v tom: Horská služba 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5019990000 ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 2 SU 102 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Podpora bydlení 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 2 SU 105 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Územní plánování a stavební řád 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 2 SU 110 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 Ostatní činnosti resortu 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 2 SS 115 30.9.2015 1.1.9999
SU5060000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5090000000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 0 1.10.2018 1.1.9999
321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 321 Grantová agentura České republiky 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 321 Grantová agentura České republiky 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10120000 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 230 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 321 Grantová agentura České republiky 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 321 Grantová agentura České republiky 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80310000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 321 Grantová agentura České republiky 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 321 Grantová agentura České republiky 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 321 Grantová agentura České republiky 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 321 Grantová agentura České republiky 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 321 Grantová agentura České republiky 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Dotace jiným subjektům 321 Grantová agentura České republiky 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU5070000000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 321 Grantová agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10120000 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 230 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10150000 Program sociální prevence a prevence kriminality 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 236 1.10.2017 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80310000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004010000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004020000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004030000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Podpora podnikání 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SS 101 1.1.2019 1.1.9999
SU5020010000 ostatní výdaje určené na zahlazování 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SU 103 1.1.2019 1.1.9999
SU5020020000 v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SU 102 1.1.2019 1.1.9999
SU5030000000 Výdaje spojené s další činností resortu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SS 104 1.1.2019 29.1.2020
SU5040000000 Dotace na obnovitelné zdroje energie 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SU 105 1.1.2019 29.1.2020
SU5040010000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5050000000 Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SS 106 1.1.2019 29.1.2020
SU5050010000 v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SU 107 1.1.2019 29.1.2020
SU5050020000 ostatní výdaje 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 SU 108 1.1.2019 29.1.2020
SU5060000000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020400 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020500 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 1.10.2018 1.1.9999
327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 327 Ministerstvo dopravy 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 327 Ministerstvo dopravy 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 228 1.10.2017 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 327 Ministerstvo dopravy 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 327 Ministerstvo dopravy 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 327 Ministerstvo dopravy 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190300 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001040000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004010000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004020000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004030000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004040000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005010000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005020000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 327 Ministerstvo dopravy 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 327 Ministerstvo dopravy 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 327 Ministerstvo dopravy 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 327 Ministerstvo dopravy 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 327 Ministerstvo dopravy 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Drážní a kombinovaná doprava 327 Ministerstvo dopravy 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Pozemní komunikace 327 Ministerstvo dopravy 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 327 Ministerstvo dopravy 2 SS 106 30.9.2015 1.1.9999
SU5030010000 v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR 327 Ministerstvo dopravy 2 SU 107 30.9.2015 1.1.9999
SU5030020000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5030030000 dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 327 Ministerstvo dopravy 2 SU 109 30.9.2015 1.1.9999
SU5030040000 ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 327 Ministerstvo dopravy 2 SU 110 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 327 Ministerstvo dopravy 2 SU 112 30.9.2015 29.1.2020
SU5040020000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5050000000 327 Ministerstvo dopravy SU 0 1.10.2018 29.1.2020
SU5060000000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010500 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 327 Ministerstvo dopravy 0 1.10.2018 1.1.9999
328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 328 Český telekomunikační úřad 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 328 Český telekomunikační úřad 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001040000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 328 Český telekomunikační úřad 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 328 Český telekomunikační úřad 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 328 Český telekomunikační úřad 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 328 Český telekomunikační úřad 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 328 Český telekomunikační úřad 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny 328 Český telekomunikační úřad 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady 328 Český telekomunikační úřad 2 SU 102 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 328 Český telekomunikační úřad 2 SU 104 1.10.2017 29.1.2020
SU5010040000 čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence 328 Český telekomunikační úřad 2 SU 103 1.10.2017 1.1.9999
SU5040010000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020400 328 Český telekomunikační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 329 Ministerstvo zemědělství 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 329 Ministerstvo zemědělství 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10130000 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 232 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 329 Ministerstvo zemědělství 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10210000 Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 329 Ministerstvo zemědělství 3 PS 252 30.9.2015 1.1.9999
PU10210100 v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 254 30.9.2015 1.1.9999
PU10210200 přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 256 30.9.2015 1.1.9999
PU10210300 podpora venkova - ze státního rozpočtu 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 258 30.9.2015 1.1.9999
PU10210400 podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 260 30.9.2015 1.1.9999
PU10210500 společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 262 30.9.2015 1.1.9999
PU10210600 společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 264 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 329 Ministerstvo zemědělství 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80200000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80200100 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80200200 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80200300 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80200400 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80220000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80220100 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80220200 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80220300 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80220400 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80220500 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80220600 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002020000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004020000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006020000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 329 Ministerstvo zemědělství 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 329 Ministerstvo zemědělství 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 329 Ministerstvo zemědělství 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030020000 příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 329 Ministerstvo zemědělství 1 SU 62 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 329 Ministerstvo zemědělství 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Podpora agropotravinářského komplexu 329 Ministerstvo zemědělství 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 329 Ministerstvo zemědělství 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 ostatní výdaje 329 Ministerstvo zemědělství 2 SU 102 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 329 Ministerstvo zemědělství 2 SS 105 30.9.2015 1.1.9999
SU5020010000 v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 329 Ministerstvo zemědělství 2 SU 106 30.9.2015 1.1.9999
SU5020020000 ostatní dotace 329 Ministerstvo zemědělství 2 SU 107 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Podpora lesního hospodářství 329 Ministerstvo zemědělství 2 SU 110 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 Podpora vodního hospodářství 329 Ministerstvo zemědělství 2 SS 112 30.9.2015 1.1.9999
SU5040010000 v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 329 Ministerstvo zemědělství 2 SU 113 30.9.2015 1.1.9999
SU5040020000 ostatní výdaje na vodní hospodářství 329 Ministerstvo zemědělství 2 SU 114 30.9.2015 1.1.9999
SU5050000000 Podpora neziskovým organizacím 329 Ministerstvo zemědělství 2 SU 117 30.9.2015 1.1.9999
SU5060000000 Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 329 Ministerstvo zemědělství 2 SS 123 30.9.2015 1.1.9999
SU5070000000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5090000000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010400 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010500 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010600 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 329 Ministerstvo zemědělství 0 1.10.2018 1.1.9999
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10100000 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 226 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10120000 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 230 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10150000 Program sociální prevence a prevence kriminality 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 236 30.9.2015 1.1.9999
PU10160000 Program protidrogové politiky 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 238 30.9.2015 1.1.9999
PU10170000 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 240 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070300 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80110000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80150000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80160000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80170000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80290000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80310000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80330000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004030000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005020000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005030000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005040000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005050000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006020000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008040000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008050000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008060000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008070000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008080000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1013000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1014000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Věda a vysoké školy 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: vysoké školy 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 výzkum, experimentální vývoj a inovace 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SU 102 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SU 105 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 Podpora činnosti v oblasti mládeže 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SU 108 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 Podpora činnosti v oblasti sportu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SS 111 30.9.2015 1.1.9999
SU5040010000 v tom: sportovní reprezentace 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SU 112 30.9.2015 1.1.9999
SU5040020000 všeobecná sportovní činnost 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SU 113 30.9.2015 1.1.9999
SU5050000000 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SU 115 1.10.2018 1.1.9999
SU5060000000 Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 SU 118 30.9.2015 1.1.9999
SU5090000000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020400 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 1.10.2018 1.1.9999
334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 334 Ministerstvo kultury 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 334 Ministerstvo kultury 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 334 Ministerstvo kultury 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 334 Ministerstvo kultury 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 334 Ministerstvo kultury 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 334 Ministerstvo kultury 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 334 Ministerstvo kultury 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 334 Ministerstvo kultury 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 334 Ministerstvo kultury 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 334 Ministerstvo kultury 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 334 Ministerstvo kultury 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 334 Ministerstvo kultury 3 PU 234 1.7.2018 1.1.9999
PU10170000 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 334 Ministerstvo kultury 3 PU 240 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 334 Ministerstvo kultury 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 334 Ministerstvo kultury 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 334 Ministerstvo kultury 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 334 Ministerstvo kultury 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 334 Ministerstvo kultury 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 334 Ministerstvo kultury 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 334 Ministerstvo kultury 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 334 Ministerstvo kultury 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 334 Ministerstvo kultury 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80170000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001001000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001002000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002030000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002040000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002050000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002060000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003030000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003040000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003050000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003060000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004020100 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004030000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004040000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004050000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004060000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004070000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004080000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004090000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004100000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006030000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006040000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006050000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007030000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007040000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007050000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007060000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007070000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007080000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007090000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008030000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1009000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1009010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1009020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 334 Ministerstvo kultury 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1010010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1011000000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 334 Ministerstvo kultury 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 334 Ministerstvo kultury 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 334 Ministerstvo kultury 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 334 Ministerstvo kultury 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 334 Ministerstvo kultury 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 334 Ministerstvo kultury 2 SS 105 1.1.2019 1.1.9999
SU5020010000 v tom: finanční náhrada 334 Ministerstvo kultury 2 SU 106 1.1.2019 1.1.9999
SU5020020000 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 334 Ministerstvo kultury 2 SU 107 1.1.2019 1.1.9999
SU5030000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 334 Ministerstvo kultury 2 SS 110 1.1.2019 1.1.9999
SU5030010000 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny 334 Ministerstvo kultury 2 SU 112 1.1.2019 1.1.9999
SU5030020000 334 Ministerstvo kultury 0 31.3.2019 1.1.9999
SU5030030000 výdaje na činnost úřadu 334 Ministerstvo kultury 2 SU 116 1.1.2019 1.1.9999
SU5030040000 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 334 Ministerstvo kultury 2 SU 118 1.1.2019 1.1.9999
SU5030050000 program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 334 Ministerstvo kultury 2 SU 120 1.1.2019 1.1.9999
SU5040000000 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 334 Ministerstvo kultury 2 SS 130 1.10.2017 1.1.9999
SU5040010000 v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 334 Ministerstvo kultury 2 SU 132 1.10.2017 1.1.9999
SU5040020000 program péče o národní kulturní poklad a dědictví 334 Ministerstvo kultury 2 SU 134 1.1.2019 1.1.9999
SU5040030000 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 334 Ministerstvo kultury 2 SU 136 1.10.2017 1.1.9999
SU5040040000 společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 334 Ministerstvo kultury 2 SU 138 1.10.2017 1.1.9999
SU5040050000 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 334 Ministerstvo kultury 2 SU 140 1.10.2017 1.1.9999
SU5050000000 Kulturní služby, podpora živého umění 334 Ministerstvo kultury 2 SS 150 1.10.2017 1.1.9999
SU5050010000 v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 334 Ministerstvo kultury 2 SU 152 1.10.2018 1.1.9999
SU5050020000 kulturní aktivity 334 Ministerstvo kultury 2 SU 154 1.10.2017 1.1.9999
SU5050030000 veřejné informační služby knihoven 334 Ministerstvo kultury 2 SU 156 1.10.2017 1.1.9999
SU5060000000 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 334 Ministerstvo kultury 2 SS 160 1.10.2017 1.1.9999
SU5060010000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 334 Ministerstvo kultury 2 SU 162 1.10.2017 1.1.9999
SU5060020000 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 334 Ministerstvo kultury 2 SU 164 1.10.2017 1.1.9999
SU5070000000 Podpora kultury národnostních menšin 334 Ministerstvo kultury 2 SS 170 1.10.2017 1.1.9999
SU5070010000 v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 334 Ministerstvo kultury 2 SU 172 1.10.2017 1.1.9999
SU5070020000 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 334 Ministerstvo kultury 2 SU 174 1.10.2017 1.1.9999
SU5080000000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 334 Ministerstvo kultury 2 SU 180 1.10.2017 1.1.9999
SU5090000000 Státní fond kinematografie 334 Ministerstvo kultury 2 SS 190 1.10.2017 1.1.9999
SU5090010000 v tom: dotace na filmové pobídky 334 Ministerstvo kultury 2 SU 192 1.10.2017 1.1.9999
SU5090020000 dotace ze státního rozpočtu 334 Ministerstvo kultury 2 SU 194 1.10.2017 1.1.9999
SU70010000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020400 334 Ministerstvo kultury 0 1.10.2018 1.1.9999
335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10150000 Program sociální prevence a prevence kriminality 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 236 30.9.2015 1.1.9999
PU10160000 Program protidrogové politiky 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 238 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10190000 Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 244 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 335 Ministerstvo zdravotnictví 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80150000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80160000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80320000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 335 Ministerstvo zdravotnictví 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 335 Ministerstvo zdravotnictví 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 335 Ministerstvo zdravotnictví 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na státní správu 335 Ministerstvo zdravotnictví 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 335 Ministerstvo zdravotnictví 2 SU 101 30.9.2015 29.1.2020
SU5030000000 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 335 Ministerstvo zdravotnictví 2 SU 103 30.9.2015 29.1.2020
SU5040000000 Lůžková péče 335 Ministerstvo zdravotnictví 2 SU 102 1.1.2019 29.1.2020
SU5050000000 Zdravotnické programy 335 Ministerstvo zdravotnictví 2 SU 104 30.9.2015 29.1.2020
SU5060000000 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 335 Ministerstvo zdravotnictví 2 SU 105 30.9.2015 29.1.2020
SU70010000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010400 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010500 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 335 Ministerstvo zdravotnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10040000 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 208 1.10.2016 1.1.9999
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 210 30.9.2015 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10150000 Program sociální prevence a prevence kriminality 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 236 30.9.2015 1.1.9999
PU10160000 Program protidrogové politiky 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 238 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80040000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80050000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80110000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80150000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80160000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80340000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001040000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002010000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002020000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002030000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1020000000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 SS 52 30.9.2015 1.1.9999
SU1020010000 v tom: pojistné na důchodové pojištění 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 SU 54 30.9.2015 1.1.9999
SU1020020000 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 SU 56 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdajový blok - Výdaje justiční část 336 Ministerstvo spravedlnosti 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: platy soudců 336 Ministerstvo spravedlnosti 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 platy státních zástupců 336 Ministerstvo spravedlnosti 2 SU 102 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 ostatní výdaje justiční části 336 Ministerstvo spravedlnosti 2 SU 103 30.9.2015 29.1.2020
SU5020000000 Výdajový blok - Výdaje vězeňská část 336 Ministerstvo spravedlnosti 2 SS 106 30.9.2015 1.1.9999
SU5020010000 v tom: dávky důchodového pojištění 336 Ministerstvo spravedlnosti 2 SU 107 30.9.2015 1.1.9999
SU5020020000 ostatní sociální dávky 336 Ministerstvo spravedlnosti 2 SU 108 30.9.2015 1.1.9999
SU5020030000 ostatní výdaje vězeňské části 336 Ministerstvo spravedlnosti 2 SU 109 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5070000000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020400 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020500 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030000 336 Ministerstvo spravedlnosti 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU11010000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 338 0 1.10.2018 1.1.9999
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 210 30.9.2015 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80050000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 1.10.2018 1.1.9999
344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 344 Úřad průmyslového vlastnictví 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 344 Úřad průmyslového vlastnictví 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 344 Úřad průmyslového vlastnictví 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 344 Úřad průmyslového vlastnictví 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 344 Úřad průmyslového vlastnictví 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 344 Úřad průmyslového vlastnictví 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70030000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70040000 344 Úřad průmyslového vlastnictví 0 1.10.2018 1.1.9999
345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 345 Český statistický úřad 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 345 Český statistický úřad 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 345 Český statistický úřad 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 345 Český statistický úřad 3 PU 210 30.9.2015 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 345 Český statistický úřad 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 345 Český statistický úřad 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 345 Český statistický úřad 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 345 Český statistický úřad 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 345 Český statistický úřad 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 345 Český statistický úřad 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 345 Český statistický úřad 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 345 Český statistický úřad 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 345 Český statistický úřad 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 345 Český statistický úřad 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80050000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80130000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001040000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 345 Český statistický úřad 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 345 Český statistický úřad 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 345 Český statistický úřad 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 345 Český statistický úřad 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 345 Český statistický úřad 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 345 Český statistický úřad 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: výdaje na volby a referenda 345 Český statistický úřad 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 345 Český statistický úřad 2 SU 102 1.10.2016 1.1.9999
SU5010030000 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 345 Český statistický úřad 2 SU 103 30.9.2015 29.1.2020
SU70010000 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010400 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010500 345 Český statistický úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5030000000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010400 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 0 1.10.2018 1.1.9999
348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 348 Český báňský úřad 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 348 Český báňský úřad 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 348 Český báňský úřad 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 348 Český báňský úřad 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 348 Český báňský úřad 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 348 Český báňský úřad 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 348 Český báňský úřad 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 348 Český báňský úřad 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 348 Český báňský úřad 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 348 Český báňský úřad 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 348 Český báňský úřad 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 348 Český báňský úřad 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 348 Český báňský úřad 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 348 Český báňský úřad 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu 348 Český báňský úřad 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5090000000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 348 Český báňský úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 349 Energetický regulační úřad 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 349 Energetický regulační úřad 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 349 Energetický regulační úřad 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 349 Energetický regulační úřad 3 PU 210 30.9.2015 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 349 Energetický regulační úřad 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 349 Energetický regulační úřad 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 349 Energetický regulační úřad 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 349 Energetický regulační úřad 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 349 Energetický regulační úřad 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 349 Energetický regulační úřad 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 349 Energetický regulační úřad 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80050000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 349 Energetický regulační úřad 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 349 Energetický regulační úřad 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 349 Energetický regulační úřad 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 349 Energetický regulační úřad 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 349 Energetický regulační úřad 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020100 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 349 Energetický regulační úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 PU 210 30.9.2015 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 246 30.9.2015 29.1.2020
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 248 30.9.2015 29.1.2020
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 250 30.9.2015 29.1.2020
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80050000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1 60 30.9.2015 29.1.2020
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1 SU 66 30.9.2015 29.1.2020
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0 1.10.2018 1.1.9999
355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PS 214 1.10.2016 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PS 216 1.10.2016 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 218 1.10.2016 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 220 1.10.2016 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 222 1.10.2016 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 224 1.10.2016 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 234 1.10.2016 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 355 Ústav pro studium totalitních režimů 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 355 Ústav pro studium totalitních režimů 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 355 Ústav pro studium totalitních režimů 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 355 Ústav pro studium totalitních režimů 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů 355 Ústav pro studium totalitních režimů 2 SU 100 1.10.2016 1.1.9999
SU5010030000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek 355 Ústav pro studium totalitních režimů 2 SU 110 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 1.10.2018 1.1.9999
358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 358 Ústavní soud 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 358 Ústavní soud 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 358 Ústavní soud 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 358 Ústavní soud 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 358 Ústavní soud 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 358 Ústavní soud 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 358 Ústavní soud 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 358 Ústavní soud 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 358 Ústavní soud 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu 358 Ústavní soud 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: platy soudců 358 Ústavní soud 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010030000 ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 358 Ústavní soud 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 358 Ústavní soud 0 1.10.2018 1.1.9999
359 Úřad Národní rozpočtové rady 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 200 1.10.2017 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 202 1.10.2017 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 204 1.10.2017 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 210 1.10.2017 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 206 1.10.2017 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PS 246 1.1.2019 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 248 1.1.2019 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 250 1.1.2019 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 272 1.10.2017 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 359 Úřad Národní rozpočtové rady 3 PU 209 1.10.2017 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 359 Úřad Národní rozpočtové rady 1 SU 50 1.10.2017 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 359 Úřad Národní rozpočtové rady 1 SS 58 1.10.2017 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 359 Úřad Národní rozpočtové rady 1 SU 60 1.1.2019 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 359 Úřad Národní rozpočtové rady 1 SU 66 1.10.2018 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady 359 Úřad Národní rozpočtové rady 2 SU 100 1.10.2017 1.1.9999
361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 361 Akademie věd České republiky 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 361 Akademie věd České republiky 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 361 Akademie věd České republiky 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 361 Akademie věd České republiky 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 361 Akademie věd České republiky 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 361 Akademie věd České republiky 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 361 Akademie věd České republiky 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 361 Akademie věd České republiky 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 361 Akademie věd České republiky 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 361 Akademie věd České republiky 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 361 Akademie věd České republiky 3 PU 228 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 361 Akademie věd České republiky 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 361 Akademie věd České republiky 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 361 Akademie věd České republiky 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 361 Akademie věd České republiky 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 361 Akademie věd České republiky 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 361 Akademie věd České republiky 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 361 Akademie věd České republiky 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190100 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80190200 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230100 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80230200 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80310000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 361 Akademie věd České republiky 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 361 Akademie věd České republiky 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 361 Akademie věd České republiky 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 361 Akademie věd České republiky 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 361 Akademie věd České republiky 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Infrastruktura výzkumu 361 Akademie věd České republiky 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Programy výzkumu 361 Akademie věd České republiky 2 SU 110 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010400 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010500 361 Akademie věd České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
362 Národní sportovní agentura 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 362 Národní sportovní agentura 3 PU 200 1.1.2019 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 362 Národní sportovní agentura 3 PU 202 1.1.2019 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 362 Národní sportovní agentura 3 PU 204 1.1.2019 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 362 Národní sportovní agentura 3 PU 210 1.1.2019 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 362 Národní sportovní agentura 3 PU 206 1.1.2019 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 362 Národní sportovní agentura 3 PU 242 1.1.2019 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 362 Národní sportovní agentura 3 PS 246 1.1.2019 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 362 Národní sportovní agentura 3 PU 248 1.1.2019 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 362 Národní sportovní agentura 3 PU 250 1.1.2019 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 362 Národní sportovní agentura 3 PU 272 1.1.2019 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 362 Národní sportovní agentura 3 PU 209 1.1.2019 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 362 Národní sportovní agentura 1 SU 50 1.1.2019 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 362 Národní sportovní agentura 1 SS 58 1.1.2019 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 362 Národní sportovní agentura 1 SU 60 1.1.2019 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 362 Národní sportovní agentura 1 SU 66 1.1.2019 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury 362 Národní sportovní agentura 2 SU 100 1.1.2019 1.1.9999
SU5020000000 Dotace do oblasti sportu 362 Národní sportovní agentura 2 SS 110 1.1.2019 1.1.9999
SU5020010000 v tom: rozvoj a podpora sportu 362 Národní sportovní agentura 2 SU 112 1.1.2019 1.1.9999
SU5020020000 sportovní reprezentace 362 Národní sportovní agentura 2 SU 114 1.1.2019 1.1.9999
SU5020030000 podpora významných sportovních akcí 362 Národní sportovní agentura 2 SU 116 1.1.2019 1.1.9999
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 200 1.10.2017 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 202 1.10.2017 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 204 1.10.2017 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 210 1.10.2017 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 206 1.10.2017 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 242 1.1.2019 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PS 246 1.1.2019 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 248 1.1.2019 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 250 1.1.2019 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 272 1.10.2017 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 3 PU 209 1.10.2017 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 1 SU 50 1.10.2017 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 1 SS 58 1.10.2017 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 1 SU 60 1.1.2019 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 1 SU 66 1.10.2018 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 2 SU 100 1.10.2017 1.1.9999
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0 1.10.2018 1.1.9999
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 200 1.10.2017 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 202 1.10.2017 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 204 1.10.2017 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 210 1.10.2017 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 206 1.10.2017 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 242 1.10.2017 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PS 246 1.10.2017 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 248 1.10.2017 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 250 1.10.2017 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 272 1.10.2017 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3 PU 209 1.10.2017 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 1 SU 50 1.10.2017 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 1 SS 58 1.10.2017 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 1 SU 60 1.10.2017 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 1 SU 66 1.10.2017 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2 SU 100 1.10.2017 1.1.9999
374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 374 Správa státních hmotných rezerv 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004020000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 374 Správa státních hmotných rezerv 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 374 Správa státních hmotných rezerv 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 374 Správa státních hmotných rezerv 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 374 Správa státních hmotných rezerv 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 374 Správa státních hmotných rezerv 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Civilní připravenost na krizové stavy 374 Správa státních hmotných rezerv 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 374 Správa státních hmotných rezerv 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU5090000000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010300 374 Správa státních hmotných rezerv 0 1.10.2018 1.1.9999
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU01010000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10110000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 234 30.9.2015 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PS 266 30.9.2015 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 268 30.9.2015 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 270 30.9.2015 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU11010000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80080000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80090000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80100000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80120000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80140000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80300000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 SU 64 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 2 SU 101 1.10.2016 1.1.9999
SU5010020000 výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 2 SU 102 1.10.2016 1.1.9999
SU70010000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10040000 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 208 1.10.2016 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10140000 Zahraniční rozvojová spolupráce 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 234 1.7.2018 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 242 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PS 246 1.7.2018 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 248 1.7.2018 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 250 1.7.2018 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80040000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80180000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210100 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80210200 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1020000000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 1 SS 52 30.9.2015 1.1.9999
SU1020010000 v tom: pojistné na důchodové pojištění 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 1 SU 54 30.9.2015 1.1.9999
SU1020020000 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 1 SU 56 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 1 SU 60 1.7.2018 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Sociální dávky 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010100 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010200 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020200 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020300 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 1.10.2018 1.1.9999
377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10080000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 377 Technologická agentura České republiky 3 PS 214 30.9.2015 1.1.9999
PU10080100 v tom: ze státního rozpočtu celkem 377 Technologická agentura České republiky 3 PS 216 30.9.2015 1.1.9999
PU10080101 v tom: institucionální podpora celkem 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 218 30.9.2015 1.1.9999
PU10080102 účelová podpora celkem 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 220 30.9.2015 1.1.9999
PU10080200 podíl prostředků zahraničních programů 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 222 30.9.2015 1.1.9999
PU10090000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 224 30.9.2015 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 377 Technologická agentura České republiky 3 PS 246 30.9.2015 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 248 30.9.2015 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 250 30.9.2015 1.1.9999
PU10220000 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 377 Technologická agentura České republiky 3 PS 266 1.7.2018 1.1.9999
PU10220100 v tom: ze státního rozpočtu 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 268 1.7.2018 1.1.9999
PU10220200 podíl prostředků finančních mechanismů 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 270 1.7.2018 1.1.9999
PU10230000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 377 Technologická agentura České republiky 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070100 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070101 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070102 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80070200 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80280000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 377 Technologická agentura České republiky 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 377 Technologická agentura České republiky 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 377 Technologická agentura České republiky 1 SU 60 30.9.2015 1.1.9999
SU1030030000 příjmy z prostředků finančních mechanismů 377 Technologická agentura České republiky 1 SU 64 1.7.2018 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 377 Technologická agentura České republiky 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR 377 Technologická agentura České republiky 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 Dotace jiným subjektům 377 Technologická agentura České republiky 2 SU 103 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 377 Technologická agentura České republiky 0 1.10.2018 1.1.9999
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 200 1.10.2017 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 202 1.10.2017 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 204 1.10.2017 29.1.2020
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 210 1.10.2017 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 206 1.10.2017 1.1.9999
PU10180000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 242 1.10.2017 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PS 246 1.10.2017 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 248 1.10.2017 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 250 1.10.2017 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 272 1.10.2017 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3 PU 209 1.10.2017 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 1 SU 50 1.10.2017 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 1 SS 58 1.10.2017 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 1 SU 60 1.10.2017 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 1 SU 66 1.10.2017 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 2 SU 100 1.10.2017 1.1.9999
381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10180000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10200000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PS 246 1.10.2017 1.1.9999
PU10200100 v tom: ze státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PU 248 1.10.2017 1.1.9999
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PU 250 1.10.2017 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 381 Nejvyšší kontrolní úřad 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80010000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010100 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80010200 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80020000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80030000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80060000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80240000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001020000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001030000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 381 Nejvyšší kontrolní úřad 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 381 Nejvyšší kontrolní úřad 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030010000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 381 Nejvyšší kontrolní úřad 1 SU 60 1.10.2017 1.1.9999
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 381 Nejvyšší kontrolní úřad 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 381 Nejvyšší kontrolní úřad 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 1.10.2018 1.1.9999
396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
FU10010000 Zvýšení stavu státních dluhopisů 396 Státní dluh 0 1 30.9.2015 29.1.2020
FU10020000 Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 396 Státní dluh 0 2 30.9.2015 29.1.2020
FU10030000 Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 396 Státní dluh 0 PU 3 30.9.2015 1.1.9999
PU80250000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80260000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
PU80270000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 396 Státní dluh 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 396 Státní dluh 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 396 Státní dluh 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Obsluha státního dluhu 396 Státní dluh 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5020000000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5040000000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5090000000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70010000 396 Státní dluh 0 1.10.2018 1.1.9999
397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10230000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001010000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001040000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001050000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001070000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001110000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001120000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003010000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 397 Operace státních finančních aktiv 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 397 Operace státních finančních aktiv 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 397 Operace státních finančních aktiv 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Transfery do jiných kapitol 397 Operace státních finančních aktiv 2 SS 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010010000 v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku 397 Operace státních finančních aktiv 2 SU 101 30.9.2015 1.1.9999
SU5010020000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010030000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010040000 ostatní transfery do jiných kapitol 397 Operace státních finančních aktiv 2 SU 104 30.9.2015 1.1.9999
SU5010050000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5030000000 Ostatní výdaje 397 Operace státních finančních aktiv 2 SU 112 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 397 Operace státních finančních aktiv 0 1.10.2018 1.1.9999
398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 398 Všeobecná pokladní správa 3 PU 200 30.9.2015 1.1.9999
PU10020000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 398 Všeobecná pokladní správa 3 PU 202 30.9.2015 1.1.9999
PU10030000 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 398 Všeobecná pokladní správa 3 PU 204 30.9.2015 29.1.2020
PU10040000 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 398 Všeobecná pokladní správa 3 PU 208 1.10.2016 1.1.9999
PU10050000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 398 Všeobecná pokladní správa 3 PU 210 30.9.2015 1.1.9999
PU10060000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 398 Všeobecná pokladní správa 3 PU 206 1.10.2016 1.1.9999
PU10230000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 398 Všeobecná pokladní správa 3 PU 272 30.9.2015 1.1.9999
PU10240000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 398 Všeobecná pokladní správa 3 PU 209 1.10.2016 1.1.9999
PU80240000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
PU90010100 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1001000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1002000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1003000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1004030000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1005000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1006000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1007000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1008010000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1009000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 Daňové příjmy 398 Všeobecná pokladní správa 1 SU 50 30.9.2015 1.1.9999
SU1011000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1012000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1013000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1014000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1015000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1016000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1017000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1018000000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1030000000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 398 Všeobecná pokladní správa 1 SS 58 30.9.2015 1.1.9999
SU1030040000 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 398 Všeobecná pokladní správa 1 SU 66 30.9.2015 1.1.9999
SU5010000000 Vládní rozpočtová rezerva 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 100 30.9.2015 1.1.9999
SU5010030000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 105 1.10.2018 1.1.9999
SU5030000000 Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 110 30.9.2015 1.1.9999
SU5040000000 Stavební spoření 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 115 30.9.2015 1.1.9999
SU5050000000 Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 120 30.6.2019 1.1.9999
SU5060000000 Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 125 30.6.2019 1.1.9999
SU5070000000 Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 130 30.9.2015 1.1.9999
SU5080000000 Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 135 1.10.2018 1.1.9999
SU5090000000 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 140 30.9.2015 1.1.9999
SU5100000000 Další prostředky pro územní samosprávné celky 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 145 30.9.2015 1.1.9999
SU5110000000 Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 150 30.9.2015 1.1.9999
SU5120000000 Ostatní výdaje 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 155 30.9.2015 1.1.9999
SU5130000000 Odvody do rozpočtu Evropské unie 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 160 30.9.2015 1.1.9999
SU5140000000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 165 30.9.2015 1.1.9999
SU5150000000 Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 170 30.9.2015 1.1.9999
SU5160000000 Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 398 Všeobecná pokladní správa 2 SU 175 30.9.2015 1.1.9999
SU70010000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU70020000 398 Všeobecná pokladní správa 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010000000 999 0 1.10.2018 1.1.9999
FU10010000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
FU10020000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
FU10030000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10010000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10020000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10030000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10040000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10050000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10060000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10070000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080100 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080101 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080102 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10080200 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10090000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10100000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10110000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10120000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10130000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10140000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10150000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10160000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10170000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10180000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10190000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10200000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10200100 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10200200 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210100 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210200 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210300 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210400 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210500 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10210600 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10220000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10220100 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10220200 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
PU10230000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1010000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1020000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1020010000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1020020000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1030000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1030010000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1030030000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU1030040000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010010000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010020000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010030000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010040000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5010050000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5020000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5030000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5030010000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5030020000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5040000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5050000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5060000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5070000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5080000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5090000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5100000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5110000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5120000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5130000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5140000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5150000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999
SU5160000000 1000 0 1.10.2018 1.1.9999