(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
1 Počáteční zůstatek
2 Příjmy celkem
3 Příjmy podle rozpočtové skladby
4 Výdaje celkem
5 Výdaje podle rozpočtové skladby
6 Konečný zůstatek
7 Financování