(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
Kód Název ID kapitoly Druh ukazatele Od Do
0 322 1.10.2016 1.1.9999
0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 371 2 1.1.2017 1.1.9999
0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady 359 2 1.1.2017 1.1.9999
0 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 334 2 1.1.2016 1.1.9999
0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 373 2 1.1.2017 1.1.9999
0 362 1.10.2018 1.1.9999
0 Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 312 2 1.1.2017 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 396 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 372 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 327 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 328 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 329 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 346 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 333 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 334 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 335 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 371 1 1.1.2017 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 336 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 344 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 377 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 349 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 314 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 315 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 317 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 322 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 306 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 375 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 301 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 302 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 303 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 304 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 305 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 309 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 321 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 343 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 345 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 348 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 355 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 358 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 361 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 378 1.4.2017 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 5) 1 31.12.2009 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 397 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 398 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 359 1 1.1.2017 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 373 1 1.1.2017 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 353 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 374 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 376 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 381 1 1.1.2014 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 307 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 362 1.10.2018 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 308 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 312 1 30.9.2013 1.1.9999
7110 Daňové příjmy 313 1 30.9.2013 1.1.9999
7120 Závazný ukazatel 2010 333 1 1.1.2009 31.12.9999
7120 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 314 1 31.12.2009 1.1.9999
7120 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 376 1 1.4.2017 1.1.9999
7120 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1 31.12.2009 1.1.9999
7120 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 336 1 1.4.2017 1.1.9999
7120 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 313 1 1.4.2017 1.1.9999
7120 Závazný ukazatel 2010 335 1 1.1.2009 31.12.9999
7120 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 307 1 1.4.2017 1.1.9999
7120 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 312 1 1.4.2017 1.1.9999
7120 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7121 Závazný ukazatel 2010 333 1 1.1.2009 31.12.9999
7121 v tom: pojistné na důchodové pojištění 307 1 31.12.2009 1.1.9999
7121 v tom: pojistné na důchodové pojištění 312 1 31.12.2009 1.1.9999
7121 v tom: pojistné na důchodové pojištění 313 1 31.12.2009 1.1.9999
7121 v tom: pojistné na důchodové pojištění 314 1 31.12.2009 1.1.9999
7121 v tom: pojistné na důchodové pojištění 376 1 30.9.2013 1.1.9999
7121 v tom: pojistné na důchodové pojištění 336 1 31.12.2009 1.1.9999
7121 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7121 Závazný ukazatel 2010 335 1 1.1.2009 31.12.9999
7121 v tom: pojistné na důchodové pojištění 1 31.12.2009 1.1.9999
7122 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 307 1 31.12.2009 1.1.9999
7122 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 313 1 31.12.2009 1.1.9999
7122 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 314 1 31.12.2009 1.1.9999
7122 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 336 1 31.12.2009 1.1.9999
7122 Závazný ukazatel 2010 335 1 1.1.2009 31.12.9999
7122 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7122 Závazný ukazatel 2010 333 1 1.1.2009 31.12.9999
7122 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 376 1 30.9.2013 1.1.9999
7122 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 31.12.2009 1.1.9999
7122 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 312 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 307 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 309 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 312 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 338 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 358 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 361 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 317 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 322 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 328 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 334 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 335 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 336 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 344 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 345 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 355 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 377 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 396 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 398 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 397 1 30.9.2013 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 359 1 1.1.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 371 1 1.1.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 373 1 1.1.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 381 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 378 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 376 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 375 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 374 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 372 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 353 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 349 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 362 1.10.2018 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 343 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 333 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 329 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 327 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 321 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 315 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 314 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 313 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 308 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 305 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 303 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 301 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 302 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 304 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 306 1 31.12.2009 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 348 1 1.4.2017 1.1.9999
7130 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 346 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 312 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 335 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 334 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 333 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 314 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 313 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 336 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 343 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 345 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 361 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 327 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 322 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 1 31.12.2009 1.1.9999
7131 317 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 315 1 1.4.2017 1.1.9999
7131 329 1 1.4.2017 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 349 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 373 1 1.1.2017 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 381 1 1.1.2017 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 301 1 1.1.2016 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 1 31.12.2009 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 304 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 306 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 307 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 308 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 312 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 309 1 1.1.2014 1.1.9999
7132 376 1 1.4.2017 1.1.9999
7132 378 1.4.2017 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 313 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 314 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 315 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 317 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 321 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 322 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 327 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 328 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 329 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 333 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 334 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 335 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 336 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 359 1.10.2018 1.1.9999
7132 362 1.10.2018 1.1.9999
7132 371 1.10.2018 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 343 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 344 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 345 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 346 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 348 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 353 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 355 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 361 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 374 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 375 1 30.9.2013 1.1.9999
7132 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 377 1 30.9.2013 1.1.9999
7133 329 1 1.4.2017 1.1.9999
7133 1 31.12.2009 1.1.9999
7134 příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 329 1 30.9.2013 1.1.9999
7134 příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP celkem 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 334 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 335 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 336 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 307 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 312 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 313 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 314 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 345 1 1.1.2015 1.1.9999
7135 329 1 1.4.2017 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 355 1 1.1.2014 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 309 1 1.1.2015 1.1.9999
7135 377 1.10.2017 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 301 1 1.1.2016 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 374 1 1.1.2014 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 346 1 1.1.2015 1.1.9999
7135 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 375 1 30.9.2013 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 327 1 30.9.2013 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 361 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 304 1 30.9.2013 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 315 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 322 1 31.12.2009 1.1.9999
7135 příjmy z prostředků finančních mechanismů 333 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 377 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 359 1 1.1.2017 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 371 1 1.1.2017 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 373 1 1.1.2017 1.1.9999
7136 378 1.4.2017 1.1.9999
7136 362 1.10.2018 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 381 1 1.10.2016 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 304 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 306 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 307 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 308 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 312 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 314 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 315 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 317 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 321 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 322 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 327 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 328 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 329 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 333 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 334 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 335 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 336 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 343 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 344 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 345 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 346 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 348 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 349 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 353 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 361 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 374 1 31.12.2009 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 302 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 303 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 305 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 301 1 1.10.2015 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 309 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 313 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 355 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 358 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 372 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 375 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 376 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 396 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 397 1 30.9.2013 1.1.9999
7136 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 398 1 30.9.2013 1.1.9999
7140 313 1.10.2015 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 305 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 304 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje Senátu Parlamentu ČR 303 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 301 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Transfery do jiných kapitol 397 2 1.4.2017 1.1.9999
7201 Věda a vysoké školy 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 349 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 353 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu 358 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Civilní připravenost na krizové stavy 374 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 338 2 1.4.2017 1.1.9999
7201 Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 312 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 302 2 30.9.2013 1.1.9999
7201 Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu 317 2 1.10.2015 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 375 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR 377 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů 376 2 30.9.2013 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem 372 2 30.9.2013 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu 348 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 346 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 344 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 343 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 309 2 30.9.2013 1.1.9999
7201 Výdaje na státní správu 335 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 334 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 328 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Drážní a kombinovaná doprava 327 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Podpora podnikání 322 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů 355 2 1.1.2016 1.1.9999
7201 Infrastruktura výzkumu 361 2 30.9.2013 1.1.9999
7201 Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 321 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Ochrana přírody a krajiny 315 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje Policie ČR 314 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Dávky důchodového pojištění 313 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 306 2 1.4.2017 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 308 2 1.4.2017 1.1.9999
7201 Podpora agropotravinářského komplexu 329 2 1.4.2017 1.1.9999
7201 Věda a vysoké školy 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7201 Výdajový blok - Výdaje justiční část 336 2 1.4.2017 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu 381 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 345 2 1.4.2017 1.1.9999
7201 Zajištění obrany ČR silami Armády ČR 307 2 1.1.2015 1.1.9999
7201 378 1.4.2017 1.1.9999
7201 Obsluha státního dluhu 396 2 31.12.2009 1.1.9999
7201 Vládní rozpočtová rezerva 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 302 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 305 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 338 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 v tom: platy soudců 336 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 335 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 381 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 343 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 344 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 349 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 v tom: vysoké školy 333 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 329 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 396 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 Pozemní komunikace 327 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 353 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí 375 2 1.1.2016 1.1.9999
7202 Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve 398 2 30.9.2013 1.1.9999
7202 Sociální dávky 376 2 30.9.2013 1.1.9999
7202 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 374 2 30.9.2013 1.1.9999
7202 Programy výzkumu 361 2 30.9.2013 1.1.9999
7202 v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny 328 2 30.9.2013 1.1.9999
7202 Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 322 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 v tom: transformační spolupráce 306 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 304 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 v tom: vysoké školy 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 Dotace jiným subjektům 321 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 312 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 307 2 30.9.2013 1.1.9999
7202 v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku 397 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 Dotace jiným subjektům 377 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 v tom: platy soudců 358 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek 355 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 301 2 1.4.2017 1.1.9999
7202 v tom: Horská služba 317 2 1.1.2015 1.1.9999
7202 Technická ochrana životního prostředí 315 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 v tom: výdaje na volby a referenda 345 2 31.12.2009 1.1.9999
7202 Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 313 2 1.1.2014 1.1.9999
7202 308 2 1.1.2016 1.1.9999
7202 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 314 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 305 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 Výdaje spojené s další činností resortu 322 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 Ochrana klimatu a ovzduší 315 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy 375 2 1.1.2016 1.1.9999
7203 344 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 Dávky nemocenského pojištění 313 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 355 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 353 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 349 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 finanční náhrada 334 2 1.10.2016 1.1.9999
7203 Daňová správa zajišťovaná celními orgány 312 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 humanitární pomoc 306 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 358 2 1.1.2015 1.1.9999
7203 výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády 304 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 výzkum, vývoj a inovace 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady 328 2 30.9.2013 1.1.9999
7203 Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 397 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch 317 2 1.1.2015 1.1.9999
7203 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 314 2 1.1.2014 1.1.9999
7203 výzkum, experimentální vývoj a inovace 333 2 1.1.2014 1.1.9999
7203 301 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 302 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 ostatní výdaje 329 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 327 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 396 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 381 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 374 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 338 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 343 2 1.4.2017 1.1.9999
7203 platy státních zástupců 336 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 Ústavní péče 335 2 31.12.2009 1.1.9999
7203 307 2 1.1.2016 1.1.9999
7203 308 2 1.1.2016 1.1.9999
7203 výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 345 2 1.1.2016 1.1.9999
7204 Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 329 2 1.4.2017 1.1.9999
7204 304 2 1.4.2017 1.1.9999
7204 302 2 1.4.2017 1.1.9999
7204 Dávky pomoci v hmotné nouzi 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7204 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 345 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR 327 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 Ostatní činnosti v životním prostředí 315 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 v tom: sociální dávky 312 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 301 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 358 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 334 2 30.9.2013 1.1.9999
7204 Dotace na obnovitelné zdroje energie 322 2 30.9.2013 1.1.9999
7204 čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence 328 2 1.1.2017 1.1.9999
7204 397 2 1.1.2014 1.1.9999
7204 ostatní výdaje justiční části 336 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 Stavební spoření 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 306 2 30.9.2013 1.1.9999
7204 Zajištění strategického zpravodajství 307 2 30.9.2013 1.1.9999
7204 314 2 1.1.2014 1.1.9999
7204 Podpora bydlení 317 2 1.1.2015 1.1.9999
7204 Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 333 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 335 2 31.12.2009 1.1.9999
7204 396 2 1.4.2017 1.1.9999
7204 381 2 1.4.2017 1.1.9999
7204 374 2 1.4.2017 1.1.9999
7204 355 2 1.4.2017 1.1.9999
7205 Výdajový blok - Výdaje vězeňská část 336 2 1.4.2017 1.1.9999
7205 Územní plánování a stavební řád 317 2 1.1.2015 1.1.9999
7205 Podpora činnosti v oblasti mládeže 2 31.12.2009 1.1.9999
7205 Celkové výdaje na lesní hospodářství 301 2 31.12.2009 1.1.9999
7205 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 306 2 31.12.2009 1.1.9999
7205 výdaje na činnost celní správy 312 2 31.12.2009 1.1.9999
7205 Podpora činnosti v oblasti mládeže 333 2 31.12.2009 1.1.9999
7205 Zdravotnické programy 335 2 31.12.2009 1.1.9999
7205 314 2 1.1.2014 1.1.9999
7205 327 2 1.1.2016 1.1.9999
7205 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7205 374 2 1.4.2017 1.1.9999
7205 345 2 1.4.2017 1.1.9999
7205 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7205 322 2 1.4.2017 1.1.9999
7205 315 2 1.4.2017 1.1.9999
7205 304 2 1.4.2017 1.1.9999
7205 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 328 2 1.1.2017 1.1.9999
7205 Podpora exportu majetková újma 398 2 30.9.2013 1.1.9999
7205 397 2 30.9.2013 1.1.9999
7205 v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 329 2 30.9.2013 1.1.9999
7205 Dávky osobám se zdravotním postižením 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7205 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 307 2 30.9.2013 1.1.9999
7206 ostatní dotace 329 2 30.9.2013 1.1.9999
7206 Sociální výdaje náhrady 398 2 30.9.2013 1.1.9999
7206 Zajištění dávek důchodového zabezpečení 307 2 1.1.2016 1.1.9999
7206 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 335 2 31.12.2009 1.1.9999
7206 v tom: dávky důchodového pojištění 336 2 31.12.2009 1.1.9999
7206 Podpora činnosti v oblasti sportu 2 31.12.2009 1.1.9999
7206 304 2 1.4.2017 1.1.9999
7206 315 2 1.4.2017 1.1.9999
7206 322 2 1.4.2017 1.1.9999
7206 Podpora činnosti v oblasti sportu 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7206 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7206 Ostatní činnosti resortu 317 2 1.1.2015 1.1.9999
7206 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7206 ostatní transfery do jiných kapitol 397 2 31.12.2009 1.1.9999
7206 zahraniční vysílání rozhlasu 306 2 31.12.2009 1.1.9999
7206 Ostatní sociální dávky 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7206 dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 327 2 30.9.2013 1.1.9999
7206 Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 312 2 31.12.2009 1.1.9999
7206 Závazný ukazatel 2010 301 1 1.1.2009 31.12.9999
7206 Výdaje na sportovní reprezentaci 314 2 31.12.2009 1.1.9999
7207 Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 312 2 30.9.2013 1.1.9999
7207 ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 327 2 31.12.2009 1.1.9999
7207 Podpory v nezaměstnanosti 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7207 ostatní sociální dávky 336 2 31.12.2009 1.1.9999
7207 Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7207 Závazný ukazatel 2010 322 1 1.1.2009 31.12.9999
7207 397 2 1.1.2017 1.1.9999
7207 Dávky důchodového pojištění 314 2 31.12.2009 1.1.9999
7207 335 2 1.4.2017 1.1.9999
7207 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7207 315 2 1.4.2017 1.1.9999
7207 304 2 1.4.2017 1.1.9999
7207 v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510 2 31.12.2009 1.1.9999
7207 vrcholné návštěvy 306 2 30.9.2013 1.1.9999
7207 v tom: sportovní reprezentace 333 2 30.9.2013 1.1.9999
7207 Zajištění ostatních sociálních dávek 307 2 30.9.2013 1.1.9999
7207 Podpora lesního hospodářství 329 2 31.12.2009 1.1.9999
7207 Závazný ukazatel 2010 301 1 1.1.2009 31.12.9999
7208 Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7208 Zajištění státní sportovní reprezentace 307 2 30.9.2013 1.1.9999
7208 Podpora vodního hospodářství 329 2 1.4.2017 1.1.9999
7208 rozvoj a obnova materiálně technické základny 334 2 1.10.2016 1.1.9999
7208 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 327 2 31.12.2009 1.1.9999
7208 všeobecná sportovní činnost 333 2 30.9.2013 1.1.9999
7208 ostatní výdaje vězeňské části 336 2 31.12.2009 1.1.9999
7208 Ostatní sociální dávky 314 2 31.12.2009 1.1.9999
7208 Ostatní výdaje 397 2 31.12.2009 1.1.9999
7208 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 306 2 31.12.2009 1.1.9999
7208 Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - 398 2 1.1.2014 1.1.9999
7208 315 2 1.4.2017 1.1.9999
7208 335 2 1.4.2017 1.1.9999
7208 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7208 304 2 1.4.2017 1.1.9999
7208 tělovýchova včetně programu 233510 2 31.12.2009 1.1.9999
7209 neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7209 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum, vývoj a inovace 2 31.12.2009 1.1.9999
7209 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a 333 2 1.1.2014 1.1.9999
7209 397 2 1.4.2017 1.1.9999
7209 336 2 1.4.2017 1.1.9999
7209 327 2 1.4.2017 1.1.9999
7209 Závazný ukazatel 2010 322 1 1.1.2009 31.12.9999
7209 Závazný ukazatel 2010 335 1 1.1.2009 31.12.9999
7209 Závazný ukazatel 2010 315 1 1.1.2009 31.12.9999
7209 314 2 1.4.2017 1.1.9999
7209 Závazný ukazatel 2010 301 1 1.1.2009 31.12.9999
7209 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7209 307 2 1.4.2017 1.1.9999
7209 v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 329 2 30.9.2013 1.1.9999
7209 Aktivní politika zaměstnanosti celkem 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7209 prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních 306 2 30.9.2013 1.1.9999
7209 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7210 327 2 1.4.2017 1.1.9999
7210 397 2 1.4.2017 1.1.9999
7210 výdaje na činnost úřadu 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7210 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7210 Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 333 2 30.9.2013 1.1.9999
7210 307 2 1.4.2017 1.1.9999
7210 Další prostředky pro územní samosprávné celky 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7210 obnova Sýrie 306 2 1.1.2017 1.1.9999
7210 Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7210 Ostatní 2 31.12.2009 1.1.9999
7210 ostatní výdaje na vodní hospodářství 329 2 30.9.2013 1.1.9999
7210 314 2 1.4.2017 1.1.9999
7211 Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7211 v tom: zahraniční rozvojová spolupráce 2 31.12.2009 1.1.9999
7211 307 2 1.4.2017 1.1.9999
7211 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7211 314 2 1.4.2017 1.1.9999
7211 327 2 1.4.2017 1.1.9999
7211 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7211 Podpora neziskovým organizacím 329 2 30.9.2013 1.1.9999
7211 Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7211 ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 306 2 30.9.2013 1.1.9999
7211 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7212 Ostatní výdaje 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7212 306 2 1.4.2017 1.1.9999
7212 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7212 314 2 1.4.2017 1.1.9999
7212 327 2 1.4.2017 1.1.9999
7212 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7212 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7212 Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 329 2 30.9.2013 1.1.9999
7212 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7212 program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 2 31.12.2009 1.1.9999
7213 Závazný ukazatel 2010 336 1 1.1.2009 31.12.9999
7213 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7213 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7213 327 2 1.4.2017 1.1.9999
7213 314 2 1.4.2017 1.1.9999
7213 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7213 Závazný ukazatel 2010 315 1 1.1.2009 31.12.9999
7213 Závazný ukazatel 2010 301 1 1.1.2009 31.12.9999
7213 Závazný ukazatel 2010 335 1 1.1.2009 31.12.9999
7213 329 2 1.1.2014 1.1.9999
7213 Ostatní výdaje organizačních složek státu 313 2 30.9.2013 1.1.9999
7213 Odvody do rozpočtu Evropské unie 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7213 ostatní 2 31.12.2009 1.1.9999
7213 Závazný ukazatel 2010 322 1 1.1.2009 31.12.9999
7214 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 398 2 30.9.2013 1.1.9999
7214 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7214 327 2 1.4.2017 1.1.9999
7214 314 2 1.4.2017 1.1.9999
7214 313 2 1.4.2017 1.1.9999
7214 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7214 Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem 2 31.12.2009 1.1.9999
7214 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 334 2 31.12.2009 1.1.9999
7215 314 2 1.4.2017 1.1.9999
7215 Výdaje na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2009 2 31.12.2009 1.1.9999
7215 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 334 2 1.10.2016 1.1.9999
7215 Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 398 2 30.9.2013 1.1.9999
7215 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7215 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7215 313 2 1.4.2017 1.1.9999
7216 Neinvestiční nedávkové transfery 313 2 31.12.2009 1.1.9999
7216 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7216 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7216 Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 398 2 31.12.2009 1.1.9999
7216 Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 2 31.12.2009 1.1.9999
7216 program péče o národní kulturní poklad 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7217 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7217 Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 2 31.12.2009 1.1.9999
7217 Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 313 2 31.12.2009 1.1.9999
7217 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7217 398 2 1.4.2017 1.1.9999
7217 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7218 398 2 1.4.2017 1.1.9999
7218 společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7218 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7218 313 2 1.4.2017 1.1.9999
7218 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7218 234310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví 2 31.12.2009 1.1.9999
7219 333 2 1.4.2017 1.1.9999
7219 společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového fi 2 31.12.2009 1.1.9999
7219 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7219 313 2 1.4.2017 1.1.9999
7219 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7220 ostatní dotace na reprodukci majetku 2 31.12.2009 1.1.9999
7220 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7220 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7221 Kulturní služby, podpora živého umění 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7221 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7221 Kulturní služby, podpora živého umění 2 31.12.2009 1.1.9999
7222 program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 334 2 1.10.2016 1.1.9999
7222 v tom: Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 2 31.12.2009 1.1.9999
7222 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7223 Kulturní aktivity 2 31.12.2009 1.1.9999
7223 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7223 kulturní aktivity 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7224 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7224 Veřejné informační služby knihoven 2 31.12.2009 1.1.9999
7224 veřejné informační služby knihoven 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7225 Podpora filmového průmyslu 2 31.12.2009 1.1.9999
7225 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7225 312 2 1.4.2017 1.1.9999
7226 Záchrana a obnova kulturních památek 2 31.12.2009 1.1.9999
7226 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 334 2 1.1.2017 1.1.9999
7227 v tom: Program záchrany architektonického dědictví 2 31.12.2009 1.1.9999
7227 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7228 Havárie střech památek 2 31.12.2009 1.1.9999
7228 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7229 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7229 Program restaurování movitých kulturních památek 2 31.12.2009 1.1.9999
7230 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7230 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2 31.12.2009 1.1.9999
7231 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7231 Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 2 31.12.2009 1.1.9999
7232 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7232 Podpora záchranných archeologických výzkumů 2 31.12.2009 1.1.9999
7233 Program podpory pro památky UNESCO 2 31.12.2009 1.1.9999
7233 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7234 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7234 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2 31.12.2009 1.1.9999
7235 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 2 31.12.2009 1.1.9999
7235 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7236 Podpora kultury národnostních menšin 334 2 31.12.2009 1.1.9999
7236 Podpora kultury národnostních menšin 2 31.12.2009 1.1.9999
7237 v tom: Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 2 31.12.2009 1.1.9999
7237 podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 334 2 1.10.2016 1.1.9999
7238 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 31.12.2009 1.1.9999
7238 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 334 2 1.1.2016 1.1.9999
7239 Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 2 31.12.2009 1.1.9999
7239 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7240 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení (program 234210) 2 31.12.2009 1.1.9999
7240 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7241 2 31.12.2009 1.1.9999
7241 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7242 2 31.12.2009 1.1.9999
7242 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7243 2 31.12.2009 1.1.9999
7243 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7244 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7244 2 31.12.2009 1.1.9999
7245 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7245 2 31.12.2009 1.1.9999
7246 2 31.12.2009 1.1.9999
7246 334 2 1.4.2017 1.1.9999
7247 Státní fond kinematografie 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7247 2 31.12.2009 1.1.9999
7248 2 31.12.2009 1.1.9999
7248 dotace na filmové pobídky 334 2 1.10.2016 1.1.9999
7249 dotace ze státního rozpočtu 334 2 1.1.2014 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 343 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 344 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 345 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 346 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 349 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 353 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 362 1.10.2018 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 355 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 358 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 361 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 372 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 374 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 376 3 30.9.2013 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 381 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 375 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 377 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 371 3 1.1.2017 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 359 3 1.1.2017 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 398 3 30.9.2013 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 348 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 301 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 302 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7310 378 1.4.2017 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 303 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 304 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 306 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 308 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 309 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 312 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 313 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 315 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 317 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 321 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 322 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 327 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 328 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 334 3 31.12.2009 1.1.9999
7310 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7311 302 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 328 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 343 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 344 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 349 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 353 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 355 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 358 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 3 31.12.2009 1.1.9999
7311 372 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 374 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 381 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 309 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 303 3 1.4.2017 1.1.9999
7311 301 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 343 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 328 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 358 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 355 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 353 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 349 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 301 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 302 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 303 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 309 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 3 31.12.2009 1.1.9999
7312 381 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 374 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 372 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7312 344 3 1.4.2017 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 313 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 3 31.12.2009 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 398 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 381 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 377 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 376 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 374 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 372 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 361 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 358 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 355 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 353 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 349 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 348 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 346 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 345 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 362 1.10.2018 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 344 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 343 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7320 378 1.4.2017 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 336 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 335 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 334 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 328 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 327 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 322 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 321 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 317 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 315 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 371 3 1.1.2017 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 359 3 1.1.2017 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 312 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 309 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 308 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 306 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 304 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 303 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 302 3 30.9.2013 1.1.9999
7320 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 301 3 30.9.2013 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 302 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 304 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 306 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 334 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 308 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 309 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7330 378 1.4.2017 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 322 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 321 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 317 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 315 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 312 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 371 3 1.1.2017 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 359 3 1.1.2017 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 343 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 313 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 328 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 327 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 375 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 377 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 381 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 376 3 30.9.2013 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 398 3 30.9.2013 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 374 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 372 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 362 1.10.2018 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 361 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 358 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 355 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 353 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 349 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 348 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 346 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 345 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 344 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 301 3 31.12.2009 1.1.9999
7330 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 303 3 31.12.2009 1.1.9999
7341 358 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 328 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 353 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 349 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 3 31.12.2009 1.1.9999
7341 355 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 344 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 372 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 374 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7341 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7342 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 312 3 1.1.2016 1.1.9999
7342 Závazný ukazatel 2010 333 1 1.1.2009 31.12.9999
7342 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 336 3 1.1.2016 1.1.9999
7342 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 314 3 1.1.2016 1.1.9999
7342 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 398 3 1.1.2016 1.1.9999
7342 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 307 3 1.1.2016 1.1.9999
7342 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 376 3 1.1.2016 1.1.9999
7342 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7342 Závazný ukazatel 2010 335 1 1.1.2009 31.12.9999
7342 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 3 31.12.2009 1.1.9999
7343 v tom: Policie ČR 3 31.12.2009 1.1.9999
7343 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7344 Hasičský záchranný sbor ČR 3 31.12.2009 1.1.9999
7344 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 3 31.12.2009 1.1.9999
7346 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 328 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 344 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 349 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 353 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 372 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 374 3 1.4.2017 1.1.9999
7346 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7347 Závazný ukazatel 2010 333 1 1.1.2009 31.12.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 349 3 30.9.2013 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 345 3 31.12.2009 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 343 3 31.12.2009 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 312 3 31.12.2009 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 371 3 1.1.2017 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 398 3 30.9.2013 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 353 3 30.9.2013 1.1.9999
7347 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7347 378 1.4.2017 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 359 3 1.1.2017 1.1.9999
7347 362 1.10.2018 1.1.9999
7347 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 3 31.12.2009 1.1.9999
7347 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7347 Závazný ukazatel 2010 314 1 1.1.2009 31.12.9999
7347 Závazný ukazatel 2010 335 1 1.1.2009 31.12.9999
7348 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 328 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 3 31.12.2009 1.1.9999
7348 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 381 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 372 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 355 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 301 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 302 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 303 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 309 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7348 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 321 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 322 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 327 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 328 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 329 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 333 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 334 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 335 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 336 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 343 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 344 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 345 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 346 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 348 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 349 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 353 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 358 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 361 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 372 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 374 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 375 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 376 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 377 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 381 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 317 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 315 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 314 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 313 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 312 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 31.12.2009 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 309 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 308 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 307 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 306 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 304 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 303 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 302 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 301 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 398 3 1.1.2016 1.1.9999
7349 378 1.4.2017 1.1.9999
7349 362 1.10.2018 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 371 3 1.1.2017 1.1.9999
7349 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 359 3 1.1.2017 1.1.9999
7350 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 301 1.10.2017 1.1.9999
7350 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 336 3 1.10.2015 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 307 3 1.10.2015 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 321 3 1.10.2015 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 322 3 1.10.2015 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 377 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 3 31.12.2009 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7350 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 377 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 301 1.10.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 335 3 1.1.2014 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 314 3 1.1.2014 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 315 3 1.1.2014 1.1.9999
7351 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 3 31.12.2009 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7351 v tom: ze státního rozpočtu celkem 306 3 1.1.2016 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 322 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 334 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 335 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 336 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 361 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 317 3 1.1.2014 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 3) 3 31.12.2009 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 377 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 306 3 1.1.2016 1.1.9999
7352 301 1.10.2017 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 304 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 327 3 1.1.2015 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 313 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 315 3 30.9.2013 1.1.9999
7352 v tom: institucionální podpora celkem 321 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 313 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7353 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7353 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7353 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7353 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 377 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 361 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 336 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 335 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 334 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 3) 3 31.12.2009 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 304 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 315 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 321 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 322 3 30.9.2013 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7353 301 1.10.2017 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 327 3 1.1.2015 1.1.9999
7353 317 3 1.1.2014 1.1.9999
7353 účelová podpora celkem 306 3 1.1.2016 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 377 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 361 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 336 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7354 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7354 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7354 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 313 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 306 3 1.1.2016 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 335 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 2) 3 31.12.2009 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 304 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 334 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 315 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 321 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 322 3 30.9.2013 1.1.9999
7354 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7354 301 1.10.2017 1.1.9999
7354 podíl prostředků zahraničních programů 327 3 1.1.2015 1.1.9999
7354 317 3 1.1.2014 1.1.9999
7361 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 3 31.12.2009 1.1.9999
7361 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7361 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 3 31.12.2009 1.1.9999
7362 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7362 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 3 31.12.2009 1.1.9999
7363 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7363 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7364 3 31.12.2009 1.1.9999
7364 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7364 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7364 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 375 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 3 31.12.2009 1.1.9999
7365 305 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 304 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7365 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 3 31.12.2009 1.1.9999
7370 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7370 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 336 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 335 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 334 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 322 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 321 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 317 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 306 3 1.1.2017 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 315 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 301 1.10.2017 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 327 3 1.1.2015 1.1.9999
7371 304 3 1.1.2014 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 361 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 377 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 313 3 30.9.2013 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 3 31.12.2009 1.1.9999
7371 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7372 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7372 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) 3 31.12.2009 1.1.9999
7372 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7372 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7372 306 3 1.4.2017 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 3 31.12.2009 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 306 3 1.1.2017 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 327 3 1.1.2017 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 313 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 315 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 322 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 334 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 335 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 336 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 361 3 30.9.2013 1.1.9999
7373 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7373 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7373 375 3 1.1.2014 1.1.9999
7374 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 322 3 30.9.2013 1.1.9999
7374 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4) 3 31.12.2009 1.1.9999
7374 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7374 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 304 3 30.9.2013 1.1.9999
7374 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 321 3 30.9.2013 1.1.9999
7374 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7374 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7374 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7375 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7375 3 31.12.2009 1.1.9999
7376 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7376 3 31.12.2009 1.1.9999
7377 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7377 3 31.12.2009 1.1.9999
7378 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7378 3 31.12.2009 1.1.9999
7390 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 329 3 1.10.2015 1.1.9999
7390 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech1991 až 1995 včetně 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 322 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 334 1.10.2017 1.1.9999
7391 376 1.10.2017 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 313 3 1.1.2015 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 375 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7391 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7391 Závazný ukazatel 2010 336 1 1.1.2009 31.12.9999
7391 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 315 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 312 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 306 3 31.12.2009 1.1.9999
7391 Zahraniční rozvojová spolupráce 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7392 Program sociální prevence a prevence kriminality 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7392 Program sociální prevence a prevence kriminality 3 31.12.2009 1.1.9999
7392 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7392 Program sociální prevence a prevence kriminality 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7392 Program sociální prevence a prevence kriminality 322 3 1.1.2017 1.1.9999
7392 Program sociální prevence a prevence kriminality 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7392 Program sociální prevence a prevence kriminality 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7392 Program sociální prevence a prevence kriminality 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7393 Program protidrogové politiky 3 31.12.2009 1.1.9999
7393 Program protidrogové politiky 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7393 Program protidrogové politiky 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7393 Program protidrogové politiky 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7393 Program protidrogové politiky 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7393 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7393 Program protidrogové politiky 304 3 31.12.2009 1.1.9999
7393 Program protidrogové politiky 313 3 1.1.2015 1.1.9999
7394 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7394 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7394 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 3 31.12.2009 1.1.9999
7394 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 334 3 31.12.2009 1.1.9999
7394 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7394 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 304 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 312 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 315 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 317 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 322 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 327 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 328 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 334 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 344 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 345 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 346 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 348 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 349 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 353 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 372 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 374 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 375 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 376 3 30.9.2013 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 301 3 1.1.2017 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7395 362 1.10.2018 1.1.9999
7395 371 1.10.2018 1.1.9999
7395 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7395 308 3 1.4.2017 1.1.9999
7395 338 3 1.4.2017 1.1.9999
7395 355 3 1.4.2017 1.1.9999
7395 378 1.4.2017 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 304 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 306 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7395 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 313 3 31.12.2009 1.1.9999
7396 Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 3 31.12.2009 1.1.9999
7396 Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7397 3 31.12.2009 1.1.9999
7397 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 302 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 301 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 398 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 381 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 328 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 327 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 371 3 1.1.2017 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 359 3 1.1.2017 1.1.9999
7398 3 31.12.2009 1.1.9999
7398 362 1.10.2018 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 377 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 376 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 375 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 374 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 372 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 378 1.4.2017 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 361 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 358 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 355 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 353 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 349 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 348 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 309 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 312 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 313 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 308 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 346 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 307 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 314 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 315 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 317 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 321 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 322 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 306 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 345 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 344 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 343 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 336 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 335 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 334 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 333 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 329 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 304 3 1.1.2016 1.1.9999
7398 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 303 3 1.1.2016 1.1.9999
7410 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 343 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 344 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7410 3 31.12.2009 1.1.9999
7410 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 3 31.12.2009 1.1.9999
7411 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 343 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 344 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7411 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 344 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 343 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 361 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 3 31.12.2009 1.1.9999
7412 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7412 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7420 3 31.12.2009 1.1.9999
7420 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7421 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7421 3 31.12.2009 1.1.9999
7422 3 31.12.2009 1.1.9999
7422 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7423 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7423 3 31.12.2009 1.1.9999
7424 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7424 3 31.12.2009 1.1.9999
7430 371 1.10.2018 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 301 3 1.1.2016 1.1.9999
7430 378 1.4.2017 1.1.9999
7430 376 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 353 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 348 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 317 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 377 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 375 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 374 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 361 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 355 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 349 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 344 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 328 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 327 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 315 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 312 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 309 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 308 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 306 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 304 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 381 3 1.1.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 343 3 1.1.2014 1.1.9999
7430 359 1.10.2018 1.1.9999
7430 362 1.10.2018 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 335 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 322 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 321 3 1.4.2017 1.1.9999
7430 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 328 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 327 3 1.1.2014 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 336 3 1.1.2014 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 343 3 1.1.2014 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 344 3 1.1.2014 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 348 3 1.1.2014 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 355 3 1.1.2014 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 322 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 313 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 301 3 1.1.2016 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 312 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 304 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 306 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 321 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 378 1.4.2017 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 308 3 1.1.2014 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 309 3 1.1.2014 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 377 3 30.9.2013 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 374 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 361 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 353 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 349 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 346 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 345 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 376 3 1.4.2017 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 317 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 315 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 334 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7431 359 1.10.2018 1.1.9999
7431 362 1.10.2018 1.1.9999
7431 371 1.10.2018 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 381 3 1.1.2017 1.1.9999
7431 v tom: ze státního rozpočtu 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 306 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 376 3 1.4.2017 1.1.9999
7432 378 1.4.2017 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 353 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 309 3 1.1.2014 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 377 3 30.9.2013 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 349 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 348 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 381 3 1.1.2017 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 346 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 361 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 374 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 359 1.10.2018 1.1.9999
7432 362 1.10.2018 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7432 371 1.10.2018 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 334 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 343 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 344 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 312 3 30.9.2013 1.1.9999
7432 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 355 3 30.9.2013 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 345 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 301 3 1.1.2016 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 308 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 304 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 313 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 315 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 317 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 321 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 322 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 327 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 328 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7432 podíl rozpočtu Evropské unie 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7440 Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 3 31.12.2009 1.1.9999
7440 Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 329 3 1.4.2017 1.1.9999
7441 v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7441 v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 3 31.12.2009 1.1.9999
7442 přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7442 přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 3 31.12.2009 1.1.9999
7443 podpora venkova - ze státního rozpočtu 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7443 podpora venkova - ze státního rozpočtu 3 31.12.2009 1.1.9999
7444 podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 3 31.12.2009 1.1.9999
7444 podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 329 3 31.12.2009 1.1.9999
7445 společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7445 Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 3 31.12.2009 1.1.9999
7446 společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7446 Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 3 31.12.2009 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 345 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 375 3 1.1.2014 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 374 3 1.1.2014 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 361 3 1.1.2014 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 355 3 1.1.2014 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 322 3 1.1.2014 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 304 3 1.1.2014 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 336 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 334 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 333 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 313 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 327 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 315 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 314 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 335 3 1.1.2014 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 309 3 1.1.2015 1.1.9999
7450 377 1.10.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 312 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 307 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 301 3 1.1.2016 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 346 3 1.4.2017 1.1.9999
7450 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 377 1.10.2017 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 309 3 1.1.2015 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 345 3 1.1.2015 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 346 3 1.1.2015 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 304 3 1.1.2014 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 307 3 1.1.2014 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 313 3 1.1.2014 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 315 3 1.1.2014 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 355 3 1.1.2014 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 374 3 1.1.2014 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 301 3 1.1.2016 1.1.9999
7451 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 312 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 322 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 327 3 30.9.2013 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 334 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7451 v tom: ze státního rozpočtu 361 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 314 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 304 3 30.9.2013 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 312 3 30.9.2013 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 327 3 30.9.2013 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 315 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 335 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 377 1.10.2017 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 301 3 1.1.2016 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 355 3 1.1.2014 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 374 3 1.1.2014 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 309 3 1.1.2015 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 345 3 1.1.2015 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 346 3 1.1.2015 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 322 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 333 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 313 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 307 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 334 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 361 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 Závazný ukazatel 2010 302 1 1.1.2009 31.12.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 3 31.12.2009 1.1.9999
7452 podíl prostředků finančních mechanismů 336 3 31.12.2009 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 346 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 362 1.10.2018 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 349 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 378 1.4.2017 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem 3 31.12.2009 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 301 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 302 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 303 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 304 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 305 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 306 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 307 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 308 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 374 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 372 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 309 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 373 3 1.1.2017 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 371 3 1.1.2017 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 359 3 1.1.2017 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 312 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 313 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 314 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 315 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 317 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 322 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 327 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 328 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 329 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 333 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 334 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 358 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 355 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 335 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 336 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 343 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 344 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 345 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 353 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 348 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 398 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 381 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 376 3 30.9.2013 1.1.9999
7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 375 3 30.9.2013 1.1.9999
7601 Zvýšení stavu státních dluhopisů 396 3 1.4.2017 1.1.9999
7601 Zvýšení stavu státních dluhopisů 0 31.12.2009 1.1.9999
7602 Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 0 31.12.2009 1.1.9999
7602 Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 396 3 1.4.2017 1.1.9999
7603 Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 0 31.12.2009 1.1.9999
7603 Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 396 3 1.4.2017 1.1.9999
7650 315 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 302 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 301 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 7 31.12.2009 1.1.9999
7650 398 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 397 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 396 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 381 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 343 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 336 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 361 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 377 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 376 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 375 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 374 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 372 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 358 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 355 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 353 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 349 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 348 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 346 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 345 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 344 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 335 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 334 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 333 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 329 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 328 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 327 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 322 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 321 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 303 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 304 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 305 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 306 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 307 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 308 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 309 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 312 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 313 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 314 7 1.4.2017 1.1.9999
7650 317 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 353 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 345 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 327 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 328 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 329 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 Platy zaměstnanců ve státní správě 7 31.12.2009 1.1.9999
7651 355 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 397 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 398 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 358 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 361 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 372 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 374 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 375 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 376 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 377 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 381 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 396 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 301 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 302 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 303 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 304 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 305 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 306 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 307 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 308 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 309 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 312 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 313 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 314 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 315 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 317 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 321 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 346 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 322 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 333 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 348 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 349 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 334 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 335 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 336 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 343 7 1.4.2017 1.1.9999
7651 344 7 1.4.2017 1.1.9999
303 31.12.2009 1.1.9999
304 31.12.2009 1.1.9999
305 31.12.2009 1.1.9999
306 31.12.2009 1.1.9999
307 31.12.2009 1.1.9999
308 31.12.2009 1.1.9999
309 31.12.2009 1.1.9999
312 31.12.2009 1.1.9999
313 31.12.2009 1.1.9999
317 31.12.2009 1.1.9999
322 31.12.2009 1.1.9999
327 31.12.2009 1.1.9999
334 31.12.2009 1.1.9999
348 31.12.2009 1.1.9999
398 31.12.2009 1.1.9999
301 31.12.2009 1.1.9999
302 31.12.2009 1.1.9999