(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
Položka Název Krátký název Střední název Druh Třída Seskupení Podseskupení Od Do Poznámka Platnost poznámky od Platnost poznámky do
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci DP FO ze záv.čin Daň z příjmů fyzických osob ze závislé č Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů fyzických osob 1.1.2017 1.1.9999 Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem … 1997 9999
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky DP FO z SVČ Daň z příjmů fyzických osob ze samostatn Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů fyzických osob 1.1.2017 1.1.9999 Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň,… 1997 9999
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou DP FO - srážkou Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srá Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů fyzických osob 1.1.2017 1.1.9999 Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných… 1997 9999
1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob Zrušené D FO Zrušené daně, jejichž předmětem je příje Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů fyzických osob 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje doplatky daně ze mzdy, daně z literární… 2003 9999
1121 Daň z příjmů právnických osob DP PrO Daň z příjmů právnických osob Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma… 1997 9999
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce DP PrO za obce Daň z příjmů právnických osob za obce Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec… 1997 9999
1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje DP PrO za kraje Daň z příjmů právnických osob za kraje Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem kraj… 2003 9999
1129 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob Zrušené daně PrO Zrušené daně, jejichž předmětem je příje Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně… 2003 9999
1211 Daň z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 Tuto položku používají jen finanční úřady a celní… 2013 9999
1219 Zrušené daně ze zboží a služeb Zrušené D zboží Zrušené daně ze zboží a služeb Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje doplatky daně z obratu a jiných… 2003 9999
1221 Spotřební daň z minerálních olejů SpD z min.olejů Spotřební daň z minerálních olejů Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 2004 9999
1222 Spotřební daň z lihu SpD z lihu Spotřební daň z lihu Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
1223 Spotřební daň z piva SpD z piva Spotřební daň z piva Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1224 Spotřební daň z vína a meziproduktů SpD z vína  Spotřební daň z vína a meziproduktů Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 2004 9999
1225 Spotřební daň z tabákových výrobků SpD z tabák.výr Spotřební daň z tabákových výrobků Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1226 Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země Popl za ozón Poplatek za látky poškozující nebo ohrož Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje poplatek podle zákona o ochraně ozónové… 2015 9999
1227 Audiovizuální poplatky Přípl.Prod.Kinem Příplatek k ceně vstupného na veřejnou p Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.2014 1.1.9999 Příjmy Státního fondu kinematografie z poplatků… 2014 9999
1231 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů Daň z zem.pl. a plyn Daň ze zemního plynu a některých dalších Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 2008 9999
1232 Daň z pevných paliv Daň z pevných paliv Daň z pevných paliv Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 2008 9999
1233 Daň z elektřiny Daň z elektřiny Daň z elektřiny Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 2008 9999
1234 Odvod z elektřiny ze slunečního záření Odvod z el. ze sl. z Odvod z elektřiny ze slunečního záření Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.1.1900 1.1.9999 Odvod podle $7a až 7i zákona č.180/2005 Sb., o… 2011 9999
1321 Daň silniční Daň silniční Daň silniční Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje daň podle zákona o dani silniční. 2001 9999
1322 Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic Popl.-dálnice Poplatek za užívání dálnic a rychlostníc Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje poplatek za užívání dálnic a… 2003 9999
1331 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových P-odp.v. povrch Poplatky za vypouštění odpadních vod do Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.1900 1.1.9999 Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod… 2003 9999
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší P znečiš. ovzd. Poplatky za znečišťování ovzduší Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje poplatky za vnášení znečišťujících látek… 2003 9999
1333 Poplatky za uložení odpadů P za ulož.odpadů Poplatky za uložení odpadů Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje poplatky za ukládání odpadů na skládky… 2003 9999
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Odv.-odn.zem.p. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského pů Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou… 2003 9999
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa P za odn.les.p. Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí… 2003 9999
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních P-odp.v.-podzemí Poplatek za povolené vypouštění odpadníc Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.1900 1.1.9999 Představuje pevný poplatek za odpadní vody podle… 2003 9999
1337 Poplatek za komunální odpad Popl.za komun.odpad Poplatek za komunální odpad Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.2012 1.1.9999 Na tuto položku zařazuje obec poplatek za… 2012 9999
1338 Registrační a evidenční poplatky za obaly P za obaly Registrační a evidenční poplatky za obal Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje poplatky podle zákona o obalech. 2003 9999
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí OstPopl ŽivProst Ostatní poplatky a odvody v oblasti živo Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku patří i pokuta z nedodaného… 2014 9999
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Popl.za syst.odpadů Poplatek za provoz systému odpadů Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.2012 1.1.9999 Na tuto položku například zařazuje obec místní… 2012 9999
1341 Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek ze psů Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt P za pobyt Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Popl.-už.prostr. Poplatek za užívání veřejného prostranst Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1344 Poplatek ze vstupného Popl.ze vstup. Poplatek ze vstupného Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1345 Poplatek z ubytovací kapacity Popl.z ubyt.kap. Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Popl.pov.vjezdu Poplatek za povolení k vjezdu do vybraný Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým… 2001 9999
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku P za staveb.p. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku… 2003 9999
1349 Zrušené místní poplatky Zrušené místní p Zrušené místní poplatky Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků. 2003 9999
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z loter. Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1.1.2012 1.1.9999 Odvod z loterií a jiných podobných her podle… 2012 9999
1352 Odvod za státní dozor Odv.za st.dozor Odvod za státní dozor Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje odvod za státní dozor nad loteriemi a… 2003 9999
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění P žadat. Řid.opr Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy obcí s rozšířenou působností od žadatelů o… 2007 9999
1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu P licen.TIR.dopr Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy krajů jakožto dopravních úřadů [§ 2 odst.… 2013 9999
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1.1.2012 1.1.9999 Část odvodu z loterií a jiných podobných her… 2012 9999
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Ost.odvody neuv. Ostatní odvody z vybraných činností a sl Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku například zařazují obce a Státní… 2010 9999
1361 Správní poplatky Správní popl. Správní poplatky Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Správní poplatky 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1371 Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu Popl.na činnost ERÚ Poplatek na činnost Energetického regula Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky na činnost správních úřadů 1.1.2012 1.1.9999 Poplatek podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o… 2012 9999
1372 Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za žádost o vydání povolení Popl.SÚJB za žádost Poplatek SÚJB za žádost o vydání povolen Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky na činnost správních úřadů 1.1.2012 1.1.9999 Poplatek podle § 3a písm. a) zákona č. 18/1997 Sb… 2012 9999
1373 Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost Udržovací popl.SÚJB Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro ja Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky na činnost správních úřadů 1.1.2012 1.1.9999 Poplatek podle § 3a písm. b) zákona č. 18/1997 Sb… 2012 9999
1401 Clo Clo Clo Příjmy Daňové příjmy Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy státního rozpočtu ze cla vyměřeného do 30.… 2012 9999
1409 Zrušené daně z mezinárodního obchodu a transakcí Zruš.D mezinár. Zrušené daně z mezinárodního obchodu a t Příjmy Daňové příjmy Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje doplatky dovozní přirážky a dovozní daně… 2003 9999
1511 Daň z nemovitých věcí Daň z nemovit. věcí Daň z nemovitých věcí Příjmy Daňové příjmy Majetkové daně Daně z majetku 1.1.2014 1.1.9999 Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb… 2014 9999
1521 Daň dědická Daň dědická Daň dědická Příjmy Daňové příjmy Majetkové daně Daně z majetkových a kapitálových převodů 1.1.1900 1.1.9999 Daň dědická podle § 2 až 4, 11, 12 a 15 až 21… 2014 9999
1522 Daň darovací Daň darovací Daň darovací Příjmy Daňové příjmy Majetkové daně Daně z majetkových a kapitálových převodů 1.1.1900 1.1.9999 Daň darovací podle § 5 až 7a, 11, 13 a 15 až 21… 2014 9999
1523 Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemov. Daň z nabytí nemovitých věcí Příjmy Daňové příjmy Majetkové daně Daně z majetkových a kapitálových převodů 1.1.2014 1.1.9999 Daň z nabytí nemovitých věcí podle zákonného… 2014 9999
1529 Zrušené daně z majetkových a kapitálových převodů ZrušD z převodů Zrušené daně z majetkových a kapitálovýc Příjmy Daňové příjmy Majetkové daně Daně z majetkových a kapitálových převodů 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku se zatřídí notářské poplatky… 2014 9999
1611 Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Poj.důchP zamv. Pojistné na důchodové pojištění od zaměs Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1612 Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Poj.důchP zamc Pojistné na důchodové pojištění od zaměs Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1613 Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných (dále jen "OSVČ") Poj.důchP OSVČ Pojistné na důchodové pojištění od osob Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1614 Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Poj.nemP-zamv. Pojistné na nemocenské pojištění od zamě Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1615 Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Poj.nemP-zamc Pojistné na nemocenské pojištění od zamě Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1617 Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Přísp. SPZ zamv. Příspěvky na státní politiku zaměstnanos Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1618 Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Přísp.SPZ zamc. Příspěvky na státní politiku zaměstnanos Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1621 Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Přísp. SPZ OSVČ Příspěvky na státní politiku zaměstnanos Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1627 Přirážky k pojistnému Přirážky k poj. Přirážky k pojistnému Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
1628 Příslušenství pojistného Přísl.pojistného Příslušenství pojistného Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 Přijaté sankční platby spojené s výběrem… 2003 9999
1629 Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy z pojistného na sociální zabezpečení Ne.pojist.na soc.zab Nevyjasněné, neidentifikované a nezařaze Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy, které patří do podseskupení položek 161 a… 2010 9999
1631 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnavatelů Poj.zdravP zamv Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1632 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnanců Poj.zdravP zamc. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1633 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od OSVČ Poj.zdravP OSVČ Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1638 Příslušenství pojistného na veřejné zdravotní pojištění Přísl.poj.zdravP Příslušenství pojistného na veřejné zdra Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1.1.1900 1.1.9999 Přijaté sankční platby spojené s výběrem… 2003 9999
1641 Pojistné na úrazové pojištění Pojistné ÚrazPoj Pojistné na úrazové pojištění Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na úrazové pojištění 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy pojistného, které platí do státního… 2007 9999
1642 Přirážky k pojistnému Přiráž. k pojist Přirážky k pojistnému Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na úrazové pojištění 1.1.1900 1.1.9999 Přirážky k pojistnému na úrazové pojištění podle… 2007 9999
1643 Příslušenství pojistného Příslušen.pojist Příslušenství pojistného Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Pojistné na úrazové pojištění 1.1.1900 1.1.9999 Pokuty a regresní náhrady podle § 58 až 61 zákona… 2007 9999
1691 Zrušené daně a odvody z objemu mezd ZrušenéD z mezd Zrušené daně a odvody z objemu mezd Příjmy Daňové příjmy Povinné pojistné Zrušené daně z objemu mezd 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
1701 Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy Nerozúčt.neid.P Nerozúčtované, neidentifikované a nezařa Příjmy Daňové příjmy Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Veškeré daňové příjmy nerozúčtované,… 2003 9999
1702 Tržby z prodeje kolků Tržby z kolků Tržby z prodeje kolků Příjmy Daňové příjmy Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy státního rozpočtu z vydávání kolkových… 2014 9999
1703 Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Odvody ZPS Odvody nahrazující zaměstnávání občanů s Příjmy Daňové příjmy Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Jde o odvody podle zákona o zaměstnanosti. 2003 9999
1704 Příslušenství Příslušenství Příslušenství Příjmy Daňové příjmy Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Příslušenství daně, poplatku a obdobného… 2014 9999
1706 Dávky z cukru Dávky z cukru Dávky z cukru Příjmy Daňové příjmy Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Veškeré příjmy bankovního účtu společné… 2012 9999
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků P ze sl.a výr. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje příjmy z poskytování služeb, příp.… 1997 9999
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) P z prod.zboží Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje příjmy za prodej zboží, které organizace… 1997 9999
2113 Příjmy ze školného P ze školného Příjmy ze školného Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti 1.1.1900 1.1.9999 Úhrady za vzdělávání a školské služby podle… 1997 9999
2114 Mýtné Mýtné Mýtné Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje příjmy za úplatné využití komunikací a… 2003 9999
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti OstP z vl. čin. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje i částky ve výši výdajů na pořízení… 2003 9999
2121 Odvody přebytků ústřední banky Odv. přeb.banky Odvody přebytků ústřední banky Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2122 Odvody příspěvkových organizací Odvody PO Odvody příspěvkových organizací Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy odvodů z provozu nebo odpisů příspěvkových… 1997 9999
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Ost.odvody PO Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1.1.1900 1.1.9999 Jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizací,… 1998 9999
2124 Odvody školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemi Odvody šk.PO Odvody školských právnických osob zřízen Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1.1.1900 1.1.9999 Odvody školských právnických osob, tj. osob podle… 2007 9999
2125 Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu Přev.z fondůs.p.doSR Převody z fondů státních podniků do stát Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1.10.2014 1.1.9999 Na tuto položku se zařazují příjmy ministerstev,… 2015 9999
2129 Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem Ost. odv.přebyt. Ostatní odvody přebytků organizací s pří Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových… 2003 9999
2131 Příjmy z pronájmu pozemků P z pron.poz. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí P z pron.nemov. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku 1.1.2018 1.1.9999 1997 9999
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí P z pron.mov.v. Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ost.P pron.maj. Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2140 Neúrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům Neúr.př.z der.ne dl. Neúrokové př. z finanč. derivátů kromě k Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.10.2014 1.1.9999 Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech,… 2015 9999
2141 Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků Příjmy z úroků (část) Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů)… 2015 9999
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend P z podílu zisku Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
2143 Kursové rozdíly v příjmech Kurs.rozdíly příjmů Kursové rozdíly v příjmech Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.2012 1.1.9999 Tato položka se používá při korunovém účtování o… 2014 9999
2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů P z úroků ze SD Příjmy z úroků ze státních dluhopisů Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a… 2014 9999
2145 Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů P z úroků z KD Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a… 2014 9999
2146 Úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům Úroky z fin.derivátů Úrokové příjmy z finančních derivátů Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.2014 1.1.9999 Příjmy Ministerstva financí, obcí a krajů, které… 2014 9999
2147 Neúrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům Neúr.př.zfin.der.dl. Neúrokové příjmy z finančních derivátů k Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.2015 1.1.9999 Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech,… 2015 9999
2148 Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům Úroky z der.kr.vl.dl Úrokové příjmy z finančních derivátů kro Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.2014 1.1.9999 Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínových… 2015 9999
2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku Ost.výnosy fin.majet Ostatní příjmy z výnosů finančního majet Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy z výnosů finančního majetku, které nepatří… 2010 9999
2151 Soudní poplatky Soudní poplatky Soudní poplatky Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Soudní poplatky 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankč.platby od st. Sankční platby přijaté od státu, obcí a Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem sankční platby přijaté od organizací,… 2010 9999
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankč.platby jiných Sankční platby přijaté od jiných subjekt Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem sankční platby přijaté od jiných… 2014 9999
2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů Přij.vratT j. VR Přijaté vratky transferů od jiných veřej Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 1.1.1900 1.1.9999 Vratky transferů poskytnutých v minulých… 2015 9999
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů P z fin. vypoř. Ostatní příjmy z finančního vypořádání p Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje příjmy inkasované peněžními fondy… 2012 9999
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi P z FV OkU a obc Příjmy z finančního vypořádání minulých Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje příjmy inkasované obcemi a dobrovolnými… 2010 9999
2224 Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu Vratky z NF Vratky nevyužitých prostředků z Národníh Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 1.1.1900 1.1.9999 Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu (§… 2001 9999
2225 Úhrady prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Plateb.neschop. Úhrady prostředků vynaložených podle zák Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. 118… 2001 9999
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi P z FV obce Příjmy z finančního vypořádání minulých Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi… 2010 9999
2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí P z FV RR a ÚSC Příjmy z finančního vypořádání minulých Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy z finančního vypořádání mezi na jedné… 2007 9999
2229 Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní vratky Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 1.1.1900 1.1.9999 Vratky transferů poskytnutých v minulých… 2003 9999
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku P z krát. maj. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje veškeré příjmy z prodeje majetku… 2003 9999
2321 Přijaté neinvestiční dary Přij.neinv.dary Přijaté neinvestiční dary Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 (1) Na tuto položku se zařazují peněžní… 2015 9999
2322 Přijaté pojistné náhrady Přij.poj.náhrady Přijaté pojistné náhrady Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přij.nekap.přísp Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Opětované příspěvky na neinvestiční účely.… 2014 9999
2325 Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů Vratky z NF Vratky prostředků z Národního fondu pro Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze… 2001 9999
2326 Prostředky přijaté z Národního fondu související s neplněním závazků z mezinárodních smluv Vratky z NF z MS Vratky prostředků z Národního fondu souv Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy 31.3.2019 1.1.9999 Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a… 2001 9999
2327 Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropské unii za Národní fond Úhrada ES Úhrada prostředků, které státní rozpočet Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy 1.1.2016 1.1.9999 Peněžní prostředky převedené z Národního fondu do… 2001 9999
2328 Neidentifikované příjmy Neid.příjmy Neidentifikované příjmy Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Veškeré došlé platby blíže neidentifikovatelné. 1997 9999
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ost. nedaňP Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které… 2010 9999
2341 Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody Popl. za miner.v Poplatek za využívání zdroje přírodní mi Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje poplatky podle lázeňského zákona. 2003 9999
2342 Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků Plat.podz.v.a spr.t. Platby za odebrané množství podz. vody a Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 1.1.2016 1.1.9999 Zahrnuje poplatky za skutečný odběr podzemní vody… 2003 9999
2343 Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy za nerost Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z v Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 1.1.2017 1.1.9999 Příjem úhrad podle § 32a horního zákona (zákon č.… 2003 9999
2351 Poplatky za udržování patentu v platnosti Popl.za patent Poplatky za udržování patentu v platnost Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Příjmy za využívání dalších majetkových práv 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2352 Poplatky za udržování evropského patentu v platnosti Popl.za evr.pat. Poplatky za udržování evropského patentu Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Příjmy za využívání dalších majetkových práv 1.1.1900 1.1.9999 S účinky pro Českou republiku 2003 9999
2353 Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva Popl. za léky Poplatky za udržování dodatkového ochran Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Příjmy za využívání dalších majetkových práv 1.1.1900 1.1.9999 Poplatky za udržování dodatkového ochranného… 2003 9999
2361 Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Poj.nemoc. OSVČ Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Dobrovolné pojistné 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem dobrovolné pojistné podle zákona o… 2003 9999
2362 Dobrovolné pojistné na důchodové pojištění Dobro. poj.důch. Dobrovolné pojistné na důchodové pojiště Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Dobrovolné pojistné 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem dobrovolné pojistné na důchodové… 2003 9999
2391 Dočasné zatřídění příjmů Dočasné zatř. příjmů Dočasné zatřídění příjmů Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy Dočasné zatřídění příjmů 1.1.2013 1.1.9999 Na tuto položku jakožto součást tzv.… 2014 9999
2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů-fyzických osob SplPůj. od PS-FO Splátky půjčených prostředků od podnikat Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů-právnických osob SplPůj od PS-PrO Splátky půjčených prostředků od podnikat Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2413 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů-právnických osob Splátky půj.pr. Splátky půjčených prostředků od podnikat Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1.1.1900 1.1.9999 2004 9999
2414 Splátky půjčených prostředků od podniků ve vlastnictví státu SplPůj od PS-ST Splátky půjčených prostředků od podniků Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1.1.1900 1.1.9999 Splátky prostředků, které byly půjčeny na… 2007 9999
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů SplPůj od OPS Splátky půjčených prostředků od obecně p Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 1.1.1900 1.1.9999 Použije se pro splátky půjčených prostředků od… 2003 9999
2431 Splátky půjčených prostředků od státního rozpočtu SplPůj od SR Splátky půjčených prostředků od státního Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2432 Splátky půjčených prostředků od státních fondů SplPůj od SF Splátky půjčených prostředků od státníc Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2433 Splátky půjčených prostředků od zvláštních fondů ústřední úrovně Spl.od zvl.fondů Splátky půjčených prostředků od zvláštní Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Splátky přijaté z účtu, který je nástupnickým… 2015 9999
2434 Splátky půjčených prostředků od fondů sociálního a zdravotního pojištění SplPůj od FSaZP Splátky půjčených prostředků od fondů s Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje např. splátky půjčených prostředků od… 2003 9999
2439 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů Ostat. spl.půjč. Ostatní splátky půjčených prostředků od Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí SplPůj od obcí Splátky půjčených prostředků od obcí Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2442 Splátky půjčených prostředků od krajů SplPůj od krajů Splátky půjčených prostředků od krajů Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad SplPůj od RR Splátky půjčených prostředků od regionál Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Ost. spl.-území Ostatní splátky půjčených prostředků od Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje splátky půjčených prostředků např. od… 2003 9999
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací SplPůj od PO Splátky půjčených prostředků od příspěvk Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2452 Splátky půjčených prostředků od vysokých škol Splátky půj. VŠ Splátky půjčených prostředků od vysokých Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2459 Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů Spl. ostatní Splátky půjčených prostředků od ostatníc Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Spl. od obyvatel Splátky půjčených prostředků od obyvatel Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2470 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí SplPůj ze zahr. Splátky půjčených prostředků ze zahranič Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
2481 Příjmy od dlužníků za realizace záruk Příjmy od dluž. Příjmy od dlužníků za realizace záruk Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje příjmy z titulu splácení pohledávky,… 2004 9999
2482 Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek Splátky od dluž. Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek Příjmy Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem příjmy od subjektů, za které organizace… 2004 9999
2511 Podíl na clech Podíl na clech Podíl na clech Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem Příjmy sdílené s Evropskou unií 1.1.2012 1.1.9999 Příjmy státního rozpočtu ve výši čtvrtiny cla,… 2012 9999
2512 Podíl na dávkách z cukru Podíl dávek z cukru Podíl na dávkách z cukru Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem Příjmy sdílené s Evropskou unií 1.1.2012 1.1.9999 Příjmy Státního zemědělského intervenčního fondu… 2012 9999
2513 Podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb spravované pro EU Podíl na DPH z TS EU Podíl na DPH z telekomunikačních služeb Příjmy Nedaňové příjmy Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem Příjmy sdílené s Evropskou unií 1.1.2015 1.1.9999 Na tuto položku zařazuje Ministerstvo financí… 2015 9999
3111 Příjmy z prodeje pozemků P z prod.pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí P z prod.ost.nemov. Příjmy z prodeje ostatních nemovitých vě Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1.1.2018 1.1.9999 Použije se též při prodeji pozemku patřícího k… 1997 9999
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku P z prod.ost.HDM Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku P z prod. NDM Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1.1.1900 1.1.9999 Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku,… 2014 9999
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku OstatníP -DM Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přij.dary na DM Přijaté dary na pořízení dlouhodobého ma Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Ostatní kapitálové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Jen jde-li o dobrovolný a neopětovaný peněžní dar… 2003 9999
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku PřijPřísp.na DM Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobé Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Ostatní kapitálové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 Opětované příspěvky od fyzických a právnických… 2003 9999
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Ost.inv. příjmy Ostatní investiční příjmy jinde nezařaze Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Ostatní kapitálové příjmy 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
3201 Příjmy z prodeje akcií P z prod. akcií Příjmy z prodeje akcií Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů P z prod. MP Příjmy z prodeje majetkových podílů Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
3203 Příjmy z prodeje dluhopisů P z prodeje dluhopis Příjmy z prodeje dluhopisů Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem příjmy organizačních složek státu z… 2010 9999
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Ost.P z dl.fin.maj. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého fi Příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem příjmy z prodeje dlouhodobého… 2014 9999
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu NeinvT z VPS Neinvestiční přijaté transfery z všeobec Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje neinvestiční dotace přijaté z kapitoly… 2007 9999
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu NeinvT ze SR SDV Neinvestiční přijaté transfery ze státní Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Platí jen pro dotace ze státního rozpočtu obcím a… 2007 9999
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů NeinvT ze SF Neinvestiční přijaté transfery ze státní Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4114 Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně NeinvT z zvl.ú.F Neinvestiční přijaté transfery ze zvlášt Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery přijaté z bankovního účtu,… 2014 9999
4115 Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního a zdravotního pojištění NeinvT od FSaZP Neinvestiční přijaté transfery od fondů Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu NeinvT ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery z Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje jiné dotace ze státního rozpočtu než… 2007 9999
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu NeinvPřev z NF Neinvestiční převody z Národního fondu Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční převody z Národního fondu na… 2001 9999
4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Ost.NeinvT ústř. Ostatní neinvestiční přijaté transfery o Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí NeinvT od obcí Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí na… 2007 9999
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů NeinvT od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad NeinvT od RR Neinvestiční přijaté transfery od region Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených… 2007 9999
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně NeinvT od územ.R Ostatní neinvestiční přijaté transfery o Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje např. dotace od dobrovolných svazků obcí. 2007 9999
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Přev. z fondů HČ Převody z vlastních fondů hospodářské (p Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
4132 Převody z ostatních vlastních fondů Přev.z o.vlast.F Převody z ostatních vlastních fondů Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem převody z peněžních fondů, které… 2003 9999
4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu) Přev.z RF ne OSS Převody z vlastních rezervních fondů (ji Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných… 2001 9999
4134 Převody z rozpočtových účtů Přev.z rozp.účtů Převody z rozpočtových účtů Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku se zařazují příjmy… 2015 9999
4135 Převody z rezervních fondů organizačních složek státu Převod z RF OSS Převody z rezervních fondů organizačních Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku patří příjmy organizační složky… 2007 9999
4136 Převody z jiných fondů organizačních složek státu Převod z j.F OSS Převody z jiných fondů organizačních slo Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku patří příjmy organizační složky… 2007 9999
4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Přev.statut.m.příjmy Převody mezi statut.městy (Prahou) a obv Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.10.2014 1.1.9999 Na tuto položku zařazují městské obvody a městské… 2015 9999
4139 Ostatní převody z vlastních fondů Ost.Přev z vl.F Ostatní převody z vlastních fondů Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů,… 2003 9999
4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států NeinvT od ciz.st Neinvestiční přijaté transfery od cizích Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery od cizích států kromě… 2015 9999
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob NeinvT od mez.in Neinvestiční přijaté transfery od meziná Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.2015 1.1.9999 (1) Nezahrnuje neinvestiční transfery od Evropské… 2015 9999
4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie NeinvT od EU Neinvestiční transfery přijaté od Evrops Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie… 2010 9999
4155 Neinvestiční transfery z finančních mechanismů Neinv.transfery z FM Neinvestiční transfery z finančních mech Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.2013 1.1.9999 Neinvestiční transfery přijaté od Švýcarska,… 2013 9999
4156 Neinvestiční transfery od NATO Neinv.transfery NATO Neinvestiční transfery od NATO Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.2013 1.1.9999 Neinvestiční transfery přijaté od Organizace… 2013 9999
4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí NeinvT ze zahr. Ostatní neinvestiční přijaté transfery z Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4160 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv NeinvT ze SFA Neinvestiční přijaté transfery ze státní Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu InvT z VPS Investiční přijaté transfery z všeobecné Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje investiční transfery přijaté z kapitoly… 2007 9999
4212 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu InvT ze SR SDV Investiční přijaté transfery ze státního Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Platí jen pro dotace ze státního rozpočtu obcím a… 2007 9999
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů InvT ze SF Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4214 Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně InvT z zvl.Fústř Investiční přijaté transfery ze zvláštní Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery přijaté z bankovního účtu,… 2015 9999
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu InvT ze SR Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje jiné investiční dotace ze státního… 2007 9999
4218 Investiční převody z Národního fondu InvPřevod z NF Investiční převody z Národního fondu Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Investiční převody z Národního fondu na stanovený… 2001 9999
4219 Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Ost.InvT z ústřR Ostatní investiční přijaté transfery od Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4221 Investiční přijaté transfery od obcí InvT od obcí Investiční přijaté transfery od obcí Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4222 Investiční přijaté transfery od krajů InvT od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad InvT od RR Investiční přijaté transfery od regionál Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a… 2007 9999
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Ost.InvT z územR Ostatní investiční přijaté transfery od Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
4231 Investiční přijaté transfery od cizích států InvT od ciz.stát Investiční přijaté transfery od cizích s Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery od cizích států kromě… 2013 9999
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí InvT od mez.inst Investiční přijaté transfery od mezináro Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery přijaté od mezinárodních… 2013 9999
4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie InvT od EU Investiční transfery přijaté od Evropské Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Tato položka zahrnuje investiční prostředky… 2007 9999
4234 Investiční transfery z finančních mechanismů Inv.transfery z FM Investiční transfery z finančních mechan Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.2013 1.1.9999 Investiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska… 2013 9999
4235 Investiční transfery od NATO Inv.transfery NATO Investiční transfery od NATO Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery ze zahraničí 1.1.2013 1.1.9999 Investiční transfery přijaté od Organizace… 2013 9999
4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv InvT ze SFA Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy Přijaté transfery Investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zamc v PP Platy zaměstnanců v pracovním poměru Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Platy 1.1.2016 1.1.9999 Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce) a mzdy (§ 113… 2015 9999
5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru Platy zamc. SP Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a sl Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Platy 1.1.2016 1.1.9999 2003 9999
5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě Platy-st.správa Platy státních zaměstnanců ve správních Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Platy 1.1.2016 1.1.9999 Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce a § 144 až 152… 2015 9999
5014 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Platy zamc odv. Platy zaměstnanců v pracovním poměru odv Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Platy 1.1.1900 1.1.9999 Platy státních zaměstnanců v pracovním poměru,… 2003 9999
5019 Ostatní platy Ostatní platy Ostatní platy Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Platy 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným… 2003 9999
5021 Ostatní osobní výdaje OOV Ostatní osobní výdaje Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Ostatní platby za provedenou práci 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o… 2014 9999
5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů Platy představit Platy představitelů státní moci a někter Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Ostatní platby za provedenou práci 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku patří plat [§ 2 odst. 1 a odst. 2… 2014 9999
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odm.čl.zastup.ob,kr. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Ostatní platby za provedenou práci 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů… 2003 9999
5024 Odstupné Odstupné Odstupné Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Ostatní platby za provedenou práci 1.1.1900 1.1.9999 Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku… 2015 9999
5025 Odbytné Odbytné Odbytné Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Ostatní platby za provedenou práci 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje odbytné vyplácené státním zaměstnancům… 2015 9999
5026 Odchodné Odchodné Odchodné Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Ostatní platby za provedenou práci 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje odchodné vyplacené představitelům statni… 2015 9999
5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě NáležOs vojen.cv Náležitosti osob vykon. voj. cvičení a d Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Ostatní platby za provedenou práci 1.1.2017 1.1.9999 Peněžní náležitosti vyplácené vojákům na… 2007 9999
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Ost.platby-práce Ostatní platby za provedenou práci jinde Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Ostatní platby za provedenou práci 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích… 2003 9999
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné poj.soc. Povinné pojistné na sociální zabezpečení Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Poj. na VZP Povinné pojistné na veřejné zdravotní po Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Pov. úraz.pojist Povinné pojistné na úrazové pojištění Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1.1.1900 1.1.9999 Pojistné, které podle zákona č. 266/2006 Sb., o… 2007 9999
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Poj. plac.zamv. Ostatní povinné pojistné placené zaměstn Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje především refundace pojistného (na… 2003 9999
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny DušVlastn Odměny za užití duševního vlastnictví Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví 1.1.1900 1.1.9999 (1) Na tuto položku zařazují organizace své… 2015 9999
5042 Odměny za užití počítačových programů Odměny za užití SW Odměny za užití počítačových programů Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví 1.1.2014 1.1.9999 Na tuto položku se zařazují výdaje na získání… 2014 9999
5051 Mzdové náhrady Mzdové náhrady Mzdové náhrady Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Mzdové náhrady 1.1.1900 1.1.9999 Náhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v… 2007 9999
5131 Potraviny Potraviny Potraviny Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních… 2014 9999
5132 Ochranné pomůcky Ochr.pomůcky Ochranné pomůcky Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle… 1997 9999
5133 Léky a zdravotnický materiál Léky, zdrav.mat. Léky a zdravotnický materiál Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje nákup léků pro specializovaná… 2015 9999
5134 Prádlo, oděv a obuv Prádlo,oděv,obuv Prádlo, oděv a obuv Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na prádlo, oděv a obuv ve všech typech… 1997 9999
5135 Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby Učeb.bezpl.potř. Učebnice a bezplatně poskytované školní Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Pořízení učebních pomůcek z prostředků obdržených… 1997 9999
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy,učeb.pom. Knihy, učební pomůcky a tisk Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a… 1997 9999
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drob.hm.dl. maj. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž… 2003 9999
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup zboží Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv… 2003 9999
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup. maj.j. Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup materiálu 1.1.1900 1.1.9999 Nákup všeobecného materiálu nezařaditelného do… 2003 9999
5141 Úroky vlastní Úroky vlastní Úroky vlastní Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků,… 2012 9999
5142 Kursové rozdíly ve výdajích Real.kurz.ztrát Realizované kurzové ztráty Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.1.2012 1.1.9999 Tato položka se používá při korunovém účtování o… 2014 9999
5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků Úroky cizí Úroky vzniklé převzetím cizích závazků Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5144 Poplatky dluhové služby Popl. dluh.služb Poplatky dluhové služby Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
5145 Neúrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům Fin.deriváty-neúroky Neúrokové výdaje na finanční deriváty Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.1.2015 1.1.9999 Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které… 2015 9999
5146 Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům Fin.deriváty - úroky Úrokové výdaje na finanční deriváty Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.1.2014 1.1.9999 Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které… 2014 9999
5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům Deriváty-úroky nedl. Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.1.2014 1.1.9999 Výdaje na úroky podle dohod o swapech,… 2015 9999
5148 Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům Neúr.výd.der.ne dl. Neúrokové výd. na finanč. deriváty kromě Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.10.2014 1.1.9999 Výdaje podle dohod o opcích, futures, swapech,… 2015 9999
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Ost. úroky Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5151 Studená voda Studená voda Studená voda Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup vody, paliv a energie 1.1.1900 1.1.9999 Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod. 2003 9999
5152 Teplo Teplo Teplo Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup vody, paliv a energie 1.1.1900 1.1.9999 Úhrady dálkově dodávané tepelné energie. 2001 9999
5153 Plyn Plyn Plyn Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup vody, paliv a energie 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
5154 Elektrická energie El.energie Elektrická energie Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup vody, paliv a energie 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
5155 Pevná paliva Pevná paliva Pevná paliva Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup vody, paliv a energie 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
5156 Pohonné hmoty a maziva PHM, maziva Pohonné hmoty a maziva Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup vody, paliv a energie 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
5157 Teplá voda Teplá voda Teplá voda Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup vody, paliv a energie 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5159 Nákup ostatních paliv a energie N ost.paliv a en Nákup ostatních paliv a energie Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup vody, paliv a energie 1.1.1900 1.1.9999 Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému… 2003 9999
5161 Poštovní služby Poštovní služby Poštovní služby Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.2014 1.1.9999 (1) Výdaje na posílání zásilek a další poštovní… 2015 9999
5162 Služby elektronických komunikací Služby elektron.kom. Služby elektronických komunikací Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.2018 1.1.9999 Úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet.… 1997 9999
5163 Služby peněžních ústavů Sl.peněž.ústavů Služby peněžních ústavů Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.1900 1.1.9999 Včetně komerčního pojištění. 1997 9999
5164 Nájemné Nájemné Nájemné Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje čisté nájemné (nájemné bez plateb za… 2014 9999
5165 Nájemné za půdu Nájemné za půdu Nájemné za půdu Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.1900 1.1.9999 Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu (§… 2015 9999
5166 Konzultační, poradenské a právní služby Konzult.,por.sl. Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na dodavatelské pořízení informací … 2014 9999
5167 Služby školení a vzdělávání Sl.školení, vzd. Služby školení a vzdělávání Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.1900 1.1.9999 Nákup školících a vzdělávacích služeb (kurzů,… 1997 9999
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Zpracování dat Zpracování dat a služby související s in Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.2014 1.1.9999 (1) Platby výpočetním střediskům nebo jiným… 2015 9999
5169 Nákup ostatních služeb Nákup ost.služeb Nákup ostatních služeb Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Nákup služeb 1.1.1900 1.1.9999 (1) Výdaje na nákup služeb nezařazené v… 2015 9999
5171 Opravy a udržování Opravy a údržba Opravy a udržování Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní nákupy 1.1.1900 1.1.9999 (1) Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a… 2015 9999
5172 Programové vybavení Programové vyb. Programové vybavení Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní nákupy 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových… 2014 9999
5173 Cestovné Cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní nákupy 31.3.2019 1.1.9999 (1) Na tuto položku se zařazují cestovní náhrady… 2015 9999
5175 Pohoštění Pohoštění Pohoštění Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní nákupy 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se… 1998 9999
5176 Účastnické poplatky na konference Popl. na konfer. Účastnické poplatky na konference Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní nákupy 1.1.1900 1.1.9999 Účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců… 2012 9999
5177 Nákup archiválií Nák.uměl.předm. Nákup uměleckých předmětů Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní nákupy 31.3.2019 1.1.9999 Nákup uměleckých děl, která jsou hmotným majetkem… 1997 9999
5178 Nájemné za nájem s právem koupě Náj.-fin.leasing Nájemné za nájem s právem koupě Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní nákupy 1.1.1900 1.1.9999 Nájemné podle smluv o nájmu obsahující ustanovení… 1997 9999
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní nákupy Ostatní nákupy jinde nezařazené Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Ostatní nákupy 1.1.1900 1.1.9999 (1) Na tuto položku patří náhrady za použití… 2015 9999
5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám Posk zál.vnitř. Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty 31.3.2019 1.1.9999 2003 9999
5182 Převody vlastní pokladně Zál.vl.pokladně Poskytované zálohy vlastní pokladně Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty 31.3.2019 1.1.9999 Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. V… 2015 9999
5183 Výdaje na realizaci záruk V na záruky Výdaje na realizaci záruk Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na zaplacení zaručené částky organizaci za… 2003 9999
5184 Výdaje na vládní úvěry Výdaje-vl.úvěry Výdaje na vládní úvěry Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní… 2004 9999
5189 Jistoty Jistoty Jistoty Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty 31.3.2019 1.1.9999 Veškeré ostatní zálohy na neinvestiční výdaje,… 2003 9999
5191 Zaplacené sankce Zaplacené sankc Zaplacené sankce Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.1900 1.1.9999 Pokuty, penále, úroky z prodlení a poplatky z… 2010 9999
5192 Poskytnuté náhrady NeinvPřísp.náhr. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.2015 1.1.9999 (1) Na tuto položku patří zejména platby za… 2015 9999
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Dopr.úz. obsluž. Výdaje na dopravní územní obslužnost Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.1900 1.1.9999 Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o… 2015 9999
5194 Věcné dary Věcné dary Věcné dary Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.1900 1.1.9999 Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru,… 2015 9999
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Odvody za zdr.p. Odvody za neplnění povinnosti zaměstnáva Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.1900 1.1.9999 Odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83… 2015 9999
5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce Náhr. úst.funkc. Náhrady a příspěvky související s výkone Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem náhrady výdajů spojených s výkonem… 2014 9999
5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí Náhrady- zahr. Náhrady zvýšených nákladů spojených s vý Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem náhrady zvýšených nákladů spojených s… 2003 9999
5198 Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Finan.náhrady církve Finanční náhrady v rámci majetkového vyr Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.2014 1.1.9999 Finanční náhrady církvím a náboženským… 2014 9999
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy OstV s nákupy Ostatní výdaje související s neinvestičn Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné… 2014 9999
5211 Neinvestiční transfery finančním institucím NeinvT Finst. Neinvestiční transfery finančním institu Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992… 2007 9999
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelskýmsubjektům-fyzickým osobám NeinvT nef. FO Neinvestiční transfery nefinančním podni Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem transfery fyzickým osobám provozujícím… 2007 9999
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám NeinvT nef.PrO Neinvestiční transfery nefinančním podni Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem neinvestiční transfery subjektům… 2007 9999
5214 Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu NeinT s.fin.inst Neinvestiční transfery finančním a podob Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery akciovým společnostem,… 2007 9999
5215 Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu NeinT PS-ST Neinvestiční transfery vybraným podnikat Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu… 2015 9999
5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Ost.neinvT PS Ostatní neinvestiční transfery podnikate Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem NeinvT OPS Neinvestiční transfery obecně prospěšným Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 31.3.2019 1.1.9999 Neinvestiční transfery společnostem založeným… 2014 9999
5222 Neinvestiční transfery spolkům NeinvT Spolkům Neinvestiční transfery spolkům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.2014 1.1.9999 Neinvestiční transfery spolkům (§ 214 až 302… 2014 9999
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem NeinvT církvím Neinvestiční transfery církvím a nábožen Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery církvím a náboženským… 2015 9999
5224 Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím NeinvT pol.str. Neinvestiční transfery politickým straná Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek NeinvT sp.vl.j. Neinvestiční transfery společenstvím vla Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ost.neinvD NZO Ostatní neinvestiční transfery neziskový Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li… 2014 9999
5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům NeinvT podnik.s. Neinvestiční nedotační transfery podnika Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Např. peněžní a věcná ocenění podnikatelským… 2001 9999
5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím NeinvT NZO Neinvestiční nedotační transfery nezisko Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Např. peněžní a věcná ocenění neziskovým a… 2001 9999
5250 Refundace poloviny náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost Ref.1/2mzdy DPN Refundace poloviny náhrady mzdy za dočas Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním 1.1.1900 1.1.9999 Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní… 2007 9999
5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu NeinvT SR Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Nepatří sem i převody z fondů organizačních… 1997 9999
5312 Neinvestiční transfery státním fondům NeinvT SF Neinvestiční transfery státním fondům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o… 2007 9999
5313 Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně NeinvT ZF ústř. Neinvestiční transfery zvláštním fondům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery účtu, který je… 2015 9999
5314 Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění NeinvT FSaZP Neinvestiční transfery fondům sociálního Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5315 Odvod daně za zaměstnance OdvodD za zam. Odvod daně za zaměstnance Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce za… 2015 9999
5316 Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance OdvodP SZ Odvod pojistného na sociální zabezpečení Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Odvod pojistného na sociální zabezpečení a… 2015 9999
5317 Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance Odvod VZP zamc. Odvod pojistného na veřejné zdravotní po Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění… 2015 9999
5318 Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv NeinvT do SFA Neinvestiční transfery prostředků do stá Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ost.neinvT VR Ostatní neinvestiční transfery jiným veř Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5321 Neinvestiční transfery obcím NeinvT obcím Neinvestiční transfery obcím Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje neinvestiční dotace obcím jiné než v… 2014 9999
5322 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu NeinvT obcím-SV Neinvestiční transfery obcím v rámci sou Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje neinvestiční dotace obcím zahrnuté do… 2007 9999
5323 Neinvestiční transfery krajům NeinvT krajům Neinvestiční transfery krajům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v… 2014 9999
5324 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu NeinvT krajům-SV Neinvestiční transfery krajům v rámci so Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje neinvestiční dotace poskytované krajům… 2007 9999
5325 Neinvestiční transfery regionálním radám NeinvT RR Neinvestiční transfery regionálním radám Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a… 2007 9999
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ost.neivT-území Ostatní neinvestiční transfery veřejným Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje např. neinvestiční dotace dobrovolným… 2007 9999
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv.pří.vl.PO Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní… 2010 9999
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám NeinvD VŠ Neinvestiční transfery vysokým školám Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované… 2007 9999
5333 Neinvestiční transfery školským právnickým osobámzřízeným státem, kraji a obcemi NeinT šk.pr.osob Neinvestiční transfery školským právnick Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery školským právnickým osobám… 2007 9999
5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím NeinT veř.výz.in Neinvestiční transfery veřejným výzkumný Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným… 2007 9999
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. D zříz.PO Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkový Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.2012 1.1.9999 Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní… 2014 9999
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinv. T cizím PO Neinvestiční transfery cizím příspěvkov Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku zařazují organizace neinvestiční… 2010 9999
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti Přev.fondům HČ Převody vlastním fondům hospodářské (pod Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody FKSP Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a k Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 31.3.2019 1.1.9999 2003 9999
5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů Přev.jin.fondům Převody jiným vlastním fondům a účtům ne Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.2018 1.1.9999 1998 9999
5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vl.RF Převody vlastním rezervním fondům územní Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a… 2004 9999
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Přev.vl.rozp.úč. Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku se zařazují výdaje… 2015 9999
5346 Převody do fondů organizačních složek státu Přev.dofondů OSS Převody do fondů organizačních složek st Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 Tato položka se použije pro převody… 2012 9999
5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Přev.statut.m.výdaje Převody mezi statut.městy (Prahou) a obv Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.10.2014 1.1.9999 Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4… 2015 9999
5349 Ostatní převody vlastním fondům Ost. přev. vl.F Ostatní převody vlastním fondům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5361 Nákup kolků Nákup kolků Nákup kolků Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku patří výdaje na pořízení kolků… 2010 9999
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní SR Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.1900 1.1.9999 Platby všech daní a poplatků, jak jsou uvedeny ve… 2013 9999
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Úhr.skcí jiným R Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.1900 1.1.9999 Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z… 2014 9999
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně Vratky T - ústředí Vratky transf. poskytnutých z veř. rozpo Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.2018 1.1.9999 Vratky transferů poskytnuté v předcházejících… 2004 9999
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům PlatDaň ÚSC a SF Platby daní a poplatků krajům, obcím a s Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.1900 1.1.9999 Platby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem… 2007 9999
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi V FV kraj-obce Výdaje z finančního vypořádání minulých Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých… 2010 9999
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi V fin.vyp - obce Výdaje z finančního vypořádání minulých Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi… 2010 9999
5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí V fin.vyp RR-ÚSC Výdaje z finančního vypořádání minulých Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje z finančního vypořádání mezi na jedné… 2007 9999
5369 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ost. neinvT VR Ostatní neinvestiční transfery jiným veř Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje transfery ze státního rozpočtu územním… 2003 9999
5410 Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Sociální dávky 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního… 2010 9999
5421 Náhrady z úrazového pojištění Náhr.úraz.poj. Náhrady z úrazového pojištění Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Náhrady placené obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti za… 1997 9999
5422 Náhrady povahy rehabilitací Náhr.pov.rehab. Náhrady povahy rehabilitací Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Náhrady placené obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem náhrady členům odboje, soudní… 1997 9999
5423 Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb. Náhrady mezd Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Náhrady placené obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce… 2001 9999
5424 Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd Náhrady mezd v době nemoci Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Náhrady placené obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku zařazuje organizace peněžní… 2015 9999
5425 Příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrada poskytovaná žijícímu dárci Příspěvek dárci Příspěvek na pohřeb dárce org.a náhrada Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Náhrady placené obyvatelstvu 1.1.2014 1.1.9999 Na tuto položku se zařazuje příspěvek na náklady… 2014 9999
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ost.náhr. obyv. Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Náhrady placené obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Náhrady za újmy, které organizace nezpůsobila,… 2003 9999
5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům Stipendia ž,st,dokt. Stipendia žákům, studentům a doktorandům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
5492 Dary obyvatelstvu Dary obyv. Dary obyvatelstvu Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje výlučně peněžité dary poskytované… 1997 9999
5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinv.T fyz.osob Účelové neinvestiční transfery fyzickým Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.1.2014 1.1.9999 Zahrnuje transfery poskytované v rámci dotačních… 2014 9999
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru NeinvT obyv. Neinvestiční transfery obyvatelstvu nema Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Např. peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám… 2001 9999
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ost. neinvT obyv Ostatní neinvestiční transfery obyvatels Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Veškeré transfery obyvatelstvu jinde… 2003 9999
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím NeinvT mez.vl.org. Neinvestiční transfery mezinárodním vlád Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 1.1.2017 1.1.9999 Zahrnuje členské příspěvky mezinárodním… 1997 9999
5512 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům NeinvT nadn.org. Neinvestiční transfery nadnárodním orgán Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 1.1.1900 1.1.9999 Transfery Evropské unii. Patří sem i sankce,… 2012 9999
5513 Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropské unii Vratky ES Vratky neoprávněně použitých nebo zadrže Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 1.1.2016 1.1.9999 Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu… 2001 9999
5514 Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odv.EU dle DPH Odvody vlastních zdrojů Evropských spole Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 1.1.2016 1.1.9999 Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze… 2010 9999
5515 Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Odvody vl.zdr.EU-HND Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu E Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 1.1.2016 1.1.9999 Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze… 2010 9999
5520 Neinvestiční transfery cizím státům NeinvT ciz. st. Neinvestiční transfery cizím státům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Neinvestiční transfery cizím státům 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5531 Peněžní dary do zahraničí Pen. dary zahr. Peněžní dary do zahraničí Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Poskytnuté peněžní dary do zahraničí, zejména… 2001 9999
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ost.neinvT zahr Ostatní neinvestiční transfery do zahran Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 Nezahrnuje úhrady sociálních dávek do zahraničí,… 2001 9999
5611 Neinvestiční půjčené prostředky finančním institucím NeinvPůj Finst Neinvestiční půjčené prostředky finanční Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Návratné neinvestiční transfery bankám (zákon č.… 2003 9999
5612 Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Nein.půj.nef.pod.-Fo Neinvestiční půjčené prostředky nefinanč Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5613 Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Nein.půj.nef.pod.-Po Neinvestiční půjčené prostředky nefinanč Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5614 Neinvestiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu Nein.Půj StFinIn Neinvestiční půjčené prostředky finanční Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční půjčené prostředky akciovým… 2007 9999
5615 Neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu Nein.Půj StPS Neinvestiční půjčené prostředky vybraným Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční půjčené prostředky Podpůrnému a… 2015 9999
5619 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Ost.neiv půj.PS Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem Neinv. půj. OPS Neinvestiční půjčené prostředky obecně p Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 31.3.2019 1.1.9999 2004 9999
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům NeinvPůj obč.sdr Neinvestiční půjčené prostředky občanský Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1.1.2014 1.1.9999 2014 9999
5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem NeinvPůj církví Neinvestiční půjčené prostředky církvím Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5624 Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek NeinvPůj spol. Neinvestiční půjčené prostředky společen Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5629 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ost. neinvPůj Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5631 Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu NeinvPůj SR Neinvestiční půjčené prostředky státnímu Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5632 Neinvestiční půjčené prostředky státním fondům NeinvPůj SF Neinvestiční půjčené prostředky státním Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5633 Neinvestiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně NeinvPůj ZFústř. Neinvestiční půjčené prostředky zvláštní Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5634 Neinvestiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění NeinvPůj FSaZP Neinvestiční půjčené prostředky fondům s Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5639 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům Ost.neinvPůj VR Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím NeinvPůj obcím Neinvestiční půjčené prostředky obcím Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům NeinvPůj krajům Neinvestiční půjčené prostředky krajům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Nein.Půj RR Neinvestiční půjčené prostředky regionál Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Neinvestiční návratné transfery subjektům… 2007 9999
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Ost.neinvPůj úz Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím NeinvPůj PO Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5652 Neinvestiční půjčené prostředky vysokým školám Neinv.půj. VŠ Neinvestiční půjčené prostředky vysokým Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje neinvestiční půjčené prostředky… 2003 9999
5659 Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím NeinvPůj. ost.PO Neinvestiční půjčené prostředky ostatním Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Platby charakteru půjčených prostředků PO, které… 2003 9999
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu NeinvPůj obyv. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5670 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí NeinvPůj zahr. Neinvestiční půjčené prostředky do zahra Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5710 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare Převody NF Phare Převody Národnímu fondu na spolufinancov Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční převody Národnímu fondu Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
5720 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa Převody na Ispa Převody Národnímu fondu na spolufinancov Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční převody Národnímu fondu Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
5730 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard Převody NFSapard Převody Národnímu fondu na spolufinancov Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční převody Národnímu fondu Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
5740 Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převod NF komun. Převody Národnímu fondu na spolufinancov Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční převody Národnímu fondu Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
5750 Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR Přev.NF progr.EUaČR Převody NF na spolufinancování ostatních Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční převody Národnímu fondu Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR 1.1.2016 1.1.9999 2001 9999
5760 Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převod NF ze zah Převody Národnímu fondu na spolufinancov Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční převody Národnímu fondu Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
5770 Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů Převod NF kurs Převody ze státního rozpočtu do Národníh Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční převody Národnímu fondu Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
5790 Ostatní převody do Národního fondu Ost. přev. NF Ostatní převody do Národního fondu Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní převody do Národního fondu 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
5901 Nespecifikované rezervy Nespec. rezervy Nespecifikované rezervy Výdaje Běžné výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje 1.1.1900 1.1.9999 Použije se jen pro rozpočtování obecných rezerv,… 2003 9999
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let Ost.FV minul.let Ostatní výdaje z finančního vypořádání m Výdaje Běžné výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých… 1999 9999
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ost. neinvV Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařa Výdaje Běžné výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem veškeré neinvestiční výdaje… 2014 9999
5991 Dočasné zatřídění výdajů Dočasné zatř. výdajů Dočasné zatřídění výdajů Výdaje Běžné výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Dočasné zatřídění výdajů 1.1.2013 1.1.9999 Na tuto položku jakožto součást tzv.… 2014 9999
6111 Programové vybavení Programové vyb. Programové vybavení Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného… 2014 9999
6112 Ocenitelná práva Ocenitelná práva Ocenitelná práva Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného… 2014 9999
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti Nehm.výsl.výzk. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné čin Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na převod práv k výsledkům výzkumu nebo… 2014 9999
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ost. nákupy DNM Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného ma Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje uvedené v náplni podseskupení položek 611,… 2014 9999
6121 Budovy, haly a stavby Budovy,stavby Budovy, haly a stavby Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na pořízení budov, jiných staveb a dalších… 2014 9999
6122 Stroje, přístroje a zařízení Stroje,zařízení Stroje, přístroje a zařízení Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
6123 Dopravní prostředky Dopr. prostředky Dopravní prostředky Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 Včetně nákupů transportních zařízení. 1997 9999
6124 Pěstitelské celky trvalých porostů Pěstitel.celky Pěstitelské celky trvalých porostů Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
6125 Výpočetní technika Výp. technika Výpočetní technika Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 Včetně příslušenství datových sítí. 1997 9999
6127 Kuturní předměty Kuturní předměty Kuturní předměty Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.1.2017 1.1.9999 Pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem… 2001 9999
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Ost. nák. DHM Nákup dlouhodobého hmotného majetku jind Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1.1.1900 1.1.9999 Včetně např. nákupu základního stáda a… 2003 9999
6130 Pozemky Pozemky Pozemky Výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Pozemky 1.1.1900 1.1.9999 Výdaje na pořízení pozemků. Výdaje vynakládané od… 2014 9999
6201 Nákup akcií Nákup akcií Nákup akcií Výdaje Kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů Nákup akcií a majetkových podílů 1.1.1900 1.1.9999 Na tuto položku patří částky, za něž organizace… 2014 9999
6202 Nákup majetkových podílů Nákup MP Nákup majetkových podílů Výdaje Kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů Nákup akcií a majetkových podílů 1.1.1900 1.1.9999 Např. majetkový vklad do společnosti s ručením… 1997 9999
6209 Nákup ostatních majetkových nároků Nákup maj.nároků Nákup ostatních majetkových nároků Výdaje Kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů Nákup akcií a majetkových podílů 1.1.1900 1.1.9999 Zejména platby osobám oprávněným ze zákonů o… 2007 9999
6311 Investiční transfery finančním institucím InvT Fin.Inst. Investiční transfery finančním institucí Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb.… 2007 9999
6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Inv.Tnef.pod.sub-Fos Investiční transfery nefinančním podnika Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery fyzickým osobám vyvíjejícím… 2007 9999
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Inv.Tnef.pod.sub-Pos Investiční transfery nefinančním podnika Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Investiční dotace subjektům zřízeným podle… 2007 9999
6314 Investiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu InvT st.Fin.Inst Investiční transfery finančním a podobný Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery akciovým společnostem, které… 2007 9999
6315 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu InvT stát. PS Investiční transfery vybraným podnikatel Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery Podpůrnému a garančnímu… 2015 9999
6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům InvT ost. PS Ostatní investiční transfery podnikatels Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem InvT OPS Investiční transfery obecně prospěšným s Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 31.3.2019 1.1.9999 Investiční transfery společnostem založeným podle… 2014 9999
6322 Investiční transfery spolkům InvT Spolkům Investiční transfery spolkům Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.2014 1.1.9999 Investiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona… 2014 9999
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem InvT církvím Investiční transfery církvím a nábožensk Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery církvím a náboženským… 2007 9999
6324 Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek InvT spol.vlast. Investiční transfery společenstvím vlast Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím InvT ost.NZO Ostatní investiční transfery neziskovým Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem investiční transfery, nejsou-li… 2014 9999
6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu InvT SR Investiční transfery státnímu rozpočtu Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
6332 Investiční transfery státním fondům InvT SF Investiční transfery státním fondům Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
6333 Investiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně InvT ZvlFo ústř. Investiční transfery zvláštním fondům ús Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6334 Investiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění InvT fondům SaZP Investiční transfery fondům sociálního a Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 1997 9999
6335 Investiční transfery státním finančním aktivům InvT SFA Investiční transfery státním finančním a Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům InvT j.veř.rozp. Ostatní investiční transfery jiným veřej Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6341 Investiční transfery obcím InvT obcím Investiční transfery obcím Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
6342 Investiční transfery krajům InvT krajům Investiční transfery krajům Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
6343 Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu InvT obcím SDV Investiční transfery obcím v rámci souhr Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
6344 Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu InvT krajům SDV Investiční transfery krajům v rámci souh Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2007 9999
6345 Investiční transfery regionálním radám InvT RR Investiční transfery regionálním radám Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery subjektům zřízeným a… 2007 9999
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ost.InvT - území Ostatní investiční transfery veřejným ro Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům… 2010 9999
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím InvT PO Investiční transfery zřízeným příspěvkov Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery, které správci kapitol… 2012 9999
6352 Investiční transfery vysokým školám InvT VŠ Investiční transfery vysokým školám Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým… 2007 9999
6353 Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi InvT ŠPO st.,ÚSC Investiční transfery školským právnickým Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery školským právnickým osobám,… 2007 9999
6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím InvT veř.výzk.in Investiční transfery veřejným výzkumným Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Investiční transfery veřejným výzkumným… 2007 9999
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné transf.zříz.PO Jiné investiční transfery zřízeným přísp Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.2012 1.1.9999 Investiční transfery, které kraje, obce a… 2014 9999
6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím InvT ost. PO Investiční transfery ostatním příspěvkov Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Platby charakteru dotací PO, které zřídili jiní… 2007 9999
6361 Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu InvPřev RF OSS Investiční převody do rezervního fondu o Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční převody vlastním fondům 1.1.1900 1.1.9999 2012 9999
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám InvT nepod. FO Účelové investiční transfery nepodnikají Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje transfery poskytované v obecném zájmu v… 1998 9999
6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Ost. InvT obyv. Ostatní investiční transfery obyvatelstv Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6380 Investiční transfery do zahraničí InvT do zahr. Investiční transfery do zahraničí Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery do zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 1998 9999
6411 Investiční půjčené prostředky finančním institucím InvPůj Finst. Investiční půjčené prostředky finančním Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Návratné investiční transfery bankám (zákon č. 21… 2003 9999
6412 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám In.půj.nef.pod.subFo Investiční půjčené prostředky nefinanční Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám In.půj.nef.pod.subPo Investiční půjčené prostředky nefinanční Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6414 Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu InPůj st.FinIns Investiční půjčené prostředky finančním Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Návratné investiční transfery akciovým… 2007 9999
6415 Investiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu InPůj st.PS Investiční půjčené prostředky vybraným p Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 Návratné investiční transfery Podpůrnému a… 2015 9999
6419 Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Ost.InvPůjč PO Ostatní investiční půjčené prostředky po Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6421 Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem Inv. půj. fund., OPS Inv. půjč. pr. fundacím, ústavům a obecn Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 31.3.2019 1.1.9999 2004 9999
6422 Investiční půjčené prostředky spolkům InvPůj prost.spolkům Investiční půjčené prostředky spolkům Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1.1.2018 1.1.9999 2003 9999
6423 Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem InvPůj církvím Investiční půjčené prostředky církvím a Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek InvPůj sp.vl.j Investiční půjčené prostředky společenst Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2004 9999
6429 Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ost.InvPůj.NZO Ostatní investiční půjčené prostředky ne Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6431 Investiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu InvPůj SR Investiční půjčené prostředky státnímu r Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6432 Investiční půjčené prostředky státním fondům InvPůj SF Investiční půjčené prostředky státním fo Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6433 Investiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně InvPůj F ústředí Investiční půjčené prostředky zvláštním Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6434 Investiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění InvPůj FSaZP Investiční půjčené prostředky fondům soc Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6439 Ostatní investiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům Ost. invPůj VR Ostatní investiční půjčené prostředky ji Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6441 Investiční půjčené prostředky obcím InvPůj obcím Investiční půjčené prostředky obcím Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6442 Investiční půjčené prostředky krajům InvPůj krajům Investiční půjčené prostředky krajům Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám InPůj RR Investiční půjčené prostředky regionální Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 Investiční návratné transfery subjektům zřízeným… 2007 9999
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně Ost.invPůj VR úz Ostatní investiční půjčené prostředky ve Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím InvPůj zříz.PO Investiční půjčené prostředky zřízeným p Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6452 Investiční půjčené prostředky vysokým školám InvPůj VŠ Investiční půjčené prostředky vysokým šk Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnuje investiční půjčené prostředky vysokým… 2003 9999
6459 Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím InvPůj ost. PO Investiční půjčené prostředky ostatním p Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu InvPůj obyv. Investiční půjčené prostředky obyvatelst Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6470 Investiční půjčené prostředky do zahraničí InvPůj do zahr Investiční půjčené prostředky do zahrani Výdaje Kapitálové výdaje Investiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky do zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6710 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare InvP NF Phare Investiční převody Národnímu fondu na sp Výdaje Kapitálové výdaje Investiční převody Národnímu fondu Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
6720 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa InvP NF Ispa Investiční převody Národnímu fondu na sp Výdaje Kapitálové výdaje Investiční převody Národnímu fondu Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
6730 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard InvPřev NFSapard Investiční převody Národnímu fondu na sp Výdaje Kapitálové výdaje Investiční převody Národnímu fondu Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6740 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů InvP NF Komunit Investiční převody Národnímu fondu na sp Výdaje Kapitálové výdaje Investiční převody Národnímu fondu Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
6750 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR InvP NF ES a ČR Investiční převody Národnímu fondu na sp Výdaje Kapitálové výdaje Investiční převody Národnímu fondu Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR 1.1.2016 1.1.9999 2001 9999
6760 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí InvP NF zahr Investiční převody Národnímu fondu na sp Výdaje Kapitálové výdaje Investiční převody Národnímu fondu Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 1.1.1900 1.1.9999 2001 9999
6790 Ostatní investiční převody do Národního fondu Ost. invPřev NF Ostatní investiční převody do Národního Výdaje Kapitálové výdaje Investiční převody Národnímu fondu Ostatní investiční převody do Národního fondu 1.1.1900 1.1.9999 2003 9999
6901 Rezervy kapitálových výdajů Rezervy kap. V Rezervy kapitálových výdajů Výdaje Kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje 1.1.1900 1.1.9999 Je určena jen pro rozpočtování rezerv na… 1998 9999
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Ost. kapV Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařaze Výdaje Kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje 1.1.1900 1.1.9999 Patří sem veškeré kapitálové výdaje nezařaditelné… 2003 9999
8111 Krátkodobé vydané dluhopisy Krdb.vyd.dluhop. Krátkodobé vydané dluhopisy Financování Financování Financování z tuzemska Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů.… 2012 9999
8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Uhraz.splá.dluh. Uhrazené splátky krátkodobých vydaných d Financování Financování Financování z tuzemska Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých… 2012 9999
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Krdb.přij.půjč. Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Financování Financování Financování z tuzemska Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Přijetí krátkodobých půjčených prostředků na tuto… 2012 9999
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Uhraz.splá.půjč Uhrazené splátky krátkodobých přijatých Financování Financování Financování z tuzemska Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve… 2012 9999
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Zm.stavu.krdb.pr Změna stavu krátkodobých prostředků na b Financování Financování Financování z tuzemska Krátkodobé financování 1.1.2017 1.1.9999 (1) Změna stavu prostředků na bankovních účtech… 2015 9999
8116 Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna st. BÚ OSFA Změny stavu bank.účtů krátk.prostř. SFA, Financování Financování Financování z tuzemska Krátkodobé financování 1.1.2017 1.1.9999 (1) Položku používá jen Ministerstvo financí, a… 2015 9999
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Akt.krdb likv-P Aktivní krátkodobé operace řízení likvid Financování Financování Financování z tuzemska Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnují se především příjmy z prodeje cizích… 2013 9999
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Akt.krdb likv-V Aktivní krátkodobé operace řízení likvid Financování Financování Financování z tuzemska Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8117.… 2013 9999
8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlhd.vyd.dluhop. Dlouhodobé vydané dluhopisy Financování Financování Financování z tuzemska Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů.… 2012 9999
8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Uhraz.splá.dluh. Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných d Financování Financování Financování z tuzemska Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých… 2012 9999
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dlhd.přij.půjčky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Financování Financování Financování z tuzemska Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků… 2012 9999
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčenýchprostředků Uhraz.spl.dhdb. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých Financování Financování Financování z tuzemska Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve… 2012 9999
8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech Zm.stavu dlhd.pr Změna stavu dlouhodobých prostředků na b Financování Financování Financování z tuzemska Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 (1) Změna stavu prostředků na bankovních účtech… 2015 9999
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Akt.dldb.likv-P Aktivní dlouhodobé operace řízení likvid Financování Financování Financování z tuzemska Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnují se především příjmy z prodeje cizích… 2013 9999
8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Akt.dldb.likv-V Aktivní dlouhodobé operace řízení likvid Financování Financování Financování z tuzemska Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8127.… 2013 9999
8211 Krátkodobé vydané dluhopisy Krdb.vyd.dluhop. Krátkodobé vydané dluhopisy Financování Financování Financování ze zahraničí Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů.… 2012 9999
8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Uhr.spl.krdb.dl. Uhrazené splátky krátkodobých vydaných d Financování Financování Financování ze zahraničí Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých… 2012 9999
8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Krdb.přij.půjč. Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Financování Financování Financování ze zahraničí Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Přijetí krátkodobých půjčených prostředků… 2012 9999
8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčenýchprostředků Uhr.krdb.půjčky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých Financování Financování Financování ze zahraničí Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve… 2012 9999
8215 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů Zm.stavu.KP zahr. Změna stavu bank.účtů krátk.prost.zahr.k Financování Financování Financování ze zahraničí Krátkodobé financování 1.1.2013 1.1.9999 (1) Změna stavu prostředků na bankovních účtech… 2015 9999
8216 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí Změna stavu-zah.úvěr Změna stavu bank.účtů krátk.prost.z dlou Financování Financování Financování ze zahraničí Krátkodobé financování 1.1.2013 1.1.9999 (1) Položku používá Ministerstvo financí pro… 2015 9999
8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Akt.krdb likv-P Aktivní krátkodobé operace řízení likvid Financování Financování Financování ze zahraničí Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnují se především příjmy z prodeje cizích… 2012 9999
8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Akt.krdb likv-V Aktivní krátkodobé operace řízení likvid Financování Financování Financování ze zahraničí Krátkodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8217.… 2012 9999
8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlhd. vyd.dluhop Dlouhodobé vydané dluhopisy Financování Financování Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů.… 2012 9999
8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Uhraz.dhdb.dluh. Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných d Financování Financování Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých… 2012 9999
8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dldb.přij.půjč. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Financování Financování Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků… 2012 9999
8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Uhr.splá.půjček Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých Financování Financování Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve… 2012 9999
8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech Zm.stavu dlhd.pr Změna stavu dlouhodobých prostředků na b Financování Financování Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 (1) Změna stavu prostředků na bankovních účtech… 2015 9999
8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Akt.krdb likv-P Aktivní dlouhodobé operace řízení likvid Financování Financování Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Zahrnují se především cizí nakoupené dlouhodobé… 2012 9999
8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Akt.krdb likv-V Aktivní dlouhodobé operace řízení likvid Financování Financování Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování 1.1.1900 1.1.9999 Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8227.… 2012 9999
8300 Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Jiné k financování Pohyby na účtech pro financování nepatří Financování Financování Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky 1.1.2012 1.1.9999 Tato položka je určena jen pro zařazování pohybů … 2013 9999
8301 Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky Převody EIB Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské i Financování Financování Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky 1.1.2013 1.1.9999 Na tuto položku patří převody z běžného účtu … 2013 9999
8302 Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Operace OSFA Operace na bankovních účtech OSFA Financování Financování Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky 1.1.2013 1.1.9999 Tuto položku stejně jako položky 8300 a 8301… 2013 9999
8413 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky KD příj.půjčky Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Financování Financování Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu 1.1.2014 1.1.9999 Na tuto položku patří přijetí, případně vydání… 2014 9999
8414 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků KD úhrada splátek Uhrazené splátky krátkodobých přijatých Financování Financování Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu 1.1.2014 1.1.9999 Na tuto položku patří vydání, případně přijetí… 2014 9999
8417 Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy KD akt.fin z JU - P Krátkodobé akt. fin.-jader. a účet rezer Financování Financování Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu 1.1.2018 1.1.9999 Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních… 2013 9999
8418 Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje KD akt.fin z JU - V Krátkodobé akt. fin.-jader. a účet rezer Financování Financování Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu 1.1.2018 1.1.9999 Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních… 2013 9999
8427 Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy DD akt.fin z JU - P Dlouhodobé akt. fin.-jader. a účet rezer Financování Financování Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu 1.1.2018 1.1.9999 Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních… 2013 9999
8428 Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje DD akt.fin z JU - V Dlouhodobé akt. fin.-jader. a účet rezer Financování Financování Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu 1.1.2018 1.1.9999 Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních… 2013 9999
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Operace pen.účtů Operace z peněžních účtů organizace nema Financování Financování Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím 1.1.1900 1.1.9999 Položka se může využít u územních samosprávných… 1997 9999
8902 Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech Nereal.kurz.rozd Nerealizované kurzové rozdíly Financování Financování Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím 1.1.2012 1.1.9999 (1) Položku používá Ministerstvo financí a… 2015 9999
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny Vyrovnání schodku Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování Financování Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím 1.1.2015 1.1.9999 (1) Použití této položky nepředstavuje stejně… 2015 9999
Stabilizační příspěvek vojákům Stabil.přísp.vojákům Stabilizační příspěvek vojákům Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.10.2017 1.1.9999
Vklady do ústavů Vklady do ústavů Vklady do ústavů Výdaje Kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů Vklady do fundací a ústavů 1.10.2016 1.1.9999
Vklady do nadačních fondů Vklady do nadač.F Vklady do nadačních fondů Výdaje Kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů Vklady do fundací a ústavů 1.10.2016 1.1.9999
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Zrušený odvod z VHP Zrušený odvod z výherních hracích přístr Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 1.10.2016 1.1.9999
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím Člen.přís.mez.nevl.O Členské příspěvky mezinárodním nevládním Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Členské příspěvky mezinárodním organizacím 1.10.2016 1.1.9999
Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím Člen.přísp. mez.vl.O Členské příspěvky mezinárodním vládním o Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Členské příspěvky mezinárodním organizacím 1.10.2016 1.1.9999
Převody do elektronických peněženek Přev. do elektr.pen. Převody do elektronických peněženek Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty 1.10.2017 1.1.9999
Náborový příspěvek Náborový příspěvek Náborový příspěvek Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.10.2017 1.1.9999
Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli Převod D zpět poskyt Převody domněle neoprávněně použ. dotací Výdaje Běžné výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje 1.10.2018 1.1.9999
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her Daň z hazardních her Daň z hazardních her s výjimkou dílčí da Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 31.3.2019 1.1.9999
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Zruš.odv.lot.kromVHP Zrušený odvod z loterií a podob. her kro Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 1.10.2016 1.1.9999
Převody do vlastní pokladny Přev. do vl.pokladny Převody do vlastní pokladny Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.10.2014 1.1.9999
Mzdy podle cizího práva Mzdy - cizí právo Mzdy podle cizího práva Výdaje Běžné výdaje Platy a podobné a související výdaje Mzdy podle cizího práva 1.10.2017 1.1.9999
Převody z vlastní pokladny Přev. z vl. pokladny Převody z vlastní pokladny Příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1.10.2014 1.1.9999
Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem Inv. T nemocnicím Inv. transf. obecním a krajským nemocnic Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční transfery podnikatelským subjektům 1.10.2018 1.1.9999
Dílčí daň z technických her Daň z technic. her Dílčí daň z technických her Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 1.10.2018 1.1.9999
Vklady do nadací Vklady do nadací Vklady do nadací Výdaje Kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů Vklady do fundací a ústavů 1.10.2016 1.1.9999
Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem Neinv. T nemocnicím Neinv. transf. obecním a krajským nemocn Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1.10.2018 1.1.9999
Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům Kv.př.a jed.pen.v.v Kvalifikační příspěvek a jednorázová pen Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.10.2017 1.1.9999
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce P.úhr.dob.ner.geo.pr Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1.10.2016 1.1.9999
Převody investičních prostředků zpět do FKSP Přev.inv.pr.do FKSP Převody investičních prostředků zpět do Výdaje Kapitálové výdaje Investiční transfery Investiční převody vlastním fondům 1.10.2016 1.1.9999
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu Náhr. za nezpůs.újmu Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu Výdaje Běžné výdaje Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 1.10.2018 1.1.9999
Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků Odv.EU krytí záp.úr. Odvody Evropské unii ke krytí záporných Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 1.10.2016 1.1.9999
Služební příspěvek vojákům na bydlení Služ.př.voj.-bydlení Služební příspěvek vojákům na bydlení Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.10.2017 1.1.9999
Podlimitní technické zhodnocení Podlimit.techn.zhodn Podlimitní technické zhodnocení Výdaje Běžné výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 1.10.2017 1.1.9999
Rezerva na krizová opatření Rezerva na kriz. op. Rezerva na krizová opatření Výdaje Běžné výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje 1.10.2018 1.1.9999
Zrušený odvod za státní dozor Zruš.odvod st.dozor Zrušený odvod za státní dozor Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 1.10.2016 1.1.9999
Spotřební daň ze surového tabáku SpD ze surov. tabáku Spotřební daň ze surového tabáku Příjmy Daňové příjmy Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 1.4.2015 1.1.9999
Ostatní poplatky na činnost správních úřadů Ost.popl.-čin.spr.úř Ostatní poplatky na činnost správních úř Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky na činnost správních úřadů 1.10.2017 1.1.9999