(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
1 Základní rozpočet
2 Posílení rozpočtu rezervním fondem
3 Posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými pro
4 Výdaje kryté nároky
5 Výdaje nad rozpočet podle zvláštních zákonů