(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
Druh ÚJ Poddruh ÚJ Název
0 Nemá poddruh
01 00 OSS - není správce kapitoly
01 09 OSS - správce kapitoly
04 11 Magistrát hl. města Prahy
04 12 Magistrátní úřad statutárního města
04 42 Úřad městyse, jež je pověřeným OÚ, ale není obcí s rozšířenou působností
04 43 Úřad městyse, jež není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným OÚ
04 50 Městský úřad obce, jež není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným OÚ
04 51 Městský úřad obce, jež je obcí s rozšířenou působností
04 52 Městský úřad obce, jež je pověřeným OÚ, ale není obcí s rozšířenou působností
04 60 Obecní úřad obce, jež není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným OÚ
04 62 Obecní úřad obce, jež je pověřeným OÚ, ale není obcí s rozšířenou působností
07 00 Státní příspěvkové organizace
07 01 Příspěvkové organizace zřízené krajem
07 02 Příspěvkové organizace zřízené obcí
07 03 Příspěvkové organizace zřízené DSO
07 04 Příspěvkové organizace zřízené MČ
09 01 St.podniky aktivní
09 02 St.podniky v likvidaci
09 03 St.podniky aktivní v konkurzu
09 04 St.podniky zbytkové
09 05 St.podniky v konkurzu bez likvidace
30 01 Městská část
30 02 Státní podnik
30 03 Národní podnik
30 04 Státní organizace
30 05 Veřejná výzkumná instituce
30 06 Obchodní korporace
30 07 Školská právnická osoba
30 08 Obecně prospěšná společnost
30 09
30 10
30 99 Ostatní