(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
Paragraf (šestimístný kód) Paragraf Název Krátký název Střední název Skupina Oddíl Podddíl Od Do Poznámka
0000 Pro příjmy (technický záznam) Pro příjmy (technický záznam) Pro příjmy (technick Pro příjmy (technický záznam) 1.1.1900 31.12.9999
1013 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Genet.potenciál Genet. potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
1021 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Organizace trhu s produkty rostlinné výroby-Program protidrogové politiky Regul.trhu RV Regulace trhu s produkty rostl.výroby-Pr Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
1024 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
1037 Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Celosp.fce lesů Celospolečenské funkce lesů-Příprava kri Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
1061 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
1081 Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělský výzkum a vývoj-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Zem.výzk+výv. Zemědělský výzkum a vývoj-Účel.podp.VŠ v Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
1082 Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Ostat.účel.podpora Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
1091 Mezinárodní spolupráce v zemědělství Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mez.spol.v zem. Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Pří Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
1098 Ostatní výdaje na zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
2111 Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Zahraniční rozvojová spolupráce Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
2116 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Jaderné palivo Jader.palivo a ochrana před ioniz.zářen. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
2118 Energie jiná než elektrická Energie jiná než elektrická-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Energie jiná Energie jiná než elektrická-Příprava kri Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
2121 Stavebnictví Stavebnictví-Program sociální prevence a prevence kriminality Stavebnictví Stavebnictví-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
2124 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Op.zvýš.konkur. Opatř.ke zvýšen.konkurenc. průmysl.odvět Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.odvět.progr. Ostatní odvětvová a oborová opatření-Int Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu-Program protidrogové politiky Ost.zál. ZO Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
2142 Ubytování a stravování Ubytování a stravování-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
2144 Ostatní služby Ostatní služby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
2161 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
2181 Výzkum a vývoj v palivech a energetice Výzkum a vývoj v palivech a energetice-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
2182 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) VaV v průmyslu Výzk. a výv.v průmy.kromě paliv a energ. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
2183 Výzkum a vývoj ve službách Výzkum a vývoj ve službách-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
2184 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
2185 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontrola technické způsobilosti vozidel-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Kontr.tech.způs. Kontrola technické způsobilosti vozidel- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v silniční dopravě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál. silnic Ostatní záležitosti v silniční dopravě-I Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
2232 Provoz vnitrozemské plavby Provoz vnitrozemské plavby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vnitroz. plavba Provoz vnitrozemské plavby-Příprava kriz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
2242 Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy-Program protidrogové politiky Provoz veř. ŽD Provoz veřejné železniční dopravy-Protid Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
2261 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS v dopravě Činnost ÚOSS v dopravě-Integr.romské kom Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
2269 Ostatní správa v dopravě Ostatní správa v dopravě-Program protidrogové politiky Ost.správa dopr. Ostatní správa v dopravě-Protidrog.polit Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
2272 Provoz ostatních drah Provoz ostatních drah-Program protidrogové politiky Ost.veř.dráhy Provoz ostatních drah-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
2280 Výzkum a vývoj v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami Dopravní obslužnost veřejnými službami - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Dopr.obslVeřSl - PKS Dopravní obslužnost veřejnými službami-P Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.2017 31.12.9999
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 24.1.2018 31.12.9999
2299 Ostatní záležitosti v dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Ost. zál.dopravy Ostatní záležitosti v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků-Program protidrogové politiky Úpravy vod.toků Úpravy vodoh.významných a vodáren. toků- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
2341 Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině-Program protidrogové politiky Vod.díla v kraj. Vodní díla v zemědělské krajině-Protidro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. vody Ost. záležitosti vody v zeměděl. krajině Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní správa ve vodním hospodářství-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
2380 Vodohospodářský výzkum a vývoj Vodohospodářský výzkum a vývoj-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzk+výv.ve VH Vodohospodářský výzkum a vývoj-Ostat.úče Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
2391 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Mez.spol. VH Mezinár. spolupráce v obl. vodního hosp. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
2412 Záležitosti telekomunikací Záležitosti telekomunikací-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Telekomunikace Záležitosti telekomunikací-Příprava kriz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
2462 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích-Program protidrogové politiky Ost.OSS spoje Činnost ostatních OOS ve spojích-Protidr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
2480 Výzkum a vývoj ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji VaV ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Inst.podp.mezi Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
2529 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
2532 Úřad Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 24.1.2018 31.12.9999
2542 Meteorologie Meteorologie-Zahraniční rozvojová spolupráce Meteorologie Meteorologie-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
2562 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Spr.v obl.normal Správa v obl.normaliz.,stand.,metrologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
2565 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Spr. bezp.práce Správa v oblasti bezpečnosti práce-Integ Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
2580 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) VaV všeob.hosp. Výzk. a vývoj v obl.všeob. hosp.záležit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999
2590 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech.-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mez.spol.ve VHZ Mez.spolupráce ve všeob. hosp.záležitos. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
3113 Základní školy Základní školy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Základní školy Základní školy-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.zál.před.vzděl. Ost. zál. předškol. vzděl.- Příprava kri Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti základního vzdělávání - Program protidrogové politiky Ost.zál.zákl.vzděl. Ostatní záležitosti zákl. vzděl. - Proti Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
3122 Střední odborné školy Střední odborné školy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Střed.odb. školy Střední odborné školy-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. SŠ stř.vzd.s výuč.l. SŠ poskyt. stř. vzd. s výuč. listem- Pří Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
3126 Konzervatoře Konzervatoře-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
3127 Střední školy Střední školy - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. SŠ-Přípr. kriz. sit. SŠ - Příprava kriz. sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.2015 31.12.9999
3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Výchovné ústavy a dětské domovy se školou-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity VýchÚ a DD se šk Výchov. ústavy a dětské domovy se školou Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
3133 Dětské domovy Dětské domovy - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Dětské domovy Dětské domovy - Příprava kriz. sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.2015 31.12.9999
3141 Školní stravování Školní stravování - Program protidrogové politiky Školní stravování Školní stravování - Protidrog. politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
3146 Zařízení výchovného poradenství Zařízení výchovného poradenství - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zařízení vých.porad. Zařízení výchovného poradenství - Přípra Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
3148 Střediska výchovné péče Střediska výchovné péče - Program protidrogové politiky Střediska vých. péče Střediska výchovné péče - Protidrog. pol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.2015 31.12.9999
3150 Vyšší odborné školy Vyšší odborné školy-Program protidrogové politiky Vyšší odb.školy Vyšší odborné školy-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vyšší odborné vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výzk.,výv.+ in. VŠ Výzkum, vývoj a inovace na VŠ- Příprava Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
3214 Magisterské a doktorské studium Magisterské a doktorské studium-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mgr a Dr studium Magisterské a doktorské studium-Integr.r Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
3231 Základní umělecké školy Základní umělecké školy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
3232 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. JŠ s pr.stát.jaz.zk. JŠ s právem státní jazykové zkoušky- Pří Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
3233 Střediska volného času Střediska volného času - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Střed. volného času Střediska volného času - Příprava kriz. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
3261 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
3280 Výzkum školství a vzdělávání Výzkum školství a vzdělávání-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova-Program sociální prevence a prevence kriminality Vzd nár menšin Vzděl. národ.menšin a multikult.výchova- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
3294 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.2015 31.12.9999
3314 Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Knihovnictví Činnosti knihovnické-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
3316 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vydavatel. čin. Vydavatelská činnost-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál.kult. Ostatní záležitosti kultury-Integr.romsk Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
3325 Pražský hrad Pražský hrad-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Obnova kult.pov. Obnova hodnot kulturního povědomí-Přípra Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1.1.1900 31.12.9999
3361 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ÚOSS v kultuře Činnost ÚOSS v oblasti kultury a církví- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
3380 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Výzk+výv.kult,SP Výzk.a výv.v obl.kult.,církví a sděl.pr. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Sport.zař.obce Sportovní zařízení v majetku obce-Integr Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. záj. činn. Ostatní zájmová činnost a rekreace-Integ Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
3461 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Činnost ÚO - sport Činnost ÚO v oblasti sportu - Příprava Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Správa v oblasti sportu 1.1.2019 31.12.9999
3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace - Ostatní institucionální podpora (dopočet do PU) Výzkum v obl. sportu Výzkum v obl. sportu, zájm. č. a rekr. - Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
3513 Lékařská služba první pomoci Lékařská služba první pomoci-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
3515 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
3519 Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. ambul. péče Ostatní ambulantní péče-Integr.romské ko Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
3522 Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.nemocnice Ostatní nemocnice-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
3524 Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny dlouhodobě nemocných-Zahraniční rozvojová spolupráce LDN Léčebny dlouhodobě nemocných-Zahr.rozvoj Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria-Program protidrogové politiky Láz.léčeb.,ozdr. Lázeňské léčebny,ozdravovny,sanatoria-Pr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ochr. veř.zdraví Hygie. služba a ochrana veřejného zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
3544 Národní program zdraví Národní program zdraví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Nár.progr.zdrav Národní program zdraví-Příprava kriz.sit Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní speciální zdravotnická péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.spec.zdr.péč Ostatní speciální zdravotnická péče-Inte Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
3569 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
3581 Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Org.výzk.a SVI Org.výzkumu a střediska vědec.informací- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Ost.výzk.zdrav. Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.čin.zdrav. Ostatní činnost ve zdravotnictví-Příprav Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
3614 Bytové služby pro vlastní zaměstnance Bytové služby pro vlastní zaměstnance-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Byt.služ zaměstn Bytové služby pro vlastní zaměstnance-Př Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství-Program protidrogové politiky Ost.rozv.bydlení Ost. rozvoj bydlení a byt. hospodářství- Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
3632 Pohřebnictví Pohřebnictví-Program sociální prevence a prevence kriminality Pohřebnictví Pohřebnictví-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Kom.sl.úz.rozvJN Komunální služby a územní rozvoj JN-Příp Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Výzk+výv.bydl.JN Výz.a výv.v obl bydl.,kom.sl. a úz.ro.JN Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1.1.1900 31.12.9999
3711 Odstraňování tuhých emisí Odstraňování tuhých emisí-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999
3713 Změny technologií vytápění Změny technologií vytápění-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zm. techn.vytáp. Změny technologií vytápění-Příprava kriz Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Sběr nebezp.odp. Sběr a svoz nebezpečných odpadů-Příprava Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)-Program protidrogové politiky Sběr ost.odpadů Sběr a svoz ost.odp.(jin.než neb.a kom.) Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Využ.ost.odpadů Využívání a zneškodňování ostat. odpadů- Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999
3728 Monitoring nakládání s odpady Monitoring nakládání s odpady-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Monitor odpadů Monitoring nakládání s odpady-Integr.rom Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999
3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím-Program protidrogové politiky Ochr.půdy a vody Ochr.půdy a podz.vody proti zneč.infilt. Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1.1.1900 31.12.9999
3734 Předcházení a sanace zasolení půd Předcházení a sanace zasolení půd-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. zasolení půd Předcházení a sanace zasolení půd-Přípra Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1.1.1900 31.12.9999
3741 Ochrana druhů a stanovišť Ochrana druhů a stanovišť-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ochr.druhů a st. Ochrana druhů a stanovišť-Příprava kriz. Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999
3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.-Program protidrogové politiky Rekultiv.půdy Rekult.půdy v důsl.těž. a důlní čin.apod Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.čin.ochr.pří Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ostatní správa v ochraně životního prostředí-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.spr.v ŽP Ost. správa v ochraně život.prostředí-Př Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Správa v ochraně životního prostředí 1.1.1900 31.12.9999
3772 Přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem Přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Radioakt.odpad - IRK Přeprava a nakládání s radioaktiv.odp.-I Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana proti záření 1.1.1900 31.12.9999
3780 Výzkum životního prostředí Výzkum životního prostředí-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Výzkum ŽP Výzkum životního prostředí-Účel.podp.apl Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Výzkum životního prostředí 1.1.1900 31.12.9999
3792 Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ekol.výchova Ekologická výchova a osvěta-Integr.romsk Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti v životním prostředí 1.1.1900 31.12.9999
3799 Ostatní ekologické záležitosti Ostatní ekologické záležitosti-Program protidrogové politiky Ost.ekol.zál. Ostatní ekologické záležitosti-Protidrog Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti v životním prostředí 1.1.1900 31.12.9999
3801 Akademie věd České republiky Akademie věd České republiky-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Akademie věd Akademie věd České republiky-Integr.roms Služby pro obyvatelstvo Ostatní výzkum a vývoj Ostatní výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
3802 Grantová agentura České republiky Grantová agentura České republiky-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Ostatní výzkum a vývoj Ostatní výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.činn.obyv. Ost. činnosti souv.se služb.obyvatelstvu Služby pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1.1.1900 31.12.9999
4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně-Program protidrogové politiky Inv.důchody 3.st Invalid.důchody pro invaliditu 3.stupně- Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999
4114 Vdovské důchody Vdovské důchody-Zahraniční rozvojová spolupráce Vdovské důchody Vdovské důchody-Zahr.rozvoj.spolup. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999
4116 Sirotčí důchody Sirotčí důchody-Program sociální prevence a prevence kriminality Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999
4123 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Přísp.v těhoten. Vyrov.příspěvek v těhotenství a mateřst. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 1.1.1900 31.12.9999
4125 Dávky otcovské poporodní péče Dávky otcovské poporodní péče - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 24.1.2018 31.12.9999
4126 Dlouhodobé ošetřovné Dlouhodobé ošetřovné - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 24.1.2018 31.12.9999
4131 Přídavek na dítě Přídavek na dítě-Program protidrogové politiky Přídavek na dítě Přídavek na dítě-Protidrog.politika Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999
4133 Porodné Porodné-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Porodné Porodné-Integr.romské kom. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999
4136 Dávky pěstounské péče Dávky pěstounské péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999
4141 Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení-Program protidrogové politiky Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999
4151 Odchodné Odchodné - Zahraniční rozvojová spolupráce Odchodné Odchodné-Zahr.rozvoj.spolup. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999
4152 Výsluhový příspěvek Výsluhový příspěvek Výsluhový přísp. Výsluhový příspěvek Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999
4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka Úmrtné Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999
4154 Odbytné Odbytné Odbytné Odbytné Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999
4159 Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru Ost.soc.d.př.OzS Ostat.soc.dávky přís.OzS při skonč.služ. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999
4171 Příspěvek na živobytí Příspěvek na živobytí-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Přís na živobytí Příspěvek na živobytí-Integr.romské kom. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999
4173 Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999
4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Dáv.soc.péče soc.vyl Dávky sociál.péče pro sociálně vyloučené Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999
4179 Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní dávky sociální pomoci-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. soc. pomoc Ostatní dávky sociální pomoci-Integr.rom Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999
4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.1900 31.12.9999
4186 Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na individuální dopravu-Program protidrogové politiky Přísp.ind.dopr. Příspěvek na individuální dopravu-Protid Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.1900 31.12.9999
4188 Příspěvek na zvláštní pomůcku Příspěvek na zvláštní pomůcku - Program protidrogové politiky Přísp.-zvl.pom. Příspěvek na zvláštní pomůcku-Protidrog. Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.2012 31.12.9999
4192 Úrokové příspěvky mladým manželstvím Úrokové příspěvky mladým manželstvím-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Přísp.ml.manž. Úrokové příspěvky mladým manželstvím-Int Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 1.1.1900 31.12.9999
4194 Zvýšení důchodů pro bezmocnost Zvýšení důchodů pro bezmocnost-Program protidrogové politiky Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 1.1.1900 31.12.9999
4225 Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Pod.zaměst ZPO Podpora zaměstnan. zdrav.postiž.občanů-I Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999
4227 Cílené programy k řešení zaměstnanosti Cílené programy k řešení zaměstnanosti-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Prog k řeš zaměs Cílené programy k řešení zaměstnanosti-I Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999
4250 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Přísp.-restruk. Příspěvky na soc.důsledky restruktural.- Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 1.1.1900 31.12.9999
4280 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999
4311 Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství-Program protidrogové politiky Zák.soc.poraden. Základní sociální poradenství-Protidrog. Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální poradenství 1.1.1900 31.12.9999
4314 Pečovatelská služba Pečovatelská služba-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Pečovatelská služba Pečovatelská služba-Příprava kriz.sit. Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální poradenství 1.1.1900 31.12.9999
4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům (kromě ústavní) Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům (kromě ústavní)-Program protidrogové politiky Ost.sociá.péče st.ob Ost.soc.péče a pomoc star.obč.(kr.ústav) Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální poradenství 1.1.1900 31.12.9999
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. DětZaříz pomoc Zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1.1.1900 31.12.9999
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 1.1.1900 31.12.9999
4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Soc.pom.živ.poh. Soc.pomoc os.v souv.s živ.pohrom.,požár. Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 1.1.1900 31.12.9999
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb Centra sociálně rehabilitačních služeb-Program sociální prevence a prevence kriminality Cent.soc.reh.sl. Centra sociálně rehabilitačních služeb-P Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 1.1.1900 31.12.9999
4350 Domovy pro seniory Domovy pro seniory Domovy pro seniory Domovy pro seniory Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.2013 31.12.9999
4353 Průvodcovské a předčitatelské služby Průvodcovské a předčitatelské služby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průvodc.služby Průvodcovské a předčitatelské služby-Pří Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999
4355 Týdenní stacionáře Týdenní stacionáře-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Týden.stacionáře Týdenní stacionáře-Integr.romské kom. Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999
4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Soc.sl.- zdrav. Soc.sl.posk.ve zdrav.zaříz.ústavní péče- Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999
4362 Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.OSS v SZ Ost.orgány st.správy v socia.zabezpečení Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Péče pro rodiny Raná péče a soc.akt.sl.pro rodiny s dět. Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999
4373 Domy na půl cesty Domy na půl cesty-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Domy na půl cest Domy na půl cesty-Příprava kriz.sit. Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež-Program protidrogové politiky Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999
4378 Terénní programy Terénní programy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Terénní programy Terénní programy-Příprava kriz.sit. Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999
4380 Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Výzkum v SZ, PZ Výzkum v soc.zabezp. a polit.zaměstnan.- Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.soc.věcí Ost.záležit.soc.věcí a politiky zaměst.- Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
5112 Ostatní ozbrojené síly Ostatní ozbrojené síly-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.ozbr.síly Ostatní ozbrojené síly-Příprava kriz.sit Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Vojenská obrana 1.1.1900 31.12.9999
5119 Podpůrné složky ozbrojených sil Podpůrné složky ozbrojených sil-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpůr.složky OS Podpůrné složky ozbrojených sil-Integr.r Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Vojenská obrana 1.1.1900 31.12.9999
5169 Ostatní správa ve vojenské obraně Ostatní správa ve vojenské obraně-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.spr.voj.obr. Ostatní správa ve vojenské obraně-Přípra Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Státní správa ve vojenské obraně 1.1.1900 31.12.9999
5172 Operační příprava státního území Operační příprava státního území-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Oper.příprava Operační příprava státního území-Integr. Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 1.1.1900 31.12.9999
5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany Výzkum a vývoj v oblasti obrany-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzk+výv. obrana Výzkum a vývoj v oblasti obrany-Ostat.úč Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Výzkum a vývoj v oblasti obrany 1.1.1900 31.12.9999
5212 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ochrana obyvat. Ochrana obyvatelstva-Příprava kriz.sit. Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva 1.1.1900 31.12.9999
5213 Krizová opatření Krizová opatření - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Krizová opatření Krizová opatření - Příprava na krizové s Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva 1.1.2019 31.12.9999
5261 Státní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení Státní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS pro kriz.st ÚOSS pro krizové stavy a krizové řízení- Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Státní správa v oblasti hospodářských opatření 1.1.1900 31.12.9999
5271 Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení 1.1.1900 31.12.9999
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ÚzO kriz.říz. Činn.org.krizového řízení na územ.úrovni Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení 1.1.1900 31.12.9999
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování Podpora krizového řízení a nouzového plánování-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení 1.1.1900 31.12.9999
5281 Výzkum a vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva Výzkum a vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzkum CO Výzkum a výv. v obl.ochrany obyvatelstva Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999
5289 Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Výzk. kriz. říz. Výzkum a vývoj v oblasti kriz.řízení-Úče Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999
5292 Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek-Program sociální prevence a prevence kriminality Bezp.a VP Bezpečnost a veřejný pořádek-Prevence so Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 1.1.1900 31.12.9999
5312 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Op.leg.TČ.teror-PKS Opatř.proti leg.výn.z tr.čin. a fin. ter Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 1.1.2017 31.12.9999
5317 Hraniční přechody Hraniční přechody-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Hraniční přechod Hraniční přechody-Příprava kriz.sit. Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 1.1.1900 31.12.9999
5380 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Výzk.bezp. a VP Výzkum týkaj.se bezpeč.a veř.pořádku-Ins Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku 1.1.1900 31.12.9999
5410 Ústavní soud Ústavní soud-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ústavní soud Ústavní soud-Příprava kriz.sit. Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Ústavní soudnictví 1.1.1900 31.12.9999
5442 Ostatní správa ve vězeňství Ostatní správa ve vězeňství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. správa věz. Ostatní správa ve vězeňství-Příprava kri Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Vězeňství 1.1.1900 31.12.9999
5450 Činnost probační a mediační služby Činnost probační a mediační služby-Program protidrogové politiky Prob. a med.sl. Činnost probační a mediační služby-Proti Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Probační a mediační služba 1.1.1900 31.12.9999
5469 Ostatní správa v oblasti právní ochrany Ostatní správa v oblasti právní ochrany-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.spr.právní Ostatní správa v oblasti právní ochrany- Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Správa v oblasti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999
5471 Kancelář finančního arbitra Kancelář finančního arbitra - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Veřejná ochrana 1.1.2012 31.12.9999
5480 Výzkum v oblasti právní ochrany Výzkum v oblasti právní ochrany-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzk.práv.ochr. Výzkum v oblasti právní ochrany-Ostat.úč Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Výzkum v oblasti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany Ostatní záležitosti právní ochrany-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.zál.práv. Ostatní záležitosti právní ochrany-Přípr Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Ostatní záležitosti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999
5512 Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana - dobrovolná část-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana 1.1.1900 31.12.9999
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany Ostatní záležitosti požární ochrany-Program sociální prevence a prevence kriminality Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana 1.1.1900 31.12.9999
5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. slož.IZS Ost.složky a činn.integr.záchran.systému Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 1.1.1900 31.12.9999
5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému-Program protidrogové politiky Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní správa v požární ochraně a intergovaném záchranném systému 1.1.1900 31.12.9999
5580 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzkum v PO Výzkum a vývoj v PO a integr.záchr.syst. Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému 1.1.1900 31.12.9999
5592 Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv-Program protidrogové politiky Vzáj. pomoc v PO Vzáj. zahr. pomoc podle mezinár. smluv-P Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 1.1.1900 31.12.9999
6111 Parlament Parlament Parlament Parlament Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999
6113 Zastupitelstva krajů Zastupitelstva krajů-Program sociální prevence a prevence kriminality Zastup. krajů Zastupitelstva krajů-Prevence soc.a krim Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999
6118 Volba prezidenta republiky Volba prezidenta republiky Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.2013 31.12.9999
6119 Ostatní zastupitelské orgány a volby Ostatní zastupitelské orgány a volby Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.2013 31.12.9999
6120 Kancelář prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Kancelář prezidenta republiky 1.1.1900 31.12.9999
6142 Finanční správa Finanční správa-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Finanční správa Finanční správa-Příprava kriz.sit. Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999
6153 Ostatní účast v mezinárodních vládních organizacích Ostatní účast v mezinárodních vládních organizacích-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999
6171 Činnost místní správy Činnost místní správy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Místní správa Činnost místní správy-Integr.romské kom. Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Regionální a místní správa 1.1.1900 31.12.9999
6173 Místní referendum Místní referendum-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Regionální a místní správa 1.1.1900 31.12.9999
6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě Výzkum ve státní správě a samosprávě-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzk.ve správě Výzkum ve státní správě a samosprávě-Ost Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Výzkum ve státní správě a samosprávě 1.1.1900 31.12.9999