(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
Paragraf (šestimístný kód) Paragraf Název Krátký název Střední název Skupina Oddíl Podddíl Od Do Poznámka
000000 Pro příjmy (technický záznam) Pro příjmy (technický záznam) Pro příjmy (technick Pro příjmy (technický záznam) 1.1.1900 31.12.9999
101100 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství Zem.půdní fond Zemědělský půdní fond a mimoprod. funkce Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101130 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství-Zahraniční rozvojová spolupráce Zem.půdní fond Zem.půd.fond a mimoprod. funkce zeměděl. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101131 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství-Program sociální prevence a prevence kriminality Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101132 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101133 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zem.půdní fond Zem.půd.fond a mimoprod. funkce zeměděl. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101134 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zem.půdní fond Zem.půd.fond a mimoprod. funkce zeměděl. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101200 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101230 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101231 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Podn.,restr.zem Podnik. a restr.v zeměděl. a potravinář. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101232 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství-Program protidrogové politiky Podn.,restr.zem Podnik. a restr.v zeměděl. a potravinář. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101233 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podn.,restr.zem Podnik. a restr.v zeměděl. a potravinář. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101234 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101300 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genet.potenciál Genetický potenciál hosp.zvířat, osiv a Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101330 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí-Zahraniční rozvojová spolupráce Genet.potenciál Genet. potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101331 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí-Program sociální prevence a prevence kriminality Genet.potenciál Genet. potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101332 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí-Program protidrogové politiky Genet.potenciál Genet. potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101333 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Genet.potenciál Genet. potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101334 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101400 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdrav.hosp.zv. Ozdrav.hosp.zvířat, plodin a zvl. veteri Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101430 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Ozdrav.hosp.zv. Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101431 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Ozdrav.hosp.zv. Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101432 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče-Program protidrogové politiky Ozdrav.hosp.zv. Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101433 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ozdrav.hosp.zv. Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101434 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ozdrav.hosp.zv. Ozdr.hosp.zvířat,plodin a zvl.veter.péče Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101900 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ost.zem.činnost Ostatní zemědělská a potrav. činnost a r Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101930 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.zem.činnost Ost.zemědělská a potrav.činnost a rozvoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101931 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.zem.činnost Ost.zemědělská a potrav.činnost a rozvoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101932 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj-Program protidrogové politiky Ost.zem.činnost Ost.zemědělská a potrav.činnost a rozvoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101933 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.zem.činnost Ost.zemědělská a potrav.činnost a rozvoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
101934 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999
102100 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Regul.trhu RV Regulace trhu s produkty rostlinné výrob Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102130 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Organizace trhu s produkty rostlinné výroby-Zahraniční rozvojová spolupráce Regul.trhu RV Regulace trhu s produkty rostl.výroby-Za Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102131 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Organizace trhu s produkty rostlinné výroby-Program sociální prevence a prevence kriminality Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102132 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Organizace trhu s produkty rostlinné výroby-Program protidrogové politiky Regul.trhu RV Regulace trhu s produkty rostl.výroby-Pr Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102133 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Organizace trhu s produkty rostlinné výroby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Regul.trhu RV Regulace trhu s produkty rostl.výroby-In Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102134 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Organizace trhu s produkty rostlinné výroby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Regul.trhu RV Regulace trhu s produkty rostl.výroby-Př Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102200 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby Regul.trh výr.RV Reg.trhu s výr.vzniklými zprac.prod.rost Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102230 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby-Zahraniční rozvojová spolupráce Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102231 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby-Program sociální prevence a prevence kriminality Regul.trh výr.RV Reg.trhu s výr.vzn.zprac.prod.rostl.výr. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102232 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby-Program protidrogové politiky Regul.trh výr.RV Reg.trhu s výr.vzn.zprac.prod.rostl.výr. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102233 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Regul.trh výr.RV Reg.trhu s výr.vzn.zprac.prod.rostl.výr. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102234 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Regul.trh výr.RV Reg.trhu s výr.vzn.zprac.prod.rostl.výr. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102300 Organizace trhu s produkty živočišné výroby Organizace trhu s produkty živočišné výroby Regul.trhu ŽV Organizace trhu s produkty živočišné výr Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102330 Organizace trhu s produkty živočišné výroby Organizace trhu s produkty živočišné výroby-Zahraniční rozvojová spolupráce Regul.trhu ŽV Org. trhu s produkty živočišné výroby-Za Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102331 Organizace trhu s produkty živočišné výroby Organizace trhu s produkty živočišné výroby-Program sociální prevence a prevence kriminality Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102332 Organizace trhu s produkty živočišné výroby Organizace trhu s produkty živočišné výroby-Program protidrogové politiky Regul.trhu ŽV Org. trhu s produkty živočišné výroby-Pr Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102333 Organizace trhu s produkty živočišné výroby Organizace trhu s produkty živočišné výroby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Regul.trhu ŽV Org. trhu s produkty živočišné výroby-In Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102334 Organizace trhu s produkty živočišné výroby Organizace trhu s produkty živočišné výroby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Regul.trhu ŽV Org. trhu s produkty živočišné výroby-Př Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102400 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Regul.trh výr.ŽV Reg.trhu s výr.vzniklými zprac.prod.živo Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102430 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby-Zahraniční rozvojová spolupráce Regul.trh výr.ŽV Reg.trhu s výr.vzn.zprac.prod.živoč.výr. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102431 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby-Program sociální prevence a prevence kriminality Regul.trh výr.ŽV Reg.trhu s výr.vzn.zprac.prod.živoč.výr. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102432 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby-Program protidrogové politiky Regul.trh výr.ŽV Reg.trhu s výr.vzn.zprac.prod.živoč.výr. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102433 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102434 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102900 Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102930 Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor-Zahraniční rozvojová spolupráce Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102931 Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor-Program sociální prevence a prevence kriminality Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102932 Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102933 Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.reg. zem.výr Ostatní zál. regulace zem. výroby-Integr Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
102934 Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999
103100 Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103130 Pěstební činnost Pěstební činnost-Zahraniční rozvojová spolupráce Pěstební činnost Pěstební činnost-Zahr.rozvoj.spolup. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103131 Pěstební činnost Pěstební činnost-Program sociální prevence a prevence kriminality Pěstební činnost Pěstební činnost-Prevence soc.a krim Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103132 Pěstební činnost Pěstební činnost-Program protidrogové politiky Pěstební činnost Pěstební činnost-Protidrog.politika Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103133 Pěstební činnost Pěstební činnost-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Pěstební činnost Pěstební činnost-Integr.romské kom. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103134 Pěstební činnost Pěstební činnost-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Pěstební činnost Pěstební činnost-Příprava kriz.sit. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103200 Podpora ostatních produkčních činností Podpora ostatních produkčních činností Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103230 Podpora ostatních produkčních činností Podpora ostatních produkčních činností-Zahraniční rozvojová spolupráce Podpora ost.čin. Podpora ostatních produkčních činností-Z Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103231 Podpora ostatních produkčních činností Podpora ostatních produkčních činností-Program sociální prevence a prevence kriminality Podpora ost.čin. Podpora ostatních produkčních činností-P Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103232 Podpora ostatních produkčních činností Podpora ostatních produkčních činností-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103233 Podpora ostatních produkčních činností Podpora ostatních produkčních činností-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora ost.čin. Podpora ostatních produkčních činností-I Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103234 Podpora ostatních produkčních činností Podpora ostatních produkčních činností-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Podpora ost.čin. Podpora ostatních produkčních činností-P Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103600 Správa v lesním hospodářství Správa v lesním hospodářství Správa les.hosp. Správa v lesním hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103630 Správa v lesním hospodářství Správa v lesním hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Správa les.hosp. Správa v lesním hospodářství-Zahr.rozvoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103631 Správa v lesním hospodářství Správa v lesním hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103632 Správa v lesním hospodářství Správa v lesním hospodářství-Program protidrogové politiky Správa les.hosp. Správa v lesním hospodářství-Protidrog.p Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103633 Správa v lesním hospodářství Správa v lesním hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Správa les.hosp. Správa v lesním hospodářství-Integr.roms Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103634 Správa v lesním hospodářství Správa v lesním hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Správa les.hosp. Správa v lesním hospodářství-Příprava kr Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103700 Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů Celosp.fce lesů Celospolečenské funkce lesů Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103730 Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů-Zahraniční rozvojová spolupráce Celosp.fce lesů Celospolečenské funkce lesů-Zahr.rozvoj. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103731 Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů-Program sociální prevence a prevence kriminality Celosp.fce lesů Celospolečenské funkce lesů-Prevence soc Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103732 Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103733 Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103734 Celospolečenské funkce lesů Celospolečenské funkce lesů-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Celosp.fce lesů Celospolečenské funkce lesů-Příprava kri Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103900 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ost. les. hosp. Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103930 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. les. hosp. Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103931 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103932 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství-Program protidrogové politiky Ost. les. hosp. Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103933 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. les. hosp. Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
103934 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. les. hosp. Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
106100 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106130 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS v zem. Činnost ústř.org. stát.správy v zeměděl. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106131 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství-Program sociální prevence a prevence kriminality ÚOSS v zem. Činnost ústř.org. stát.správy v zeměděl. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106132 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106133 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS v zem. Činnost ústř.org. stát.správy v zeměděl. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106134 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106200 Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106230 Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství-Zahraniční rozvojová spolupráce Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106231 Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství-Program sociální prevence a prevence kriminality Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106232 Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106233 Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106234 Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106300 Správa zemědělského majetku Správa zemědělského majetku Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106330 Správa zemědělského majetku Správa zemědělského majetku-Zahraniční rozvojová spolupráce Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106331 Správa zemědělského majetku Správa zemědělského majetku-Program sociální prevence a prevence kriminality Správa zem.maj. Správa zemědělského majetku-Prevence soc Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106332 Správa zemědělského majetku Správa zemědělského majetku-Program protidrogové politiky Správa zem.maj. Správa zemědělského majetku-Protidrog.po Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106333 Správa zemědělského majetku Správa zemědělského majetku-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Správa zem.maj. Správa zemědělského majetku-Integr.romsk Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106334 Správa zemědělského majetku Správa zemědělského majetku-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Správa zem.maj. Správa zemědělského majetku-Příprava kri Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106900 Ostatní správa v zemědělství Ostatní správa v zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106930 Ostatní správa v zemědělství Ostatní správa v zemědělství-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.správa zem. Ostatní správa v zemědělství-Zahr.rozvoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106931 Ostatní správa v zemědělství Ostatní správa v zemědělství-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.správa zem. Ostatní správa v zemědělství-Prevence so Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106932 Ostatní správa v zemědělství Ostatní správa v zemědělství-Program protidrogové politiky Ost.správa zem. Ostatní správa v zemědělství-Protidrog.p Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106933 Ostatní správa v zemědělství Ostatní správa v zemědělství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.správa zem. Ostatní správa v zemědělství-Integr.roms Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
106934 Ostatní správa v zemědělství Ostatní správa v zemědělství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.správa zem. Ostatní správa v zemědělství-Příprava kr Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
107000 Rybářství Rybářství Rybářství Rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rybářství 1.1.1900 31.12.9999
107030 Rybářství Rybářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Rybářství Rybářství-Zahr.rozvoj.spolup. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rybářství 1.1.1900 31.12.9999
107031 Rybářství Rybářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Rybářství Rybářství-Prevence soc.a krim Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rybářství 1.1.1900 31.12.9999
107032 Rybářství Rybářství-Program protidrogové politiky Rybářství Rybářství-Protidrog.politika Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rybářství 1.1.1900 31.12.9999
107033 Rybářství Rybářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Rybářství Rybářství-Integr.romské kom. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rybářství 1.1.1900 31.12.9999
107034 Rybářství Rybářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Rybářství Rybářství-Příprava kriz.sit. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rybářství 1.1.1900 31.12.9999
108100 Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělský výzkum a vývoj Zem.výzk+výv. Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108110 Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělský výzkum a vývoj-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108111 Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělský výzkum a vývoj-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108119 Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělský výzkum a vývoj-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Zem.výzk+výv. Zemědělský výzkum a vývoj-Ostat.instit.p Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108120 Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělský výzkum a vývoj-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Zem.výzk+výv. Zemědělský výzkum a vývoj-Účel.podp.apl. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108121 Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělský výzkum a vývoj-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Zem.výzk+výv. Zemědělský výzkum a vývoj-Účel.podp.VŠ v Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108129 Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělský výzkum a vývoj-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Zem.výzk+výv. Zemědělský výzkum a vývoj-Ostat.účel.pod Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108200 Lesnický výzkum Lesnický výzkum Lesnický výzkum Lesnický výzkum Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108210 Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Inst.podp.výzk.org. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108211 Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Inst.podp.mezinár. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108219 Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108220 Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Účel.podp.apl.VaVaI Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108221 Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
108229 Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Lesnický výzkum Lesnický výzkum-Ostat.účel.podpora Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
109100 Mezinárodní spolupráce v zemědělství Mezinárodní spolupráce v zemědělství Mez.spol.v zem. Mezinárodní spolupráce v zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109130 Mezinárodní spolupráce v zemědělství Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Zahraniční rozvojová spolupráce Mez.spol.v zem. Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Zah Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109131 Mezinárodní spolupráce v zemědělství Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Program sociální prevence a prevence kriminality Mez.spol.v zem. Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Pre Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109132 Mezinárodní spolupráce v zemědělství Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109133 Mezinárodní spolupráce v zemědělství Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mez.spol.v zem. Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Int Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109134 Mezinárodní spolupráce v zemědělství Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mez.spol.v zem. Mezinárodní spolupráce v zemědělství-Pří Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109200 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství MezSpPr les.hosp Mezinárodní spolupráce v lesním hospodář Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109230 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce MezSpPr les.hosp Mezin.spolupráce v lesním hospodářství-Z Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109231 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality MezSpPr les.hosp Mezin.spolupráce v lesním hospodářství-P Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109232 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství-Program protidrogové politiky MezSpPr les.hosp Mezin.spolupráce v lesním hospodářství-P Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109233 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109234 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109800 Ostatní výdaje na zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství OstV zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109830 Ostatní výdaje na zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Zahraniční rozvojová spolupráce OstV zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Zahr.rozvo Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109831 Ostatní výdaje na zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Program sociální prevence a prevence kriminality OstV zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Prevence s Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109832 Ostatní výdaje na zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Program protidrogové politiky Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109833 Ostatní výdaje na zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109834 Ostatní výdaje na zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109836 Ostatní výdaje na zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství-Vratky přeplatku splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109900 Ostatní výdaje na lesní hospodářství Ostatní výdaje na lesní hospodářství OstV les.hosp Ostatní výdaje na lesní hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109930 Ostatní výdaje na lesní hospodářství Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce OstV les.hosp Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Zah Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109931 Ostatní výdaje na lesní hospodářství Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality OstV les.hosp Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Pre Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109932 Ostatní výdaje na lesní hospodářství Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Program protidrogové politiky OstV les.hosp Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Pro Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109933 Ostatní výdaje na lesní hospodářství Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity OstV les.hosp Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Int Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
109934 Ostatní výdaje na lesní hospodářství Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. OstV les.hosp Ostatní výdaje na lesní hospodářství-Pří Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
211100 Uhelné hornictví Uhelné hornictví Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211130 Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Zahraniční rozvojová spolupráce Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211131 Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Program sociální prevence a prevence kriminality Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211132 Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Program protidrogové politiky Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211133 Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211134 Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Uhelné hornictví Uhelné hornictví-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211200 Těžba nerostných surovin kromě paliv Těžba nerostných surovin kromě paliv Těžba ner.surov Těžba nerostných surovin kromě paliv Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211230 Těžba nerostných surovin kromě paliv Těžba nerostných surovin kromě paliv-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211231 Těžba nerostných surovin kromě paliv Těžba nerostných surovin kromě paliv-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211232 Těžba nerostných surovin kromě paliv Těžba nerostných surovin kromě paliv-Program protidrogové politiky Těžba ner.surov Těžba nerostných surovin kromě paliv-Pro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211233 Těžba nerostných surovin kromě paliv Těžba nerostných surovin kromě paliv-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Těžba ner.surov Těžba nerostných surovin kromě paliv-Int Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211234 Těžba nerostných surovin kromě paliv Těžba nerostných surovin kromě paliv-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211300 Zpracování ropy a zemního plynu Zpracování ropy a zemního plynu Zpr ropy a plynu Zpracování ropy a zemního plynu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211330 Zpracování ropy a zemního plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Zahraniční rozvojová spolupráce Zpr ropy a plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Zahr.roz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211331 Zpracování ropy a zemního plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Program sociální prevence a prevence kriminality Zpr ropy a plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Prevence Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211332 Zpracování ropy a zemního plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Program protidrogové politiky Zpr ropy a plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Protidro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211333 Zpracování ropy a zemního plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zpr ropy a plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Integr.r Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211334 Zpracování ropy a zemního plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zpr ropy a plynu Zpracování ropy a zemního plynu-Příprava Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211400 Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Jaderné elektr. Jaderné elektrárny Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211430 Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny-Zahraniční rozvojová spolupráce Jaderné elektr. Jaderné elektrárny-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211431 Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny-Program sociální prevence a prevence kriminality Jaderné elektr. Jaderné elektrárny-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211432 Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny-Program protidrogové politiky Jaderné elektr. Jaderné elektrárny-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211433 Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Jaderné elektr. Jaderné elektrárny-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211434 Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211500 Úspora energie a obnovitelné zdroje Úspora energie a obnovitelné zdroje Úspora energie Úspora energie a obnovitelné zdroje Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211530 Úspora energie a obnovitelné zdroje Úspora energie a obnovitelné zdroje-Zahraniční rozvojová spolupráce Úspora energie Úspora energie a obnovitelné zdroje-Zahr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211531 Úspora energie a obnovitelné zdroje Úspora energie a obnovitelné zdroje-Program sociální prevence a prevence kriminality Úspora energie Úspora energie a obnovitelné zdroje-Prev Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211532 Úspora energie a obnovitelné zdroje Úspora energie a obnovitelné zdroje-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211533 Úspora energie a obnovitelné zdroje Úspora energie a obnovitelné zdroje-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Úspora energie Úspora energie a obnovitelné zdroje-Inte Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211534 Úspora energie a obnovitelné zdroje Úspora energie a obnovitelné zdroje-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Úspora energie Úspora energie a obnovitelné zdroje-Příp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211600 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211630 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením-Zahraniční rozvojová spolupráce Jaderné palivo Jader.palivo a ochrana před ioniz.zářen. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211631 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením-Program sociální prevence a prevence kriminality Jaderné palivo Jader.palivo a ochrana před ioniz.zářen. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211632 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením-Program protidrogové politiky Jaderné palivo Jader.palivo a ochrana před ioniz.zářen. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211633 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Jaderné palivo Jader.palivo a ochrana před ioniz.zářen. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211634 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Jaderné palivo Jader.palivo a ochrana před ioniz.zářen. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211700 Elektrická energie Elektrická energie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211730 Elektrická energie Elektrická energie-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211731 Elektrická energie Elektrická energie-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211732 Elektrická energie Elektrická energie-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211733 Elektrická energie Elektrická energie-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211734 Elektrická energie Elektrická energie-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. El. energie Elektrická energie-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211800 Energie jiná než elektrická Energie jiná než elektrická Energie jiná Energie jiná než elektrická Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211830 Energie jiná než elektrická Energie jiná než elektrická-Zahraniční rozvojová spolupráce Energie jiná Energie jiná než elektrická-Zahr.rozvoj. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211831 Energie jiná než elektrická Energie jiná než elektrická-Program sociální prevence a prevence kriminality Energie jiná Energie jiná než elektrická-Prevence soc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211832 Energie jiná než elektrická Energie jiná než elektrická-Program protidrogové politiky Energie jiná Energie jiná než elektrická-Protidrog.po Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211833 Energie jiná než elektrická Energie jiná než elektrická-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Energie jiná Energie jiná než elektrická-Integr.romsk Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211834 Energie jiná než elektrická Energie jiná než elektrická-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Energie jiná Energie jiná než elektrická-Příprava kri Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211900 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211930 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. v těž.prům Ost.záležit.těžeb.průmyslu a energetiky- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211931 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. v těž.prům Ost.záležit.těžeb.průmyslu a energetiky- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211932 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky-Program protidrogové politiky Ost. v těž.prům Ost.záležit.těžeb.průmyslu a energetiky- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211933 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. v těž.prům Ost.záležit.těžeb.průmyslu a energetiky- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
211934 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999
212100 Stavebnictví Stavebnictví Stavebnictví Stavebnictví Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212130 Stavebnictví Stavebnictví-Zahraniční rozvojová spolupráce Stavebnictví Stavebnictví-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212131 Stavebnictví Stavebnictví-Program sociální prevence a prevence kriminality Stavebnictví Stavebnictví-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212132 Stavebnictví Stavebnictví-Program protidrogové politiky Stavebnictví Stavebnictví-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212133 Stavebnictví Stavebnictví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Stavebnictví Stavebnictví-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212134 Stavebnictví Stavebnictví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Stavebnictví Stavebnictví-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212200 Sběr a zpracování druhotných surovin Sběr a zpracování druhotných surovin Druhotné sur. Sběr a zpracování druhotných surovin Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212230 Sběr a zpracování druhotných surovin Sběr a zpracování druhotných surovin-Zahraniční rozvojová spolupráce Druhotné sur. Sběr a zpracování druhotných surovin-Zah Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212231 Sběr a zpracování druhotných surovin Sběr a zpracování druhotných surovin-Program sociální prevence a prevence kriminality Druhotné sur. Sběr a zpracování druhotných surovin-Pre Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212232 Sběr a zpracování druhotných surovin Sběr a zpracování druhotných surovin-Program protidrogové politiky Druhotné sur. Sběr a zpracování druhotných surovin-Pro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212233 Sběr a zpracování druhotných surovin Sběr a zpracování druhotných surovin-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Druhotné sur. Sběr a zpracování druhotných surovin-Int Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212234 Sběr a zpracování druhotných surovin Sběr a zpracování druhotných surovin-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Druhotné sur. Sběr a zpracování druhotných surovin-Pří Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212300 Podpora rozvoje průmyslových zón Podpora rozvoje průmyslových zón Podpor.prům.zóny Podpora rozvoje průmyslových zón Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212330 Podpora rozvoje průmyslových zón Podpora rozvoje průmyslových zón-Zahraniční rozvojová spolupráce Podpor.prům.zóny Podpora rozvoje průmyslových zón-Zahr.ro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212331 Podpora rozvoje průmyslových zón Podpora rozvoje průmyslových zón-Program sociální prevence a prevence kriminality Podpor.prům.zóny Podpora rozvoje průmyslových zón-Prevenc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212332 Podpora rozvoje průmyslových zón Podpora rozvoje průmyslových zón-Program protidrogové politiky Podpor.prům.zóny Podpora rozvoje průmyslových zón-Protidr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212333 Podpora rozvoje průmyslových zón Podpora rozvoje průmyslových zón-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpor.prům.zóny Podpora rozvoje průmyslových zón-Integr. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212334 Podpora rozvoje průmyslových zón Podpora rozvoje průmyslových zón-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Podpor.prům.zóny Podpora rozvoje průmyslových zón-Příprav Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212400 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Op.zvýš.konkur. Opatř.ke zvýšen.konkurenceschopnosti prů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212430 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví-Zahraniční rozvojová spolupráce Op.zvýš.konkur. Opatř.ke zvýšen.konkurenc. průmysl.odvět Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212431 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví-Program sociální prevence a prevence kriminality Op.zvýš.konkur. Opatř.ke zvýšen.konkurenc. průmysl.odvět Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212432 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví-Program protidrogové politiky Op.zvýš.konkur. Opatř.ke zvýšen.konkurenc. průmysl.odvět Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212433 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Op.zvýš.konkur. Opatř.ke zvýšen.konkurenc. průmysl.odvět Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212434 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Op.zvýš.konkur. Opatř.ke zvýšen.konkurenc. průmysl.odvět Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212500 Podpora podnikání a inovací Podpora podnikání a inovací Podpora podnik. Podpora podnikání a inovací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212530 Podpora podnikání a inovací Podpora podnikání a inovací-Zahraniční rozvojová spolupráce Podpora podnik. Podpora podnikání a inovací-Zahr.rozvoj. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212531 Podpora podnikání a inovací Podpora podnikání a inovací-Program sociální prevence a prevence kriminality Podpora podnik. Podpora podnikání a inovací-Prevence soc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212532 Podpora podnikání a inovací Podpora podnikání a inovací-Program protidrogové politiky Podpora podnik. Podpora podnikání a inovací-Protidrog.po Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212533 Podpora podnikání a inovací Podpora podnikání a inovací-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora podnik. Podpora podnikání a inovací-Integr.romsk Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212534 Podpora podnikání a inovací Podpora podnikání a inovací-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Podpora podnik. Podpora podnikání a inovací-Příprava kri Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212900 Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření Ost.odvět.progr. Ostatní odvětvová a oborová opatření Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212930 Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.odvět.progr. Ostatní odvětvová a oborová opatření-Zah Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212931 Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.odvět.progr. Ostatní odvětvová a oborová opatření-Pre Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212932 Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření-Program protidrogové politiky Ost.odvět.progr. Ostatní odvětvová a oborová opatření-Pro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212933 Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.odvět.progr. Ostatní odvětvová a oborová opatření-Int Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
212934 Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.odvět.progr. Ostatní odvětvová a oborová opatření-Pří Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999
213100 Přímá podpora exportu Přímá podpora exportu Přímá podp.exp. Přímá podpora exportu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213130 Přímá podpora exportu Přímá podpora exportu-Zahraniční rozvojová spolupráce Přímá podp.exp. Přímá podpora exportu-Zahr.rozvoj.spolup Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213131 Přímá podpora exportu Přímá podpora exportu-Program sociální prevence a prevence kriminality Přímá podp.exp. Přímá podpora exportu-Prevence soc.a kri Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213132 Přímá podpora exportu Přímá podpora exportu-Program protidrogové politiky Přímá podp.exp. Přímá podpora exportu-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213133 Přímá podpora exportu Přímá podpora exportu-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Přímá podp.exp. Přímá podpora exportu-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213134 Přímá podpora exportu Přímá podpora exportu-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Přímá podp.exp. Přímá podpora exportu-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213900 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ost.zál. ZO Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213930 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.zál. ZO Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213931 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.zál. ZO Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213932 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu-Program protidrogové politiky Ost.zál. ZO Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213933 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.zál. ZO Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
213934 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.zál. ZO Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999
214100 Vnitřní obchod Vnitřní obchod Vnitřní obchod Vnitřní obchod Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214130 Vnitřní obchod Vnitřní obchod-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214131 Vnitřní obchod Vnitřní obchod-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214132 Vnitřní obchod Vnitřní obchod-Program protidrogové politiky Vnitřní obchod Vnitřní obchod-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214133 Vnitřní obchod Vnitřní obchod-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vnitřní obchod Vnitřní obchod-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214134 Vnitřní obchod Vnitřní obchod-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vnitřní obchod Vnitřní obchod-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214200 Ubytování a stravování Ubytování a stravování Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214230 Ubytování a stravování Ubytování a stravování-Zahraniční rozvojová spolupráce Ubyt, a stravov. Ubytování a stravování-Zahr.rozvoj.spolu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214231 Ubytování a stravování Ubytování a stravování-Program sociální prevence a prevence kriminality Ubyt, a stravov. Ubytování a stravování-Prevence soc.a kr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214232 Ubytování a stravování Ubytování a stravování-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214233 Ubytování a stravování Ubytování a stravování-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ubyt, a stravov. Ubytování a stravování-Integr.romské kom Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214234 Ubytování a stravování Ubytování a stravování-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ubyt, a stravov. Ubytování a stravování-Příprava kriz.sit Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214300 Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214330 Cestovní ruch Cestovní ruch-Zahraniční rozvojová spolupráce Cestovní ruch Cestovní ruch-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214331 Cestovní ruch Cestovní ruch-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214332 Cestovní ruch Cestovní ruch-Program protidrogové politiky Cestovní ruch Cestovní ruch-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214333 Cestovní ruch Cestovní ruch-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Cestovní ruch Cestovní ruch-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214334 Cestovní ruch Cestovní ruch-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Cestovní ruch Cestovní ruch-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214400 Ostatní služby Ostatní služby Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214430 Ostatní služby Ostatní služby-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214431 Ostatní služby Ostatní služby-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214432 Ostatní služby Ostatní služby-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214433 Ostatní služby Ostatní služby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
214434 Ostatní služby Ostatní služby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ostatní služby Ostatní služby-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999
216100 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb ÚOSS v odv.prům. Čin.ÚOSS v odv.en.,prům.,stav.,obch.a sl Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216130 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS v odv.prům. Čin.ÚOSS v odv.en,prům.,stav.,obch.a sl. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216131 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb-Program sociální prevence a prevence kriminality ÚOSS v odv.prům. Čin.ÚOSS v odv.en,prům.,stav.,obch.a sl. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216132 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216133 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS v odv.prům. Čin.ÚOSS v odv.en,prům.,stav.,obch.a sl. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216134 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216200 Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ost.OOS v prům. Čin.OOSS v průmyslu,stavebnictví,obch.a Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216230 Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.OOS v prům. Čin.OOSS v prům.,staveb.,obch.a službách Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216231 Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.OOS v prům. Čin.OOSS v prům.,staveb.,obch.a službách Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216232 Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216233 Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216234 Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216900 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ost.spr.v prům. Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216930 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.spr.v prům. Ost.spr. v průmys.,staveb.,obch.a služb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216931 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.spr.v prům. Ost.spr. v průmys.,staveb.,obch.a služb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216932 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216933 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
216934 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999
218100 Výzkum a vývoj v palivech a energetice Výzkum a vývoj v palivech a energetice VaV paliv energ Výzkum a vývoj v palivech a energetice Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218110 Výzkum a vývoj v palivech a energetice Výzkum a vývoj v palivech a energetice-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218111 Výzkum a vývoj v palivech a energetice Výzkum a vývoj v palivech a energetice-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji VaV paliv energ Výzkum a vývoj v palivech a energetice-I Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218119 Výzkum a vývoj v palivech a energetice Výzkum a vývoj v palivech a energetice-Ostatní institucionální (dopočet do PU) VaV paliv energ Výzkum a vývoj v palivech a energetice-O Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218120 Výzkum a vývoj v palivech a energetice Výzkum a vývoj v palivech a energetice-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací VaV paliv energ Výzkum a vývoj v palivech a energetice-Ú Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218121 Výzkum a vývoj v palivech a energetice Výzkum a vývoj v palivech a energetice-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218129 Výzkum a vývoj v palivech a energetice Výzkum a vývoj v palivech a energetice-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218200 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218210 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             VaV v průmyslu Výzk. a výv.v průmy.kromě paliv a energ. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218211 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji VaV v průmyslu Výzk. a výv.v průmy.kromě paliv a energ. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218219 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218220 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací VaV v průmyslu Výzk. a výv.v průmy.kromě paliv a energ. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218221 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218229 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) VaV v průmyslu Výzk. a výv.v průmy.kromě paliv a energ. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218300 Výzkum a vývoj ve službách Výzkum a vývoj ve službách VaV ve službách Výzkum a vývoj ve službách Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218310 Výzkum a vývoj ve službách Výzkum a vývoj ve službách-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             VaV ve službách Výzkum a vývoj ve službách-Inst.podp.výz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218311 Výzkum a vývoj ve službách Výzkum a vývoj ve službách-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218319 Výzkum a vývoj ve službách Výzkum a vývoj ve službách-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218320 Výzkum a vývoj ve službách Výzkum a vývoj ve službách-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218321 Výzkum a vývoj ve službách Výzkum a vývoj ve službách-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218329 Výzkum a vývoj ve službách Výzkum a vývoj ve službách-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218400 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218410 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             VaV v obchodu Výzkum a vývoj v obchodu a cestov. ruchu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218411 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji VaV v obchodu Výzkum a vývoj v obchodu a cestov. ruchu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218419 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu-Ostatní institucionální (dopočet do PU) VaV v obchodu Výzkum a vývoj v obchodu a cestov. ruchu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218420 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací VaV v obchodu Výzkum a vývoj v obchodu a cestov. ruchu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218421 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum VaV v obchodu Výzkum a vývoj v obchodu a cestov. ruchu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218429 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218500 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví VaV stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218510 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             VaV stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Inst.podp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218511 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218519 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218520 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218521 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum VaV stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Účel.podp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
218529 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) VaV stavebnictví Výzkum a vývoj ve stavebnictví-Ostat.úče Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999
219100 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219130 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219131 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Program sociální prevence a prevence kriminality Mez.spol.prům. Mez.spolup. v prům.,stav.,obch. a služb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219132 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219133 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mez.spol.prům. Mez.spolup. v prům.,stav.,obch. a služb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219134 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mez.spol.prům. Mez.spolup. v prům.,stav.,obch. a služb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219900 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Zál.odv.prům.nez Zál.průmyslu,stavebn.,obchodu a služeb n Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219930 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené-Zahraniční rozvojová spolupráce Zál.odv.prům.nez Zál.průmysl.,stav.,obch. a služeb nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219931 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené-Program sociální prevence a prevence kriminality Zál.odv.prům.nez Zál.průmysl.,stav.,obch. a služeb nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219932 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené-Program protidrogové politiky Zál.odv.prům.nez Zál.průmysl.,stav.,obch. a služeb nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219933 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zál.odv.prům.nez Zál.průmysl.,stav.,obch. a služeb nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
219934 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zál.odv.prům.nez Zál.průmysl.,stav.,obch. a služeb nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
221100 Dálnice Dálnice Dálnice Dálnice Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221130 Dálnice Dálnice-Zahraniční rozvojová spolupráce Dálnice Dálnice-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221131 Dálnice Dálnice-Program sociální prevence a prevence kriminality Dálnice Dálnice-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221132 Dálnice Dálnice-Program protidrogové politiky Dálnice Dálnice-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221133 Dálnice Dálnice-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Dálnice Dálnice-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221134 Dálnice Dálnice-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Dálnice Dálnice-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221200 Silnice Silnice Silnice Silnice Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221230 Silnice Silnice-Zahraniční rozvojová spolupráce Silnice Silnice-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221231 Silnice Silnice-Program sociální prevence a prevence kriminality Silnice Silnice-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221232 Silnice Silnice-Program protidrogové politiky Silnice Silnice-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221233 Silnice Silnice-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Silnice Silnice-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221234 Silnice Silnice-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Silnice Silnice-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221900 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221930 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221931 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.zál.poz.kom. Ostatní záležitosti pozemních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221932 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Program protidrogové politiky Ost.zál.poz.kom. Ostatní záležitosti pozemních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221933 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
221934 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999
222100 Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222130 Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222131 Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy-Program sociální prevence a prevence kriminality Veř.silnič. dopr Provoz veřejné silniční dopravy-Prevence Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222132 Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy-Program protidrogové politiky Veř.silnič. dopr Provoz veřejné silniční dopravy-Protidro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222133 Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Veř.silnič. dopr Provoz veřejné silniční dopravy-Integr.r Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222134 Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Veř.silnič. dopr Provoz veřejné silniční dopravy-Příprava Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222200 Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontr.tech.způs. Kontrola technické způsobilosti vozidel Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222230 Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontrola technické způsobilosti vozidel-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222231 Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontrola technické způsobilosti vozidel-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222232 Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontrola technické způsobilosti vozidel-Program protidrogové politiky Kontr.tech.způs. Kontrola technické způsobilosti vozidel- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222233 Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontrola technické způsobilosti vozidel-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Kontr.tech.způs. Kontrola technické způsobilosti vozidel- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222234 Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontrola technické způsobilosti vozidel-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Kontr.tech.způs. Kontrola technické způsobilosti vozidel- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222300 Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost silničního provozu Bezp.sil.provozu Bezpečnost silničního provozu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222330 Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost silničního provozu-Zahraniční rozvojová spolupráce Bezp.sil.provozu Bezpečnost silničního provozu-Zahr.rozvo Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222331 Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost silničního provozu-Program sociální prevence a prevence kriminality Bezp.sil.provozu Bezpečnost silničního provozu-Prevence s Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222332 Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost silničního provozu-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222333 Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost silničního provozu-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Bezp.sil.provozu Bezpečnost silničního provozu-Integr.rom Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222334 Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost silničního provozu-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222900 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ost. zál. silnic Ostatní záležitosti v silniční dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222930 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v silniční dopravě-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál. silnic Ostatní záležitosti v silniční dopravě-Z Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222931 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v silniční dopravě-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. silnic Ostatní záležitosti v silniční dopravě-P Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222932 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v silniční dopravě-Program protidrogové politiky Ost. zál. silnic Ostatní záležitosti v silniční dopravě-P Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222933 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v silniční dopravě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál. silnic Ostatní záležitosti v silniční dopravě-I Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
222934 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v silniční dopravě-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. zál. silnic Ostatní záležitosti v silniční dopravě-P Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
223100 Vodní cesty Vodní cesty Vodní cesty Vodní cesty Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223130 Vodní cesty Vodní cesty-Zahraniční rozvojová spolupráce Vodní cesty Vodní cesty-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223131 Vodní cesty Vodní cesty-Program sociální prevence a prevence kriminality Vodní cesty Vodní cesty-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223132 Vodní cesty Vodní cesty-Program protidrogové politiky Vodní cesty Vodní cesty-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223133 Vodní cesty Vodní cesty-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vodní cesty Vodní cesty-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223134 Vodní cesty Vodní cesty-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vodní cesty Vodní cesty-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223200 Provoz vnitrozemské plavby Provoz vnitrozemské plavby Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223230 Provoz vnitrozemské plavby Provoz vnitrozemské plavby-Zahraniční rozvojová spolupráce Vnitroz. plavba Provoz vnitrozemské plavby-Zahr.rozvoj.s Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223231 Provoz vnitrozemské plavby Provoz vnitrozemské plavby-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223232 Provoz vnitrozemské plavby Provoz vnitrozemské plavby-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223233 Provoz vnitrozemské plavby Provoz vnitrozemské plavby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223234 Provoz vnitrozemské plavby Provoz vnitrozemské plavby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vnitroz. plavba Provoz vnitrozemské plavby-Příprava kriz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223300 Záležitosti námořní dopravy Záležitosti námořní dopravy Zál.námoř.dopr. Záležitosti námořní dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223330 Záležitosti námořní dopravy Záležitosti námořní dopravy-Zahraniční rozvojová spolupráce Zál.námoř.dopr. Záležitosti námořní dopravy-Zahr.rozvoj. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223331 Záležitosti námořní dopravy Záležitosti námořní dopravy-Program sociální prevence a prevence kriminality Zál.námoř.dopr. Záležitosti námořní dopravy-Prevence soc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223332 Záležitosti námořní dopravy Záležitosti námořní dopravy-Program protidrogové politiky Zál.námoř.dopr. Záležitosti námořní dopravy-Protidrog.po Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223333 Záležitosti námořní dopravy Záležitosti námořní dopravy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zál.námoř.dopr. Záležitosti námořní dopravy-Integr.romsk Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223334 Záležitosti námořní dopravy Záležitosti námořní dopravy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zál.námoř.dopr. Záležitosti námořní dopravy-Příprava kri Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223900 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Ost.vntroplavba Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223930 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.vntroplavba Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223931 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223932 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223933 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.vntroplavba Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
223934 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.vntroplavba Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999
224100 Železniční dráhy Železniční dráhy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224130 Železniční dráhy Železniční dráhy-Zahraniční rozvojová spolupráce Železniční dráhy Železniční dráhy-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224131 Železniční dráhy Železniční dráhy-Program sociální prevence a prevence kriminality Železniční dráhy Železniční dráhy-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224132 Železniční dráhy Železniční dráhy-Program protidrogové politiky Železniční dráhy Železniční dráhy-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224133 Železniční dráhy Železniční dráhy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Železniční dráhy Železniční dráhy-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224134 Železniční dráhy Železniční dráhy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224200 Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veř. ŽD Provoz veřejné železniční dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224230 Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy-Zahraniční rozvojová spolupráce Provoz veř. ŽD Provoz veřejné železniční dopravy-Zahr.r Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224231 Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy-Program sociální prevence a prevence kriminality Provoz veř. ŽD Provoz veřejné železniční dopravy-Preven Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224232 Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy-Program protidrogové politiky Provoz veř. ŽD Provoz veřejné železniční dopravy-Protid Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224233 Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Provoz veř. ŽD Provoz veřejné železniční dopravy-Integr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224234 Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veřejné železniční dopravy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Provoz veř. ŽD Provoz veřejné železniční dopravy-Přípra Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224300 Drážní vozidla Drážní vozidla Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224330 Drážní vozidla Drážní vozidla-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224331 Drážní vozidla Drážní vozidla-Program sociální prevence a prevence kriminality Drážní vozidla Drážní vozidla-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224332 Drážní vozidla Drážní vozidla-Program protidrogové politiky Drážní vozidla Drážní vozidla-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224333 Drážní vozidla Drážní vozidla-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Drážní vozidla Drážní vozidla-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224334 Drážní vozidla Drážní vozidla-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Drážní vozidla Drážní vozidla-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224900 Ostatní záležitosti železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Ost. zál. ŽD Ostatní záležitosti železniční dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224930 Ostatní záležitosti železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224931 Ostatní záležitosti železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224932 Ostatní záležitosti železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224933 Ostatní záležitosti železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
224934 Ostatní záležitosti železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. zál. ŽD Ostatní záležitosti železniční dopravy-P Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999
225100 Letiště Letiště Letiště Letiště Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225130 Letiště Letiště-Zahraniční rozvojová spolupráce Letiště Letiště-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225131 Letiště Letiště-Program sociální prevence a prevence kriminality Letiště Letiště-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225132 Letiště Letiště-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225133 Letiště Letiště-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Letiště Letiště-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225134 Letiště Letiště-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Letiště Letiště-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225200 Zabezpečení letového provozu Zabezpečení letového provozu Zabezp.let.prov. Zabezpečení letového provozu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225230 Zabezpečení letového provozu Zabezpečení letového provozu-Zahraniční rozvojová spolupráce Zabezp.let.prov. Zabezpečení letového provozu-Zahr.rozvoj Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225231 Zabezpečení letového provozu Zabezpečení letového provozu-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225232 Zabezpečení letového provozu Zabezpečení letového provozu-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225233 Zabezpečení letového provozu Zabezpečení letového provozu-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225234 Zabezpečení letového provozu Zabezpečení letového provozu-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zabezp.let.prov. Zabezpečení letového provozu-Příprava kr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225300 Provoz civilní letecké dopravy Provoz civilní letecké dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225330 Provoz civilní letecké dopravy Provoz civilní letecké dopravy-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225331 Provoz civilní letecké dopravy Provoz civilní letecké dopravy-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225332 Provoz civilní letecké dopravy Provoz civilní letecké dopravy-Program protidrogové politiky Civ.let.doprava Provoz civilní letecké dopravy-Protidrog Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225333 Provoz civilní letecké dopravy Provoz civilní letecké dopravy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225334 Provoz civilní letecké dopravy Provoz civilní letecké dopravy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225900 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225930 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225931 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.civil.doprav Ost.záležitosti civilní letecké dopravy- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225932 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy-Program protidrogové politiky Ost.civil.doprav Ost.záležitosti civilní letecké dopravy- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225933 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.civil.doprav Ost.záležitosti civilní letecké dopravy- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
225934 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.civil.doprav Ost.záležitosti civilní letecké dopravy- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999
226100 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě ÚOSS v dopravě Činnost ÚOSS v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226130 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS v dopravě Činnost ÚOSS v dopravě-Zahr.rozvoj.spolu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226131 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě-Program sociální prevence a prevence kriminality ÚOSS v dopravě Činnost ÚOSS v dopravě-Prevence soc.a kr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226132 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě-Program protidrogové politiky ÚOSS v dopravě Činnost ÚOSS v dopravě-Protidrog.politik Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226133 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS v dopravě Činnost ÚOSS v dopravě-Integr.romské kom Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226134 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226200 Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226230 Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226231 Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.OSS v dopr. Činn.ost. orgánů státní správy v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226232 Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě-Program protidrogové politiky Ost.OSS v dopr. Činn.ost. orgánů státní správy v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226233 Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.OSS v dopr. Činn.ost. orgánů státní správy v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226234 Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226900 Ostatní správa v dopravě Ostatní správa v dopravě Ost.správa dopr. Ostatní správa v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226930 Ostatní správa v dopravě Ostatní správa v dopravě-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.správa dopr. Ostatní správa v dopravě-Zahr.rozvoj.spo Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226931 Ostatní správa v dopravě Ostatní správa v dopravě-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.správa dopr. Ostatní správa v dopravě-Prevence soc.a Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226932 Ostatní správa v dopravě Ostatní správa v dopravě-Program protidrogové politiky Ost.správa dopr. Ostatní správa v dopravě-Protidrog.polit Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226933 Ostatní správa v dopravě Ostatní správa v dopravě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.správa dopr. Ostatní správa v dopravě-Integr.romské k Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
226934 Ostatní správa v dopravě Ostatní správa v dopravě-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.správa dopr. Ostatní správa v dopravě-Příprava kriz.s Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
227100 Ostatní dráhy Ostatní dráhy Ostatní dráhy Ostatní dráhy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227130 Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Zahraniční rozvojová spolupráce Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227131 Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Program sociální prevence a prevence kriminality Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227132 Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Program protidrogové politiky Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227133 Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227134 Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ostatní dráhy Ostatní dráhy-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227200 Provoz ostatních drah Provoz ostatních drah Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227230 Provoz ostatních drah Provoz ostatních drah-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.veř.dráhy Provoz ostatních drah-Zahr.rozvoj.spolup Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227231 Provoz ostatních drah Provoz ostatních drah-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.veř.dráhy Provoz ostatních drah-Prevence soc.a kri Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227232 Provoz ostatních drah Provoz ostatních drah-Program protidrogové politiky Ost.veř.dráhy Provoz ostatních drah-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227233 Provoz ostatních drah Provoz ostatních drah-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.veř.dráhy Provoz ostatních drah-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227234 Provoz ostatních drah Provoz ostatních drah-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227900 Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227930 Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené-Zahraniční rozvojová spolupráce Zál. ost.drah JN Záležitosti ost.drah jinde nezařazené-Za Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227931 Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené-Program sociální prevence a prevence kriminality Zál. ost.drah JN Záležitosti ost.drah jinde nezařazené-Pr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227932 Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené-Program protidrogové politiky Zál. ost.drah JN Záležitosti ost.drah jinde nezařazené-Pr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227933 Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zál. ost.drah JN Záležitosti ost.drah jinde nezařazené-In Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
227934 Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999
228000 Výzkum a vývoj v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
228010 Výzkum a vývoj v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
228011 Výzkum a vývoj v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
228019 Výzkum a vývoj v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Ostatní institucionální (dopočet do PU) VaV v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Ostat.instit.po Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
228020 Výzkum a vývoj v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací VaV v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Účel.podp.apl.V Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
228021 Výzkum a vývoj v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum VaV v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Účel.podp.VŠ vý Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
228029 Výzkum a vývoj v dopravě Výzkum a vývoj v dopravě-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229100 Mezinárodní spolupráce v dopravě Mezinárodní spolupráce v dopravě Mez.spol.v dopr. Mezinárodní spolupráce v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229130 Mezinárodní spolupráce v dopravě Mezinárodní spolupráce v dopravě-Zahraniční rozvojová spolupráce Mez.spol.v dopr. Mezinárodní spolupráce v dopravě-Zahr.ro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229131 Mezinárodní spolupráce v dopravě Mezinárodní spolupráce v dopravě-Program sociální prevence a prevence kriminality Mez.spol.v dopr. Mezinárodní spolupráce v dopravě-Prevenc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229132 Mezinárodní spolupráce v dopravě Mezinárodní spolupráce v dopravě-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229133 Mezinárodní spolupráce v dopravě Mezinárodní spolupráce v dopravě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229134 Mezinárodní spolupráce v dopravě Mezinárodní spolupráce v dopravě-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229200 Dopravní obslužnost veřejnými službami Dopravní obslužnost veřejnými službami Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.2017 31.12.9999
229230 Dopravní obslužnost veřejnými službami Dopravní obslužnost veřejnými službami-Zahr.rozvoj.spolup. Dopr.obslVeřSl - ZRS Dopravní obslužnost veřejnými službami-Z Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.2017 31.12.9999
229231 Dopravní obslužnost veřejnými službami Dopravní obslužnost veřejnými službami - Program sociální prevence a prevence kriminality Doprav.obslužn.- SPK Dopravní obslužnost-Prevence soc. a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.2017 31.12.9999
229232 Dopravní obslužnost veřejnými službami Dopravní obslužnost veřejnými službami - Program protidrogové politiky Dopr.obslVeřSl - PDP Dopravní obslužnost veřejnými službami-P Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.2017 31.12.9999
229233 Dopravní obslužnost veřejnými službami Dopravní obslužnost veřejnými službami - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Dopr.obslVeřSl - IRK Dopravní obslužnost veřejnými službami-I Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.2017 31.12.9999
229234 Dopravní obslužnost veřejnými službami Dopravní obslužnost veřejnými službami - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Dopr.obslVeřSl - PKS Dopravní obslužnost veřejnými službami-P Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.2017 31.12.9999
229300 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 24.1.2018 31.12.9999
229330 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 24.1.2018 31.12.9999
229331 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - Program sociální prevence a prevence kriminality Dopr.obslNeveřSl-SPK Dopravní obslužnost mimo veřejnou sl.-Pr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 24.1.2018 31.12.9999
229332 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - Program protidrogové politiky Dopr.obslNeveřSl-PDP Dopravní obslužnost mimo veřejnou sl.-Pr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 24.1.2018 31.12.9999
229333 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Dopr.obslNeveřSl-IRK Dopravní obslužnost mimo veřejnou sl.-In Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 24.1.2018 31.12.9999
229334 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 24.1.2018 31.12.9999
229900 Ostatní záležitosti v dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Ost. zál.dopravy Ostatní záležitosti v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229930 Ostatní záležitosti v dopravě Ostatní záležitosti v dopravě-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál.dopravy Ostatní záležitosti v dopravě-Zahr.rozvo Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229931 Ostatní záležitosti v dopravě Ostatní záležitosti v dopravě-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál.dopravy Ostatní záležitosti v dopravě-Prevence s Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229932 Ostatní záležitosti v dopravě Ostatní záležitosti v dopravě-Program protidrogové politiky Ost. zál.dopravy Ostatní záležitosti v dopravě-Protidrog. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229933 Ostatní záležitosti v dopravě Ostatní záležitosti v dopravě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
229934 Ostatní záležitosti v dopravě Ostatní záležitosti v dopravě-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999
231000 Pitná voda Pitná voda Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Pitná voda 1.1.1900 31.12.9999
231030 Pitná voda Pitná voda-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Pitná voda 1.1.1900 31.12.9999
231031 Pitná voda Pitná voda-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Pitná voda 1.1.1900 31.12.9999
231032 Pitná voda Pitná voda-Program protidrogové politiky Pitná voda Pitná voda-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Pitná voda 1.1.1900 31.12.9999
231033 Pitná voda Pitná voda-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Pitná voda Pitná voda-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Pitná voda 1.1.1900 31.12.9999
231034 Pitná voda Pitná voda-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Pitná voda Pitná voda-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Pitná voda 1.1.1900 31.12.9999
232100 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232130 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Zahraniční rozvojová spolupráce Odpad.vody,kaly Odvád. a čišt.odpad. vod a naklád.s kaly Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232131 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Program sociální prevence a prevence kriminality Odpad.vody,kaly Odvád. a čišt.odpad. vod a naklád.s kaly Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232132 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Program protidrogové politiky Odpad.vody,kaly Odvád. a čišt.odpad. vod a naklád.s kaly Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232133 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Odpad.vody,kaly Odvád. a čišt.odpad. vod a naklád.s kaly Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232134 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232200 Prevence znečišťování vody Prevence znečišťování vody Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232230 Prevence znečišťování vody Prevence znečišťování vody-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232231 Prevence znečišťování vody Prevence znečišťování vody-Program sociální prevence a prevence kriminality Prev.znečišť.vod Prevence znečišťování vody-Prevence soc. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232232 Prevence znečišťování vody Prevence znečišťování vody-Program protidrogové politiky Prev.znečišť.vod Prevence znečišťování vody-Protidrog.pol Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232233 Prevence znečišťování vody Prevence znečišťování vody-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Prev.znečišť.vod Prevence znečišťování vody-Integr.romské Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232234 Prevence znečišťování vody Prevence znečišťování vody-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Prev.znečišť.vod Prevence znečišťování vody-Příprava kriz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232900 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232930 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232931 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené-Program sociální prevence a prevence kriminality Odvádění vod JN Odvádění a čistění odp.vod jinde nezař.- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232932 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené-Program protidrogové politiky Odvádění vod JN Odvádění a čistění odp.vod jinde nezař.- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232933 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Odvádění vod JN Odvádění a čistění odp.vod jinde nezař.- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
232934 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Odvádění vod JN Odvádění a čistění odp.vod jinde nezař.- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999
233100 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vod.toků Úpravy vodohosp.významných a vodárenskýc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233130 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků-Zahraniční rozvojová spolupráce Úpravy vod.toků Úpravy vodoh.významných a vodáren. toků- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233131 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků-Program sociální prevence a prevence kriminality Úpravy vod.toků Úpravy vodoh.významných a vodáren. toků- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233132 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků-Program protidrogové politiky Úpravy vod.toků Úpravy vodoh.významných a vodáren. toků- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233133 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Úpravy vod.toků Úpravy vodoh.významných a vodáren. toků- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233134 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Úpravy vod.toků Úpravy vodoh.významných a vodáren. toků- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233200 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233230 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233231 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233232 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233233 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vodní díla Vod.díla na vodoh.význam. vodár.tocích-I Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233234 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233300 Úpravy drobných vodních toků Úpravy drobných vodních toků Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233330 Úpravy drobných vodních toků Úpravy drobných vodních toků-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233331 Úpravy drobných vodních toků Úpravy drobných vodních toků-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233332 Úpravy drobných vodních toků Úpravy drobných vodních toků-Program protidrogové politiky Úpr.vodních toků Úpravy drobných vodních toků-Protidrog.p Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233333 Úpravy drobných vodních toků Úpravy drobných vodních toků-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Úpr.vodních toků Úpravy drobných vodních toků-Integr.roms Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233334 Úpravy drobných vodních toků Úpravy drobných vodních toků-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Úpr.vodních toků Úpravy drobných vodních toků-Příprava kr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233400 Revitalizace říčních systémů Revitalizace říčních systémů Revitalizace Revitalizace říčních systémů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233430 Revitalizace říčních systémů Revitalizace říčních systémů-Zahraniční rozvojová spolupráce Revitalizace Revitalizace říčních systémů-Zahr.rozvoj Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233431 Revitalizace říčních systémů Revitalizace říčních systémů-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233432 Revitalizace říčních systémů Revitalizace říčních systémů-Program protidrogové politiky Revitalizace Revitalizace říčních systémů-Protidrog.p Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233433 Revitalizace říčních systémů Revitalizace říčních systémů-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Revitalizace Revitalizace říčních systémů-Integr.roms Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233434 Revitalizace říčních systémů Revitalizace říčních systémů-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Revitalizace Revitalizace říčních systémů-Příprava kr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233900 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233930 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233931 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené-Program sociální prevence a prevence kriminality Zál.vod.toků JN Zál.vod.toků a vodohosp.děl jinde nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233932 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené-Program protidrogové politiky Zál.vod.toků JN Zál.vod.toků a vodohosp.děl jinde nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233933 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zál.vod.toků JN Zál.vod.toků a vodohosp.děl jinde nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
233934 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zál.vod.toků JN Zál.vod.toků a vodohosp.děl jinde nezař. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999
234100 Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234130 Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině-Zahraniční rozvojová spolupráce Vod.díla v kraj. Vodní díla v zemědělské krajině-Zahr.roz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234131 Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině-Program sociální prevence a prevence kriminality Vod.díla v kraj. Vodní díla v zemědělské krajině-Prevence Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234132 Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině-Program protidrogové politiky Vod.díla v kraj. Vodní díla v zemědělské krajině-Protidro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234133 Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vod.díla v kraj. Vodní díla v zemědělské krajině-Integr.r Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234134 Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vod.díla v kraj. Vodní díla v zemědělské krajině-Příprava Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234200 Protierozní ochrana Protierozní ochrana Protieroz. ochr. Protierozní ochrana Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234230 Protierozní ochrana Protierozní ochrana-Zahraniční rozvojová spolupráce Protieroz. ochr. Protierozní ochrana-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234231 Protierozní ochrana Protierozní ochrana-Program sociální prevence a prevence kriminality Protieroz. ochr. Protierozní ochrana-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234232 Protierozní ochrana Protierozní ochrana-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234233 Protierozní ochrana Protierozní ochrana-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234234 Protierozní ochrana Protierozní ochrana-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Protieroz. ochr. Protierozní ochrana-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234900 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ost. zál. vody Ostatní záležitosti vody v zemědělské kr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234930 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál. vody Ost. záležitosti vody v zeměděl. krajině Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234931 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. vody Ost. záležitosti vody v zeměděl. krajině Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234932 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině-Program protidrogové politiky Ost. zál. vody Ost. záležitosti vody v zeměděl. krajině Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234933 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál. vody Ost. záležitosti vody v zeměděl. krajině Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
234934 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. zál. vody Ost. záležitosti vody v zeměděl. krajině Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999
236100 Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství ÚOSS ve VH Činnost ÚOSS ve vodním hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236130 Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS ve VH Činnost ÚOSS ve vodním hospodářství-Zahr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236131 Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality ÚOSS ve VH Činnost ÚOSS ve vodním hospodářství-Prev Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236132 Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Program protidrogové politiky ÚOSS ve VH Činnost ÚOSS ve vodním hospodářství-Prot Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236133 Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS ve VH Činnost ÚOSS ve vodním hospodářství-Inte Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236134 Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ÚOSS ve VH Činnost ÚOSS ve vodním hospodářství-Příp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Ost.OSS ve VH Činnost ostatních OSS ve vodním hospodář Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236230 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.OSS ve VH Činnost ost. OSS ve vodním hospodářství- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236231 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.OSS ve VH Činnost ost. OSS ve vodním hospodářství- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236232 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Program protidrogové politiky Ost.OSS ve VH Činnost ost. OSS ve vodním hospodářství- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236233 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.OSS ve VH Činnost ost. OSS ve vodním hospodářství- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236234 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.OSS ve VH Činnost ost. OSS ve vodním hospodářství- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236900 Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní správa ve vodním hospodářství Ost.správa VH Ostatní správa ve vodním hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236930 Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní správa ve vodním hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.správa VH Ostatní správa ve vodním hospodářství-Za Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236931 Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní správa ve vodním hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236932 Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní správa ve vodním hospodářství-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236933 Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní správa ve vodním hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
236934 Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní správa ve vodním hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.správa VH Ostatní správa ve vodním hospodářství-Př Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999
238000 Vodohospodářský výzkum a vývoj Vodohospodářský výzkum a vývoj Výzk+výv.ve VH Vodohospodářský výzkum a vývoj Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
238010 Vodohospodářský výzkum a vývoj Vodohospodářský výzkum a vývoj-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Výzk+výv.ve VH Vodohospodářský výzkum a vývoj-Inst.podp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
238011 Vodohospodářský výzkum a vývoj Vodohospodářský výzkum a vývoj-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Výzk+výv.ve VH Vodohospodářský výzkum a vývoj-Inst.podp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
238019 Vodohospodářský výzkum a vývoj Vodohospodářský výzkum a vývoj-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Výzk+výv.ve VH Vodohospodářský výzkum a vývoj-Ostat.ins Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
238020 Vodohospodářský výzkum a vývoj Vodohospodářský výzkum a vývoj-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Výzk+výv.ve VH Vodohospodářský výzkum a vývoj-Účel.podp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
238021 Vodohospodářský výzkum a vývoj Vodohospodářský výzkum a vývoj-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Výzk+výv.ve VH Vodohospodářský výzkum a vývoj-Účel.podp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
238029 Vodohospodářský výzkum a vývoj Vodohospodářský výzkum a vývoj-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzk+výv.ve VH Vodohospodářský výzkum a vývoj-Ostat.úče Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999
239100 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mez.spol. VH Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239130 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Mez.spol. VH Mezinár. spolupráce v obl. vodního hosp. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239131 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Mez.spol. VH Mezinár. spolupráce v obl. vodního hosp. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239132 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství-Program protidrogové politiky Mez.spol. VH Mezinár. spolupráce v obl. vodního hosp. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239133 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mez.spol. VH Mezinár. spolupráce v obl. vodního hosp. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239134 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mez.spol. VH Mezinár. spolupráce v obl. vodního hosp. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239900 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ost. zál. VH Ostatní záležitosti vodního hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239930 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál. VH Ostatní záležitosti vodního hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239931 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. VH Ostatní záležitosti vodního hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239932 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství-Program protidrogové politiky Ost. zál. VH Ostatní záležitosti vodního hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239933 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
239934 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
241100 Záležitosti pošt Záležitosti pošt Záležitosti pošt Záležitosti pošt Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241130 Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Zahraniční rozvojová spolupráce Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241131 Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Program sociální prevence a prevence kriminality Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241132 Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Program protidrogové politiky Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241133 Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241134 Záležitosti pošt Záležitosti pošt-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241200 Záležitosti telekomunikací Záležitosti telekomunikací Telekomunikace Záležitosti telekomunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241230 Záležitosti telekomunikací Záležitosti telekomunikací-Zahraniční rozvojová spolupráce Telekomunikace Záležitosti telekomunikací-Zahr.rozvoj.s Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241231 Záležitosti telekomunikací Záležitosti telekomunikací-Program sociální prevence a prevence kriminality Telekomunikace Záležitosti telekomunikací-Prevence soc. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241232 Záležitosti telekomunikací Záležitosti telekomunikací-Program protidrogové politiky Telekomunikace Záležitosti telekomunikací-Protidrog.pol Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241233 Záležitosti telekomunikací Záležitosti telekomunikací-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Telekomunikace Záležitosti telekomunikací-Integr.romské Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241234 Záležitosti telekomunikací Záležitosti telekomunikací-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Telekomunikace Záležitosti telekomunikací-Příprava kriz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241300 Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací Radiokomunikace Záležitosti radiokomunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241330 Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací-Zahraniční rozvojová spolupráce Radiokomunikace Záležitosti radiokomunikací-Zahr.rozvoj. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241331 Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací-Program sociální prevence a prevence kriminality Radiokomunikace Záležitosti radiokomunikací-Prevence soc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241332 Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací-Program protidrogové politiky Radiokomunikace Záležitosti radiokomunikací-Protidrog.po Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241333 Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Radiokomunikace Záležitosti radiokomunikací-Integr.romsk Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241334 Záležitosti radiokomunikací Záležitosti radiokomunikací-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Radiokomunikace Záležitosti radiokomunikací-Příprava kri Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241900 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241930 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Zahr.rozvoj.sp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241931 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Prevence soc.a Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241932 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Program protidrogové politiky Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Protidrog.poli Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241933 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Integr.romské Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
241934 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Příprava kriz. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999
246100 Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích ÚOSS ve spojích Činnost ÚOSS ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246130 Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS ve spojích Činnost ÚOSS ve spojích-Zahr.rozvoj.spol Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246131 Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích-Program sociální prevence a prevence kriminality ÚOSS ve spojích Činnost ÚOSS ve spojích-Prevence soc.a k Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246132 Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246133 Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS ve spojích Činnost ÚOSS ve spojích-Integr.romské ko Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246134 Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ÚOSS ve spojích Činnost ÚOSS ve spojích-Příprava kriz.si Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Ost.OSS spoje Činnost ostatních OOS ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246230 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.OSS spoje Činnost ostatních OOS ve spojích-Zahr.ro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246231 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.OSS spoje Činnost ostatních OOS ve spojích-Prevenc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246232 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích-Program protidrogové politiky Ost.OSS spoje Činnost ostatních OOS ve spojích-Protidr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246233 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.OSS spoje Činnost ostatních OOS ve spojích-Integr. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246234 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.OSS spoje Činnost ostatních OOS ve spojích-Příprav Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246900 Ostatní správa ve spojích Ostatní správa ve spojích Ost.správa spoje Ostatní správa ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246930 Ostatní správa ve spojích Ostatní správa ve spojích-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246931 Ostatní správa ve spojích Ostatní správa ve spojích-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246932 Ostatní správa ve spojích Ostatní správa ve spojích-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246933 Ostatní správa ve spojích Ostatní správa ve spojích-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
246934 Ostatní správa ve spojích Ostatní správa ve spojích-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.správa spoje Ostatní správa ve spojích-Příprava kriz. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
248000 Výzkum a vývoj ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích VaV ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
248010 Výzkum a vývoj ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             VaV ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Inst.podp.výzk Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
248011 Výzkum a vývoj ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji VaV ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Inst.podp.mezi Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
248019 Výzkum a vývoj ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
248020 Výzkum a vývoj ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
248021 Výzkum a vývoj ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
248029 Výzkum a vývoj ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249100 Mezinárodní spolupráce ve spojích Mezinárodní spolupráce ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249130 Mezinárodní spolupráce ve spojích Mezinárodní spolupráce ve spojích-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249131 Mezinárodní spolupráce ve spojích Mezinárodní spolupráce ve spojích-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249132 Mezinárodní spolupráce ve spojích Mezinárodní spolupráce ve spojích-Program protidrogové politiky Mez.spol.spoje Mezinárodní spolupráce ve spojích-Protid Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249133 Mezinárodní spolupráce ve spojích Mezinárodní spolupráce ve spojích-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mez.spol.spoje Mezinárodní spolupráce ve spojích-Integr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249134 Mezinárodní spolupráce ve spojích Mezinárodní spolupráce ve spojích-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mez.spol.spoje Mezinárodní spolupráce ve spojích-Přípra Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249900 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249930 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Zahr.rozvoj.sp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249931 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Prevence soc.a Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249932 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Program protidrogové politiky Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Protidrog.poli Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249933 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Integr.romské Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
249934 Ostatní záležitosti spojů Ostatní záležitosti spojů-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů-Příprava kriz. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999
251000 Podpora podnikání Podpora podnikání Podp.podnikání Podpora podnikání Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Podpora podnikání 1.1.1900 31.12.9999
251030 Podpora podnikání Podpora podnikání-Zahraniční rozvojová spolupráce Podp.podnikání Podpora podnikání-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Podpora podnikání 1.1.1900 31.12.9999
251031 Podpora podnikání Podpora podnikání-Program sociální prevence a prevence kriminality Podp.podnikání Podpora podnikání-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Podpora podnikání 1.1.1900 31.12.9999
251032 Podpora podnikání Podpora podnikání-Program protidrogové politiky Podp.podnikání Podpora podnikání-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Podpora podnikání 1.1.1900 31.12.9999
251033 Podpora podnikání Podpora podnikání-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Podpora podnikání 1.1.1900 31.12.9999
251034 Podpora podnikání Podpora podnikání-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Podpora podnikání 1.1.1900 31.12.9999
252100 Bezpečnost práce Bezpečnost práce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252130 Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Zahraniční rozvojová spolupráce Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252131 Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Program sociální prevence a prevence kriminality Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252132 Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Program protidrogové politiky Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252133 Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252134 Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Bezpečnost práce Bezpečnost práce-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252900 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeob.prac.zálJN Všeobecné pracovní záležitosti JN Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252930 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené-Zahraniční rozvojová spolupráce Všeob.prac.zálJN Všeobecné pracovní záležitosti JN-Zahr.r Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252931 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené-Program sociální prevence a prevence kriminality Všeob.prac.zálJN Všeobecné pracovní záležitosti JN-Preven Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252932 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené-Program protidrogové politiky Všeob.prac.zálJN Všeobecné pracovní záležitosti JN-Protid Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252933 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
252934 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253100 Centrální banka a měna Centrální banka a měna Centr.banka,měna Centrální banka a měna Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253130 Centrální banka a měna Centrální banka a měna-Zahraniční rozvojová spolupráce Centr.banka,měna Centrální banka a měna-Zahr.rozvoj.spolu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253131 Centrální banka a měna Centrální banka a měna-Program sociální prevence a prevence kriminality Centr.banka,měna Centrální banka a měna-Prevence soc.a kr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253132 Centrální banka a měna Centrální banka a měna-Program protidrogové politiky Centr.banka,měna Centrální banka a měna-Protidrog.politik Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253133 Centrální banka a měna Centrální banka a měna-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Centr.banka,měna Centrální banka a měna-Integr.romské kom Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253134 Centrální banka a měna Centrální banka a měna-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Centr.banka,měna Centrální banka a měna-Příprava kriz.sit Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253200 Úřad Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 24.1.2018 31.12.9999
253230 Úřad Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady - Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 24.1.2018 31.12.9999
253231 Úřad Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady - Program sociální prevence a prevence kriminality Úřad NRR - SPK Úřad Národní rozpočtové rady-Program soc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 24.1.2018 31.12.9999
253232 Úřad Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady - Program protidrogové politiky Úřad NRR - PDP Úřad Národní rozpočtové rady-Program pro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 24.1.2018 31.12.9999
253233 Úřad Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Úřad NRR - IRK Úřad Národní rozpočtové rady- Integrace Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 24.1.2018 31.12.9999
253234 Úřad Národní rozpočtové rady Úřad Národní rozpočtové rady - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 24.1.2018 31.12.9999
253900 Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253930 Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené-Zahraniční rozvojová spolupráce Všeob.fin.zál.JN Všeobecné finanční záležitosti JN-Zahr.r Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253931 Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené-Program sociální prevence a prevence kriminality Všeob.fin.zál.JN Všeobecné finanční záležitosti JN-Preven Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253932 Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené-Program protidrogové politiky Všeob.fin.zál.JN Všeobecné finanční záležitosti JN-Protid Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253933 Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Všeob.fin.zál.JN Všeobecné finanční záležitosti JN-Integr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
253934 Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Všeob.fin.zál.JN Všeobecné finanční záležitosti JN-Přípra Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999
254100 Geologie Geologie Geologie Geologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254130 Geologie Geologie-Zahraniční rozvojová spolupráce Geologie Geologie-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254131 Geologie Geologie-Program sociální prevence a prevence kriminality Geologie Geologie-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254132 Geologie Geologie-Program protidrogové politiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254133 Geologie Geologie-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254134 Geologie Geologie-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254200 Meteorologie Meteorologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254230 Meteorologie Meteorologie-Zahraniční rozvojová spolupráce Meteorologie Meteorologie-Zahr.rozvoj.spolup. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254231 Meteorologie Meteorologie-Program sociální prevence a prevence kriminality Meteorologie Meteorologie-Prevence soc.a krim Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254232 Meteorologie Meteorologie-Program protidrogové politiky Meteorologie Meteorologie-Protidrog.politika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254233 Meteorologie Meteorologie-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Meteorologie Meteorologie-Integr.romské kom. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254234 Meteorologie Meteorologie-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Meteorologie Meteorologie-Příprava kriz.sit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254900 Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené Všeob.hosp.sl.JN Všeobecné hospodářské služby JN Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254930 Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené-Zahraniční rozvojová spolupráce Všeob.hosp.sl.JN Všeobecné hospodářské služby JN-Zahr.roz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254931 Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené-Program sociální prevence a prevence kriminality Všeob.hosp.sl.JN Všeobecné hospodářské služby JN-Prevence Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254932 Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené-Program protidrogové politiky Všeob.hosp.sl.JN Všeobecné hospodářské služby JN-Protidro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254933 Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Všeob.hosp.sl.JN Všeobecné hospodářské služby JN-Integr.r Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
254934 Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999
256100 Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství ÚOSS pro hosp. Činnost ÚOSS v oblasti hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256130 Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS pro hosp. Činnost ÚOSS v oblasti hospodářství-Zahr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256131 Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality ÚOSS pro hosp. Činnost ÚOSS v oblasti hospodářství-Prev Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256132 Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství-Program protidrogové politiky ÚOSS pro hosp. Činnost ÚOSS v oblasti hospodářství-Prot Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256133 Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS pro hosp. Činnost ÚOSS v oblasti hospodářství-Inte Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256134 Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ÚOSS pro hosp. Činnost ÚOSS v oblasti hospodářství-Příp Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256200 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Spr.v obl.normal Správa v obl. normalizace,standardizace, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256230 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256231 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie-Program sociální prevence a prevence kriminality Spr.v obl.normal Správa v obl.normaliz.,stand.,metrologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256232 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie-Program protidrogové politiky Spr.v obl.normal Správa v obl.normaliz.,stand.,metrologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256233 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Spr.v obl.normal Správa v obl.normaliz.,stand.,metrologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256234 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Spr.v obl.normal Správa v obl.normaliz.,stand.,metrologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256300 Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru Spr. v zeměměř. Správa v zeměměřictví a katastru Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256330 Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256331 Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru-Program sociální prevence a prevence kriminality Spr. v zeměměř. Správa v zeměměřictví a katastru-Prevenc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256332 Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru-Program protidrogové politiky Spr. v zeměměř. Správa v zeměměřictví a katastru-Protidr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256333 Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Spr. v zeměměř. Správa v zeměměřictví a katastru-Integr. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256334 Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256400 Správa národního majetku Správa národního majetku Správa nár.maj. Správa národního majetku Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256430 Správa národního majetku Správa národního majetku-Zahraniční rozvojová spolupráce Správa nár.maj. Správa národního majetku-Zahr.rozvoj.spo Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256431 Správa národního majetku Správa národního majetku-Program sociální prevence a prevence kriminality Správa nár.maj. Správa národního majetku-Prevence soc.a Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256432 Správa národního majetku Správa národního majetku-Program protidrogové politiky Správa nár.maj. Správa národního majetku-Protidrog.polit Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256433 Správa národního majetku Správa národního majetku-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Správa nár.maj. Správa národního majetku-Integr.romské k Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256434 Správa národního majetku Správa národního majetku-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Správa nár.maj. Správa národního majetku-Příprava kriz.s Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256500 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Spr. bezp.práce Správa v oblasti bezpečnosti práce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256530 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce-Zahraniční rozvojová spolupráce Spr. bezp.práce Správa v oblasti bezpečnosti práce-Zahr. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256531 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce-Program sociální prevence a prevence kriminality Spr. bezp.práce Správa v oblasti bezpečnosti práce-Preve Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256532 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce-Program protidrogové politiky Spr. bezp.práce Správa v oblasti bezpečnosti práce-Proti Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256533 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Spr. bezp.práce Správa v oblasti bezpečnosti práce-Integ Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256534 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Spr. bezp.práce Správa v oblasti bezpečnosti práce-Přípr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256900 Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená Všeob.hosp.sprJN Všeobecná hospodářská správa JN Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256930 Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená-Zahraniční rozvojová spolupráce Všeob.hosp.sprJN Všeobecná hospodářská správa JN-Zahr.roz Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256931 Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená-Program sociální prevence a prevence kriminality Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256932 Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená-Program protidrogové politiky Všeob.hosp.sprJN Všeobecná hospodářská správa JN-Protidro Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256933 Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Všeob.hosp.sprJN Všeobecná hospodářská správa JN-Integr.r Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
256934 Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999
258000 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí VaV všeob.hosp. Výzkum a vývoj v obl.všeobecných hosp.zá Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999
258010 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999
258011 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji VaV všeob.hosp. Výzk. a vývoj v obl.všeob. hosp.záležit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999
258019 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí-Ostatní institucionální (dopočet do PU) VaV všeob.hosp. Výzk. a vývoj v obl.všeob. hosp.záležit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999
258020 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací VaV všeob.hosp. Výzk. a vývoj v obl.všeob. hosp.záležit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999
258021 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum VaV všeob.hosp. Výzk. a vývoj v obl.všeob. hosp.záležit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999
258029 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) VaV všeob.hosp. Výzk. a vývoj v obl.všeob. hosp.záležit. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999
259000 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
259030 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech.-Zahraniční rozvojová spolupráce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
259031 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech.-Program sociální prevence a prevence kriminality Mez.spol.ve VHZ Mez.spolupráce ve všeob. hosp.záležitos. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
259032 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech.-Program protidrogové politiky Mez.spol.ve VHZ Mez.spolupráce ve všeob. hosp.záležitos. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
259033 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech.-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mez.spol.ve VHZ Mez.spolupráce ve všeob. hosp.záležitos. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
259034 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech.-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mez.spol.ve VHZ Mez.spolupráce ve všeob. hosp.záležitos. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
311100 Mateřské školy Mateřské školy Předšk.zařízení Předškolní zařízení Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311130 Mateřské školy Mateřské školy - Zahraniční rozvojová spolupráce MŠ-Zahr.rozv.spolup. MŠ - Zahr. rozvoj. spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311131 Mateřské školy Mateřské školy - Program sociální prevence a prevence kriminality MŠ-Prev.soc.a krim. MŠ - Prevence soc. a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311132 Mateřské školy Mateřské školy-Program protidrogové politiky MŠ-Protidrog.pol. MŠ - Protidrog. politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311133 Mateřské školy Mateřské školy - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Předšk.zařízení Předškolní zařízení-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311134 Mateřské školy Mateřské školy - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311200 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami MŠ-spec.vzděl. potř. MŠ pro děti se spec. vzděl. potř. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311230 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-Zahraniční rozvojová spolupráce MŠ-spec.vzděl. potř. MŠ pro děti se spec. vzděl. potř. - Zahr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311231 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-Program sociální prevence a prevence kriminality MŠ-spec.vzděl. potř. MŠ pro děti se spec. vzděl. potř. - Prev Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311232 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-Program protidrogové politiky MŠ-spec.vzděl. potř. MŠ pro děti se spec. vzděl. potř. - Prot Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311233 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity MŠ-spec.vzděl. potř. MŠ pro děti se spec. vzděl. potř. - Inte Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311234 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. MŠ-spec.vzděl. potř. MŠ pro děti se spec. vzděl. potř.- Přípr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311300 Základní školy Základní školy Základní školy Základní školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311330 Základní školy Základní školy-Zahraniční rozvojová spolupráce Základní školy Základní školy-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311331 Základní školy Základní školy-Program sociální prevence a prevence kriminality Základní školy Základní školy-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311332 Základní školy Základní školy-Program protidrogové politiky Základní školy Základní školy-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311333 Základní školy Základní školy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Základní školy Základní školy-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311334 Základní školy Základní školy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Základní školy Základní školy-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311400 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311430 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311431 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami-Program sociální prevence a prevence kriminality ZŠ-spec.vzděl. potř. ZŠ pro žáky se spec.vzděl. potř - Preven Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311432 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami-Program protidrogové politiky ZŠ-spec.vzděl. potř. ZŠ pro žáky se spec.vzděl. potř. - Proti Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311433 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311434 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Spec.zákl.školy Speciální základní školy-Příprava kriz.s Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311500 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ost.zál.před.vzděl. Ost. zál. předškol. vzděl. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
311530 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.zál.před.vzděl. Ost. zál. předškol. vzděl. - Zahr. rozvo Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
311531 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
311532 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Program protidrogové politiky Ost.zál.před.vzděl. Ost. zál. předškol. vzděl. - Protidrog. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
311533 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.zál.před.vzděl. Ost. zál. předškol. vzděl.- Integr. roms Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
311534 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.zál.před.vzděl. Ost. zál. předškol. vzděl.- Příprava kri Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
311700 První stupeň základních škol První stupeň základních škol 1.stupeň ZŠ První stupeň základních škol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311730 První stupeň základních škol První stupeň základních škol-Zahraniční rozvojová spolupráce 1.stupeň ZŠ První stupeň základních škol-Zahr.rozvoj Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311731 První stupeň základních škol První stupeň základních škol-Program sociální prevence a prevence kriminality 1.stupeň ZŠ První stupeň základních škol-Prevence so Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311732 První stupeň základních škol První stupeň základních škol-Program protidrogové politiky 1.stupeň ZŠ První stupeň základních škol-Protidrog.p Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311733 První stupeň základních škol První stupeň základních škol-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 1.stupeň ZŠ První stupeň základních škol-Integr.roms Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311734 První stupeň základních škol První stupeň základních škol-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1.stupeň ZŠ První stupeň základních škol-Příprava kr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311800 Druhý stupeň základních škol Druhý stupeň základních škol 2.stupeň ZŠ Druhý stupeň základních škol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311830 Druhý stupeň základních škol Druhý stupeň základních škol-Zahraniční rozvojová spolupráce 2.stupeň ZŠ Druhý stupeň základních škol-Zahr.rozvoj Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311831 Druhý stupeň základních škol Druhý stupeň základních škol-Program sociální prevence a prevence kriminality 2.stupeň ZŠ Druhý stupeň základních škol-Prevence so Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311832 Druhý stupeň základních škol Druhý stupeň základních škol-Program protidrogové politiky 2.stupeň ZŠ Druhý stupeň základních škol-Protidrog.p Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311833 Druhý stupeň základních škol Druhý stupeň základních škol-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2.stupeň ZŠ Druhý stupeň základních škol-Integr.roms Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311834 Druhý stupeň základních škol Druhý stupeň základních škol-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2.stupeň ZŠ Druhý stupeň základních škol-Příprava kr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311900 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ost. předšk.vzd. Ost. zál. předškol. vých. a základního v Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311930 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti základního vzdělávání - Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311931 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti základního vzdělávání - Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311932 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti základního vzdělávání - Program protidrogové politiky Ost.zál.zákl.vzděl. Ostatní záležitosti zákl. vzděl. - Proti Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311933 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti základního vzdělávání - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.zál.zákl.vzděl. Ostatní záležitosti zákl. vzděl.- Integr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
311934 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti základního vzdělávání - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.zál.zákl.vzděl. Ostatní záležitosti zákl. vzděl.- Přípra Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
312100 Gymnazia Gymnazia Gymnázia Gymnázia Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312130 Gymnazia Gymnazia-Zahraniční rozvojová spolupráce Gymnázia Gymnázia-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312131 Gymnazia Gymnazia-Program sociální prevence a prevence kriminality Gymnázia Gymnázia-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312132 Gymnazia Gymnazia-Program protidrogové politiky Gymnázia Gymnázia-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312133 Gymnazia Gymnazia-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Gymnázia Gymnázia-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312134 Gymnazia Gymnazia-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Gymnázia Gymnázia-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312200 Střední odborné školy Střední odborné školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312230 Střední odborné školy Střední odborné školy-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312231 Střední odborné školy Střední odborné školy-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312232 Střední odborné školy Střední odborné školy-Program protidrogové politiky Střed.odb. školy Střední odborné školy-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312233 Střední odborné školy Střední odborné školy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Střed.odb. školy Střední odborné školy-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312234 Střední odborné školy Střední odborné školy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Střed.odb. školy Střední odborné školy-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312300 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312330 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem - Zahraniční rozvojová spolupráce SŠ stř.vzd.s výuč.l. SŠ poskyt. stř. vzd. s výuč. listem - Za Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312331 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem - Program sociální prevence a prevence kriminality SŠ stř.vzd.s výuč.l. SŠ poskyt. stř. vzd. s výuč. listem - Pr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312332 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem - Program protidrogové politiky SŠ stř.vzd.s výuč.l. SŠ poskyt. stř. vzd. s výuč. listem - Pr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312333 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity SŠ stř.vzd.s výuč.l. SŠ poskyt. stř. vzd. s výuč. listem- Int Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312334 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. SŠ stř.vzd.s výuč.l. SŠ poskyt. stř. vzd. s výuč. listem- Pří Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312400 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami SŠ a kon.-spec.vzd. SŠ a konz. - spec. vzděl. potř. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312430 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Zahraniční rozvojová spolupráce SŠ a kon.-spec.vzd. SŠ a konz. - spec. vzděl. potř. - Zahr. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312431 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312432 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Program protidrogové politiky SŠ a kon.-spec.vzd. SŠ a konz. - spec. vzděl. potř. - Protid Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312433 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity SŠ a kon.-spec.vzd. SŠ a konz. - spec. vzděl. potř.- Integr. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312434 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. SŠ a kon.-spec.vzd. SŠ a konz. - spec. vzděl. potř.- Příprav Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312500 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Stř.prak.vyuč. Střediska prakt. vyučování a školní hosp Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312530 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střediska praktického vyučování a školní hospodářství-Zahraniční rozvojová spolupráce Stř.prak.vyuč. Střediska prakt.vyuč.a škol.hospodářství Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312531 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střediska praktického vyučování a školní hospodářství-Program sociální prevence a prevence kriminality Stř.prak.vyuč. Střediska prakt.vyuč.a škol.hospodářství Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312532 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střediska praktického vyučování a školní hospodářství-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312533 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střediska praktického vyučování a školní hospodářství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312534 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střediska praktického vyučování a školní hospodářství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Stř.prak.vyuč. Střediska prakt.vyuč.a škol.hospodářství Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312600 Konzervatoře Konzervatoře Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312630 Konzervatoře Konzervatoře-Zahraniční rozvojová spolupráce Konzervatoře Konzervatoře-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312631 Konzervatoře Konzervatoře-Program sociální prevence a prevence kriminality Konzervatoře Konzervatoře-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312632 Konzervatoře Konzervatoře-Program protidrogové politiky Konzervatoře Konzervatoře-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312633 Konzervatoře Konzervatoře-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Konzervatoře Konzervatoře-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312634 Konzervatoře Konzervatoře-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312700 Střední školy Střední školy Střední školy Střední školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.2015 31.12.9999
312730 Střední školy Střední školy - Zahraniční rozvojová spolupráce SŠ-Zahr.rozv.spolup. SŠ - Zahr. rozvoj. spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.2015 31.12.9999
312731 Střední školy Střední školy - Program sociální prevence a prevence kriminality SŠ-Prev. soc.a krim. SŠ - Prevence soc. a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.2015 31.12.9999
312732 Střední školy Střední školy - Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.2015 31.12.9999
312733 Střední školy Střední školy - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.2015 31.12.9999
312734 Střední školy Střední školy - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. SŠ-Přípr. kriz. sit. SŠ - Příprava kriz. sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.2015 31.12.9999
312800 Sportovní školy - gymnázia Sportovní školy - gymnázia Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312830 Sportovní školy - gymnázia Sportovní školy - gymnázia-Zahraniční rozvojová spolupráce Sportovní školy Sportovní školy - gymnázia-Zahr.rozvoj.s Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312831 Sportovní školy - gymnázia Sportovní školy - gymnázia-Program sociální prevence a prevence kriminality Sportovní školy Sportovní školy - gymnázia-Prevence soc. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312832 Sportovní školy - gymnázia Sportovní školy - gymnázia-Program protidrogové politiky Sportovní školy Sportovní školy - gymnázia-Protidrog.pol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312833 Sportovní školy - gymnázia Sportovní školy - gymnázia-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Sportovní školy Sportovní školy - gymnázia-Integr.romské Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312834 Sportovní školy - gymnázia Sportovní školy - gymnázia-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312900 Ostatní zařízení středního vzdělávání Ostatní zařízení středního vzdělávání Ost.zař.stř.vzd. Ostatní zařízení středního vzdělávání Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312930 Ostatní zařízení středního vzdělávání Ostatní zařízení středního vzdělávání-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.zař.stř.vzd. Ostatní zařízení středního vzdělávání-Za Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312931 Ostatní zařízení středního vzdělávání Ostatní zařízení středního vzdělávání-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.zař.stř.vzd. Ostatní zařízení středního vzdělávání-Pr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312932 Ostatní zařízení středního vzdělávání Ostatní zařízení středního vzdělávání-Program protidrogové politiky Ost.zař.stř.vzd. Ostatní zařízení středního vzdělávání-Pr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312933 Ostatní zařízení středního vzdělávání Ostatní zařízení středního vzdělávání-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.zař.stř.vzd. Ostatní zařízení středního vzdělávání-In Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
312934 Ostatní zařízení středního vzdělávání Ostatní zařízení středního vzdělávání-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.zař.stř.vzd. Ostatní zařízení středního vzdělávání-Př Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999
313100 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Výchovné ústavy a dětské domovy se školou VýchÚ a DD se šk Výchovné ústavy a dětské domovy se školo Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313130 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Výchovné ústavy a dětské domovy se školou-Zahraniční rozvojová spolupráce VýchÚ a DD se šk Výchov. ústavy a dětské domovy se školou Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Výchovné ústavy a dětské domovy se školou-Program sociální prevence a prevence kriminality VýchÚ a DD se šk Výchov. ústavy a dětské domovy se školou Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313132 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Výchovné ústavy a dětské domovy se školou-Program protidrogové politiky VýchÚ a DD se šk Výchov. ústavy a dětské domovy se školou Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313133 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Výchovné ústavy a dětské domovy se školou-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity VýchÚ a DD se šk Výchov. ústavy a dětské domovy se školou Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313134 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Výchovné ústavy a dětské domovy se školou-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. VýchÚ a DD se šk Výchov. ústavy a dětské domovy se školou Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313200 Diagnostické ústavy Diagnostické ústavy Diagn.ústavy Diagnostické ústavy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313230 Diagnostické ústavy Diagnostické ústavy-Zahraniční rozvojová spolupráce Diagn.ústavy Diagnostické ústavy-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313231 Diagnostické ústavy Diagnostické ústavy-Program sociální prevence a prevence kriminality Diagn.ústavy Diagnostické ústavy-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313232 Diagnostické ústavy Diagnostické ústavy-Program protidrogové politiky Diagn.ústavy Diagnostické ústavy-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313233 Diagnostické ústavy Diagnostické ústavy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Diagn.ústavy Diagnostické ústavy-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313234 Diagnostické ústavy Diagnostické ústavy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Diagn.ústavy Diagnostické ústavy-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313300 Dětské domovy Dětské domovy Dětské domovy Dětské domovy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.2015 31.12.9999
313330 Dětské domovy Dětské domovy - Zahraniční rozvojová spolupráce Dětské domovy Dětské domovy - Zahr. rozvoj. spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.2015 31.12.9999
313331 Dětské domovy Dětské domovy - Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.2015 31.12.9999
313332 Dětské domovy Dětské domovy - Program protidrogové politiky Dětské domovy Dětské domovy - Protidrog. politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.2015 31.12.9999
313333 Dětské domovy Dětské domovy - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Dětské domovy Dětské domovy - Integr. romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.2015 31.12.9999
313334 Dětské domovy Dětské domovy - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Dětské domovy Dětské domovy - Příprava kriz. sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.2015 31.12.9999
313900 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ost.vých.zař. Ost. škol. zařízení ústavní výchovy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313930 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.vých.zař. Ost. škol. zařízení ústavní výchovy-Zahr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313931 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.vých.zař. Ost. škol. zařízení ústavní výchovy-Prev Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313932 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy-Program protidrogové politiky Ost.vých.zař. Ost. škol. zařízení ústavní výchovy-Prot Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313933 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.vých.zař. Ost. škol. zařízení ústavní výchovy-Inte Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
313934 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999
314100 Školní stravování Školní stravování Školní stravování Školní stravování Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314130 Školní stravování Školní stravování - Zahraniční rozvojová spolupráce Školní stravování Školní stravování - Zahr. rozvoj. spolup Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314131 Školní stravování Školní stravování - Program sociální prevence a prevence kriminality Školní stravování Školní stravování - Prevence soc. a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314132 Školní stravování Školní stravování - Program protidrogové politiky Školní stravování Školní stravování - Protidrog. politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314133 Školní stravování Školní stravování - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Školní stravování Školní stravování - Integr. romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314134 Školní stravování Školní stravování - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Školní stravování Školní stravování - Příprava kriz. sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314300 Školní družiny a kluby Školní družiny a kluby Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314330 Školní družiny a kluby Školní družiny a kluby-Zahraniční rozvojová spolupráce Šk.druž.a kluby Školní družiny a kluby-Zahr.rozvoj.spolu Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314331 Školní družiny a kluby Školní družiny a kluby-Program sociální prevence a prevence kriminality Šk.druž.a kluby Školní družiny a kluby-Prevence soc.a kr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314332 Školní družiny a kluby Školní družiny a kluby-Program protidrogové politiky Šk.druž.a kluby Školní družiny a kluby-Protidrog.politik Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314333 Školní družiny a kluby Školní družiny a kluby-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314334 Školní družiny a kluby Školní družiny a kluby-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314400 Školy v přírodě Školy v přírodě Školy v přírodě Školy v přírodě Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314430 Školy v přírodě Školy v přírodě-Zahraniční rozvojová spolupráce Školy v přírodě Školy v přírodě-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314431 Školy v přírodě Školy v přírodě-Program sociální prevence a prevence kriminality Školy v přírodě Školy v přírodě-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314432 Školy v přírodě Školy v přírodě-Program protidrogové politiky Školy v přírodě Školy v přírodě-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314433 Školy v přírodě Školy v přírodě-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Školy v přírodě Školy v přírodě-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314434 Školy v přírodě Školy v přírodě-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Školy v přírodě Školy v přírodě-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314500 Internáty Internáty Internáty Internáty Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314530 Internáty Internáty-Zahraniční rozvojová spolupráce Internáty Internáty-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314531 Internáty Internáty-Program sociální prevence a prevence kriminality Internáty Internáty-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314532 Internáty Internáty-Program protidrogové politiky Internáty Internáty-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314533 Internáty Internáty-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Internáty Internáty-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314534 Internáty Internáty-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Internáty Internáty-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314600 Zařízení výchovného poradenství Zařízení výchovného poradenství Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314630 Zařízení výchovného poradenství Zařízení výchovného poradenství - Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314631 Zařízení výchovného poradenství Zařízení výchovného poradenství - Program sociální prevence a prevence kriminality Zařízení vých.porad. Zařízení výchovného poradenství - Preve Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314632 Zařízení výchovného poradenství Zařízení výchovného poradenství - Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314633 Zařízení výchovného poradenství Zařízení výchovného poradenství - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zařízení vých.porad. Zařízení výchovného poradenství - Integr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314634 Zařízení výchovného poradenství Zařízení výchovného poradenství - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zařízení vých.porad. Zařízení výchovného poradenství - Přípra Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314700 Domovy mládeže Domovy mládeže Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314730 Domovy mládeže Domovy mládeže-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314731 Domovy mládeže Domovy mládeže-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314732 Domovy mládeže Domovy mládeže-Program protidrogové politiky Domovy mládeže Domovy mládeže-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314733 Domovy mládeže Domovy mládeže-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314734 Domovy mládeže Domovy mládeže-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Domovy mládeže Domovy mládeže-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314800 Střediska výchovné péče Střediska výchovné péče Střediska vých. péče Střediska výchovné péče Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.2015 31.12.9999
314830 Střediska výchovné péče Střediska výchovné péče - Zahraniční rozvojová spolupráce Střediska vých. péče Střediska výchovné péče - Zahr. rozvoj. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.2015 31.12.9999
314831 Střediska výchovné péče Střediska výchovné péče - Program sociální prevence a prevence kriminality Střediska vých. péče Střediska výchovné péče - Prevence soc. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.2015 31.12.9999
314832 Střediska výchovné péče Střediska výchovné péče - Program protidrogové politiky Střediska vých. péče Střediska výchovné péče - Protidrog. pol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.2015 31.12.9999
314833 Střediska výchovné péče Střediska výchovné péče - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Střediska vých. péče Střediska výchovné péče - Integr. romské Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.2015 31.12.9999
314834 Střediska výchovné péče Střediska výchovné péče - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Střediska vých. péče Střediska výchovné péče - Příprava kriz. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.2015 31.12.9999
314900 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314930 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. vzděl.zař. Ost.vzdělávací a výchov.zařízení mládeže Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314931 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. vzděl.zař. Ost.vzdělávací a výchov.zařízení mládeže Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314932 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314933 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. vzděl.zař. Ost.vzdělávací a výchov.zařízení mládeže Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
314934 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. vzděl.zař. Ost.vzdělávací a výchov.zařízení mládeže Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999
315000 Vyšší odborné školy Vyšší odborné školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vyšší odborné vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
315030 Vyšší odborné školy Vyšší odborné školy-Zahraniční rozvojová spolupráce Vyšší odb.školy Vyšší odborné školy-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vyšší odborné vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
315031 Vyšší odborné školy Vyšší odborné školy-Program sociální prevence a prevence kriminality Vyšší odb.školy Vyšší odborné školy-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vyšší odborné vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
315032 Vyšší odborné školy Vyšší odborné školy-Program protidrogové politiky Vyšší odb.školy Vyšší odborné školy-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vyšší odborné vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
315033 Vyšší odborné školy Vyšší odborné školy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vyšší odb.školy Vyšší odborné školy-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vyšší odborné vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
315034 Vyšší odborné školy Vyšší odborné školy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vyšší odb.školy Vyšší odborné školy-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vyšší odborné vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321100 Vysoké školy Vysoké školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321130 Vysoké školy Vysoké školy - Zahraniční rozvojová spolupráce Vysoké školy Vysoké školy - Zahr. rozvoj. spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321131 Vysoké školy Vysoké školy - Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321132 Vysoké školy Vysoké školy - Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321133 Vysoké školy Vysoké školy - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321134 Vysoké školy Vysoké školy - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321200 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzk.,výv.+ in. VŠ Výzkum, vývoj a inovace na VŠ Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321210 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum a vývoj na vysokých školách-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Výzk+výv.na VŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách-Inst. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321211 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum a vývoj na vysokých školách-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Výzk+výv.na VŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách-Inst. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321219 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum a vývoj na vysokých školách-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Výzk+výv.na VŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách-Ostat Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321220 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum a vývoj na vysokých školách-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Výzk+výv.na VŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách-Účel. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321221 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum a vývoj na vysokých školách-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Výzk+výv.na VŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách-Účel. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321229 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum a vývoj na vysokých školách-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzk+výv.na VŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách-Ostat Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321230 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách - Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321231 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách - Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321232 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách - Program protidrogové politiky Výzk.,výv.+ in. VŠ Výzkum, vývoj a inovace na VŠ - Protidro Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321233 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Výzk.,výv.+ in. VŠ Výzkum, vývoj a inovace na VŠ- Integr. r Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321234 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výzk.,výv.+ in. VŠ Výzkum, vývoj a inovace na VŠ- Příprava Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321300 Bakalářské studium Bakalářské studium Bakal.studium Bakalářské studium Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321330 Bakalářské studium Bakalářské studium-Zahraniční rozvojová spolupráce Bakal.studium Bakalářské studium-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321331 Bakalářské studium Bakalářské studium-Program sociální prevence a prevence kriminality Bakal.studium Bakalářské studium-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321332 Bakalářské studium Bakalářské studium-Program protidrogové politiky Bakal.studium Bakalářské studium-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321333 Bakalářské studium Bakalářské studium-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Bakal.studium Bakalářské studium-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321334 Bakalářské studium Bakalářské studium-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Bakal.studium Bakalářské studium-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321400 Magisterské a doktorské studium Magisterské a doktorské studium Mgr a Dr studium Magisterské a doktorské studium Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321430 Magisterské a doktorské studium Magisterské a doktorské studium-Zahraniční rozvojová spolupráce Mgr a Dr studium Magisterské a doktorské studium-Zahr.roz Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321431 Magisterské a doktorské studium Magisterské a doktorské studium-Program sociální prevence a prevence kriminality Mgr a Dr studium Magisterské a doktorské studium-Prevence Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321432 Magisterské a doktorské studium Magisterské a doktorské studium-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321433 Magisterské a doktorské studium Magisterské a doktorské studium-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mgr a Dr studium Magisterské a doktorské studium-Integr.r Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
321434 Magisterské a doktorské studium Magisterské a doktorské studium-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mgr a Dr studium Magisterské a doktorské studium-Příprava Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
322100 Vysokoškolské koleje a menzy Vysokoškolské koleje a menzy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322130 Vysokoškolské koleje a menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Zahraniční rozvojová spolupráce VŠ koleje,menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Zahr.rozvoj Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322131 Vysokoškolské koleje a menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Program sociální prevence a prevence kriminality VŠ koleje,menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Prevence so Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322132 Vysokoškolské koleje a menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Program protidrogové politiky VŠ koleje,menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Protidrog.p Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322133 Vysokoškolské koleje a menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity VŠ koleje,menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Integr.roms Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322134 Vysokoškolské koleje a menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. VŠ koleje,menzy Vysokoškolské koleje a menzy-Příprava kr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322900 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním Ost.zař.VŠ Ost.zař.souv. s vysokoškolským vzděláván Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322930 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.zař.VŠ Ost.zař.souv. s vysokoškols. vzděláváním Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322931 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.zař.VŠ Ost.zař.souv. s vysokoškols. vzděláváním Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322932 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním-Program protidrogové politiky Ost.zař.VŠ Ost.zař.souv. s vysokoškols. vzděláváním Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322933 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.zař.VŠ Ost.zař.souv. s vysokoškols. vzděláváním Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
322934 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.zař.VŠ Ost.zař.souv. s vysokoškols. vzděláváním Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999
323100 Základní umělecké školy Základní umělecké školy Zákl.uměl.školy Základní umělecké školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323130 Základní umělecké školy Základní umělecké školy-Zahraniční rozvojová spolupráce Zákl.uměl.školy Základní umělecké školy-Zahr.rozvoj.spol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323131 Základní umělecké školy Základní umělecké školy-Program sociální prevence a prevence kriminality Zákl.uměl.školy Základní umělecké školy-Prevence soc.a k Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323132 Základní umělecké školy Základní umělecké školy-Program protidrogové politiky Zákl.uměl.školy Základní umělecké školy-Protidrog.politi Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323133 Základní umělecké školy Základní umělecké školy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323134 Základní umělecké školy Základní umělecké školy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323200 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky JŠ s pr.stát.jaz.zk. JŠ s právem státní jazykové zkoušky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323230 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - Zahraniční rozvojová spolupráce JŠ s pr.stát.jaz.zk. JŠ s právem státní jazykové zkoušky - Za Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323231 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - Program sociální prevence a prevence kriminality JŠ s pr.stát.jaz.zk. JŠ s právem státní jazykové zkoušky - Pr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323232 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - Program protidrogové politiky JŠ s pr.stát.jaz.zk. JŠ s právem státní jazykové zkoušky - Pr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323233 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity JŠ s pr.stát.jaz.zk. JŠ s právem státní jazykové zkoušky- Int Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323234 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. JŠ s pr.stát.jaz.zk. JŠ s právem státní jazykové zkoušky- Pří Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323300 Střediska volného času Střediska volného času Střed. volného času Střediska volného času Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323330 Střediska volného času Střediska volného času - Zahraniční rozvojová spolupráce Střed. volného času Střediska volného času - Zahr. rozvoj. s Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323331 Střediska volného času Střediska volného času - Program sociální prevence a prevence kriminality Střed. volného času Střediska volného času - Prevence soc. a Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323332 Střediska volného času Střediska volného času - Program protidrogové politiky Střed. volného času Střediska volného času - Protidrog. poli Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323333 Střediska volného času Střediska volného času - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Střed. volného času Střediska volného času - Integr. romské Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323334 Střediska volného času Střediska volného času - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Střed. volného času Střediska volného času - Příprava kriz. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999
323900 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Zál. zájm. vzděl. JN Záležitosti zájmového vzdělávání JN Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323930 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené - Zahraniční rozvojová spolupráce Zál. zájm. vzděl. JN Záležitosti zájmového vzdělávání JN - Za Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323931 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené - Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323932 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené - Program protidrogové politiky Zál. zájm. vzděl. JN Záležitosti zájmového vzdělávání JN - Pr Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323933 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zál. zájm. vzděl. JN Záležitosti zájmového vzdělávání JN- Int Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
323934 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zál. zájm. vzděl. JN Záležitosti zájmového vzdělávání JN- Pří Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326130 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326131 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326132 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326133 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS ve vzděl. Činn.ústř.org.státní správy ve vzděláv.- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326134 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání Ost.spr.ve vzd. Činnost ostat. orgánů státní správy ve v Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326230 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.spr.ve vzd. Činn.ost.orgánů st.správy ve vzdělávání- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326231 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.spr.ve vzd. Činn.ost.orgánů st.správy ve vzdělávání- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326232 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání-Program protidrogové politiky Ost.spr.ve vzd. Činn.ost.orgánů st.správy ve vzdělávání- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326233 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326234 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.spr.ve vzd. Činn.ost.orgánů st.správy ve vzdělávání- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326900 Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená Ost.spr. vzd.JN Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezař Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326930 Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326931 Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326932 Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená-Program protidrogové politiky Ost.spr. vzd.JN Ost. správa ve vzdělávání jinde nezařaz. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326933 Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.spr. vzd.JN Ost. správa ve vzdělávání jinde nezařaz. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
326934 Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.spr. vzd.JN Ost. správa ve vzdělávání jinde nezařaz. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
328000 Výzkum školství a vzdělávání Výzkum školství a vzdělávání Výzk.šk.a vzd. Výzkum školství a vzdělávání Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
328010 Výzkum školství a vzdělávání Výzkum školství a vzdělávání-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Výzk.šk.a vzd. Výzkum školství a vzdělávání-Inst.podp.v Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
328011 Výzkum školství a vzdělávání Výzkum školství a vzdělávání-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
328019 Výzkum školství a vzdělávání Výzkum školství a vzdělávání-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
328020 Výzkum školství a vzdělávání Výzkum školství a vzdělávání-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
328021 Výzkum školství a vzdělávání Výzkum školství a vzdělávání-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Výzk.šk.a vzd. Výzkum školství a vzdělávání-Účel.podp.V Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
328029 Výzkum školství a vzdělávání Výzkum školství a vzdělávání-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzk.šk.a vzd. Výzkum školství a vzdělávání-Ostat.účel. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999
329100 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mez.spol.ve vzd Mez.spolupráce ve vzdělávání a výzkumu Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329130 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329131 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329132 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329133 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mez.spol.ve vzd Mez.spolupráce ve vzdělávání a výzkumu-I Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329134 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329200 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzd nár menšin Vzdělávání národ.menšin a multikultur.vý Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329230 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova-Zahraniční rozvojová spolupráce Vzd nár menšin Vzděl. národ.menšin a multikult.výchova- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329231 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova-Program sociální prevence a prevence kriminality Vzd nár menšin Vzděl. národ.menšin a multikult.výchova- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329232 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova-Program protidrogové politiky Vzd nár menšin Vzděl. národ.menšin a multikult.výchova- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329233 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vzd nár menšin Vzděl. národ.menšin a multikult.výchova- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329234 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vzd nár menšin Vzděl. národ.menšin a multikult.výchova- Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329300 Vzdělávací akce k integraci Romů Vzdělávací akce k integraci Romů Vzd k integr Rom Vzdělávací akce k integraci Romů Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329330 Vzdělávací akce k integraci Romů Vzdělávací akce k integraci Romů-Zahraniční rozvojová spolupráce Vzd k integr Rom Vzdělávací akce k integraci Romů-Zahr.ro Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329331 Vzdělávací akce k integraci Romů Vzdělávací akce k integraci Romů-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329332 Vzdělávací akce k integraci Romů Vzdělávací akce k integraci Romů-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329333 Vzdělávací akce k integraci Romů Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vzd k integr Rom Vzdělávací akce k integraci Romů-Integr. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329334 Vzdělávací akce k integraci Romů Vzdělávací akce k integraci Romů-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vzd k integr Rom Vzdělávací akce k integraci Romů-Příprav Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329400 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zař. vzd. ped. prac. Zař. pro další vzd. pedagog. prac. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.2015 31.12.9999
329430 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.2015 31.12.9999
329431 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program sociální prevence a prevence kriminality Zař. vzd. ped. prac. Zař. pro další vzd. pedagog. prac. - Pre Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.2015 31.12.9999
329432 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.2015 31.12.9999
329433 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.2015 31.12.9999
329434 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.2015 31.12.9999
329900 Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329930 Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329931 Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329932 Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329933 Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál. vzd. Ostatní záležitosti vzdělávání-Integr.ro Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
329934 Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. zál. vzd. Ostatní záležitosti vzdělávání-Příprava Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999
331100 Divadelní činnost Divadelní činnost Divadla Divadelní činnost Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331130 Divadelní činnost Divadelní činnost-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331131 Divadelní činnost Divadelní činnost-Program sociální prevence a prevence kriminality Divadla Divadelní činnost-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331132 Divadelní činnost Divadelní činnost-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331133 Divadelní činnost Divadelní činnost-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Divadla Divadelní činnost-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331134 Divadelní činnost Divadelní činnost-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Divadla Divadelní činnost-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331200 Hudební činnost Hudební činnost Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331230 Hudební činnost Hudební činnost-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331231 Hudební činnost Hudební činnost-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331232 Hudební činnost Hudební činnost-Program protidrogové politiky Hudeb. činnost Hudební činnost-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331233 Hudební činnost Hudební činnost-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Hudeb. činnost Hudební činnost-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331234 Hudební činnost Hudební činnost-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Hudeb. činnost Hudební činnost-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331300 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Film.tvorba,kina Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331330 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií-Zahraniční rozvojová spolupráce Film.tvorba,kina Film.tvorba,distrib.,kina,shr.audio.arch Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331331 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331332 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií-Program protidrogové politiky Film.tvorba,kina Film.tvorba,distrib.,kina,shr.audio.arch Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331333 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Film.tvorba,kina Film.tvorba,distrib.,kina,shr.audio.arch Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331334 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331400 Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Knihovnictví Činnosti knihovnické Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331430 Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické-Zahraniční rozvojová spolupráce Knihovnictví Činnosti knihovnické-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331431 Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické-Program sociální prevence a prevence kriminality Knihovnictví Činnosti knihovnické-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331432 Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické-Program protidrogové politiky Knihovnictví Činnosti knihovnické-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331433 Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Knihovnictví Činnosti knihovnické-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331434 Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Knihovnictví Činnosti knihovnické-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331500 Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií Muzea,galerie Činnosti muzeí a galerií Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331530 Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií-Zahraniční rozvojová spolupráce Muzea,galerie Činnosti muzeí a galerií-Zahr.rozvoj.spo Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331531 Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií-Program sociální prevence a prevence kriminality Muzea,galerie Činnosti muzeí a galerií-Prevence soc.a Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331532 Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií-Program protidrogové politiky Muzea,galerie Činnosti muzeí a galerií-Protidrog.polit Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331533 Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331534 Činnosti muzeí a galerií Činnosti muzeí a galerií-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Muzea,galerie Činnosti muzeí a galerií-Příprava kriz.s Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331600 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost Vydavatel. čin. Vydavatelská činnost Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331630 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331631 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost-Program sociální prevence a prevence kriminality Vydavatel. čin. Vydavatelská činnost-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331632 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331633 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vydavatel. čin. Vydavatelská činnost-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331634 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vydavatel. čin. Vydavatelská činnost-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331700 Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331730 Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře-Zahraniční rozvojová spolupráce Výst.čin.kultury Výstavní činnosti v kultuře-Zahr.rozvoj. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331731 Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331732 Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331733 Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331734 Výstavní činnosti v kultuře Výstavní činnosti v kultuře-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výst.čin.kultury Výstavní činnosti v kultuře-Příprava kri Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331900 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ost. zál.kult. Ostatní záležitosti kultury Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331930 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál.kult. Ostatní záležitosti kultury-Zahr.rozvoj. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331931 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál.kult. Ostatní záležitosti kultury-Prevence soc Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331932 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury-Program protidrogové politiky Ost. zál.kult. Ostatní záležitosti kultury-Protidrog.po Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331933 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál.kult. Ostatní záležitosti kultury-Integr.romsk Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
331934 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999
332100 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Čin.pam.ústavů Činnost památkových ústavů, hradů a zámk Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332130 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků-Zahraniční rozvojová spolupráce Čin.pam.ústavů Činn. památk.ústavů,hradů a zámků-Zahr.r Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332131 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků-Program sociální prevence a prevence kriminality Čin.pam.ústavů Činn. památk.ústavů,hradů a zámků-Preven Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332132 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků-Program protidrogové politiky Čin.pam.ústavů Činn. památk.ústavů,hradů a zámků-Protid Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332133 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Čin.pam.ústavů Činn. památk.ústavů,hradů a zámků-Integr Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332134 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Čin.pam.ústavů Činn. památk.ústavů,hradů a zámků-Přípra Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332200 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332230 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332231 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332232 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332233 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Obn.kult.památek Zachování a obnova kulturních památek-In Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332234 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Obn.kult.památek Zachování a obnova kulturních památek-Př Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332400 Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup předmětů kulturní hodnoty Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332430 Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup předmětů kulturní hodnoty-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332431 Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup předmětů kulturní hodnoty-Program sociální prevence a prevence kriminality Výkup kult.předm Výkup předmětů kulturní hodnoty-Prevence Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332432 Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup předmětů kulturní hodnoty-Program protidrogové politiky Výkup kult.předm Výkup předmětů kulturní hodnoty-Protidro Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332433 Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup předmětů kulturní hodnoty-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Výkup kult.předm Výkup předmětů kulturní hodnoty-Integr.r Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332434 Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup předmětů kulturní hodnoty-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výkup kult.předm Výkup předmětů kulturní hodnoty-Příprava Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332500 Pražský hrad Pražský hrad Pražský hrad Pražský hrad Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332530 Pražský hrad Pražský hrad-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332531 Pražský hrad Pražský hrad-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332532 Pražský hrad Pražský hrad-Program protidrogové politiky Pražský hrad Pražský hrad-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332533 Pražský hrad Pražský hrad-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Pražský hrad Pražský hrad-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332534 Pražský hrad Pražský hrad-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332600 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Obnova kult.pov. Obnova hodnot kulturního povědomí Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332630 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí-Zahraniční rozvojová spolupráce Obnova kult.pov. Obnova hodnot kulturního povědomí-Zahr.r Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332631 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí-Program sociální prevence a prevence kriminality Obnova kult.pov. Obnova hodnot kulturního povědomí-Preven Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332632 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí-Program protidrogové politiky Obnova kult.pov. Obnova hodnot kulturního povědomí-Protid Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332633 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Obnova kult.pov. Obnova hodnot kulturního povědomí-Integr Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332634 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Obnova kult.pov. Obnova hodnot kulturního povědomí-Přípra Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332900 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ost. zál. pam. Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332930 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál. pam. Ost.zál.ochr.památek a péče o kul.dědic. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332931 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. pam. Ost.zál.ochr.památek a péče o kul.dědic. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332932 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví-Program protidrogové politiky Ost. zál. pam. Ost.zál.ochr.památek a péče o kul.dědic. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332933 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál. pam. Ost.zál.ochr.památek a péče o kul.dědic. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
332934 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. zál. pam. Ost.zál.ochr.památek a péče o kul.dědic. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999
333000 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Čin.regis.církví Čin.registrovaných církví,náboženských s Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1.1.1900 31.12.9999
333030 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1.1.1900 31.12.9999
333031 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1.1.1900 31.12.9999
333032 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1.1.1900 31.12.9999
333033 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Čin.regis.církví Čin.registr.církví,nábožens. společ.-Int Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1.1.1900 31.12.9999
333034 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Čin.regis.církví Čin.registr.církví,nábožens. společ.-Pří Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1.1.1900 31.12.9999
334100 Rozhlas a televize Rozhlas a televize Rozhlas,televize Rozhlas a televize Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334130 Rozhlas a televize Rozhlas a televize-Zahraniční rozvojová spolupráce Rozhlas,televize Rozhlas a televize-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334131 Rozhlas a televize Rozhlas a televize-Program sociální prevence a prevence kriminality Rozhlas,televize Rozhlas a televize-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334132 Rozhlas a televize Rozhlas a televize-Program protidrogové politiky Rozhlas,televize Rozhlas a televize-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334133 Rozhlas a televize Rozhlas a televize-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Rozhlas,televize Rozhlas a televize-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334134 Rozhlas a televize Rozhlas a televize-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Rozhlas,televize Rozhlas a televize-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334900 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ost. zál. SP Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334930 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál. SP Ost.záležitosti sdělovacích prostředků-Z Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334931 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. SP Ost.záležitosti sdělovacích prostředků-P Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334932 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Program protidrogové politiky Ost. zál. SP Ost.záležitosti sdělovacích prostředků-P Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334933 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. zál. SP Ost.záležitosti sdělovacích prostředků-I Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
334934 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. zál. SP Ost.záležitosti sdělovacích prostředků-P Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999
336100 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví ÚOSS v kultuře Činnost ÚOSS v oblasti kultury a církví Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336130 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS v kultuře Činnost ÚOSS v oblasti kultury a církví- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336131 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví-Program sociální prevence a prevence kriminality ÚOSS v kultuře Činnost ÚOSS v oblasti kultury a církví- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336132 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví-Program protidrogové politiky ÚOSS v kultuře Činnost ÚOSS v oblasti kultury a církví- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336133 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS v kultuře Činnost ÚOSS v oblasti kultury a církví- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336134 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ÚOSS v kultuře Činnost ÚOSS v oblasti kultury a církví- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336200 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků ÚOSS v sděl.pr. Činnost ÚOSS v oblasti sdělovacích prost Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336230 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS v sděl.pr. Činnost ÚOSS v oblasti sdělov.prostředků Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336231 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336232 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Program protidrogové politiky ÚOSS v sděl.pr. Činnost ÚOSS v oblasti sdělov.prostředků Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336233 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS v sděl.pr. Činnost ÚOSS v oblasti sdělov.prostředků Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336234 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ÚOSS v sděl.pr. Činnost ÚOSS v oblasti sdělov.prostředků Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336900 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336930 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336931 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336932 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Program protidrogové politiky Ost.spr.v kult. Ost.spr. v obl.kultury,církví,sděl. pro. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336933 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.spr.v kult. Ost.spr. v obl.kultury,církví,sděl. pro. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
336934 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
338000 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzk+výv.kult,SP Výzkum a vývoj v obl. kultury,církví a s Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
338010 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků             Výzk+výv.kult,SP Výzk.a výv.v obl.kult.,církví a sděl.pr. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
338011 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Výzk+výv.kult,SP Výzk.a výv.v obl.kult.,církví a sděl.pr. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
338019 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Ostatní institucionální (dopočet do PU) Výzk+výv.kult,SP Výzk.a výv.v obl.kult.,církví a sděl.pr. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
338020 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Výzk+výv.kult,SP Výzk.a výv.v obl.kult.,církví a sděl.pr. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
338021 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Výzk+výv.kult,SP Výzk.a výv.v obl.kult.,církví a sděl.pr. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
338029 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzk+výv.kult,SP Výzk.a výv.v obl.kult.,církví a sděl.pr. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339100 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339130 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339131 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339132 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích-Program protidrogové politiky Mez.spol.v kult. Mez.spol. v kultuře,církvích a sděl.pr.- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339133 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Mez.spol.v kult. Mez.spol. v kultuře,církvích a sděl.pr.- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339134 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Mez.spol.v kult. Mez.spol. v kultuře,církvích a sděl.pr.- Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339200 Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Zájm.čin.v kult. Zájmová činnost v kultuře Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339230 Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře-Zahraniční rozvojová spolupráce Zájm.čin.v kult. Zájmová činnost v kultuře-Zahr.rozvoj.sp Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339231 Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339232 Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339233 Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zájm.čin.v kult. Zájmová činnost v kultuře-Integr.romské Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339234 Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zájm.čin.v kult. Zájmová činnost v kultuře-Příprava kriz. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339900 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ost. zál. kult. Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339930 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. zál. kult. Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostř. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339931 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. zál. kult. Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostř. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339932 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Program protidrogové politiky Ost. zál. kult. Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostř. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339933 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
339934 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999
341100 Státní sportovní reprezentace Státní sportovní reprezentace St.sport.repr. Státní sportovní reprezentace Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341130 Státní sportovní reprezentace Státní sportovní reprezentace-Zahraniční rozvojová spolupráce St.sport.repr. Státní sportovní reprezentace-Zahr.rozvo Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341131 Státní sportovní reprezentace Státní sportovní reprezentace-Program sociální prevence a prevence kriminality St.sport.repr. Státní sportovní reprezentace-Prevence s Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341132 Státní sportovní reprezentace Státní sportovní reprezentace-Program protidrogové politiky St.sport.repr. Státní sportovní reprezentace-Protidrog. Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341133 Státní sportovní reprezentace Státní sportovní reprezentace-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity St.sport.repr. Státní sportovní reprezentace-Integr.rom Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341134 Státní sportovní reprezentace Státní sportovní reprezentace-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341200 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sport.zař.obce Sportovní zařízení v majetku obce Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341230 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Zahraniční rozvojová spolupráce Sport. zařízení obce Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341231 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Program sociální prevence a prevence kriminality Sport.zař.obce Sportovní zařízení v majetku obce-Preven Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341232 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341233 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Sport.zař.obce Sportovní zařízení v majetku obce-Integr Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341234 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341900 Ostatní sportovní činnost Ostatní sportovní činnost Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341930 Ostatní sportovní činnost Ostatní sportovní činnost - Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341931 Ostatní sportovní činnost Ostatní sportovní činnost - Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341932 Ostatní sportovní činnost Ostatní sportovní činnost - Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341933 Ostatní sportovní činnost Ostatní sportovní činnost - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
341934 Ostatní sportovní činnost Ostatní sportovní činnost - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999
342100 Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342130 Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže-Zahraniční rozvojová spolupráce Volný čas ml. Využití volného času dětí a mládeže-Zahr Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342131 Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže-Program sociální prevence a prevence kriminality Volný čas ml. Využití volného času dětí a mládeže-Prev Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342132 Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže-Program protidrogové politiky Volný čas ml. Využití volného času dětí a mládeže-Prot Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342133 Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Volný čas ml. Využití volného času dětí a mládeže-Inte Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342134 Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Volný čas ml. Využití volného času dětí a mládeže-Příp Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342900 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace Ost. záj. činn. Ostatní zájmová činnost a rekreace Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342930 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342931 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342932 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342933 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. záj. činn. Ostatní zájmová činnost a rekreace-Integ Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
342934 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. záj. činn. Ostatní zájmová činnost a rekreace-Přípr Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
346100 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ÚO - sport Činnost ústředního orgánu státní správy Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Správa v oblasti sportu 1.1.2019 31.12.9999
346130 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu - Zahraniční rozvojová spolupráce Činnost ÚO - sport Činnost ÚO v oblasti sportu-Zahraniční Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Správa v oblasti sportu 1.1.2019 31.12.9999
346131 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu - Program sociální prevence a prevence kriminality Činnost ÚO - sport Činnost ÚO v oblasti sportu - Prevence Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Správa v oblasti sportu 1.1.2019 31.12.9999
346132 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu - Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Správa v oblasti sportu 1.1.2019 31.12.9999
346133 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Činnost ÚO - sport Činnost ÚO v oblasti sportu - Integrace Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Správa v oblasti sportu 1.1.2019 31.12.9999
346134 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Činnost ÚO - sport Činnost ÚO v oblasti sportu - Příprava Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Správa v oblasti sportu 1.1.2019 31.12.9999
348000 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
348010 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace - Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
348011 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace - Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Výzk.tělových.ZČ Výzk. v obl. tělov.,zájm.čin.a rekreace- Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
348019 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace - Ostatní institucionální podpora (dopočet do PU) Výzkum v obl. sportu Výzkum v obl. sportu, zájm. č. a rekr. - Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
348020 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace - Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Výzkum v obl. sportu Výzkum v obl. sportu, zájm. č. a rekr. - Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
348021 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace - Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Výzkum v obl. sportu Výzkum v obl. sportu, zájm. č. a rekr. - Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
348029 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace - Ostatní účelová podpora (dopočet do PU) Výzkum v obl. sportu Výzkum v obl. sportu, zájm. č. a rekr. - Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999
351100 Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351130 Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351131 Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Všeob. amb.péče Všeobecná ambulantní péče-Prevence soc.a Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351132 Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče-Program protidrogové politiky Všeob. amb.péče Všeobecná ambulantní péče-Protidrog.poli Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351133 Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Všeob. amb.péče Všeobecná ambulantní péče-Integr.romské Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351134 Všeobecná ambulantní péče Všeobecná ambulantní péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Všeob. amb.péče Všeobecná ambulantní péče-Příprava kriz. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351200 Stomatologická péče Stomatologická péče Stomatolog. péče Stomatologická péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351230 Stomatologická péče Stomatologická péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Stomatolog. péče Stomatologická péče-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351231 Stomatologická péče Stomatologická péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Stomatolog. péče Stomatologická péče-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351232 Stomatologická péče Stomatologická péče-Program protidrogové politiky Stomatolog. péče Stomatologická péče-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351233 Stomatologická péče Stomatologická péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Stomatolog. péče Stomatologická péče-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351234 Stomatologická péče Stomatologická péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Stomatolog. péče Stomatologická péče-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351300 Lékařská služba první pomoci Lékařská služba první pomoci Lékař.služba PP Lékařská služba první pomoci Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351330 Lékařská služba první pomoci Lékařská služba první pomoci-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351331 Lékařská služba první pomoci Lékařská služba první pomoci-Program sociální prevence a prevence kriminality Lékař.služba PP Lékařská služba první pomoci-Prevence so Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351332 Lékařská služba první pomoci Lékařská služba první pomoci-Program protidrogové politiky Lékař.služba PP Lékařská služba první pomoci-Protidrog.p Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351333 Lékařská služba první pomoci Lékařská služba první pomoci-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Lékař.služba PP Lékařská služba první pomoci-Integr.roms Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351334 Lékařská služba první pomoci Lékařská služba první pomoci-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351400 Transfúzní služba a tkáňová zařízení Transfúzní služba a tkáňová zařízení Transf. sl.,tkáň Transfúzní služba a tkáňová zařízení Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351430 Transfúzní služba a tkáňová zařízení Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Zahraniční rozvojová spolupráce Transf. sl.,tkáň Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Zah Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351431 Transfúzní služba a tkáňová zařízení Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Program sociální prevence a prevence kriminality Transf. sl.,tkáň Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Pre Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351432 Transfúzní služba a tkáňová zařízení Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Program protidrogové politiky Transf. sl.,tkáň Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Pro Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351433 Transfúzní služba a tkáňová zařízení Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Transf. sl.,tkáň Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Int Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351434 Transfúzní služba a tkáňová zařízení Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Transf. sl.,tkáň Transfúzní služba a tkáňová zařízení-Pří Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351500 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče Spec.zdrav.péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351530 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Spec.zdrav.péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351531 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Spec.zdrav.péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351532 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče-Program protidrogové politiky Spec.zdrav.péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351533 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351534 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Spec.zdrav.péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351600 Péče v mateřství Péče v mateřství Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351630 Péče v mateřství Péče v mateřství-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351631 Péče v mateřství Péče v mateřství-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351632 Péče v mateřství Péče v mateřství-Program protidrogové politiky Péče v mateřství Péče v mateřství-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351633 Péče v mateřství Péče v mateřství-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Péče v mateřství Péče v mateřství-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351634 Péče v mateřství Péče v mateřství-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Péče v mateřství Péče v mateřství-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351900 Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče Ost. ambul. péče Ostatní ambulantní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351930 Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. ambul. péče Ostatní ambulantní péče-Zahr.rozvoj.spol Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351931 Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. ambul. péče Ostatní ambulantní péče-Prevence soc.a k Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351932 Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče-Program protidrogové politiky Ost. ambul. péče Ostatní ambulantní péče-Protidrog.politi Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351933 Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. ambul. péče Ostatní ambulantní péče-Integr.romské ko Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
351934 Ostatní ambulantní péče Ostatní ambulantní péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. ambul. péče Ostatní ambulantní péče-Příprava kriz.si Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999
352100 Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Fakult.nemocnice Fakultní nemocnice Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352130 Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice-Zahraniční rozvojová spolupráce Fakult.nemocnice Fakultní nemocnice-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352131 Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice-Program sociální prevence a prevence kriminality Fakult.nemocnice Fakultní nemocnice-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352132 Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice-Program protidrogové politiky Fakult.nemocnice Fakultní nemocnice-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352133 Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Fakult.nemocnice Fakultní nemocnice-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352134 Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352200 Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice Ost.nemocnice Ostatní nemocnice Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352230 Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.nemocnice Ostatní nemocnice-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352231 Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.nemocnice Ostatní nemocnice-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352232 Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice-Program protidrogové politiky Ost.nemocnice Ostatní nemocnice-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352233 Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.nemocnice Ostatní nemocnice-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352234 Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.nemocnice Ostatní nemocnice-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352300 Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy Odb.léčeb.ústavy Odborné léčebné ústavy Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352330 Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy-Zahraniční rozvojová spolupráce Odb.léčeb.ústavy Odborné léčebné ústavy-Zahr.rozvoj.spolu Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352331 Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy-Program sociální prevence a prevence kriminality Odb.léčeb.ústavy Odborné léčebné ústavy-Prevence soc.a kr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352332 Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy-Program protidrogové politiky Odb.léčeb.ústavy Odborné léčebné ústavy-Protidrog.politik Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352333 Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Odb.léčeb.ústavy Odborné léčebné ústavy-Integr.romské kom Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352334 Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Odb.léčeb.ústavy Odborné léčebné ústavy-Příprava kriz.sit Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352400 Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny dlouhodobě nemocných LDN Léčebny dlouhodobě nemocných Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352430 Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny dlouhodobě nemocných-Zahraniční rozvojová spolupráce LDN Léčebny dlouhodobě nemocných-Zahr.rozvoj Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352431 Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny dlouhodobě nemocných-Program sociální prevence a prevence kriminality LDN Léčebny dlouhodobě nemocných-Prevence so Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352432 Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny dlouhodobě nemocných-Program protidrogové politiky LDN Léčebny dlouhodobě nemocných-Protidrog.p Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352433 Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny dlouhodobě nemocných-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity LDN Léčebny dlouhodobě nemocných-Integr.roms Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352434 Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny dlouhodobě nemocných-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. LDN Léčebny dlouhodobě nemocných-Příprava kr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352500 Hospice Hospice Hospice Hospice Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352530 Hospice Hospice-Zahraniční rozvojová spolupráce Hospice Hospice-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352531 Hospice Hospice-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352532 Hospice Hospice-Program protidrogové politiky Hospice Hospice-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352533 Hospice Hospice-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Hospice Hospice-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352534 Hospice Hospice-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Hospice Hospice-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352600 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Láz.léčeb.,ozdr. Lázeňské léčebny,ozdravovny,sanatoria Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352630 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria-Zahraniční rozvojová spolupráce Láz.léčeb.,ozdr. Lázeňské léčebny,ozdravovny,sanatoria-Za Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352631 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria-Program sociální prevence a prevence kriminality Láz.léčeb.,ozdr. Lázeňské léčebny,ozdravovny,sanatoria-Pr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352632 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria-Program protidrogové politiky Láz.léčeb.,ozdr. Lázeňské léčebny,ozdravovny,sanatoria-Pr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352633 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Láz.léčeb.,ozdr. Lázeňské léčebny,ozdravovny,sanatoria-In Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352634 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Láz.léčeb.,ozdr. Lázeňské léčebny,ozdravovny,sanatoria-Př Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352700 Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352730 Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352731 Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352732 Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352733 Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Vys.spec.pracov. Vysoce specia.prac.,jednoob.zař.lůž.péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352734 Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Vys.spec.pracov. Vysoce specia.prac.,jednoob.zař.lůž.péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352900 Ostatní ústavní péče Ostatní ústavní péče Ost.ústav.péče Ostatní ústavní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352930 Ostatní ústavní péče Ostatní ústavní péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.ústav.péče Ostatní ústavní péče-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352931 Ostatní ústavní péče Ostatní ústavní péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.ústav.péče Ostatní ústavní péče-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352932 Ostatní ústavní péče Ostatní ústavní péče-Program protidrogové politiky Ost.ústav.péče Ostatní ústavní péče-Protidrog.politika Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352933 Ostatní ústavní péče Ostatní ústavní péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.ústav.péče Ostatní ústavní péče-Integr.romské kom. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
352934 Ostatní ústavní péče Ostatní ústavní péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.ústav.péče Ostatní ústavní péče-Příprava kriz.sit. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999
353100 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Ochr. veř.zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zd Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353130 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví-Zahraniční rozvojová spolupráce Ochr. veř.zdraví Hygie. služba a ochrana veřejného zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353131 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví-Program sociální prevence a prevence kriminality Ochr. veř.zdraví Hygie. služba a ochrana veřejného zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353132 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví-Program protidrogové politiky Ochr. veř.zdraví Hygie. služba a ochrana veřejného zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353133 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ochr. veř.zdraví Hygie. služba a ochrana veřejného zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353134 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ochr. veř.zdraví Hygie. služba a ochrana veřejného zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353137 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví-Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky Ochr. veř.zdraví Hygie. služba a ochrana veřejného zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353200 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) Lékárenská sl. Lékárenská služba (léky,protézy a přístr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353230 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)-Zahraniční rozvojová spolupráce Lékárenská sl. Lékár.sl.(léky,protézy a přístr.pro vně) Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353231 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)-Program sociální prevence a prevence kriminality Lékárenská sl. Lékár.sl.(léky,protézy a přístr.pro vně) Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353232 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353233 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Lékárenská sl. Lékár.sl.(léky,protézy a přístr.pro vně) Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353234 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Lékárenská sl. Lékár.sl.(léky,protézy a přístr.pro vně) Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353300 Zdravotnická záchranná služba Zdravotnická záchranná služba Zdrav.záchr.sl. Zdravotnická záchranná služba Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353330 Zdravotnická záchranná služba Zdravotnická záchranná služba-Zahraniční rozvojová spolupráce Zdrav.záchr.sl. Zdravotnická záchranná služba-Zahr.rozvo Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353331 Zdravotnická záchranná služba Zdravotnická záchranná služba-Program sociální prevence a prevence kriminality Zdrav.záchr.sl. Zdravotnická záchranná služba-Prevence s Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353332 Zdravotnická záchranná služba Zdravotnická záchranná služba-Program protidrogové politiky Zdrav.záchr.sl. Zdravotnická záchranná služba-Protidrog. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353333 Zdravotnická záchranná služba Zdravotnická záchranná služba-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zdrav.záchr.sl. Zdravotnická záchranná služba-Integr.rom Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353334 Zdravotnická záchranná služba Zdravotnická záchranná služba-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Zdrav.záchr.sl. Zdravotnická záchranná služba-Příprava k Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353400 Doprava ve zdravotnictví Doprava ve zdravotnictví Dopr.ve zdravot. Doprava ve zdravotnictví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353430 Doprava ve zdravotnictví Doprava ve zdravotnictví-Zahraniční rozvojová spolupráce Dopr.ve zdravot. Doprava ve zdravotnictví-Zahr.rozvoj.spo Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353431 Doprava ve zdravotnictví Doprava ve zdravotnictví-Program sociální prevence a prevence kriminality Dopr.ve zdravot. Doprava ve zdravotnictví-Prevence soc.a Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353432 Doprava ve zdravotnictví Doprava ve zdravotnictví-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353433 Doprava ve zdravotnictví Doprava ve zdravotnictví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Dopr.ve zdravot. Doprava ve zdravotnictví-Integr.romské k Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353434 Doprava ve zdravotnictví Doprava ve zdravotnictví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Dopr.ve zdravot. Doprava ve zdravotnictví-Příprava kriz.s Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353900 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ost.zdrav.zař. Ostatní zdravotnická zařízení a služby p Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353930 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.zdrav.zař. Ost. zdrav.zařízení a služby pro zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353931 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost.zdrav.zař. Ost. zdrav.zařízení a služby pro zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353932 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví-Program protidrogové politiky Ost.zdrav.zař. Ost. zdrav.zařízení a služby pro zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353933 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.zdrav.zař. Ost. zdrav.zařízení a služby pro zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
353934 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.zdrav.zař. Ost. zdrav.zařízení a služby pro zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
354100 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi Prevence závislosti Prevence před drogami, alkoholem, nikoti Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354130 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - Zahraniční rozvojová spolupráce Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354131 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - Program sociální prevence a prevence kriminality Prevence závislosti Prevence před drog.,alkoh. aj. závislost Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354132 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - Program protidrogové politiky Prevence závislosti Prevence před drog.,alkoh. aj.závislostm Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354133 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Prevence závislosti Prevence před drog.,alkoh. aj. závislost Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354134 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 24 Prevence závislosti Prevence před drog.,alkoh. aj.závislostm Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354200 Prevence HIV/AIDS Prevence HIV/AIDS Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354230 Prevence HIV/AIDS Prevence HIV/AIDS-Zahraniční rozvojová spolupráce Prev. HIV/AIDS Prevence HIV/AIDS-Zahr.rozvoj.spolup. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354231 Prevence HIV/AIDS Prevence HIV/AIDS-Program sociální prevence a prevence kriminality Prev. HIV/AIDS Prevence HIV/AIDS-Prevence soc.a krim Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354232 Prevence HIV/AIDS Prevence HIV/AIDS-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354233 Prevence HIV/AIDS Prevence HIV/AIDS-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354234 Prevence HIV/AIDS Prevence HIV/AIDS-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354300 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Pomoc zdrav.post Pomoc zdravotně postiženým a chronicky n Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354330 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným-Zahraniční rozvojová spolupráce Pomoc zdrav.post Pomoc zdrav.postiženým a chron.nemocným- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354331 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným-Program sociální prevence a prevence kriminality Pomoc zdrav.post Pomoc zdrav.postiženým a chron.nemocným- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354332 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným-Program protidrogové politiky Pomoc zdrav.post Pomoc zdrav.postiženým a chron.nemocným- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354333 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Pomoc zdrav.post Pomoc zdrav.postiženým a chron.nemocným- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354334 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354400 Národní program zdraví Národní program zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354430 Národní program zdraví Národní program zdraví-Zahraniční rozvojová spolupráce Nár.progr.zdrav Národní program zdraví-Zahr.rozvoj.spolu Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354431 Národní program zdraví Národní program zdraví-Program sociální prevence a prevence kriminality Nár.progr.zdrav Národní program zdraví-Prevence soc.a kr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354432 Národní program zdraví Národní program zdraví-Program protidrogové politiky Nár.progr.zdrav Národní program zdraví-Protidrog.politik Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354433 Národní program zdraví Národní program zdraví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Nár.progr.zdrav Národní program zdraví-Integr.romské kom Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354434 Národní program zdraví Národní program zdraví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Nár.progr.zdrav Národní program zdraví-Příprava kriz.sit Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354500 Programy paliativní péče Programy paliativní péče Progr.paliativ.p Programy paliativní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354530 Programy paliativní péče Programy paliativní péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Progr.paliativ.p Programy paliativní péče-Zahr.rozvoj.spo Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354531 Programy paliativní péče Programy paliativní péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Progr.paliativ.p Programy paliativní péče-Prevence soc.a Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354532 Programy paliativní péče Programy paliativní péče-Program protidrogové politiky Progr.paliativ.p Programy paliativní péče-Protidrog.polit Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354533 Programy paliativní péče Programy paliativní péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Progr.paliativ.p Programy paliativní péče-Integr.romské k Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354534 Programy paliativní péče Programy paliativní péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Progr.paliativ.p Programy paliativní péče-Příprava kriz.s Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354900 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní speciální zdravotnická péče Ost.spec.zdr.péč Ostatní speciální zdravotnická péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354930 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní speciální zdravotnická péče-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost.spec.zdr.péč Ostatní speciální zdravotnická péče-Zahr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354931 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní speciální zdravotnická péče-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354932 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní speciální zdravotnická péče-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354933 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní speciální zdravotnická péče-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost.spec.zdr.péč Ostatní speciální zdravotnická péče-Inte Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
354934 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní speciální zdravotnická péče-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost.spec.zdr.péč Ostatní speciální zdravotnická péče-Příp Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999
356100 Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví ÚOSS ve zdrav. Činnost ústřed. org. státní správy ve zd Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356130 Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví-Zahraniční rozvojová spolupráce ÚOSS ve zdrav. Činnost ústř.org.státní správy ve zdrav. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356131 Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví-Program sociální prevence a prevence kriminality ÚOSS ve zdrav. Činnost ústř.org.státní správy ve zdrav. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356132 Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví-Program protidrogové politiky ÚOSS ve zdrav. Činnost ústř.org.státní správy ve zdrav. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356133 Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ÚOSS ve zdrav. Činnost ústř.org.státní správy ve zdrav. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356134 Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ÚOSS ve zdrav. Činnost ústř.org.státní správy ve zdrav. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356200 Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví Ost. OOS zdrav. Činnost ost. orgánů st.správy ve zdravot Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356230 Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví-Zahraniční rozvojová spolupráce Ost. OOS zdrav. Činnost ost. orgánů st.správy ve zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356231 Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví-Program sociální prevence a prevence kriminality Ost. OOS zdrav. Činnost ost. orgánů st.správy ve zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356232 Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví-Program protidrogové politiky Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356233 Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví-Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Ost. OOS zdrav. Činnost ost. orgánů st.správy ve zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356234 Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví-Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ost. OOS zdrav. Činnost ost. orgánů st.správy ve zdrav.- Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356900 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená Os.správa zdr.JN Ostatní správa ve zdravotnictví JN Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356930 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená-Zahraniční rozvojová spolupráce Os.správa zdr.JN Ostatní správa ve zdravotnictví JN-Zahr. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999
356931 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená-Program sociální prevence a prevence kriminality Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999