(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
Paragraf Název Krátký název Střední název Skupina Oddíl Podddíl Od Do Poznámka Platnost poznámky od Platnost poznámky do
0000 Pro příjmy (technický záznam) Pro příjmy (tech. zá Pro příjmy (technický záznam) Příjmy Příjmy Příjmy 1.1.1900 31.12.9999
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství Zem.půdní fond Zemědělský půdní fond a mimoprod. funkce Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 Podpora méně příznivých oblastí, zvyšování… 1999 9999
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 Podpora podnikatelských záměrů, restrukturalizace… 1997 9999
1013 Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí Genet.potenciál Genetický potenciál hosp.zvířat, osiv a Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 Udržování a zlepšování genetického potenciálu… 1997 9999
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdrav.hosp.zv. Ozdrav.hosp.zvířat, plodin a zvl. veteri Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 Ozdravování hospodářských zvířat s cílem ozdravit… 1997 9999
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti nespecifikované v předchozích… 2003 9999
1021 Organizace trhu s produkty rostlinné výroby Regul.trhu RV Regulace trhu s produkty rostlinné výrob Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
1022 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby Regul.trh výr.RV Reg.trhu s výr.vzniklými zprac.prod.rost Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
1023 Organizace trhu s produkty živočišné výroby Regul.trhu ŽV Organizace trhu s produkty živočišné výr Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
1024 Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby Regul.trh výr.ŽV Reg.trhu s výr.vzniklými zprac.prod.živo Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
1029 Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 1.1.1900 31.12.9999 Regulace trhu s jinými komoditami než uvedenými v… 2003 9999
1031 Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Podpora pěstební činnosti, řešení důsledků… 1997 9999
1032 Podpora ostatních produkčních činností Podpora ost.čin. Podpora ostatních produkčních činností Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Podpora ostatních vybraných činností, nespadá-li… 1997 9999
1036 Správa v lesním hospodářství Správa les.hosp. Správa v lesním hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Správní činnosti v lesním hospodářství, např.… 1997 9999
1037 Celospolečenské funkce lesů Celosp.fce lesů Celospolečenské funkce lesů Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Podpora mimoprodukčních funkcí lesa mající… 1997 9999
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ost. les. hosp. Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Lesní hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti nezařazené v předchozích paragrafech,… 2003 9999
1061 Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství ÚOSS v zem. Činnost ústředního orgánu státní správy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999 Vlastní činnost Ministerstva zemědělství (včetně… 1997 9999
1062 Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999 Vlastní činnost regionálních orgánů Ministerstva… 2003 9999
1063 Správa zemědělského majetku Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999 Činnost zvláštních orgánů správy zemědělského… 2014 9999
1069 Ostatní správa v zemědělství Ost.správa zem. Ostatní správa v zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Správa v zemědělství 1.1.1900 31.12.9999 Vlastní činnost ostatních organizací pověřených… 1997 9999
1070 Rybářství Rybářství Rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rybářství 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem i výdaje související s myslivostí,… 2007 9999
1081 Zemědělský výzkum a vývoj Zem.výzk+výv. Zemědělský výzkum a vývoj Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
1082 Lesnický výzkum Lesnický výzkum Lesnický výzkum Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999 Včetně např. podpory obnovy lesů určených pro… 1997 9999
1091 Mezinárodní spolupráce v zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím … 2007 9999
1092 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství MezSpPr les.hosp Mezinárodní spolupráce v lesním hospodář Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
1098 Ostatní výdaje na zemědělství OstV zemědělství Ostatní výdaje na zemědělství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství OstV les.hosp Ostatní výdaje na lesní hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 Nespecifikovatelné výdaje podle jiných paragrafů,… 2007 9999
2111 Uhelné hornictví Uhelné hornictví Uhelné hornictví Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 Zahlazování následků hornické činnosti. 2014 9999
2112 Těžba nerostných surovin kromě paliv Těžba ner.surov Těžba nerostných surovin kromě paliv Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2113 Zpracování ropy a zemního plynu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2114 Jaderné elektrárny Jaderné elektr. Jaderné elektrárny Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem i výdaje k podpoře používání jiných… 2007 9999
2116 Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením Jaderné palivo Jaderné palivo a ochrana před ionizující Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2117 Elektrická energie El. energie Elektrická energie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 Rozvod elektrické energie. 2007 9999
2118 Energie jiná než elektrická Energie jiná Energie jiná než elektrická Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 Pára, horká voda a horký vzduch. 2007 9999
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2121 Stavebnictví Stavebnictví Stavebnictví Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin Druhotné sur. Sběr a zpracování druhotných surovin Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón Podpor.prům.zóny Podpora rozvoje průmyslových zón Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999 2004 9999
2124 Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Op.zvýš.konkur. Opatř.ke zvýšen.konkurenceschopnosti prů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999 2004 9999
2125 Podpora podnikání a inovací Podpora podnik. Podpora podnikání a inovací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření Ost.odvět.progr. Ostatní odvětvová a oborová opatření Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví 1.1.1900 31.12.9999 2004 9999
2131 Přímá podpora exportu Přímá podp.exp. Přímá podpora exportu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999 Přímé dotace, úrokové bonifikace, prémie, dotace… 1997 9999
2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ost.zál. ZO Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Zahraniční obchod 1.1.1900 31.12.9999 Veškeré nepřímé formy podpor a činností pro… 2003 9999
2141 Vnitřní obchod Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem i pořádání tuzemských trhů, tuzemských… 2007 9999
2142 Ubytování a stravování Ubyt, a stravov. Ubytování a stravování Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2143 Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2144 Ostatní služby Ostatní služby Ostatní služby Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2161 Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb ÚOSS v odv.prům. Čin.ÚOSS v odv.en.,prům.,stav.,obch.a sl Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999 Vlastní činnost Ministerstva průmyslu a obchodu,… 1997 9999
2162 Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999 Činnost ostatních orgánů správy jako např.… 1997 9999
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem i příjmy (např. z pokut) spojené s… 2003 9999
2181 Výzkum a vývoj v palivech a energetice VaV paliv energ Výzkum a vývoj v palivech a energetice Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2182 Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2183 Výzkum a vývoj ve službách Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2184 Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu VaV v obchodu Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2185 Výzkum a vývoj ve stavebnictví Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
2191 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Mez.spol.prům. Mez.spolupráce v prům.,stav.,obchodu a s Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Zál.odv.prům.nez Zál.průmyslu,stavebn.,obchodu a služeb n Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem i příspěvky profesním sdružením a… 2003 9999
2211 Dálnice Dálnice Dálnice Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami,… 1997 9999
2212 Silnice Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně… 1997 9999
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ost.zál.poz.kom. Ostatní záležitosti pozemních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Pozemní komunikace 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje i výdaje spojené se správou, údržbou a… 2003 9999
2221 Provoz veřejné silniční dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999 Dotace veřejné silniční dopravě (meziměstská i… 1997 9999
2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel Kontr.tech.způs. Kontrola technické způsobilosti vozidel Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2223 Bezpečnost silničního provozu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje na úseku bezpečnosti provozu na… 2003 9999
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ost. zál. silnic Ostatní záležitosti v silniční dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Silniční doprava 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje např. i výdaje spojené s dopravním… 2003 9999
2231 Vodní cesty Vodní cesty Vodní cesty Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999 Použije se jen jde-li o činnosti výstavby,… 1997 9999
2232 Provoz vnitrozemské plavby Vnitroz. plavba Provoz vnitrozemské plavby Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999 Přímé provozování či dotace k provozování… 1997 9999
2233 Záležitosti námořní dopravy Zál.námoř.dopr. Záležitosti námořní dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem např. platba příspěvku ke studiu… 2004 9999
2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Vnitrozemská a námořní plavba 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2241 Železniční dráhy Železniční dráhy Železniční dráhy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou… 1997 9999
2242 Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veř. ŽD Provoz veřejné železniční dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené s přímým provozováním veřejné… 1997 9999
2243 Drážní vozidla Drážní vozidla Drážní vozidla Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999 Nákup a obnova drážních vozidel vyjma vozidel… 1997 9999
2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy Ost. zál. ŽD Ostatní záležitosti železniční dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Železniční doprava 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2251 Letiště Letiště Letiště Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999 Výstavba, technická obnova, správa a provoz… 1997 9999
2252 Zabezpečení letového provozu Zabezp.let.prov. Zabezpečení letového provozu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené se zabezpečením letového provozu… 1997 9999
2253 Provoz civilní letecké dopravy Civ.let.doprava Provoz civilní letecké dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené s přímým provozováním civilní… 1997 9999
2259 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Civilní letecká doprava 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2261 Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě ÚOSS v dopravě Činnost ÚOSS v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999 Týká se činnosti Ministerstva dopravy. 1997 9999
2262 Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě Ost.OSS v dopr. Činnost ostatních orgánů státní správy v Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999 Činnost např. Úřadu pro civilní letectví,… 2003 9999
2269 Ostatní správa v dopravě Ost.správa dopr. Ostatní správa v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Správa v dopravě 1.1.1900 31.12.9999 Státní fond dopravní infrastruktury. 1997 9999
2271 Ostatní dráhy Ostatní dráhy Ostatní dráhy Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou… 1997 9999
2272 Provoz ostatních drah Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené s přímým provozováním dopravy… 2003 9999
2279 Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Doprava ostatních drah 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje jinde nespecifikované dráhy, např. důlní… 2003 9999
2280 Výzkum a vývoj v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Výzkum v dopravě 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě Mez.spol.v dopr. Mezinárodní spolupráce v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.2017 31.12.9999
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 24.1.2018 31.12.9999
2299 Ostatní záležitosti v dopravě Ost. zál.dopravy Ostatní záležitosti v dopravě Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2310 Pitná voda Pitná voda Pitná voda Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Pitná voda 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti související se zásobováním pitnou vodou,… 1997 9999
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999 Včetně kanalizačních sítí a septiků. Tyto výdaje… 1997 9999
2322 Prevence znečišťování vody Prev.znečišť.vod Prevence znečišťování vody Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti na bázi výrobních technologií a opatření… 1997 9999
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Odvádění vod JN Odvádění a čistění odpadních vod jinde n Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje i nakládání s kaly z čistíren odpadních… 2003 9999
2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků Úpravy vod.toků Úpravy vodohosp.významných a vodárenskýc Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999 Podélné úpravy těchto vodních toků (rekonstrukce,… 1997 9999
2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999 Vodní díla - příčné objekty (jezy, stupně,… 1997 9999
2333 Úpravy drobných vodních toků Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti úprav drobných vodních toků a průtočných… 1997 9999
2334 Revitalizace říčních systémů Revitalizace Revitalizace říčních systémů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené s revitalizací vodních toků,… 1997 9999
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Zál.vod.toků JN Zál.vod.toků a vodohosp.děl jinde nezařa Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodní toky a vodohospodářská díla 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2341 Vodní díla v zemědělské krajině Vod.díla v kraj. Vodní díla v zemědělské krajině Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené s neprůtočnými nádržemi, rybníky… 1997 9999
2342 Protierozní ochrana Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené s protierozní ochranou… 1997 9999
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Ost. zál. vody Ostatní záležitosti vody v zemědělské kr Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Voda v zemědělské krajině 1.1.1900 31.12.9999 Vodní a rybářská stráž. 2003 9999
2361 Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství ÚOSS ve VH Činnost ÚOSS ve vodním hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Při současné skladbě ústřední státní správy by… 1997 9999
2362 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Ost.OSS ve VH Činnost ostatních OSS ve vodním hospodář Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Správa ve vodním hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2380 Vodohospodářský výzkum a vývoj Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2391 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství Mez.spol. VH Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ost. zál. VH Ostatní záležitosti vodního hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Vodní hospodářství Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2411 Záležitosti pošt Záležitosti pošt Záležitosti pošt Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2412 Záležitosti telekomunikací Telekomunikace Záležitosti telekomunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2413 Záležitosti radiokomunikací Radiokomunikace Záležitosti radiokomunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2419 Ostatní záležitosti spojů Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Činnosti spojů 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2461 Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích ÚOSS ve spojích Činnost ÚOSS ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem činnost Českého telekomunikačního úřadu. 2003 9999
2462 Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2469 Ostatní správa ve spojích Ost.správa spoje Ostatní správa ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Správa ve spojích 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2480 Výzkum a vývoj ve spojích VaV ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Výzkum a vývoj ve spojích 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2491 Mezinárodní spolupráce ve spojích Mez.spol.spoje Mezinárodní spolupráce ve spojích Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
2499 Ostatní záležitosti spojů Ost. zál. spojů Ostatní záležitosti spojů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Spoje Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2510 Podpora podnikání Podp.podnikání Podpora podnikání Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Podpora podnikání 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem obecná podpora malého a středního… 2004 9999
2521 Bezpečnost práce Bezpečnost práce Bezpečnost práce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999 2012 9999
2529 Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené Všeob.prac.zálJN Všeobecné pracovní záležitosti JN Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné pracovní záležitosti 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2531 Centrální banka a měna Centr.banka,měna Centrální banka a měna Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
2532 Úřad Národní rozpočtové rady Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 24.1.2018 31.12.9999
2539 Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené Všeob.fin.zál.JN Všeobecné finanční záležitosti JN Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné finanční záležitosti 1.1.1900 31.12.9999 Podpora bank, spořitelen, pojišťoven, atd. jako… 2003 9999
2541 Geologie Geologie Geologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999 Rozpočtové vztahy k příspěvkové organizaci Česká… 2013 9999
2542 Meteorologie Meteorologie Meteorologie Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999 Včetně hydrometeorologie. 1997 9999
2549 Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené Všeob.hosp.sl.JN Všeobecné hospodářské služby JN Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecné hospodářské služby 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2561 Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství ÚOSS pro hosp. Činnost ÚOSS v oblasti hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti Českého úřadu zeměměřického a… 1998 9999
2562 Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie Spr.v obl.normal Správa v obl. normalizace,standardizace, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999 Činnost např. Úřadu pro normalizaci, metrologii a… 2003 9999
2563 Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru Spr. v zeměměř. Správa v zeměměřictví a katastru Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti např. katastrálních úřadů, zeměměřických… 1998 9999
2564 Správa národního majetku Správa nár.maj. Správa národního majetku Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti jiných než ústředních orgánů státní… 1997 9999
2565 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce Spr. bezp.práce Správa v oblasti bezpečnosti práce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999 Na tento paragraf patří např. výdaje Státního… 2012 9999
2569 Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Všeobecná hospodářská správa 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
2580 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí VaV všeob.hosp. Výzkum a vývoj v obl.všeobecných hosp.zá Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí 1.1.1900 31.12.9999 Včetně např. výzkumu v oblasti bezpečnosti práce. 1997 9999
2590 Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech. Mez.spol.ve VHZ Mez.spolupráce ve všeobecných hosp.zálež Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3111 Mateřské školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Činnost mateřských škol kromě mateřských škol… 2015 9999
3112 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami MŠ-spec.vzděl. potř. MŠ pro děti se spec. vzděl. potř. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Činnost mateřských škol samostatně zřízených pro… 2015 9999
3113 Základní školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Činnost základních škol neuvedených v paragrafu… 2015 9999
3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ-spec.vzděl. potř. ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potř. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Činnost základních škol speciálních včetně tříd… 2015 9999
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Ost.zál.před.vzděl. Ost. zál. předškol. vzděl. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999 2015 9999
3117 První stupeň základních škol 1.stupeň ZŠ První stupeň základních škol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na první stupeň základních škol (první až… 2015 9999
3118 Druhý stupeň základních škol 2.stupeň ZŠ Druhý stupeň základních škol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až… 2015 9999
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ost.zál.zákl.vzděl. Ostatní záležitosti zákl. vzděl. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Předškolní a základní vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 2015 9999
3121 Gymnazia Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999 1998 9999
3122 Střední odborné školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999 Činnost středních škol poskytujících odborně… 2015 9999
3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem SŠ stř.vzd.s výuč.l. SŠ poskyt. stř. vzd. s výuč. listem Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999 Činnost středních odborných učilišť a učilišť.… 1997 9999
3124 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami SŠ a kon.-spec.vzd. SŠ a konz. - spec. vzděl. potř. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999 Činnost středních škol a konzervatoří samostatně… 2015 9999
3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Stř.prak.vyuč. Střediska prakt. vyučování a školní hosp Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
3126 Konzervatoře Konzervatoře Konzervatoře Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
3127 Střední školy Střední školy Střední školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.2015 31.12.9999 Příjmy a výdaje středních škol, v kterých se… 2015 9999
3128 Sportovní školy - gymnázia Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999 Gymnázia poskytující vzdělávání v oboru sportovní… 1998 9999
3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání Ost.zař.stř.vzd. Ostatní zařízení středního vzdělávání Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou VýchÚ a DD se šk Výchovné ústavy a dětské domovy se školo Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
3132 Diagnostické ústavy Diagn.ústavy Diagnostické ústavy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
3133 Dětské domovy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.2015 31.12.9999 Dětské domovy podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb.,… 2015 9999
3139 Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ost.vých.zař. Ost. škol. zařízení ústavní výchovy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3141 Školní stravování Školní stravování Školní stravování Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999 2015 9999
3143 Školní družiny a kluby Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3144 Školy v přírodě Školy v přírodě Školy v přírodě Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3145 Internáty Internáty Internáty Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
3146 Zařízení výchovného poradenství Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999 Školská poradenská zařízení. 2015 9999
3147 Domovy mládeže Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
3148 Střediska výchovné péče Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.2015 31.12.9999 2015 9999
3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Ost. vzděl.zař. Ostatní vzdělávací a výchovná zařízení Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1.1.1900 31.12.9999 2015 9999
3150 Vyšší odborné školy Vyšší odb.školy Vyšší odborné školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vyšší odborné vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3211 Vysoké školy Činnost VŠ Činnost vysokých škol Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Činnost vysokých škol včetně poskytovaných… 2015 9999
3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Činnost výzkumu, vývoje a inovací na vysokých… 2015 9999
3213 Bakalářské studium Bakal.studium Bakalářské studium Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na bakalářské studium, lze-li je oddělit.… 2007 9999
3214 Magisterské a doktorské studium Mgr a Dr studium Magisterské a doktorské studium Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Vysokoškolské vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na magisterské a doktorské studium, lze-li… 2007 9999
3221 Vysokoškolské koleje a menzy VŠ koleje,menzy Vysokoškolské koleje a menzy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3229 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 1.1.1900 31.12.9999 Ostatní zařízení vykonávající činnost pro vysoké… 2015 9999
3231 Základní umělecké školy Zákl.uměl.školy Základní umělecké školy Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 2015 9999
3232 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky JŠ s pr.stát.jaz.zk. JŠ s právem státní jazykové zkoušky Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999 2015 9999
3233 Střediska volného času Střed. volného času Střediska volného času Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.2015 31.12.9999 Střediska volného času a další školská zařízení… 2015 9999
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Záležitosti uměleckého, jazykového a zájmového… 2015 9999
3261 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Ministerstva školství, mládeže a… 1998 9999
3262 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání Ost.spr.ve vzd. Činnost ostat. orgánů státní správy ve v Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Činnost České školní inspekce apod. 2003 9999
3269 Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Správa ve vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3280 Výzkum školství a vzdělávání Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Výzkum školství a vzdělávání 1.1.1900 31.12.9999 Jen výzkum týkající se školství, vzdělávání,… 1998 9999
3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Mez.spol.ve vzd Mez.spolupráce ve vzdělávání a výzkumu Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1998 9999
3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Vzd nár menšin Vzdělávání národ.menšin a multikultur.vý Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
3293 Vzdělávací akce k integraci Romů Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
3294 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zař. vzd. ped. prac. Zař. pro další vzd. pedagog. prac. Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.2015 31.12.9999 2015 9999
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3311 Divadelní činnost Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999 Nastudování a veřejné scénické předvádění… 1997 9999
3312 Hudební činnost Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999 Nastudování a interpretace české a světové… 2003 9999
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Film.tvorba,kina Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999 Shromažďování, ochrana, vědecké zpracování,… 1997 9999
3314 Činnosti knihovnické Knihovnictví Činnosti knihovnické Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999 Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy,… 1997 9999
3315 Činnosti muzeí a galerií Muzea,galerie Činnosti muzeí a galerií Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999 Systematická koncepční muzejní a galerijní… 1997 9999
3316 Vydavatelská činnost Vydavatel. čin. Vydavatelská činnost Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999 Vydávání divadelních, hudebních, literárních,… 2003 9999
3317 Výstavní činnosti v kultuře Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999 Příprava a realizace tuzemských kulturních výstav… 1997 9999
3319 Ostatní záležitosti kultury Ost. zál.kult. Ostatní záležitosti kultury Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura 1.1.1900 31.12.9999 Dokumentační, informační, ediční a výstavní… 2003 9999
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Čin.pam.ústavů Činnost památkových ústavů, hradů a zámk Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999 Koordinace odborné činnosti, vytváření jednotné… 1997 9999
3322 Zachování a obnova kulturních památek Obn.kult.památek Zachování a obnova kulturních památek Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999 Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých… 1997 9999
3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup kult.předm Výkup předmětů kulturní hodnoty Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999 Výkup předmětů kulturní hodnoty, přírodnin anebo… 1997 9999
3325 Pražský hrad Pražský hrad Pražský hrad Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Obnova kult.pov. Obnova hodnot kulturního povědomí Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou… 1998 9999
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Čin.regis.církví Čin.registrovaných církví,náboženských s Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1.1.1900 31.12.9999 Osobní požitky duchovních, zákonné pojištění a… 1997 9999
3341 Rozhlas a televize Rozhlas,televize Rozhlas a televize Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním… 1997 9999
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3361 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Ministerstva kultury. 1997 9999
3362 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků ÚOSS v sděl.pr. Činnost ÚOSS v oblasti sdělovacích prost Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,… 2012 9999
3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3380 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzk+výv.kult,SP Výzkum a vývoj v obl. kultury,církví a s Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999 Organizovaná, problémově, tematicky a kriticky… 1997 9999
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Mez.spol.v kult. Mez.spol. v kultuře,církvích a sdělovací Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
3392 Zájmová činnost v kultuře Zájm.čin.v kult. Zájmová činnost v kultuře Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ost. zál. kult. Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích Služby pro obyvatelstvo Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje i činnost např. sborů pro občanské… 2003 9999
3411 Státní sportovní reprezentace St.sport.repr. Státní sportovní reprezentace Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Sport.zař.obce Sportovní zařízení v majetku obce Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999 Péče o sportoviště, tělocvičny, sportovní haly,… 2004 9999
3419 Ostatní sportovní činnost Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Sport 1.1.1900 31.12.9999 U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na… 2003 9999
3421 Využití volného času dětí a mládeže Volný čas ml. Využití volného času dětí a mládeže Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999 Činnost domů dětí a mládeže, stanic mladých… 2015 9999
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ost. záj. činn. Ostatní zájmová činnost a rekreace Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje jiné činnosti týkající se zájmové… 2003 9999
3461 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu Činnost ÚO - sport Činnost ústředního orgánu státní správy Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Správa v oblasti sportu 1.1.2019 31.12.9999
3480 Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace Výzk.tělových.ZČ Výzk. v oblasti tělovýchovy,zájmové čin. Služby pro obyvatelstvo Sport a zájmová činnost Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3511 Všeobecná ambulantní péče Všeob. amb.péče Všeobecná ambulantní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnost ordinací praktických lékařů. 1997 9999
3512 Stomatologická péče Stomatolog. péče Stomatologická péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3513 Lékařská služba první pomoci Lékař.služba PP Lékařská služba první pomoci Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnost pracovišť lékařské služby první pomoci.… 2010 9999
3514 Transfúzní služba a tkáňová zařízení Transf. sl.,tkáň Transfúzní služba a tkáňová zařízení Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999 2010 9999
3515 Specializovaná ambulantní zdravotní péče Spec.zdrav.péče Specializovaná ambulantní zdravotní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnost ordinací lékařů-specialistů kromě… 2010 9999
3516 Péče v mateřství Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje zdravotnických zařízení ambulantní péče na… 2007 9999
3519 Ostatní ambulantní péče Ost. ambul. péče Ostatní ambulantní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ambulantní péče 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3521 Fakultní nemocnice Fakult.nemocnice Fakultní nemocnice Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče,… 2010 9999
3522 Ostatní nemocnice Ost.nemocnice Ostatní nemocnice Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče,… 2010 9999
3523 Odborné léčebné ústavy Odb.léčeb.ústavy Odborné léčebné ústavy Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnost zdravotnických zařízení uvedených v § 36… 2010 9999
3524 Léčebny dlouhodobě nemocných Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999 2010 9999
3525 Hospice Hospice Hospice Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnost lůžkových zařízení hospicového typu, ve… 2010 9999
3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnost zdravotnických zařízení, která poskytují… 2010 9999
3527 Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče Vys.spec.pracov. Vysoce specializ.prac.,jednooborové zař. Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti vysoce specializovaných pracovišť akutní… 2010 9999
3529 Ostatní ústavní péče Ost.ústav.péče Ostatní ústavní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Lůžková péče 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem např. kojenecké ústavy a dětské domovy… 2014 9999
3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3532 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) Lékárenská sl. Lékárenská služba (léky,protézy a přístr Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3533 Zdravotnická záchranná služba Zdrav.záchr.sl. Zdravotnická záchranná služba Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 Činnost záchranné služby (zákon č. 374/2011 Sb.,… 2014 9999
3534 Doprava ve zdravotnictví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 Doprava nemocných s výjimkou přepravy… 2010 9999
3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ost.zdrav.zař. Ostatní zdravotnická zařízení a služby p Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem např. zařízení poskytující péči o dítě… 2014 9999
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi Prevence závislosti Prevence před drogami, alkoholem, nikoti Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999 Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je… 2014 9999
3542 Prevence HIV/AIDS Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999 Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je… 2010 9999
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999 Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je… 2010 9999
3544 Národní program zdraví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3545 Programy paliativní péče Progr.paliativ.p Programy paliativní péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999 Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je… 2010 9999
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Zdravotnické programy 1.1.1900 31.12.9999 Zejména prevence kriminality a ostatní… 2010 9999
3561 Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví ÚOSS ve zdrav. Činnost ústřed. org. státní správy ve zd Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Ministerstva zdravotnictví. 1998 9999
3562 Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví Ost. OOS zdrav. Činnost ost. orgánů st.správy ve zdravot Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv a… 2010 9999
3569 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená Os.správa zdr.JN Ostatní správa ve zdravotnictví JN Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Správa ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3581 Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací Org.výzk.a SVI Organizace výzkumu a střediska vědeckých Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví Ost.výzk.zdrav. Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví Mez.spol. zdrav. Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím a… 2010 9999
3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Další vzd.zdrav. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotni Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Ost.čin.zdrav. Ostatní činnost ve zdravotnictví Služby pro obyvatelstvo Zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3611 Podpora individuální bytové výstavby Prog.podpory IBV Podpora individuální bytové výstavby Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Podpora individuální a případně i družstevní… 2010 9999
3612 Bytové hospodářství Bytové hosp. Bytové hospodářství Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na poskytování bydlení, podpora ze strany… 1997 9999
3613 Nebytové hospodářství Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem sledování příjmů a výdajů z nebytových… 2003 9999
3614 Bytové služby pro vlastní zaměstnance Byt.služ zaměstn Bytové služby pro vlastní zaměstnance Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje organizací, kterými jsou zabezpečovány… 2007 9999
3615 Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů Podp.stav.spoř. Podpora stavebního spoření a hypotečních Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 2010 9999
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Ost.rozv.bydlení Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospod Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje např. výdaje spojené s pořízením… 2004 9999
3631 Veřejné osvětlení Veř.osvětlení Veřejné osvětlení Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3632 Pohřebnictví Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Místní inž.sítě Výstavba a údržba místních inženýrských Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 Nespadají sem pozemní komunikace, vodovodní a… 1997 9999
3634 Lokální zásobování teplem Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 Včetně případných dotací k cenám tepla. 1997 9999
3635 Územní plánování Územní plánování Územní plánování Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3636 Územní rozvoj Územní rozvoj Územní rozvoj Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kom.sl.úz.rozvJN Komunální služby a územní rozvoj JN Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem i výdaje k podpoře jednotlivých regionů… 2003 9999
3661 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ÚOSS pro bydlení Činnost ústř.orgánu státní právy v oblas Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Ministerstva pro místní rozvoj. 2003 9999
3662 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje OOSS v bydlení Ostat. org. st. správy v oblasti bydlení Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1.1.1900 31.12.9999 1998 9999
3669 Ostatní správa v oblasti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená Ost.spr. v bydl. Ostatní správa v oblasti bydlení, komun. Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1.1.1900 31.12.9999 Státní fond rozvoje bydlení. 2003 9999
3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Výzk+výv.bydl.JN Výzk.a výv.v obl bydlení,kom.sl. a úz.ro Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3691 Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Mez.spol.v bydl. Mez.spol.v obl.bydlení,kom.služeb a úz.r Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ost.zál.bydl. Ost. zál.bydlení,komunálních služeb,úz.r Služby pro obyvatelstvo Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3711 Odstraňování tuhých emisí Odstr.tuh.emisí Odstraňování tuhých emisí Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999 Vyloučení emisí u zdroje (zařízení na odprašnění,… 1997 9999
3712 Odstraňování plynných emisí Odstr.plyn.emisí Odstraňování plynných emisí Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje opatření k vyloučení emisí u zdroje -… 1997 9999
3713 Změny technologií vytápění Zm. techn.vytáp. Změny technologií vytápění Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999 Změny technologií vytápění na bázi záměny paliva,… 1997 9999
3714 Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999 Ochrana klimatu. Zavádění čistých technologií … 1997 9999
3715 Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí Zm.techn.-emise Změny výr.technologií za účelem odstraně Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3716 Monitoring ochrany ovzduší Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ost.ochr.ovzd. Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr nebezp.odp. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr kom.odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) Sběr ost.odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Využ.nebezp.odp. Využívání a zneškodňování nebezpečných o Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 Neziskové nakládání s nebezpečnými odpady se… 1997 9999
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využ.kom.odpadů Využívání a zneškodňování komunálních od Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 Neziskové nakládání s komunálními odpady se… 1997 9999
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Využ.ost.odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpa Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 Neziskové nakládání s ostatními odpady se záměrem… 1997 9999
3727 Prevence vzniku odpadů Prevence-odpady Prevence vzniku odpadů Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace,… 1997 9999
3728 Monitoring nakládání s odpady Monitor odpadů Monitoring nakládání s odpady Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3729 Ostatní nakládání s odpady Ost.-odpady Ostatní nakládání s odpady Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem zejména asanace starých skládek, též z… 2003 9999
3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím Ochr.půdy a vody Ochr. půdy a podzemní vody proti zneč.in Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1.1.1900 31.12.9999 Zejména u ropovodů, produktovodů, skladů ropných… 1997 9999
3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody Dekontam.půdy Dekontaminace půd a čištění spodní vody Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje zejména finanční pomoc státu při… 1997 9999
3733 Monitoring půdy a podzemní vody Monitor.půdy Monitoring půdy a podzemní vody Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3734 Předcházení a sanace zasolení půd zasolení půd Předcházení a sanace zasolení půd Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje zejména opatření proti nekontrolovaným… 2003 9999
3741 Ochrana druhů a stanovišť Ochr.druhů a st. Ochrana druhů a stanovišť Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999 Včetně např. podpory zoologický zahrad,… 1997 9999
3742 Chráněné části přírody Chráněná příroda Chráněné části přírody Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999 Národní parky, rezervace, chráněné krajinné… 1997 9999
3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. Rekultiv.půdy Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999 Např. z úhrad (50%) z vydobytých nerostů… 1997 9999
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Protieroz.ochr. Protierozní,protilavinová a protipožární Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999 Jedná se o ochranu nezahrnutou v jiných funkcích,… 2003 9999
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o obce Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou,… 1997 9999
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ost.čin.ochr.pří Ostatní činnosti k ochraně přírody a kra Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana přírody a krajiny 1.1.1900 31.12.9999 Stráž ochrany přírody. Výdaje na napravování… 2003 9999
3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.) Protihluk.zaříz. Konstrukce a uplatnění protihlukových za Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Omezování hluku a vibrací 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnují se preventivní akce u zdroje (odhlučnění… 1997 9999
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Omezování hluku a vibrací 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3759 Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací Ost.čin.-hluk Ostatní činnosti k omezení hluku a vibra Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Omezování hluku a vibrací 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3761 Činnost ústředního orgánu státní správy v ochraně životního prostředí ÚOSS v ochr.ŽP Činnost ústř. org. v ochraně životního p Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Správa v ochraně životního prostředí 1.1.1900 31.12.9999 Ministerstvo životního prostředí. 2003 9999
3762 Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí Ost.správa v ŽP Ost.orgány st.správy v ochraně život. pr Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Správa v ochraně životního prostředí 1.1.1900 31.12.9999 Např. činnost České inspekce životního prostředí. 1998 9999
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ost.spr.v ŽP Ostatní správa v ochraně život. prostřed Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Správa v ochraně životního prostředí 1.1.1900 31.12.9999 1998 9999
3771 Protiradonová opatření Proiradon.opatř. Protiradonová opatření Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana proti záření 1.1.1900 31.12.9999 Např. opatření podle Radonového programu, jehož… 2003 9999
3772 Přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana proti záření 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3773 Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření Monitor záření Monitoring k zajišťování úrovně radioakt Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana proti záření 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3779 Ostatní činnosti k ochraně proti záření Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ochrana proti záření 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3780 Výzkum životního prostředí Výzkum ŽP Výzkum životního prostředí Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Výzkum životního prostředí 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3791 Mezinárodní spolupráce v životním prostředí Mez.spol.v ŽP Mezinárodní spolupráce v životním prostř Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti v životním prostředí 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
3792 Ekologická výchova a osvěta Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti v životním prostředí 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
3793 Ekologie v dopravě Ekologie v dopr. Ekologie v dopravě Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti v životním prostředí 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje např. výdaje na tzv. kombinovanou… 2004 9999
3799 Ostatní ekologické záležitosti Ost.ekol.zál. Ostatní ekologické záležitosti Služby pro obyvatelstvo Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti v životním prostředí 1.1.1900 31.12.9999 2004 9999
3801 Akademie věd České republiky Akademie věd Akademie věd České republiky Služby pro obyvatelstvo Ostatní výzkum a vývoj Ostatní výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Akademie věd. 2003 9999
3802 Grantová agentura České republiky Grant.agentura Grantová agentura České republiky Služby pro obyvatelstvo Ostatní výzkum a vývoj Ostatní výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Grantové agentury. 2003 9999
3803 Technologická agentura České republiky Technol.agentura Technologická agentura České republiky Služby pro obyvatelstvo Ostatní výzkum a vývoj Ostatní výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Technologické agentury České republiky… 2010 9999
3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Služby pro obyvatelstvo Ostatní výzkum a vývoj Ostatní výzkum a vývoj 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ost.činn.obyv. Ostatní činnosti související se služb.ob Služby pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti patřící do skupiny 3 - Služby pro… 2010 9999
4111 Starobní důchody Starobní důchody Starobní důchody Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnují se sem i poměrné starobní důchody. 1997 9999
4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně Inv.důchody 3.st Invalidní důchody pro invaliditu třetího Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle… 2012 9999
4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně Inv.důch.2.st. Invalidní důchody pro invaliditu druhého Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle… 2012 9999
4114 Vdovské důchody Vdovské důchody Vdovské důchody Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4115 Vdovecké důchody Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4116 Sirotčí důchody Sirotčí důchody Sirotčí důchody Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle… 2012 9999
4119 Ostatní dávky důchodového pojištění Ost. důchody Ostatní dávky důchodového pojištění Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky důchodového pojištění 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
4121 Nemocenské Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4122 Ošetřovné Ošetřovné Ošetřovné Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 1.1.1900 31.12.9999 Ošetřovné podle § 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb.… 2010 9999
4123 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Přísp.v těhoten. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a ma Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 1.1.1900 31.12.9999 2010 9999
4124 Peněžitá pomoc v mateřství Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4125 Dávky otcovské poporodní péče D.otc.poporod.p. Dávky otcovské poporodní péče Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 24.1.2018 31.12.9999
4126 Dlouhodobé ošetřovné Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 24.1.2018 31.12.9999
4129 Dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky nemocenského pojištění 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
4131 Přídavek na dítě Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4132 Sociální příplatek Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4133 Porodné Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4134 Rodičovský příspěvek Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4136 Dávky pěstounské péče Dáv.pěstoun.péče Dávky pěstounské péče Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 Dávky poskytované ode dne 1. ledna 2013 dětem… 2013 9999
4138 Pohřebné Pohřebné Pohřebné Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4141 Příspěvek na bydlení Přísp. na bydl. Příspěvek na bydlení Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4142 Příspěvek na školní pomůcky Přísp.na šk.pom. Příspěvek na školní pomůcky Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvek, který dostávají děti přihlášené k… 2007 9999
4149 Dávky státní sociální podpory jinde nezařazené Dávky SSP JN Dávky státní sociální podpory jinde neza Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
4151 Odchodné Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999 Odchodné podle § 155 a 156 zákona č. 361/2003 Sb.… 2012 9999
4152 Výsluhový příspěvek Výsluhový přísp. Výsluhový příspěvek Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999 Výsluhový příspěvek podle § 157 až 163 zákona č.… 2012 9999
4153 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka Úmrtné Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999 Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka podle §… 2012 9999
4154 Odbytné Odbytné Odbytné Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999 Odbytné podle § 138 a 139 zákona č. 221/1999 Sb.,… 2012 9999
4159 Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru 1.1.2012 31.12.9999 Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených… 2012 9999
4171 Příspěvek na živobytí Přís na živobytí Příspěvek na živobytí Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi podle… 2012 9999
4172 Doplatek na bydlení Dopl na bydlení Doplatek na bydlení Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvek osobám bydlícím ve vlastním nebo… 2012 9999
4173 Mimořádná okamžitá pomoc Mimoř.okamž.pom Mimořádná okamžitá pomoc Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvek osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37… 2012 9999
4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením OkPom os.soc.vyl Mimořád.okamž.pomoc osobám ohroženým soc Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvek osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37… 2012 9999
4179 Ostatní dávky sociální pomoci Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.1.1900 31.12.9999 Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné… 2007 9999
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky Zvl. pomůcky Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.1900 31.12.9999 Jedná se o dávku vyplácenou podle § 33 vyhlášky č… 2010 9999
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Bezbar. byt Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérov Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.1900 31.12.9999 Jedná se o dávku vyplacenou podle § 34, § 45 vyhl… 2003 9999
4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Nákup.motor.vozu Příspěvky na zakoupení motorového vozidl Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.1900 31.12.9999 Jedná se o dávku vyplácenou podle § 35 vyhl. č.… 2003 9999
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.1900 31.12.9999 Jedná se o dávku vyplácenou podle § 36 vyhl. č.… 2003 9999
4186 Příspěvek na individuální dopravu Přísp.ind.dopr. Příspěvek na individuální dopravu Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.1900 31.12.9999 Jedná se o dávku vyplácenou podle § 37 vyhl. č.… 2003 9999
4187 Příspěvek na mobilitu Přísp.-mobilita Příspěvek na mobilitu Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.2012 31.12.9999 Příspěvek podle § 2 písm. a) zákona č. 329/2011… 2012 9999
4188 Příspěvek na zvláštní pomůcku Přísp.-zvl.pom. Příspěvek na zvláštní pomůcku Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.2012 31.12.9999 Příspěvek podle § 2 písm. b) zákona č. 329/2011… 2012 9999
4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Os.dáv.zd.postiž Ostatní dávky zdravotně postiženým občan Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Dávky osobám se zdravotním postižením 1.1.1900 31.12.9999 Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné… 2010 9999
4191 Státní příspěvky na důchodové připojištění StPřísp Dpřipoj Státní příspěvky na důchodové připojiště Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4192 Úrokové příspěvky mladým manželstvím Přísp.ml.manž. Úrokové příspěvky mladým manželstvím Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4193 Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám Dáv. vál. veter. Dávky vál. veteránům a perzekvovaným oso Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 1.1.1900 31.12.9999 1998 9999
4194 Zvýšení důchodů pro bezmocnost Zvýš-bezmocnost Zvýšení důchodů pro bezmocnost Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 1.1.1900 31.12.9999 Dávka podle § 70 zákona č. 100/1988 Sb., o… 2003 9999
4195 Příspěvek na péči Příspěv na péči Příspěvek na péči Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvek na péči osobám závislým na pomoci jiné… 2012 9999
4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené Ost.dávky SZ JN Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeč Sociální věci a politika zaměstnanosti Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem veškeré sociální dávky a podpory dosud… 2003 9999
4210 Podpory v nezaměstnanosti Podpory v nezam Podpory v nezaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Podpory v nezaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na hmotné zabezpečení (podporu) v… 2007 9999
4221 Rekvalifikace Rekvalifikace Rekvalifikace Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 1998 9999
4222 Veřejně prospěšné práce Veř. prosp.práce Veřejně prospěšné práce Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 1998 9999
4223 Společensky účelná pracovní místa Sp.účel.pr.místa Společensky účelná pracovní místa Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4225 Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů Pod.zaměst ZPO Podpora zaměstnanosti zdravotně postižen Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4226 Ostatní podpora zaměstnanosti Ost.podpora zam. Ostatní podpora zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 2004 9999
4227 Cílené programy k řešení zaměstnanosti Prog k řeš zaměs Cílené programy k řešení zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená Akt.pol.zam.JN Aktivní politika zaměstnanosti jinde nez Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
4230 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů Plat. neschop. Ochrana zaměstnanců při platební neschop Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 1.1.1900 31.12.9999 Zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců… 2012 9999
4240 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce Přísp.na 50% ZPS Příspěvek na zaměstn. více než 50 % ZPS Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Zaměstnávání zdravotně postižených občanů 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více… 2012 9999
4250 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace Přísp.-restruk. Příspěvky na sociální důsledky restruktu Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvky vyplácené zaměstnancům prostřednictvím… 2003 9999
4280 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti Výzk+výv. v PZ Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4311 Základní sociální poradenství Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální poradenství 1.1.1900 31.12.9999 Základní sociální poradenství podle § 37 odst. 2… 2010 9999
4312 Odborné sociální poradenství Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální poradenství 1.1.1900 31.12.9999 Odborné sociální poradenství podle § 37 odst. 3 a… 2010 9999
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím OstV soc.porad. Ost.výdaje související se sociálním pora Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální poradenství 1.1.1900 31.12.9999 2010 9999
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc DětZaříz pomoc Zařízení pro děti vyžadující okamžitou p Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem výdaje na státní příspěvek pro… 2007 9999
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ost.péče-mládež Ostatní sociální péče a pomoc dětem a ml Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje i vymožené výživné přijaté od osob… 2003 9999
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi Domovy-matky Domovy-penzióny pro matky s dětmi Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 1.1.1900 31.12.2019 1997 9999
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ost.péče o rod. Ostatní sociální péče a pomoc rodině a m Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 1.1.1900 31.12.9999 Na tento paragraf patří též výdaje obcí a krajů,… 2014 9999
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Soc.pom.v nouzi Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 1.1.1900 31.12.9999 Pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně… 1997 9999
4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje i např. činnosti spojené s integrací… 1997 9999
4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem Soc.pom.živ.poh. Soc.pomoc osobám v souv.s živelní pohrom Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4344 Sociální poradenství pro staré občany Soc.rehabilitace Sociální rehabilitace Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje činnosti v rámci sociální rehabilitace… 2007 9999
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb Cent.soc.reh.sl. Centra sociálně rehabilitačních služeb Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ost. soc. péče Ostatní sociální péče a pomoc ostatním s Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 1.1.1900 31.12.9999 Včetně např. programů pomoci propuštěným vězňům… 2003 9999
4350 Domovy pro seniory Domovy pro seniory Domovy pro seniory Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.2013 31.12.9999 Příjmy a výdaje domovů pro seniory (§ 49 zákona č… 2013 9999
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence Osobní asistence, peč.služba a podpora s Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4352 Tísňová péče Tísňová péče Tísňová péče Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4353 Průvodcovské a předčitatelské služby Průvodc.služby Průvodcovské a předčitatelské služby Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4354 Chráněné bydlení Chráněné bydlení Chráněné bydlení Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4355 Týdenní stacionáře Týden.stacionáře Týdenní stacionáře Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Denní stacionáře Denní stacionáře a centra denních služeb Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 Příjmy a výdaje domovů pro osoby se zdravotním… 2013 9999
4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Soc.sl.- zdrav. Soc.sl. poskytované ve zdravot.zaříz. ús Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče OstSl soc.péče Ostatní služby a činnosti v oblasti soci Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby v oblasti sociální péče 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje např. odlehčovací služby. 2007 9999
4361 Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení, politice zaměstnanosti a rodinné politice ÚOSS v SZ,PZ,RP ÚOSS v soc.zabezp,politice zaměst, polit Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na vlastní činnost Ministerstva práce a… 2007 9999
4362 Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení Ost.OSS v SZ Ost.orgány státní správy v sociálním zab Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 Např. činnost České správy sociálního zabezpečení… 1998 9999
4363 Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 Ode dne 1. dubna 2011 činnost Úřadu práce České… 2012 9999
4369 Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ost.správa SZ,PZ Ost.správa v soc.zabezpečení a politice Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Péče pro rodiny Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodin Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4372 Krizová pomoc Krizová pomoc Krizová pomoc Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4373 Domy na půl cesty Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Azylové domy Azylové domy, nízkoprah.denní centra a n Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra Sl. násled.péče Sl. násl.péče, terapeut.komunity a konta Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4377 Sociálně terapeutické dílny Soc.terap.dílny Sociálně terapeutické dílny Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4378 Terénní programy Terénní programy Terénní programy Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Os.sl soc.preven Ostatní služby a čin. v oblasti sociální Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Služby sociální prevence 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje zejména sociálně aktivizační služby pro… 2007 9999
4380 Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Výzkum v SZ, PZ Výzkum v soc.zabezpečení a politice zamě Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1.1.1900 31.12.9999 Nelze-li ho v rámci skupiny 4 specifikovat blíže … 1997 9999
4391 Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti Mez.spol.SZ Mezinárodní spolupráce v soc.zab.a podpo Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 2004 9999
4392 Inspekce poskytování sociálních služeb Inspek.sociál.sl Inspekce poskytování sociálních služeb Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97… 2010 9999
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ost.soc.věcí Ost. záležitosti soc. věcí a politiky za Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5111 Armáda Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Vojenská obrana 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje související se zabezpečením obrany státu… 2003 9999
5112 Ostatní ozbrojené síly Ost.ozbr.síly Ostatní ozbrojené síly Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Vojenská obrana 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje na činnost Vojenské kanceláře… 2003 9999
5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil BezpSložOzbrSil Bezpečnostní složky ozbrojených sil Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Vojenská obrana 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na činnost Vojenské policie a Vojenského… 2007 9999
5119 Podpůrné složky ozbrojených sil Podpůr.složky OS Podpůrné složky ozbrojených sil Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Vojenská obrana 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje na činnost zařízení Ministerstva… 2003 9999
5161 Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně ÚOSS ve voj.obr. ÚOSS ve vojenské obraně Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Státní správa ve vojenské obraně 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Ministerstva obrany. 2000 9999
5162 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně Ost.StS voj.obr. Čin. ost. orgánů státní správy ve vojens Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Státní správa ve vojenské obraně 1.1.1900 31.12.9999 Činnost vojenských správních úřadů podle branného… 2000 9999
5169 Ostatní správa ve vojenské obraně Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Státní správa ve vojenské obraně 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje na činnost orgánů zřízených… 1997 9999
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil Zabezp. ozbr.sil Zabezpečení potřeb ozbrojených sil Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje ostatních orgánů státní správy a… 1999 9999
5172 Operační příprava státního území Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje na opatření vojenského,… 2003 9999
5179 Ostatní činnosti pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil Ost.čin.ozbr.sil Ostatní činnosti pro zabezp. ozbr. sil Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje na činnost složek Policie ČR,… 2003 9999
5180 Výzkum a vývoj v oblasti obrany Výzk+výv. obrana Výzkum a vývoj v oblasti obrany Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Výzkum a vývoj v oblasti obrany 1.1.1900 31.12.9999 Včetně obranného výzkumu a vývoje, který je… 1997 9999
5191 Mezinárodní spolupráce v obraně Mez.spol.obrana Mezinárodní spolupráce v obraně Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Ostatní záležitosti obrany 1.1.1900 31.12.9999 Včetně výdajů na společná cvičení v tuzemsku i… 1997 9999
5192 Zahraniční vojenská pomoc Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Ostatní záležitosti obrany 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na nasazení jednotek Armády České… 2007 9999
5199 Ostatní záležitosti obrany Ost.zál.obrany Ostatní záležitosti obrany Bezpečnost státu a právní ochrana Obrana Ostatní záležitosti obrany 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5211 Civilní ochrana-vojenská část Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva 1.1.1900 31.12.9999 Činnost zařízení civilní ochrany 2003 9999
5212 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvat. Ochrana obyvatelstva Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva 1.1.1900 31.12.9999 Činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů… 2003 9999
5213 Krizová opatření Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva 1.1.2019 31.12.9999
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Ost.zál.CO Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5220 Hospodářská opatření pro krizové stavy Hosp.opat. krize Hospodářská opatření pro krizové stavy Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Hospodářská opatření pro krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999 Činnosti související s pořizováním, obměňováním a… 1999 9999
5261 Státní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení ÚOSS pro kriz.st ÚOSS pro krizové stavy a krizové řízení Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Státní správa v oblasti hospodářských opatření 1.1.1900 31.12.9999 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti… 2003 9999
5262 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství Ost.OSS - nouze Ost.OSS v oblasti civil. nouz. hospodářs Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Státní správa v oblasti hospodářských opatření 1.1.1900 31.12.9999 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti… 2003 9999
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Ost.spr.kriz.st. Ost. správa v oblasti opatření pro kriz. Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Státní správa v oblasti hospodářských opatření 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5271 Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení ÚO kriz.říz. Činnost orgánů krizového řízení na ústř. Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje zabezpečení řídících činností zaměřených… 2013 9999
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení ÚzO kriz.říz. Činnost orgánů krizového řízení na územn Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje zabezpečení řídících činností zaměřených… 2013 9999
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ost.spr.kriz.říz Ostatní správa v oblasti krizového řízen Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení 1.1.1900 31.12.9999 Činnost související s výdaji na pracoviště… 2003 9999
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování Podpora kriz.říz Podpora krizového řízení a nouzového plá Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje mimořádné účelové finanční prostředky k… 2003 9999
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5281 Výzkum a vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva Výzkum CO Výzkum a vývoj v oblasti ochrany obyvat Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5289 Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení Výzk. kriz. říz. Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízen Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení Mez.spol.v kriz Mezinárodní spolupráce v oblasti krizové Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na mezinárodní spolupráci a obdobné akce… 2003 9999
5292 Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv Zahr. pomoc Vzáj. zahr. pomoc podle mezinárodních sm Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999 1999 9999
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Ost.zál.kriz.st. Ostatní záležitosti civilní připrav. na Bezpečnost státu a právní ochrana Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Bezp.a VP Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek kromě těch… 1997 9999
5312 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 1.1.2017 31.12.9999
5316 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku ÚOSS bezp.a VP ÚOSS v obl. bezpečnosti a veřejného pořá Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Ministerstva vnitra. 1998 9999
5317 Hraniční přechody Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Ost.zál.bezp.,VP Ostatní záležitosti bezpečnosti a veř. p Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 1.1.1900 31.12.9999 Činnost v oblasti tělesné přípravy a sportu … 2003 9999
5380 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku Výzk.bezp. a VP Výzkum týkající se bezpečnosti a veř.poř Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku 1.1.1900 31.12.9999 1999 9999
5391 Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku Mez.spol. bezp. Mez.spol.v obl.bezpečnosti a veřejného p Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1999 9999
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku Bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 1.1.1900 31.12.9999 2004 9999
5410 Ústavní soud Ústavní soud Ústavní soud Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Ústavní soudnictví 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5420 Soudy Soudy Soudy Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Soudnictví 1.1.1900 31.12.9999 Činnost soudů včetně např. soudního lékařství. 1998 9999
5430 Státní zastupitelství St.zastupitel. Státní zastupitelství Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Státní zastupitelství 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
5441 Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic GŘ Věz.služby Činnost Generálního ředitelství Vězeňské Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Vězeňství 1.1.1900 31.12.9999 1998 9999
5442 Ostatní správa ve vězeňství Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Vězeňství 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Institutu vězeňské služby. 1998 9999
5449 Ostatní záležitosti vězeňství Ost. zál. věz. Ostatní záležitosti vězeňství Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Vězeňství 1.1.1900 31.12.9999 Činnost zotavoven Vězeňské služby. 2003 9999
5450 Činnost probační a mediační služby Prob. a med.sl. Činnost probační a mediační služby Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Probační a mediační služba 1.1.1900 31.12.9999 Činnost probační a mediační služby podle zákona č… 2003 9999
5461 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany ÚOSS práv.ochr. ÚOSS v oblasti právní ochrany Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Správa v oblasti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Ministerstva spravedlnosti. 1998 9999
5462 Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany Ost.OSS právní Ost. orgány státní správy v oblasti práv Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Správa v oblasti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999 1998 9999
5469 Ostatní správa v oblasti právní ochrany Ost.spr.právní Ostatní správa v oblasti právní ochrany Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Správa v oblasti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Rejstříků trestů. 1997 9999
5470 Kancelář Veřejného ochránce práv KVOP Kancelář Veřejného ochránce práv Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Veřejná ochrana 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Veřejného ochránce práv a Kanceláře… 2001 9999
5471 Kancelář finančního arbitra Kanc.fin.arbitr. Kancelář finančního arbitra Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Veřejná ochrana 1.1.2012 31.12.9999 Činnost Kanceláře finančního arbitra, která je… 2012 9999
5480 Výzkum v oblasti právní ochrany Výzk.práv.ochr. Výzkum v oblasti právní ochrany Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Výzkum v oblasti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
5491 Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Ostatní záležitosti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany Bezpečnost státu a právní ochrana Právní ochrana Ostatní záležitosti právní ochrany 1.1.1900 31.12.9999 Např. vzdělávací zařízení justiční části. 2003 9999
5511 Požární ochrana - profesionální část PO - profes.část Požární ochrana - profesionální část Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana 1.1.1900 31.12.9999 1999 9999
5512 Požární ochrana - dobrovolná část PO-dobrovol.část Požární ochrana - dobrovolná část Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana 1.1.1900 31.12.9999 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 1999 9999
5517 Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na vzdělávací a technická zařízení požární… 1999 9999
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany Ost. zál. PO Ostatní záležitosti požární ochrany Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému. OIS záchr. sys. OIS integrovaného záchraného systému Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 1.1.1900 31.12.9999 Zřizování a technické vybavení operačních a… 1999 9999
5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému Ost. čin. v IZS Ostatní činnosti v integrovaném záchrann Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje účelové investiční výdaje magistrátních… 1999 9999
5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému Ost. slož.IZS Ostatní složky a činnosti integr. záchra Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 1.1.1900 31.12.9999 Patří sem např. výdaje spojené s prověřováním a… 2003 9999
5561 Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně ÚOSS v PO Činnost ÚOSS v pož. ochraně Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní správa v požární ochraně a intergovaném záchranném systému 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Generálního ředitelství Hasičského… 1999 9999
5562 Činnost ústředních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní správa v požární ochraně a intergovaném záchranném systému 1.1.1900 31.12.9999 Účelové výdaje ústředních orgánů státní správy na… 1999 9999
5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému OOSS v záchr.sys Činnost OOSS v integr. záchr. systému Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní správa v požární ochraně a intergovaném záchranném systému 1.1.1900 31.12.9999 Účelové výdaje ostatních orgánů státní správy na… 1999 9999
5580 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému Výzkum v PO Výzkum a vývoj v PO a integr. záchranném Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému 1.1.1900 31.12.9999 1999 9999
5591 Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému Mez. spolupráce Mezinárodní spolupráce v PO a integr. zá Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na mezinárodní semináře a obdobné akce… 1999 9999
5592 Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv Vzáj. pomoc v PO Vzáj. zahr. pomoc podle mezinár. smluv Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje v oblasti požární ochrany a integrovaného… 1999 9999
5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Ost. zál. PO Ost. zál. pož. ochr. a záchr. integr. sy Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
6111 Parlament Parlament Parlament Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
6112 Zastupitelstva obcí Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999 Činnost zastupitelských orgánů na úrovni měst a… 2001 9999
6113 Zastupitelstva krajů Zastup. krajů Zastupitelstva krajů Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na činnost zastupitelstev krajů, jsou-li… 2001 9999
6114 Volby do Parlamentu ČR Volby-Parlament Volby do Parlamentu ČR Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby - ÚSC Volby do zastupitelstev územních samospr Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
6116 Celostátní referendum Celostát.referen Celostátní referendum Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje výdaje na všechny druhy referend s… 2004 9999
6117 Volby do Evropského parlamentu Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.1900 31.12.9999 2004 9999
6118 Volba prezidenta republiky Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.2013 31.12.9999 Výdaje na volbu prezidenta republiky (čl. 54 odst… 2013 9999
6119 Ostatní zastupitelské orgány a volby Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zastupitelské orgány a volby 1.1.2013 31.12.9999 Výdaje na činnost jiných zastupitelských orgánů,… 2013 9999
6120 Kancelář prezidenta republiky Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Kancelář prezidenta republiky 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
6130 Nejvyšší kontrolní úřad Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Nejvyšší kontrolní úřad 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
6141 Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště (nezařazené v jiných funkcích) Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje Ministerstva financí. 2013 9999
6142 Finanční správa Finanční správa Finanční správa Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Činnost orgánů Finanční správy České republiky,… 2013 9999
6143 Celní správa Celní správa Celní správa Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Generálního ředitelství cel a celních… 2014 9999
6145 Úřad vlády Úřad vlády Úřad vlády Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Úřad zřízený podle § 1 zákona č. 219/2002 Sb. a… 2015 9999
6146 Český statistický úřad Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje Českého statistického úřadu. 2007 9999
6148 Plánování a statistika Plán. a statist Plánování a statistika Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje na plánování a statistiku, pokud je lze… 2007 9999
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Ost.všeob.spr.JN Ostatní všeobecná vnitřní správa JN Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Jiné orgány státní správy nezařazené v tomto… 2003 9999
6151 Činnost ústředního orgánu státní správy v zahraniční službě ÚOSS v zahr.sl. ÚOSS v zahraniční službě Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Výdaje Ministerstva zahraničních věcí. 1998 9999
6152 Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí Zast.a mise ČR Zastupitelství a stálé mise ČR v zahrani Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
6153 Ostatní účast v mezinárodních vládních organizacích Ost.mezin.účast Ost. účast v mezinárodních vládních orga Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Jen přímé členské příspěvky jinde nezařazené. 2003 9999
6159 Zahraniční služba a záležitosti jinde nezařazené Zahr.služba JN Zahraniční služba a záležitosti JN Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje např. výdaje Diplomatického servisu. 2003 9999
6171 Činnost místní správy Místní správa Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Regionální a místní správa 1.1.1900 31.12.9999 Vlastní správní činnost obcí. Zahrnuje i společné… 1997 9999
6172 Činnost regionální správy Reg.správa Činnost regionální správy Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Regionální a místní správa 1.1.1900 31.12.9999 Vlastní správní činnost krajů [zákon č. 129/2000… 1997 9999
6173 Místní referendum Míst. referendum Místní referendum Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Regionální a místní správa 1.1.1900 31.12.9999 2001 9999
6174 Činnost regionálních rad Čin.region.rad Činnost regionálních rad Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Regionální a místní správa 1.1.1900 31.12.9999 Vlastní správní činnost regionálních rad (část… 2007 9999
6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Výzkum ve státní správě a samosprávě 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
6190 Politické strany a hnutí Pol.strany a hn. Politické strany a hnutí Všeobecná veřejná správa a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Politické strany a hnutí 1.1.1900 31.12.9999 Příspěvky na činnost politických stran a hnutí. 1997 9999
6211 Archivní činnost Archivní činnost Archivní činnost Všeobecná veřejná správa a služby Jiné veřejné služby a činnosti Ostatní veřejné služby 1.1.1900 31.12.9999 Činnost Ústředního archivu Ministerstva vnitra,… 1997 9999
6219 Ostatní veřejné služby jinde nezařazené. Ost.veř.sl. JN Ostatní veřejné služby JN Všeobecná veřejná správa a služby Jiné veřejné služby a činnosti Ostatní veřejné služby 1.1.1900 31.12.9999 Redakční činnost ve veřejných službách. 2003 9999
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá Hum. pomoc přímá Humanitární zahraniční pomoc přímá Všeobecná veřejná správa a služby Jiné veřejné služby a činnosti Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 1.1.1900 31.12.9999 Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních… 2007 9999
6222 Rozvojová zahraniční pomoc Rozvoj.zahr.pom. Rozvojová zahraniční pomoc Všeobecná veřejná správa a služby Jiné veřejné služby a činnosti Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 1.1.1900 31.12.9999 Zahraniční pomoc mající za cíl podporu rozvoje… 1997 9999
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Všeobecná veřejná správa a služby Jiné veřejné služby a činnosti Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 1.1.1900 31.12.9999 Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím,… 1997 9999
6224 Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací Hum.pomoc nepřím Humanitární zahraniční pomoc prostř. mez Všeobecná veřejná správa a služby Jiné veřejné služby a činnosti Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 1.1.1900 31.12.9999 2007 9999
6229 Ostatní zahraniční pomoc Všeobecná veřejná správa a služby Jiné veřejné služby a činnosti Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 1.1.1900 31.12.9999 Pomoc, u které nelze jednoznačně použít ani jedno… 2003 9999
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1.1.1900 31.12.9999 Nelze-li je přidělit bližší funkci (např. úrokové… 2003 9999
6320 Pojištění funkčně nespecifikované Poj. fkčně nesp. Pojištění funkčně nespecifikované Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Pojištění funkčně nespecifikované 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Přev.vl.fondům Převody vlastním fondům v rozpočtech úze Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1.1.1900 31.12.9999 Použije se vždy při zatřídění na položky 5342,… 2015 9999
6391 Soudní a mimosoudní rehabilitace Soudní rehab. Soudní a mimosoudní rehabilitace Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní finanční operace 1.1.1900 31.12.9999 1997 9999
6399 Ostatní finanční operace Ost.fin.operace Ostatní finanční operace Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní finanční operace 1.1.1900 31.12.9999 2003 9999
6401 Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády T všeob.povahy Transfery všeobecné povahy jiným úrovním Všeobecná veřejná správa a služby Ostatní činnosti Ostatní činnosti 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje např. územní vyrovnávací dotace územním… 1997 9999
6402 Finanční vypořádání minulých let FV min. let Finanční vypořádání minulých let Všeobecná veřejná správa a služby Ostatní činnosti Ostatní činnosti 1.1.1900 31.12.9999 Zahrnuje příjmy a výdaje spojené s finančním… 2001 9999
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Ost.činnosti JN Ostatní činnosti jinde nezařazené Všeobecná veřejná správa a služby Ostatní činnosti Ostatní činnosti 1.1.1900 31.12.9999 Použije se, jsou-li vyčerpány všechny možnosti… 2003 9999