(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název Od Do
0 Bez nástroje 1.1.1900 31.12.9999
1 PHARE 1.1.1900 31.12.9999
2 ISPA 1.1.1900 31.12.9999
3 SAPARD 1.1.1900 31.12.9999
4 OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 1.1.1900 31.12.9999
5 Horizontální plán rozvoje venkova 1.1.1900 31.12.9999
6 Společný regionální operační program 1.1.1900 31.12.9999
7 OP průmysl a podnikání 1.1.1900 31.12.9999
8 OP infrastruktura 1.1.1900 31.12.9999
9 OP rozvoj lidských zdrojů 1.1.1900 31.12.9999
10 Fond soudržnosti 1.1.1900 31.12.9999
11 Jednotný programový dokument pro cíl 2 1.1.1900 31.12.9999
12 Jednotný programový dokument pro cíl 3 1.1.1900 31.12.9999
13 Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 1.1.1900 31.12.9999
14 Program iniciativy společenství interreg IIIB 1.1.1900 31.12.9999
15 Program iniciativy společenství interreg IIIC 1.1.1900 31.12.9999
16 Program iniciativy společenství ESPON 1.1.1900 31.12.9999
17 Program iniciativy společenství INTERACT 1.1.1900 31.12.9999
18 Iniciativa společenství EQUAL 1.1.1900 31.12.9999
19 Twinning out 1.1.1900 31.12.9999
20 Fond solidarity 1.1.1900 31.12.9999
21 Transition facility 1.1.1900 31.12.9999
22 Jiné programy/projekty EU 1.1.1900 31.12.9999
23 Komunitární programy 1.1.1900 31.12.9999
24 Přímé platby zemědělců 1.1.1900 31.12.9999
25 Přímé platby zemědělcům 1.1.1900 31.12.9999
26 Společná organizace trhu 1.1.1900 31.12.9999
27 Program rozvoje venkova 1.1.1900 31.12.9999
28 OP Rybářství 1.1.1900 31.12.9999
30 OP Podnikání a inovace 1.1.1900 31.12.9999
31 OP Výzkum a vývoj pro inovace 1.1.1900 31.12.9999
32 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.1.1900 31.12.9999
33 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1.1.1900 31.12.9999
36 Integrovaný operační program 1.1.1900 31.12.9999
37 OP Technická pomoc 1.1.1900 31.12.9999
38 Regionální operační programy 1.1.1900 31.12.9999
39 OP Praha Konkurenceschopnost 1.1.1900 31.12.9999
40 OP Praha Adaptabilita 1.1.1900 31.12.9999
41 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS 1.1.1900 31.12.9999
42 OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS 1.1.1900 31.12.9999
43 OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS 1.1.1900 31.12.9999
44 OP ESPON pro cíl EÚS 1.1.1900 31.12.9999
45 OP INTERACT pro cíl EÚS 1.1.1900 31.12.9999
46 Jiné programy/projekty EU 1.1.1900 31.12.9999
47 Komunitární programy 1.1.1900 31.12.9999
48 Twinning out 1.1.1900 31.12.9999
49 Fond solidarity 1.1.1900 31.12.9999
50 Transition facility 1.1.1900 31.12.9999
51 OP Doprava - ERDF 1.1.1900 31.12.9999
52 OP Doprava - CF 1.1.1900 31.12.9999
53 OP Životní prostředí - ERDF 1.1.1900 31.12.9999
54 OP Životní prostředí - CF 1.1.1900 31.12.9999
60 Finanční mechanismy 1.1.1900 31.12.9999
70 Prostředky NATO 1.1.1900 31.12.9999
87 Program rozvoje venkova # účetní operace 1.1.1900 31.12.9999
90 Jiné prostředky ze zahraničí 1.1.1900 31.12.9999
101 OP Rybářství 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
102 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
103 OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
104 OP Zaměstnanost 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
105 OP Doprava 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
106 OP Životní prostředí 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
107 Integrovaný regionální operační program 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
108 OP Praha - pól růstu ČR 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
109 OP Technická pomoc 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
110 OP přeshraniční spolupráce 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
111 OP nadnárodní spolupráce 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
112 OP meziregionální spolupráce - Technická pomoc 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
120 Jiné EU 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
121 Komunitární programy 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
130 Program rozvoje venkova 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
131 Přímé platby zemědělcům 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
132 Společná organizace trhu 2014+ 1.1.2014 31.12.9999
187 Program rozvoje venkova 2014+ ÚO 1.1.2014 31.12.9999