(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 Kód nebyl ještě přidělen
10000 Národní hospodářství - rezidenti
11000 Nefinanční podniky
11001 Nefinanční podniky veřejné
11002 Nefinanční podniky soukromé národní
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
12000 Finanční instituce
12100 Ústřední banka
12200 Ostatní měnové finanční instituce
12201 Ostatní měnové finanční instituce veřejné
12202 Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní
12203 Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou
12400 Pomocné finanční instituce
12401 Pomocné finanční instituce veřejné
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné
13000 Vládní instituce
13110 Ústřední vládní instituce
13120 Národní vládní instituce
13130 Místní vládní instituce
13140 Fondy sociálního zabezpečení
14000 Domácnosti
14100 Zaměstnavatelé
14200 Ostatní osoby samostatně výdělečně činné
14300 Zaměstnanci
14410 Příjemci důchodů z vlastnictví
14420 Příjemci dávek důchodového zabezpečení
14430 Příjemci ostatních transferových důchodů
14500 Ostatní domácnosti
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem
15002 Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
20000 Nerezidenti
21000 Evropská unie
21100 Členské země Evropské Unie
21200 Instituce Evropské Unie
22000 Ostatní země a mezinárodní instituce