(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název ID kapitoly IČO Typ místa Typ organizace Od Do
301 Kancelář prezidenta republiky 301 1 1.1.1900 31.12.9999
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 302 1 1.1.1900 31.12.9999
303 Senát Parlamentu 303 1 1.1.1900 31.12.9999
304 Úřad vlády České republiky 304 1 1.1.1900 31.12.9999
305 Bezpečnostní informační služba 305 1 1.1.1900 31.12.9999
306 Ministerstvo zahraničních věcí 306 1 1.1.1900 31.12.9999
307 Ministerstvo obrany 307 1 1.1.1900 31.12.9999
308 Národní bezpečnostní úřad 308 1 1.1.1900 31.12.9999
309 Kancelář veřejného ochránce práv 309 1 1.1.1900 31.12.9999
312 Ministerstvo financí 312 1 1.1.1900 31.12.9999
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 313 1 1.1.1900 31.12.9999
314 Ministerstvo vnitra 314 1 1.1.1900 31.12.9999
315 Ministerstvo životního prostředí 315 1 1.1.1900 31.12.9999
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 317 1 1.1.1900 31.12.9999
321 Grantová agentura České republiky 321 1 1.1.1900 31.12.9999
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 322 1 1.1.1900 31.12.9999
327 Ministerstvo dopravy 327 1 1.1.1900 31.12.9999
328 Český telekomunikační úřad 328 1 1.1.1900 31.12.9999
329 Ministerstvo zemědělství 329 1 1.1.1900 31.12.9999
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 333 1 1.1.1900 31.12.9999
334 Ministerstvo kultury 334 1 1.1.1900 31.12.9999
335 Ministerstvo zdravotnictví 335 1 1.1.1900 31.12.9999
336 Ministerstvo spravedlnosti 336 1 1.1.1900 31.12.9999
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 343 1 1.1.1900 31.12.9999
344 Úřad průmyslového vlastnictví 344 1 1.1.1900 31.12.9999
345 Český statistický úřad 345 1 1.1.1900 31.12.9999
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 346 1 1.1.1900 31.12.9999
348 Český báňský úřad 348 1 1.1.1900 31.12.9999
349 Energetický regulační úřad 349 1 1.1.1900 31.12.9999
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 353 1 1.1.1900 31.12.9999
355 Ústav pro studium totalitních režimů 355 1 1.1.1900 31.12.9999
358 Ústavní soud 358 1 1.1.1900 31.12.9999
359 Úřad Národní rozpočtové rady 359 1 1.1.2017 31.12.9999
361 Akademie věd České republiky 361 1 1.1.1900 31.12.9999
362 Národní sportovní agentura 362 1 1.1.2019 31.12.9999
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 371 1 1.1.2017 31.12.9999
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 372 1 1.1.1900 31.12.9999
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 373 1 1.1.2017 31.12.9999
374 Správa státních hmotných rezerv 374 1 1.1.1900 31.12.9999
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 375 1 1.1.1900 31.12.9999
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 376 1 1.1.2012 31.12.9999
377 Technologická agentura České republiky 377 1 1.1.1900 31.12.9999
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 378 1 1.1.2018 31.12.9999
381 Nejvyšší kontrolní úřad 381 1 1.1.1900 31.12.9999
396 Státní dluh 396 1 1.1.1900 31.12.9999
397 Operace státních finančních aktiv 397 1 1.1.1900 31.12.9999
398 Všeobecná pokladní správa 398 1 1.1.1900 31.12.9999
502 Státní fond životního prostředí 502 1.1.1900 31.12.9999
504 Státní fond kultury 504 1.1.1900 31.12.9999
505 Státní fond kinematografie 505 1.1.1900 31.12.9999
506 Státní fond dopravní infrastruktury 506 1.1.1900 31.12.9999
507 Státní fond rozvoje bydlení 507 1.1.1900 31.12.9999
511 Státní zemědělský intervenční fond 511 1.1.1900 31.12.9999
3010001 Kancelář prezidenta republiky 301 48136000 3 1400 1.1.1999 31.12.9999
3020001 Poslanecká sněmovna Parlamentu 302 00006572 3 1400 1.1.1997 31.12.9999
3030001 Senát Parlamentu 303 63839407 3 1400 1.1.1999 31.12.9999
3040001 Úřad vlády České republiky 304 00006599 3 1100 1.1.2004 31.12.9999
3050001 Bezpečnostní informační služba 305 47608676 3 9999 1.1.2003 31.12.9999
3060001 Ministerstvo zahraničních věcí 306 45769851 3 1100 1.1.1997 31.12.9999
3060002 Česká rozvojová agentura 306 75123924 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3070001 Ministerstvo obrany 307 60162694 3 1100 1.1.1900 31.12.9999
3070002 Vojenský vlečkový úřad 307 63835827 3 1400 1.1.2014 31.12.9999
3080001 Národní bezpečnostní úřad 308 68403569 3 1100 1.1.2003 31.12.9999
3090001 Kancelář veřejného ochránce práv 309 70836981 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3120001 Ministerstvo financí 312 00006947 3 1100 1.1.1999 31.12.9999
3120002 Generální finanční ředitelství 312 72080043 3 1200 1.1.2011 31.12.9999
3120003 Generální ředitelství cel 312 71214011 3 1300 1.7.2002 31.12.9999
3120004 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 312 69797111 3 1400 1.5.2004 31.12.9999
3120005 Kancelář finančního arbitra 312 72546522 3 1400 1.7.2011 31.12.9999
3120006 Finanční analytický úřad 312 05575389 3 1200 1.1.2017 31.12.9999
3130001 Ministerstvo práce a sociálních věcí 313 00551023 3 1100 1.1.1999 31.12.9999
3130002 Česká správa sociálního zabezpečení 313 00006963 3 1200 1.1.2006 31.12.9999
3130003 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 313 00025402 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3130004 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno 313 00093378 3 5100 1.1.2013 31.12.9999
3130005 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch 313 00411949 3 1400 1.1.2013 31.12.9999
3130006 Diagnostický ústav sociální péče Tloskov 313 00640841 3 5100 1.1.2013 31.12.9999
3130007 Ústav sociální péče pro zrakově postižené 313 13693131 3 5100 1.1.2013 31.12.9999
3130008 Úřad práce České republiky 313 72496991 3 1200 1.4.2011 31.12.9999
3130009 Státní úřad inspekce práce 313 75046962 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3140001 Ministerstvo vnitra 314 00007064 3 1100 1.1.2003 31.12.9999
3140002 Policejní akademie České republiky 314 48135445 3 1400 1.1.2001 31.12.9999
3140003 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 314 48135453 3 1400 1.1.2007 31.12.9999
3140004 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 314 60498021 3 1400 1.1.2004 31.12.9999
3140005 Muzeum Policie České republiky 314 60498030 3 1400 1.1.2001 31.12.9999
3140006 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě 314 63442868 3 1400 1.1.2013 31.12.9999
3140007 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany 314 64122654 3 1400 1.1.2007 31.12.9999
3140008 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích 314 64244300 3 1400 1.8.2016 31.12.9999
3140009 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně 314 64331857 3 1400 1.1.2013 31.12.9999
3140010 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 314 64422402 3 1400 1.5.2008 31.12.9999
3140011 Školské účelové zařízení MV v Praze - Ruzyni 314 64934276 3 1400 1.1.2013 31.12.9999
3140012 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 314 70882525 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140013 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 314 70882835 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140014 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 314 70883378 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140015 Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 314 70883611 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140016 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 314 70884099 3 1302 1.1.2008 31.12.9999
3140017 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 314 70884561 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140018 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 314 70885184 3 1302 1.1.2008 31.12.9999
3140019 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 314 70885371 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140020 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 314 70885869 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140021 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 314 70885940 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140022 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 314 70886288 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140023 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 314 70886300 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140024 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 314 70887306 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140025 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 314 70888744 3 1302 1.1.2001 31.12.9999
3140026 Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni 314 70978956 3 1202 1.8.2002 31.12.9999
3140027 Zemský archiv v Opavě 314 70979057 3 1202 1.8.2002 31.12.9999
3140028 Státní oblastní archiv v Plzni 314 70979090 3 1202 1.8.2002 31.12.9999
3140029 Moravský zemský archiv v Brně 314 70979146 3 1202 1.1.2008 31.12.9999
3140030 Státní oblastní archiv v Zámrsku 314 70979201 3 1202 1.8.2002 31.12.9999
3140031 Státní oblastní archiv v Praze 314 70979391 3 1202 1.8.2002 31.12.9999
3140032 ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích 314 70979464 3 1202 1.8.2002 31.12.9999
3140033 Národní archiv 314 70979821 3 1202 1.1.2005 31.12.9999
3140034 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 314 72050250 3 1301 1.1.1900 31.12.9999
3140035 Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje 314 72050501 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140036 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 314 72051612 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140037 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 314 72051795 3 1301 1.1.2008 31.12.9999
3140038 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 314 72052147 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140039 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 314 72052767 3 1301 1.1.2008 31.12.9999
3140040 Správa základních registrů 314 72054506 3 1202 1.1.1900 31.12.9999
3140041 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 314 75151472 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140042 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 314 75151481 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140043 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 314 75151499 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140044 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 314 75151502 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140045 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 314 75151511 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140046 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 314 75151529 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140047 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 314 75151537 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140048 Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje 314 75151545 3 1301 1.1.2001 31.12.9999
3140049 Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra 314 75151898 3 1400 1.1.2009 31.12.9999
3140050 Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 314 75152304 3 1302 1.1.2009 31.12.9999
3140051 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 314 75154960 3 1400 1.1.2009 31.12.9999
3140501 Policejní prezidium Česká republika 314 2 1.1.2012 31.12.9999
3140502 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 314 2 1.1.2012 31.12.9999
3150001 Ministerstvo životního prostředí 315 00164801 3 1100 1.1.1997 31.12.9999
3150002 Česká geologická služba - Geofond 315 00117650 3 1400 1.1.2012 31.12.9999
3150003 Česká inspekce životního prostředí 315 41693205 3 1200 1.1.1997 31.12.9999
3150004 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 315 62933591 3 1200 1.1.1997 31.12.9999
3150005 ČR-Správa národního parku České Švýcarsko 315 70565759 3 1200 1.1.2018 31.12.9999
3170001 Ministerstvo pro místní rozvoj 317 66002222 3 1100 1.1.1999 31.12.9999
3170002 PRIVUM 317 49534874 3 9999 1.1.1999 31.12.9999
3170003 Ústav územního rozvoje 317 60556552 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3210001 Grantová agentura České republiky 321 48549037 3 1400 1.1.1998 31.12.9999
3220001 Ministerstvo průmyslu a obchodu 322 47609109 3 1100 1.1.1999 31.12.9999
3220002 Puncovní úřad Praha 322 00002542 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3220003 Česká obchodní inspekce 322 00020869 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3220004 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 322 48135267 3 1200 1.1.1999 31.12.9999
3220005 ČR-Státní energetická inspekce 322 61387584 3 1200 1.1.1997 31.12.9999
3220006 Správa úložišť radioaktivních odpadů 322 66000769 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3220007 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 322 70844844 3 1200 1.8.2000 31.12.9999
3270001 Ministerstvo dopravy 327 66003008 3 1100 1.1.2003 31.12.9999
3270002 Státní plavební správa 327 00003352 3 1200 1.1.1997 31.12.9999
3270003 Úřad pro civilní letectví 327 48134678 3 1200 1.4.1997 31.12.9999
3270004 Drážní úřad 327 61379425 3 1200 1.1.1999 31.12.9999
3270005 Ředitelství vodních cest České republiky 327 67981801 3 1400 1.4.1998 31.12.9999
3270006 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 327 70990948 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3270007 Drážní inspekce 327 75009561 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3280001 Český telekomunikační úřad 328 70106975 3 1100 1.1.2001 31.12.9999
3290001 Ministerstvo zemědělství 329 00020478 3 1100 1.1.1997 31.12.9999
3290002 Státní veterinární správa ČR 329 00018562 3 1203 1.1.2008 31.12.9999
3290003 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 329 00019453 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3290004 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 329 00020338 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3290005 Zemědělská vodohospodářská správa 329 00020451 3 1400 1.7.2012 31.12.9999
3290006 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 329 00020681 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3290007 Městská veterinární správa v Praze 329 00064106 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290008 Česká plemenářská inspekce 329 00639613 3 1200 1.1.1999 31.12.9999
3290009 Státní rostlinolékařská správa 329 65349563 3 1200 1.4.2014 31.12.9999
3290010 Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj 329 65392191 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290011 Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj 329 65392205 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290012 Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj 329 65392213 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290013 Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj 329 65392221 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290014 Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj 329 65392230 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290015 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj 329 65392248 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290016 Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj 329 65392256 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290017 Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj 329 65392264 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290018 Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina 329 65392272 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290019 Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj 329 65392281 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290020 Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj 329 65392299 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290021 Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj 329 65392302 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290022 Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj 329 65392311 3 1203 1.1.2012 31.12.9999
3290023 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 329 75014149 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3290024 Státní pozemkový úřad 329 01312774 3 1200 1.1.2013 31.12.9999
3330001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 333 00022985 3 1100 1.1.1997 31.12.9999
3330002 Česká školní inspekce 333 00638994 3 1200 1.1.1997 31.12.9999
3330003 Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR 333 71154639 3 1400 1.3.2003 31.12.9999
3340001 Ministerstvo kultury 334 00023671 3 1100 1.1.1999 31.12.9999
3350001 Ministerstvo zdravotnictví 335 00024341 3 1100 1.1.1997 31.12.9999
3350002 Státní ústav pro kontrolu léčiv 335 00023817 3 1200 1.1.2008 31.12.9999
3350003 Národní lékařská knihovna 335 00023825 3 1400 1.1.1997 31.12.9999
3350004 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 335 00023833 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3350005 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 335 71009159 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 335 71009167 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350007 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 335 71009183 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350008 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 335 71009191 3 1204 1.1.2008 31.12.9999
3350009 Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 335 71009213 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350010 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 335 71009221 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350011 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 335 71009248 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350012 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 335 71009256 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 335 71009264 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350014 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 335 71009281 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350015 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 335 71009299 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350016 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 335 71009302 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350017 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 335 71009311 3 1204 1.1.2008 31.12.9999
3350018 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 335 71009345 3 1204 1.1.2006 31.12.9999
3350019 Koordinační středisko transplantací 335 71180397 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3350020 Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy 335 71376500 3 1400 1.1.2018 31.12.9999
3350021 Agentura pro zdravotnický výzkum ČR 335 03009491 3 1400 1.4.2014 31.12.9999
3360001 Ministerstvo spravedlnosti 336 00025429 3 1100 1.1.1997 31.12.9999
3360002 Obvodní soud pro Prahu 1 336 00024384 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360003 Obvodní soud pro Prahu 2 336 00024392 3 1303 1.1.2007 31.12.9999
3360004 Obvodní soud pro Prahu 3 336 00024406 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360005 Obvodní soud pro Prahu 4 336 00024414 3 1303 1.12.2006 31.12.9999
3360006 Obvodní soud pro Prahu 5 336 00024422 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360007 Obvodní soud pro Prahu 6 336 00024431 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360008 Obvodní soud pro Prahu 7 336 00024449 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360009 Obvodní soud pro Prahu 8 336 00024457 3 1303 1.12.2006 31.12.9999
3360010 Obvodní soud pro Prahu 9 336 00024465 3 1303 1.12.2006 31.12.9999
3360011 Obvodní soud pro Prahu 10 336 00024473 3 1303 1.12.2006 31.12.9999
3360012 Okresní soud v Benešově 336 00024490 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360013 Okresní soud v Berouně 336 00024503 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360014 Okresní soud v Kladně 336 00024511 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360015 Okresní soud v Kolíně 336 00024520 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360016 Okresní soud v Kutné Hoře 336 00024538 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360017 Okresní soud v Mělníku 336 00024546 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360018 Okresní soud v Mladé Boleslavi 336 00024554 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360019 Okresní soud v Nymburce 336 00024562 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360020 Okresní soud Praha-východ 336 00024571 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360021 Okresní soud Praha-západ 336 00024589 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360022 Okresní soud v Příbrami 336 00024597 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360023 Okresní soud v Rakovníku 336 00024601 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360024 Okresní soud v Českých Budějovicích 336 00024627 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360025 Okresní soud v Českém Krumlově 336 00024635 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360026 Okresní soud v Jindřichově Hradci 336 00024643 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360027 Okresní soud v Pelhřimově 336 00024651 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360028 Okresní soud v Písku 336 00024660 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360029 Okresní soud v Prachaticích 336 00024678 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360030 Okresní soud ve Strakonicích 336 00024686 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360031 Okresní soud v Táboře 336 00024694 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360032 Okresní soud v Domažlicích 336 00024716 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360033 Okresní soud v Chebu 336 00024724 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360034 Okresní soud v Karlových Varech 336 00024732 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360035 Okresní soud v Klatovech 336 00024741 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360036 Okresní soud Plzeň-město 336 00024759 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360037 Okresní soud Plzeň-jih 336 00024767 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360038 Okresní soud Plzeň-sever 336 00024775 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360039 Okresní soud v Rokycanech 336 00024783 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360040 Okresní soud v Sokolově 336 00024791 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360041 Okresní soud v Tachově 336 00024805 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360042 Okresní soud v České Lípě 336 00024821 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360043 Okresní soud v Děčíně 336 00024830 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360044 Okresní soud v Chomutově 336 00024848 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360045 Okresní soud v Jablonci nad Nisou 336 00024856 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360046 Okresní soud v Liberci 336 00024864 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360047 Okresní soud v Litoměřicích 336 00024872 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360048 Okresní soud v Lounech 336 00024881 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360049 Okresní soud v Mostě 336 00024899 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360050 Okresní soud v Teplicích 336 00024902 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360051 Okresní soud v Ústí nad Labem 336 00024911 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360052 Okresní soud v Havlíčkově Brodě 336 00024937 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360053 Okresní soud v Hradci Králové 336 00024945 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360054 Okresní soud Chrudim 336 00024953 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360055 Okresní soud v Jičíně 336 00024961 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360056 Okresní soud v Náchodě 336 00024970 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360057 Okresní soud v Pardubicích 336 00024988 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360058 Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou 336 00024996 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360059 Okresní soud v Semilech 336 00025003 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360060 Okresní soud ve Svitavách 336 00025011 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360061 Okresní soud v Trutnově 336 00025020 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360062 Okresní soud v Ústí nad Orlicí 336 00025038 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360063 Okresní soud v Blansku 336 00025054 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360064 Městský soud Brno-město 336 00025062 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360065 Okresní soud Brno - venkov 336 00025071 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360066 Okresní soud v Břeclavi 336 00025089 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360067 Okresní soud ve Zlíně 336 00025097 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360068 Okresní soud v Hodoníně 336 00025101 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360069 Okresní soud v Jihlavě 336 00025119 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360070 Okresní soud v Kroměříži 336 00025127 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360071 Okresní soud v Prostějově 336 00025135 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360072 Okresní soud Třebíč 336 00025143 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360073 Okresní soud v Uherském Hradišti 336 00025151 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360074 Okresní soud Vyškov 336 00025160 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360075 Okresní soud ve Znojmě 336 00025178 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360076 Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 336 00025186 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360077 Okresní soud Bruntál 336 00025208 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360078 Okresní soud Frýdek-Místek 336 00025216 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360079 Okresní soud v Karviné 336 00025224 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360080 Okresní soud Nový Jičín 336 00025232 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360081 Okresní soud v Olomouci 336 00025241 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360082 Okresní soud Opava 336 00025259 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360083 Okresní soud Ostrava 336 00025267 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360084 Okresní soud v Přerově 336 00025275 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360085 Okresní soud v Šumperku 336 00025283 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360086 Okresní soud ve Vsetíně 336 00025291 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360087 Městské státní zastupitelství v Praze 336 00026000 3 1304 1.7.2005 31.12.9999
3360088 Krajské státní zastupitelství v Praze 336 00026018 3 1304 1.1.1997 31.12.9999
3360089 Krajské státní zastupitelství České Budějovice 336 00026026 3 1304 1.1.1997 31.12.9999
3360090 Krajské státní zastupitelství v Plzni 336 00026034 3 1304 1.1.1997 31.12.9999
3360091 Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem 336 00026042 3 1304 1.1.1997 31.12.9999
3360092 Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 336 00026051 3 1304 1.1.1997 31.12.9999
3360093 Krajské státní zastupitelství Brno 336 00026069 3 1304 1.1.2008 31.12.9999
3360094 ČR - Krajské státní zastupitelství v Ostravě 336 00026077 3 1304 1.1.1997 31.12.9999
3360095 Rejstřík trestů 336 00026085 3 1400 1.1.1998 31.12.9999
3360096 Vězeňská služba České republiky 336 00212423 3 1300 1.1.1998 31.12.9999
3360097 Vrchní soud v Praze 336 00215651 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360098 Městský soud v Praze 336 00215660 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360099 Krajský soud v Praze 336 00215678 3 1303 1.1.2002 31.12.9999
3360100 Krajský soud v Českých Budějovicích 336 00215686 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360101 Krajský soud v Plzni 336 00215694 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360102 Krajský soud v Ústí nad Labem 336 00215708 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360103 Krajský soud v Hradci Králové 336 00215716 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360104 Krajský soud v Brně 336 00215724 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360105 Krajský soud v Ostravě 336 00215732 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360106 Institut pro kriminologii a sociální prevenci 336 48136841 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3360107 Nejvyšší soud ČR 336 48510190 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360108 Nejvyšší státní zastupitelství Brno 336 49467352 3 1304 1.1.2008 31.12.9999
3360109 Vrchní státní zastupitelství v Praze 336 49625586 3 1304 1.1.1997 31.12.9999
3360110 Vrchní soud v Olomouci 336 64124533 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360111 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 336 64124584 3 1304 1.1.1997 31.12.9999
3360112 Okresní soud Jeseník 336 64628019 3 1303 1.1.1998 31.12.9999
3360113 Probační a mediační služba 336 70888060 3 1400 1.1.2001 31.12.9999
3360114 Justiční akademie 336 70961808 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3360115 Nejvyšší správní soud 336 75003716 3 1303 1.1.2008 31.12.9999
3360501 Městský soud v Praze 336 00215660 2 1.1.2012 31.12.9999
3360502 Krajský soud v Praze 336 00215678 2 1303 1.1.2012 31.12.9999
3360503 Krajský soud v Českých Budějovicích 336 00215686 2 1.1.2012 31.12.9999
3360504 Krajský soud v Plzni 336 00215694 2 1.1.2012 31.12.9999
3360505 Krajský soud v Ústí nad Labem 336 00215708 2 1.1.2012 31.12.9999
3360506 Krajský soud v Hradci Králové 336 00215716 2 1.1.2012 31.12.9999
3360507 Krajský soud v Brně 336 00215724 2 1.1.2012 31.12.9999
3360508 Krajský soud v Ostravě 336 00215732 2 1.1.2012 31.12.9999
3430001 Úřad pro ochranu osobních údajů 343 70837627 3 1100 1.6.2000 31.12.9999
3440001 Úřad průmyslového vlastnictví 344 48135097 3 1100 1.1.1999 31.12.9999
3450001 Český statistický úřad 345 00025593 3 1100 1.1.1997 31.12.9999
3460001 Český úřad zeměměřický a katastrální 346 00025712 3 1100 1.10.1999 31.12.9999
3460002 Katastrální úřad pro Středočeský kraj 346 00213683 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460003 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj 346 00213691 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460004 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj 346 00213705 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460005 Katastrální úřad pro Liberecký kraj 346 00213713 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460006 Katastrální úřad pro Pardubický kraj 346 00213721 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460007 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 346 00213730 3 1205 1.1.2008 31.12.9999
3460008 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě 346 00849863 3 1206 1.1.1997 31.12.9999
3460009 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 346 00849871 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460010 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci 346 44225831 3 1206 1.1.1997 31.12.9999
3460011 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně 346 44993617 3 1206 1.1.2008 31.12.9999
3460012 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni 346 45332240 3 1206 1.1.1997 31.12.9999
3460013 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích 346 46494804 3 1206 1.1.1997 31.12.9999
3460014 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích 346 47236574 3 1206 1.1.1997 31.12.9999
3460015 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze 346 47609818 3 1206 1.10.1999 31.12.9999
3460016 Zeměměřický úřad 346 60458500 3 1200 1.1.2001 31.12.9999
3460017 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj 346 71185186 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460018 Katastrální úřad pro Ústecký kraj 346 71185194 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460019 Katastrální úřad pro Vysočinu 346 71185208 3 1205 1.1.2008 31.12.9999
3460020 Katastrální úřad pro Zlínský kraj 346 71185216 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460021 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu 346 71185224 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460022 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj 346 71185232 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3460023 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 346 71185241 3 1205 1.1.2004 31.12.9999
3480001 Český báňský úřad 348 00025844 3 1100 1.1.2008 31.12.9999
3490001 Energetický regulační úřad 349 70894451 3 1100 1.1.2008 31.12.9999
3530001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 353 65349423 3 1100 1.1.2008 31.12.9999
3550001 Ústav pro studium totalitních režimů 355 75112779 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3550002 Archiv bezpečnostních složek 355 75112817 3 1200 1.7.2007 31.12.9999
3580001 Ústavní soud 358 48513687 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3590001 Úřad Národní rozpočtové rady 359 05553539 3 1400 1.1.2017 31.12.9999
3610001 Akademie věd České republiky 361 60165171 3 1400 1.1.2008 31.12.9999
3620001 Národní sportovní agentura 362 07460121 3 1100 1.1.2019 31.12.9999
3710001 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 371 05553466 3 1100 1.1.2017 31.12.9999
3720001 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 372 45251002 3 1100 1.7.2002 31.12.9999
3730001 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 373 05553521 3 1100 1.1.2017 31.12.9999
3740001 Správa státních hmotných rezerv 374 48133990 3 1100 1.1.1997 31.12.9999
3750001 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 375 48136069 3 1100 1.1.2008 31.12.9999
3760001 Generální inspekce bezpečnostních sborů 376 72554495 3 1400 1.1.2012 31.12.9999
3770001 Technologická agentura České republiky 377 72050365 3 1400 1.1.1900 31.12.9999
3780001 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 378 05800226 3 1100 1.1.2018 31.12.9999
3810001 Nejvyšší kontrolní úřad 381 49370227 3 1400 1.1.2007 31.12.9999
3960001 Státní dluh 396 6947_396 3 1100 1.1.1900 31.12.9999
3970001 Operace státních finančních aktiv 397 6947_397 3 1100 1.1.1900 31.12.9999
3980001 Všeobecná pokladní správa 398 6947_398 3 1100 1.1.1900 31.12.9999
5020001 Státní fond životního prostředí České republiky 502 1.1.1900 31.12.9999
5040001 Státní fond kultury České republiky 504 1.1.1900 31.12.9999
5050001 Státní fond kinematografie 505 1.1.1900 31.12.9999
5060001 Státní fond dopravní infrastruktury 506 1.1.1900 31.12.9999
5070001 Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci 507 1.1.1900 31.12.9999
5110001 Státní zemědělský intervenční fond 511 1.1.1900 31.12.9999