(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0 Financování
1 Specifické ukazatele - příjmy
2 Specifické ukazatele - výdaje
3 Průřezové ukazatele
6 Další závazné ukazatele
7 Další závazné ukazatele