(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
0
1 OSS
2 Státní fondy
3 Kraje
4 Obce
5 Dobrovolné svazky obcí
6 Regionální rady regionů soudržnosti
7 Příspěvkové organizace
8 Zdravotní pojišťovny
9 Státní podniky
10 Majetkové účasti
11 Veřejné vysoké školy
12 Školské právnické osoby
13 Veřejná nezisková ústavní zařízení
14 Veřejné výzkumné instituce
15 Český rozhlas
16 Česká televize
17 Česká národní banka
18 Další ÚJ sektoru VI dle přílohy č. 1.
19 Pozemkový fond
30 Ost. subj. pro konsol. a vládní statist.